Byla eA2-1182-647/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo atnaujinus procesą pagal pareiškėjų pareiškimą

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2sekretoriaujant Vaivai Liaubienei,

3dalyvaujant pareiškėjų D. P., M. P. atstovei advokatei N. Ž.,

4suinteresuotų asmenų M. K., G. K., P. Š. atstovui advokatui A. L.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs M. K., G. K., P. Š. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo atnaujinus procesą pagal pareiškėjų pareiškimą,

Nustatė

61. Pareiškėjai D. P., M. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo prašė atnaujinti procesą Vilniaus regiono apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2SP-3795-494/2017 ir atsisakyti tvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį.

7Prašyme nurodė, kad teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį, kuri prieštarauja imperatyvioms teisės normos. Iš esmės sudaryta taikos sutartimi P. Š. perleido nuosavybės teises G. K. ir M. K. už 9000,00 Eur sumą, kurią P. Š. buvo skolingas pagal 2011-09-21 paskolos sutartį. Teismo patvirtinta taikos sutartimi G. K. ir M. K. nuosavybės teisėn buvo perleistas žemės ūkio paskirties žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ). 2017-06-20 Nacionalinė žemės tarnyba M. P., kaip gretimo žemės sklypo savininkui, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi, atsiuntė pranešimą, kuriuo informavo, kad P. Š. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriui 2017-06-13 pateikė pranešimą apie parduodamą 0,1934 ha žemės ūkio paskirties žemės sklypą, (nekilnojamojo turto registro numeris- ( - ), kadastro numeris- ( - )). Pardavėjas nurodė, kad parduodamo žemės ūkio paskirties žemės sklypo kaina – 9000 Eur. Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyta, kad pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą ta kaina, kuria jis praduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis turi asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, jeigu jis atitinka Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus. M. P. ir D. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės ūkio paskirties žemės sklypas bendro 0,9860 ha, esantis ( - ) (žemės sklypo kadastro Nr. ( - )), kuris ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastro Nr. ( - ), šiuo metu bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu G. K. ir M. K.. M. P. 2017-06-30 pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriui sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą iš pardavėjo P. Š. už 9000 Eur sumą. D. P. 2017-07-24 pateikė Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Vilniaus rajono skyriui sutikimą pirkti žemės ūkio paskirties žemės sklypą už pardavėjo P. Š. nurodytą 9000 Eur sumą. Taigi, žemės sklypo pardavėjas P. Š. apie savo parduodamą žemės ūkio paskirties žemės sklypą pranešimą Nacionalinei žemės tarnybai pateikė 2017 m. birželio 13 d., tačiau nesulaukęs Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi nustatytų terminų bei galimos pretendentų pateikusių sutikimus įsigyti žemės ūkio paskirties žemę atitikties įstatymo reikalavimams įvertinimo, 2017 m. birželio 21 d. sudarė taikos sutartį, kurią Vilniaus rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 27 d. nutartimi patvirtino. P. Š. faktiškai žemės ūkio paskirties žemės sklypą pardavė, pažeidžiant Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymu įtvirtintą nuostatą, suteikiančią teisę besiribojančių žemės ūkio žemės sklypų savininkams pirmenybės teise įsigyti parduodamus žemės ūkio paskirties žemės sklypus, o teismas patvirtino taikos sutartį, kuri prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 8 dalis nustato, kad jeigu žemės ūkio paskirties žemės sklypas parduotas pažeidžiant pirmumo teisę jį pirkti, suinteresuotas asmuo per 3 mėnesius nuo sužinojimo apie tai dienos arba nuo momento, kai akivaizdžiai galėjo sužinoti apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo pardavimą, turi teisę teismo tvarka reikalauti, kad jam būtų perkeltos pirkėjo teisės ir pareigos. Pareiškėjas D. P. pageidautų pirkėjo teisių ir pareigų perkėlimo.

82. Suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. ir suinteresuotas asmuo P. Š. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė netenkinti pareiškėjų prašymo dėl proceso atnaujinimo, priteisti iš pareiškėjų visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodė, kad kaip paskolos davėjai (suinteresuoti asmenys), ir suinteresuotas asmuo P. Š., kaip paskolos davėjas, sudarė 2011-09-21 atlygintiną paskolos sutartį (toliau – Paskolos sutartis), pagal kurią suinteresuoti asmenys 2 (dviejų) metų terminui, bet ne vėliau kaip iki 2013-09-30, paskolino suinteresuotam asmeniui grynaisiais pinigais 9000,00 Eur sumą. Suėjus paskolos sutarties įvykdymo terminui, suinteresuotas asmuo neturėjo finansinių galimybių įvykdyti paskolos sutartį, todėl suinteresuoti asmenys ir suinteresuotas asmuo sudarė 2013-10-03 susitarimą dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos sutartį), kuriuo pakeitė iš paskolos sutarties kylančių suinteresuoto asmens prievolių įvykdymo būdą ir dalyką. Suinteresuotas asmuo, įgijęs ir įregistravęs nekilnojamojo turto registre savo nuosavybės teises į apie 0,2 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo nuosavybės teisės įregistravimo nekilnojamojo turto registre dienos perleidžia nurodytą žemės sklypą suinteresuotiems asmenims. Tokiu atveju suinteresuoto asmens prievolės suinteresuotiems asmenims pagal paskolos sutartį bus visiškai įvykdytos ir pasibaigusios. Taip pat vykdydami susitarimo (novacijos sutarties) 3 punktą, suinteresuoti asmenys ir suinteresuotas asmuo sudarė 2013-10-10 preliminariąją sutartį dėl būsimos pagrindinės šio atsiliepimo 2 punkte nurodyto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo. Pagal Preliminariosios sutartis 1 straipsnio 3 dalį suinteresuotas asmuo įsipareigojo sudaryti pagrindinę šio atsiliepimo 2 punkte nurodyto žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį su suinteresuotais asmenimis per 3 (tris) mėnesius nuo turto įregistravimo nekilnojamojo turto registre suinteresuoto asmens vardu. Taip pat preliminariosios sutarties 6 straipsnio 2 dalis nustatė, kad jeigu suinteresuotas asmuo nepagrįstai vengs sudaryti šio atsiliepimo 2 punkte nurodyto žemės sklypo pagrindinę pirkimo – pardavimo sutartį, tai jis turės sumokėti suinteresuotiems asmenims 5000 Eur baudos. Nekilnojamojo turto registre suinteresuotas asmuo įregistravo nuosavybės teises į 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - )., 2017-03-01 dieną. Pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl suinteresuoto asmens kaltės, todėl jis privalėjo sumokėti suinteresuotiems asmenims preliminariosios sutarties 6 straipsnio 2 dalyje numatytas netesybas – 5000 Eur dydžio baudą. Suinteresuoti asmenys ir suinteresuotas asmuo nutarė gera valia ir niekieno neverčiami įvykdyti susitarimą ir kartu preliminariąją sutartį bei siekė užkirsti kelią kilti galimiems jų teisminiams ginčams ateityje dėl netesybų ir dėl žemės sklypo perleidimo, todėl jie sudarė 2017-06-21 taikos sutartį, kurią pateikė teismui patvirtinti. Tiek pagal preliminariąją sutartį (kartu ir susitarimą), tiek pagal taikos sutartį suinteresuotiems asmenims ir suinteresuotam asmeniui užbaigti 2013 metais pradėtą žemės sklypo perleidimo procedūrą nebuvo ir šiuo metu nėra jokių teisinių kliūčių.

103. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. birželio 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eA2-5769-723/2018 nutarta pareiškėjų D. P. ir M. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmesti ir atsisakyti atnaujinti civilinės bylos Nr. e2SP-3795-494/2017 nagrinėjimą, skirti pareiškėjui D. P. (a. k. ( - ) 150,00 Eur baudą valstybės naudai, skirti pareiškėjui M. P. (a. k. ( - ) 150,00 Eur baudą valstybės naudai. 2018 m. birželio 25 d. nutartimi nutarta priimti papildomą nutartį ir priteisti iš pareiškėjo D. P. (a. k. ( - ) 484,00 Eur bylinėjimosi išlaidų solidariai suinteresuotiems asmenims M. K. (a. k. ( - ) ir G. K. (a. k. ( - ) priteisti iš pareiškėjo M. P. (a. k. ( - ) 484,00 Eur bylinėjimosi išlaidų solidariai suinteresuotiems asmenims M. K. (a. k. ( - ) ir G. K. (a. k. ( - )

114. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-2362-590/2018 nutarta Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. birželio 18 d. nutartį panaikinti, pareiškėjų D. P. ir M. P. prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti ir atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. e2SP-3795-494/2017366 Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 dalies 7 ir 9 punktuose nurodytais pagrindais. Nutartimi nutarta perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Atitinkamai 2018 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2501-881/2018 nutarta Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. birželio 25 d. nutartį panaikinti ir suinteresuotų asmenų M. K. bei G. K. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo perduoti spręsti atnaujintą civilinę bylą Nr. e2SP-3795-494/2017 nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui.

12Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje nurodė, kad 2017 m. birželio 27 d. nutartimi galėjo būti pažeistos Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatyme numatytos teisės normos reglamentuojančios pirmumo teisę įsigyti privačią žemės ūkio paskirties žemę, o kartu ir pareiškėjų teisėti interesai, todėl byla atnaujintina.

135. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė pareiškimą palaikė, prašė pareiškimą tenkinti. Nurodė, kad šioje byloje pozicijos yra skirtingos. Vilniaus apygardos teismas procesą atnaujino, nurodydamas, kad šioje byloje iš esmės turi būti nustatyta, kada buvo pradėta žemės sklypo pardavimo procedūra, t. y. iki įstatymo įsigaliojimo, ar jau jam įsigaliojus. