Byla e2-4189-886/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ ieškinį atsakovui D. V. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė UAB „Baltijos realizacijos centras“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo D. V. 4676,49 Eur skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 105 Eur žyminio mokesčio. Ieškovė nurodo, kad atsakovas 2011 m. lapkričio 23 d. pasirašė dešimt paprastųjų neprotestuotinųjų vekselių, už kuriuos turėjo sumokėti ieškovei iki ant jų nurodytos datos: 2015 m. sausio 23 d., 2015 m. vasario 23 d., 2015 m. kovo 23 d., 2015 m. balandžio 23 d., 2015 m. gegužės 23 d., 2015 m. birželio 23 d., 2015 m. liepos 23 d., 2015 m. rugpjūčio 23 d., 2015 m. rugsėjo 23 d., 2015 m. spalio 23 d. Ieškovė teigia, kad pasibaigus vekselių apmokėjimo terminams ragino atsakovą sumokėti skolą, tačiau atsakovas į nuolatinius raginimus nereagavo, skola nesumokėta.

4Atsakovui procesiniai dokumentai (ieškinys ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) išsiųsti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu (( - )) ir darbovietės D. V. firmos „( - )“ adresu (( - )), tačiau grąžinti teismui neįteikti. Atsakovui pakartotinai procesiniai dokumentai išsiųsti jo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, su pranešimu apie pašto siuntos saugojimą 30 dienų, 2019 m. kovo 8 d. paliktas pranešimas. Procesiniai dokumentai atsakovui laikomi įteikti 2019 m. balandžio 8 d., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, praėjus 30 dienų nuo pranešimo deklaruotos gyvenamosios vietos adresu palikimo dienos.

5Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

6CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkinamas.

8Teismas, atlikęs formalų byloje pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatė, kad atsakovas 2011 m. lapkričio 23 d. pasirašė dešimt paprastųjų neprotestuotinųjų vekselių, kurių kiekviename įsipareigojo sumokėti ieškovei UAB „( - )“ po 1614 litų (467,45 Eur) kiekviename vekselyje nurodytą dieną: 2015 m. sausio 23 d., 2015 m. vasario 23 d., 2015 m. kovo 23 d., 2015 m. balandžio 23 d., 2015 m. gegužės 23 d., 2015 m. birželio 23 d., 2015 m. liepos 23 d., 2015 m. rugpjūčio 23 d., 2015 m. rugsėjo 23 d., 2015 m. spalio 23 d. (6-15 b. l.). Iš viso šiais neprotestuotinais paprastaisiais vekseliais atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovei 4674,46 Eur.

9Vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja 1999 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (toliau – ĮPVĮ). Paprastuoju vekseliu vekselio davėjas įsipareigoja be sąlygų sumokėti vekselio davėjui vekselyje įrašytą sumą (ĮPVĮ 2 straipsnio 4 dalis, CK 1.105 straipsnio 3, 4 dalys). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, suformavo praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis - tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, todėl vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus ĮPVĮ nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 16/2013). ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Taigi praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka Lietuvos Aukščiausio Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Pasirašytas skolos raštelis prilyginamas yra paskolos sutarčiai, kurį apibrėžiama, kaip sutartis kai viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-164/2014).

10Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais, pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais.

11Byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų sumokėjęs ieškovei pagal vekselius, todėl iš jo ieškovei priteisiama 4676,49 Eur Eur skola (CPK 178 straipsnis).

12Atsakovui praleidus prievolės įvykdymo terminą, iš jo ieškovei priteisiama 5 procentai metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovei priteisiama 105 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnis), iš atsakovo valstybei priteisiama 5,37 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92, 96 straipsniai).

14Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytu ir minėtomis teisės normomis bei CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį patenkinti.

16Priteisti iš atsakovo D. V. (asmens kodas ( - ) ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „( - )“ (juridinio asmens kodas ( - )) 4676,49 Eur (keturis tūkstančius šešis šimtus septyniasdešimt šešis Eur ir 49 ct) skolos, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. sausio 16 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 105 Eur (šimtą penkis Eur) žyminio mokesčio.

17Priteisti iš atsakovo D. V. (asmens kodas ( - ) 5,37 Eur (penkis Eur 37 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

18Atsakovas, dėl kurio buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai