Byla T-108-800/2020
Dėl bausmių subendrinimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Živilė Janavičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmių subendrinimo.

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose gautas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus prašymas dėl bausmių subendrinimo, kuriuo prašoma subendrinti L. S. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. ir Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiais paskirtas bausmes.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis matyti, kad L. S. nuteista Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 138 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams 3 mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirtas laisvės atėmimas 10 mėnesių. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, L. S. paskirta bausmė subendrinta su Alytaus apylinkės teismo 2019 m. vasario 1 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, ir paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 1 metams 4 mėnesiams, į bausmę įskaitant bausmę, visiškai ar iš dalies atliktą pagal ankstesnį nuosprendį. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, L. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Nuosprendis įsiteisėjo 2020 m. vasario 13 d.

7Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu L. S. nuteista pagal BK 189 straipsnio 2 dalį 1 metų laisvės atėmimo bausme. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, atlyginti nusikalstamu būdu padarytą žalą. Nuosprendis įsiteisėjo 2020 m. sausio 21 d.

8Nagrinėjamu atveju L. S. atžvilgiu priimti teismo procesiniai sprendimai įsiteisėję ir pateikti vykdyti įstatymų nustatyta tvarka. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu paskirta laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtas 2 metams, pateiktas 2020 m. vasario 26 d. Lietuvos probacijos tarnybai vykdymui. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendis, kuriuo paskirta laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas, vadovaujantis BK 75 straipsniu, atidėtas 1 metams, pateiktas vykdymui Lietuvos probacijos tarnybai 2020 m. sausio 24 d. Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyrius kreipėsi į Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus su teikimu dėl Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. ir Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiais nuteistajai paskirtų bausmių subendrinimo.

9Bylos duomenimis nustatyta, jog priimant Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendį, L. S. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu paskirta bausmė nebuvo subendrinta, nes buvo neįsiteisėjęs Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendis.

10BPK 347 straipsnyje nustatyta, kad kai nuteistajam yra kitų visiškai ar iš dalies neįvykdytų nuosprendžių, apie kuriuos nežinojo vėliausią nuosprendį priėmęs teismas, šis teismas pats ar kitas tos pačios pakopos arba aukštesnysis teismas pagal vėliausiojo nuosprendžio vykdymo vietą privalo priimti sprendimą, kokia tvarka bus vykdomos bausmės, numatytos visiškai ar iš dalies neįvykdytuose nuosprendžiuose.

11Kaip jau minėta, Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis L. S. atžvilgiu yra priimti du nuosprendžiai – Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. ir Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d., kurie kreipimosi į teismą teikimo dienai yra įsiteisėję ir, kuriais paskirtos bausmės nesubendrintos, todėl pagal BPK 347 straipsnio reikalavimus nustatoma, kokia tvarka turi būti vykdomos paskirtos bausmės.

12Atsižvelgiant į tai, kad nusikalstama veika, už kurios padarymą L. S. nuteista vėlesniu, t. y. 2019 m. gruodžio 30 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu, padaryta iki 2019 m. rugsėjo 23 d. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų nuosprendžio priėmimo, įvertinant visas aplinkybes, reikšmingas skiriant bausmę kaltininkei už padarytas nusikalstamas veikas – į L. S. padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, skaičių, motyvus, kaltės formą ir rūšį, jos asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, L. S. paskirtos bausmės, subendrinamos dalinio sudėjimo būdu. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu paskirta bausmė, vadovaujantis 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, subendrinama su Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. nuosprendžiu paskirta bausme, jas iš dalies sudedant, skiriant galutinę subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 metams 8 mėnesiams. Vadovaujantis BK 75 straipsniu, L. S. paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidedamas 2 metams, įpareigojant bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 23.00 val. iki 6.00 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, atlyginti nusikalstamu būdu padarytą žalą ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 4 dalimi, 364 straipsniu,

Nutarė

14Lietuvos praobacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą tenkinti.

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1, 4, ir 9 dalimis, subendrinti nuteistajai L. S. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2019 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu ir Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų 2019 m. rugsėjo 23 d. paskirtas bausmes, jas iš dalies sudedant, ir nuteistajai paskirti galutinę subendrintą bausmę – 1 (vienų) metų 8 (aštuonių) mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 75 straipsniu, atidėti paskirtos bausmės vykdymą 2 (dvejiems) metams, įpareigoti bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistosios priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, atlyginti nusikalstamu būdu padarytą žalą ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtinto nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai