Byla N2-2197-127/2012
Dėl nepilnametės K. B. bendravimo su tėvu tvarkos

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovui C. G., ieškovo atstovei advokatei Loretai Groblienei, atsakovei T. B., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje N. B., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Agnei Zamblauskienei, vertėjai Erikai Vencevičienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo C. G. ieškinį atsakovei T. B., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje N. B., dalyvaujant institucijai, teikiančiai išvadą byloje, - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui, dėl nepilnametės K. B. bendravimo su tėvu tvarkos ir

Nustatė

2šalys C. G. ir T. B. ( - ) susilaukė sūnaus D. G. ir ( - ) dukros K. B..

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-06-27 sprendimu šalių santuoka nutraukta ir patvirtinta jų sudaryta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią nepilnamečio sūnaus D. G. gyvenamoji vieta nustatyta su tėvu C. G., o dukros K. B. gyvenamoji vieta nustatyta su motina T. B.. Tėvai įsipareigojo nekliudyti vienas kitam laisvai bendrauti su vaikais neribotą laiką (žodžiu suderinus susitikimų grafiką) ir dalyvauti juos auklėjant, prisilaikant bendrų moralės normų (b.l. 6-8).

4Nagrinėjant bylą nustatyta, kad nei vienas iš tėvų nevykdo teismo sprendimo. Ieškovas C. G. gyvena ir dirba Lietuvoje, o jo nepilnametis sūnus D. G. gyvena su senoliais (ieškovo tėvais) Turkijoje. Atsakovė T. B. ištekėjo ir išvyko gyventi bei dirbti į Vokietiją, palikdama nepilnametę dukrą K. B. savo motinos N. B. priežiūrai.

5Ieškovas C. G. nurodė, kad santykiai su N. B. konfliktiški, jam trukdoma bendrauti su dukra ir dalyvauti jos auklėjime. Ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrių, tačiau šios institucijos taikomos poveikio priemonės, t.y. pokalbiai su N. B., nebuvo veiksmingos. Dukra K. yra įtakota močiutės ir neigiamai nuteikta prieš tėvą. Ieškovas C. G. prašo teismo nustatyti tokią bendravimo su nepilnamete dukra K. B. tvarką ( b.l. 3-5): - tėvas su dukra būna nuo penktadienio, kuris yra prieš kiekvieną porinį (antrą ir ketvirtą) mėnesio savaitgalį, dukrą pasiima penktadienį tiesiogiai iš vaikų darželio ar mokyklos, mokykloje ar darželyje pasibaigus dukros pamokoms ar/ir kitiems užsiėmimams, o jei dukra tą dieną nebuvo vaikų darželyje ar mokykloje, - iš dukros gyvenamosios vietos 17.00 val., iki kitos savaitės ketvirtadienio, dukrą ketvirtadienį pristatydamas tiesiogiai į darželį ar mokyklą prieš prasidedant dukros pamokoms ir/ar kitiems užsiėmimams, o jei dukra tą dieną neturi lankyti vaikų darželio ar mokyklos, - į dukros gyvenamąją vietą 9.00 val.; - tėvas su dukra būna pusę (pirmąją pusę) dukros vasaros ir visų kitų vaikų darželio ar mokyklos atostogų laiko, dukrą pasiimdamas iš dukros gyvenamosios vietos pirmąją jos atostogų dieną iki 10.00 val. ir grąžindamas į jos gyvenamąją vietą paskutiniąją buvimo su tėvu dieną iki 18.00 val.; - tėvas su dukra būna, jei mama T. B. a.k( - ) (B.) išvyksta iš savo nuolatinės gyvenamosios vietos daugiau nei dešimčiai kalendorinių dienų, dukrą pasiimdamas mamos išvykimo iš nuolatinės gyvenamosios vietos dieną tiesiogiai iš vaikų darželio ar mokyklos, mokykloje ar darželyje pasibaigus dukros pamokoms ir/ar kitiems užsiėmimams, o jei dukra tą dieną nelanko vaikų darželio ar mokyklos, - iš dukros gyvenamosios vietos 9.00 val., o grąžindamas antrąją mamos grįžimo į nuolatinę gyvenamąją vietą tiesiogiai į darželą ar mokyklą prieš prasidedant dukros pamokoms ir/ar kitiems užsiėmimams, o jei dukra tą dieną neturi lankyti vaikų darželio ar mokyklos, - į dukros gyvenamąją vietą 9.00 val.

6Atsakovė T. B. paaiškino, kad prieš mėnesį išvyko gyventi į Vokietiją, ten susirado darbą, ieško gyvenamojo ploto, kuriame galėtų gyventi kartu su dukra K., ji planuoja, kad K. nuo š.m. rugsėjo 1 d. pradės lankyti mokyklą Vokietijoje. Jos motina N. B. laikinai prižiūri K.. Ieškovo siūloma bendravimo tvarka netinkama. Motina neprieštarautų, jeigu C. G. kiekvieną mėnesio šeštadienį bendrautų su dukra K. nuo 10.00 val. iki 18.00 val. be nakvynės jo namuose, o taip pat praleistų su K. savaitę laiko dukros atostogų Lietuvoje.

7Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje N. B. patvirtino, kad ji prižiūri K., nes C. G. yra neorganizuotas žmogus ir neatsakingas tėvas. Mergaitė lanko darželyje paruošiamąją grupę, sekmadieninę mokyklėlę, ji negali praleisti užsiėmimų, todėl tėvo siūloma bendravimo tvarka neatitinka vaiko interesų. Be to N. B. bijanti, kad C. G. išveš vaikaitę K. į Turkiją, kaip išvežė jos brolį D.

8Išklausyta posėdyje nepilnametė K. B. pasakojo, kad lanko darželį, o sekmadieniais eina į mokyklėlę. Mama gyvena Vokietijoje ir žada ją pasiimti. Su tėčiu K. bendrauti nenori, nes jis nemoka jos sušukuoti, aprengti, gamina aštriai valgyti. Mergaitė yra buvusi tėčio namuose, ten du kambariai, viename iš jų gyvena tėčio draugas. Mergaitė norėtų pas tėtį nuvažiuoti, bet nenori ten likti nakvoti. Močiutė nenori, kad ji bendrautų su tėčiu, K. močiutės truputį bijanti.

9Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė, išklausiusi vaiko nuomonę, savo išvadoje nurodė, kad vaiko teisė bendrauti su skyrium gyvenančiu tėvu turėtų būti užtikrinta. Mergaitė vieną dieną per savaitę galėtų lankytis pas tėvą, tačiau be nakvynės, nes ji to nenori.

10Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.

11Kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo auklėjant vaiką ir bendravimo su juo, bendravimo su vaiku ir dalyvavimo jį auklėjant tvarką nustato teismas (CK 3.170 str. 4 d.). Teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti jo norus, tačiau į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tais atvejais, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams. Įstatyme įtvirtintas tėvo ir motinos lygybės principas. Už vaiko auklėjimą ir priežiūrą tėvai atsako vienodai, vaikas turi teisę bendrauti su abiem tėvais.

12Nagrinėjamoje byloje tėvui negali būti sudaryta galimybė bendrauti su nepilnamete dukra K. taip, kaip siūlo tėvas. Mergaitė ruošiama mokyklai, ji lanko paruošiamąją grupę darželyje ir sekmadieninę mokyklėlę. Vaiko negalima atitraukti nuo užsiėmimų, nes vaiko interesai bus užtikrinti tik tada, jeigu K. bus tinkamai paruošta mokyklai. Vaikui reikalinga drausmė, tvarka, įprastinė aplinka, o mergaitės gyvenimas tai vienuose, tai kituose namuose, kuriuose, kaip įsitikino teismas, galioja skirtingos taisyklės, neigiamai įtakotų K. būseną ir elgesį. Pati nepilnametė pasakė, kad ji kai kada norėtų nuvažiuoti pas tėtį, bet nakvoti jo namuose nenorinti. Bet kokia prievarta prieš vaiką yra negalima. Atsakovė pasiūlė tėvui su dukra praleisti kiekvieną šeštadienį nuo 10 val. iki 18 val. ir vieną savaitę K. atostogų metu.

13Teismas mano, kad pradžioje būtina įveikti mergaitės nenorą susitikti su tėvu, užtikrinti jai saugumo jausmą būnant su tėvu, o tik tada galima nustatyti maksimalią bendravimo tvarką, kokios prašo C. G.. Taip pat būtina atsižvelgti, kad mergaitės gyvenamoji vieta nustatyta su motina T. B., kuri artimiausiu metu ketina pasiimti dukrą į Vokietiją, kur šiuo metu jau gyvena ir dirba, o tėvas C. G. turi leidimą gyventi Lietuvoje laikinai iki 2012 metų lapkričio mėnesio, todėl pasikeitus tėvų ar dukros K. gyvenamajai vietai, gali kilti būtinybė pakeisti šiuo teismo sprendimu nustatytą tėvo bendravimo su nepilnamete dukra K. tvarką.

14Teismas mano, kad dabartiniu metu geriausiai vaiko interesus atitiktų tokia tėvo bendravimo su dukra tvarka:

  • kiekvieną šeštadienį tėvas C. G. pasiima dukrą K. B. iš jos gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžina tą pačią dieną į jos gyvenamąją vietą 18 val.;
  • tėvas C. G. praleidžia su dukra K. B. vieną savaitę vaiko atostogų metu, pasiimdamas dukrą iš jos gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžindamas po savaitės į jos gyvenamąją vietą 18 val.

15Ieškovas priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės neprašo.

16Nustačius bendravimo tvarką, iš atsakovės T. B. į valstybės biudžetą priteisiamos 28 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas

Nutarė

18ieškinį patenkinti iš dalies.

19Nustatyti C. G. a.k( - ) bendravimo su nepilnamete dukra K. B. a.k( - ) tokią tvarką:

  • kiekvieną šeštadienį tėvas C. G. a.k( - ) pasiima dukrą K. B. a.k( - ) iš jos gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžina tą pačią dieną į jos gyvenamąją vietą 18 val.;
  • tėvas C. G. a.k( - ) praleidžia su dukra K. B. a.k( - ) vieną savaitę vaiko atostogų metu, pasiimdamas dukrą iš jos gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžindamas po savaitės į jos gyvenamąją vietą 18 val.

20Priteisti iš T. B. a.k( - ) į valstybės biudžetą 28 Lt (dvidešimt aštuonių litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. šalys C. G. ir T. B. ( - ) susilaukė sūnaus D. G. ir ( - ) dukros K. B..... 3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2006-06-27 sprendimu šalių santuoka... 4. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad nei vienas iš tėvų nevykdo teismo... 5. Ieškovas C. G. nurodė, kad santykiai su N. B. konfliktiški, jam trukdoma... 6. Atsakovė T. B. paaiškino, kad prieš mėnesį išvyko gyventi į Vokietiją,... 7. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, atsakovės... 8. Išklausyta posėdyje nepilnametė K. B. pasakojo, kad lanko darželį, o... 9. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus... 10. Ieškinys tenkinamas iš dalies šiais motyvais.... 11. Kai tėvai nesutaria dėl skyrium gyvenančio tėvo ar motinos dalyvavimo... 12. Nagrinėjamoje byloje tėvui negali būti sudaryta galimybė bendrauti su... 13. Teismas mano, kad pradžioje būtina įveikti mergaitės nenorą susitikti su... 14. Teismas mano, kad dabartiniu metu geriausiai vaiko interesus atitiktų tokia... 15. Ieškovas priteisti patirtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės neprašo.... 16. Nustačius bendravimo tvarką, iš atsakovės T. B. į valstybės biudžetą... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 263-270 straipsniais, teismas... 18. ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Nustatyti C. G. a.k( - ) bendravimo su nepilnamete dukra K. B. a.k( - ) tokią... 20. Priteisti iš T. B. a.k( - ) į valstybės biudžetą 28 Lt... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...