Byla 2-6-857/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „(duomenys neskelbtini)“ ieškinį atsakovui G. J., trečiajam asmeniui UAB „(duomenys neskelbtini)“

1Biržų rajono apylinkės teismo teisėjas Dainius Strautininkas, sekretoriaujant Almidai Gurklienei, dalyvaujant ieškovo UAB „( - )“ atstovėms Laurai Nomgaudaitei ir Rasai Židonytei, atsakovui G. J., jo atstovei advokatei Audronei Mikalauskienei, trečiojo asmens UAB „( - )“ atstovui nedalyvaujant, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos ir palūkanų priteisimo pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui G. J., trečiajam asmeniui UAB „( - )“ ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 6065 Lt skolos, 334,82 Lt materialių palūkanų, 5% dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad 2011-03-29 tarp ieškovo ir UAB „( - )“ buvo sudaryta Reikalavimo perleidimo sutartis Nr. duomenys neskelbtini), kurios pagrindu UAB „( - )“ perleido ieškovui skolos reikalavimo teisę, o ieškovas perėmė skolos reikalavimo teisę išieškoti skolą iš atsakovo G. J.. Skola susidarė 2009-04-08 paprastojo vekselio pagrindu. Ieškovo atstovė nurodė, kad atsakovas skolos nėra apmokėjęs, todėl prašo ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas G. J. parodė, jog su ieškiniu nesutinka. Paaiškino, kad buvo sugadinta puspriekabė, turįs puspriekabės perdavimo aktą, iš kurio matyti puspriekabės defektai, gedimai (daužtas stiklas, nudaužyti sparnai, dešinysis buferis lenktas). Išeidamas iš darbo remdamasis darbo įstatymu parašęs pareiškimą, dėl ko išeinąs iš įmonės, kas netenkina: buvo atskaičiuojama už kilometrus, už kurą, mokami ne dienpinigiai, mokama už kilometrus centai, buvo pažeistas finansų ministro įsakymas, kad dienpinigiai turi būti mokami atskirai nuo atlyginimo, kad atlyginimas būdavo išskaičiuojamas iš dienpinigių. Išsiuntęs pareiškimą paštu UAB „( - )“, tačiau ši nesutiko atleisti jo iš darbo pagal tokį pareiškimą, parašęs skundą darbo inspekcijai. Darbo inspekcija patarė draugiškai susitarti. Kreipęsis į teisininką V. I.. Paskambinus jiems ir paprašius atvykti, nuvykę į Vilnių tartis dėl 14000 Lt įsiskolinimo. Atstovas nesutiko, buvo sutarta dėl 7000 Lt bei teisininkui turėtų 500 Lt išlaidų, kad vekselis daugiau nebus naudojamas, sutarė draugiškai, išsiuntęs atsisakymą darbo inspekcijai. Du metus niekas neskambino ir neprašė atvykti, niekas neinformavo, kad perduota UAB „( - )“. Po dviejų metų buvo gautas reikalavimas iš ieškovo sumokėti skolą. Savo kaltės neįžvelgiąs, vekselis buvo pasirašytas apgaulės būdu nepaaiškinus ką pasirašinėjąs, galvojęs, kad bus išskaičiuota iš atlyginimo. Vekselis buvo pasirašytas grįžus iš komandiruotės, dalyvaujant A. G.. Pasirašydamas vekselį neįsiskaitęs iki galo, nes iki to laiko nebuvo susidūręs su vekselio pasirašymu. Dėl 6065 Lt skolos vekselį pasirašęs. Kada pasirašęs vekselį tikslios datos neatsimena, tačiau dirbo UAB „( - )“. Supratęs, kad 6065 Lt skola bus išskaičiuojama iš atlyginimo. Sutikęs, kai pasiūlė ar sutinka, ar eina iš darbo, pasižadėjęs, kad būtų taip daroma. Pagrindas sumai atsirasti 80 procentų draudimas apmokėjo jiems, 20 procentų nuo sugadinto krovinio reikalavo iš atsakovo. Pasirašydamas pripažino tą žalą. Pasirašant vekselį dalyvavo vyr. vadybininkas A. P.. Vekselyje buvo įrašyta suma, bet nebuvo išdėstyta už ką. Vekselį pasirašant, perskaitęs, įrašytą sumą matęs, be to nesupratęs, kas yra tas vekselis. Kreipęsis į teisininką V. I., kai norėjęs išeiti iš darbo, o jo neišleido. Nuvykus su teisininku, pas direktorių reikalavęs neišmokėto darbo užmokesčio - 14000 Lt. Direktorius A. G. pasakė, kad yra įsiskolinimas, sutiko pervesti 7000 Lt ir 500 Lt už teisines paslaugas. A. G. pervedė atsakovui pinigus 2009-06-23 d. Teisininką informavęs apie išduotą vekselį, tačiau konkrečiai apie tai nekalbėję, bet jau tada apie išduoto vekselio reikšmę supratęs. Nuvykus į atstovybę taręsi su buvusiu direktoriumi A. G., po ko atsakovui pervesti pinigai, o likusi suma bus padengti žalai. Buvo tik žodinis susitarimas su A. G., jokio rašytinio susitarimo neturįs, kad bus užskaityta skola. Teisininkas V. I. apie vekselio atsiėmimą nieko nesakė.

