Byla e2-32416-964/2018
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovei D. P. dėl skolos ir netesybų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka, prašydamas priteisti iš atsakovės 1 000,00 Eur skolą pagal vekselį, 130,00 Eur skolos išieškojimo neteismine tvarka išlaidų, 20,55 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 13 Eur žyminio mokesčio ir 300 Eur atstovavimo išlaidų. Nurodė, kad 2018 m. vasario 26 d. paskolino atsakovei 1 000,00 Eur. Kaip prievolės įvykdymo užtikrinimą atsakovė 2018 m. vasario 26 d. išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1 000 Eur sumai, kurį įsipareigojo apmokėti ieškovui iki 2018 m. kovo 26 d. Tačiau šios prievolės neįvykdė, nors ieškovas kreipėsi į atsakovę ne kartą telefonu ir ragino ją grąžinti skolą. 2018 m. liepos 2 d. ieškovas kreipėsi į atsakovę raštu, pateikdamas jai pretenziją, tačiau atsakovė skolos negrąžino.

5Ieškinys tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalimi, ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, kilnojamojo daikto, vertybinių popierių priteisimas ar reikalavimai iš nekilnojamojo daikto nuomos sutarčių dėl nuomininko iškeldinimo, ieškovo prašymu gali būti išspręstas dokumentinio proceso tvarka, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais. Nagrinėjamu atveju teismas iš ieškinio reikalavimų pobūdžio ir juos pagrindžiančių rašytinių įrodymų visumos nustatęs, jog yra pagrindas pagal pateiktus įrodymus ieškinį tenkinti visiškai, priima preliminarų sprendimą dokumentinio proceso tvarka (CPK 428 straipsnio 1 dalis).

7Iš byloje esančio vekselio matyti, kad 2018 m. vasario 26 d. išduodama paprastąjį neprotestuotiną vekselį 1 000,00 Eur sumai atsakovė besąlygiškai įsipareigojo apmokėti jį ieškovui iki 2018 m. kovo 26 d. 2018 m. liepos 2 d. ieškovas išsiuntė atsakovei pretenziją dėl skolos grąžinimo, tačiau atsakovė jos negrąžino.

8Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ir ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

9Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2018 m. kovo 26, įrašė sąlygą „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas apmokėti. Taigi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininkės vykdomuoju įrašu. Atsižvelgiant į tai, jis pagrįstai savo teisėms ginti naudojasi teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010. 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

10Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė nevykdė savo prievolės vekselyje nustatytu terminu sumokėti nurodytą sumą. Ji negrąžino 1 000 Eur, todėl ieškinio reikalavimas dėl 1 000 Eur negrąžintos sumos yra pagrįstas ir tenkintinas.

11CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio palūkanas už sumą (1 000,00 Eur), kurią sumokėti praleistas terminas, t.y. 20,55 Eur palūkanų, paskaičiuotų nuo 2018-03-26, t.y. kai turėjo būti grąžinta skola, už 150 pradelstų dienų. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė pažeidė savo sutartinę prievolę, praleido terminą ją įvykdyti, todėl ieškovo reikalavimas priteisti jam iš atsakovės 20,55 Eur palūkanų yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

12CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018-08-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Beje į sumą, nuo kurios skaičiuojamos šios palūkanos, nėra įskaitomos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos, nes jos priskiriamos bylinėjimosi išlaidoms, tačiau vien dėl to teismas nelaiko, kad ieškinys tenkinamas ir dalies.

13Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

14Ieškovas šioje byloje yra sumokėjęs 13 Eur žyminio mokesčio, taip pat pateikė duomenis, kad pretenziją dėl skolos ir ieškinį jam rengė advokatas, už kurio suteiktas teisines paslaugas jis sumokėjo 430 Eur

15Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistinos visos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos – 443 Eur.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 262, 424-428 straipsniais,

Nutarė

17ieškovo M. M. ieškinį atsakovei D. P. patenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui M. M., a. k. ( - ) iš atsakovės D. P., a. k. ( - ) 1 000,00 Eur (vieną tūkstantį eurų ir 00 ct) skolos, 20,55 Eur (dvidešimt eurų ir 55 ct) palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (1 020,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-08-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 443 Eur (keturis šimtus keturiasdešimt tris eurus ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba jį priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, pagrįstus leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

20Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus arba bylos šalys sudaro taikos sutartį ir teismas ją patvirtina, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus teismo sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui bus išduotas vykdomasis raštas.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. M.... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dokumentinio proceso tvarka,... 5. Ieškinys tenkintinas. ... 6. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 7. Iš byloje esančio vekselio matyti, kad 2018 m. vasario 26 d. išduodama... 8. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ir ĮPVĮ) 40... 9. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje... 10. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė nevykdė savo... 11. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę... 12. CK 6.37 straipsnyje numatyta, kad skolininkas, neįvykdęs piniginės... 13. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 14. Ieškovas šioje byloje yra sumokėjęs 13 Eur žyminio mokesčio, taip pat... 15. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistinos visos... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 262,... 17. ieškovo M. M. ieškinį atsakovei D. P. patenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui M. M., a. k. ( - ) iš atsakovės D. P., a. k. ( - ) 1... 19. Atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo privalo... 20. Jeigu atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo priėmimo... 21. Jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus teismo sprendimo įteikimo... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....