Byla e2-543-799/2020
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „EDS INVEST 2“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Skalvos medinčiai“, L. G., L. G., dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EDS INVEST 2“ kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama solidariai priteisti iš atsakovų UAB „Skalvos medinčiai“, L. G., L. G., 1391,28 Eur skolą (1130,51 Eur skola, 52,42 Eur palūkanos ir 208,63 Eur delspinigių), 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei UAB „Skalvos medinčiai“ (atsakovė 1) ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti tinkamai, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka - juridinio asmens vadovui L. G..

6Atsakovui L. G. (atsakovas 2) ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti tinkamai, CPK 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – jam asmeniškai.

7Atsakovei L. G. (atsakovė 3) ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas įteikti tinkamai, CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka – jos sutuoktiniui L. G..

8Atsakovams pasiūlyta per 14 dienų pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau per teismo nustatytą ir pranešime nurodytą terminą atsakovai atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

9Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus pateikti atsiliepimai į ieškinį arba paruošiamieji procesiniai dokumentai.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą dėl sprendimo už akių priėmimo (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285, 286 straipsniai).

11Teismas

konstatuoja:

12Ieškinys tenkintinas.

13Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

14Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 1 (UAB „Skalvos medinčiai“) ir UAB „Medicinos bankas“ 2014 m. gruodžio 2 d. sudarė Lizingo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu suteiktas 8 711,99 Eur (30 080,79 LTL) finansavimas įsigyti Mulčerį Cristina 560. 2016 m. rugsėjo 8 d. papildomu susitarimu Nr. 1 prie Lizingo sutarties UAB „Medicinos bankas“ ir atsakovė 1 sulygo, jog Lizingo objekto likutinė kaina 3 773,21 Eur, pakeitė įmokų mokėjimo metodą bei sutarė Lizingo sutartį užtikrinti vekseliu. Atsakovė 1 2016 m. rugsėjo 8 d. išdavė UAB „Medicinos bankas“ paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo besąlygiškai per penkias dienas po pateikimo dienos sumokėti UAB „Medicinos bankas“ 4100 Eur.

15Vekselio sumos apmokėjimas, be kita ko, buvo užtikrintas atsakovo 2 (L. G.) bei atsakovės 3 (L. G.) laidavimu. Vekselyje pateikimo vizuoti terminas nustatytas iki 2018 m. birželio 2 d. Pirminis kreditorius (UAB „Medicinos bankas“) 2018 m. gegužės 31 d. raštu kreipėsi į atsakovus, prašydamas pavizuoti vekselį, tačiau atsakovai nustatytu terminu neatvyko pavizuoti vekselio.

16Pirminis kreditorius 2018 m. spalio 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi (toliau - Sutartis), sudaryta su ieškove UAB „EDS INVEST 2“, perleido visas teises, reikalavimus ir gaunamą naudą pagal paskolos sutartis ir su jomis susijusias užtikrinimo priemones, įskaitant teises į pagal paskolų sutartis suteiktų paskolų pagrindinę skolos sumą, palūkanas ir delspinigius, baudas, administravimo ir kitus skolininkų mokėtinus mokesčius bei su reikalavimo teisėmis susijusias teises, įskaitant procesines teises vykstančiuose teisminiuose, arbitražo, vykdymo, išieškojimo ar administraciniuose procesuose (jei tokių būtų) (Sutarties 2.1. punktas). Šia sutartimi pirminis kreditorius perleido reikalavimo teises ir į atsakovę 1. Reikalavimo teisių į atsakovę 1 perleidimo metu skola sudarė 1 130,51 Eur nepadengto kredito likučio, 16,80 Eur palūkanų bei 397,68 Eur delspinigių.

17Apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovė 1 informuota 2018 m. gruodžio 17 d. pranešimu, kuriuo taip pat buvo pasiūlyta geruoju įvykdyti pradelstus įsipareigojimus. Nei atsakovė 1, nei laiduotojai, t. y. atsakovas 2 ir atsakovė 3, nėra įvykdę savo įsipareigojimų pagal vekselį. Duomenų, kad bent vienas iš atsakovų būtų grąžinę pinigus po termino suėjimo, byloje nėra.

18Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.105 straipsnis, Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – Įstatymas) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. Įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia Įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011).

19Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovė 1 iš pirminio kreditoriaus gavo pinigus. Ieškovė praleido terminą kreiptis į notarų biurą, per kurį notaras galėjo išduoti vykdomąjį įrašą, todėl atsakovės 1 ir laiduotojų – atsakovo 2 ir atsakovės 3 pasirašytas vekselis vertinamas kaip paskolos raštelis.

20Pagal Įstatymo 32 straipsnio 2 dalį laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal vekselį įsipareigojęs asmuo, o tai suponuoja trečiųjų asmenų – laiduotojų ir įsipareigojusių pagal vekselį asmenų – laiduotojų teisinio statuso ypatumus. Pirmiau nurodyta teisės taikymo (interpretavimo) taisyklė yra reikšminga tuo, jog, aiškinant 19 straipsnio nuostatas skolininkams pagal vekselį, taigi ir laiduotojams nepriklausomai nuo to, ar jie yra tretieji asmenys, ar įsipareigoję pagal vekselį, pripažįstama teisė reikšti tokius prieštaravimus dėl reikalavimo sumokėti vekselyje nurodytą sumą, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais), arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais, taip pat dėl vekselio turėtojo nesąžiningumo, įgyjant vekselį.

21Civilinės atsakomybės taikymo požiūriu laiduotojas yra įpareigotas lygiai taip pat kaip ir asmuo, už kurį jis laidavo (Įstatymo 34 straipsnio 1 dalis), t. y. laiduotojo atsakomybė pagal 34 straipsnio 1 dalį yra tik solidarioji ir kitoks susitarimas, priešingai nei nustatyta CK 6.81 straipsnio 1 dalyje, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, negalimas.

22Pagal CK 6.81 straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Pažymėtina ir tai, kad laiduotojo prievolės akcesoriškumas turi esminių skirtumų nuo bendrųjų akcesorinių prievolių pasibaigimo bei negaliojimo pagrindų – pagrindinei prievolei pasibaigus ar ją pripažinus negaliojančia, pasibaigia ir papildoma prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis); pagal Įstatymo 34 straipsnio 2 dalį laiduotojo įsipareigojimas galioja ir tada, kai ta prievolė, už kurią jis laidavo, dėl kurios nors priežasties negalioja, išskyrus vekselio formos trūkumus. Tokie laiduotojo teisinės padėties ypatumai suponuoja laiduotojo, kaip ir vekselį išrašiusio asmens, teisę ginčyti vekselį remiantis ir bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais dėl vekselio davėjo valios ydingumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2007). Šiuo atveju taikytina bendroji laidavimo pasibaigimo taisyklė – laidavimas galioja tol, kol neįvykdyta juo užtikrinta prievolė (CK 6.87 straipsnio 1 dalis). Paskolos gavėjui – atsakovei 1, neįvykdžius įsipareigojimų pagal vekselį, laiduotojams - atsakovui 2 ir atsakovei 3, kyla atsakomybė vykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

23CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, atsakovai prievolės atsiskaityti su ieškove neįvykdė, todėl solidariai iš atsakovų ieškovės naudai priteistina 1130,51 Eur skola, 52,42 Eur palūkanos ir 208,63 Eur delspinigiai.

24Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovų solidariai priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

25Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis, t. y. po 10,33 Eur priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 31 Eur žyminis mokestis (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

26Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 5,19 Eur, tačiau paskirsčius kiekvienam iš atsakovų lygiomis dalimis šią sumą ji yra mažesnė už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Nr. 1R-261/1K-355 įsakyme „Dėl minimalios valstybei priteisimos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (TAR, 2020, Nr. 2020-00970) numatytą minimalią 5 Eur sumą, todėl iš atsakovų nepriteistinos (CPK 96 straipsnis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288, straipsniais,

Nutarė

28Ieškinį patenkinti.

29Priteisti solidariai iš atsakovų iš UAB „Skalvos medinčiai“, juridinio asmens kodas 300660543, L. G., asmens kodas ( - ) bei L. G., asmens kodas ( - ) 1 130,51 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto trisdešimties eurų 51 ct) skolą, 52,42 Eur (penkiasdešimt dviejų eurų 42 ct) palūkanas, 208,63 Eur (dviejų šimtų aštuonių eurų 63 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. sausio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei iš kiekvieno atsakovo po 10,33 Eur (dešimt eurų 33 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovės UAB „EDS INVEST 2“, juridinio asmens kodas 302583330, naudai.

30Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio reikalavimus.

31Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų teisėja Vida Butanavičiūtė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EDS INVEST 2“... 5. Atsakovei UAB „Skalvos medinčiai“ (atsakovė 1) ieškinio, jo priedų... 6. Atsakovui L. G. (atsakovas 2) ieškinio, jo priedų kopija bei teismo... 7. Atsakovei L. G. (atsakovė 3) ieškinio, jo priedų kopija bei teismo... 8. Atsakovams pasiūlyta per 14 dienų pateikti atsiliepimus į ieškinį, tačiau... 9. Ieškovė ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu byloje nebus... 10. Esant nurodytoms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą... 11. Teismas... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 14. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovė 1 (UAB... 15. Vekselio sumos apmokėjimas, be kita ko, buvo užtikrintas atsakovo 2 (L. G.)... 16. Pirminis kreditorius 2018 m. spalio 15 d. Reikalavimo teisių perleidimo... 17. Apie kreditoriaus pasikeitimą atsakovė 1 informuota 2018 m. gruodžio 17 d.... 18. Vekselis – tai vertybinis popierius, kuris išrašomas šio įstatymo... 19. Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad... 20. Pagal Įstatymo 32 straipsnio 2 dalį laiduoti gali trečiasis asmuo arba pagal... 21. Civilinės atsakomybės taikymo požiūriu laiduotojas yra įpareigotas lygiai... 22. Pagal CK 6.81 straipsnio 2 dalį laiduotojas atsako tiek pat kaip ir... 23. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 24. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 25. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovų ieškovei lygiomis dalimis, t. y.... 26. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra 5,19 Eur, tačiau... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 28. Ieškinį patenkinti.... 29. Priteisti solidariai iš atsakovų iš UAB „Skalvos medinčiai“, juridinio... 30. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 31. Ieškovė per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...