Byla e2-7447-1060/2018
Dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovui K. S. dėl skolos, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovo reikalavimai ir argumentai

61.

7Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15 198,19 Eur skolą, 360,18 Eur palūkanų, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 1 – 4).

82.

9Nurodoma, kad ( - ) ieškovas suteikė atsakovui 15 900,00 Eur dydžio paskolą, kuriai grąžinti (apmokėti) ne vėliau kaip 2011 m. spalio 1 d. atsakovas ( - ) išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį paskolos sumai ir tokiu būdu įgijo pareigą 2011 m. spalio 1 d. sumokėti ieškovui vekselio sumą. Suėjus vekselyje nurodytam jo apmokėjimo terminui, atsakovas jį pradelsė ir įsipareigojimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą neįvykdė. Ieškovas nesinaudojo teise reikalauti pagal šį vekselį apmokėti Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, todėl jo apmokėti atsakovui nepateikė. Atsakovas vieną kartą ir tik iš dalies vykdė pareigą atsiskaityti su ieškovu ir turimų skolinių įsipareigojimų ieškovui įvykdymo tikslu 2011 m. gruodžio 2 d. perdavė ieškovui transporto priemonę – motociklą „Harley Davidson FXST“. Siekdamas sumažinti atsakovo turimus skolinius įsipareigojimus pinigais, ieškovas nedelsdamas ėmėsi jam perduotos transporto priemonės realizavimo. Pagal ( - ) Pirkimo pardavimo sutartį transporto priemonę įgijo ( - ). Ieškovas atsiskaitymą – 4 300,00 Eur už parduotą transporto priemonę gavo 2017 m. lakričio 3 d. 2011 m. rugsėjo 1 d. atsakovo išduotame paprastajame neprotestuotiname vekselyje nebuvo numatytas palūkanų dydis, už prievolės jį apmokėti termino praleidimą atsakovui taikytinas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) (akto redakcija, galiojusi nuo 2011-04-01 iki 2011-11-18) 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas metinių palūkanų dydis. 2017 m. spalio 27 d. pardavus transporto priemonę „Harley Davidson FXST“ gauta 4 300,00 Eur suma buvo panaudota įskaityti palūkanoms, sukauptoms iki 2017 m. spalio 27 d. (3 598,19 Eur), o likusi dalis – pagrindinei prievolei pagal vekselį įvykdyti (701,81 Eur). Todėl atsakovo skola ieškovui ieškinio parengimo dieną yra 15 198,19 Eur negrąžintos paskolos bei 360,18 Eur palūkanų.

103.

11A. K. S. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, ieškinys ir jo priedų nuorašai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso proceso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka, palikus pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 31 – 35). Atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

124.

13CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jeigu yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai – palikus pranešimą apie įteiktinus procesinius dokumentus atsakovo deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byloje nėra duomenų apie nurodyto procesinio dokumento nepateikimo priežastis. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

14Teismas

konstatuoja:

15ieškinys tenkinamas.

16II.

17Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

185.

19Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio atsakovo gali būti priimtas tik dėl tų ieškinio reikalavimų ir jį pagrindžiančių aplinkybių, apie kuriuos atsakovui buvo pranešta CPK nustatyta tvarka. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų atvykusios (ar procesinį dokumentą pateikusios) šalies pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

206.

21Ieškovo pateiktas ( - ) paprastasis vekselis (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 13) patvirtina, kad ( - ) ieškovas suteikė atsakovui 15 900,00 Eur dydžio paskolą, kuriai grąžinti (apmokėti) ne vėliau kaip 2011 m. spalio 1 d. atsakovas 2011 ( - ) išdavė paprastąjį neprotestuotiną vekselį paskolos sumai ir tokiu būdu įgijo pareigą 2011 m. spalio 1 d. sumokėti ieškovui vekselio sumą. Atsakovo išduotame paprastajame neprotestuotiname vekselyje nenumatytas palūkanų dydis. Ieškovas nurodo, kad atsakovas vieną kartą ir tik iš dalies vykdė pareigą atsiskaityti su ieškovu ir turimų skolinių įsipareigojimų ieškovui įvykdymo tikslu ( - ) perdavė ieškovui transporto priemonę – motociklą „Harley Davidson FXST“. Šiai aplinkybei patvirtinti ieškovas pateikė transporto priemonės registracijos liudijimą (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 11). 2017 m. spalio 27 d. transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 8, 12), 2017 m. lapkričio 3 d. kasos išlaidų orderis (elektroninės bylos apyrašo 1 t., b. l. 9) patvirtina, kad pagal ( - ) Pirkimo pardavimo sutartį transporto priemonę įgijo ( - ), ieškovas atsiskaitymą – 4 300,00 Eur už parduotą transporto priemonę gavo 2017 m. lapkričio 3 d. Pardavus transporto priemonę gautą 4 300,00 Eur sumą ieškovas įskaitė atsakovo turimiems įsipareigojimams – palūkanoms, sukauptoms iki 2017 m. spalio 27 d., mokėti (3 598,19 Eur) ir pagrindinei prievolei pagal vekselį įvykdyti (701,81 Eur).

227.

23Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ, akto redakcija, galiojanti nuo 1999-04-02 iki 2014-01-01) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-314/2010; 3K-3-43/2011; 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

248.

25Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams ir paskolos sutarties formai keliamus reikalavimus ir (ĮPVĮ 77 straipsnis ir CK 6.871 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 15 900,00 Eur sumą iki 2011 m. spalio 1 d. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta supaprastinta tvarka išieškant skolą iš vekselio davėjo.

269.

27Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 15 900,00 Eur skolos sumokėjimas, t. y. vekselyje įtvirtinta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Atsakovas tik iš dalies vykdė pareigą atsiskaityti su ieškovu ir turimų skolinių įsipareigojimų ieškovui įvykdymo tikslu ( - ) perdavė ieškovui transporto priemonę – motociklą „Harley Davidson FXST“, kurį ieškovas pardavė už 4 300,00 Eur. Pardavus transporto priemonę gautą 4 300,00 Eur sumą ieškovas įskaitė atsakovo turimiems įsipareigojimams – palūkanoms, sukauptoms iki 2017 m. spalio 27 d., mokėti (3 598,19 Eur) ir pagrindinei prievolei pagal vekselį įvykdyti (701,81 Eur). Byloje nesant įrodymų, jog atsakovas minėtą vekselį yra visiškai apmokėjęs ar ginčijęs vekselio išrašymą ar paskirtį, ieškovo naudai ir atsakovo priteisiama 15 198,19 Eur skola. Ieškovas taip pat paskaičiavo 360,18 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 28 d iki 2018 m. balandžio 19 d. Patenkinus pagrindinį ieškovo reikalavimą, iš atsakovo ieškovo naudai už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 28 d iki 2018 m. balandžio 19 d. priteisiamos ir 360,18 Eur dydžio palūkanos (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

2810.

29CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-223/2011; Nr. 3K-3-283/2012; kt.). CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – laiku negrąžino vekselyje nurodytas sumos, ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procento dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. rugsėjo 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

3011.

31Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisiamas ieškovo sumokėtas 350,00 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Iš atsakovo valstybei priteisiamos 6,73 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 96 straipsnis).

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 262, 285-286 straipsniais,

Nutarė

33ieškinį tenkinti.

34Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), gyvenamosios vietos adresas ( - ), ieškovui V. K., asmens kodas ( - ), 15 198,19 Eur (penkiolika tūkstančių vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus ir devyniolika centų) skolos, 360,18 Eur (tris šimtus šešiasdešimt eurų ir aštuoniolika centų) palūkanų, penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. rugsėjo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 350,00 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) žyminio mokesčio.

35Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), 6,73 Eur (šešis eurus ir septyniasdešimt tris centus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą atsakovo pasirinktame banke, nurodant įmokos kodą – 5660.

36Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine tvarka, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

37Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Agnė Vyliaudaitė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K.... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovo reikalavimai ir argumentai... 6. 1.... 7. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 15 198,19 Eur skolą, 360,18 Eur... 8. 2.... 9. Nurodoma, kad ( - ) ieškovas suteikė atsakovui 15 900,00 Eur dydžio... 10. 3.... 11. A. K. S. pranešimas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo,... 12. 4.... 13. CPK 142 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad, atsakovui be pateisinamos... 14. Teismas... 15. ieškinys tenkinamas.... 16. II.... 17. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 18. 5.... 19. Sprendimas už akių dėl neatvykusio ar procesinio dokumento nepateikusio... 20. 6.... 21. Ieškovo pateiktas ( - ) paprastasis vekselis (elektroninės bylos apyrašo 1... 22. 7.... 23. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 24. 8.... 25. Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį neprotestuotiną vekselį,... 26. 9.... 27. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 28. 10.... 29. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 30. 11.... 31. Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisiamas ieškovo sumokėtas... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 33. ieškinį tenkinti.... 34. Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), gyvenamosios vietos adresas (... 35. Priteisti iš atsakovo K. S., asmens kodas ( - ), 6,73 Eur (šešis eurus ir... 36. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 37. Ieškovas per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę...