Byla e2-3133-934/2019
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas Terebeiza,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinė bylą pagal ieškovo E. V. ieškinio priėmimo klausimą, civilinėje byloje pagal ieškovo E. V. ieškinį atsakovui R. L. dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

31.

4Ieškovas E. V. (toliau – Ieškovas) prašė priteisti iš atsakovo skolininko R. L. (toliau – Atsakovas) 150 000,00 Eur skolos, 1 931,51 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog pagal 2018-01-10 neprotestuotiną paprastąjį vekselį (toliau – Vekselis) paskolino Atsakovui 150 000 Eur. Vekselį, kuri pasirašė Atsakovas, patvirtino Vilniaus miesto 36-ojo notarų biuro notarė. Vekselis turėjo būti apmokėtas 2019-01-01. Tačiau atsakovas neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų, paskolintos sumos nustatytu terminu negrąžino. Nurodė, jog ieškovas yra praleidęs terminą pasinaudoti įstatymo nustatyta suprastinta tvarka gauti vykdomąjį įrašą, todėl vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

52.

6Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Be to, atsižvelgiant į ieškovo prašymą bei siekiant išnaudoti visus galimus procesinių dokumentų įteikimo būdus, papildomai procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnis). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

7Ieškinys tenkintinas.

83.

9Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Tuo pačiu teismas pažymi, jog CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostata negali būti aiškinama, jog teismas neprivalo visapusiškai ištirti byloje pateiktų įrodymų, gali juos tirti paviršutiniškai, neįsigilinęs. Šios nuostatos negalima aiškinti ir kaip įpareigojančios teismą priimti sprendimą už akių net ir tuo atveju, kai, jo manymu, byloje pateiktų įrodymų nepakanka teisingam sprendimui byloje priimti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006-09-21 nutarimas, priimtas byloje Nr. 35/03-11/06).

104.

11Aplinkybių bei sąlygų, kurioms esant nagrinėjamu atveju teismas negalėtų priimti sprendimo už akių, įskaitant ir visapusiškai ištirti byloje pateiktus įrodymus, nenustatyta.

125.

13Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Vekselio, patvirtinto notariškai, pagrindu Atsakovas įsipareigojo Ieškovui iki 2019-01-01 sumokėti 150 000,00 Eur sumą (b. l. 5). Suėjus neprotestuotiname paprastajame vekselyje nurodytam mokėjimo terminui, vekselis nebuvo pateiktas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo (b. l. 1-5).

146.

15Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus.

167.

17Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus mokėjimo terminui per dvi darbo dienas turėjo būti įformintas protestas (ĮPVĮ 46 straipsnio 3 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

188.

19Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 150 000,00 Eur sumą iki 2019-01-01. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008). Aplinkybė, kad vekselio gavėjas (ieškovas) nepasinaudojo vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, suteikiančiu teisę supaprastinta tvarka gauti prievolės įvykdymą be teismo, o išduodant vykdomąjį įrašą pagal ĮPVĮ, nepanaikina vekselio turėtojo reikalavimo teisės vekselio davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-687/2018).

209.

21Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (netesybos, laidavimas ir kitos), kitos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos reglamentuoja šių priemonių taikymo tvarką, tačiau nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013).

2210.

23Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Draudžiama kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 straipsnis).

2411.

25Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes, jog prašoma priteisti suma atsakovui buvo paskolinta, spręstina, jog tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, kad atsakovas gavo iš Ieškovo 150 000,00 Eur sumą, kurią įsipareigojo grąžinti nustatytu laiku, tačiau prisiimtų įsipareigojimų Atsakovas neįvykdė. Duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų daryti priešingą išvadą, byloje nenustatyta.

2612.

27Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, Ieškovo reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas ir iš Atsakovo priteistina 150 000,00 Eur skola Ieškovo naudai.

28Dėl palūkanų priteisimo

2913.

30Vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi paskolos gavėjas laiku negrąžinęs paskolos sumos, privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas.

3114.

32Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nėra grąžinęs skolos, todėl iš jo priteistinos 5 proc. dydžio palūkanos, kurias ieškovas apskaičiavo nuo dienos kai turėjo būti sumokėta skolos dalis iki ieškinio pareiškimo dienos (2019-04-10). Bendra priteistina palūkanų suma yra 1 931,51 Eur (150 000 Eur x 5 proc. metinių palūkanų / 365 x 94 dienos).

33Dėl reikalavimo priteisti procesines palūkanas

3415.

35Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti ir ieškinys tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2007). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad procesinėms palūkanoms skaičiuoti ir priteisti būtinos dvi pagrindinės sąlygos: bylos iškėlimo teisme faktas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis) ir kreditoriaus reikalavimas priteisti procesines palūkanas (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-04-11 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-193/2014).

3616.

37Ieškovas prašė priteisti 5 proc. procesinių palūkanų. Tenkinus ieškinį, iš Atsakovo Ieškovo naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (151 931,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-04-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.37 straipsnio 1 dalis).

38Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

3917.

40CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

4118.

42Nagrinėjamu atveju patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas 2152,00 (2117+35) Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

4319.

44Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovas taip pat papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

4520.

46Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme, kurios priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnis).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 227 straipsnio 3 dalimi, 285 straipsnio 1, 5 dalimis, 287 straipsnio 1 dalimi

Nutarė

48Ieškinį tenkinti.

49Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 150 000,00 Eur skolos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (151 931,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2019-04-17 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo, bei 2152,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo E. V., asmens kodas ( - ) naudai.

50Priteisti valstybės naudai iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 3,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

51Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

52Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

53Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

54Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žilvinas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinė bylą pagal ieškovo E. V.... 3. 1.... 4. Ieškovas E. V. (toliau – Ieškovas) prašė priteisti iš atsakovo... 5. 2.... 6. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. 3.... 9. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 10. 4.... 11. Aplinkybių bei sąlygų, kurioms esant nagrinėjamu atveju teismas negalėtų... 12. 5.... 13. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog Vekselio, patvirtinto... 14. 6.... 15. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 16. 7.... 17. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę... 18. 8.... 19. Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad... 20. 9.... 21. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą... 22. 10.... 23. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 24. 11.... 25. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į ieškovo nurodytas aplinkybes, jog... 26. 12.... 27. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, Ieškovo... 28. Dėl palūkanų priteisimo ... 29. 13.... 30. Vadovaujantis CK 6.874 straipsnio 1 dalimi paskolos gavėjas laiku... 31. 14.... 32. Nagrinėjamu atveju atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nėra grąžinęs... 33. Dėl reikalavimo priteisti procesines palūkanas... 34. 15.... 35. Procesinės palūkanos priteisiamos visais atvejais, jei byloje yra pareikštas... 36. 16.... 37. Ieškovas prašė priteisti 5 proc. procesinių palūkanų. Tenkinus ieškinį,... 38. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 39. 17.... 40. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 41. 18.... 42. Nagrinėjamu atveju patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas... 43. 19.... 44. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 45. 20.... 46. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 3,58 Eur... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 227... 48. Ieškinį tenkinti.... 49. Priteisti iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 150 000,00 Eur skolos, 5... 50. Priteisti valstybės naudai iš atsakovo R. L., asmens kodas ( - ) 3,58 Eur... 51. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo... 52. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 53. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu... 54. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...