Byla 1S-22-300/2019
Dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m sausio 17 d. nutarties, kuria kaltinamajam V. A. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas dviem mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 23 d

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko ir Vidmanto Mylės (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant prokurorei Dainai Songailienei, kaltinamojo V. A. gynėjui advokatui Zigmantui Lipnevičiui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo kaltinamojo V. A. skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m sausio 17 d. nutarties, kuria kaltinamajam V. A. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas dviem mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2019 m. sausio 23 d.

Nustatė

31.

4V. A. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 145 straipsnio 1 dalyje, nes jis grasino nužudyti žmogų ar sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, t. y. 2018 m. rugpjūčio 12 d., apie 10 val., ( - ), P. Z. priklausančiame namo kieme, tyčia be jokios priežasties, būdamas neblaivus, rankose laikydamas peilį, grasino jį pakėlęs aukštyn ir nukreipęs į nukentėjusiuosius J. V. ir S. V., ėjo link nukentėjusiųjų J. V. ir nukentėjusiojo S. V., sakydamas, kad papjaus, paėmęs į kitą ranką medinę lazdą, eidamas link nukentėjusiosios J. V., grasino sudaužyti nukentėjusiosios mobiliojo ryšio telefoną, sudavė medine lazda nukentėjusiajam S. V. į kairį šoną, dėl to buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas.

52.

6Vadovaujantis Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 140 straipsniu V. A. laikinai sulaikytas 2018 m. lapkričio 22 d. 15.18 val. (1 t., b. l. 91–93)

73.

8Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. lapkričio 23 d. nutartimi V. A. paskirta kardomoji priemonė – suėmimas – dviem mėnesiams, terminą skaičiuojant nuo 2018 m. lapkričio 23 d. Skirdamas kardomąją priemonę teismas pripažino, kad V. A. būdamas laisvėje gali bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, t. y. egzistuoja BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas suėmimo pagrindas.(1 t., b. l. 109–110)

94.

10Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m sausio 17 d. nutartimi kaltinamajam V. A. pratęstas kardomosios priemonės – suėmimo – terminas dviem mėnesiams. Įvertinęs kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis teismas padarė išvadą, kad neišnyko BK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytas suėmimo priėmimo pagrindas, nes V. A. oficialiai niekur nedirba, darbo biržoje neregistruotas, neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, jo socialiniai ryšiai silpni: su buvusia sutuoktine ir vaikais ryšių nepalaiko, deklaravęs gyvenamąją vietą užsienyje – Airijoje, šioje byloje, atliekant ikiteisminį tyrimą, buvo paskelbta kaltinamojo paieška, be to, jis kaltinamas nusikaltimo padarymu, už kurį gresia griežtesnė negu vienų metų laisvės atėmimo bausmė. (2 t., b. l. 22–23)

115.

12Skundu aukštesnės instancijos teismui kaltinamasis V. A. nesutinka su teismo sprendimu pratęsti suėmimas dviem mėnesiams. Nurodė, kad byla bus tęsiama tol, kol bus atliktas nuodugnus ir išsamus tyrimas, kol byla pasieks tarptautinį žmogaus teisių gynimo teismą Strasbūre, kol bus užkirstas kelias nusikaltimus darantiems asmenims iš jo prisiteisti pinigų. Pabrėžiama, kad jokio nusikaltimo jis nepadarė ir nesiruošia padaryti. (2 t., b. l. 42)

136.

14Teismo posėdžio metu kaltinamojo gynėjas prašė skundą tenkinti, prokurorė – skundą atmesti.

15Skundas atmestinas.

167.

17Remiantis BPK119 straipsniu kardomosios priemonės gali būti skiriamos siekiant užtikrinti įtariamojo, kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdomą bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio įvykdymą, taip pat užkirsti kelią naujoms nusikalstamoms veikoms. Suėmimas gali būti skiriamas tik tais atvejais, kai švelnesnėmis kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti BPK 119 straipsnyje numatytų tikslų (BPK 122 straipsnio 7 dalis) ir tik tiriant ar nagrinėjant bylas dėl nusikaltimų, už kuriuos baudžiamasis įstatymas numato griežtesnę negu vienerių metų laisvės atėmimo bausmę. (BPK 122 straipsnio 8 dalis) Taip pat suėmimas gali būti paskirtas ar jo terminas pratęstas, nustačius bent vieną iš BPK 122 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų.

188.

19Iš teismui pateiktos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad joje yra pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad kaltinamasis V. A. galėjo padaryti jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, t. y. nukentėjusiųjų J. V. ir S. V., liudytojo P. Z. apklausos protokoluose, įvykio vietos apžiūros, parodymų patikrinimo vietoje protokoluose, policijos pareigūnų tarnybiniuose pranešimuose užfiksuotos aplinkybės ir kiti byloje esantys duomenys. Nors kaltinamasis neigia savo kaltę dėl jam inkriminuoto nusikaltimo, ikiteisminio tyrimo metu apklaustas kaip įtariamasis V. A. prisipažino, kad tądien konfliktavęs su nukentėjusiais, kad konflikto metu rankoje laikė pagalį, o kitoje – peilį. (b. l. 117–120) Pažymėtina, kad skundą nagrinėjantis teismas, svarstydamas kardomosios priemonės pagrįstumo klausimą, nevertina byloje esančių įrodymų ir nesprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas, o tuos duomenis vertina tik tiek, kiek jie susiję su kardomosios priemonės – suėmimo – skyrimo sąlygų ir pagrindų buvimo nustatymu.

209.

21Skundžiama nutartimi suėmimo terminas kaltinamajam V. A. pratęstas manant, kad kaltinamasis būdamas bėgti (slėptis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo. Apie tikimybę, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis) nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, sprendžiama vertinant BPK 122 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, t. y. kaltinamojo šeiminę padėtį, nuolatinės gyvenamosios vietos turėjimą ar neturėjimą, darbo vietos kaip legalaus pragyvenimo šaltinio turėjimą ar neturėjimą, ankstesnį teistumą ir kitas aplinkybes.

2210.

23Nagrinėjamu atveju V. A. kaltinamas padarius vieną nesunkų tyčinį nusikaltimą (BK 145 straipsnio 1 dalis, 11 straipsnio 3 dalis), už kurį baudžiamasis įstatymas numato laisvės atėmimu bausmę iki dviejų metų. Todėl apeliacinės instancijos teismas sutinka su apylinkės teismo išvada, kad kaltinamasis, suvokdamas griežtos laisvės atėmimo bausmės paskyrimo realumą, gali siekti išvengti baudžiamosios atsakomybės neteisėtais būdais. Tikimybę, kad kaltinamasis bėgs (slėpsis), sustiprina aplinkybė, jog V. A. yra teistas (1 t., b. l. 126–128, 130–137), ne kartą buvo baustas administracine tvarka (b. l. 143–145), neturi legalaus pragyvenimo šaltinio, „Sodros“ duomenimis, paskutinį kartą jis dirbo 2005 m., t. y. daugiau nei prieš trylika metų (b. l. 139), nėra registruotas darbo biržoje (b. l. 141), deklaravęs gyvenamąją vietą Airijoje, su buvusia sutuoktine ir vaikais nepalaiko ryšių, todėl daroma išvada, kad V. A. nėra saistomas tvirtais socialiniais ryšiais. Be to, pradėjus ikiteisminį tyrimą buvo paskelbta V. A. paieška, jis surastas ir sulaikytas praėjus daugiau nei trims mėnesiams nuo inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo. Aukštesnysis teismas taip pat pažymi, kad Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai 2019 m. sausio 31 d. priėmė apkaltinamąjį nuosprendį baudžiamojoje byloje Nr. 1-165-953/2019, kuriuo pripažino V. A. kaltu pagal BK 178 straipsnio 2 dalį, 284 straipsnį. Nors nuosprendis nėra įsiteisėjęs, tačiau tai neigiamai charakterizuoja kaltinamąjį, rodo, kad jis yra linkęs nusikalsti. Šios byloje nustatytos kaltinamojo asmenybę apibūdinančios aplinkybės leidžia susiformuoti teisėjų kolegijos vidiniam įsitikinimui, kad kaltinamasis V. A. gali bėgti ar slapstytis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuroro ar teismo, todėl apylinkės teismo išvada, jog yra neišnykęs suėmimo taikymo pagrindas, numatytas BPK 122 straipsnio 1 dalies 1 punkte, yra pagrįsta.

2411.

25Pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad V. A. paskyrus švelnesnę kardomąją priemonę nebus pasiekti BPK 119 straipsnyje nustatyti tikslai. Aukštesnės instancijos teismo vertinimu, kardomoji priemonė – suėmimas – nėra per griežta kaltintajam V. A., jos terminas parinktas teisingai ir pagrįstai. Suėmimo taikymo terminas nepažeidžia BPK 127 straipsnio 11 dalies reikalavimų. Išdėstyti motyvai aukštesniajam teismui leidžia teigti, kad skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta, jos naikinti ar keisti nėra teisinių argumentų.

26Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 130–131 straipsniais,

Nutarė

27atmesti kaltinamojo V. A. skundą ir palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2019 m. sausio 17 d. nutartį.

28Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai