Byla 2-622-159/2012
Dėl vekselių ir vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Litmosa“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, sekretoriaujant Rimai Čižauskienei, dalyvaujant ieškovei V. R., jos atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovei Audronei Danielaitienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės V. R. patikslintą ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių banko lizingas“, Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notarui Edgarui Sutkui, dėl vekselių ir vykdomųjų įrašų pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Litmosa“,

Nustatė

2ieškovė V. R. ir jos atstovas advokatas S. Tamošaitis prašo teismo pripažinti negaliojančiais 2008-06-28 paprastąjį vekselį 35 646,22 Lt, 2008-06-28 paprastąjį vekselį 115 897,27 Lt ir jų pagrindu išduotus 2009-03-03 vykdomuosius įrašus Nr.( - ), Nr..( - ). Ieškovė V. R. paaiškino, kad nuo 2007-06-13 iki 2009-07-15 buvo UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke ir direktore. UAB „Restoranų verslo valdymas“ vykdant veiklą,

32007-06-28 su atsakovė UAB „Šiaulių banko lizingas“ sudarė finansinio lizingo sutartis, pagal jas išnuomota: biuro baldai, virtuvės ir kompiuterinė įranga. Išnuomotas turtas buvo naudojamas picerijoje „Sorentino“, Akropolio prekybos centre. Prasidėjus ekonominei krizei ir UAB „Restoranų verslo valdymas“ vėluojant pagal finansinio lizingo sutartis atlikti mokėjimus, atsakovės atstovas Klaipėdoje R. R. telefonu pranešė, kad UAB „Šiaulių banko lizingas“ valdybos nutarimu nutarta papildomai užtikrinti sudarytas finansinio lizingo sutartis. R. R. periodiškai jai skambinant į mobilųjį telefoną ir prašant formaliai pasirašyti vekselius prie finansinio lizingo sutarčių, dėl suklydimo 2008-06-28 pasirašė atsakovės atstovo Klaipėdoje R. R. užpildytus ir jai pateiktus du paprastuosius vekselius – 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt. Vekselius pasirašė kaip UAB „Restoranų verslo valdymas“ atstovė. Finansinio lizingo sutartys buvo užtikrintos, nes biuro baldai, virtuvės ir kompiuterinė įranga buvo banko nuosavybė. Atsakovė ieškovę apgavo, nes pasinaudojusi tokia situacija buvo nesąžininga. 2009 m. šalių susitarimu nutraukus 2007-06-28 finansinio lizingo sutartis, sudarytas tarp atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Restoranų verslo valdymas“, dėl to paties dalyko, UAB „Restoranų verslo valdymas“ likusiai neišmokėtai pinigų sumai, su atsakove UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Litmosa“ sudarytos naujos finansinio lizingo sutartys ir UAB „Litmosa“ perduotas tas pats turtas restoranų veiklai vykdyti Palangoje. Atsakovei pasirašant sutartį su UAB „Litmosa“ nebuvo minimi ieškovės išduoti atsakovei vekseliai. UAB „Litmosa“ dirbo restorano vadove iki 2011-02-15, bendrovė vykdė prisiimtus įsipareigojimus atsakovei pagal finansinio lizingo sutartis. 2011-02-15 UAB „Litmosa“ akcijas nupirko nauji asmenys, naujai paskirtam bendrovės direktoriui J. R. aktu perdavė visą atsakovei priklausantį turtą. UAB „Litmosa“ akcininke nebuvo.

4Ieškovės V. R. atstovas advokatas S. Tamošaitis nurodė, kad 2007-06-28 UAB „Restoranų verslo valdymas“ ir UAB „Šiaulių banko lizingas“ sudarytos finansinio lizingo sutartys užtikrintos 2008-06-28 ieškovės išduotais 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt vekseliais. 2009-03-27 atsakovei sudarius kitas finansinio lizingo sutartis, skola perkelta UAB „Litmosa“. Pagal CK 6.143 str., įvykus novacijai, pasibaigus pagrindinei prievolei, pasibaigia visos kitos prievolės. Šalys nesudarė susitarimo, kad ieškovė laiduos už UAB „Litmosa“ prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą, ir ieškovė neišreiškė savo valios laiduoti už UAB „Litmosa“. Ieškovės atsakovei išduoti ginčijami vekseliai neatitinka CK 1. 105 str. 1 d. nurodytos vekselio sąvokos, nes ginčijamuose vekseliuose nurodyta suma priklausė nuo atsakovei priklausančio turto likutinės vertės. Pagal CK 6.70 str. nuostatas vekseliu negali būti užtikrinamas prievolių įvykdymas. Nesant pagrindo ginčijami vekseliai negali būti apyvartoje, ieškovės atsakovei išduoti vekseliai ir jų pagrindu išduoti vykdomieji įrašai Nr. ( - ), Nr. ( - ) pripažintini negaliojančiais, nes palikus vekselius apyvartoje atsakovė nepagrįstai praturtėtų.

5Atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovė A. Danielaitienė nepripažino patikslinto ieškinio reikalavimų. Paaiškino, kad 2007-06-28 UAB „Restoranų verslo valdymas“ ir UAB „Šiaulių banko lizingas“ sudarytos finansinio lizingo sutartys, pagal jas UAB „Restoranų verslo valdymas“ perduotas atsakovei priklausantis turtas – biuro baldai, virtuvės ir kompiuterinė įranga – buvo banko nuosavybė. Galiojant 2007-06-28 finansinio lizingo sutartims, UAB „Restoranų verslo valdymas“ nevykdant įsipareigojimų, ieškovė laisva valia, be apgaulės ir ekonominio spaudimo, būdama UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke ir direktore, pasirašė du vekselius, juose nurodyta suma atitiko likutinę turto vertę. 2009-01-19 atsakovės paskolų komiteto sprendimu finansinio lizingo sutartys nutrauktos, UAB „Restoranų verslo valdymas“ nesilaikant mokėjimo grafike nurodytų terminų. Bendrovės paskolų komiteto 2009-03-27 sprendimu duotas sutikimas perleisti UAB „Restoranų verslo valdymas“ įsipareigojimus pagal finansinio lizingo sutartis UAB „Litmosa“. Ieškovė V. R., būdama ir UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke ir direktore bei UAB „Litmosa“ direktore, atstovavo ne tik įmonės, bet ir savo kaip akcininkės interesams. UAB „Litmosa“, jos direktorė buvo V. R., perduotas atsakovei priklausantis tas pats turtas, kuris buvo perduotas UAB „Restoranų verslo valdymas“. Pasikeitus UAB „Litmosa“ akcininkams, atsakovei priklausantis turtas dingo. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-09-29 sprendimu už akių UAB „Litmosa“ įpareigota UAB „Šiaulių banko lizingas“ grąžinti nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą – virtuvės įrangą ir biuro baldus. Ieškovė, prisiėmusi asmeninę prievolę už jos vadovaujamos UAB „Restoranų verslo valdymas“ prisiimtos prievolės įvykdymą, UAB „Restoranų verslo valdymas“ įsipareigojimus perleidus UAB „Litmosa“, prisiėmė įsipareigojimą ir už UAB „Litmosa“ perleistos prievolės įvykdymą. Ieškovė, pasirašiusi vekselius, jų iš karto neginčijo. 2009-02-17 atsakovė pareikalavo, kad ieškovė iki 2009-02-26 sumokėtų vekseliuose nurodytus 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt.

6Atsakovas Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaras E. Sutkus į teismo posėdį neatvyko. Prašo teismo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (t. 2, b. l. 26). Notaras E. Sutkus prašė teismo atmesti visus patikslinto ieškinio reikalavimus. Paaiškino, kad notaras neprivalo aiškintis faktinių vekselių išdavimo aplinkybių ir pagrindų. Ginčijami vykdomieji įrašai Nr. ( - ), Nr. ( - )atlikti 2009-03-03 pagal atsakovės pateiktus 2008-06-28 ieškovės išrašytus du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“. Paprastuosius neprotestuotinų vekselių turėtojos UAB „Šiaulių banko lizingas“ įgaliotas asmuo, prašydamas atlikti vykdomuosius įrašus, su vekselių originalais pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad 2009-02-17 vekselių davėjai išsiųstas rašytinis raginimas iki 2009-02-26 sumokėti vekseliuose nurodytas sumas – 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt. Atliekant vykdomuosius įrašus neiškilo neaiškumų dėl pateiktų paprastųjų neprotestuotinų vekselių turinio, nes juose nurodyti fizinio asmens duomenys, kreditoriai. Vykdomieji įrašai atlikti pagal kreditorės prašyme ir vekseliuose nurodytas pinigų sumas (t. 2, b. l. 13).

