Byla 2-20516-734/2018
Dėl skolos priteisimo, teismas, priimdamas galutinį sprendimą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, Sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, Dalyvaujant ieškovui R. P., jo atstovui D. B., Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo R. P. ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo, teismas, priimdamas galutinį sprendimą

Nustatė

22018-04-24 preliminariu teismo sprendimu patenkintas ieškovo reikalavimas ir iš atsakovo priteista 5000 Eur skola, 577,40 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą (5577,40 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2018-04-24) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1248 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai.

3Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus teismo sprendimo ( b.l. 25-27), kur nurodė, jog jis su ieškiniu nesutinka, nes ieškovas pareiškė atsakovui nesąžiningą ieškinį.

4Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad iš ieškovo pagal į bylą pateiktą vekselį iš viso pinigų negavo. Preliminariai ieškovas ir atsakovas buvo susitarę, kad ieškovas paskolins atsakovui nurodytą pinigų sumą, tačiau jie tarėsi, kad pinigai bus pervesti per banką pavedimu, taip užtikrinant įrodymą, kad pinigai paskolinti, arba grynais, surašant atitinkamus paskolos dokumentus, pvz. vekselį, ir pinigų perdavimo-priėmimo aktą. Tačiau pinigų bankiniu pavedimu ieškovas nepervedė, grynaisiais taip pat neskolino, paskoliniai santykiai tarp šalių neatsirado. Prieš skolinant pinigus, abu buvo susitarę išsiaiškinti kaip teisingai apiforminti paskolą, nes buvo girdėję, kad keitėsi reikalavimai dėl notarinės paskolos formos ryšium su skolinamos sumos dydžiu. Ieškovas pažadėjo nuvykti pas notarą ir pasidomėti, ar pakanka skolos užtikrinimui išrašyti paprastąjį vekselį, kurio pavyzdį atsakovas padavė ieškovui. Ieškovas pas notarą nenuvyko, pinigų neskolino, o vekselio negrąžino, pareiškė atsakovui nesąžiningą ieškinį. Kreditorius nepateikė jokių įrodymų, kad skolininkas pinigus gavo. Pagal LR CK 6.871 str.4 d., jeigu paskolos suma viršija 3 tūkstančius eurų, ir jei šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. CK 1.105 str. 5 d. nurodoma, kad vekselis, kurio suma didesnė kaip 3 tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Šios teisės normos įsigaliojo 2015-01-01, o pateiktas į bylą vekselis datuotas 2015-10-12. Pagal LR CK 1.93 str. 3 d. įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojančiu. LR Įsakomųjų ir Paprastųjų vekselių įstatymo 77 str.2 d. nustato, jog paprastasis vekselis, kurio suma didesnė 3 tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos. Byloje esantis vekselis nepatvirtina paskolos sutartinių santykių buvimo, ir kaip dokumentas yra niekinis ir negaliojantis ab initio, todėl nesukeliantis jokių teisinių pasekmių. Teismo posėdžio metu atsakovas pripažino, jog į bylą pateiktą vekselį jis užpildė savo ranka, t.y. ieškovo asmens kodą, įrašą “V. S.”, parašą atliko jis pats. Tačiau nurodė, kad šis dokumentas neįrodo, kad ieškovas jam suteikė šią paskolą, vekselis užpildytas, kaip projektas, kurį ieškovas turėjo parodyti notarui. 2018-09-28 teismo posėdyje atsakovas pakeitė savo poziciją ir nurodė, nurodė, jog vekselio originalą ieškovas jam grąžino, o atsakovas jį sudegino, o ieškovas, neturėdamas paskolinio dokumento originalo, neturi teisės reikalauti skolos, kurios realiai iš viso nėra.

5Teismo posėdžio metu nustačius, kad dėl teismo klaidos atsakovui kartu su preliminariu teismo sprendimu bei kitais ieškovo pateiktais procesiniais dokumentais buvo išsiųstas paprastojo vekselio originalas, atsakovas ir jo atstovė buvo įpareigoti pateikti iš teismo gautų šios bylos dokumentų paketą ( b.l. 74-75, 81-82), įpareigojimo atsakovas neįvykdė, teismui pateikė atrinktus dokumentus, o ne visą dokumentų paketą, kaip buvo suformuluota teismo nurodyme, jo atstovė pateikė šių dokumentų kopijas, todėl darytina išvada, jog teismo nurodymo ginčo šalis neįvykdė. 2018-10-30 atsakovas neatvyko į teismo posėdį, nurodęs, kad serga ( b.l. 125), jo atstovė neatvyko į teismo posėdį, nurodžiusi, kad atstovavimo sutartis su atsakovu nutraukta ( b.l. 124).

6Įvertinus atsakovo teismo posėdyje duotus parodymus, kuriais jis pripažino, kad jis išrašė ieškovui 5000 Eur vertės paprastąjį vekselį, kuris atsakovo vertinimu, yra tik vekselio projektas, pagal kurį pinigų atsakovas iš ieškovo negavo, keičiamą atsakovo poziciją kiekviename teismo posėdyje dėl paskolos tikslo, taip pat atsižvelgiant į atsakovo elgesį, kuriuo jis vengė įvykdyti teismo nurodymą pateikti iš teismo gautų dokumentų iš šios bylos paketą, ginčo šalių susirašinėjimą dėl skolos pagal paprastąjį vekselį grąžinimo elektroniniu paštu, taip pat vertinant aplinkybę, kad prieštaravimuose dėl preliminaraus teismo sprendimo atsakovas iš viso nekėlė klausimo, kad byloje nėra paprastojo vekselio originalo, byloje esanti paprastojo vekselio kopija ( b.l. 8) pripažintina įrodymu ir vertintina jo įrodomoji reikšmė kartu su kitais įrodymais byloje ( LAT civ. byla Nr. 3K-3-86-415/2017).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2015 m. spalio 12 d. atsakovas V. S. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį (b. l. 8), kuriuo įsipareigojo iki 2015 m. gruodžio 31 d. paskolintą 5000 Eur sumą grąžinti ieškovui. Ieškovo atstovas advokatas D. B. atsakovui pateikė pretenziją ( b.l. 9-10), kuria pareikalavo atsakovą sumokėti ieškovui skolą pagal 2015-10-12 paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Į šią pretenziją atsakovas ieškovo atstovui atsakė 2018-04-25 elektroniniu laišku ( b.l. 97), kuriame jis nurodė, kad pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį jis su R. P. atsiskaitė visiškai, pinigines lėšas sumokėjo 2016 metų sausio mėnesio pradžioje, išimant iš bankomato, esančio Justiniškių prekybos centre, kuris yra filmuojamas, todėl pinigų grąžinimo faktą jis gali įrodyti filmuota medžiaga. Atsakovo 2018-04-27 rašytas elektroninis laiškas ieškovui ( b.l. 70), kuriame jis nurodo, kad paskolą yra gražinęs. Vertinant visetu paminėtus rašytinius įrodymus, atsakovo vis besikeičiančius parodymus dėl paskolinių santykių su ieškovu, taip pat atsakovo pripažintą aplinkybę, kad jis pasirašė tokio turinio, kuris pateiktas į bylą, paprastąjį neprotestuotiną vekselį, tik atsakovo teigimu, kaip vekselio projektą, darytina išvada, jog atsakovas skolinosi iš ieškovo 5000 Eur paskolą ir 2015-10-12 išdavė ieškovui paprastąjį neprotestuotiną vekselį šiai sumai, kurią įsipareigojo apmokėti 2015-12-31. Savo turiniu byloje esantis paprastasis vekselis atitinka LR Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 77 str.,78 str. reikalavimus, o šio įstatymo 2 str. 1 dalyje nurodyta, kad vekselis – vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam, o šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog paprastasis vekselis – vekselis, kurio davėjas be sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. Kaip matyti iš byloje esančio paprastojo vekselio turinio, ( b.l.8), vekselio davėjas atsakovas V. S. pagal šį vekselį besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 5000 Eur tiesiogiai R. P. iki 2015-12-31. Taigi, vertinant atsakovo V. S. rašytus elektroninius laiškus ieškovui bei jo atstovui, kuriuose jis tvirtina, kad grąžino skolą ieškovui, atsakovo pasirašyto vekselio turinį, darytina išvada, kad paskolos sutarties santykiai tarp ieškovo ir atsakovo buvo, jie įforminti byloje esančiu paprastuoju vekseliu ir tai paneigia atsakovo teiginius, kad jis iš ieškovo pinigų negavo. O be to, pagal LR CK 1.105 straipsnio 4 dalies nuostatas paprastuoju vekseliu (solo) jo davėjas pats įsipareigoja sumokėti jame nurodytą sumą. Kaip minėta aukščiau, atsakovas pripažino. kad paprastajame vekselyje įskaitomai jo vardas ir pavardė, bei parašas yra parašyti jo ranka. Todėl atsakovo teiginiai, kad jis iš ieškovo negavo 5000 Eur, atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti.

