Byla 1-5-373/2019

1Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima Dumskienė, sekretoriaujant Rasai Fedinienei, dalyvaujant prokurorui Ramūnui Dubravai, kaltinamajam L. P., gynėjui advokatui A. K.,

2neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje L. P., a.k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, dirbantis ( - ), gyvenantis ( - ), deklaravęs gyv. vietą ( - ), neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 222 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

3L. P. , būdamas ( - ), įm. kodas ( - ), registruotos ( - ), generaliniu direktoriumi, pagal 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr.IX-574 (toliau – BAĮ) 21 str. būdamas atsakingu asmeniu už ( - ) apskaitos organizavimą, pažeisdamas šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu, 12 straipsnio 2 dalies reikalavimus - apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenys užregistruojami ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio dieną arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per 4 mėnesius, 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus - vienas iš privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys, duodamas nurodymus tiesiogiai jam pavaldiems ( - ) darbuotojams atlikti D. Ž. ir V. D. priklausančio namo, esančio adresu ( - ), remonto darbus ir neužtikrindamas, kad ūkinės operacijos - atlikti darbai bei įgytos statybinės medžiagos, reikalingos namo remontui, teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku būtų įforminti apskaitos dokumentais ir apskaityti bendrovės apskaitoje, taip pat duodamas nurodymus statybos darbų vadovui R. V. bei vadybininkei D. R. iš ( - ) namo remontui perkant reikiamas medžiagas pasirūpinti, kad PVM sąskaitose faktūrose būtų nurodyti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas prekes, bei savo parašu patvirtindamas PVM sąskaitų faktūrų su tikrovės neatitinkančiais ūkinių operacijų duomenimis pateikimą bendrovės vyr. buhalterei R. G., nežinančiai apie jo daromą nusikalstamą veiką, laikotarpiu nuo 2013 m. gruodžio mėnesio iki 2015 m. birželio mėnesio pabaigos, Utenos mieste, organizavo apgaulingą ( - ) apskaitos tvarkymą, o būtent: nurodė statybos darbų vadovui R. V. dokumentus apie D. Ž. ir V. D. priklausančio namo, esančio ( - ), stogo remonto darbus, vykusius laikotarpiu nuo 2013-11-18 iki 2014-03-04, įforminti 2015 m. birželio mėnesį atliktų darbų aktu Nr. 1, kuriame neužfiksuotos remonto darbams sunaudotos statybinės medžiagos, bei buhalterei - ekonomistei S. P. įforminti 2015-06-29 PVM sąskaitą - faktūrą ( - ), kurioje užfiksuotos D. Ž. atliktos stogo remonto paslaugos už 1736,44 eurus (iš jų: 1435,24 Eur paslaugų vertė ir 301,40 Eur PVM), t.y. ūkinę operaciją – atliktą gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo remonto paslaugą užregistruoti ne per 4 mėnesius, kaip to reikalauja norminis aktas, bet daugiau nei po metų; be to, jis nurodė bendrovės dokumentuose - 2015-06-29 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. UTM ( - ) ir 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų akte Nr. 1 - užfiksuoti ir į apskaitą įtraukti iškraipytus ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie D. Ž. atliktų gyvenamojo namo, esančio ( - ), stogo remonto darbų vertę, t.y. dokumentuose užfiksuota, kad D. Ž. atlikta paslaugų už 1736,64 Eur (su PVM), tačiau bendrovė ne tik atliko gyvenamojo namo remonto darbus, bet ir remonto darbams naudojo savo bei bendrovės lėšomis pirktas medžiagas, kurių panaudojimas nurodytuose dokumentuose ir apskaitoje nefiksuotas, dėl ko nebuvo galima nustatyti kiek realiai medžiagų pirkta ir panaudota būtent D. Ž. gyvenamojo namo remontui; 2013 m gruodžio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, nurodė statybos darbų vadovui R. V. iš ( - ) lėšomis nupirkti prekes - beasbestinio raudono šiferio lakštus, spalvotus ir statybinius vinis, antiseptiką ir neįtraukti jų į bendrovės apskaitą, bei siekdamas nuslėpti tikruosius įsigytų prekių pavadinimus, nurodė R. V. bei vadybininkei D. R. pasirūpinti, kad ( - ) išrašytose 2013-12-20 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) ir 2014-02-14 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) būtų fiksuoti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas prekes už 6566,37 eurų su PVM, t. y. kad vietoj realiai nupirktų beasbestinio raudono šiferio lakštų, spalvotų ir statybinių vinių, antiseptiko PVM sąskaitose faktūrose būtų užfiksuotas kitų prekių - vamzdžių, alkūnės, šulinių dalių ir jungčių įgijimas, po ko, žinodamas, kad PVM sąskaitose faktūrose esantys duomenys yra iškraipyti ir neatitinka tikrovės, patvirtino savo parašu šių PVM sąskaitų faktūrų pateikimą ( - ) vyr. buhalterei R. G., kuri įtraukė jai pateiktus dokumentus į buhalterinę apskaitą, tokiu būdu jo nurodymu į apskaitą buvo neįtrauktos iš UAB ( - ) įsigytos statybinės medžiagos (beasbestinio raudono šiferio lakštai, vinys, antiseptikas ir kt.) už 6566,37 eurus su PVM, kurias bendrovė panaudojo atlikdama D. Ž. gyvenamojo namo remontą bei į apskaitą įtrauktos realiai neįvykusias ūkinės operacijos - iš ( - ) realiai neįsigytos medžiagos (vamzdžiai, šulinių dalys ir kt.) už tą pačią 6566,37 eurų sumą, kurios buvo nurašytos kituose bendrovės statybų objektuose; 2014 m sausio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, nurodė statybos darbų vadovui R. V. iš ( - ) ( - ) lėšomis nupirktas apipjautas lentas pagal ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) už 316,27 eurus (1092,03 Lt) su PVM, kuri buvo įtraukta į įmonės buhalterinę apskaitą, kurias bendrovė panaudojo atlikdama D. Ž. gyvenamojo namo remontą, už tą pačią 316,27 eurų sumą nurašyti kituose bendrovės statybų objektuose; 2014 m vasario mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, nurodė statybos darbų vadovui R. V. iš ( - ) ( - ) lėšomis nupirkti prekes - latakus, lietvamzdžius, skardos gaminius kaminui apskardinti, vėjalentes bei jų tvirtinimo detales ir neįtraukti jų į bendrovės apskaitą bei, siekdamas nuslėpti tikruosius įsigytų prekių pavadinimus, nurodė R. V. pasirūpinti, kad IĮ ( - ) išrašomoje 2014-03-04 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) būtų fiksuoti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytą detalę už 787,02 eurų (2717,42 Lt) su PVM, t. y. kad vietoje realiai nupirktų latakų, lietvamzdžių, skardos gaminių kaminui apskardinti, vėjalenčių ir jų tvirtinimo detalių PVM sąskaitoje faktūroje būtų užfiksuota skardos detalės įgijimas, po to, žinodamas, kad PVM sąskaitoje faktūroje esantys duomenys yra iškraipyti ir neatitinka tikrovės, patvirtino savo parašu šios PVM sąskaitos faktūros pateikimą ( - ) vyr. buhalterei R. G., kuri įtraukė jai pateiktą dokumentą į buhalterinę apskaitą, tokiu būdu į apskaitą buvo neįtrauktos iš ( - ) įsigytos medžiagos - lietvamzdžiai, latakais, vėjalentės ir kamino apskardinimo detalės už 787,02 eurus, kurias bendrovė panaudojo atlikdama D. Ž. gyvenamojo namo remontą bei į apskaitą įtraukta realiai neįvykusi ūkinė operacija – iš ( - ) realiai neįsigyta skardos detalė už tą pačią 787,02 eurų sumą, kuri nurašyta kituose bendrovės statybų objektuose. Dėl padarytų pažeidimų iš dalies nebuvo galima nustatyti 2013, 2014, 2015 metų ( - ) veiklos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio.

4Įrodymai

5Kaltinamasis L. P. parodė, kad 2013 m. rudenį, lapkričio mėnesį ( - ) A. K. jam pasakė, kad reikia pakeisti D. Ž. sodybos stogo dangą. Jis atsakė, kad reikia prašymo ir galės tuos darbus atlikti. Po to ( - ) jam paskambino ir pasakė, kad sodybą parodys savivaldybės specialistas V. L.. Jis nurodė darbų vykdytojui R. V. nuvažiuoti su V. L. ir apžiūrėtų tą sodybą. R. V. apžiūrėjęs sodybą jam pranešė, kad reikia pakeisti ne tik stogo dangą, bet ir konstrukciją, nes ji labai prastos būklės. Jis liepė R. V. pakeisti dangą ir konstrukciją. ( - ) darbuotojai pradėjo darbus prie D. Ž. namo. Jis pasakė sekretorei, kad prašymų registravimo žurnale paliktų eilutę, nes yra užsakymas, kad kai bus rašytinis prašymas, jį užregistruoti žodinio prašymo gavimo data. V. L. pasakė R. V., kad medžiagas turi nupirkti ( - ). Stogo konstrukcijai panaudojo medžiagas, buvusias įmonėje, dalį nupirko iš ( - ), stogo dangą pirko iš ( - ). Jis, negavęs D. Ž. prašymo dėl stogo remonto, davė nurodymą D. R. nurašyti medžiagas į kitus objektus. 2014 m. birželio mėnesį ( - ) A. K. jam pasakė, kad vyksta kažkoks tyrimas, liepė susitvarkyti dokumentus, kad atsiskaitytų užsakovė. V. L. skambino D. Ž. dėl atsiskaitymo, bet ji neatsiliepė. 2015 m. gegužės mėn. ( - ) vėl jo klausė, ar D. Ž. atsiskaitė, sakė ją susirasti ir susitvarkyti. Jis 2015 m. gal birželio mėnesį susirado D. Ž., kuri jam padavė prašymą 2013 m. lapkričio mėn. data parašytą prašymą atlikti remontą, kurį užregistravo įmonės žurnale paliktoje eilutėje. Jis ant prašymo parašė, kad atsiskaityti 2013 m. kainomis, kada buvo atlikti darbai. Statybos darbų vykdytojas R. V. surinko duomenis kiek valandų dirbo įmonės darbuotojai, apskaičiavo ir išrašė sąskaitą D.. Ž. už darbus, kurią ji apmokėjo. Jis nurodė R. V. ir D. R. medieną iš įmonės sandėlio, kuri buvo panaudota remontui, nurašyti į kitus objektus. Visas sąskaitas, nurodytas kaltinime pripažįsta kaip D. Ž. namo remontui panaudotas medžiagas. ( - ), ( - ), ( - ) sąskaitų kiti užsakovai neapmokėjo, šios išlaidos buvo įtrauktos į ( - ) sąnaudas, nes dėl kiekvieno įmonės objekto sudarytos sutartys, kuriose nurodytos fiksuotos kainos ir papildomų pinigų iš užsakovų negalima gauti. Įmonės apskaitoje medžiagos, kurios buvo panaudotos D. Ž. namo remontui, atsirado, kai gavo prašymą ir buvo pasirašytas 2015m. birželio mėn. atliktų darbų aktas. Darbai atlikti nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. balandžio mėn., bet kilo ginčas dėl medžiagų kiekio ir buvo suderintos atiliktų darbų apimtys. Dėl D. Ž. namo remontui panaudotų medžiagų nurašymo į įmonės sąnaudas nežymiai sumažėjo įmonės pelnas, pajamos sugrįžo 2017 m. Jis atsakingų darbuotojų išrašytas sąskaitas vizuoja pasirašydamas ant jų, kad jos būtų įtrauktos į buhalterinę apskaitą.

6Kiti byloje surinkti įrodymai.

7Liudytojas R. V. parodė, kad L. P. jam nurodė susisiekti su savivaldybėje dirbančiu V. L., kuris turėjo parodyti namą, kurio stogą reikėjo remontuoti. V. L. jam parodė objektą, pasakė, kad reikia stogą pakeisti. Jis šią informaciją perdavė direktoriui ir ( - ) brigada pradėjo stogo keitimo darbus. Medieną remontui paėmė iš ( - ) sandėlio, šiferį, vinis, antiseptiką pirko iš ( - ), apdailos lentas pirko iš ( - ). Darbų pradžia buvo gal 2013 m. gruodis ir tęsėsi iki 2014 m. kovo mėn. Pagal ( - ) sąskaitas šiferis ir kitos medžiagos panaudotos D. Ž. namo remontui, vamzdžių neužsakė, nes tokių darbų nevykdė. Šiam objektui 2014 m. kovo - balandžio mėnesį pirko dailylentes „( - )“ iš UAB ( - ). ( - ) atstovas, kuris išrašė dokumentą, neparašė pavadinimo „( - )“, parašė dailylentės. Lentos apipjautos ir dailylentės „( - )“ tas pats gaminys. Detales stogo apskardinimui pagamino ( - ).

8Liudytoja D. R. parodė, kad ji dirbo ( - ) vadybininke. L. P. jai pasakė perrašyti sąskaitą, kuri buvo išrašyta ( - ) dėl šiferio ir kitų prekių, nurodant kitas medžiagas. Ji sąskaitą nuvežė į ( - ) ir paprašė ją perrašyti į vamzdžius ir dar kažką ir jie tai sumai perrašė. Ji perrašytą sąskaitą atidavė direktoriui. Ji ( - ) pakeitė tai pačiai sumai, nes buvo išvardintos skardos detalės. Iš ( - ) D. Ž. namui pirko apipjautą medieną. Ji sakė sąskaitoje nerašyti „( - )“, nes tokio termino nėra, čia statybininkų kalba, o rašyti apipjauta mediena.

9Liudytojas E. Š. parodė, kad jis yra ( - ) savininkas. Gamino skardos gaminius pagal ( - ) užsakymą. Jis išrašė sąskaitą Nr. ( - ) skardos gaminiams, tačiau jos išrašymo aplinkybių neprisimena.

10Liudytoja L. G. parodė, kad ( - ) 2014-01-13 pardavė 33,6 m2 apipjautų lentų ( - ), dėl kurių kreipėsi R. V.. Dailylentes „( - )“ pardavinėjo, bet apskaitoje jas vadino užapvalintomis arba rąsto formos dailylentėmis.

11Liudytojas J. E. parodė, kad L. P. jo paprašė sąskaitą dėl vamzdžių pirkimo iš ( - ) įtraukti į objekto svečių namai medžiagų nurašymo ataskaitą 2013-2014 metais. Jis šią sąskaitą atidavė ( - ) buhalterijai, kad įtrauktų į apskaitą. 2014-03-04 ( - ) sąskaitą įtraukė į medžiagų nurašymo aktą savo objekte, tikriausia svečių namų arba ( - ) pastatų remonto objekte, nors stogo neremontavo. Prie D. Ž. namo stogo remonto dirbo trys jo brigados žmonės. L. P. jam sakė, kad reikalingi žmonės stogo darbams, o R. V. sakė, kad nerašytų atliktų darbų akto. Jis D. Ž. namo stogą remontavusius darbuotojus įtraukė į savo objekto tabelį, nors jie jo objekte nedirbo.

