Byla 2S-1521-460/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Almanto Padvelskio, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens D. G. atstovės advokatės Svietlanos Baracevičienės atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus pareiškimą ir suinteresuoto asmens reiškiančio savarankiškus reikalavimus D. G. pareiškimą, suinteresuoti asmenys J. G., D. G., V. V., G. T., S. D., A. S., Vytautas A. G., V. G., R. T. ir A. L., dėl K. G. globėjos ir turto administratorės paskyrimo ir

Nustatė

2pareiškėjas pareiškė reikalavimą K. G. paskirti globėją ir turto administratorę J. G.. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad į pareiškėją kreipėsi J. G., kuri nurodė, kad jos sutuoktinis K. G. 2009-01-22 mirė, pastarasis buvo paskirtas K. G. globėju ir turto administratoriumi pagal 2007-10-01 Klaipėdos r. apylinkės teismo sprendimą. J. G. sutiko būti paskirta K. G. globėja ir turto administratore, kadangi globotinis jų šeimoje gyvena daugiau nei 14 metų, turi atskirą kambarį, nuolatos yra prižiūrimas, užtikrina sveikatos priežiūrą ir tvarko jo asmeninius bei turtinius reikalus, o taip pat tenkinami ir kiti pastarojo poreikiai.

3Suinteresuotas asmuo reiškiantis savarankiškus reikalavimus D. G. pareiškė reikalavimą K. G. globėja ir turto administratore paskirti ją. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad mirus ankstesniam globėjui ir turto administratoriui, K. G. liko be priežiūros, todėl sutinka būti savo sutuoktinio brolio globėja ir turto administratore, kadangi to prašė sutuoktinis V.A. G. ir kiti pastarojo giminaičiai (suinteresuoti asmenys). Ji nurodė, kad su K. G. bendrauja, jų santykiai normalūs, turi galimybę aprūpinti jį atskiru kambariu, mano turinti pakankamai įgūdžių prižiūrėti neįgalų asmenį. Be to, šeimoje bus tinkamai prižiūrėtas, slaugomas ir pasirūpinta kitų jo interesų tenkinimu.

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009-09-14 nutartimi pareiškimą tenkino. K. G. globėja ir turto administratore paskyrė J. G.. Nurodė, kad J. G. daugiau kaip 14 metų rūpinasi ir prižiūri neįgalų K. G., nors formaliai jo atstovo pareigas nuo 2007-10-01 buvo pavestos K. G.. Apie tai, kad ji nevykdė ar netinkamai atliko savo pareigas, byloje tokių duomenų nėra. Šiam paskyrimui iš esmės neprieštarauja ir išvadas teisme davusi institucija, tačiau savo nuomonę pakeitė vien dėl to, kad globos pageidauja kiti broliai ir seserys. Nei vienas iš suinteresuotų asmenų nepareiškė norą asmeniškai rūpintis savo broliu, o šią pareigą pageidauja perleisti kito brolio V. A. G. sutuoktinei, kuri šiuo metu dirba ir tuo pačiu prižiūri du negalią turinčius asmenis, dėl to teismas padarė išvadą, kad D. G. nesugebės užtikrinti K. G. teisių ir interesų įgyvendinimą bei neskirs pakankamai dėmesio jo priežiūrai.

5Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens atstovė advokatė S. Baracevičienė prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009-09-14 nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad nei suinteresuotas asmuo D. G., nei K. G. seserys ir broliai nebuvo informuoti, kad 2007-02-12 K. G. kreipėsi į Klaipėdos rajono apylinkės prokuratūrą dėl K. G. pripažinimo neveiksniu. Teiginys, kad K. G. K. G. prižiūrėjo ir nuolat rūpinosi jau 14 metų neatitinka tikrovės, kadangi iki pat K. G. motinos Z. G. mirties 2006-05-06, ji rūpinosi K. G.. K. G. broliu pradėjo rūpintis tik 2006 m. rugpjūčio mėnesį. J. G. blogai rūpinasi K. G.. 2009-08-28 Socialinės paramos skyrius informavo, kad J. G. pretenzijų neturi, tačiau keisdami nuomonę dėl globėjo nurodė, kad D. G. yra K. brolio V. A. G. žmona ir jis gyventų bei būtų prižiūrimas tikro brolio šeimoje, to pageidauja ir didesnė dalis kitų brolių ir seserų. D. G. su K. G. matosi kiekvieną dieną, o bendravimas paskutiniu metu yra nutrūkęs, kadangi J. G. neleidžia su juo bendrauti. Pirmosios instancijos teismas nesurinko pakankamai įrodymų, bei ignoravo didesnės dalies giminių, Socialinės paramos skyriaus darbuotojų nuomonę.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą J. G. prašo atskirąjį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys S. D., G. T., R. T. prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir paskirti D. G. jų brolio K. G. globėja ir turto administratore.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-10-01 sprendimu K. G. buvo paskirtas K. G. globėju ir turto administratoriumi. K. G. mirė 2009-01-22. J. G. sutiko būti paskirta K. G. globėja ir turto administratore. D. G. taip pat pareiškė reikalavimą tapti K. G. globėja ir turto administratore. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-09-14 nutartimi K. G. globėja ir turto administratore paskyrė J. G.. D. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

