Byla 1A-29-113-2007

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Eduardo Maškevičiaus, teisėjų Valentino Janonio ir Lino Pauliukėno, sekretoriaujant Jolantai Kližentytei, dalyvaujant prokurorei Vaidai Pužauskienei, gynėjui Mindaugui Kepeniui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. J. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007-02-15 nuosprendžio, kuriuo G. J. nuteistas pagal BK 186 str. 1 d. laisvės atėmimu 6 mėnesiams, pagal BK 186 str. 2 d. 30 parų arešto. BK 63 str. 1 d., 5 d. 2 p. tvarka paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu, nustatyta subendrinta 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. BK 64 str. 1 d. ir 3 d. tvarka šią bausmę dalinio sudėjimo būdu subendrinus su Kauno miesto apylinkės teismo 2001-03-05 nuosprendžiu (su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-09-11 nutartimi padarytais pakeitimais) paskirtos bausmės neatlikta dalimi, galutinai nubaustas laisvės atėmimu 7 mėnesiams. Bausmę skirta atlikti pataisos namuose, bausmės pradžią skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, į bausmės laiką įskaitytas suėmimo laikas nuo 2006-05-05 iki 2006-06-01, bei nuo 2007-02-15 iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

2Nuosprendžiu visiškai patenkintas AB Poilsio namai "Ąžuolynas" civilinis ieškinys, ir iš nuteistojo G. J. priteista 12663,50 lito AB Poilsio namai "Ąžuolynas".

3Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

4G. J. nuteistas už tai, kad nuo 2003 metų birželio 7 d. iki 2003 metų birželio 23 d. poilsio namuose "Ąžuolynas", esančiuose ( - ), išsinuomojo patalpas, nepateikęs jokio asmens dokumento, gyveno prisistatęs svetima pavarde - G. J. , o poilsio namų administracijai pareikalavus atsiskaityti už suteiktas paslaugas, pabėgo neatsiskaitęs, taip apgaule neatsiskaitė su AB Poilsio namai "Ąžuolynas" už suteiktas 12663,50 litų vertės paslaugas.

5G. J. nuteistas ir už tai, kad 2003 m. birželio 7 d. pasamdė R. K. , kad jis paplukdytų kateriu po Kuršių marias, paprašė atnešti rūkytos žuvies, melagingai pažadėdamas atsiskaityti vėliau, tačiau pažado atsiskaityti neištesėjo, ir taip apgaule neatsiskaitė su R. K. už 240 litų vertės suteiktas paslaugas.

