Byla 2-8-840/2012
Dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana Kvaselytė, sekretoriaujant Danguolei Frankonienei, dalyvaujant ieškovui R. D., ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. atstovui advokato padėjėjui Linui Mažoniui, atsakovui notarui A. B. ir trečiajam asmeniui G. B., nedalyvaujant trečiajam asmeniui R. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. patikslintą ieškinį atsakovui notarui A. B., tretiesiems asmenims R. B. ir G. B. dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu.

3Teismas n u s t a t ė:

4Ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu atsakovui notarui A. B., tretiesiems asmenims R. B. ir G. B., prašydami teismo: 1) pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento ir panaikinti notaro A. B. 2009-12-22 išduotą G. B. vykdomąjį įrašą (vykdomąjį dokumentą Nr. 3-3531) dėl per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtos sumos išieškojimo; 2) pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento ir panaikinti notaro A. B. 2009-12-29 išduotą Europos vykdomojo rašto pažymėjimą Nr. 3-3531; 3) priteisti visas bylinėjimosi išlaidas (t. 2, b.l. 117-120).

5Ieškovas R. D. patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai ir paaiškino, kad atsakovas notaras A. B. turėjo atkreipti dėmesį į tai, jog vekselį išrašė juridinis asmuo, jo laiduotojas – fizinis asmuo, tačiau vekselis pasirašytas tik vieno asmens. Be to, vekselyje nurodytas klaidingas kreditoriaus kodas, netikslus įmonės pavadiniams, į ką taip pat turėjo atkreipti dėmesį notaras, išduodant vykdomąjį įrašą. Apie vekselį jis pats sužinojo tik tada, kai jo banko sąskaitos buvo areštuotos. Patikslintu ieškiniu jis neginčija paties vekselio, kadangi toks reikalavimas yra teismingas Kauno apygardos teismui. Pranešimų, siųstų 2007 m. rugsėjo 24 d. ir 2009 m. gruodžio 29 d., jis, nei kaip ieškovas fizinis asmuo R. D., nei kaip ieškovo juridinio asmens DRJ REAL ESTATE BG atstovas, negavo. Nuo 2009 m. 2 metus jis grįžęs į Lietuvą nebuvo, o šiuo metu apsistoja ir visa korespondencija jį pasiekia adresu: Vytauto g. 28, Palanga.

6Ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. atstovas advokato padėjėjas Linas Mažonis patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai, ir paaiškino, kad atsakovo notaro A. B. veiksmai, išduodant vykdomąjį įrašą ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimą Nr. 3-3531, yra neteisėti, nes notaras A. B. neatliko visų savo, kaip notaro, pareigų. Pagal Notariato įstatymo 40 str. notaras privalo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą, jeigu tokio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų. Vekselyje nurodyta, jog ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. vekselyje nurodytą sumą turėjo sumokėti iki 2007 m. rugsėjo 24 d., todėl ši data laikytina paskutine mokėjimo termino diena. Kadangi pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 str. 1 d. vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Ir nors šioje civilinėje byloje yra pateikti dokumentai, patvirtinantys pranešimą (t. 2, b.l. 56), tačiau nepateikti jokie dokumentai, patvirtinantys tokio pranešimo išsiuntimą, todėl atsakovas notaras A. B. nagrinėjamu atveju turėjo atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą. Be to, ieškovas R. D. yra viešai deklaravęs, jog išvyko iš Lietuvos ir Lietuvoje nebegyvena, o tretysis asmuo R. B. pranešime nurodo adresą: Vytauto g. 28, Palanga (t. 2, b.l. 57), t.y. ieškovo R. D. buvusios sutuoktinės gyvenamoji vieta. Šie visi dokumentai ieškovų nepasiekė ir notaras A. B., išduodamas vykdomąjį įrašą, turėjo į tai atkreipti dėmesį. Taip pat reikalavimas apmokėti vekselį buvo pateiktas praleidus 1 m. senaties terminą, kas taip pat yra pagrindas notarui atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą. Ieškovai patikslintu ieškiniu reiškia 2 reikalavimus, kurie yra vienas su kitu susiję, kadangi pagal Europos vykdomojo rašto pažymėjimą Bulgarijoje taip pat vyksta teisminis procesas.

7Atsakovas notaras A. B. su ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti ir paaiškino, kad jis pagal jam pateiktą 2007 m. liepos 17 d. paprastąjį (neprotestuotiną) vekselį 120000,00 eurų sumai, kurį pasirašė R. D., kaip Bulgarijos įmonės DRJ REAL ESTATE BG vadovas ir kaip fizinis asmuo (laiduotojas), 2009 m. gruodžio 22 d. išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 3-3531 dėl minėtos sumos ir atlyginimo už vykdomojo įrašo išdavimą išieškojimo. Vekselį jam pateikė teisėtas jo turėtojas tretysis asmuo G. B., kuris vekselį įgijo pagal trečiojo asmens R. B. indosamentą. Pagal Notariato įstatymą ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą notaras privalo patikrinti vekselį pateikusio asmens duomenis, įsitikinti, ar pateikti pranešimai apmokėjimui (nagrinėjamu atveju vekselio apmokėjimo termino pabaiga – 2007 m. rugsėjo 24 d., t.y. 1 m. nuo pateikimo apmokėti dienos) ir apie neapmokėjimą, ką tretysis asmuo G. B. jam ir pateikė kartu su prašymu išduoti vykdomąjį įrašą, todėl jis ir išdavė vykdomąjį įrašą. Minėti pranešimai buvo išsiųsti vekselyje nurodytais adresais, o tuo atveju, jeigu keičiasi skolininko adresas, skolininkas turi informuoti kreditorių dėl adreso pasikeitimo. Jis trečiojo asmens G. B. prašė pateikti pašto kvitus, tačiau jis jam teigė, jog pašto kvitai neišlikę. Jam pakako G. B. prašyme nurodytų duomenų, jog minėti pranešimai buvo išsiųsti skolininkams paštu ir jam pateikti patys pranešimai. Tretysis asmuo R. B. 2012 m. vasario 24 d. rašytiniame paaiškinime taip patvirtino, kad vekselis buvo pateiktas apmokėjimui net tik paštu, bet ir žodžiu – telefonu. Notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą pagal pateiktą vekselį, neprivalo tikrinti skolininko rekvizitų, deklaruotos buveinės ar gyvenamosios vietos bei susižinoti apie skolininko išvykimą, taip pat neprivalo domėtis, ar vekselis buvo pateiktas apmokėjimui, jei vekselyje nurodyta konkreti apmokėjimo data. Be to, ieškovas R. D. oficialiai savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravo tik 2009 m. gruodžio 15 d., t.y. po reikalavimo ir pranešimų dėl vekselio neapmokėjimo išsiuntimo. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 str. 5 p. vekselyje nebūtina nurodyti asmens kodo, o jo klaidingas nurodymas nedaro vekselio negaliojančio ir tuo pačiu nėra pagrindas notarui išduoti vykdomąjį įrašą. Pagal Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 str. 2 d. reikalavimas apmokėti vekselį yra pateiktas, pateikiant kartu ir vykdomąjį įrašą apmokėti, o reikalavimas apmokėti nėra siejamas su kreditoriaus kreipimųsi į notarą ir prašymo pateikimu išduoti vykdomąjį įrašą, todėl nagrinėjamu atveju ieškovai klaidingai nurodo, kad yra praleistas terminas išduoti vykdomąjį raštą. Jam išdavus vykdomąjį įrašą, vadovaujantis 2004 m. Reglamentu 805, pagrindo atsisakyti išduoti Europos vykdomojo rašto pažymėjimą taip pat nebuvo. Jeigu vekselyje tas pats asmuo yra laiduotojas ir skolininko juridinio asmens atstovas, tai vekselyje užtenka to vieno asmens parašo. Tretysis asmuo R. B. 2012 m. vasario 24 d. rašytiniame paaiškinime neteisingai nurodė, jog jis apmokėjo vykdomojo įrašo išdavimo išlaidas jam, t.y. notarui A. B., bei kad tretysis asmuo G. B. pateikė prašymą dėl vykdomojo įrašo ir Europos vykdomojo rašo išdavimo vienu kartu. Tretysis asmuo R. B. pas jį atvykęs nebuvo, ir visas išlaidas dėl vykdomojo įrašo išdavimo apmokėjo tretysis asmuo G. B.. Be to, vykdomasis įrašas ir Europos vykdomasis raštas buvo išduoti skirtingu laiku, t.y. ne tą pačią dieną.

8Tretysis asmuo G. B. su ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti ir paaiškino, kad vekselį jis indosamentu įgijo iš trečiojo asmens R. B. kaip trečiajam asmeniui R. B. perleistų 30000,00 eurų užtikrinimo priemonę. Tretysis asmuo R. B. jam indosamentu jo akivaizdoje perleido ir vekselį, ir visus kitus dokumentus, kuriuos jis turėjo pateikti notarui dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį išdavimo. Jis trečiojo asmens R. B. buvo pareikalavęs visų dokumentų, kurie yra teiktini notarui dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį išdavimo, todėl atskirai išsiuntimą įrodančių dokumentų jis jo neprašė. Abejonių dėl vekselio jam nekilo, kodėl skiriasi kai kurie rekvizitai vekselyje ir indosamente, nurodyti negali, jis į tai nekreipė dėmesio. Pas notarą A. B. jis atvyko vienas, t.y. be trečiojo asmens R. B., ir notarui jis pateikė savo asmens dokumentus ir dokumentus, gautus iš trečiojo asmens R. B., kuriuos notaras patikrino ir išdavė vykdomąjį įrašą. Netiesa, jog vykdomojo įrašo išdavimo išlaidas apmokėjo tretysis asmuo R. B., su notaru atsiskaitė jis pats, t.y. G. B.. Jis pats jokių pranešimų skolininkams nerašė ir į juos nesikreipė, notarui pateikė visus dokumentus, taip pat ir pranešimus bei čekius, gautus iš trečiojo asmens R. B.. Taip pat jis nedalyvavo ir surašant vekselį. Kai vekselyje yra nurodyta konkreti jo mokėjimo data, preziumuojama, jog skolininkas žino apie vekselio mokėjimo datą, o jeigu vekselio turėtojas turi vekselio originalą ir jis negrąžintas vekselio davėjui bei nėra pakvitavimo, tai taip pat preziumuojama, kad vekselis buvo pateiktas apmokėti laiku ir tinkamai. Senatis kreiptis pas notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo reglamentuota Lietuvos Respublikos CPK, tačiau šis terminas nesiejamas su 1 m. terminu reikalavimui apmokėti pateikti.

