Byla 2-16420-713/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Vidutė Liubševičiūtė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės L. L. S. ieškinį atsakovei G. C. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Kauno apylinkės teisme priimtas ieškovės L. L. S. ieškinys atsakovei G. C. dėl 2000,00 Lt paskolos, 474,81 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2009-09-18 atsakovė G. C. pasirašė 2000,00 Lt vertės paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo iki 2009-09-30 sumokėti ieškovei L. L. S. 2000,00 Lt. Atsakovė vekselio neapmokėjo.

5Ieškovės išdėstytas aplinkybes patvirtina prie ieškinio pateikti dokumentai: 2009-09-18 paprastasis vekselis, pranešimai dėl vekselio apmokėjimo.

6Vekselis – vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas, t. y. ieškovas, praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą. Tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Iš to darytina išvada, kad vekselio turėtojas, norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų.

7Ieškovė, praleidusi ĮPV įstatyme nustatytus terminus ir nesikreipusi į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka, gali kreiptis į teismą tik bendraisiais pagrindais, privalėdama įrodyti teisinio santykio atsiradimo pagrindą pagal vekselį ir nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasis ĮPVĮ normomis. Ieškovė pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, pareikšdama ieškinį teisme ir prašydama priteisti skolą bei palūkanas. Teismas sutinka su ieškinio argumentu, kad asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso ir kad asmuo, ieškinio patenkinimą įgyja, įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes.

8Ieškovė pagal vekselį perdavė atsakovei 2000,00 Lt, o pastaroji įsipareigojo iki 2009 m. rugsėjo 30 d. šią sumą grąžinti, todėl šalių pasirašytas vekselis atitinka įstatyme numatytus paskolos sutarties formai keliamus reikalavimus, kadangi paskola – realinis sandoris, kuriam patvirtinti pakanka pakvitavimo (CK 6.871 str. 3 d.).

9Teismų praktikoje nustatyta, kad bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino arba jos negavo. Vekselio buvimas pas ieškovę patvirtina, jog atsakovė nėra atsiskaičiusi su ieškove, todėl yra pagrindas ieškinio pareiškimą tenkinti ir priteisti ieškovei iš atsakovės 2000,00 Lt skolą (CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.154 str., 6.189 str.).

10Praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo sumokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais nuostoliais (CK 6.261 str.). Šios palūkanos atlieka kompensavimo funkciją. Taip pat įstatymas numato, kad paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui įstatymo ar sutarties nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinama, todėl ieškovės prašymas priteisti jai iš atsakovės 474,81 Lt palūkanų laikytinas pagrįstu ir tenkintinas (CK 6.261 str.).

11Vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas (CK 6.210 str.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas (fizinis asmuo) privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovės reikalavimas išieškoti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo dienos tenkintinas.

12Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 37,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

13Valstybei pašto išlaidos iš atsakovės nepriteistinos, kadangi yra mažesnės nei 10 Lt (CPK 96 str. 6 d., Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

14Teismas, vadovaudamasis CPK 424 str., 428 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti L. L. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš G. C., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 2000,00 Lt (du tūkstančius litų) skolos, 474,81 Lt (keturis šimtus septyniasdešimt keturis litus 81 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-08-22 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 37,00 Lt (trisdešimt septynis litus) žyminio mokesčio.

17Reikalavimas atsakovui: per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 str.), turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 str. nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis. Jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo, prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

19Jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo sprendimą ir bylą nutraukia.

20Preliminarus sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai