Byla 2S-1541-324/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės G. P. atskirąjį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-139-736/2014 pagal D. J. ieškinį atsakovei G. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 60 000 Lt skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 9 d. sprendimu už akių patenkino ieškinį. Priteisė iš atsakovės ieškovui 60 000 Lt skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. spalio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 800 Lt bylinėjimosi išlaidas, valstybei 15,97 Lt bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė padavė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime nurodė, kad ieškovui neatlikus savo, kaip vekselio turėtojo, pareigos, numatytos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 47 straipsnio 1 dalyje, paprastasis vekselis laikytinas paprastu skolos rašteliu. Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių paskolos dalyko perdavimo atsakovei faktą, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis. Atsakovė nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nes jos individualiai įmonei buvo iškelta bankroto byla ir ji manė, kad visų kreditorių finansiniai reikalavimai bus sprendžiami vienoje byloje.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi netenkino atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendė, kad atsakovės nurodyta atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis (bankroto bylos G. P. individualiai įmonei iškėlimas) nėra pateisinama ir reikšminga, nes nagrinėjamoje byloje atsakove yra G. P., o ne jos individuali įmonė. Pažymėjo, kad, būdama pakankamai rūpestinga, atsakovė be didesnių pastangų galėjo šiuo klausimu pasidomėti ir priimti atitinkamą sprendimą. Konstatavo, kad kartu su prašymu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovė nepateikė argumentų, kurie, jos manymu, gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Padarė išvadą, kad pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstyti tik samprotavimai apie tai, jog byloje pateiktas neprotestuotinas paprastasis vekselis yra paprastas skolos raštelis, kaip turėtų būti įrodinėjamas pinigų perdavimo faktas. Pažymėjo, kad atsakovė neužsiminė apie vekselio teisėtumo ginčijimą, ji net neteigia, jog pinigų pagal minėtą vekselį nėra gavusi.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovė nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.

10Pažeista teismo pareiga teisingai išspręsti bylą. Sprendimas už akių priimtas remiantis neprotestuotinu paprastuoju vekseliu, kuris nebuvo pateiktas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Kai pasibaigia Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010, 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011). Nepagrįstai spręsta, kad, neišklausius kitos šalies argumentų, neprotestuotinas paprastasis vekselis, praradęs vertybinio popieriaus kaip civilinių teisių objekto statusą, yra pakankamas pagrindas atsakovės įsiskolinimui įrodyti. Neišsiaiškinta, ar apskritai tarp šalių egzistuoja kokie nors teisiniai santykiai, kurių pagrindu būtų galima priteisti ieškovui iš atsakovės 60 000 Lt sumą. Šiuo metu atsakovė negali pateikti įrodymų dėl neegzistuojančios 60 000 Lt skolos ieškovui, nes visus dokumentus yra perdavusi G. P. individualios įmonės bankroto administratoriui.

11Prašo panaikinti nutartį ir arba išspręsti klausimą iš esmės ir patenkinti atsakovės pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, arba perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

12Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas netenkintinas.

15Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė dėl aplinkybių, kurioms esant naikintinas sprendimas už akių ir atnaujintinas bylos nagrinėjimas, nebuvimo.

16Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje sprendimo būdas, kai vienai iš proceso šalių nusišalinus nuo dalyvavimo nagrinėjant civilinę bylą (pvz. nepateikus atsiliepimo, paruošiamųjų procesinių dokumentų, neatvykus į teismo posėdį), ši byla yra nagrinėjama ir sprendimas yra priimamas nedalyvaujant tai šaliai. Teismų praktikoje pažymėta, kad sprendimo už akių priėmimo galimybė nėra teisinė sankcija į teismo posėdį neatvykusiai šaliai, o tik viena iš priemonių proceso koncentruotumo principui įgyvendinti, todėl tikslas užtikrinti proceso koncentruotumą, įpareigojant civilinio proceso šalis rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.) ir numatant šios pareigos nesilaikymo padarinius, vienas kurių ir yra sprendimo už akių priėmimo galimybė, derintinas su pagrindinių civilinio proceso tikslu – teisingu bylos išnagrinėjimu, bei tinkamos teisminės gynybos principu (CPK 7 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lavisos agrogrupė“ v. UAB „Vilbana“, bylos Nr. 3K-3-167/2005).

17Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį teismas, išnagrinėjęs pareiškimą, panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių: 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių.

18Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nė vienos iš CPK 288 straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių sprendimui už akių panaikinti ir bylos nagrinėjimui atnaujinti.

19Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą už akių dėl to, kad atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.). Atsakovė pripažįsta, kad atsiliepimo į ieškinį nepateikė sąmoningai – pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad jos individualiai įmonei buvo iškelta bankroto byla, todėl ji maniusi, kad visų kreditorių finansiniai reikalavimai bus sprendžiami vienoje byloje ir dėl to neteikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Kadangi ieškovas ieškinyje nurodė neprieštaraujantis dėl sprendimo už akių priėmimo CPK numatytais atvejais, konstatuotina, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje sprendimas už akių priimtas pagrįstai.

20Atsakovė atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai vertino pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodytas aplinkybes, turinčias įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

21Apeliacinės instancijos teismas šį atskirojo skundo argumentą atmeta kaip nepagrįstą.

22Atsakovė nei su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nei su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui. Atsakovės argumentas, kad ji šiuo metu negalinti pateikti įrodymų dėl neegzistuojančios 60 000 Lt skolos ieškovui, nes visus dokumentus yra perdavusi G. P. individualios įmonės bankroto administratoriui, vertintinas kaip nepagrįstas, nes, esant tokiems įrodymams, ji galėjo iš bankroto administratoriaus gauti jų kopijas. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto byla G. P. individualiai įmonei iškelta Kauno apygardos teismo 2014 m. vasario 13 d. nutartimi. Atsakovė pirminį pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Kėdainių rajono apylinkės teismui pateikė 2014 m. sausio 20 d., patikslintą – 2014 m. sausio 29 d., t. y. iki bankroto bylos G. P. individualiai įmonei iškėlimo ir dokumentų paskirtam bankroto administratoriui perdavimo. Esant dokumentams, patvirtinantiems, kad atsakovė iš ieškovo negavo paprastajame neprotestuotiname vekselyje nurodytos sumos, ji galėjo juos pateikti su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tačiau to nepadarė, priešingai, pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo atsakovė išdėstė įrodymais nepagrįstus samprotavimus, net neneigdama pinigų gavimo fakto. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atsakovei neginčijant 2011 m. rugsėjo 14 d. neprotestuotino paprastojo vekselio, nėra pagrindo tikėti atskirajame skunde išdėstytomis aplinkybėmis apie neegzistuojančią 60 000 Lt skolą ieškovui. Atsakovės argumentas, kad, ieškovui praleidus įstatyme nustatytą vekselio pateikimo apmokėti terminą, jis prarado galimybę išieškoti skolą pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą, todėl pagal vekselį nebegali būti priteista skola, taip pat atmestinas kaip nepagrįstas. Ieškovui nesikreipus į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatytu terminu, atsakovės išrašytas vekselis tapo skolos rašteliu, t. y. rašytiniu įrodymu, patvirtinančiu pinigų gavimo faktą. Atsakovei nepateikus įrodymų, paneigiančių aplinkybę, kad ji iš ieškovo gavo pinigus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai ieškovo pateikto vekselio pagrindu jam iš atsakovės priteisė skolą.

23Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovės pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo išdėstyti subjektyvūs, įrodymais nepagrįsti pasvarstymai nesudarė pagrindo padaryti išvadai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių yra neteisėtas ir nepagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis nekeistina.

25Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26palikti nepakeistą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartį.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Gudynienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 60 000 Lt skolai grąžinti, 5... 4. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, Kėdainių rajono apylinkės... 5. Atsakovė padavė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. balandžio 18 d. nutartimi... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovė nurodo, jog nutartis neteisėta ir nepagrįsta.... 10. Pažeista teismo pareiga teisingai išspręsti bylą. Sprendimas už akių... 11. Prašo panaikinti nutartį ir arba išspręsti klausimą iš esmės ir... 12. Atsiliepimas į atskirąjį skundą negautas.... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Atskirasis skundas netenkintinas.... 15. Apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Sprendimo už akių priėmimas – tai specifinis ginčų civilinėje byloje... 17. Pagal CPK 288 straipsnio 4 dalį teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,... 18. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad... 19. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą už akių dėl to, kad... 20. Atsakovė atskirąjį skundą grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas... 21. Apeliacinės instancijos teismas šį atskirojo skundo argumentą atmeta kaip... 22. Atsakovė nei su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nei su... 23. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nurodytas aplinkybes,... 24. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, apeliacine tvarka peržiūrima nutartis... 25. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 26. palikti nepakeistą Kėdainių rajono apylinkės teismo 2014 m. balandžio 18...