Byla 1A-476-581-2014
Dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio, kuriuo

1Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų Jolantos Raščiuvienės (kolegijos pirmininkės), Valdo Meidaus ir Prano Šimkaus, sekretoriaujant Neringai Aukštuolienei, dalyvaujant prokurorei Jolantai Činčikienei, nuteistajam R. R., gynėjui advokatui G. L., civilinio ieškovo – DS S. P. S.A. - atstovui advokatui M. V., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. R. apeliacinį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio, kuriuo

2R. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 300 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu 1 metams ir 6 mėnesiams, pagal BK 182 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu 3 metams 10 mėnesių.

3Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 dalies 1 punktu, 2 punktu, paskirtąsias bausmes subendrinus apėmimo būdu paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams 10 mėnesių atlikti pataisos namuose.

4Iš R. R. priteista civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialui 252198,77 Lt turtinei žalai atlyginti ir 6897 Lt atstovavimo išlaidų.

5Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

6R. R. nuteistas už tai, jog būdamas UAB ( - ) vieninteliu akcininku ir direktoriumi (nuo 2010-06-30 UAB ( - )), Panevėžio mieste, tiksli vieta nenustatyta, Panevėžio apygardos teismui 2009-11-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ), siekiant užtikrinti 252031,76 Lt DS S. P. S.A. Vilniaus filialas, ieškinį, areštavus, uždraudžiant disponuoti UAB ( - ) nekilnojamą ir kilnojamą turtą 252031,76 Lt sumai bei padavus nutartį vykdyti antstolei V. Ž., jis apgaule, siekdamas išvengti didelės turtinės prievolės - 252031,76 Lt skolos grąžinimo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas - tyčia, laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10, tiksliai nenustatytu laiku, Panevėžio m., tiksliai nenustatytoje vietoje, pagamino netikrus dokumentus: 2010-02-09 dienos garantinį raštą apie užstatomą turtą, jame įrašydamas neteisingus duomenis, kad UAB ( - ) už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą-betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl turimo ilgalaikio turto, joje įrašant neteisingus duomenis, kad UAB ( - ) priklausančio ilgalaikio turto-betarės miltų talpyklos (inv. Nr. ( - )) buhalterinė likutinė vertė - 300000 Lt, nors realiai betarė miltų talpykla nuosavybės teise priklausė ( - ), UAB ir UAB ( - ) niekada nepriklausė bei šiuos pagamintus netikrus dokumentus 2010 m. vasario mėn. 9-10 dienomis panaudojo juos, pateikdamas antstolei V. Ž., adresu ( - ), bei, pateikęs pagamintus netikrus dokumentus antstolei V. Ž., jis UAB ( - ) naudai išvengė bendrovei priklausančio turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengė didelės vertės - 206020 Lt turtinės prievolės DS S. P. S.A. Vilniaus filialas pagal Panevėžio apygardos teismo 2010-02-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. ( - ), kadangi 2010-05-31, perdavus sprendimą antstolių vykdymui (antstolis A. B.), buvo nustatyta, kad betarė miltų talpykla UAB ( - ) nepriklauso.

7Nuteistasis R. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį ir priimti naują nuosprendį: apeliantą išteisinti nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą. Skunde nurodoma, jog nuosprendis yra nepagrįstas ir neteisėtas, priimtas neištyrus visų bylai reikšmingų įrodymų, jame padarytos išvados neatitinka baudžiamosios bylos duomenų bei teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų turinio, taip pat yra prieštaringos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, bei pagrįstos prielaidomis ir spėlionėmis (BPK 20 str., 305 str. 1 d.). Skunde teigiama, kad teismo išvados, jog apeliantas suklastojo 2010-02-09 garantinį raštą apie užstatomą turtą bei 2010-02-10 buhalterinę pažymą dėl turimo ilgalaikio turto ir šiuos pagamintus netikrus dokumentus pateikęs antstolei siekė UAB ( - ) (vėliau UAB ( - )) naudai išvengti bendrovei priklausančio turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengti didelės vertės – 206 020,00 Lt turtinės prievolės civiliniam ieškovui DS S. P. S.A. Vilniaus filialui, iš esmės grindžiamos į bylą pateiktų bendrovės balansų ir byloje aptariamos betarės miltų talpyklos apžiūrų duomenimis, taip pat teisiamajame posėdyje apklaustų liudytojų, tarp jų G. J., parodymais. Nuosprendyje neatsižvelgta, į kitus teisiamajam posėdyje ištirtus ir neištirtus įrodymus, kurie ne tik paneigia aukščiau nurodytus duomenis, kuriais teismas grindė savo išvadas, bet ir patvirtina, kad nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas padarė bylos duomenų neatitinkančią išvadą, jog apeliantas versiją apie betarės talpyklos pirkimą iš Lenkijos Respublikoje gyvenančios A. P., trūkstamų dalių sukomplektavimą Lietuvoje, nurodė ne nuo ikiteisminio tyrimo pradžios, bet vėliau. Betarės talpykos pirkimą patvirtina teismui pateikta 2009-04-17 sutartis. 2010-01-08 pirkimo - pardavimo sutartis patvirtina, jog apeliantas šią talpyklą pardavė įmonei UAB ( - ) už 300 000 Lt. Įsiteisėjus Kauno apygardos teismo nutarčiai dėl bankroto bylos UAB ( - ) iškėlimo, aptariama betarė miltų talpykla 2011-06-10 pagal priėmimo - perdavimo aktą buvo perduota teismo paskirto bankroto administratoriaus UAB ( - ) įgaliotam asmeniui G. A., kuris 2011-08-01 su UAB ( - ) sudarė šios įrangos nuomos sutartį, pagal kurią iki šiol gaunamas nuomos mokestis. Šie objektyvūs bylos duomenys patvirtina, kad antstolės areštuota betarė miltų talpykla yra ir šiuo metu. Būtent ši apelianto įsigyta, sukomplektuota ir UAB ( - ) parduota, betarė miltų talpykla ir buvo nurodyta antstolei V. Ž. pateiktuose dokumentuose. Šių dokumentų turinys visiškai atitinka tikrovę, dėl to jie negali būti laikomi suklastotais. Teisiamajame posėdyje liudytojas G. J. nurodė, kad ikiteisminio tyrimo metu apžiūrėta BUAB ( - ) bankroto administratoriaus UAB ( - ) išnuomota betarė miltų talpykla yra ta pati, kurią jis prieš 5-7 metus sumontavo ( - ), tačiau liudytojas nurodė, kad jo montuotos įrangos talpos buvo 3,2 m aukščio, o iš teismui pateiktos specialisto 2012-12-05 konsultacinės išvados matyti, kad UAB ( - ) patalpose, esančiose ( - ), sumontuotos betaręs miltų talpyklos aukštis 2,6 m, t. y. kitoks aukštis nei prieš 5-7 metus montuotos liudytojo G. J.; aptariama betarė miltų talpykla, t. y. visi jos elementai, visos sudedamosios dalys ir mazgai ar atskiri jos elementai, sudedamosios dalys ir mazgai pagaminti pramoniniu būdu, kurių komplektuojančios dalys yra iš įvairių Europos šalių ir gamintojų; betarės miltų talpyklos elementai, sudedamosios dalys ar mazgai, kurie pagaminti pramoniniu būdu, nėra kaip nors perdaryti, nors liudytojas G. J. nurodė, kad jo montuotoje įrangoje buvo perdarytas dozatoriaus laikiklis. Minėtos konsultacinės specialisto išvados duomenys ne tik paneigia liudytojo G. J. parodymus, bet ir patvirtina, kad BUAB ( - ) bankroto administratoriaus UAB ( - ) išnuomota bentarė miltų talpykla yra apelianto savarankiškai sumontuota ir UAB ( - ) 2010-01-08 parduota įranga, kuri niekaip nesusijusi su, kaip aiškiai nepagrįstai teigiama, ( - ) priklausiusia analogiška įranga. Netyręs ir nevertinęs šių duomenų, teismas grubiai pažeidė BPK 242 str. nuostatas. Pirmos instancijos teismas išvadą, kad UAB ( - ), esančios ( - ), patalpose sumontuota ta pati įranga (betarė miltų talpykla), kuri bylai aktualiu laikotarpiu priklausė UAB ( - ), o ne UAB ( - ), grindė byloje užfiksuotais betarės miltų talpyklos apžiūros UAB ( - ) patalpose duomenimis bei prie ( - ) UAB pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos su UAB ( - ) ir UAB ( - ) pateiktose fotonuotraukose užfiksuotais duomenimis, iš kurių matyti, kad aptariamos įrangos vieno iš elektrinio variklių numeris sutampa. Tačiau minimą betarę miltų talpyklą sudaro didžiulis kiekis įvairių sudedamųjų dalių, sumontuotų net 200 kv.m. plote. Variklių, kurių vieno vertė galimai nesiekia 1000 Lt, jos sudėtyje yra taip pat ne vienas. Taigi tai, kad vieno iš elektrinių variklių numeriai sutampa dar nepatvirtina ir negali patvirtinti, kad absoliučiai visa aptariama įranga yra ta pati. Trūkstamas įrangos dalis apeliantas susikomplektavo Lietuvoje, ir vienas variklis, kurio numeriai sutampa, galėjo būti ta trūkstama dalis. Nuosprendyje aprašyti UAB ( - ) balansai, pagal kuriuos, anot pirmos instancijos teismo, UAB ( - ), bylai aktualiu laikotarpiu, betaręs miltų talpyklos neturėjo, nepatvirtina ir negali patvirtinti išvados, kad taip ir buvo. Teisiamajame posėdyje apklausta UAB ( - ) buvusi vyriausioji buhalterė V. S. nurodė, kad bendrovėje viso dirbo 7 buhalterės, betarė miltų talpykla balanse gali būti priskirta prie ilgalaiko turto grafos arba prie įrengimų, atskira eilute ji nenurodoma. Bendrovės, kurios apyvarta siekė apie 16 mln. litų, kurios apskaitą tvarkė net 7 buhalterės, kurioje buvo labai daug įvairių įrengimų, balanse sužiūrėti ir sutikrinti kiekvieną apeliantui pasirašant balansą neįmanoma. Jokių bendrovės dokumentų, taip pat ir balansų duomenys objektyviai negali paneigti ir nepaneigia objektyvių duomenų, iš kurių aiškiai matyti, kad antstolės patvarkymu areštuota betarė miltų talpykla yra ir šiuo metu. 2012-09-10 teisiamajame posėdyje apklaustas išieškojimą civilinio ieškovo naudai vykdęs antstolis A. B. nurodė, jog turto neradimo akto šitoje vykdomojoje byloje jis nerašė, todėl teigti, kad bendrovė neturėjo betarės miltų talpyklos negalima. Šių bylai reikšmingų teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų pirmos instancijos teismas taip pat neteisėtai nevertino ir dėl jų nepasisakė (BPK 20 str., 242 str.). Tinkamam veiksmų kvalifikavimui, teisingo bei pagrįsto nuosprendžio priėmimui svarbus ir į bylą pateiktas apelianto išduotas civiliniam ieškovui paprastasis vekselis 150 000,00 Lt sumai, tačiau dėl šio įrodymo reikšmės pirmos instancijos teismas aiškiai nepasisakė. Šis dokumentas ne tik aiškiai patvirtina, kad apeliantas niekuomet ir niekaip nesiekė išvengti UAB ( - ) turtinės prievolės civiliniam ieškovui įvykdymo, bet darė viską, kad jos įvykdymas būtu užtikrintas, o prievolė įvykdyta. Atkurti savo galimai pažeistą teisę civilinis ieškovas civilinio proceso tvarka nekliudomai galėjo ne tik minėto vekselio galiojimo laiku, bet be jokių apribojimų ar kliūčių gali ir šiuo metu pagal CK 6.53 str. 2 d. nuostatas. Teisiamajame posėdyje nebuvo išsiaiškinta dėl kokių priežasčių civilinis ieškovas nereikalavo apelianto įvykdyti vekselyje nurodytą prievolę vekselio galiojimo metu ir nereikalauja to padaryti šiuo metu. Šioje byloje visiškai patenkinus civilinį ieškinį, civilinis ieškovas, ta pačią sumą pakartotinai gali išsiieškoti ir pagal aukščiau nurodytą vekselį, bei kaip BUAB ( - ) kreditorius, bankroto byloje. BUAB ( - ) bankroto procesas šiuo metu dar vyksta, liudytoju apklausiamas bankroto administratorius G. A. teismui nurodė, kad civilinis ieškovas yra kreditorių sąraše, jo reikalavimas virš 100 000,00 Lt, šiuo metu teisme ginčijami kreditoriniai reikalavimai, kuriuos nuginčijus atsirastų pinigų daliai kreditorinių reikalavimų patenkinti. Esant tokiai situacijai, civilinis ieškinys, šioje byloje, siekiant išvengti net trigubo tų pačių pinigų galimo išieškojimo objektyviai negalėjo ir negali būti tenkinamas. Civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas civilinis ieškinys turėjo būti paliktas nenagrinėtas, išaiškinant civiliniam ieškovui teisę pareikšti ieškinį civilinio proceso tvarka (BPK 115 str. 3 d. 2 p.).

8Skunde nurodoma, jog sprendžiant, ar byloje aptariami apelianto veiksmai sudaro kokio nors nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo, o ypač sukčiavimo siekiant apgaule išvengti turtinės prievolės, sudėtį turėjo būti atsižvelgiama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką baudžiamosiose bylose Nr. 2K-409/2011, Nr. 2K-81/2011, 2K-133/2010, 2K-78/2009, 2K-224/2008, 2K-7-198/2008, 2K-7-388/2007, 2K-23/2004, 2K-549/2003, 2K-293/2002, 2K-851/2001 ir kt.). Negalimas tokios teisinės praktikos formavimas, kai sprendžiant civilinius ginčus taikomos baudžiamosios teisės normos ir asmens elgesys esant išimtinai civiliniams teisiniams santykiams vertinamas kaip atitinkamos nusikalstamos veikos padarymas. Aptariamas nusikaltimas padaromas tik tiesiogine tyčia, t.y. kaltininkui suvokiant pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, numatant, kad dėl jo veikimo ar neveikimo gali atsirasti BK numatyti padariniai ir jų siekiant. Tai reiškia, kad kaltu padarius aptariamą nusikaltimą asmuo gali būti pripažintas tik tuo atveju, kai neginčijamai nustatoma, kad: 1) padaryta didelės vertės žala, kuri 2) priežastiniu ryšiu susijusi būtent su kaltininko tyčiniais neteisėtais veiksmais, turinčiais apgaulės elementą ir 3) kreditorius negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės. Iš aukščiau išdėstytų argumentų bei juos patvirtinančių aplinkybių matyti, jog žala, jeigu ji kilo, priežastiniu ryšiu susijusi tik apelianto vadovautos bendrovės bankrotu, o ne su kokiais nors jo veiksmais, nes jis niekuomet, tuo labiau apgaule, nesiekė išvengti turtinės prievolės, o priešingai, vekseliu dar 2009-01-28 bendrovės prievolę prisiėmė sau asmeniškai. Ir šiuo metu savo galimai pažeistą teisę civilinis ieškovas be jokių kliūčių ar apribojimų, gali atkurti civilinio proceso tvarka, tiek bankroto byloje, tiek remdamasis apelianto išduotu vekseliu. Tai patvirtina, kad šiuo atveju nepadaryta jokia veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Atsižvelgdamas į tai, kad civilinis ieškovas, remdamasis minėtu vekseliu, net nemėgino atkurti savo šioje byloje galimai pažeistos teisės civilinio proceso tvarka, nors tokią galimybę turėjo ir tebeturi, šia byla yra siekiama ne baudžiamojo proceso tikslų, numatytų BPK 1 str.

9Atsikirtimuose į apeliacinį skundą civilinis ieškovas - DS S. P. S.A. - nurodė, jog R. R., pateikdamas antstolei V. Ž. suklastotus dokumentus išvengė didelės vertės turtinės prievolės civiliniam ieškovui. Suklastotus dokumentus nuteistasis panaudojo 2010-02-09 ir 10 dienomis. Jeigu nuteistasis nebūtų atlikęs nusikalstamos veikos, civilinis ieškovas būtų turėjęs galimybę išsiieškoti skolą iš UAB ( - ), kadangi įmonė tuo metu turėjo neįkeisto turto, piniginių lėšų, faktiškai vykdė veiklą:

  1. 2010 metų pirmojo ketvirčio UAB ( - ) finansinių ataskaitų rinkinys (2010-03-31 pelno (nuostolių) ataskaita, 2010-03-31 balansas) UAB ( - ) veikė pelningai (grynasis pelnas - 226 274 Lt), turėjo tiek ilgalaikio (4 537 663 Lt), tiek trumpalaikio (7 032 651 Lt) turto, taip pat grynųjų pinigų kasoje (banke) (58 140 Lt). Civilinio ieškovo atstovas pažymėjo, kad įmonės veiklos bendrosios ir administracinės sąnaudos (įskaitant atlyginimą pvz. direktoriui) 2010 metų pirmąjį ketvirtį (kaip ir 2008, 2009 metai) sudarė didelę dalį visų įmonės veiklos sąnaudų, t.y. - 1 223 758 Lt. Pardavimo sąnaudos yra dešimt ir daugiau kartų mažesnės nei bendrosios ir administracinės.
  2. Civilinis atsakovas susipažinęs su restruktūrizavimo bylos medžiaga, nustatė, kad PVM sąskaitų-faktūrų sąrašas patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010-09-21 iki 2010-09-30 UAB „Adreka“ išrašė UAB „AR Maistas“ PVM sąskaitų-faktūrų daugiau kaip už 160 000 Lt, o viso per laikotarpį nuo 2010-08-30 iki 2010-09-30 virš 800 000 Lt. T. M. bei pats R. R., nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje, posėdžio metu patvirtino, kad šios PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos. N. R. R., nei T. M. (UAB „AR Maistas“ direktorius) nevykdė antstolio reikalavimų ir neteikė antstoliui jokios informacijos.
  3. 2010 metų vasario mėnesį (garantinio rašto bei buhalterinės pažymos pateikimo metu) nebuvo įkeistas visas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas (pvz. nekilnojamais turtas unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) įkeisti nebuvo).
  4. Antstolio A. B. 2010-05-11 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota aplinkybė, kad UAB ( - ) faktiškai vykdė veiklą - veikė firminės UAB ( - ) parduotuvės, kuriose buvo atsiskaitoma grynaisiais pinigais.
  5. 2010 metų pradžioje UAB ( - ) buvo sudarius ir vykdė didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartis su UAB ( - ). Teises ir pareigas pagal šią sutartį UAB ( - ) perleido tik 2010-04-21. Todėl 2010 metų vasario mėnesį, nesant R. R. sukčiavimo veikos, antstolė būtų turėjusi realias galimybes ieškinio užtikrinimui areštuoti pas trečiuosius asmenis (UAB ( - )) esantį UAB ( - ) turtą - pinigines lėšas.

10Atsižvelgiant į visus šiuos rašytinius įrodymus, pagrįstai galima konstatuoti, kad 2010 metų vasario mėnesį UAB ( - ) buvo moki, t.y. turėjo kilnojamojo bei nekilnojamojo turto, piniginių lėšų, vykdė veiklą. R. R. pateikus melagingus dokumentus - garantinį raštą bei buhalterinę pažymą - antstolė V. Ž. civilinio ieškovo reikalavimą užtikrino betarės miltų talpyklos areštu. Kadangi nurodytos turto vertės pakako teismo sprendimo užtikrinimui, antstolė nesiėmė kitų vykdymo procedūrų. Tokiu būdu R. R. apgaule išvengė didelės turtinės prievolės. Dėl nuteistojo atliktų nusikalstamų veiksmų susidarė tokia situacija, kai civilinis ieškovas negalėjo ir negali civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės.

112. Nuteistasis ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad civilinis atsakovas negalėtų išieškoti skolos iš UAB ( - ):

   1. 2010-06-21 antstolis A. B. pateikė reikalavimą UAB ( - ) direktoriui per 3 dienas pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą esantį pas trečiuosius asmenis, debitorinius reikalavimus, tikslius įmonių duomenis, kurioms pateikiama skolininko gaminama produkcija, 2009-2010 metų ilgalaikio bei trumpalaikio turto balansą, lėšas kredito įstaigose (pareiškimo Priedas Nr. 24). R. R. antstolio patvarkymo nevykdė.
   2. 2010-07-23 antstolio A. B. patvarkymu buvo areštuotos UAB ( - ) priklausančios piniginės lėšos, esančios UAB ( - ) sąskaitose (pareiškimo Priedas Nr. 12). 2010-08-25 buvo gautas UAB ( - ) atsakymas į antstolio 2010-07-23 patvarkymą, kuriame UAB ( - ) nurodė, kad 2010-04-21 tarp UAB ( - ), UAB ( - ) ir UAB ( - ), buvo sudarytas susitarimas dėl teisių ir pareigų pagal didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartį perėmimo. Vadovaujantis šiuo susitarimu, UAB ( - ) perdavė, o UAB ( - ) perėmė visas teises ir pareigas, kylančias iš 2009-01-01 didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutarties. R. R., siekdamas, kad civilinis ieškovas neturėtų galimybės išieškoti skolos, UAB ( - ) veiklą perleido susijusiai UAB ( - ), kadangi UAB ( - ) įsteigta ir valdoma R. R. pusbrolio T. M..
   3. Pagal 2010-09-20 antstolio A. B. patvarkymą Nr. ( - ), buvo areštuotos UAB ( - ) lėšos, esančios UAB ( - ) žinioje. UAB ( - ) nevykdė antstolio nurodymų ir areštuotų lėšų į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą nepervedė. UAB ( - ) taip pat nevykdė antstolio A. B. 2010-09-21 reikalavimo pateikti duomenis, kokiomis aplinkybėmis UAB ( - ) perėmė UAB ( - ) teises ir pareigas pagal didmeninio prekių pirkimo- pardavimo sutartis, taip pat duomenis, ar UAB ( - ) turi piniginių lėšų, priklausančių UAB ( - ).
   4. Tai, kad R. R. pateikė melagingus dokumentus, paaiškėjo 2010-10-21. 2010-10-31 R. R., pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Skolos išieškojimo procesas buvo sustabdytas.
   5. 2011-04-12 UAB ( - ) iškelta bankroto byla.

12Šios aplinkybės patvirtina tendencingą ir tyčinį R. R. siekį užkirsti kelią civiliniam ieškovui išsiieškoti skolą iš UAB ( - ). Dokumentų suklastojimas ir panaudojimas buvo tik pirmas nuteistojo veiksmas, siekiant išvengti didelės vertės turtinės prievolės. Net ir po nusikalstamos veikos padarymo, nuteistasis ir toliau trukdė civiliniams ieškovui atgauti skolą civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Priešingai nei skunde nurodo nuteistasis, civilinis ieškovas negali reikalauti skolos iš nuteistojo vekselio pagrindu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra išaiškinęs, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisinių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (LAT 2010-07-02 nutartis c.b. Nr. 3K-3-314/2010). R. R. 2009-01-28 išduotas vekselis turėjo būti pateiktas apmokėjimui vekselyje nurodytą mokėjimo dieną - 2009-02-28 arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 str. 1 d.). Kadangi vekselis buvo išduotas kaip UAB ( - ) prievolės užtikrinimo priemonė, UAB ( - ) tinkamai įvykdžius prievolę, civilinis ieškovas nepateikė R. R. vekselio apmokėjimui. Sutinkamai su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, vekselio negaliojimas dėl formos ar praleistų terminų nedaro negaliojančia mokėjimo prievolės prisiimtos pagal vekselį. Tokiu atveju vekselis laikomas paprastu susitarimu dėl skolos (LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-583/2006). Kadangi kaip nurodo ir pats nuteistasis vekselis buvo išrašytas kaip prievolės užtikrinimo priemonė, civilinis ieškovas faktiškai jokių piniginių lėšų R. R. neperdavė, todėl paskoliniai santykiai tarp šalių neatsirado. Civilinis ieškovas neturi galimybės reikšti reikalavimų nei 2009-01-28 vekselio kaip vertybinio popieriaus pagrindu, nei vekselio kaip paskolos sutarties pagrindu. Be to, 1 metų senaties terminas reikalavimams pagal vekselį pareikšti suėjo 2010-02-28 (ĮPVĮ 72 str.).

13Civilinis ieškovas atsiliepime taip pat nurodo, jog neturi realių galimybių skolos sumą atgauti iš bankrutuojančios bendrovės UAB ( - ), nes UAB ( - ) bankroto byloje pareikštų kreditorinių reikalavimų suma - 10 452 913,67 Lt. Įkaito turėtojai - 4 911 101,22 Lt, pirmos eilės kreditoriai - 319 318,46 Lt, antros eilės kreditoriai - 3 375 868,86 Lt, trečios eilės kreditoriai - 961 695,98 Lt. UAB ( - ) ilgalaikio turto vertė (įskaitant betarę miltų talpyklą - 300 000 Lt) - 3 979 986,85 Lt. Didžioji dalis ilgalaikio turto (visas nekilnojamasis turtas, registruotinas turtas, t. y. transporto priemonės) - įkeistas. Sutinkamai su Įmonių bankroto įstatymo 34 str., įkeitimu užtikrinti kreditoriaus reikalavimai pirmiausia tenkinami iš įkeisto turto. UAB ( - ) neturi piniginių lėšų nei kasoje, nei banke. Bendrovės bankroto proceso metu patiriamos išlaidos viršija gaunamas pajamas. Visų, tiek ginčijamų, tiek neginčijamų debitorinių įsiskolinimų suma sudaro apie 1,5 mln. litų. Pirmos ir antros eilės kreditorinių reikalavimų dydis taip pat įkeitimu užtikrintų kreditorinių reikalavimų dydis sudaro beveik 9 mln. litų, t. y. 90 proc. visų kreditorinių reikalavimų, o įmonės turtas bei debitoriniai įsiskolinimai (tuo atveju jei jie bus realiai išieškoti, dalies jų debitoriai nepripažįsta) sudarytų apie 5,5 mln. litų. Trečios eilės kreditorių reikalavimai neužtikrinti įkeitimu ar hipoteka bankroto proceso metu nebus patenkinti, nes bankrutuojanti bendrovė neturi tiek lėšų. Civilinis ieškovas yra trečios eilės kreditorius, kurio reikalavimas nėra užtikrintas nei įkeitimu, nei hipoteka. Atsižvelgiant į bankroto byloje esančius duomenis, kuriuos savo ataskaitoje už laikotarpį nuo 2011-06-02 iki 2012-01-31 pateikia bankroto administratorius, galima daryti pagrįstą išvadą, kad realių galimybių, kad bankroto procese civilinis ieškovas atgaus bent dalį skolos – nėra.

14Atsiliepime nurodoma, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-19 nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, priimtas išsamiai, visapusiškai ir tinkamai ištyrus visas bylai reikšmingas aplinkybes bei įrodymus, todėl nėra nuosprendžio panaikinimo pagrindų (BPK 327 str.). Nuteistojo apeliacinį skundą prašoma atmesti ir priteisti civilinio ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

16R. R. buvo nuteistas už tai, jog būdamas UAB ( - ) (įmonės kodas ( - )) vieninteliu akcininku ir direktoriumi (nuo 2010-06-30 UAB ( - )), Panevėžio mieste, tiksli vieta nenustatyta, Panevėžio apygardos teismui 2009-11-26 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ), siekiant užtikrinti 252 031,76 Lt DS S. P. S.A. Vilniaus filialas, ieškinį, areštavus, uždraudžiant disponuoti UAB ( - ) nekilnojamą ir kilnojamą turtą 252 031,76 Lt sumai bei padavus nutartį vykdyti antstolei V. Ž., jis apgaule, siekdamas išvengti didelės turtinės prievolės - 252031,76 Lt skolos grąžinimo DS S. P. S.A. Vilniaus filialas - tyčia, laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10, tiksliai nenustatytu laiku, Panevėžio m., tiksliai nenustatytoje vietoje, pagamino netikrus dokumentus bei šiuos pagamintus netikrus dokumentus 2010 m. vasario mėn. 9-10 dienomis panaudojo juos, pateikdamas antstolei, bei, pateikęs pagamintus netikrus dokumentus antstolei, jis UAB ( - ) naudai išvengė bendrovei priklausančio turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengė didelės vertės – 206 020 Lt turtinės prievolės DS S. P. S.A. Vilniaus filialas pagal Panevėžio apygardos teismo 2010-02-22 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-454-544/2010, kadangi 2010-05-31, perdavus sprendimą antstolių vykdymui (antstolis A. B.), buvo nustatyta, kad betarė miltų talpykla UAB ( - ) nepriklauso.

17Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog R. R. padarė nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, nes jis 2010 m. vasario 9 ir 10 dienomis panaudojo suklastotus dokumentus - juos pateikė antstolei V. Ž., adresu Kranto g. 39-1, Panevėžyje, t. y. panaudojo suklastotus dokumentus - 2010-02-09 garantinį raštą apie užstatomą turtą, kuriame buvo įrašyti neteisingi duomenys, kad UAB ( - ) už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą – betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300 000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinė pažymą dėl šio turto, kurioje įrašyti neteisingi duomenys, kad UAB ( - ) priklausančio ilgalaikio turto – betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė – 300 000 Lt.

18Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos ištirtų įrodymų dėl suklastoto dokumento panaudojimo. R. R. kaltė dėl šios veikos įrodyta pirmosios instancijos teismo ištirtų ir įvertintų įrodymų visetu - liudytojų V. Ž., V. S., A. B. parodymais, rašytiniais bylos įrodymais, kita bylos medžiaga. Pirmosios instancijos teismas BPK 20 straipsnyje nustatytų įrodymų vertinimo taisyklių nepažeidė.

19Nuteistasis R. R. apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad, pateikdamas antstolei V. Ž. 2010-02-09 garantinį raštą ir 2010-02-10 buhalterinę pažymą, jokių nusikalstamų tikslų neturėjo ir negali tiksliai pasakyti, kokia šių dokumentų teikimo antstolei priežastis ir kieno tai buvo iniciatyva – jo ar antstolės. Nuteistasis teigė, jog buvo areštuoti įmonei priklausantys pastatai, o įmonė tuo metu turėjo tris talpyklas, o betarė miltų talpykla buvo neareštuota, nes talpykla - kilnojamasis turtas. Nuteistasis teigė, jog tikriausiai ėmėsi papildomų garantijų tam, kad būtų užtikrintos ieškovo teisės.

20Nors nuteistasis apeliacinės instancijos teismui negalėjo nurodyti, ar betarė miltų talpykla buvo apskaityta įmonės dokumentuose, tačiau iš pirmosios instancijos teismo apklausos liudytojos V. S. parodymų matyti, kad ji minėtų dokumentų nėra mačiusi ir jeigu toks turtas būtų buvęs, tai ji tokį turtą būtų įrašiusi į įmonės balansą. Iš Juridinio asmens duomenų registro matyti, kad įmonės pavadinimas 2007-03-02 – 2010-06-30 buvo UAB „Jungtinis duonos centras“, o nuo 2010-06-30 pavadinimas ( - ). Nustatyta, jog įmonės balanse toks turtas įrašytas nebuvo – iš UAB ( - ) 2010-09-30 balanso matyti, jog Ilgalaikio turto grafoje nurodyto turto vertė 6902 Lt. Nuteistasis R. R. ikiteisminio tyrimo metu pateikė 2010-01-08 pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20100108/1 (b. l. 15-17, 2 tomas) ir pirmosios instancijos teismui teigė, kad jis betarę miltų talpyklą pardavė UAB ( - ), įmonė jam sumokėjo apie 40 000 Lt, o likusi pinigų suma sumokėta nebuvo (b. l. 85, 3 tomas), tačiau civilinėje byloje dėl įmonės restruktūrizavimo (civilinė byla Nr. 1352-173/2011), esantys rašytiniai bylos dokumentai nurodo, kad 2010-09-30 kreditorių sąraše R. R. neįrašytas (b. l. 25-28), o 2010-09-30 debitorių sąrašo 70 eilutėje įrašyta, jog R. R. įmonei skolingas 310 312,91 Lt ir reikalavimo įvykdymo terminas – 2009-12-31 (b. l. 48). Tokie rašytiniai įrodymai leidžia tvirtinti, jog R. R. neteisus, teigdamas, kad antstolei V. Ž. pateiktuose garantiniame rašte ir buhalterinėje pažymoje įrašyti duomenys yra teisingi. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad įmonės buhalterinėje apskaitoje nėra jokių duomenų apie betarės talpyklos įgijimą iš R. R., o vėlesni įmonės dokumentai liudijantys, kad betarė miltų talpykla pagal 2011-06-10 priėmimo aktą buvo perduota bankroto administratoriui, kuris 2011-08-01 su UAB ( - ) sudarė įrangos nuomos sutartį, nepaneigia pirmosios instancijos padarytos išvados, kad R. R. panaudojo suklastotus dokumentus, nes pirmosios instancijos teismo ištirti ir apeliacinės instancijos patikrinti bylos įrodymai patvirtina, kad garantiniame rašte ir buhalterinėje pažymoje įrašyti duomenys jų panaudojimo metu buvo įrašyti neteisingi.

21Apeliacinės instancijos teismas remiasi G. J., V. Ž., A. B., G. J., H. V. parodymais, Nepriklausomų vertintojų biuro UAB ( - ) atlikto 2010-11-24 kilnojamo turto vertinimo ataskaita Nr. ( - ), priedais prie 2010-11-24 kilnojamo turto vertinimo ataskaitos (b. l. 35-48, 2 tomas), pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. ( - ) ir priedais prie pirkimo-pardavimo sutarties (b. l. 51-60, 2 tomas), kitais rašytiniais dokumentais ir daro išvadą, jog byloje nėra pakankamai duomenų konstatuoti, jog suklastotuose garantiniame rašte ir buhalterinėje pažymoje nurodyta betarė miltų talpykla, priklausė UAB ( - ) ir ta aplinkybė iš kaltinimo turi būti pašalinta. Minėti bylos įrodymai patvirtina, jog dalis komplektuojančių detalių buvo panaudota iš UAB ( - ) turimos talpyklos, tačiau atskiros talpyklų detalės skyrėsi, todėl negalima padaryti kategoriškos išvados, jog visa betarė miltų talpykla nurodyta suklastotuose dokumentuose priklausė UAB ( - ).

22Bylos įrodymai neleidžia pripažinti, kad R. R. minėtus dokumentus pagamino kaltinime nurodytu laikotarpiu, t. y. nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10. Paties R. R. parodymais, liudytojos V. Ž. parodymais ir rašytiniais įrodymais – 2010-12-31 Patvarkymu Dėl vykdomojo dokumento grąžinimo - nustatyta, jog vykdomoji byla, vykdant Panevėžio apygardos teismo 2009-11-26 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo baigta 2010-12-31, todėl akivaizdu, jog minėti dokumentai negalėjo būti pagaminti kaip nurodyta kaltinime, o buvo pateikti nuo 2010-02-09 iki 2010-02-10, todėl daroma išvada, jog kaltinime nurodytas dokumentų pagaminimo laikotarpis 2011 metai R. R. yra inkriminuotas nepagrįstai. Esant tokioms aplinkybėms, iš pareikšto kaltinimo šalinama aplinkybė, jog R. R. minėtus dokumentus pagamino laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-02-10.

23Nustatyta, jog minėti dokumentai buvo surašyti kaip atskiri dokumentai ir jie buvo pateikti antstolei. Panaudojus minėtus dokumentus antstolė panaikino areštą dviem įmonės sąskaitoms – t.y. 2010-02-10 Patvarkymu Nr. ( - ) Dėl arešto sąskaitai panaikinimo matyti, kad panaikintas areštas įregistruotas antstolės V. Ž. UAB ( - ) sąskaitoms LT ( - ) ir LT ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 63). Dėl veikos, numatytos BK 300 straipsnio 1 dalyje, neturi reikšmės, kokios galutinės pasekmės išliko juridine prasme, šiuo atveju svarbu pačių suklastotų dokumentų panaudojimas. Minėtų dokumentų suklastojimas ir jų panaudojimas apeliacinės instancijos teismui abejonių nekelia, apylinkės teismo nuosprendis toje dalyje yra teisėtas, nes R. R. 2010 m. vasario 9 ir 10 dienomis panaudojo suklastotus dokumentus - juos pateikė antstolei V. Ž., adresu ( - ), Panevėžyje, t. y. panaudojo suklastotus dokumentus - 2010-02-09 garantinį raštą apie užstatomą turtą, kuriame buvo įrašyti neteisingi duomenys, kad UAB ( - ) už turimą savo kreditinį įsiskolinimą DS S. P. S.A. Vilniaus filialui užstato ilgalaikį turtą – betarę miltų talpyklą, kurios likutinė vertė yra 300 000 Lt bei 2010-02-10 buhalterinė pažymą dėl šio turto, kurioje įrašyti neteisingi duomenys, kad UAB ( - ) priklausančio ilgalaikio turto – betarės miltų talpyklos (inv. Nr. 0607) buhalterinė likutinė vertė – 300 000 Lt.

24R. R. kaltinamas ir nuteistas už tai, pateikdamas antstolei V. Ž. suklastotus 2010-02-09 garantinį raštą ir 2010-02-10 buhalterinę pažymą, išvengė didelės vertės turtinės prievolės civiliniam ieškovui. Apelianto teiginys, jog jo veika negalėjo būti kvalifikuota pagal BK 182 straipsnio 2 dalį yra pagrįsta. Nuteistasis R. R. neigia, kad siekė išvengti turtinės prievolės ir išvengė turto arešto bei tuo pačiu apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės civiliniam ieškovui ir nurodė, kad jokių nusikalstamų tikslų, antstolei V. Ž. pateikdamas 2010-02-09 garantinį raštą ir 2010-02-10 buhalterinę pažymą, neturėjo. Nors nuteistasis R. R. negalėjo įtikinamai paaiškinti minėtų dokumentų pateikimo antstolei motyvų, tačiau šiuo atveju, šios bylos įrodymų kontekste būtina nustatyti, ar yra tiesioginis priežastis ryšys tarp R. R. atliktų veiksmų – suklastotų dokumentų panaudojimo, pateikiant juos antstolei, bei kilusių padarinių, t. y. civilinio ieškovo negalėjimo savo reikalavimo patenkinti civilinėmis teisinėmis priemonėmis. Taip pat būtina nustatyti, kokia buvo UAB ( - ) finansinė padėtis ir ar tuo atveju, jeigu nuteistasis tokių dokumentų nebūtų pateikęs, civilinis ieškovas būtų turėjęs galimybę išsiieškoti skolą iš UAB ( - ).

25Nustatytos tokios bylos aplinkybės: Panevėžio apygardos teismo 2009-11-29 nutartimi (civilinė byla Nr. ( - )) siekiant užtikrinti 252 031,76 Lt ieškinį, buvo areštuoti, uždraudžiant disponuoti UAB ( - ) priklausantis nekilnojamas, kilnojamas turtas ir/ar turtinės teisės 252 031,76 Lt sumai, o tokio turto neturint ar turint nepakankamai – ir piniginės lėšos, esančios UAB ( - ) atsiskaitomosiose sąskaitose ar pas kitus asmenis, išskyrus privalomus mokėjimus į valstybės, savivaldybės, VSDFV biudžetus, išmokų, kurios kilę iš darbo teisinių santykių (b. l. 120-121, 1 tomas). Ši nutartis buvo pateikta vykdyti ir iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) matyti, jog antstolė teikė patvarkymus bankams dėl piniginių lėšų išmokėjimo sustabdymo 252 200 Lt sumai, o taip pat areštavo įmonės nekilnojamąjį turtą – negyvenamąją patalpą – parduotuvę su rūsiu, esančią J. B. ( - ) (unikalus numeris ( - )), negyvenamąją patalpą – kontorą, esančią ( - ) (unikalus numeris ( - )), pastatą- gamybinį pastatą, esantį ( - ) (unikalus numeris ( - )), pastatą – sandėlį, esantį ( - ) (unikalus numeris ( - )) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 8-8-13, 19-23, 26-30, 37-52). Taigi akivaizdu, jog kaltinime nurodytos aplinkybės, jog pateikdamas suklastotus dokumentus R. R. išvengė arešto turtui ir tuo pačiu didelės vertės turtinės prievolės, nepasitvirtino.

26Nors civilinio ieškovo atstovas atsikirtime į apeliacinį skundą nurodo, UAB ( - ) kaltinime nurodytu laiku turėjo neįkeisto turto, piniginių lėšų, faktiškai vykdė veiklą, tačiau bylos įrodymai nurodo, kad UAB ( - ) nekilnojamasis turtas, sąskaitos buvo areštuotas. Civilinio ieškovo atstovas atsikirtimuose nurodo, kad 2010 metų vasario mėnesį (garantinio rašto bei buhalterinės pažymos pateikimo metu) nebuvo įkeistas visas bendrovei priklausantis nekilnojamasis turtas (pvz. nekilnojamais turtas unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) įkeisti nebuvo), tačiau tokios aplinkybės patvirtina nuteistojo R. R. parodymus apie sudėtingą finansinę įmonės situaciją. Bylos įrodymai patvirtina, kad negyvenamoji patalpa – kontora, ofisas, esantis ( - ), unikalus numeris ( - )) buvo areštuota ir apie turto arešto įregistravimą buvo įregistruota turto arešto aktų registre (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 37-38, 40-42). Be to, iš nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2010-02-04 išrašo matyti, kad disponavimo teisė šiam turtui buvo apribota dar nuo 2008-03-15 (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 45-46). Kaip ir kitam aukščiau paminėtam UAB ( - ) nekilnojamam turtui – atitinkamai parduotuvei su rūsiu, esančiai J. B. ( - ) (unikalus numeris ( - )), nuo 2009-05-29, gamybiniams pastatams (unikalus numeris ( - )) pagal ankstesnes civilines bylas nei buvo pradėtas procesas pagal civilinio ieškovo ieškinį (vykdomoji byla ( - ), b. l. 16-47). Šie duomenys rodo, kad UAB ( - ) turtas buvo areštuotas ir kolegija daro išvadą, jog skolos ieškojimas iš UAB ( - ) civilinio ieškovo naudai, nepriklausomai nuo R. R. atliktų veiksmų – suklastotų dokumentų antstolei pateikimo – būtų buvęs apsunkintas, nes įmonė buvo skolinga ne vienam subjektui, o pirmiausia buvo skolinga valstybei. Įrodymais lieka nepaneigti nuteistojo R. R. parodymai, jog ir tuo atveju, jeigu jis antstolei, vykdžiusiai nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebūtų pateikęs suklastotų dokumentų, civilinis ieškovas ir tuo atveju, nebūtų turėjęs realios galimybės skolą išsiieškoti. Nustatyta, kad R. R. antstolei pateikus minėtus suklastotus dokumentus antstolė panaikino areštą dviem įmonės sąskaitoms – t. y. 2010-02-10 Patvarkymu Nr. ( - ) Dėl arešto sąskaitai panaikinimo matyti, kad panaikintas areštas įregistruotas antstolės V. Ž. UAB ( - ) sąskaitoms LT ( - ) ir LT ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 63). Nustatyta, jog arešto įregistravimo momentu sąskaitoje Nr. LT ( - ) pinigų likutis buvo 12 488,65 Lt, 2 443,20 Latų, o sąskaitoje Nr. LT ( - ) piniginių lėšų nebuvo (b. l. vykdomoji byla Nr. ( - ), b. l. 30). Apeliacinės instancijos teismui išanalizavus sąskaitoje Nr. LT ( - ) buvusių piniginių lėšų judėjimą tiriamu laikotarpiu matyti, jog iš esmės visos piniginės lėšos gaunamos už prekes kas mėnesį būdavo nurašomos kaip įsiskolinimas valstybinei mokesčių inspekcijai ir VSDFV (pvz. 2010-02-24 VSDF nurašytas įsiskolinimas už 2009 m. 31 182, 38 Lt, tą pačią dieną valstybinė mokesčių inspekcija nurašė nuo šios sąskaitos 11 643, 50 Lt, kovo mėnesį šių institucijų lėšų nurašymai neatlikti, o 2010-04-05 VSDFV nurašė 40 000 Lt ir 1010,58 Lt, 2010-04-06 6501,34 Lt ir pan.) (b. l. 123-126, 4 tomas). Šie dokumentai patvirtina nuteistojo R. R. aiškinimą, jog pinigines lėšas, kurių nenusirašė valstybinė mokesčių inspekcija ir VSDFV, jis kaip įmonės vadovas naudojo įmonės atsiskaitymams, atlyginimų mokėjimams, o civiliniam ieškovui nemokėjo, kadangi vyko teisminis ginčas ir nors ginčas 2010-05-27 buvo baigtas, su civiliniu ieškovu neatsiskaitė ne piktybiškai, o todėl, jog trūko piniginių lėšų (b. l. 134, 4 tomas). Be to, iš sprendimo civilinėje byloje Nr. ( - ) (b. l. 122-123, 1 tomas) matyti, jog paskutinis pavedimas civiliniam ieškovui buvo atliktas 2010-01-19 – pervesta 6031,76 Lt Lt. Taip pat nustatyta, jog R. R. vadovaujama įmonė prašė teismo išdėstyti priteisto įsiskolinimo mokėjimą dalimis (b. l .124-124, 1 tomas). Nors bylos įrodymai patvirtina, kad R. R. minėtus suklastotus dokumentus panaudojo, tačiau padaryti išvadą, jog R. R. tokiais savo veiksmais siekė sąmoningai sudaryti situaciją, kad civilinis ieškovas tiriamu laikotarpiu negalėtų civilinėmis teisinėmis priemonėmis atkurti savo pažeistos teisės arba toks pažeistų teisių gynimo būdas būtų esmingai pasunkintas, įrodymų nepakanka. Taigi, paminėtos aplinkybės kelia pagrįstų abejonių dėl R. R. pareikšto kaltinimo pagal BK 182 straipsnio 2 dalį.

27Apeliacinės instancijos teismas teigia, jog nei kokybine, nei kiekybine prasme surinkti įrodymai neleidžia neabejotinai teigti, kad R. R. apgaule išvengė didelės vertės turtinės prievolės ir padarė jam inkriminuotą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 182 straipsnio 2 dalyje. Byloje įrodymų paneigiančių R. R. parodymus nėra, todėl visos abejonės vertinamos jo naudai ir jis išteisintinas, kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos BPK 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

28Civilinis atsakovo nurodomos aplinkybės, jog R. R. tendencingai ir tyčia siekė užkirsti kelią civiliniam ieškovui išsiieškoti skolą iš UAB ( - ), kai 2010-06-21 antstolis A. B. pateikė reikalavimą UAB ( - ) direktoriui per 3 dienas pateikti kasos knygą, duomenis apie turtą esantį pas trečiuosius asmenis, debitorinius reikalavimus, tikslius įmonių duomenis, kurioms pateikiama skolininko gaminama produkcija, 2009-2010 metų ilgalaikio bei trumpalaikio turto balansą, lėšas kredito įstaigose R. R. antstolio patvarkymo nevykdė, taip pat tai, jog R. R., siekdamas, kad civilinis ieškovas neturėtų galimybės išieškoti skolos, UAB ( - ) veiklą perleido susijusiai UAB ( - ), kad UAB ( - ) nevykdė antstolio nurodymų ir areštuotų lėšų į antstolio A. B. depozitinę sąskaitą nepervedė, laikotarpiu nuo 2010-09-21 iki 2010-09-30 UAB ( - ) išrašė UAB ( - ) PVM sąskaitų-faktūrų daugiau kaip už 160 000 Lt, o viso per laikotarpį nuo 2010-08-30 iki 2010-09-30 virš 800 000 Lt ir šios PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos. Be to, civilinio ieškovo argumentai, jog UAB ( - ) taip pat nevykdė antstolio A. B. 2010-09-21 reikalavimo pateikti duomenis, kokiomis aplinkybėmis UAB ( - ) perėmė UAB ( - ) teises ir pareigas pagal didmeninio prekių pirkimo-pardavimo sutartis, taip pat duomenis, ar UAB ( - ) turi piniginių lėšų, priklausančių UAB ( - ), 2010-10-31 R. R. pateikė nepagrįstą pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes kaltinimai dėl šių aplinkybių R. R. nėra ir nebuvo pareikšti, o teismas nagrinėja bylą tik dėl tų kaltinamųjų ir tik dėl tų nusikalstamų veikų, dėl kurių ji perduota nagrinėti teisiamajam posėdyje (BPK 255 straipsnis). Atskirai pažymėtina, jog civilinio ieškovo atsikirtimuose nurodomas vėlesnis laikotarpis nei R. R. buvo pareikštas kaltinimas.

29Bausmės skyrimas nėra savitikslis, bausme siekiama baudžiamajame įstatyme numatytų bausmės tikslų. Bausmė gali pasiekti jai keliamus tikslus tik tada, kai ji bus individualizuota, t. y. paskirta atsižvelgiant į kaltininko asmens bruožus ir resocializacijos poreikius. Bausmė turi būti adekvati padarytai veikai, atitikti jos pavojingumo pobūdį ir laipsnį. Iš skundžiamo nuosprendžio matyti, kad, skirdamas bausmę R. R., pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į bendruosius bausmės skyrimo pagrindus, kurie numatyti BK 54 straipsnio 2 dalyje, t. y. į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo visuomenei laipsnį, į tai, jog veika, numatyta BK 300 straipsnio 1 dalyje yra priskiriama nesunkių nusikaltimų kategorijai, į tai, jog veika tyčinė baigta, į nusikalstamos veikos padarymo būdą, tikslus ir motyvus, į tai, jog nebuvo nustatyta R. R. atsakomybė lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, į R. R. asmenybę – jog dirba, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, ir už veiką, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje skyrė realią laisvės atėmimo bausmę. Apeliacinės instancijos teismo pozicija yra ta, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai R. R. pripažino teistu asmeniu, nors pažymėjo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo Dėl amnestijos 1 straipsnio 1 dalies 1 punktu jis nuo laisvės atėmimo bausmės buvo atleistas. Apeliacinės instancijos teismas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutikti negali, nes bylos duomenys patvirtina, jog R. R. Panevėžio apylinkės teismo 2000-11-27 nuosprendžiu dėl veikos, numatytos BK (1961 m. redakcija) 2011 straipsnio 2 dalyje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000-04-11 įstatymo Dėl amnestijos 1 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nuo laisvės atėmimo bausmės buvo atleistas (b. l. 190-191, 1 tomas), todėl akivaizdu, jog nagrinėjamos veikos padarymo laikotarpiu jis laikomas neteistu asmeniu. Paminėtos aplinkybės patvirtina, jog R. R. paskirta bausmė pagal BK 300 straipsnio 1 dalį nebuvo pakankamai individualizuota, todėl yra pagrindo konstatuoti, jog parenkant bausmės rūšį baudžiamasis įstatymas pritaikytas netinkamai ir todėl neteisingai paskirta bausmė. Atsižvelgiant į pirmosios instancijos nustatytas visas bylos aplinkybes bei, vadovaujantis BK 55 straipsniu, R. R. už nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 300 straipsnio 1 dalyje, turi būti skirta su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė. Kolegija sprendžia, jog bausmės paskirtį, nustatytą BK 41 straipsnio 2 dalyje, pasieks įstatymo sankcijoje numatyta švelnesnė bausmės rūšis – bauda, kurios dydis nustatomas atsižvelgus į pirmosios instancijos nustatytas aplinkybes, į tai, jog nėra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

30Atsižvelgiant į tai, jog R. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį išteisinamas, todėl, vadovaujantis BPK 115 straipsnio 3 dalies 2 punktu, civilinio ieškovo DS S. P. S. A. Vilniaus filialo civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu. Kadangi civilinis ieškinys paliekamas nenagrinėtu, todėl naikintinas ir atstovavimo išlaidų priteisimas iš R. R. civilinio ieškovo naudai.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 2 punktu, 326 straipsnio 4 dalimi ir 329 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

32tenkinti nuteistojo R. R. apeliacinio skundo dalį.

33panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio dalį, kuria R. R. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį ir šioje dalyje priimti naują išteisinamąjį nuosprendį:

34R. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį išteisinti, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

35Panaikinti bausmių pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnį subendrinimą.

36Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d. nuosprendžio dalį, kuria R. R. pagal BK 300 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo bausmė vieneriems metams šešiems mėnesiams ir R. R. paskirti bausmę – 50 MGL (6500 litų) dydžio baudą.

37Civilinio ieškovo DS S. P. S. A. Vilniaus filialo civilinį ieškinį palikti nenagrinėtą.

38Panaikinti 6897 Lt proceso išlaidų priteisimą iš R. R. DS S. P. S. A. Vilniaus filialo naudai.

39Kitą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 gruodžio 19 d. nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, sudaryta iš teisėjų... 2. R. R. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 300... 3. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 2 dalies 5 dalies 1 punktu, 2 punktu,... 4. Iš R. R. priteista civilinio ieškovo DS S. P. S.A. Vilniaus filialui... 5. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 6. R. R. nuteistas už tai, jog būdamas UAB ( - ) vieninteliu akcininku ir... 7. Nuteistasis R. R. apeliaciniu skundu prašo panaikinti apkaltinamąjį... 8. Skunde nurodoma, jog sprendžiant, ar byloje aptariami apelianto veiksmai... 9. Atsikirtimuose į apeliacinį skundą civilinis ieškovas - DS S. P. S.A. -... 10. Atsižvelgiant į visus šiuos rašytinius įrodymus, pagrįstai galima... 11. 2. Nuteistasis ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad civilinis atsakovas... 12. Šios aplinkybės patvirtina tendencingą ir tyčinį R. R. siekį užkirsti... 13. Civilinis ieškovas atsiliepime taip pat nurodo, jog neturi realių galimybių... 14. Atsiliepime nurodoma, jog Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012-12-19... 15. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 16. R. R. buvo nuteistas už tai, jog būdamas UAB ( - ) (įmonės kodas ( - ))... 17. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo... 18. Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos ištirtų... 19. Nuteistasis R. R. apeliacinės instancijos teismui nurodė, kad, pateikdamas... 20. Nors nuteistasis apeliacinės instancijos teismui negalėjo nurodyti, ar... 21. Apeliacinės instancijos teismas remiasi G. J., V. Ž., A. B., G. J., H. V.... 22. Bylos įrodymai neleidžia pripažinti, kad R. R. minėtus dokumentus pagamino... 23. Nustatyta, jog minėti dokumentai buvo surašyti kaip atskiri dokumentai ir jie... 24. R. R. kaltinamas ir nuteistas už tai, pateikdamas antstolei V. Ž. suklastotus... 25. Nustatytos tokios bylos aplinkybės: Panevėžio apygardos teismo 2009-11-29... 26. Nors civilinio ieškovo atstovas atsikirtime į apeliacinį skundą nurodo, UAB... 27. Apeliacinės instancijos teismas teigia, jog nei kokybine, nei kiekybine prasme... 28. Civilinis atsakovo nurodomos aplinkybės, jog R. R. tendencingai ir tyčia... 29. Bausmės skyrimas nėra savitikslis, bausme siekiama baudžiamajame įstatyme... 30. Atsižvelgiant į tai, jog R. R. pagal BK 182 straipsnio 2 dalį išteisinamas,... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 32. tenkinti nuteistojo R. R. apeliacinio skundo dalį.... 33. panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d.... 34. R. R. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį... 35. Panaikinti bausmių pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63... 36. Pakeisti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 19 d.... 37. Civilinio ieškovo DS S. P. S. A. Vilniaus filialo civilinį ieškinį palikti... 38. Panaikinti 6897 Lt proceso išlaidų priteisimą iš R. R. DS S. P. S. A.... 39. Kitą Panevėžio miesto apylinkės teismo 2012 gruodžio 19 d. nuosprendžio...