10Fiziniai asmenys, teismo pripažinti neveiksniais dėl psichikos ligos ar silpnaprotystės, negali savarankiškai įgyvendinti jokių savo teisių ir sudaryti sandorių, jų vardu sandorius sudaro globėjas (CK 2.10 str. 2 d.). Sprendžiant klausimą dėl konkretaus asmens paskyrimo neveiksnaus asmens globėju, būtina atsižvelgti į globos steigimo tikslą – užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisių ir interesų įgyvendinimą, apsaugą ir gynybą, taip pat į globotinio ir kandidatų į globėjus santykius, jų moralines ir kitokias asmenines savybes, globėjo pageidavimą ir kitas reikšmingas aplinkybes

11(CK 3.238 str. 1 d., 3.242 str. 3 d.). Neveiksnaus fizinio asmens ekonominius, socialinius ir dorovinius interesus tenkina globėjas, todėl jokio interesų konflikto ar nesutarimų tarp globėjo ir globotinio negali būti. Globėjas turi teigiamai veikti globotinio aplinką, patį globotinį, nes tik tokiu atveju bus tinkamai įgyvendintos ir ginamos globotinio teisės ir pasiekti globos tikslai. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir ištyrė byloje esančius įrodymus, teisingai nurodė, kad J. G. daugiau kaip 14 metų rūpinasi ir prižiūri neįgalų K. G., apie tai, kad ji nevykdė ar netinkamai atliko savo pareigas, byloje tokių duomenų nėra, šiam paskyrimui iš esmės neprieštaravo ir išvadas teisme davusi institucija. Taip pat nurodė, kad nei vienas iš suinteresuotų asmenų nepareiškė norą asmeniškai rūpintis savo broliu, o šią pareigą pageidauja perleisti kito brolio V. A. G. sutuoktinei. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Endriejavo seniūnijos seniūnė nurodė, kad K. G. J. G. namuose jaučiasi gerai, laikomas šeimos nariu, turi savo kambarį, noriai bendrauja su šeimos nariais ir nenorėtų keisti gyvenamosios vietos (t. 1, b. l. 14). Seserys D. G., A. L., S. D., G. T.,

12R. T., V. V. sutiko, kad J. G. būtų paskirta jų brolio K. G. globėja ir turto administratore (t. 1, b. l. 43–51, 56), tačiau pirmosios instancijos teismo posėdyje V. V., G. T., S. D., R. T., A. L., R. T. jau teigė, kad J. G. nesirūpini jų broliu ir siūlė globą perduoti D. G.. Atsiliepime į atskirąjį skundą S. D., G. T., R. T. taip pat prašė paskirti D. G. brolio globėja.

13J. G. moralinės ir kitos asmeninės savybės atitinka globėjai nustatytus reikalavimus, ji išreiškė norą būti paskirta vyro brolio globėja, iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Endriejavo seniūnijos seniūnės pažymos matyti, kad K. G. nenorėtų keisti gyvenamosios vietos, jis turi savo kambarį, yra prižiūrėtas.

14Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, siekiant apsaugoti ir apginti neveiksniu pripažinto asmens interesus, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes apie suinteresuoto asmens J. G. moralines savybes, galimybę įgyvendinti globėjo pareigas, santykius su K. G., pagrįstai pripažino, kad suinteresuotas asmuo J. G. gali tinkamai įgyvendinti K. G. teises ir interesus, todėl gali būti skiriama jo globėja ir turto administratore bei šiuo metu J. G. paskyrimas neveiksnaus asmens globėju labiausiai atitiks globotinio interesus ir leis pasiekti globos tikslus (CPK 185 str., CK 3.238 str. 1 d.).

15Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas, ištyrė ir įvertino visus byloje esančius įrodymus (CK 3.242 str. 3 d., CPK 183, 185 str.), todėl pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo nutartį naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo

16(CPK 337 str. 1 p.).

17Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiradus aplinkybėms, kurios yra pagrindas globėją atleisti ar nušalinti nuo pareigų, gali būti sprendžiamas klausimas dėl naujo globėjo paskyrimo

18(CK 3.246 str.).

19J. G. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Iš bylos duomenų matyti, kad už advokato pagalbą – atsiliepimą į atskirąjį skundą J. G. sumokėjo 500 Lt (t. 1, b. l. 204). CPK 443 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad ypatingos teisenos bylose dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos, tačiau tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Esant CPK 443 straipsnio 6 dalyje nurodytoms aplinkybėms bei pagrįstoms bylinėjimosi išlaidoms, iš D. G. J. G. priteistinos 500 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 str., teismas

Nutarė

21Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš D. G. J. G. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas pareiškė reikalavimą K. G. paskirti globėją ir turto... 3. Suinteresuotas asmuo reiškiantis savarankiškus reikalavimus D. G. pareiškė... 4. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2009-09-14 nutartimi pareiškimą tenkino.... 5. Atskiruoju skundu suinteresuoto asmens atstovė advokatė S. Baracevičienė... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą J. G. prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuoti asmenys S. D., G. T., R. T.... 8. Atskirasis skundas atmestinas.... 9. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-10-01... 10. Fiziniai asmenys, teismo pripažinti neveiksniais dėl psichikos ligos ar... 11. (CK 3.238 str. 1 d., 3.242 str. 3 d.). Neveiksnaus fizinio asmens ekonominius,... 12. R. T., V. V. sutiko, kad J. G. būtų paskirta jų brolio K. G. globėja ir... 13. J. G. moralinės ir kitos asmeninės savybės atitinka globėjai nustatytus... 14. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 15. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės teisės normas,... 16. (CPK 337 str. 1 p.).... 17. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsiradus aplinkybėms, kurios yra pagrindas... 18. (CK 3.246 str.).... 19. J. G. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336-338 str., teismas... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš D. G. J. G. 500 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti...