Byla e2-1125-862/2019
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui R. K

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,

2sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,

3dalyvaujant ieškovui A. Ž., jo atstovei advokato padėjėjai Rasai Vaičekauskytei,

4atsakovui R. K.,

5viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Ž. ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovui R. K..

6Teismas

Nustatė

7ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000 EUR dydžio skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad šalys 2017-10-31 sudarė praprastąjį vekselį, pagal kurį ieškovas atsakovui paskolino 3000 EUR dydžio sumą, o atsakovas įsipareigojo šią sumą grąžinti iki 2018-03-30. Ieškovas nurodė, jog tinkamai įvykdė savo pareigą perduoti atsakovui 3000 EUR sumą, tačiau atsakovas nustatytą dieną skolos negrąžino. Papildomuose rašytiniuose paaiškinimuose ieškovas nurodė, jog atsakovo atsiliepimas į ieškinį yra nepagrįstas, kadangi pats atsakovas sau prieštarauja nurodydamas, jog negavo iš ieškovo jokių pinigų, tuo pačiu pripažindamas, jog vekselį planavo apmokėti, tad atsakovas, pasak ieškovo, iš esmės pripažino patį vekselį. Papildomai ieškovas nurodė, jog atsakovas pats paprašė ieškovą paskolinti pinigų. Atsakovo pateiktas 2018-05-10 mokėjimo nurodymas, pasak ieškovo, nieko nepatvirtina, kadangi šis apmokėjimas atliktas UAB „Leranta“, o vekselis buvo sudarytas tarp ieškovo ir atsakovo. Be to, nurodė, jog mokėjimo paskirtyje nurodytas ne dalinis vekselio apmokėjimas, o „DU“, t.y. „darbo užmokestis“. Ieškovas paaiškino, kad atsakovas yra UAB „Leranta“ direktorius. Ieškovas ir UAB „Leranta“ 2015-12-01 sudarė darbo sutartį Nr. 24. Teismo posėdyje ieškovas palaikė ieškinį, prašė jį tenkinti. Ieškovas papildomai nurodė, jog 2017-10-31 metais atsakovas paskambino ir paprašė paskolinti pinigų. Ieškovas tuo metu turėjo grynų pinigų, kadangi neseniai buvo pardavęs garažą, todėl sutiko atsakovui paskolinti prašomą skolą. Netrukus po to, kai šalys pasirašė 2017-10-31 vekselį, atsakovas paprašė, kad ieškovas išeitų iš darbo. Ieškovui išėjus iš darbo UAB „Leranta“, ši įmonė liko ieškovui skolinga apie 1640 EUR dydžio darbo užmokesčio, tačiau ši suma sumažėjo, kadangi UAB „( - )“ 2018-05-10 pervedė ieškovui 496,81 EUR dydžio sumą.

8Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pinigų iš ieškovo negavo, o pats vekselis buvo pasirašytas veikiant aplinkybėms, kurios ieškovui yra žinomos. Vekselio apmokėjimas turėjo būti iš lėšų, kurių atsakovas negavo dėl ieškovo kaltės. Pažymėjo, jog ieškinio suma nėra tiksli, kadangi buvo atliktas dalinis vekselio apmokėjimas. Teismo posėdžio metu atsakovas iš esmės sutiko, kad yra skolingas ieškovui, tačiau nesutiko su ieškovo nurodoma aplinkybe, jog ieškovas paskolino atsakovui pinigus. Atsakovas teigė, jog niekada iš ieškovo nėra skolinęsis pinigų. Atsakovas paaiškino, jog 2017-10-31 vekselis buvo pasirašytas kaip garantas, kad ieškovui bus išmokėtas visas darbo užmokestis. Atsakovas iki šiol nesumokėjo ieškovui vekselyje nurodytos skolos, kadangi pats pinigų neturi – UAB „( - )“ skolininkai negrąžina skolų. 2018-05-10 ieškovui buvo pervesta dalis skolos sumos – 496,81 EUR.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas nuo 2015-12-01 iki 2017-11-02 dirbo UAB „( - )“, kurios direktorius – atsakovas (2015-12-01 darbo sutartis Nr. 24). Atsakovas 2017-10-31 pasirašė vekselį, kuriuo įsipareigojo ieškovui grąžinti 3000 EUR dydžio sumą. UAB „( - )“ 2018-05-10 mokėjimo nurodymu pervedė ieškovui 496,81 EUR sumą, mokėjimo paskirtyje nurodydama „DU“, kas reiškia „darbo užmokestis“ – dėl to tarp šalių neiškilo ginčas.

11Atsakovas iš esmės neginčijo aplinkybės, jog ieškovui yra skolingas pagal vekselį, tačiau ginčijo pačios skolos sumą, nurodydamas, jog 3000 EUR suma turi būti mažinama 496,81 EUR suma (2018-05-10 mokėjimo nurodymas Nr. 245), bei ginčijo aplinkybę, jog ieškovas paskolino jam 3000 EUR dydžio sumą, nurodydamas, jog 2017-10-31 vekseliu garantavo, jog ieškovui bus išmokėtas visas ieškovui priklausantis darbo užmokestis.

12Šioje byloje iškilęs ginčas ar ieškovas skolino atsakovui 3000 EUR dydžio sumą ir ar tarp šalių sudarytas 2017-10-31 vekselis yra dokumentas patvirtinantis, aplinkybę, ar atsakovas skolinosi iš ieškovo 3000 EUR dydžio skolą, ar 2017-10-31 vekseliu atsakovas garantavo ieškovui ketinimą išmokėti ieškovui priklausantį darbo užmokestį.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.878 straipsnis numato, jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kuri įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai CK XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygiška, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

14Kaip ne kartą yra išaiškinęs kasacinis teismas, praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Lietuvos Respublikos įskaitomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

15Iš teismui pateikto 2017-10-31 vekselio, matyti, jog jį pasirašė atsakovas kaip fizinis asmuo, nurodydamas savo asmens kodą, gyvenamąją vietą, nenurodydamas, jog atstovauja UAB „( - )“, todėl laikytina, kad šio teisinio santykio tiesioginiai dalyviai yra ieškovas (vekselio turėtojas) ir atsakovas (vekselio davėjas). Įrodymų, kad atsakovas, pasirašydamas vekselį, atstovavo UAB „( - )“, nepateikta, o vien ta aplinkybė, jog šalis siejo darbiniai santykiai nėra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog atsakovas, kaip ieškovo darbdavys, įsipareigojo grąžinti ieškovui neišmokėtą darbo užmokestį, juo labiau, kad vekselis buvo sudarytas 2017-10-31, o darbo santykiai tarp šalių nutruko vėliau – 2017-11-02. Pagal 2015-12-01 darbo sutartį Nr. 24, atsakovas yra UAB „( - )“ direktorius, todėl jam, kaip įmonės direktoriui, turėtų būti taikomi didesni atidumo, rūpestingumo bei protingumo standartai. Atsakovas pasirašydamas vekselį turėjo suprasti, jog juo besąlygiškai įsipareigojo ieškovui išmokėti 3000 EUR sumą. Svarbu paminėti ir tai, kad teismas du kartus atsakovui išaiškino teisę turėti atstovą advokatą, tačiau atsakovas šia teise nepasinaudojo. Teismo posėdžio metu atsakovas patvirtino, jog jam buvo suprantama vekselio pasirašymo prasmė, todėl teismas neturi pagrindo sutikti su atsakovo argumentu, jog vekseliu atsakovas įsipareigojo ne grąžinti skolą, o kaip UAB „( - )“ vadovas įsipareigota ieškovui išmokėti likusį neišmokėtą darbo užmokestį.

16Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atsakovui nepateikus kitų įrodymų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis), nėra pagrindo išvadai, kad tarp šalių buvo susiklostę ne paskolos teisiniai santykiai.

17Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalimi). CK 6.873 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka.

18Kadangi atsakovas neįrodė, kad tarp šalių susiklosčiusiame teisiniame santykyje dalyvavo kiti asmenys, kad atsakovas įsipareigojo pagal ieškovui išduotą vekselį kaip garantas ar laiduotojas, nėra pagrindo pripažinti, kad UAB „( - )“ 2018-05-10 mokėjimo nurodymu atliktas 496,81 EUR sumos, kaip darbo užmokesčio, išmokėjimas ieškovui yra prievolės pagal vekselį dalinis įvykdymas. Kitų įrodymų, jog ieškovui buvo išmokėta skola ar jos dalis atsakovas nepateikė, todėl yra pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti ir iš atsakovo ieškovo naudai priteisti 3000 EUR dydžio skolą.

19Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 3000 EUR sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-08-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų.

21Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

22Ieškovas sumokėjo 68 EUR dydžio žyminį mokestį ir patyrė 786,50 EUR dydžio išlaidas advokato pagalbai, iš viso patyrė 854,50 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidas.

23Atsakovas teismo posėdyje nurodė, jog ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra didelės. Tačiau šie atsakovo argumentai nėra pagrįsti, kadangi ieškovo patirtų ir prašomų priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų suma nėra didesnė nei rekomendacijose nurodytas dydis. Atsižvelgiant į išdėstytą, atsakovo prašymas sumažinti iš atsakovo ieškovui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį netenkinamas ir ieškovui iš atsakovo priteisiama 854,50 EUR bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

24Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei, t.y. 5,18 EUR (CPK 88, 92, 96 straipsniai), kadangi procesinių dokumentų įteikimo išlaidos yra didesnės, nei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011-11-07 nutarimu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina suma (3 EUR).

25Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

26ieškovo A. Ž. ieškinį tenkinti visiškai.

27Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas (( - ) 3000 EUR (trijų tūkstančių eurų) dydžio skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą (3000 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-08-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo A. Ž., asmens kodas (( - ) naudai.

28Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas (( - ) valstybės naudai 5,18 EUR (penkių eurų 18 centų) dydžio pašto išlaidas (įmokos kodas – 5660, gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos). Sumokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pristatyti į Vilniaus miesto apylinkės teismą.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rasita Kurakienė,... 2. sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei,... 3. dalyvaujant ieškovui A. Ž., jo atstovei advokato padėjėjai Rasai... 4. atsakovui R. K.,... 5. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 6. Teismas... 7. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3000 EUR dydžio skolą, 5 procentų... 8. Atsakovas pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pinigų iš ieškovo... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad ieškovas nuo 2015-12-01 iki... 11. Atsakovas iš esmės neginčijo aplinkybės, jog ieškovui yra skolingas pagal... 12. Šioje byloje iškilęs ginčas ar ieškovas skolino atsakovui 3000 EUR dydžio... 13. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.878 straipsnis numato,... 14. Kaip ne kartą yra išaiškinęs kasacinis teismas, praleidus įstatymo... 15. Iš teismui pateikto 2017-10-31 vekselio, matyti, jog jį pasirašė atsakovas... 16. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, atsakovui nepateikus kitų įrodymų... 17. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 18. Kadangi atsakovas neįrodė, kad tarp šalių susiklosčiusiame teisiniame... 19. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 21. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 22. Ieškovas sumokėjo 68 EUR dydžio žyminį mokestį ir patyrė 786,50 EUR... 23. Atsakovas teismo posėdyje nurodė, jog ieškovo prašomos priteisti... 24. Iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei,... 25. Vadovaudamasis CPK 259, 268, 270, 284 straipsniais, teismas... 26. ieškovo A. Ž. ieškinį tenkinti visiškai.... 27. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas (( - ) 3000 EUR (trijų... 28. Priteisti iš atsakovo R. K., asmens kodas (( - ) valstybės naudai 5,18 EUR... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...