7Trečiojo asmens UAB „Litmosa“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Trečiajam asmeniui apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta specialiame interneto tinklalapyje (t. 2, b. l. 24).

8Ieškinys tenkintinas.

9Nustatyta, kad 2007-06-28 UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Restoranų verslo valdymas“, atstovaujama direktorės V. R., sudarė kilnojamojo turto finansinio lizingo sutartis Nr. ( - )ir Nr. .( - ). Finansinio lizingo sutarčių specialiosiomis dalimis pagal sutartis Nr. ( - ) ir Nr. .( - ), sudarytas tarp UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Restoranų verslo valdymas“, atstovaujamos direktorės V. R., susitarta dėl 19 024,70 EUR vertės baldų ir dėl 61 765,22 EUR vertės baldų, virtuvės ir kompiuterinės įrangos nuomos (t. 1, b. l. 54, 69). Kilnojamojo turto priėmimo–perdavimo aktai patvirtina, kad UAB „Restoranų verslo valdymas“ direktorei perduoti anksčiau minėti 80 789,92 Lt vertės baldai, virtuvės ir kompiuterinė įranga (t. 1, b. l. 58, 73). Nustatyta, kad 2007-06-28 buvo sudaryti finansinio lizingo sutarčių mokėjimo grafikai (t. 1, b. l 56–57, 71–72). VĮ Registrų centro LR juridinių asmenų išplėstinis išrašas patvirtina, kad nuo 2007-06-13 iki 2009-07-15 UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke ir direktore buvo V. R. (t. 1, b. l. 10–15), taip pat nuo 2000-08-03 iki 2009-03-19 buvo ir UAB „Litmosa“ direktore (t. 1, b. l. 16–17).

10Nustatyta, kad galiojant 2007-06-28 finansinio lizingo sutartims, 2008-06-28 V. R., gyv. ( - ), atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovybėje Klaipėdoje, pasirašė du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, jais įsipareigojo juos pateikus UAB „Šiaulių banko lizingas“ sumokėti 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt (t. 1, b. l. 97, 100).

11Ieškovės V. R. teigimu, atsakovės darbuotojas liudytojas R. R. jai apie 2–3 savaites periodiškai skambino į jos mobilųjį telefoną ir reikalavo atvykti pasirašyti vekselius ir R. R. pranešus, kad atsakovės valdyba nutarė tokiu būdu užtikrinti finansinio lizingo sutartis bei jam patikinus, kad vekseliai bus tik formaliai pasirašomi prie finansinio lizingo sutarčių, dėl atsakovės nesąžiningumo ir pasinaudojimo susidariusia situacija, kad UAB „Restoranų verslo valdymas“ vėlavo atlikti mokėjimus, dėl suklydimo pasirašė jau paruoštus ginčijamus vekselius. 2009 m. atsakovei sudarius naujas finansinio lizingo sutartis su UAB „Litmosa“ ir neužtikrinus jų įvykdymo, faktiškai pasibaigus pagrindinei prievolei pagal 2007-06-28 finansinio lizingo sutartis, faktiškai pasibaigė ir papildomos prievolės –vekselių – kuriais buvo užtikrintas 2007-06-28 finansinio lizingo sutarčių įvykdymas.

12Liudytojo R. R. parodymais nustatyta, kad UAB „Restoranų verslo valdymas“ pagal 2007-06-28 finansinio lizingo sutartis įsigijus baldus, virtuvės ir kompiuterinę įrangą ir prasidėjus nežymiems mokėjimų vėlavimams, dėl didelės perduoto turto vertės ir dėl prasidėjusio sunkmečio, gavęs žodinį darbdavio UAB „Šiaulių banko lizingas“ nurodymą, kad ieškovė V. R., kaip fizinis asmuo, užtikrintų UAB „Restoranų verslo valdymas“ prisiimtų prievolių įvykdymą, nes finansinio lizingo sutartys nebuvo užtikrintos ir turtas buvo V. R. žinioje. Atsakovė jokių reikalavimų ir pretenzijų UAB „Restoranų verslo valdymas“ nebeturėjo, nes UAB „Litmosa“ perėmė jos įsipareigojimus, tačiau ieškovės, kaip fizinio asmens, įsipareigojimai yra galiojantys pagal jos pasirašytus vekselius.

13Atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovės A. Danielaitienės teigimu, galiojant 2007-06-28 finansinio lizingo sutartims, UAB „Restoranų verslo valdymas“ nevykdant įsipareigojimų, ieškovė laisva valia, be apgaulės ir ekonominio spaudimo, būdama UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke ir direktore, 2008-06-28 pasirašė du vekselius, juose nurodyta suma atitiko likutinę turto vertę. 2009-01-19 atsakovės paskolų komiteto sprendimu 2007-06-28 finansinio lizingo sutartys nutrauktos, UAB „Restoranų verslo valdymas“ nesilaikant mokėjimo grafike nurodytų terminų. Bendrovės paskolų komiteto 2009-03-27 sprendimu duotas sutikimas perleisti UAB „Restoranų verslo valdymas“ įsipareigojimus pagal finansinio lizingo sutartis UAB „Litmosa“. Ieškovė V. R., būdama ir UAB „Restoranų verslo valdymas“ akcininke, ir direktore bei UAB „Litmosa“ direktore, veikė ne tik įmonės, bet ir savo kaip akcininkės interesais, nes UAB „Litmosa“ perduotas tas pats turtas. Ieškovė, prisiėmusi asmeninę prievolę už jos vadovaujamos UAB „Restoranų verslo valdymas“ prisiimtos prievolės įvykdymą, UAB „Restoranų verslo valdymas“ įsipareigojimus perleidus UAB „Litmosa“, 2008-06-28 pasirašiusi du vekselius prisiėmė įsipareigojimą ir už UAB „Litmosa“ perleistos prievolės įvykdymą.

14Teismas, įvertinęs ieškovės, atsakovės atstovės paaiškinimus bei liudytojo R. R. parodymus konstatuoja, kad nagrinėjamos bylos esmę sudaro tai, ar ieškovės V. R. 2008-06-28 atsakovei išduotais dviem vekseliais, kuriais užtikrintas 2007-06-28 finansinio lizingo sutarčių, sudarytų tarp atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Restoranų verslo valdymas“, įvykdymas, yra užtikrintas ir 2009-03-31 finansinio lizingo sutarties, sudarytos tarp atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB „Litmosa“, įvykdymas.

15Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d, toliau tekste ĮPVĮ). Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti). Kasacinis teismas nutartyse yra pabrėžęs, kad vekselio prigimtis, savybės, užtikrinančios jo viešą patikimumą, specifinis teisinis reglamentavimas suponuoja ribotą vekselio davėjo galimybę reikšti prieštaravimus vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010 ir kt.).

16Sprendime minėta, kad 2008-06-28 V. R., gyv. ( - ), pasirašė du paprastuosius neprotestuotinus vekselius, jais įsipareigojo juos pateikus atsakovei UAB „Šiaulių banko lizingas“ sumokėti 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt (t. 1, b. l. 97, 100). Atsižvelgus į įstatymo nustatytą reikalavimą, kad vekselyje turi būti nurodytas be sąlygų vekselio išrašiusio asmens įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą (CK 1.105 str. 1 d., ĮPVĮ 2 str. 1 d., 3 str. 2 p., 77 str. 2 p.) reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio. Vekselio išrašymas – abstraktus vienašalis sandoris. Dėl šio abstraktaus vienašalio sandorio sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta nauja prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Kita vertus, vekselio abstraktumo savybė negali būti suabsoliutinta. Neįmanoma paneigti to, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu. Taigi vekselio abstraktumo savybė nereiškia, kad vekselis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba visais atvejais likti apyvartoje po to, kai teismas konstatuoja jo išdavimo pagrindo negaliojimą, arba kai tas pagrindas išnyksta dėl kitų priežasčių. Paprastai vekselis išduodamas vekselio davėjo piniginei skolai vekselio gavėjui patvirtinti (įforminti) arba piniginei skolai padengti (grąžinti, apmokėti).