6Apeliaciniu skundu nuteistasis prašo nuosprendį pakeisti: dėl neatsiskaitymo su R. K. už suteiktas paslaugas jį išteisinti, pagal BK 186 str. 1 d. paskirti švelnesnę bausmę, taip pat panaikinti nuosprendžio dalį dėl AB Poilsio namai "Ąžuolynas" civilinio ieškinio patenkinimo. Nurodo, kad nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas neišsamiai ir šališkai išnagrinėjus bylą, nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių. Kaltinimas dėl neatsiskaitymo su R. K. yra visiškai nepagrįstas, kadangi pats R. K. teismo posėdžio metu patvirtino, jog dažnai svečiavosi pas jį poilsio namų apartamentuose, vaišinosi alkoholiniais gėrimais, maistu, todėl už pasinaudojimą jo paslaugomis jie yra atsiskaitę. R. K. civilinio ieškinio atsisakė, todėl dėl šio kaltinimo jis turi būti išteisintas, veikoje nesant nusikalstamos veikos, numatytos BK 186 str. 2 d., požymių. Pripažindamas jį kaltu dėl neatsiskaitymo su AB Poilsio namai "Ąžuolynas" už suteiktas paslaugas, teismas netinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Apsigyvendamas su draugais minėtuose poilsio namuose, jis neturėjo tikslo neatsiskaityti už suteiktas paslaugas. Tuo metu jis turėjo pakankamai pinigų tiek grynaisiais, tiek ir banko kortelėse, tačiau beplaukiant laivu viena piniginių, kurioje buvo kortelės, nuskendo, o draugai išvyko, todėl jis buvo priverstas išvažiuoti į namus atsivežti pinigų. Parvažiavęs 2003 m. birželio 23 d. sužinojo, kad jo tėvas susirgo ūmia nepagydoma liga, jam reikėjo nuolatinės priežiūros ir intensyvaus gydymo, todėl iškart sugrįžti į Neringą neturėjo galimybės. Gydymui buvo reikalingi labai brangūs vaistai, kuriuos jis pirko, o 2003 m. liepos 7 d. tėvas mirė, jį užgulė ir laidojimo rūpesčiai. Po laidotuvių draugų nebesutiko, o kadangi jo niekas nebeieškojo, nutarė, kad draugai su poilsio namais atsiskaitė. Atvykęs į poilsio namus, jis svetima pavarde neprisistatė, registruojantis buvo kartu su G. J. , pastarasis turėjo su savimi vairuotojo pažymėjimą ir jį parodė. Kai poilsio namuose jį apklausinėjo policijos pareigūnas A. V. , jis buvo neblaivus ir apklausą suprato kaip draugišką pokalbį, todėl pareigūno surašytą protokolą pasirašė, jo neskaitęs. Jis neneigia, kad naudojosi poilsio namų baro paslaugomis, tačiau abejoja byloje pateiktais įrodymais dėl šių paslaugų kiekio. Kartu su juo jo nuomojamuose apartamentuose pokyliuose dalyvaudavo ir barmenės, kurios atnešdavo gėrimus iš baro jau ir pasibaigus darbui. Jis atsiskaitydavo ne kartą po tūkstantį ir penkis šimtus litų. Pateiktos byloje sąskaitos nėra jo pasirašytos, jose nurodyti alkoholinių gėrimų ir maisto kiekiai neatitinka tikrovės, be to, už juos buvo ne kartą atsiskaitoma, todėl, jo manymu, barui padaryta kur kas mažesnė žala, civilinis ieškinys patenkintas nepagrįstai. Taip pat laiko, jog jam paskirta aiškiai per griežta bausmė. Teismas neatsižvelgė į tai, kad nuo padaryto nusikaltimo praėjo beveik 4 metai. Jis anksčiau nebuvo padaręs tyčinio nusikaltimo, veika, už kurią jis nuteistas, nėra labai pavojinga, tai daugiau nesusipratimas, nei nusikaltimas, todėl galima skirti bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu. Teismas nuosprendyje nurodė, kad į bausmės laiką įskaičiuojamas laikas, išbūtas suėmime nuo 2006-05-05 iki 2006-06-01, nors suėmime jis išbuvo nuo 2006-05-05 iki 2006-07-17. Be to, 2006-07-17 dar buvo sankcionuotas trims mėnesiams jo laikymas tardymo izoliatoriuje, todėl ir šis laikas turėtų būti įskaičiuotas į bausmės atlikimo laiką.

7Teismo posėdyje gynėjas prašė apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė apeliacinį skundą atmesti.

8Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

9Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino nuteistąjį kaltu pagal BK 186 str. 1 d. dėl apgaulingo neatsiskaitymo su AB Poilsio namai "Ąžuolynas", ir savo išvadas nuteistojo kaltės bei veikos kvalifikavimo klausimais pakankamai išsamiai argumentavo nuosprendyje. Nuteistojo versija, neva apsigyvendamas poilsio namuose "Ąžuolynas", jis neturėjo tikslo neatsiskaityti už suteiktas paslaugas, visiškai paneigta byloje surinktais ir pirmosios instancijos teisme ištirtais įrodymais. Kaip matyti iš AB Poilsio namai "Ąžuolynas" pareiškimo, šiuose poilsio namuose G. J. gyveno nuo 2003 metų birželio 7 d. iki 2003 metų birželio 23 d. Pasak liudytojos poilsio namų registratūros administratorės V. V. , jis atvykęs su draugais į poilsio namus pasakė, kad viską derintų su juo, ir iškart sumokėjo 1000 litų, beje, pirmomis dienomis, pasak liudytojos barmenės D. D. , G. J. atsiskaitė ir su baru už suteiktas paslaugas - vieną kartą mokėjo 1000 litų, o antrą kartą apie 400 litų. Akivaizdu, jog nuteistasis G. J. , pirmomis viešnagės poilsio namuose dienomis sudaręs turtingo, patikimo ir mokaus asmens įvaizdį, suklaidino poilsio namų darbuotojus apie tikrąsias savo finansines galimybes ir apgaule įgijo jų pasitikėjimą, kas jam leido pakankamai ilgą laiką naudotis poilsio namų paslaugomis neatsiskaitant už jas, į daugkartinius prašymus atsiskaityti aiškinant, kad mokėjimo kortelę pametė iškylaudamas mariose, o pinigus jam turi atvežti draugai. Pažymėtina ir tai, jog nuteistasis iš poilsio namų išvyko tą pačią dieną, kai buvo apklaustas policijos pareigūno, apie išvykimą nepranešęs poilsio namų administracijai bei palikęs savo asmeninius daiktus. Išdėstytos aplinkybės akivaizdžiai parodo G. J. išankstinę tyčią neatsiskaityti už suteiktas paslaugas. Šią išvadą patvirtina liudytojų poilsio namų darbuotojų D. D. , V. V. parodymai, civilinio ieškovo atstovės V. Mikelienės paaiškinimai, jog G. J. tiek administratorei, tiek barmenėms prisistatė svetimu G. J. vardu, tuo pačiu G. J. vardu 2003-06-20 raštu garantavo, jog už suteiktas paslaugas sumokės grynais pinigais (1 t., b. l. 15). Liudytojas buvęs policijos pareigūnas A. V. taip pat parodė, jog apklausiamas 2003-06-23 G. J. prisistatė G. J. vardu, ant apklausos protokolo pasirašė G. J. vardu (1 t., b. l. 64-65), jis nuteistąjį nufotografavo, o grįžęs į policijos komisariatą nustatė, jog nuteistasis prisistatė ne tuo asmeniu. Netikėti šiais liudytojų parodymais nėra pagrindo, liudytojai D. D. ir A. V. iš atpažinimui pateiktų fotonuotraukų G. J. atpažino iš bendrų veido bruožų, kreivos nosies, nesimetriško veido, nuteistojo teiginį, jog jis svetimu vardu neprisistatinėjo, paneigia ir jau minėti garantinis raštas bei apklausos protokolas. Taigi apylinkės teismo išvados nuteistojo kaltės ir veikos kvalifikavimo klausimais yra pagrįstos, logiškai argumentuotos, atitinkančios faktines bylos aplinkybes ir baudžiamojo įstatymo nuostatas, kolegija su jomis sutinka ir neturi daugiau ką pridurti, apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo abejoti šių išvadų pagrįstumu, ir nuteistojo kaltės klausimu daryti priešingas išvadas ar keisti veikos kvalifikaciją.

10Nepagrįsti ir nuteistojo apeliacinio skundo argumentai, jog teismas netinkamai išsprendė civilinio ieškinio klausimus. Pirmosios instancijos teismas visiškai patenkino AB Poilsio namai "Ąžuolynas" civilinį ieškinį, ir priteisė iš G. J. 12663,50 lito turtinės žalos, susidariusios dėl neatsiskaitymo už 8000 litų vertės gyvenamo ploto nuomą, 150 litų vertės naudojimąsi atrakcionais ir 4513,50 lito vertės sunaudotą maistą ir gėrimus kavinėje. Neneigdamas naudojimosi minėtomis paslaugomis fakto, nuteistasis apeliaciniame skunde nesutinka su priteistos turtinės žalos dalies, patirtos dėl sunaudoto maisto ir gėrimų kavinėje, dydžiu, motyvuodamas tuo, jog pateiktos sąskaitos nėra jo pasirašytos ir juose nurodyti maisto ir gėrimų kiekiai neatitinka tikrovės, be to, už juos buvo ne kartą atsiskaityta. Civilinis ieškovas, įrodinėdamas patirtos turtinės žalos dydį, pateikė bendrą 12663,50 litų sąskaitą, išrašytą G. J. už gyvenamą plotą, kavinės ir kitas paslaugas (1 t., b. l. 13-14), bei 26 baro sąskaitas, kurios buvo išrašytos kambariui 1V-8 už naudojimąsi viešbučio baro paslaugomis (1 t., b. l. 25-34). Iš baro sąskaitų matosi, kad jos buvo išrašomos beveik kiekvieną dieną, jose nurodyti maisto ir gėrimų kiekiai bei kainos yra ekonomine ir gyvenimiška logika pateisinami, poilsio namų darbuotojos išsamiai ir nuosekliai paaiškino šių sąskaitų atsiradimo aplinkybes bei jų turinio pagrįstumą. Liudytoja poilsio namų barmenė D. D. parodė, kad vyriškis, prisistatęs G. vardu, su kompanija bare būdavo labai dažnai, už viską mokėdavo G., į sąskaitas įtraukdavo tik tai, ką užsisakydavo G.. Nuteistasis gėrimus užsakinėjo ir į poilsio namų kambarį, kuriuos pristatydavo ir padavėjai, ir ji yra nešusi. G. su baru už suteiktas paslaugas atsiskaitė tik pirmomis dienomis, vėliau jis nebeatsiskaitė, aiškindamas, kad mokėjimo kortelę pametė iškylaudamas mariose, o pinigus jam turi atvežti draugai. Nuteistasis jai yra mokėjęs du kartus: vieną kartą mokėjo 1000 litų, o antrą kartą apie 400 litų, tiksliau neprisimena. Čekius atiduodavo, kai apmokėdavo sąskaitas. Poilsio namų barui už pusryčius ir gėrimus liko skolingas apie 4300 litų. Nuteistojo įsiskolinimų dydį patvirtino ir civilinio ieškovo atstovė V. Mikelienė. Teismas, priteisdamas iš nuteistojo 12663,50 litų AB Poilsio namai "Ąžuolynas", tinkamai įvertino poilsio namų darbuotojų parodymus bei civilinio ieškovo pateiktus rašytinius įrodymus ir padarė pagrįstą, faktines bylos aplinkybes atitinkančią išvadą dėl padarytos žalos dydžio. Apeliacinio skundo argumentai neduoda pagrindo teigti, jog priteisdamas nurodyto dydžio žalą, teismas būtų pažeidęs įstatymo nuostatas ar nukrypęs nuo sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principų. Todėl kolegija laiko, jog pirmosios instancijos teismas civilinio ieškinio klausimą skundžiamame nuosprendyje išsprendė tinkamai.

11Apeliantas iš dalies teisus teigdamas, jog pagal BK 186 str. 2 d. dėl apgaulingo neatsiskaitymo su R. K. jis nuteistas nepagrįstai. BK 186 str. 4 d. nustato, jog už šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas veikas asmuo atsako tik tuo atveju, kai yra nukentėjusio asmens skundas ar jo teisėto atstovo pareiškimas, ar prokuroro reikalavimas. Iš bylos matosi, kad nuo nuteistojo G. J. nusikalstamų veiksmų nukentėjęs R. K. dėl jam padarytos turtinės žalos į teisėsaugos institucijas nesikreipė, nukentėjusiuoju šioje byloje buvo pripažintas po jo apklausos ikiteisminio tyrimo metu liudytoju dėl G. J. nusikalstamos veikos pagal AB Poilsio namai "Ąžuolynas" pareiškimą, kurios metu jis nurodė, jog G. J. ir jam padarė žalos, taip pat pateikė civilinį ieškinį, tačiau teisiamajame posėdyje jo atsisakė. Ikiteisminio tyrimo metu R. K. skundas dėl prieš jį padarytos nusikalstamos veikos nebuvo gautas, byloje nėra ir prokuroro reikalavimo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl turtinės žalos R. K. padarymo apgaule pagal BK 186 str. 2 d. Taigi akivaizdu, jog šioje byloje pradedant bei atliekant ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos, numatytos BK 186 str. 2 d., buvo pažeisti BPK 166 str. 3 d., 167 str., reikalavimai, o apkaltinamasis nuosprendis dėl šios veikos priimtas, pažeidžiant BK 186 str. 4 d. nuostatas. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis BPK 3 str. 1 d. 6 p., baudžiamoji byla G. J. atžvilgiu pagal BK 186 str. 2 d. nutrauktina. Atitinkamai naikinama nuosprendžio dalis dėl BK 63 str. nuostatų taikymo.

12Kolegijos nuomone, apylinkės teismas šioje byloje netinkamai pritaikė ir BK 64 str. nuostatas. BK 64 str. tvarka bausmės bendrinamos, be kitų atvejų, tada, kai asmuo, lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietos, naują nusikalstamą veiką padaro neatliktos bausmės laikotarpiu. Kaip matyti iš bylos, G. J. iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos paleistas 2002-05-17, neatlikęs 11 mėnesių 28 dienų laisvės atėmimo bausmės, paskirtos Kauno miesto apylinkės teismo 2001-03-05 nuosprendžiu. Lygtinio paleidimo laikas G. J. baigėsi 2003-05-15. Tuo tarpu naują nusikaltimą, už kurį nuteistas skundžiamu nuosprendžiu, jis padarė 2003 m. birželio mėnesį, jau pasibaigus lygtinio paleidimo laikui, todėl BK 64 str. taikymo sąlygų duotu atveju nėra. Kadangi Kauno miesto apylinkės teismo 2006-06-01 nutartimi nuteistasis G. J. pasiųstas į pataisos namus atlikti Kauno miesto apylinkės teismo 2001-03-05 nuosprendžiu paskirtos bausmės neatliktą dalį (11 mėnesių 29 dienas laisvės atėmimo), neatlikta ankstesniu nuosprendžiu paskirtos bausmės dalis vykdytina atskirai nuo 2006-06-01, kaip nurodyta Kauno miesto apylinkės teismo 2006-06-01 nutartyje.

13Kolegija sutinka su apelianto argumentais, jog skundžiamu nuosprendžiu G. J. yra nuteistas aiškiai per griežtai. Už nusikaltimą, numatytą, BK 186 str. 1 d., apylinkės teismas nuteistajam paskyrė griežčiausią sankcijoje numatytą bausmės rūšį – laisvės atėmimą. Kolegijos nuomone, priimdamas tokį sprendimą, teismas nepakankamai įvertino bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes, jog nuteistasis G. J. nėra recidyvistas, kadangi anksčiau teistas tik už neatsargius nusikaltimus, ir padarė nesunkų nusikaltimą. Atsižvelgiant į šias išdėstytas aplinkybes, veikos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, nuteistojo asmenybę kolegija laiko, kad BK 41 str. numatyta bausmės paskirtis bus pasiekta paskyrus nuteistajam sankcijoje numatytos švelnesnės rūšies bausmę baudą. Įvertinant nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, nuteistojo asmenybę, jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, skiriamos baudos dydis parenkamas artimas sankcijos vidurkiui. Vadovaujantis BK 65 str. 1 d. 2 p. a papunkčiu ir BK 66 str., į paskirtą bausmę įskaitomas suėmime išbūtas laikas nuo 2006-05-05 iki 2006-06-01 (27 dienos), vieną suėmimo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai. Papildomai įskaityti į šios bausmės laiką vėlesnius suėmimo laikotarpius nėra pagrindo, nes nuteistasis nuo 2006-06-01 atlikinėja ankstesniu nuosprendžiu paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Kadangi nuteistajam skiriama bauda, be to, nuteistasis pripažįstamas atlikusiu paskirtą bausmę, šioje byloje jam paskirta kardomoji priemonė suėmimas naikinama (BPK 309 str. 1 d. 4 p., 5 p.). Nežiūrint to, nuteistasis iš suėmimo nepaleidžiamas, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, nuo 2006-06-01 nuteistasis atlikinėja ankstesniu nuosprendžiu paskirtos laisvės atėmimo bausmės neatliktą dalį (11 mėnesių 29 dienas laisvės atėmimo), kurios laikas dar nepasibaigė.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 2 p., 2 d. 2 p., 327 str. 1 p., 328 str. 1 ir 2 p., 330 str., 331 str. teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 15 d. nuosprendį dalyje dėl G. J. nuteisimo pagal BK 186 str. 2 d. panaikinti, ir bylą šioje dalyje nutraukti.

16Kitoje dalyje Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 15 d. nuosprendį pakeisti.

17Panaikinti nuosprendžio dalį dėl BK 63 str. ir 64 str. nuostatų taikymo.

18Nuteistajam G. J. pagal BK 186 str. 1 d. paskirti 54 MGL (6750 litų) dydžio baudą. Į paskirtą bausmę įskaityti suėmimo laiką nuo 2006-05-05 iki 2006-06-01 (27 dienas), vieną laisvės atėmimo dieną prilyginant 2 MGL dydžio baudai, ir laikyti G. J. atlikusiu paskirtą bausmę. Šioje baudžiamojoje byloje nuteistajam G. J. paskirtą kardomąją priemonę suėmimą panaikinti.

19Likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai