Byla e2-1714-302/2019
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo.

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė UAB „Kauno švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė – pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos Kėdainių miesto savivaldybės administracijos 2019 m. spalio 7 d. atsisakymą nagrinėti tiekėjo UAB „Kauno švara“ pretenziją; pripažinti neteisėtomis atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 429293, sąlygas ir nutraukti neteisėtai vykdomas pirkimo procedūras; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo byloje įpareigoti atsakovę Kėdainių miesto savivaldybės administraciją sustabdyti atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 429293, procedūras.

83.

9Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų išrinktas pirkimo laimėtojas bei su juo sudaryta viešojo pirkimo paslaugų sutartis. Teismo sprendimas tenkinus ieškovės ieškinį taptų iš esmės neįvykdomas, kadangi pirkimo procedūra pagal neteisėtas pirkimo sąlygas jau būtų užbaigta, o sutartis - pradėta vykdyti, tad toks „pavėluotas“ konstatavimas, kad pirkimo sąlygos neteisėtos taptų bereikšmis. Tokia situacija pažeistų ir viešąjį interesą, nes viešojo pirkimo konkursas būtų įvykęs vadovaujantis pirkimo sąlygomis, kurios grubiai pažeidžia viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą. Prašomos laikinosios apsaugos priemonės atitinka efektyvumo, ekonomiškumo ir proporcingumo principus bei viešąjį interesą.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi tenkino ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje sustabdė atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vykdomo atviro konkurso „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“, pirkimo Nr. 429293, procedūras.

135.

14Teismas darė išvadą, kad ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą išvadai, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami.

156.

16Pažymėjo, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji organizacija galėtų toliau vykdyti pirkimo procedūras, jas baigti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl šiuo atveju egzistuoja ir kitas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas - grėsmė, kad ieškovei galimai palankus teismo sprendimas nebus įvykdytas.

177.

18Teismas nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą, nes šiuo metu Kėdainių rajono teritorijoje yra užtikrintas nepertraukiamas perkamų paslaugų teikimas. Todėl pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir laikinai sustabdžius pirkimo procedūrą, teismo vertinimu, visuomenei nekiltų žala.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

208.

21Apeliantė Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutarties ir prašo panaikinti skundžiamą nutartį bei prašymą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

228.1.

23Apeliantės manymu, ieškovės reikalavimai negalės būti patenkinti dėl Viešųjų pirkimų įstatyme galiojančių terminų nesilaikymo. Apeliantės nuomone, akivaizdu, kad ieškovės ieškinyje išdėstyti argumentai prima facie nesudaro pagrindo tikėti ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimu.

248.2.

25Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo procedūrų sustabdymas yra naudingas išimtinai tik ieškovės interesams, tačiau laikinosios apsaugos priemonės yra skirtos užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, o ne apginti ieškovės interesus, kurie ieškovei palankaus teismo sprendimo priėmimo atveju galėtų būti apginti teisės aktuose nustatytais pažeistų teisių gynimo būdais. Be to, ieškovė nei ieškinyje, nei prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neįrodė ir nepagrindė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, tokį reikalingumą grįsdamas tik deklaratyviais teiginiais, taip pat nepateikė jokių pagrįstų motyvų, įrodančių, kad jos privatus interesas turėtų būti ginamas labiau, negu visuomenės interesas.

268.3.

27Pažymi, kad ilgalaikė pirkimo sutartis dėl atliekų surinkimo ir vežimo Kėdainių rajono savivaldybėje pasibaigė 2019 m. birželio 30 d. Atsakovui negalint vykdyti laikinųjų paslaugų teikimo Kėdainių rajono savivaldybėje galėtų kilti ekstremali situacija dėl perpildytų komunalinių atliekų konteinerių, būtų pažeidžiama savivaldybės gyventojų teisė į švarią ir ekologišką aplinką. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas pirkime padarys didesnės žalos visuomenei ir viešajam interesui, nei laikinųjų apsaugos priemonių nepritaikymas.

289.

29Ieškovė UAB „Kauno švara“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atsakovės skundą atmesti ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo šiuos esminius atsikirtimus:

309.1.

31Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas tinkamai argumentavo ieškinio prima facie pagrįstumą ir kaip išplėtota teismų praktikoje, preliminariai pasisakė dėl ieškinio formos ir turinio atitikimo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso reikalavimams.

329.2.

33Akivaizdu, kad teismas nesuteikė prioriteto išimtinai ieškovės interesams. Priešingai teismas derino abu viešojo intereso aspektus ir nustatė, kad galimi nuostoliai, tiek atsakovei, tiek bendrai visiems tiekėjams ir visai visuomenei būtų didesni, jei laikinosios apsaugos priemonės nebūtų pritaikytos ir neteisėtai įvykdyto konkurso atveju atsakovei tektų papildoma nuostolių atlyginimo našta. Tokia situacija neatitiktų pagrindinio viešųjų pirkimų tikslo – racionalaus viešųjų lėšų panaudojimo.

349.3.

35Be kita ko, operatyvus pirkimo objekto suteikimas visuomenei negali būti vykdomas neatsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, permokant už objektą, proteguojant konkrečius tiekėjus ir iškreipiant tiekėjų konkurenciją. Tokiu operatyvumu nėra suinteresuota ir pati visuomenė, kuri nors ir gautų pirkimo objektą operatyviai, tačiau itin neracionaliai panaudojus viešąsias lėšas.

369.4.

37Pateikusi jau atliktų pirkimų išlaidų lentelę, atsakovė nurodo, kad dar gali vykdyti pirkimų už 277 396 Eur su PVM, t. y. užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą Kėdainių savivaldybės teritorijoje iki 2020 m. balandžio 15 dienos. Ieškovė pažymi, kad ieškinys teisme buvo gautas 2019 m. spalio 22 d., vadinasi teismo sprendimas turi būti priimtas iki 2019 m. gruodžio 23 d. Taigi nepertraukiamas komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje paslaugos teikimas neabejotinai bus užtikrintas iki bylos nagrinėjimo pabaigos, todėl nėra pagrindo jau dabar motyvuojant neva nesančia galimybe užtikrinti paslaugos teikimo gyventojams, atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

38Teismas

konstatuoja:

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4010.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

4211.

43Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria viešųjų pirkimų byloje taikytos laikinosios apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta.

4412.

45Civilinio proceso kodekso144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal Civilinio proceso kodekso 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.

4613.

47Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo visų pirma grindžia tuo, kad byloje pareikštas ieškinys yra prima facie nepagrįstas.

4814.

49Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių instituto normų aiškinimo ir taikymo praktiką teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014). Pagal prima facie doktriną atliekamo ieškinio pagrįstumo vertinimo tikslas yra teismo įsitikimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1040/2013; 2013 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2476/2013). Taigi, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas atlieka preliminarų ieškinio reikalavimų ir pateiktų įrodymų vertinimą, o ne nagrinėja bylą iš esmės.

5015.

51Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.).

5216.

53Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje suformulavo savo reikalavimus, dėl jų pateikė faktinius bei teisinius argumentus, kartu su ieškiniu pateikė nurodytas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus. Ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, pirmosios instancijos teismui pagrįstai nekilo abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, reikšmingo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui spręsti, todėl ieškinys teismo pagrįstai vertintas kaip preliminariai pagrįstas, o apeliantės skunde nurodytos aplinkybės šios išvados nepaneigia.

5417.

55Iš atskirojo skundo turinio taip pat matyti, kad apeliantė atskirąjį skundą iš esmės grindžia aiškindama padarinių atsiradimą viešajam interesui, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, kurios pažeidžia ne tik atsakovės, bet ir visuomenės interesus.

5618.

57Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).

5819.

59Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių neįsigijus, ar paslaugas, kurių nesuteikus skubiai, gali žymiai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių / paslaugų įsigijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, įprastai turi būti ginama pastaroji (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-466-180/2017; 2018 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-581-302/2018 ir kt.).

6020.

61Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nesuteikė prioriteto operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su tokia teismo pozicija.

6221.

63Ginčo viešojo pirkimo objektas – „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“. Pirmosios instancijos teismas darė išvadą, kad pirmumas taikytinas viešajam interesui, susijusiam su viešojo pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimu, nes nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną perkamų paslaugų įsigijimą.

6422.

65Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas viešojo intereso, sietino su pirkimo procedūrų teisėtumu, užtikrinimu. Nors sutiktina ir su apeliante, kad nemažiau reikšmingas ir kitas viešasis interesas, sietinas su apeliantės vykdomu mišrių bei komunalinių atliekų surinkimu ir išvežimu, tačiau šiame kontekste pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, be kita ko, yra susijęs su proporcingumo principu. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir nevaržo asmens teisių akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, ar yra išlaikoma pusiausvyra tarp būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo ir apeliantės teisių apsaugos.

6623.

67Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad pirkimo objektas yra ypatingos valstybinės svarbos, kad taikius laikinąsias apsaugos priemones bus sutrikdytas mišrių bei komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas vartotojams. Taip pat apeliantė nepateikė duomenų, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ji patiria ar ateityje patirs finansinius nuostolius.

6824.

69Nagrinėjamu atveju apeliantė pateikė pirkimų išlaidų lentelę, iš kurios matyti, kad ji dar gali vykdyti pirkimų už 277 396 Eur su PVM, t. y. užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikiamą Kėdainių savivaldybės teritorijoje iki 2020 m. balandžio 15 d. Civilinio proceso kodekso 423 (8) straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad sprendimas viešųjų pirkimų bylose turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo ieškinio priėmimo teisme dienos. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų byloms nagrinėti numatyti trumpi terminai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, dėl bylos nagrinėjimo teisme pirkimo vykdymas neužsitęstų.

7025.

71Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų apsaugos priemonių, tačiau palankiam ieškovei sprendimui įsiteisėjus, žala jos atžvilgiu yra labai tikėtina, kadangi ieškovės pagrindinis tikslas yra dalyvauti viešajame pirkime, jį laimėjus, vykdyti sutartus darbus. Galimybė ieškovei ginti savo teises, pareiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo, negalėtų būti laikytina lygiaverte priemone ieškovės siekiamiems tikslams šioje byloje.

7226.

73Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų pirkimų bylose terminus (CPK 4238 straipsnio 4 dalis ir 4239 straipsnis) bei tai, jog ieškinio tenkinimas turėtų esminės įtakos realiai ieškovės galimai pažeistų teisių gynybai, darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju yra teisėtas bei pagrįstas, kadangi tokiu būdu bus užtikrinama, jog atliekant viešojo pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

7427.

75Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi sprendžiamos klausimo baigčiai, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina. Dėl bylos procesinės baigties

7628.

77Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje tinkamai įvertino susiklosčiusią situaciją ir pritaikė teisės aktų nuostatas, o trečiojo asmens atskirajame skunde išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

79Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė UAB „Kauno švara“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovė prašė taikyti... 8. 3.... 9. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių būtų išrinktas... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teismas 2019 m. spalio 24 d. nutartimi tenkino ieškovės... 13. 5.... 14. Teismas darė išvadą, kad ieškovės argumentai bei pateikti įrodymai sudaro... 15. 6.... 16. Pažymėjo, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių perkančioji... 17. 7.... 18. Teismas nenustatė aplinkybių, sąlygojančių skubų ir neatidėliotiną... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 8.... 21. Apeliantė Kėdainių rajono savivaldybės administracija pateikė atskirąjį... 22. 8.1.... 23. Apeliantės manymu, ieškovės reikalavimai negalės būti patenkinti dėl... 24. 8.2.... 25. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir pirkimo procedūrų sustabdymas yra... 26. 8.3.... 27. Pažymi, kad ilgalaikė pirkimo sutartis dėl atliekų surinkimo ir vežimo... 28. 9.... 29. Ieškovė UAB „Kauno švara“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 30. 9.1.... 31. Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas tinkamai argumentavo ieškinio prima... 32. 9.2.... 33. Akivaizdu, kad teismas nesuteikė prioriteto išimtinai ieškovės interesams.... 34. 9.3.... 35. Be kita ko, operatyvus pirkimo objekto suteikimas visuomenei negali būti... 36. 9.4.... 37. Pateikusi jau atliktų pirkimų išlaidų lentelę, atsakovė nurodo, kad dar... 38. Teismas... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 10.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 42. 11.... 43. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 44. 12.... 45. Civilinio proceso kodekso144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas... 46. 13.... 47. Atsakovė savo nesutikimą su pirmosios instancijos teismo nutartimi dėl... 48. 14.... 49. Pagal Lietuvos apeliacinio teismo formuojamą laikinųjų apsaugos priemonių... 50. 15.... 51. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 52. 16.... 53. Nagrinėjamu atveju ieškovė ieškinyje suformulavo savo reikalavimus, dėl... 54. 17.... 55. Iš atskirojo skundo turinio taip pat matyti, kad apeliantė atskirąjį... 56. 18.... 57. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas... 58. 19.... 59. Viešųjų pirkimų metu gali būti siekiama įsigyti prekes, kurių... 60. 20.... 61. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų... 62. 21.... 63. Ginčo viešojo pirkimo objektas – „Komunalinių atliekų surinkimo... 64. 22.... 65. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 66. 23.... 67. Šiuo atveju byloje nėra jokių objektyvių įrodymų, kad pirkimo objektas... 68. 24.... 69. Nagrinėjamu atveju apeliantė pateikė pirkimų išlaidų lentelę, iš kurios... 70. 25.... 71. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, netaikius byloje laikinųjų... 72. 26.... 73. Atsižvelgiant į pakankamai trumpus maksimalius civilinio proceso viešųjų... 74. 27.... 75. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi... 76. 28.... 77. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 78. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 79. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 24 d. nutartį palikti nepakeistą....