9LR CK 1.105 straipsnio 5dalyje nurodyta, jog vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Pagal LR CK 1.93 straipsnio 3 dalies nuostatas, įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį.

10Teismo posėdyje apklaustas ieškovas teigė, jog šią skolos sumą atsakovui perdavė per du kartus po 2500 Eur., tačiau įrodymų į bylą nepateikė ( LR CPK 178 str.).

11Vekselio turėtojas - ieškovas, nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne ginčo tvarka kaip tą numato Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnio 2 dalis - vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus notaro užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose. Tokiu būdu vekselio turėtojas prarado teisę į reikalavimo patenkinimą ne ginčo tvarka. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Iš šio darytina išvada, kad tarp šalių susidarė paskoliniai teisiniai santykiai (CK 6.878 straipsnis). LR CK 6.871 straipsnis nustato reikalavimus paskolos sutarties formai, šio straipsnio 4 dalis nustato, jog jeigu paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos ( redakcija 2014 09 18 įstatymu Nr. XII-1091, įsigaliojo nuo 2015 01 01). Kaip matyti iš byloje esančio paskolos dokumento, suma viršija 3000 Eur, vekselis netvirtintas notaro. Todėl sutiktina su atsakovo argumentais, jog šiuo konkrečiu atveju taikytinos LR CK 1. 93 straipsnio 3 dalies nuostatos, kurios nustato, jog įstatymų reikalaujamos notarinės formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį. LR CK 1.93 straipsnio 5 dalis numato: jeigu sandoris negalioja dėl to, kad nesilaikoma įstatymų reikalaujamos formos, atsiranda šio kodekso 1.80 straipsnio 2 dalyje numatytos pasekmės, t.y. kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių. LR CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Taikant restituciją, atsakovas įpareigotinas ieškovui grąžinti 5000 Eur sumą, gautą pagal aukščiau nurodytą paprastąjį vekselį. Nors ieškovas ieškinio reikalavimą grindžia teisės normomis, reguliuojančiomis teisinius paskolos santykius, teismas, atlikdamas ginčo faktinių aplinkybių teisinį kvalifikavimą, neišeina už ginčo ribų, nes kaip formuojama Lietuvos Aukščiausiojo teismo jurisprudencijoje, faktinių aplinkybių teisinį kvalifikavimą, ex officio atlieka bylą nagrinėjantis teismas, kuris nėra saistomas ieškovo ieškinyje nurodyto juridinio ieškinio pagrindo ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. vasario 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB Ūkio bankas v. B. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-124/2005; 2009 m. balandžio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje A. B. V. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-137/2009; 2009 m. gegužės 11 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje VĮ Marijampolės miškų urėdija v. B. P., bylos Nr. 3K-3-215/2009; 2010 m. birželio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB ,,Telegausa“ v. UAB ,,TELE2“, bylos Nr. 3K-3-176/2010, civilinė byla Nr. 3K-3-147/2011). Kadangi teisinė ginčo kvalifikacija, teisės normų aiškinimas ir taikymas ginčo teisiniams santykiams yra bylą nagrinėjančio teismo prerogatyva, tai spręsdamas ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes teismas priimtą sprendimą pagrindžia nustatytus teisinius santykius reglamentuojančiomis materialiosios teisės normomis.

12Pripažinus sandorį negaliojančiu ir niekiniu nuo jo sudarymo momento, netenkintinas ieškovo prašymas priteisti procesines palūkanas pagal LR CK6.37 str.2d., 6.210 str.1 d. nuostatas.

13Patenkinus ieškinį iš dalies, vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistina: 134 Eur žyminis mokestis ( b.l.16), 279,30 Eur,+ 834,90Eur, +730,54 Eur, +332,75Eur advokato išlaidų ( b.l.12-13, 14-15,71-72, 127-128) iš viso 2311,49 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios, įvertinus atsakovo elgesį dėl teismo įpareigojimų nevykdymo, dėl ko ieškovas papildomai patyrė bylinėjimosi išlaidų, laikytinos pagrįstomis ir įrodytomis.

14Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 straipsnis). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Remiantis tuo, nustačius, kad susidarė 23,76 Eur pašto išlaidų, jos priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai. ( LR CPK 96 str.).

15Atsakovo ir jo atstovės advokatės L. L. atžvilgiu netaikytinos LR CPK 95 str. nuostatos, kurias prašė taikyti ieškovas.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str., 430 str. 6d. 1d.3p.,

Nutarė

172018-04-24 preliminarų teismo sprendimą pakeisti.

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Atsakovo V. S. išduotą 2015-10-12 paprastąjį vekselį dėl 5000 Eur apmokėjimo R. P. pripažinti niekiniu ir negaliojančiu, kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms. Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo V. S. 5000 Eur skolą ieškovo R. P. naudai.

20Priteisti iš atsakovo V. S. 2311,49 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo R. P. naudai.

21Priteisti iš atsakovo V. S. 23,76 Eur pašto išlaidų valstybės naudai, lėšas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. 2018-04-24 preliminariu teismo sprendimu patenkintas ieškovo reikalavimas ir... 3. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl priimto preliminaraus teismo sprendimo... 4. Prieštaravimuose atsakovas nurodė, kad iš ieškovo pagal į bylą pateiktą... 5. Teismo posėdžio metu nustačius, kad dėl teismo klaidos atsakovui kartu su... 6. Įvertinus atsakovo teismo posėdyje duotus parodymus, kuriais jis pripažino,... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2015 m. spalio 12 d.... 9. LR CK 1.105 straipsnio 5dalyje nurodyta, jog vekselis, kurio suma didesnė kaip... 10. Teismo posėdyje apklaustas ieškovas teigė, jog šią skolos sumą atsakovui... 11. Vekselio turėtojas - ieškovas, nepateikė vekselio vykdymui priverstine ne... 12. Pripažinus sandorį negaliojančiu ir niekiniu nuo jo sudarymo momento,... 13. Patenkinus ieškinį iš dalies, vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo... 14. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 15. Atsakovo ir jo atstovės advokatės L. L. atžvilgiu netaikytinos LR CPK 95... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 str., 430 str. 6d. 1d.3p.,... 17. 2018-04-24 preliminarų teismo sprendimą pakeisti.... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Atsakovo V. S. išduotą 2015-10-12 paprastąjį vekselį dėl 5000 Eur... 20. Priteisti iš atsakovo V. S. 2311,49 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo R. P.... 21. Priteisti iš atsakovo V. S. 23,76 Eur pašto išlaidų valstybės naudai,... 22. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...