Byla e2-5768-615/2020
Dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės G. J. K. ieškinį atsakovui R. R. dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo: nustatyti 0,0575 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką tarp bendraturčių G. J. K., ir atsakovo R. R., pagal 2019-12-03 UAB „Netkada“ parengtą Žemės sklypo naudojimosi dalių ,,A“, ,,B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektą M:500:

4-

5G. J. K. kartu su R. R. paskirti bendrai naudotis 139 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „A“; bei 42 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „B“;

6-

7G. J. K. paskirti naudotis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „C“; ir 23 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „D“;

8-

9R. R. paskirti naudotis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „E“; bei 57 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „F“.

10Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 41/100 dalys pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), bei 41/100 dalis kitų statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ). Atsakovui, kuris yra ieškovės brolis, nuosavybės teise priklauso 59/100 dalys pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 53/100 dalis pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), bei 59/100 dalis kitų statinių -kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ). Prie aukščiau nurodytų statinių yra suformuotas 0,0575 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), adresas ( - ). Šis žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso abiems bendraturčiams - 336/575 dalys priklauso ieškovei, 239/575 dalys priklauso atsakovui. Tarp šalių kyla nesutarimai dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. Gyvenamuoju namu ieškovė ir atsakovas naudojasi bendrai atitinkamomis patalpomis (atsakovas savo statinio dalį yra išnuomavęs). Ūkinio pastatu taip pat naudosi bendrai (ieškovė naudojasi šio pastato rūsiu, atsakovas - pirmu aukštu). Ieškovė naudojasi žemės sklypo dalimi, plane pažymėta C, šią sklypo dalį yra perėmusi iš savo tėčio J. R., kuris taip pat šia dalimi nuolat naudojosi. Tačiau mano naudojimosi žemės sklypu kiekis skiriasi nuo turimų nuosavybės dalių ir jų neatitinka (ieškovei trūksta žemės), todėl iškilo pagrindas nustatyti naudojimosi žemės sklypu tvarką, atitinkančią nuosavybės dalis (atsakovas naudojasi žymiai didesne žemės dalimi, nei jos turi nuosavybės teise). Bendrosios dalines nuosavybės teise priklausančiam žemės sklypui, esančiam ( - ), siekiant racionalaus nekilnojamojo turto valdymo bei visų bendraturčių interesų derinimo, ieškovė parengė žemės sklypo naudojimosi dalių „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektą. Vadovaujantis šiuo projektu: ieškovė, kartu su atsakovu bendrai naudosis 139 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „A“; ieškovė, kartu su atsakovu bendrai naudosis 42 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „B“; ieškovė naudosis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „C“; ieškovė naudosis 23 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „D“; atsakovas naudosis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „E“; atsakovas naudosis 57 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „F“. Ieškovė nurodo, kad prašoma nustatyti žemės sklypo bei gyvenamojo namo naudojimosi tvarka yra teisinga, racionali ir leidžia kiekvienam iš bendraturčių tinkamai ir be jokių apribojimų valdyti, naudotis bei disponuoti priklausančiu turtu. Siūloma naudojimosi tvarka atitinka kiekvieno bendraturčio interesus, nes kiekvieno naudojimui priskirtos lygiavertės žemės sklypo ir pastato dalys, atsižvelgta į kiekvieno bendraturčio turimas žemės sklypo ir gyvenamojo namo dalis, eilę metų buvusį faktinį gyvenamojo namo naudojimą.

11Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pareikšti įteikti 2020 m. kovo 20 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje numatyta tvarka – per darbovietės administraciją. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė ieškinyje taip pat nurodo, kad atsakovui nepateikus atsiliepimo ar kitų procesinių dokumentų, neprieštarauja, kad sprendimas būtų priimtas už akių.

12Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis). Atsakovui nepateikus atsiliepimo, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

13Teismas

konstatuoja:

14Patikslintas tenkintinas

15Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą nagrinėjamoje byloje, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

16Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: žemės sklypo naudojimosi dalių „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektas, koordinačių žiniaraštis, žemės sklypo planas, kadastro žemėlapio ištrauka, nekilnojamojo turto registro išrašas, pareiškimas atsakovui.

17LR CK 4.37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teisė - tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti. Žemės sklypo ir pastatų, kaip nekilnojamojo daikto naudojimosi tvarkos nustatymas yra vienas iš bendraturčių bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo būdų (CK 4.81 straipsnio 1 dalis). Bendraturčiams geranoriškai nesusitarus dėl naudojimosi tvarkos, naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarką nustato teismas (CK 4.75 str. 1 d.). Sprendžiant klausimus, susijusius su naudojimosi nekilnojamuoju daiktu tvarkos nustatymu, įstatymas tiek iš nuosavybės teisės dalyvių, tiek iš teismo reikalauja siekti interesų pusiausvyros principo užtikrinimo ir galimų ginčų bei konfliktų pašalinimo ateityje.

18Bylos medžiaga matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 41/100 dalys pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 47/100 dalis pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), bei 41/100 dalis kitų statinių - kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ). Atsakovui nuosavybės teise priklauso 59/100 dalys pastato - gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 53/100 dalis pastato - ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), bei 59/100 dalis kitų statinių -kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ). Taip pat 0,0575 ha žemės sklypas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso abiems bendraturčiams - 336/575 dalys priklauso ieškovei, 239/575 dalys priklauso atsakovui. Tarp šalių kyla nesutarimai dėl naudojimosi žemės sklypu tvarkos nustatymo. Ieškovė kreipėsi į UAB „Netkada“, kuri parengė Žemės sklypo naudojimosi dalių ,,A“, ,,B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektą M:500. Byloje nėra duomenų apie tai, kad UAB „Netkada“ parengtas žemės sklypo naudojimosi dalių ,,A“, ,,B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektas M:500 pažeistų atsakovo teisėtus interesus. Atsakovas į bylą nepateikė nesutikimo, taip pat nepateikė kitokio žemės sklypo naudojimosi dalimis pasiūlymo, teismas sprendžia, kad ieškovės tenkintinas: G. J. K., kartu su R. R. paskiriama bendrai naudotis 139 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „A“; bei 42 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „B“; G. J. K. paskiriama naudotis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „C“; ir 23 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „D“; R. R. paskiriama naudotis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „E“; bei 57 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „F“.

19Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamas 75 Eur žyminis mokestis (CPK 93 straipsnis).

20Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakyme Nr. 1R-19/1K-2 (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

21Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

22ieškinį tenkinti visiškai.

23Nustatyti 0,0575 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), naudojimosi tvarką tarp bendraturčių G. J. K. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo R. R. (asmens kodas ( - ) pagal 2019-12-03 UAB „Netkada“ parengtą Žemės sklypo naudojimosi dalių ,,A“, ,,B“, „C“, „D“, „E“ ir „F“ plano projektą M:500:

24-

25G. J. K. (asmens kodas ( - ) kartu su R. R. (asmens kodas ( - ) paskirti bendrai naudotis 139 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „A“; bei 42 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „B“;

26-

27G. J. K. (asmens kodas ( - ) paskirti naudotis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „C“; ir 23 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „D“;

28-

29R. R. (asmens kodas ( - ) paskirti naudotis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „E“; bei 57 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „F“.

30Priteisti ieškovei G. J. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. R. (asmens kodas ( - ) 75 Eur (septyniasdešimt penkių eurų) žyminį mokestį.

31Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo: nustatyti 0,0575 ha žemės sklypo, unikalus Nr. (... 4. -... 5. G. J. K. kartu su R. R. paskirti bendrai naudotis 139 kv. m. žemės sklypo... 6. -... 7. G. J. K. paskirti naudotis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta... 8. -... 9. R. R. paskirti naudotis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi plane pažymėta... 10. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 41/100... 11. Atsakovui ieškinys ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų... 12. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus... 13. Teismas... 14. Patikslintas tenkintinas... 15. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 16. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: žemės sklypo naudojimosi dalių... 17. LR CK 4.37 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad nuosavybės teisė - tai teisė... 18. Bylos medžiaga matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 41/100 dalys... 19. Ieškinį patenkinus, ieškovei iš atsakovo priteisiamas 75 Eur žyminis... 20. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisiamos, kadangi... 21. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 22. ieškinį tenkinti visiškai.... 23. Nustatyti 0,0575 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ),... 24. -... 25. G. J. K. (asmens kodas ( - ) kartu su R. R. (asmens kodas ( - ) paskirti... 26. -... 27. G. J. K. (asmens kodas ( - ) paskirti naudotis 235 kv. m. žemės sklypo dalimi... 28. -... 29. R. R. (asmens kodas ( - ) paskirti naudotis 79 kv. m. žemės sklypo dalimi... 30. Priteisti ieškovei G. J. K. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo R. R. (asmens... 31. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę... 32. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...