9Tretysis asmuo R. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta tinkamai (t. 3, b.l. 56). Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 14 d. nutartimi (t. 3, b.l. 71-74) pagal Lietuvos Respublikos CPK 186 str. 3 d. tretysis asmuo R. B. buvo įpareigotas iki 2012 m. kovo 9 d. 11.00 val. teismo posėdžio pateikti teismui rašytinį paaiškinimą, atsakant į nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytus klausimus. Kaišiadorių rajono apylinkės teisme 2012 m. kovo 6 d. gautas trečiojo asmens R. B. 2012 m. vasario 24 d. rašytinis paaiškinimas (t. 3, b.l. 84-86) su Kretingos rajono 3-ojo notaro biuro notarės V. K. liudijimu dėl R. B. parašo tikrumo. 2012 m. vasario 24 d. rašytiniame paaiškinime tretysis asmuo R. B. nurodė, jog tikslių aplinkybių dėl 2007 m. rugsėjo 24 d. reikalavimo sumokėti pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį ir 2007 m. rugsėjo 28 d. pranešimo dėl neapmokėjimo parengimo nepamena: 2007 m. lankėsi pas advokatą ar advokato padėjėją (jo vardo ir pavardės nežino), kuris už užmokestį jam parengė reikalavimą dėl vekselio neapmokėjimo ir pranešimą dėl neapmokėjimo. Reikalavimą dėl vekselio neapmokėjimo pasirašė jis pats 2007 m. rugsėjo 24 d., kur jis pasirašė 2007 m. rugsėjo 28 d. pranešimą dėl neapmokėjimo nepamena, ir išsiuntė juos paštu (ar registruotu, ar paprastu, nepamena) tiek DRJ REAL ESTATE BG, tiek R. D.. 2009 m. gruodžio 21 d. pranešimą dėl reikalavimo teisės pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį perleidimo tekstą parengė tretysis asmuo G. B. ir jį pasirašė jis pats, t.y. R. B., G. B. kontoroje Vilniuje, galbūt 2009 m. gruodžio 21 d. Tretysis asmuo G. B. jo neprašė pateikti jokių įrodymų, patvirtinančių 2007 m. rugsėjo 24 d. reikalavimo sumokėti pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį, 2007 m. rugsėjo 28 d. pranešimo dėl neapmokėjimo pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį ir 2009 m. gruodžio 21 d. pranešimo dėl reikalavimo teisės pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį išsiuntimą. Jis trečiajam asmeniui G. B. pateikė tik vekselį bei pranešimus ir reikalavimus dėl neapmokėjimo, ir to trečiajam asmeniui G. B. pakako. Jis pats dalyvavo, kai tretysis asmuo G. B. atsakovui notarui A. B. pateikė prašymą išduoti vykdomąjį įrašą ir Europos vykdomąjį raštą pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį, ir apmokėjo vykdomojo įrašo išdavimo išlaidas atsakovui notarui A. B.. Ar atsakovas notaras A. B. domėjosi ir klausė jo apie pranešimų ir reikalavimo skolininkui siuntimą, jis nepamena. Jis pamena tik tai, kad notaras A. B. jo nieko neklausinėjo, o daugiausia bendravo su trečiuoju asmeniu G. B.. Po 2007 m. rugsėjo 21 d. jis su ieškovu R. D. buvo susitikęs kelis kartus ir prašė jo grąžinti skolą, taip pat prašė grąžinti skolą ne vieną kartą ir telefonu, todėl ieškovas R. D. apie 2007 m. liepos 17 d. vekselį buvo informuotas ir žinojo. Apie ieškovo DRJ REAL ESTATE BG buveinės registracijos adreso pasikeitimą ieškovas R. D. jo neinformavo, taip pat jis nebuvo informuotas ir apie 2007 m. liepos 17 d. vekselio laiduotojo ieškovo R. D. gyvenamosios vietos adreso pasikeitimą.

10Ieškinys tenkintinas.

11Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2007 m. liepos 17 d. įmonė DRJ Realestate (į.k. 148088096, buveinė: I. D. 11A, Varna, Bulgarijoje, įmonės vadovas – ieškovas R. D.) (vekselio davėjas) išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį trečiajam asmeniui R. B. (vekselio turėtojui), kuriuo be sąlygų įsipareigojo sumokėti trečiajam asmeniui R. B. 120000,00 eurų iki 2007 m. rugsėjo 24 d. 2007 m. liepos 17 d. vekselį laidavo ieškovas R. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) (t. 1, b.l. 80, t. 2, b.l. 53-54). 2007 m. liepos 17 d. vekselis patvirtintas R. D. parašu ir DRJ Realestate antspaudu. 2009 m. gruodžio 21 d. vekselio turėtojas R. B. indosamentu 2007 m. liepos 17 d. vekselį perleido G. B..

122009 m. gruodžio 22 d. tretysis asmuo G. B. atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notarui A. B. pateikė prašymą (t. 1, b.l. 25-26, 73-74, 100-103, t. 2, b.l. 52, 55-63, 126-140), kuriame nurodė, jog 2007 m. liepos 17 d. vekselį 2009 m. gruodžio 21 d. indosamentu jam perleido vekselio turėtojas R. B.. Tretysis asmuo G. B. prašyme nurodė, jog tinkamai pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (2007 m. rugsėjo 24 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek vekselio laiduotojui R. D. buvo pateiktas vekselis apmokėjimui (paštu DRJ Realestate adresu: I. D.11A, Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ), ir žodžiu; rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui nepateikti), 2007 m. rugsėjo 28 d. jiems buvo pateiktas ir pranešimas dėl vekselio neapmokėjimo (paštu DRJ Realestate adresu: I. D. 11A, Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ), ir žodžiu; rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui nepateikti), 2009 m. gruodžio 18 d. jiems papildomai buvo pateiktas pranešimas dėl vekselio neapmokėjimo (paštu DRJ Realestate adresu: Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - )), 2009 m. gruodžio 22 d. jiems buvo pateiktas pranešimas apie vekselio perleidimą indosamentu G. B. (paštu DRJ Realestate adresu: Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - )).

13Iš 2009 m. gruodžio 22 d. vykdomojo įrašo (t. 2, b.l. 52-53) matyti, kad atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notaras A. B. pagal trečiojo asmens G. B. 2009 m. gruodžio 22 d. prašymą išdavė vykdomąjį įrašą Nr. 3-3531 iš vekselio davėjo DRJ Realestate ir vekselio laiduotojo R. D. solidariai išieškoti vekselio turėtojo trečiojo asmens G. B. naudai 415043,80 Lt (120000,00 eurų (414336,00 Lt) nesumokėtą vekselio sumą ir 707,80 Lt notaro atlyginimą). 2009 m. gruodžio 29 d. atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notaras A. B. pagal trečiojo asmens G. B. 2009 m. gruodžio 29 d. prašymą išdavė Europos vykdomojo rašto pažymėjimą pagal vykdomąjį įrašą Nr. 3-3531 (t. 2, b.l. 49-51).

14Pagal VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro registravimo pažymėjimą (t. 1, b.l. 24, 72, 81, t. 3, b.l. 98) IĮ ,,DRJ R. E.“ (į.k. 125191297) kaip individuali įmonė įregistruota 2001 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikoje, šiuo metu IĮ ,,DRJ R. E.“ teisinis statusas – likviduojama. Pagal Teisingumo ministerijos Registrų agentūros pažymėjimą (t. 1, b.l. 82-83, t. 2, b.l. 111-112) DRJ REAL ESTATE BG (į.k. 148088096, buveinė: Prilep 173, Varna, Bulgarija, buvęs direktorius – R. D., šiuo metu vadovė – A. D.) yra asmeninės ribotos atsakomybės bendrovė Bulgarijoje, kurios veiklos rūšys susijusios su nekilnojamojo turto prekyba, pirkimu, statyba, transporto ir turizmo veikla šalyje ir užsienyje. Ieškovo R. D. ištuoka įregistruota Palangos miesto civilinės metrikacijos skyriuje 2002 m. rugsėjo 9 d. (t. 2, b.l. 124). Ieškovas R. D. 2009 m. gruodžio 15 d. deklaravo išvykimą iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę – Bulgariją (t. 2, b.l. 125).

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.97 str. 1 d. ir 1.101 str. vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius Lietuvos Respublikoje reglamentuoja 1999 m. kovo 16 d. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau ? ĮPVĮ) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintos Vekselių naudojimo taisyklės. Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (Lietuvos Respublikos CK 1.105 str. 1 d., ĮPVĮ 2 str. 1 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.105 str. 2 d. vekselis gali būti įsakomasis (trata) arba paprastasis (solo vekselis). Įsakomuoju vekseliu (trata) jo davėjas paveda kitam asmeniui, kad šis vekselio sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniui, o paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą (Lietuvos Respublikos CK 1.105 str. 3-4 d., ĮPVĮ 2 str. 3-4 d.). Iš įstatyme įtvirtintos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sąvokos matyti, kad tiek įsakomasis, tiek paprastasis vekselis yra dokumentas, kuriame įtvirtinta besąlygiška mokėjimo pareiga ir iš šios pareigos atsiradusi reikalavimo teisė.

16Šioje civilinėje byloje ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. patikslintu ieškiniu atsakovui notarui A. B., tretiesiems asmenims R. B. ir G. B., prašo pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento ir panaikinti notaro A. B. 2009-12-22 išduotą G. B. vykdomąjį įrašą (vykdomąjį dokumentą Nr. 3-3531) ir pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento ir panaikinti notaro A. B. 2009-12-29 išduotą Europos vykdomojo rašto pažymėjimą Nr. 3-3531, nurodydami vekselio pateikimo vykdomajam įrašui atlikti ir šio įrašo atlikimo procedūros pažeidimus. Ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. nei patikslintame ieškinyje, nei visos bylos nagrinėjimo teisme metu neginčijo paties vekselio, jo teisėtumo, galiojimo, skolos pagal jį dydžio ir tokią savo poziciją galutinai aiškiai išreiškė 2012 m. sausio 27 d. teismo posėdžio metu (t. 3, b.l. 47-54), nors teismas ieškovams DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. ne kartą (iš viso net penkis kartus) ieškinio priėmimo stadijoje siūlė tikslinti ieškinį – nors ieškovai kaip vieną iš ieškinio pagrindų nurodė, kad jų atžvilgiu išduotas vekselis yra negaliojantis, tačiau apibrėždami ieškinio dalyką, ieškovai prašė tik panaikinti vykdomąjį įrašą ir Europos vykdomojo rašto pažymėjimą ir neprašė pripažinti vekselį negaliojančiu, t.y. neginčijo paties vekselio, kaip sandorio, o bylos nagrinėjimo teisme metu teismui atkreipus ieškovų dėmesį, jie reikalavimo dėl vekselio nuginčijimo ir/ar jo pripažinimo neteisėtu nereiškė (t. 1, b.l. 11, 109, t. 2, b.l. 3, t. 3, b.l. 47-54). Taigi šiuo atveju teismas, nagrinėdamas šį ginčą civilinėje byloje, pasisako tik dėl vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūros teisėtumo.

17Pagal ĮPVĮ 81 str. vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka. Šios tvarkos 6 p. ir 8 p. numatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų). Vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims. Vykdomuoju įrašu notaras leidžia išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą ar jos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą. Tokia yra vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka, taip išaiškinta ir kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-477/2008).

18ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Šių reikalavimų neįvykdžius atsiranda ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p. numatyti padariniai – pasibaigus nustatytiems terminams pateikti neprotestuotiną vekselį apmokėti, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, indosantams ir kitiems įsipareigojusiems asmenims. Pagal ĮPVĮ 72 str. 2 d. vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus davėjui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. ĮPVĮ 76 str. imperatyviai nustatyta, jog įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminų atidėjimas neleidžiamas nei įstatymų, nei teismo.

19Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant ir taikant pirmiau nurodytas ĮPVĮ nuostatas, pagal ĮPVĮ reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 40 str. 1 d., 47 str. 1 d., 55 str. 1 d. 3 p., 72 str. 2 d.). Kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį. Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis Nr. 3K-3-43/2011). Pažymėtina, kad notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko turi būti, be kita ko, nurodyta, ar buvo įvykdyti ĮPVĮ 40 str. 1 d. reikalavimai, t.y. ar vekselis nustatytu laiku buvo pateiktas apmokėti (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat atkreiptas dėmesys į vekselio turėtojo pareigą pateikti notarui įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada toks pateikimas buvo atliktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis Nr. 3K-3-43/2011).

20Nagrinėjamoje byloje ieškovai (paprastojo neprotestuotino vekselio davėjas ir laiduotojas) ginčija notaro padarytą vykdomąjį įrašą ir prašo jį pripažinti negaliojančiu dėl to, kad notaro vykdomasis įrašas yra išduotas prieš tai neatlikus privalomų ir nustatytais terminais procedūrų. Ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. tiek patikslintame ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo teisme metu teigė, jog pranešimų, siųstų 2007 m. rugsėjo 24 d. ir 2009 m. gruodžio 18 d., jie negavo, t.y. kelia klausimus dėl vekselių pateikimo (nepateikimo) apmokėti, taip pat dėl pranešimo (nepranešimo) apie jų neapmokėjimą aplinkybių. Atkreiptinas dėmesys, jog nagrinėjamos bylos kontekste ĮPVĮ 40 str. ir 47 str. numatytų reikalavimų įvykdymas yra būtinas vekselio turėtojui įgyti teisę reikalauti vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka. Ši vekselio turėtojo teisė gali būti įgyvendinama per ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintą terminą – per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Vekselio turėtojas, pažeidęs pirmiau nurodytus reikalavimus, pagal ĮPVĮ 55 str. 1 d. netenka teisės pareikšti reikalavimų, t.y. reikalauti vekselio apmokėjimo ne ginčo tvarka. Tiek notaras, atlikdamas vykdomąjį įrašą, tiek teismas turi pareigą patikrinti, ar vekselio turėtojas tinkamai įvykdė, be kita ko, ĮPVĮ 40 str. ir 47 str. įtvirtintus reikalavimus, taip pat – ar nepažeisti ĮPVĮ 72 str. įtvirtinti terminai. Jeigu notarui pateikiamame prašyme išieškoti pinigus iš skolininko nenurodytos aplinkybės dėl ĮPVĮ 40 str. ir 47 str. įtvirtintų reikalavimų įvykdymo (Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p. ir 4.8 p.), notaras tokio prašymo nepriima. Ginčą dėl aptariamų ĮPVĮ 40 str., 47 str. ir 72 str. ir Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p. ir 4.8 p. nustatytų reikalavimų įvykdymo teismas sprendžia pagal Lietuvos Respublikos CPK įtvirtintas įrodinėjimo taisykles, atsižvelgdamas į vekselio kaip vertybinio popieriaus specifiką. Ji, be kita ko, lemia, kad iš vekselio kylantys turtiniai reikalavimai tenkinami ne ginčo tvarka, kuri nustatyta ĮPVĮ. Taigi tas, kas teigia, jog pirmiau nurodyti reikalavimai buvo įvykdyti ir vekselis neprarado vertybinio popieriaus statuso, šias aplinkybes privalo įrodyti (Lietuvos Respublikos CPK 178 str.). Tai lemia, kad vekselio turėtojas turi pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog vekselis buvo pateiktas apmokėti ir kada toks pateikimas buvo atliktas.

21Vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui, kuris vekselyje nurodo datą ir tai, kad vekselis buvo jam pateiktas, ir pasirašo vekselyje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintų Vekselių naudojimo taisyklių 44 p. ir 50 p. nustatyta, kad apmokėti vekselį galima pateikti inkasuoti bankui, o inkasuojančiojo banko raštiškas raginimas mokėtojui apmokėti vekselį prilygsta vekselio pateikimui mokėtojui. Taip pat tinkamu vekselio pateikimu apmokėti laikytinas pranešimo registruotu laišku išsiuntimas vekselio mokėtojui ir kitiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kuriame nurodomas raginimas apmokėti vekselį (ĮPVĮ 47 str. 5 d.). Tai reiškia, jog rūpestingas vekselio turėtojas pateikti vekselį apmokėjimui bei pranešti apie vekselio neapmokėjimą turi tokiu būdu, jog vekselio turėtojas turėtų tai patvirtinančius įrodymus.

22Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 22 d. tretysis asmuo G. B. atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notarui A. B. pateikė prašymą (t. 1, b.l. 25-26, 73-74, 100-103, t. 2, b.l. 52, 55-63, 126-140), kuriame nurodė, jog tinkamai pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad:

23– 2007 m. rugsėjo 24 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek vekselio laiduotojui R. D. buvo pateiktas vekselis apmokėjimui paštu DRJ Realestate adresu: I. D.11A, Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ), ir žodžiu (rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui nepateikti);

24– 2007 m. rugsėjo 28 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek vekselio laiduotojui R. D. buvo pateiktas pranešimas dėl vekselio neapmokėjimo paštu DRJ Realestate adresu: I. D. 11A, Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ), ir žodžiu (rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui nepateikti);

25– 2009 m. gruodžio 18 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek vekselio laiduotojui R. D. papildomai buvo pateiktas pranešimas dėl vekselio neapmokėjimo paštu DRJ Realestate adresu: Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ) (rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui pateikti);

26– 2009 m. gruodžio 22 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek vekselio laiduotojui R. D. buvo pateiktas pranešimas apie vekselio perleidimą indosamentu G. B. paštu DRJ Realestate adresu: Varna, Bulgarija, ir R. D. adresu: ( - ) (rašytiniai įrodymai dėl išsiuntimo paštu teismui pateikti).

27Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu nei atsakovas notaras A. B., nei tretieji asmenys G. B. ir R. B. teismui nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių 2007 m. rugsėjo 24 d. vekselio pateikimą apmokėti ir 2007 m. rugsėjo 28 d. pranešimo išsiuntimą dėl vekselio neapmokėjimo vekselio davėjams:

281) nors teismo posėdžio metu atsakovas notaras A. B. nurodė, jog pagal Notariato įstatymą ir Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymą notaras privalo patikrinti vekselį pateikusio asmens duomenis ir įsitikinti, ar pateikti pranešimai apmokėjimui ir apie neapmokėjimą ir trečiojo asmens G. B. prašė pateikti pašto kvitus, kuris jam nurodė, jog pašto kvitai neišlikę, tačiau jam pačiam, kaip notarui, pakako trečiojo asmens G. B. prašyme nurodytų duomenų, jog minėti pranešimai buvo išsiųsti skolininkams paštu ir jam pateikti patys pranešimai. Kiek vėliau atsakovas notaras A. B. nurodė, jog notaras, išduodamas vykdomąjį įrašą pagal pateiktą vekselį, neprivalo domėtis, ar vekselis buvo pateiktas apmokėjimui, jei vekselyje nurodyta konkreti apmokėjimo data;

292) teismo posėdžio metu tretysis asmuo G. B. paaiškino, kad jis trečiojo asmens R. B. buvo pareikalavęs visų dokumentų, kurie yra teiktini notarui dėl vykdomojo įrašo pagal vekselį išdavimo, todėl atskirai išsiuntimą įrodančių dokumentų jis jo neprašė. Jis pats jokių pranešimų skolininkams nerašė ir į juos nesikreipė, notarui pateikė visus dokumentus, taip pat ir pranešimus bei čekius, gautus iš trečiojo asmens R. B.;

303) tretysis asmuo R. B. 2012 m. vasario 24 d. rašytiniame paaiškinime nurodė, jog tikslių aplinkybių dėl 2007 m. rugsėjo 24 d. reikalavimo sumokėti pagal 2007 m. liepos 17 d. vekselį ir 2007 m. rugsėjo 28 d. pranešimo dėl neapmokėjimo parengimo nepamena, juos išsiuntė paštu (ar registruotu, ar paprastu, nepamena) tiek DRJ REAL ESTATE BG, tiek R. D..

31Taigi, atsižvelgiant į visa tai, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju vekselio turėtojas tretysis asmuo G. B. neįrodė, kad buvo pranešta apie vekselio pateikimą apmokėti ir neapmokėjimą įstatymo nustatytu laiku kaip to reikalauja ĮPVĮ 47 str. 5 d. Atkreiptinas dėmesys dar ir į tai, jog 2009 m. gruodžio 18 d. papildomas pranešimas dėl vekselio neapmokėjimo vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate ir vekselio laiduotojui R. D., kai vekselio pateikimo apmokėti terminas baigėsi, negali būti vertinamas kaip tinkamas ĮPVĮ 47 str. 1 d. nustatyto įpareigojimo vykdymas.

32Taip pat nagrinėjamoje byloje nustatytiems santykiams aktuali ĮPVĮ 72 str. 2 d., pagal kurią vekselių turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus vekselių davėjams per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Šia įstatymo norma reglamentuojama vekselio turėtojo teisė „pareikšti reikalavimus“ reiškia kreipimąsi į notarą dėl vykdomojo įrašo atlikimo (ĮPVĮ 81 str.). ĮPVĮ 72 str. 2 d. aiškinant kartu su šio įstatymo 76 str. numatytu draudimu atidėti įsipareigojimų pagal vekselį vykdymo terminus, taip pat atsižvelgiant į vekselio kaip vertybinio popieriaus statusą ir į vekselio turėtojo teisę iš vekselio kylantį reikalavimą patenkinti ne ginčo tvarka, daroma išvada, kad ne tik įstatymas ar teismas, bet ir vekselio davėjas, turėtojas ir (arba) notaras neturi teisės atidėti, pratęsti norminiuose teisės aktuose nustatytų terminų, taikytinų iš vekselių kylantiems reikalavimams. Tai reiškia, kad nei vekselių davėjai, nei vekselių turėtojas (net ir vekselių davėjų sutikimu), nei notaras neturėjo teisės atidėti vykdomųjų įrašų atlikimo terminų ilgiau negu nurodyta ĮPVĮ 72 str. 2 d. Nurodytus terminus pažeidus, vekselis praranda vertybinio popieriaus statusą ir negali būti įvykdytas ne ginčo tvarka. Tuo atveju, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo pasibaigus įstatyme nustatytiems terminams, notaras turi atsisakyti išduoti vykdomąjį įrašą, o išduotas vykdomasis įrašas negali būti laikomas teisėtu (ĮPVĮ 55 str. 1 d. 3 p., 81 str.). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis Nr. 3K-3-314/2010).

33Atsakovas notaras A. B. ir tretysis asmuo G. B. teismo posėdžio metu teigė, jog reikalavimas apmokėti vekselį yra pateiktas, pateikiant kartu ir vykdomąjį įrašą apmokėti, vadovaujantis ĮPVĮ 72 str. 1 d. numatytu 3 metų terminu, o ne ĮPVĮ 72 str. 2 d. numatytu 1 metų terminu.

34ĮPVĮ 72 str. 1 d. numatyta, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos. ĮPVĮ 2 str. apibrėžtos sąvokos: akceptantas – „akcepto įrašą vekselyje padaręs asmuo“, akceptas – „įrašas vekselyje, patvirtinantis, kad padaręs įrašą asmuo sutinka vekselį apmokėti laiku“. ĮPVĮ 23 str. vekselio turėtojui suteikta teisė pateikti vekselį iki sueis mokėjimo terminas, mokėtojui šio gyvenamojoje vietoje (buveinėje) akceptuoti. Akceptas įforminamas pagal ĮPVĮ 27 str. reikalavimus. Kai vekselio turėtojas pateikia vekselį akceptuoti, o vekselio davėjas vekselį akceptuoja, jis tampa akceptantu, tokiu atveju visi reikalavimai pagal vekselį akceptantai gali būti pareikšti per trejus metus nuo mokėjimo termino dienos (ĮPVĮ 72 str. 1 d.). Duomenų apie tai, kad vekselio turėtojas (tretysis asmuo R. B. arba tretysis asmuo G. B.) būtų pateikęs išrašytą vekselį akceptuoti įstatymo nustatyta tvarka ir vekselis yra akceptuotas, nenustatyta. Būtent dėl to nagrinėjamu atveju taikytinos ĮPVĮ 72 str. 2 d. nuostatos, sprendžiant dėl reikalavimų pateikimo senaties terminų ir atsakovo notaro A. B. bei trečiojo asmens G. B. teiginiai dėl 3 m. senaties termino yra nepagrįsti, todėl atmestini.

35Nagrinėjamu atveju ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintas senaties terminas reikalavimams pareikšti, t.y. prašyti išduoti vykdomąjį įrašą, prasidėjo 2007 m. rugsėjo 24 d. Vadinasi, vekselio turėtojas turėjo teisę pareikšti reikalavimus vekselių davėjams (kreiptis į notarą dėl vykdomųjų įrašų atlikimo) iki 2008 m. rugsėjo 24 d. Tuo tarpu dėl ginčijamo vykdomojo įrašo atlikimo vekselio turėtojas G. B. kreipėsi tik 2009 m. gruodžio 22 d., t.y. praleidęs ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustatytą vienerių metų prašymo dėl vykdomojo įrašo atlikimo notarui senaties terminą. Byloje duomenų, jog tretysis asmuo R. B. per ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustatytą terminą būtų kreipęsis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, nėra.

36Įvertinus ieškovų R. D., ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. atstovo advokato padėjėjo Lino Mažonio, atsakovo notaro A. B., trečiojo asmens G. B. paaiškinimus, trečiojo asmens R. B. rašytinius paaiškinimus bei bylos nagrinėjimo metu ištirtus rašytinius įrodymus, teismas daro išvadą, jog atsakovas notaras A. B., išduodamas ginčijamą vykdomąjį įrašą ir jo pagrindu Europos vykdomojo rašto pažymėjimą, pažeidė ĮPVĮ 72 str. 2 d. nustatytą terminą, Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos 4.7 p. ir 4.8 p. bei 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004, sukuriančio neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, nuostatas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. patikslintas ieškinys atsakovui notarui A. B., tretiesiems asmenims R. B. ir G. B. dėl vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiu yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

37Atkreiptinas dėmesys į tai, jog vykdomojo įrašo panaikinimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimą. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka. Toks ginčas tarp šalių dėl prievolės gali būti sprendžiamas ieškinio teisenos tvarka.

38Patenkinus ieškinį, pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo notaro A. B. lygiomis dalimis ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. naudai priteistina 135,00 Lt žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str., 93 str. 1 d.) (t. 1, b.l. 104). Taip pat iš atsakovo notaro A. B. priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.) (t. 1, b.l. 2, t. 2, b.l. 2, t. 3, b.l. 2).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas

Nutarė

40Ieškinį patenkinti visiškai.

41Pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notaro A. B. 2009-12-22 išduotą G. B. vykdomąjį įrašą (vykdomąjį dokumentą Nr. 3-3531), kuriuo reikalaujama iš vekselio davėjo DRJ Realestate ir vekselio laiduotojo R. D. solidariai išieškoti vekselio turėtojo trečiojo asmens G. B. naudai 415043,80 Lt (120000,00 eurų (414336,00 Lt) nesumokėtą vekselio sumą ir 707,80 Lt notaro atlyginimą).

42Pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuro notaro A. B. 2009-12-29 išduotą Europos vykdomojo rašto pažymėjimą Nr. 3-3531 pagal vykdomąjį įrašą Nr. 3-3531.

43Priteisti iš notaro A. B. (Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuras, Gedimino g. 51A, Kaišiadorys) 67,50 Lt (šešiasdešimt septynis litus penkiasdešimt centų) DRJ REAL ESTATE BG (į.k. 148088096, buveinė: Prilep 173-33, Varna, Bulgarija, adresai korespondencijai: ( - )) ir 67,50 Lt (šešiasdešimt septynis litus penkiasdešimt centų) R. D. (a.k. ( - ) gyv. ( - ), adresai korespondencijai: ( - )) naudai.

44Priteisti iš notaro A. B. (Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro biuras, Gedimino g. 51A, Kaišiadorys) 63,84 Lt (šešiasdešimt tris litus aštuoniasdešimt keturis centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai (pašto išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas ,,Swedbank“, įmokos kodas – 5660, paskirtis – žyminis mokestis ir išlaidos susijusios su bylos nagrinėjimu).

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėja Joana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas n u s t a t ė:... 4. Ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. kreipėsi į teismą su patikslintu... 5. Ieškovas R. D. patikslintą ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti visiškai... 6. Ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. atstovas advokato padėjėjas Linas... 7. Atsakovas notaras A. B. su ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti ir... 8. Tretysis asmuo G. B. su ieškiniu visiškai nesutiko, prašė jį atmesti ir... 9. Tretysis asmuo R. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir... 10. Ieškinys tenkintinas.... 11. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2007 m.... 12. 2009 m. gruodžio 22 d. tretysis asmuo G. B. atsakovui Kaišiadorių rajono... 13. Iš 2009 m. gruodžio 22 d. vykdomojo įrašo (t. 2, b.l. 52-53) matyti, kad... 14. Pagal VĮ Registrų centras Juridinių asmenų registro registravimo... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.97 str. 1 d. ir 1.101 str. vekselis yra... 16. Šioje civilinėje byloje ieškovai DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. patikslintu... 17. Pagal ĮPVĮ 81 str. vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai... 18. ĮPVĮ 40 str. 1 d. nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną... 19. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką aiškinant ir taikant pirmiau... 20. Nagrinėjamoje byloje ieškovai (paprastojo neprotestuotino vekselio davėjas... 21. Vekselis gali būti pateikiamas apmokėti, pateikiant vekselį mokėtojui,... 22. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2009 m. gruodžio 22 d. tretysis asmuo G. B.... 23. – 2007 m. rugsėjo 24 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek... 24. – 2007 m. rugsėjo 28 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek... 25. – 2009 m. gruodžio 18 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek... 26. – 2009 m. gruodžio 22 d. tiek vekselio davėjui įmonei DRJ Realestate, tiek... 27. Be to, bylos nagrinėjimo teisme metu nei atsakovas notaras A. B., nei tretieji... 28. 1) nors teismo posėdžio metu atsakovas notaras A. B. nurodė, jog pagal... 29. 2) teismo posėdžio metu tretysis asmuo G. B. paaiškino, kad jis trečiojo... 30. 3) tretysis asmuo R. B. 2012 m. vasario 24 d. rašytiniame paaiškinime... 31. Taigi, atsižvelgiant į visa tai, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju... 32. Taip pat nagrinėjamoje byloje nustatytiems santykiams aktuali ĮPVĮ 72 str. 2... 33. Atsakovas notaras A. B. ir tretysis asmuo G. B. teismo posėdžio metu teigė,... 34. ĮPVĮ 72 str. 1 d. numatyta, kad visi reikalavimai pagal vekselį akceptantui... 35. Nagrinėjamu atveju ĮPVĮ 72 str. 2 d. įtvirtintas senaties terminas... 36. Įvertinus ieškovų R. D., ieškovų DRJ REAL ESTATE BG ir R. D. atstovo... 37. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog vykdomojo įrašo panaikinimas nereiškia... 38. Patenkinus ieškinį, pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 265-270 straipsniais, teismas... 40. Ieškinį patenkinti visiškai.... 41. Pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Kaišiadorių rajono... 42. Pripažinti negaliojančiu nuo išdavimo momento Kaišiadorių rajono... 43. Priteisti iš notaro A. B. (Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro... 44. Priteisti iš notaro A. B. (Kaišiadorių rajono savivaldybės 3-iojo notaro... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...