12Liudytoja R. G. parodė, kad ji dirbo ( - ) vyriausia buhaltere. Direktoriaus parašas ant sąskaitų reiškė, kad jas reikia įtraukti į apskaitą. Dėl medžiagų nurašymo į objektus sprendžia už tas medžiagas materialiai atsakingi darbų vadovai, kurie pasirašo ant sąskaitų. Jie turi sandėlius ir nurašinėja medžiagas į objektus, kuriuose atliekami darbai.

13Specialistė R. P. parodė, kad atliko ( - ) 2013-2015 m. finansinės veiklos tyrimą. Pagal dokumentus negalima nustatyti kokios medžiagos ir kokiai sumai panaudotos D. Ž. namo remontui, nes realiai panaudotos medžiagos į apskaitą neįtrauktos, o nurašytos į kitus objektus iškraipant finansinės atskaitomybės duomenis. Jeigu į apskaitą neįtrauktos ūkinės operacijos, ar įtraukta ne tos operacijos, kurias reikėjo įtraukti, keičiasi įmonės turtas, įsipareigojimai ir veiklos rezultatai. ( - ), ( - ), ( - ) sąskaitos buvo įtrauktos į ( - ) apskaitą, bet nenurodyta, kad jos panaudotos D. Ž. namo remontui, o nurodyta, kad panaudota kituose objektuose ir tai iškraipo apskaitą. Tų metu finansinė atskaitomynė iškraipyta, nes darbai turėjo būti įtraukti į apskaitą tais metais, kai jie buvo atlikti, ne vėliau kaip per 4 mėn. Kur nurašytos D. Ž. namo remontui panaudotos medžiagos negalima pasakyti pagal pateiktus duomenis.

14Ekspertas K. A. parodė, kad su ( - ) atliktų ūkinių operacijų turinys pažeistas, nes faktiškai pirktas šiferis ir šiferio prekės, o ne vamzdžiai, tačiau prekės užpajamuotos ta pačia vertine išraiška ir nurašytos vertine išraiška ir todėl tai ( - ) veiklos rezultato neįtakojo. Dvi ūkinės operacijos su ( - ) nepaveikė nustatant įmonės turtą, veiklos rezultatus, įsipareigojimus, nes vertine išraiška sąskaitos buvo išrašytos toms pačioms sumoms. Jei darbai baigti 2014 m., o sąskaita faktūra išrašyta D. Ž. 2017 m., buvo galima ir 2014 m. nustatyti veiklą, turtą, įsipareigojimus, nuosavo kapitalo dydį, nes suma visoje bendroje ataskaitoje yra labai menka, procentais sudarė 2014 m. - 0,025 procento nuo viso įmonės turto, 0,014 procento nuo pardavimų pajamų.

15Ekspertė L. B. parodė, kad D. Ž. namo remontas neatvaizduotas apskaitoje, todėl jam panaudotas statybines medžiagas įmonė pajamavo, bet nurašė į kitus objektus arba į įmonės sąnaudas. Iš įmonės buhalterinės apskaitos dokumentų negalėjo nustatyti į kokius objektus nurašytos medžiagos, kurios panaudotos D. Ž. namo remontui, o jas teisingai atkoregavus pagal objektus, įmonės metiniai finansiniai rodikliai pasikeistų: padidėtų pajamos, sumažėtų sąnaudos. Negalima iš dalies nustatyti įsipareigojimų struktūros, kadangi vienas objektas neparodytas, o medžiagos išdalintos kitiems objektams. Nustatyti pažeidimai sukėlė pasekmes, kad iš dalies negalima nustatyti įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Pajamuojant viską galima nustatyti, čia sumos sutampa, bet neteisingai nurašomos medžiagos. Nurašymo momentas neleidžia nustatyti įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Negalima iš dalies nustatyti ( - ) užsakovų, iš kurių ji turėjo gauti pinigus, įsipareigojimų dydžio, kadangi buvo pajamuojamos ne tos medžiagos ir jos nurašomos ne tiems objektams. Gautinos sumos iš užsakovų, kurių negalima nustatyti, ir yra įsipareigojimai. Jei objektų, į kuriuos nurašytos medžiagos 2013-2014 m., kaina nesikeitė, tai įmonė galimai sumažino savo pelną, tai galėjo būti kaip įmonės nuostoliai, nes gavo tiek pat pinigų iš užsakovų, bet išleido daugiau. Tokiu atveju negalima iš dalies nustatyti įmonės veiklos rezultato, nes įmonė sumažino savo pelną, tai yra pajamų iš D. Ž. negavo, o sąnaudas turėjo. 2013, 2014, 2015 m. iš dalies negalima buvo įvertinti įmonės veiklos rezultatų, nes pelnas buvo sumažintas.

16Specialisto išvadoje Nr. 5-5/58 nurodyta, kad ( - ), atlikdama remontą D. Ž. priklausančiame name, pirko daug ir įvairių statybinių medžiagų, kurios galėjo būti panaudotos šio namo remontui, o nurašomos kituose bendrovės objektuose. Dėl to iš dokumentų nebuvo galimybės nustatyti kiek realiai medžiagų pirkta ir panaudota būtent D. Ž. namo remontui, kokia jų vertė bei kokiuose objektuose jos buvo nurašytos. Dėl to iš dalies negalima nustatyti ( - ) 2013, 2014, 2015 metų veiklos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio (t.10, b.l. 24-53).

17Apskaitos ir finansų ekspertizės akto išvadoje konstatuota, kad sandoriai su tiekėjais ( - ), ( - ), ( - ) (toliau - Tiekėjai) pirkėjo ( - ) apiforminti apskaitos dokumentais ir atvaizduoti buhalterinėje apskaitoje, tačiau faktiškai iš šių tiekėjų galėjo būti gautos kitos medžiagos, nei įrašytos ( - ) apskaitoje. D. Ž. objekte atlikti namo stogo remonto darbai ir panaudotos statybinės medžiagos ( - ) 2013-2017 metų buhalterinėje apskaitoje neapskaitytos. ( - ) PVM sąskaitose faktūrose 2013-12-20 ( - ) ir 2014-02-14 Nr. ( - ), ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ), ( - ), 2014-03-04 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ), kuriose galimai nurodyti kitų statybinių medžiagų, nei realiai buvo gautos, pavadinimai, apskaita leidžia nustatyti ( - ) 2013-2015 m. veiklą, turtą, nuosavą kapitalą, bet iš dalies neleidžia nustatyti įsipareigojimų dydžio bei struktūros. Kadangi D. Ž. pagal 2015-06-29 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) sumokėjo už jos namo stogo remonto darbus, vykusius 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. balandžio mėn., tai iš dalies negalima nustatyti ( - ) 2013-2015 m. įsipareigojimų dydžio bei struktūros, nes D. Ž. objekto darbai nebuvo apskaityti, o šių darbų sąnaudos padengtos kitų objektų sąskaita. D. Ž. namo stogo remonto darbai galėjo būti baigti 2014 m. balandžio mėn. ir šių darbų užbaigimas buhalterinėje apskaitoje turėjo būti užfiksuotas iškart, t.y. 2014 m. balandžio mėn. arba ne vėliau kaip per sekančius 4 mėnesius, neatsižvelgiant ar į tai ar buvo sumokėti pinigai. Kadangi buvo apskaitytos kitos statybinės medžiagos, nei realiai gautos, tai turėjo esminės reikšmės jas nurašant objektams, kurie turėjo padengti šias sąnaudas. Toks nurašymas turėjo įtakos šių objektų sąnaudoms bei ( - ) pajamoms ir ši aplinkybė neleidžia iš dalies nustatyti bendrovės 2013-2015 m. įsipareigojimų dydžio bei struktūros (t.13, b.l.127-156).

18Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą arba paslėpė, sunaikino ar sugadino apskaitos dokumentus, jeigu dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

19Kaltinamasis pripažino, kad ( - ) nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. pradžios įmonės lėšomis remontavo D. Ž. namo stogą, nesant jos prašymo atlikti remontą ir šio objekto nerodant bendrovės apskaitoje.

20Jis D. Ž. namo stogo remonto aplinkybes išdėstė 2015-10-21 pareiškime LR Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybai, toliau – STT, kuriame teigė, kad 2013 m. rudenį ( - ) A. K. jam nurodė suremontuoti D. Ž. namą ir davė suprasti, kad remontas turi būti atliktas ( - ) sąskaita. Jis sutiko remontuoti D. Ž. namą suprasdamas, kad už tai niekas nemokės. A. K. davė savivaldybės ( - ) skyriaus vyr. specialistą V. L., o jis paskyrė bendrovės darbų vadovą R. V. rūpintis remonto organizavimu ir priežiūra. Jis nurodė R. V. remonto darbams paimti jo ir darbų vykdytojo J. E. brigadų darbininkus, o statybines medžiagas pirkti ( - ) sąskaita bei R. V. ir J. E. davė suprasti, kad darbininkų darbas bus parodytas kituose bendrovės objektuose. Jis bendrovės ( - ) vadybininkę D. R. ir kitus atsakingus už medžiagų įsigijimą darbuotojus įspėjo, kad R. V. pirks ( - ) statybines medžiagas objektui, kuris nebus aktuojamas ir jie turės išspręsti kaip parodyti tų statybinių medžiagų nurašymą ar jų panaudojimą. Darbininkai iš R. V. ir J. E. brigadų laikotarpiu nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m. kovo mėn. pradžios remontavo D. Ž. namą. Remontui pirko iš ( - ) šiferį ir kita, kuriuos parodė kaip vamzdžius, alkūnes ir šulinių dalis, iš ( - ) – latakus, lietvamzdžius ir kita, kuriuos parodė kaip skardos gaminius, iš ( - ) – apdailai apkalti medienos lenteles “ ( - )”, kurias parodė kaip apipjautas lentas. 2014 m. rudenį bei 2015 m. pavasarį ( - ) A. K. jam sakė, kad yra kažkoks tyrimas ir reikia, jog D. Ž. pateiktų kokius nors dokumentus dėl namo remonto, sumokėtų nors už jai atliktus darbus bei, kad ( - ) įformintų dokumentus dėl to. Jis 2015 m. birželio mėn. pabaigoje susirado D. Ž. ir pasakė, kad nors kiek sumokėtų už remontą ir kad jai iš bendrovės išsiuntė raštą dėl atsiskaitymo už atliktus darbus. Ji sutiko sumokėti tik už darbus. Jo nurodymu 2015 m. birželio mėn. buvo surašytas darbų atlikimo aktas Nr. 1, kurį pasirašė R. V. ir D. Ž. ir pagal kurį jai buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ( - ) eurų sumai už remonto darbus, be remontui panaudotų medžiagų. D. Ž. šią sumą įnešė į bendrovės sąskaitą (t.1, b.l. 66-70).

21L. P., 2016-10-10 apklausiamas liudytoju, keitė savo poziciją, teigdamas, kad 2013 m. spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje ( - ) prašė suremontuoti namo stogą kažkokiai moteriškei, pavardės nesakė. Jis sutiko. Toliau apklausoje nurodė, kad vykdant remonto darbus ir nesulaukiant prašymo iš savininkų ir jau susikaupus medžiagų kiekiui, davė nurodymą R. V. nurašinėti statybines medžiagas kituose įmonės objektuose. Nurodė naują aplinkybę, kad 2013 m. po ( - ) prašymo buvo nurodęs bendrovės darbuotojai palikti laisvą eilutę, nes gavo iš mero A. K. prašymą atlikti remonto darbus sodyboje ( - ) kaime. Pakeitė ankstesnius parodymus teigdamas, kad pirmame pokalbyje su ( - ) nurodymo ar prašymo, kad darbai būtų atlikti neatlygintinai nebuvo, bet kai nei užsakovės prašymo nebuvo, nei ji atvyko, tai pamanė, kad gal ( - ) nori, jog darbai būtų atlikti įmonės sąskaita. Jis nurodymą D. R. ir R. V. nurašyti medžiagas į kitus objektus davė 2014 m. pavasarį (t.13, b.l.35-39).

22L. P., 2017-11-02 apklausiamas įtariamuoju, parodė, kad 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų akte Nr. 1 pasakė pavaldiems darbuotojams įrašyti tik darbų vertę, kadangi su D. Ž. buvo kilęs ginčas dėl panaudotų medžiagų kiekio, vertės ir kokybės. Parodė, kad dėl D. Ž. namo remonto pavaldiems darbuotojams R. V., D. R. ir kitiems davė bendrą nurodymą – susitvarkyti, kad tikrųjų įsigyjamų medžiagų pavadinimų nesimatytų. Tokį nurodymą davė, nes pagal tuometinę situaciją nesitikėjo, kad bendrovei bus apmokėta už medžiagas ir atliktus darbus ir manė, kad pavyks nurašyti medžiagas, jei jos bus dokumentuose pavaizduotos kaip tokios, kurių nemažus kiekius ( - ) įsigyja ir nurašo objektuose (t.11, b.l.154-156).

23Iš L. P. pareiškimo STT, kitų byloje surinktų įrodymų akivaizdu, kad jis prieš duodamas nurodymus pavaldiems ( - ) darbuotojams remontuoti D. Ž. namo stogą, žinojo, jog darbus turės atlikti ir medžiagas remontui nupirkti įmonės sąskaitą. Jo tolimesni parodymai apie tai, kad jis neva laukė D. Ž. prašymo dėl remonto, kad iš pradžių nesuprato, jog už remontą nebus atsiskaityta, vertinami kaip jo pasirinkta gynybinė pozicija, nes paneigti kitais byloje surinktais įrodymais.

24( - ) 2013-12-20 PVM sąskaita faktūra ( - ), pagal kurią pirktas šiferis ir kitos statybinės medžiagos tą pačią dieną ( - ) sandėliuose užpajamuota kaip vamzdžiai, alkūnės ir kitos melioracijos darbams skirtos medžiagos: sandėlyje (G. J.) - 3176,78 Lt, sandėlyje (T. K.) - 3634,55 Lt be PVM (t.12, b.l.163-164). 2013 m. gruodžio mėn. medžiagos iš G. J. sandėlio nurašytos objektui Nr. 2, kurio pavadinimas nenurodytas, medžiagos iš T. K. sandėlio nurašytos objektui Nr. 13, kurio pavadinimas nenurodytas (t.13, b.l.133).

25( - ) 2014-02-14 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) jos išrašymo dieną ( - ) sandėliuose užpajamuota ne kaip realiai pirktas šiferis ir spalvoti vinys, o kaip vamzdžiai: T. K. sandėlyje už 7430,95 Lt, G. J. sandėlyje - 4495,21 Lt. 2014 m. vasario mėn. vamzdžiai iš T. K. sandėlio nurašyti į objektą Nr. 5, kurio pavadinimas nenurodytas. Iš G. J. sandėlio dalis vamzdžių nurašyti 2014 m. vasario – spalio mėn. į nenurodytus objektus bei į objektą Nr. 2, kurio pavadinimas nenurodytas, ir įrašyti į nurašymo aktus 2014-07-31 Nr. ( - ), 2014-11-29 Nr. ( - ), 2015-07-31 Nr. ( - ). Pagal šią PVM sąskaitą faktūrą vamzdžiai iš abiejų sandėlių nurašyti į sąnaudų buhalterinę sąskaitą „Realizuotų statybos melioracijos darbų savikaina“ (t.13, b.l.134-135).

26Iš ( - ) buvo išimtos ir prie bylos, kaip daiktai turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėtos ( - ) išrašytos PVM sąskaitos faktūros 2013-12-20 Nr. ( - ) ir 2014-02-14 Nr. ( - ), kurios nepasirašytos ir kuriose nurodyta, kad už tas pačias sumas parduotos kitos prekės – šiferis, vinys, antiseptikas ir kita.

27Pagal ( - ) 2014-03-04 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) 2014-03-04 ( - ) J. E. sandėlyje užpajamuota viena skardos detalė, kuri nurašyta 2014-08-29 pagal nurašymo aktą Nr. ( - ) į objektą ( - ) remontas (t.13, b.l.137-138).

28Kaip daiktinis įrodymas prie bylos pridėta 2014-02-28 Prekių – paslaugų užsakymo sutartis tarp ( - ) ir ( - ) dėl 13 pozicijų stogo skardinimo gaminių pardavimo bei šių gaminių brėžiniai su antspaudu „PVM sąskaita faktūra ( - )“, o 2014-03-04 PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) šie gaminiai įvardinti kaip viena skardos detalė 410 mm poly.

29Liudytojas E. Š., ( - ) savininkas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2014-01-27 į jį kreipėsi R. V. atlikti ( - ) skardos darbus, atsivežė gyvenamojo namo brėžinį, pagal kurį reikėjo pagaminti - lietaus nuvedimo sistemas, vėjalentes, kamino ruošinius. Pagamino 13 gaminių už 2789,49 Lt, kuriuos R. V. nurodė 2014-02-28 užsakymo lape. PVM sąskaitoje faktūroje ( - ) nurodytas tik vienas gaminys, nes taip pageidavo R. V. ar kažkas kitas iš ( - ) (t.9, b.l.67-68).

30( - ) 2014-01-13 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 33,6 m2 apipjautų lentų 902,50 Lt sumai be PVM, ( - ) 2014-01-13 užpajamuota D. R. sandėlyje ir nurašyta 2014 m. sausio, kovo - gegužės mėn. į objektą Stalių cechas bei bendrovės 2018-05-31 buhalterinėje pažymoje nurodyta, jog šios medžiagos nurašytos į buhalterinę sąskaitą „SMD netiesioginės medžiagų sunaudojimo sąnaudos“ (t.13, b.l.140).

31Dėl gaminių iš ( - ) įsigijimo pagal 2014-01-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), liudytojas R. V. parodė, kad D. Ž. namo stogo remontui pirko dailylentes „( - )“. ( - ) išrašė PVM sąskaitą faktūrą ne pavadinimu „( - )“, o apipjautos lentos. Liudytojo teigimu tai tas pats gaminys. Liudytoja D. R. taip pat parodė, kad iš ( - ) D. Ž. namui pirko apipjautą medieną. Jos teigimu nėra tokio gaminio pavadinimo „( - )“, tai statybininkų naudojamas terminas. Liudytoja L. G., dirbanti ( - ) ir pardavusi gaminį parodė, kad pardavinėjo dailylentes „( - )“, bet apskaitoje jas vadino užapvalintomis arba rąsto formos dailylentėmis. Jos teigimu pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ( - ) pirko 33,6 m2 apipjautų lentų. Užrašas PVM sąskaitoje faktūroje „apipjautos lentos“ jų įmonėje reiškia keturių pjovimų lentas arba neobliuotas dailylentes. Pagal naudojamą kompiuterinę buhalterinės apskaitos tvarkymo programą kodas 15942 reiškia „dailylentė lauko“ ir tuo pačiu kodu žymimos rąsto formos dailylentės. Ji negali konkrečiai atsakyti kokias lentas - apipjautas ar rąsto formos dailylentes pirko R. V. (t 9, b.l. 78-79).

32Esant šioms aplinkybėms negalima teigti, kad ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) nurodytas ne tas gaminys, kurį ( - ) realiai nupirko ir kad šios ūkinės operacijos turinys neatitinka tikrovės.

33Dėl išdėstytų motyvų iš kaltinimo šalinamos aplinkybės, kad kaltinamasis nurodė R. V. ir D. R. iš ( - ) D. Ž. namo remontui perkant medžiagas pasirūpinti, kad PVM sąskaitoje faktūroje būtų nurodyti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas prekes. 2014 m sausio mėnesį, tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, nurodė statybos darbų vadovui R. V. iš ( - ) ( - ) lėšomis nupirkti rąsto formos dailylenčių ir neįtraukti jų į bendrovės apskaitą, bei siekdamas nuslėpti tikruosius įsigytų prekių pavadinimus, nurodė R. V. pasirūpinti, kad ( - ) išrašytoje 2014-01-13 PVM sąskaitoje faktūroje Nr. ( - ) būtų fiksuoti iškraipyti ir tikrovės neatitinkantys duomenys apie įsigytas prekes už 316,27 Eur (1092,03 Lt) su PVM, t. y., kad vietoj realiai nupirktų dailylenčių „( - )“ PVM sąskaitoje faktūroje būtų užfiksuotas kitos prekės - apipjautų lentų, įgijimas, po ko, žinodamas, kad PVM sąskaitoje faktūroje esantys duomenys yra iškraipyti ir neatitinka tikrovės, patvirtino savo parašu šios PVM sąskaitos faktūros pateikimą ( - ) vyr. buhalterei R. G., kuri įtraukė jai pateiktą dokumentą į buhalterinę apskaitą, tokiu būdu į apskaitą buvo neįtrauktos iš ( - ) įsigytos statybinės medžiagos (dailylentės „( - )“) už 316,27 Eur su PVM, kurias bendrovė panaudojo atlikdama D. Ž. gyvenamojo namo remontą, bei į apskaitą įtrauktos realiai neįvykusias ūkinės operacijos – iš ( - )“ realiai neįsigytos medžiagos (apipjautos lentos) už tą pačią 316,27 Eur sumą.

34R. V., D. R. parodymais bei pagal jų telefoninių pokalbių turinį nustatyta, kad šios medžiagos buvo panaudotos D. Ž. namo remontui. ( - )“ apskaitoje šios medžiagos nenurašytos į D. Ž. namo remonto sąnaudas, nes tokio objekto apskaitoje nebuvo. Todėl išlieka kaltinimo dalis, kad iš ( - ) pagal 2014-01-13 PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ) ( - ) nupirktos apipjautos lentos nebuvo užregistruotos kaip statybinių medžiagų sąnaudos, kurias bendrovė panaudojo atlikdama D. Ž. gyvenamojo namo remontą, o nurašytos kituose bendrovės statybų objektuose.

35Visose kaltinime nurodytose sąskaitose yra L. P. parašai, reiškiantys, kad šie dokumentai turi būti įtraukti į ( - ) buhalterinę apskaitą. Kaltinamasis pats parodė, kad į įmonės buhalterinę apskaitą dokumentai traukiami tik esant jo parašui ant jų. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytojos D. R. bei R. G..

36Kaltinamasis pripažino dėl D. Ž. namo remontui panaudotų medžiagų pavaldiems darbuotojams R. V., D. R. ir kitiems nurodęs susitvarkyti taip, kad tikrųjų įsigyjamų medžiagų pavadinimų nesimatytų (t.11, b.l.154-156).

37Liudytoja D. R. parodė, kad kai ji L. P. nunešė ( - ) PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodytas šiferis ir kitos prekės, tai jis liepė ją perrašyti, nes čia tas R. objektas, ta sąskaita jam netinka, nes ( - ) neturės kuriame objekte parodyti šiferį, todėl reikia, jog ( - ) perrašytų sąskaitą 8241,70 Lt sumai nurodant vamzdžius (t.9, b.l.53).

38Taip pat liudytoja D. R. parodė, kad kai L. P. nunešė vizuoti apmokėjimui ( - ) PVM sąskaitą faktūrą, kurioje buvo nurodyti įmonei parduoti gaminiai: latakai, lietvamzdžiai, vėjalentės, t.y. išvardinti jų kiekiai ir kainos, tai jis liepė ją perrašyti. Pasakė, kad ką čia tas R. prirašė ir, kad reikia, jog sąskaitoje latakų, lietvamzdžių, vėjalenčių neliktų, o vietoje jų vienoje eilutėje parašyti skardos detalės, kad lengviau būtų nurašyti objektams (t.9, b.l.45).

39Iš byloje esančio kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo matyti, kad nuo 2014-01-03 iki 2014-04-02 buvo klausoma R. V. pokalbių telefonu. 2014-01-06 užfiksuotas jo pokalbis su V. L., iš kurio aišku, kad stogas remontuojamas. Tą pačią dieną R. V. kalbasi su D. R., kuri jam sako, kad jei jis dar ką pirks tam namui, kad derintu su šefu. R. V. atsako, kad ryte buvo pas jį kabinete, kalbėjo. D. R. sako sakiusi, kad R. pirktas šiferis, „( - )“, plėvelė. 2014-01-07 R. V. kalbasi su J. E. ir jam sako, kad vieno žmogaus rytdienai reikia, stogą keičia. Sako, kad ten turi 3 žmones. J. E. sako, kad šefas sakė nuimti iš čia žmones visus kiek R. V. reikia ir staigiai uždengti stogą. 2014-01-10 L. P. skambina R. V. ir teiraujasi kaip sekasi, ar paėmė papildomai kokį žmogų. R. V. atsako, kad žmogų paėmė, kad stato gegnes. L. P. liepia dirbti šeštadienį, sekmadienį ir kol matosi ir nekrėsti juokų. 2014-01-13, 8.36 val. R. V. skambina D. R. ir teiraujasi kiek jis išvežė medienos, gegnių ten, kur dabar dirba. D. R. nurodo, kad gegnės bus jos juodame sąraše bei klausia ar tai ką išvežė jis derino su šefu. R. V. atsako taigi čia viskas, viskas. D. R. sako R. V., kad jis pasižiūrėtų ( - ) kai pirks, kad nerašytų „( - )“, bet rašytų apipjauta mediena, nes jai paskui sunku nurašyti. Ji sako R. V., kad jis prieš pirkdamas „( - )“ dar jo paklaustų. R. V. pažada su juo pašnekėti. R. V. tą pačią dieną 8.43 val. skambina į ( - )“ ir teiraujasi ar turi apdailos lentelių „( - )“, domisi jų kaina. 2014-02-27, 8.46 val. R. V. skambina D. R. ir teiraujasi kur jis padėjo šiferio sąskaitos originalą, nes jam buvo paduotas. Jis pažada pažiūrėti, o 8.49 val. skambina D. R. ir sako, kad rado, bet išrašyta vamzdžiai, gal jis neatkreipė dėmesio. D. R. atsako, kad jo nurodytai sumai keturiolika tūkstančių su kažkiek išrašyta, čia šiferis, liepia jai atvežti tą sąskaitą, kadangi ji ją tvarkė. Ji sako, kad šitą sąskaitą jie abu tvarkė ir su šefu derino ji, tai, kad paskui nesakytų ”plavinėja“ kur sąskaita. R. V. pažada tuojau būti pas ją ir sąskaitą atiduoti. 2014-03-04 R. V. skambina E. Š. (( - ) savininkas) ir klausia kaip rašyti sąskaitą ar viena eilute. R. V. atsako, kad gal viena, kad ten nebūtų. 2014-03-25 R. V. skambina E. Š. ir tariasi kaip sąskaitoje nurodyti skardos gaminius, kad D. R. būtų geriau juos nurašyti. Tuoj pat R. V. skambina D. R. ir tariasi kaip nurašyti skardos gaminius (t.1, b.l.115-162).

40Iš šių pokalbių matyti, kad L. P. pavaldūs ( - ) darbuotojai, pirkdami medžiagas D. Ž. namo remontui, iš karto ieškojo kaip jas kitu būdu parodyti įmonės buhalterinėje apskaitoje ir nurašyti į kitus objektus, nes šis objektas nebuvo rodomas.

41Akivaizdu, kad kaltinime nurodytų ūkinių operacijų turinys, įrašant tikrovės neatitinkančius duomenis apie D. Ž. namo remontui įsigytas medžiagas, buvo pakeistas kaltinamojo valia ir tai buvo daroma ne nesulaukus jos apmokėjimo už remontą, o nuo pat remonto darbų pradžios 2013 metais žinant, kad apmokėjimo nebus ir siekiant šias medžiagas lengviau nurašyti į kitus objektus.

42Byloje yra ( - ) Gaunamų dokumentų registro ištrauka, kurioje Nr. 1-310 užregistruotas 2013-11-12 D. Ž. prašymas atlikti stogo remontą ir rezoliucija „atlikti darbus pagal valandinį įkainį“ (t.7, b.l.39-40).

43Kaltinamasis parodė, kad 2013 m. gavęs A. K. prašymą atlikti D. Ž. namo remontą, gaunamų dokumentų žurnale paliko eilutę jos prašymui dėl remonto užregistruoti.

44Kaltinamasis šią aplinkybę nurodė 2016-10-10 apklausiamas liudytoju. Jis šioje apklausoje taip pat nurodė, kad vykdant remonto darbus ir nesulaukiant prašymo iš savininkų ir jau susikaupus medžiagų kiekiui, davė nurodymą R. V. nurašinėti statybines medžiagas kituose įmonės objektuose (t.13, b.l.35-39).

45Aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad D. Ž. namo remontui įsigytos medžiagos iš karto sąskaitose buvo rodomos kitais pavadinimais ir nurašinėjamos į kitus objektus. Tai paneigia, kad kaltinamasis 2013 m. pradėjus remontuoti D. Ž. namą tikėjosi gauti jos prašymą šiam remontui atlikti ir kad ji už remontą sumokės.

46Kaltinamasis parodė, kad ( - ) D. Ž. namo stogą pradėjo remontuoti 2013 m. lapkričio mėn. ir baigė 2014 m. kovo mėn. Liudytojas R. V., vadovavęs remonto darbams, nurodė tokį patį jo atlikimo laikotarpį (t.9, b.l.30, t.13, b.l.6).

47Remonto darbų pabaigą rodo ir 2014-03-04 R. V. pokalbis telefonu su V. L., kur V. L. sako „ mačiau baigėt jau“, R. V. „Baigėm“. R. V. susitaria su V. L., kad tą pačią dieną pastarajam atiduos raktą nuo D. Ž. namo (t.1, b.l.159). 2014-03-04 V. L. skambina D. Ž. ir praneša, kad „Jau viskas kaip ir baigta“, „O šiaip jau stogas...nu vienu žodžiu viskas yra“ (t.1, b.l.168).

48Prie bylos, kaip daiktas turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, pridėtas 2015 m. birželio mėn. atliktų darbų aktas Nr. 1, kuriame nurodytas užsakovas D. Ž., rangovas ( - ), darbų ir išlaidų aprašymas – namo stogo remontas už darbą palaikiui, suma - 1736,64 eurai su PVM. Taip pat, 2015-06-29 PVM sąskaita - faktūra UTM Nr. ( - ), kurioje užfiksuotos D. Ž. suteiktos gyvenamojo namo stogo remonto paslaugos už 1736,44 eurų.

49Aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad D. Ž. namo stogo remontas baigtas 2014 m. kovo mėnesį, medžiagos remontui pirktos nuo 2013 m. gruodžio iki 2014 m. kovo mėn., todėl šie ūkiniai įvykiai ( - ) apskaitoje turėjo būti užregistruota ūkinio įvykio dieną, arba iškart po to, kai yra galimybė tai padaryti, bet ne vėliau kaip per sekančius 4 mėnesius (BAĮ 12 straipsnio 4 dalis).

50Kaltinamasis D. Ž. namo remontui panaudotų medžiagų ir darbų neįtraukdamas į įmonės buhalterinę apskaitą pažeidė BAĮ 6 straipsnio 2 dalies reikalavimus – į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas, ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu.

51Tam, kad nuslėpti kur iš tikrųjų naudojamos D. Ž. namo remontui skirtos statybinės medžiagos, keitė kaltinime nurodytų sąskaitų faktūrų turinį, tuo pažeidė BAĮ 13 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimus - vienas iš privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų – ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys.

52Pagal aukščiau minėtus D. Ž. namo remontui panaudotų statybinių medžiagų nurašymo aktus negalima nustatyti į kokius konkrečiai objektus jos buvo nurašytos, o tuo pačiu ir išsiaiškinti ar dėl jų nurašymo išaugo tų objektų kaina, ar padidėjo ( - ) sąnaudos juose. ( - ) savo lėšomis remontavo D. Ž. namo stogą, negaudama apmokėjimo. Tokiu būdu įmonės lėšos ir darbas buvo naudojami ne įmonės veiklai ir pajamoms uždirbti. Įmonė dėl D. Ž. namo stogo remonto patyrė sąnaudas, bet negavo pajamų. Į apskaitą neįtraukus ūkinis operacijų, ar įtraukus ne tas operacijos, kurias reikėjo įtraukti, pasikeitė įmonės turtas, įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir veiklos rezultatai.

53Kaltinamasis padarė reikšmingus BAĮ pažeidimus, nes dėl jo padarytų tyčinių buhalterinės apskaitos pažeidimų buvo iškreipti duomenys apie bendrovės veiklą, turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus.

54Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 straipsnio taikymo realią asmens veiklą, jo ūkinę, komercinę, finansinę būklę, nuosavą kapitalą, įsipareigojimų dydį ir struktūrą turi būti įmanoma nustatyti analizuojant tik to asmens (ūkio subjekto) buhalterinės apskaitos dokumentus. Jei to padaryti tokiu būdu (o ne atliekant priešpriešinius patikrinimus, ikiteisminį tyrimą ir pan.) negalima, atsiranda šiame straipsnyje numatyti padariniai ir kaltininkui kyla baudžiamoji atsakomybė (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-11/2008, 2K-426/2013, 2K-16/2014, 2K-233/2014, Nr. 2K-71-976/2017).

55Kaltinamasis ( - ) generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 1995-10-06 (t.8, b.l.54).

56Jis pagal BAĮ 21 straipsnį yra atsakingas už ( - ) apskaitos organizavimą. Jis duodamas pavaldiems darbuotojams nurodymą atlikti D. Ž. namo remontą, nerodant šio objekto įmonės apskaitoje, pakeisti kaltinime nurodytų PVM sąskaitų faktūrų turinį, panaudotas medžiagas nurašyti į kitus objektus, darbininkų darbą rodyti kituose objektuose, sąmoningai pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, reikalavimus.

57Kaltinamojo padaryti BAĮ pažeidimai sukėlė BK 222 straipsnio 1 dalyje numatytas pasekmes, nes dėl jų negalima iš dalies nustatyti ( - ) veiklos rezultatų, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio už 2013, 2014, 2015 metus.

58Kaltinamojo veika negali būti vertinama kaip administracinis nusižengimas, nes ji sukėlė BK 222 straipsnio 1 dalyje nurodytas pasekmes.

59L. P. atžvilgiu nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo pagal BK 227 straipsnio 1 dalį ir jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (t. 11, b.l.162-167), todėl jis nėra du kartus baudžiamas už tą pačią veiką, nes šioje byloje jis kaltinamas ne papirkimu, o apgaulingu apskaitos tvarkymu.

60Kaltinamojo veika organizuojant apgaulingą įmonės buhalterinę apskaitą pagal sukeltas pasekmes, kai iš dalies negalima nustatyti įmonės veiklos rezultato, turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų dydžio už 2013, 2014, 2015 metus sudaro BK 222 straipsnio 1 dalies sudėtį.

61Bausmės skyrimo motyvai

62Skiriant bausmę kaltinamajai atsižvelgiama į tai, kad nenustatyta jo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

63Jis padarė tyčinį apysunkį nusikalstamą.

64Vertinant kaltinamojo asmenybę atsižvelgiama į tai, kad nusikalto būdamas neteistas, nebaustas administracine tvarka. Jis ilgametis įmonės vadovas, savivaldybės tarybos narys, charakterizuojamas kaip atsakingas, pareigingas, gerbiamas darbovietėje ir miesto bendruomenėje.

65Įvertinus teigiamus L. P. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis, padarytos veikos pavojingumą, jam, kaip pirmą kartą teisiamai už apysunkį tyčinį nusikaltimą, skirtina su laisvės atėmimu nesusijusi bausmė – bauda (BK 55 str.), kurios dydis atsižvelgiant į teigiamai kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis, skaičiuotinas nuo šios bausmės vidurkio iki minimumo (BK 61 str.).

66Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti

67Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti grąžintini AB "Utenos melioracija": ( - ) buhalterinės apskaitos ir su jais susiję dokumentai, CD laikmena su ( - ) apskaitos skaitmenine kopija grąžintini ( - ) (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

68Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, paliktini saugoti prie bylos kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą: ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) originalą (2 egzemplioriai), ( - ) PVM sąskaitos faktūros originalą ( - ) (2 egzemplioriai), prekių – paslaugų užsakymo sutartį be numerio sudarytą tarp ( - ) ir ( - ), skardos gaminių brėžinius, ( - ) PVM sąskaitų faktūrų 2013-12-20 Nr. ( - ) ir 2014-02-14 Nr. ( - ) originalus (6 egzemplioriai), ( - ) Siunčiamų dokumentų registro išrašą, 2015-06-29 registruotos siuntos įteikimo pranešimą – siuntėjas ( - ), gavėjas D. Ž., ( - ) 2015-06-29 pranešimą Nr. ( - ) D. Ž. dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, ( - ) 2015-06-29 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2015 birželio mėn. Atliktų darbų aktą Nr.1, 2014 balandžio mėn. Atliktų darbų aktą Nr.1. (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 304 - 305 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

70L. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalį ir paskirti 140 MGL (5272,40 eurų) dydžio baudą (BK 47 straipsnio 2011-04-21 redakcija Nr. XI-1350, iki 2018-01-01 galiojęs bazinių bausmių ir nuobaudų dydis – 37,66 euro).

71L. P. baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos privalo sumokėti į bet kurią iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: Nr. LT247300010112394300 „Swedbank“ AB, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AB, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB bankas; Nr. LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių bankas; LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filialas; Nr. LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AB; Nr. LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos bankas, įmokos kodas 6801.

72Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 5 punktu, prie bylos esančius daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, grąžinti ( - ): ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus, esančius bylose Nr. 1-3; ( - ) 2013-2015 Didžiąsias knygas; ( - ) Audituotas metines finansines ataskaitas už 2013-2017 metus, CD laikmeną su ( - ) apskaitos skaitmenine kopija.

73Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, prie bylos esančius daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, palikti saugoti prie bylos kaip nusikalstamos veikos tyrimo medžiagą: ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitos faktūros Nr. ( - ) originalą (2 egzemplioriai), ( - ) PVM sąskaitos faktūros originalą ( - ) (2 egzemplioriai), prekių – paslaugų užsakymo sutartį be numerio sudarytą tarp ( - ) ir ( - ), skardos gaminių brėžinius, ( - ) PVM sąskaitų faktūrų 2013-12-20 Nr. ( - ) ir 2014-02-14 Nr. ( - ) originalus (6 egzemplioriai), ( - ) Siunčiamų dokumentų registro išrašą, 2015-06-29 registruotos siuntos įteikimo pranešimą – siuntėjas Utenos melioracija, gavėjas D. Ž., ( - ) 2015-06-29 pranešimą Nr. 2-426 D. Ž. dėl atsiskaitymo už atliktus darbus, ( - ) 2015-06-29 PVM sąskaitą faktūrą ( - ), 2015 birželio mėn. Atliktų darbų aktą Nr.1, 2014 balandžio mėn. Atliktų darbų aktą Nr.1.

74Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą per Utenos apylinkės teismo Utenos rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Laima... 2. neviešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. L. P. , būdamas ( - ), įm. kodas ( - ), registruotos ( - ), generaliniu... 4. Įrodymai ... 5. Kaltinamasis L. P. parodė, kad 2013 m. rudenį, lapkričio mėnesį ( - ) A.... 6. Kiti byloje surinkti įrodymai.... 7. Liudytojas R. V. parodė, kad L. P. jam nurodė susisiekti su savivaldybėje... 8. Liudytoja D. R. parodė, kad ji dirbo ( - ) vadybininke. L. P. jai pasakė... 9. Liudytojas E. Š. parodė, kad jis yra ( - ) savininkas. Gamino skardos... 10. Liudytoja L. G. parodė, kad ( - ) 2014-01-13 pardavė 33,6 m2 apipjautų... 11. Liudytojas J. E. parodė, kad L. P. jo paprašė sąskaitą dėl vamzdžių... 12. Liudytoja R. G. parodė, kad ji dirbo ( - ) vyriausia buhaltere. Direktoriaus... 13. Specialistė R. P. parodė, kad atliko ( - ) 2013-2015 m. finansinės veiklos... 14. Ekspertas K. A. parodė, kad su ( - ) atliktų ūkinių operacijų turinys... 15. Ekspertė L. B. parodė, kad D. Ž. namo remontas neatvaizduotas apskaitoje,... 16. Specialisto išvadoje Nr. 5-5/58 nurodyta, kad ( - ), atlikdama remontą D. Ž.... 17. Apskaitos ir finansų ekspertizės akto išvadoje konstatuota, kad sandoriai su... 18. Pagal BK 222 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas apgaulingai tvarkė teisės... 19. Kaltinamasis pripažino, kad ( - ) nuo 2013 m. lapkričio mėn. iki 2014 m.... 20. Jis D. Ž. namo stogo remonto aplinkybes išdėstė 2015-10-21 pareiškime LR... 21. L. P., 2016-10-10 apklausiamas liudytoju, keitė savo poziciją, teigdamas, kad... 22. L. P., 2017-11-02 apklausiamas įtariamuoju, parodė, kad 2015 m. birželio... 23. Iš L. P. pareiškimo STT, kitų byloje surinktų įrodymų akivaizdu, kad jis... 24. ( - ) 2013-12-20 PVM sąskaita faktūra ( - ), pagal kurią pirktas šiferis ir... 25. ( - ) 2014-02-14 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) jos išrašymo dieną ( - )... 26. Iš ( - ) buvo išimtos ir prie bylos, kaip daiktai turintys reikšmės... 27. Pagal ( - ) 2014-03-04 PVM sąskaitą faktūrą ( - ) 2014-03-04 ( - ) J. E.... 28. Kaip daiktinis įrodymas prie bylos pridėta 2014-02-28 Prekių – paslaugų... 29. Liudytojas E. Š., ( - ) savininkas, ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad... 30. ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaita faktūra Nr. ( - ) 33,6 m2 apipjautų lentų... 31. Dėl gaminių iš ( - ) įsigijimo pagal 2014-01-13 PVM sąskaitą faktūrą... 32. Esant šioms aplinkybėms negalima teigti, kad ( - ) 2014-01-13 PVM sąskaitoje... 33. Dėl išdėstytų motyvų iš kaltinimo šalinamos aplinkybės, kad... 34. R. V., D. R. parodymais bei pagal jų telefoninių pokalbių turinį nustatyta,... 35. Visose kaltinime nurodytose sąskaitose yra L. P. parašai, reiškiantys, kad... 36. Kaltinamasis pripažino dėl D. Ž. namo remontui panaudotų medžiagų... 37. Liudytoja D. R. parodė, kad kai ji L. P. nunešė ( - ) PVM sąskaitą... 38. Taip pat liudytoja D. R. parodė, kad kai L. P. nunešė vizuoti apmokėjimui (... 39. Iš byloje esančio kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo protokolo... 40. Iš šių pokalbių matyti, kad L. P. pavaldūs ( - ) darbuotojai, pirkdami... 41. Akivaizdu, kad kaltinime nurodytų ūkinių operacijų turinys, įrašant... 42. Byloje yra ( - ) Gaunamų dokumentų registro ištrauka, kurioje Nr. 1-310... 43. Kaltinamasis parodė, kad 2013 m. gavęs A. K. prašymą atlikti D. Ž. namo... 44. Kaltinamasis šią aplinkybę nurodė 2016-10-10 apklausiamas liudytoju. Jis... 45. Aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad D. Ž. namo remontui įsigytos... 46. Kaltinamasis parodė, kad ( - ) D. Ž. namo stogą pradėjo remontuoti 2013 m.... 47. Remonto darbų pabaigą rodo ir 2014-03-04 R. V. pokalbis telefonu su V. L.,... 48. Prie bylos, kaip daiktas turintis reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir... 49. Aukščiau aptartais įrodymais nustatyta, kad D. Ž. namo stogo remontas... 50. Kaltinamasis D. Ž. namo remontui panaudotų medžiagų ir darbų... 51. Tam, kad nuslėpti kur iš tikrųjų naudojamos D. Ž. namo remontui skirtos... 52. Pagal aukščiau minėtus D. Ž. namo remontui panaudotų statybinių... 53. Kaltinamasis padarė reikšmingus BAĮ pažeidimus, nes dėl jo padarytų... 54. Pagal teismų praktiką bylose dėl BK 222 straipsnio taikymo realią asmens... 55. Kaltinamasis ( - ) generalinio direktoriaus pareigas eina nuo 1995-10-06 (t.8,... 56. Jis pagal BAĮ 21 straipsnį yra atsakingas už ( - ) apskaitos organizavimą.... 57. Kaltinamojo padaryti BAĮ pažeidimai sukėlė BK 222 straipsnio 1 dalyje... 58. Kaltinamojo veika negali būti vertinama kaip administracinis nusižengimas,... 59. L. P. atžvilgiu nutrauktas ikiteisminis tyrimas dėl papirkimo pagal BK 227... 60. Kaltinamojo veika organizuojant apgaulingą įmonės buhalterinę apskaitą... 61. Bausmės skyrimo motyvai... 62. Skiriant bausmę kaltinamajai atsižvelgiama į tai, kad nenustatyta jo... 63. Jis padarė tyčinį apysunkį nusikalstamą.... 64. Vertinant kaltinamojo asmenybę atsižvelgiama į tai, kad nusikalto būdamas... 65. Įvertinus teigiamus L. P. asmenybę apibūdinančius duomenis, jo... 66. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 67. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti... 68. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 70. L. P. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222... 71. L. P. baudą per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos privalo... 72. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 73. Remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 94 straipsnio 1... 74. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...