17Nagrinėjamos bylos atveju, neginčijamai nustatyta, kad ieškovės ginčijamuose paprastuose vekseliuose nurodytos piniginės sumos, kurias ieškovė įsipareigojo sumokėti vekselius pateikusiai atsakovei UAB „Šiaulių banko lizingas“ – 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt, tiesiogiai buvo susijusios ir priklausė nuo atsakovei priklausančio kilnojamojo turto likutinės vertės. Ginčijamuose paprastuose vekseliuose nurodytų piniginių sumų sąsajumą ir priklausomumą nuo atsakovei priklausančio kilnojamojo turto likutinės vertės patvirtina tokie teisiškai reikšmingi faktai: 1) kad atsakovė antstolei I. G. pateikė vykdymui Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro E. Sutkaus vykdomąjį įrašą Nr. ( - )dėl 115 897,27 Lt laiku nesumokėtos vekselio sumos ir dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. R., tačiau pagal pateiktą vykdomąjį įrašą Nr. ( - )prašė išieškoti 95 187,15 Lt skolos, skolininkei padengus dalį įsiskolinimo (vykdomoji byla Nr. 51/11/00411, b. l. 1); 2) kad vekselio turėtoja prašė išieškoti iš skolininkės 20 710,12 Lt mažiau nei skolininkė buvo besąlygiškai atsakovei įsipareigojusi sumokėti; 3) kad ieškovė realiai atsakovei pagal minimą vekselį 20 710,12 Lt nemokėjo; 4) kad atsakovė apskritai vykdymui nepateikė kito Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro E. Sutkaus 2009-03-03 išduoto vykdomojo įrašo Nr. ( - )dėl 35 646,22 Lt ir dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. R. pagal jos 2008-06-28 išduotą kitą paprastąjį neprotestuotiną vekselį (t. 1, b. l. 99–100).

18Teismas, įvertinęs atsakovės minėto kito Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro

19E. Sutkaus 2009-03-03 išduoto vykdomojo įrašo Nr. ( - )dėl 35 646,22 Lt ir dėl 6 proc. dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. R. pagal jos 2008-06-28 išduotą kitą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, vykdymui nepateikimo faktą konstatuoja, kad dėl atsakovei priklausančio turto likutinės vertės sumažėjimo atsakovė nepaleido į apyvartą 2008-06-28 ieškovės atsakovei išduoto vekselio dėl 35 646,22 Lt sumokėjimo ir daro išvadą, kad dėl nurodytų aplinkybių yra pagrindas pripažinti negaliojančiu ieškovės atsakovei 2008-06-28 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį 35 646,22 Lt ir jo pagrindu 2009-03-03 Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro E. Sutkaus 2009-03-03 išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ), nes toks ginčijamas vekselis kaip vertybinis popierius apskritai negali likti apyvartoje (CPK 178 str., 187 str.).

20Nustatyta, kad 2009-01-19 atsakovės paskolų komiteto sprendimu 2007-06-28 finansinio lizingo sutartys nutrauktos, UAB „Restoranų verslo valdymas“ nesilaikant mokėjimo grafike nurodytų terminų. Iš atsakovės lizingo paskolų komiteto 2009-03-27 posėdžio protokolo nustatyta, kad svarstytas Klaipėdos atstovybės ekonomistės prašymas perleisti UAB „Restoranų verslo valdymas“ finansinius įsipareigojimus pagal sutartis Nr.( - )ir Nr. ( - ) UAB „Litmosa“ ir priimtas nutarimas sudaryti sutartį su UAB „Litmosa“ bei nurodytos sutarties sudarymo sąlygos (t. 1, b. l. 101). Bylos rašytiniai įrodymai patvirtina, kad UAB „Litmosa“ UAB „Restoranų verslo valdymas“ finansiniai įsipareigojimai pagal sutartis Nr. .( - ) ir Nr. ( - ) perleisti nebuvo, nes 2009-03-31 tarp atsakovės ir UAB „Litmosa“, atstovaujamos direktoriaus R. Kisieliaus, sudaryta savarankiška finansinio lizingo sutartis Nr. ( - ), UAB „Litmosa“ ir jam kilnojamojo turto priėmimo–perdavimo aktu perduota virtuvės ir kompiuterinė įranga, baro baldai (t. 1, b. l. 89–96). Liudytojo R. Kisieliaus parodymais nustatyta, kad 2009-03-31 UAB „Litmosa“ pagal susitarimą su atsakove sudarė naują finansinio lizingo sutartį ir pagal sutartį buvo perduota virtuvės, kompiuterinė įranga, baro baldai, kurie buvo apdrausti. UAB „Litmosa“ pagal sudarytą sutartį vykdė įsipareigojimus. Iki 2009 m. spalio mėnesio dirbo UAB „Litmosa“ ir pagal aktą minimą įrangą perdavė V. R.. Sudarytos sutarties įvykdymui užtikrinti atsakovė siūlė pasirašyti vekselius ir neminėjo, kad ginčo vekseliai galios ir UAB „Litmosa“ (t. 2, b. l. 16–17).

21Atsižvelgus į anksčiau sprendime nurodytus įrodymus teismui yra pagrindas padaryti tokias išvadas, kad atsakovei 2009-01-19 su UAB „Restoranų verslo valdymas“ nutraukus finansinio lizingo sutartis Nr. L-8-111065 ir Nr. L-8-1111068 ir atsakovei 2009-03-31 sudarius su UAB „Litmosa“ savarankišką finansinio lizingo sutartį Nr. L-3-165627, kurios įvykdymas nebuvo užtikrintas CK 6.70 str. numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais, pasibaigus sutarties nutraukimu pagrindinei prievolei, pasibaigė ir tos sutarties užtikrinimo priemonė – 2008-06-28 ieškovės atsakovei išduotas paprastasis neprotestuotinas vekselis 115 897,27 Lt. CK 6.143 str. 1 d. nustato, kad įkeitimo teisė (hipoteka) ir kitos papildomos (šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, novacijos atveju pasibaigia, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria šias teises išsaugoti. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad atsakovė sudariusi sutartį su UAB „Litmosa“, susitarė, kad UAB „Litmosa“ sutarties įvykdymas bus užtikrintas ieškovės išduotais abiem ar vienu iš jų vekseliu. Teismas daro išvadą, kad ir antrasis 2008-06-28 ieškovės atsakovei išduotas vekselis 115 897,27 Lt kaip vertybinis popierius negali būti paliktas apyvartoje, todėl pripažintinas negaliojančiu kaip prieštaraujantis ir neatitinkantis CK 1.105 str. 1 d. ir ĮPVĮ 2 str. 1 d. apibrėžtos vekselio, kaip vertybinio popieriaus, sampratos, nes minėtame vekselyje ieškovės įsipareigota atsakovei sumokėti 115 897,27 Lt suma tiesiogiai priklausė nuo atsakovei priklausančios įrangos likutinės vertės ir priešingai, nei nurodė atsakovė, ieškovė dalies įsiskolinimo pagal išduotą vekselį nedengė (vykdomoji byla Nr. 51/11/00411, b. l. 1). Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-09-29 sprendimu už akių trečiasis asmuo UAB „Litmosa“ įpareigota atsakovei UAB „Šiaulių banko lizingas“ sugrąžinti nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – virtuvės ir kompiuterinę įrangą, baro baldus (t. 1, b. l. 177–184). Įstatymo nustatyta tvarka įvykdžius minimą teismo sprendimą, atsakovei būtų sugrąžinti jai priklausantys nuosavybės teise kilnojamieji daiktai, tačiau, kaip buvo nustatyta, atsakovė nepasinaudojo visomis sprendimo įvykdymą užtikrinančiomis priemonėmis.

22Pripažinus negaliojančiu ieškovės atsakovei 2008-06-28 išduotą paprastąjį neprotestuotiną vekselį 115 897,27 Lt, yra pagrindas pripažinti negaliojančiu jo pagrindu 2009-03-03 Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro E. Sutkaus išduotą vykdomąjį įrašą, notarinio registro Nr. ( - ) .

23Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos priemonė – 2009-03-03 vykdomojo rašto Nr. ( - ) vykdymo sustabdymas – paliktina galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo (CPK 150 str., t. 1, b. l. 33–34).

24Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos 200 Lt sumokėto žyminio mokesčio išlaidos (CPK 93 str. 1 d., t. 1, b. l. 24–25). Iš atsakovės valstybei priteistina 3 831 Lt bylinėjimosi išlaidų, nes Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi ieškovė atleista nuo

253 831 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už ieškinio padavimą ir 7 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš viso 3 838 Lt (t. 1, b. l. 33–34, CPK 88 str. 1 d. 3 p.).

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27patenkinti patikslintą ieškinį. Pripažinti negaliojančiais V. R., asmens kodas ( - ) 2008-06-28 UAB „Šiaulių banko lizingas“, įmonės kodas ( - ), išduotus paprastuosius neprotestuotinus vekselius 35 646,22 Lt ir 115 897,27 Lt bei vekselių pagrindu 2009-03-03 Klaipėdos miesto 1-ojo notarų biuro notaro E. Sutkaus išduotus vykdomuosius įrašus, notarinio registro Nr. ( - ), Nr. ( - ).

28Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos priemonę – 2009-03-03 vykdomojo rašto Nr. ( - ) vykdymo sustabdymą – palikti galioti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

29Priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“, įmonės kodas .( - ), 200 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo išlaidų V. R., asmens kodas ( - ) ir

303 838 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

31Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti Lietuvos apeliaciniam teismui padavus apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija... 2. ieškovė V. R. ir jos atstovas advokatas S. Tamošaitis prašo teismo... 3. 2007-06-28 su atsakovė UAB „Šiaulių banko lizingas“ sudarė finansinio... 4. Ieškovės V. R. atstovas advokatas S. Tamošaitis nurodė, kad 2007-06-28 UAB... 5. Atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovė A. Danielaitienė... 6. Atsakovas Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notaras E. Sutkus į teismo... 7. Trečiojo asmens UAB „Litmosa“ atstovas į teismo posėdį neatvyko.... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Nustatyta, kad 2007-06-28 UAB „Šiaulių banko lizingas“ ir UAB... 10. Nustatyta, kad galiojant 2007-06-28 finansinio lizingo sutartims, 2008-06-28 V.... 11. Ieškovės V. R. teigimu, atsakovės darbuotojas liudytojas R. R. jai apie... 12. Liudytojo R. R. parodymais nustatyta, kad UAB „Restoranų verslo valdymas“... 13. Atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“ atstovės A. Danielaitienės... 14. Teismas, įvertinęs ieškovės, atsakovės atstovės paaiškinimus bei... 15. Įstatyme vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas,... 16. Sprendime minėta, kad 2008-06-28 V. R., gyv. ( - ), pasirašė du... 17. Nagrinėjamos bylos atveju, neginčijamai nustatyta, kad ieškovės... 18. Teismas, įvertinęs atsakovės minėto kito Klaipėdos miesto 1-ojo notarų... 19. E. Sutkaus 2009-03-03 išduoto vykdomojo įrašo Nr. ( - )dėl 35 646,22 Lt ir... 20. Nustatyta, kad 2009-01-19 atsakovės paskolų komiteto sprendimu 2007-06-28... 21. Atsižvelgus į anksčiau sprendime nurodytus įrodymus teismui yra pagrindas... 22. Pripažinus negaliojančiu ieškovės atsakovei 2008-06-28 išduotą... 23. Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi taikyta laikinoji apsaugos... 24. Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistinos jos patirtos 200 Lt... 25. 3 831 Lt žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už ieškinio padavimą ir 7 Lt... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 27. patenkinti patikslintą ieškinį. Pripažinti negaliojančiais V. R., asmens... 28. Klaipėdos apygardos teismo 2011-05-03 nutartimi taikytą laikinąją apsaugos... 29. Priteisti iš atsakovės UAB „Šiaulių banko lizingas“, įmonės kodas .(... 30. 3 838 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 31. Sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos galima skųsti Lietuvos...