4Tretysis asmuo atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jis ir atsakovas 2009-04-08 susitarė pasirašyti paprastąjį vekselį, nes atsakovas buvo jam skolingas. Atsakovas gabendamas krovinį padarė žalą kroviniui, kuri įvertinta 2589,60 Lt, taip pat nuslėpė kuro pirkimo čekį (Belgijos Karalystėje) 2617,67 Lt sumai, taip pat atsakovas apgadino jam patikėtą puspriekabę jos remontas kainavo 857 Lt. Šios sumos ir sudaro 6065 Lt suma nurodytą 2009-04-08 vekselyje. Atsakovas pasirašydamas vekselį įsipareigojo padengti įmonei atsiradusią žalą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Pateikti duomenys rodo, kad atsakovas 2009-04-08 pasirašė paprastąjį vekselį 6065 Lt sumai, kuriuo įsipareigojo trečiajam asmeniui besąlygiškai sumokėti 6065 Lt (t.1, bl. 7). Atsakovas pripažįsta, kad šį paprastąjį vekselį jis pasirašęs ir įsipareigojęs sumokėti trečiajam asmeniui 6065 Lt sumą. Iš trečiojo asmens atsiliepimo, liudytojų A. P., A. G. parodymų, taip pat ir atsakovo parodymų matyti, kad 6065 Lt atsakovo skola trečiajam asmeniui susidarė dėl jo padarytų nuostolių trečiajam asmeniui, dėl įmonei padarytos žalos atlyginimo buvo sutarta taikiai, sudarytas žodinis susitarimas, kad atsakovas atlygins padarytą žalą – 6065 Lt ir tam, kad nereiktų trečiajam asmeniui kreiptis į teismą atsakovas įmonės naudai pasirašė vekselį 6065 Lt sumai. Liudytojas A. P. parodė, kad atsakovui pasirašant vekselį niekas jo nebaugino ir spaudimo nedarė, o atsakovui buvo paaiškinta, kad suma bus išskaičiuota iš komandiruotpinigių ar atsakovui pinigus įnešus į įmonės kasą, jokie atskaitymai iš atsakovo nebuvo daromi ir atsakovas į įmonės kasą pinigų neįnešė. Iš A. P., A. G. parodymų matyti, kad atsakovas skolos įmonei nepadengė ir išeidamas iš darbo UAB „( - )“ liko skolingas 6065 Lt. Iš liudytojo A. G. parodymų matyti, kad visi įmonės naudai išduoti vekseliai buvo saugomi pas jį, o jis tuo metu dirbo UAB „( - )“ (tretysis asmuo) direktoriumi, tačiau neapsižiūrėjęs ir praleidęs terminą ir vekselio notarui nepateikęs. Taip pat liudytojas parodė, kad atsakovui išeinant iš darbo UAB „( - )“ buvo tariamasi su atsakovu ir jo atstovu dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimo ir buvo sutarta ir išmokėtas visas atsakovui priklausantis išmokėti darbo užmokestis. Liudytojas V. I. paaiškino, kad atstovaudamas atsakovo interesus tarėsi su trečiojo asmens direktoriumi dėl atsakovui priklausančio darbo užmokesčio išmokėjimo, o dėl vekselio jis su trečiuoju asmeniu nesitaręs, nes tam neturėjęs atsakovo įgaliojimo, sutarė dėl neišmokėto darbo užmokesčio išmokėjimo. Atsakovas teigia, kad jam trečiojo asmens, atleidimo iš darbo metu, buvo priskaičiuotas ir neišmokėtas 14000 Lt dydžio darbo užmokestis, tačiau tokių duomenų byloje nėra pateikta. Priešingai - iš trečiojo asmens teismui pateiktos 2012-01-24 pažymos Nr. ( - ) matyti, kad atsakovui atleidimo iš darbo metu buvo priskaičiuota 272,80 Lt darbo užmokesčio ir kompensacija už nepanaudotas atostogas neatskaičius mokesčių, o 2009-06-23 į atsakovo sąskaitą banke pervesta 248,25 Lt atskaičius mokesčius (t.2, b.l. 41). Pažymoje nenurodomi jokie atskaitymai iš atsakovui priskaičiuotų išmokėtinų pinigų sumų trečiojo asmens naudai. Esant nustatytoms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad atsakovas trečiajam asmeniui, po atsakovo atleidimo iš darbo, liko skolingas 6065 Lt. Kaip matyti iš 2011-03-29 Reikalavimo perleidimo sutarties Nr. ( - ) tretysis asmuo 6065 Lt atsakovo skolą jam perleido ieškovui (t. 1, b.l. 8-10). Atsakovui ieškovas 2011-04-06 išsiuntė pranešimą – reikalavimą dėl jam perleistos 6065 Lt skolos sumokėjimo, tačiau atsakovas į šį reikalavimą nereagavo ir skolos nesumokėjo (t.1, b.l. 11-12). Terminas pateikti apmokėjimui atsakovo trečiajam asmeniui 2009-04-08 išduotą paprastąjį vekselį yra praleistas, todėl šis vekselis yra praradęs vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą, tačiau tai nereiškia, kad atsakovo prievolė ieškovui pagal šį vekselį yra įvykdyta (2010-07-02 LAT nutartis c.b. Nr. 3K-3-314/2010), šis vekselis yra rašytinis atsakovo skolos ieškovui įrodymu (2009-10-05 LApT nutartis c.b. Nr. 2A-513/2009), todėl esant nustatytoms aplinkybėms netaikytinos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 36 str. 1 d. nuostatos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų visiškai ar iš dalies atsiskaitęs su trečiuoju asmeniu ar iš jo reikalavimo teisę perėmusiu ieškovu.

7Pažymėtina, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties sąlygas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau LR CK) LR CK 6.38 str.). Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama (LR CK 6.38 str.). LR CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Teismas, visapusiškai, išsamiai bei objektyviai išanalizavęs šalių ginčą, remdamasis byloje esančiais įrodymais ir nustatytomis aplinkybėmis, konstatuoja, kad atsakovas prievolės sumokėti ieškovui 6065 Lt sumą terminą yra praleidęs, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (LR CK 6.38 str. 1d., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.200 str., 6.205 str., 6.256 str. 1d.). Ieškovas pagrįstai reikalauja apginti pažeistą teisę, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6065 Lt sumą yra visiškai tenkintinas.

8Ieškovas pagal LR CK 6.210 straipsnio nuostatas pateikė prašymą priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už laikotarpį nuo 2010-04-09 iki 2011-05-17, t. y. 334,82 Lt, bei priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Pažymėtina, jog skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.261, 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei į tai, kad šalys susitarimu palūkanų dydžio nebuvo nustačiusios, ši ieškinio reikalavimo dalis tenkintina ir iš atsakovo priteistina 334,82 Lt įstatymu nustatyto dydžio palūkanų už laikotarpį nuo 2010-04-09 iki 2011-05-17.

10Įstatymas taip pat numato, jog skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d.). Todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.210 str. 1 d.).

11Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) 93 straipsnio pagrindu iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos pastarojo turėtos bylinėjimosi išlaidos - 685,24 Lt (žyminio mokesčio, kelionės išlaidų).

12Taip pat iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei (LR CPK 96 str.).

13Vadovaudamasis LR CPK 268 - 270 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovo G. J. (a.k. ( - ) šešis tūkstančius šešiasdešimt penkis litus skolos, tris šimtus trisdešimt keturis litus 82 ct palūkanų už laikotarpį nuo 2010-04-09 iki 2011-05-17, 5% dydžio metines palūkanas už priteistą 6065 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-05-23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis litus 24 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „( - )“ (įmonės kodas ( - )), es. duomenys neskelbtini).

15Priteisti iš G. J. (a.k. ( - ) aštuoniasdešimt du litus 55 ct procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei.

16Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Biržų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai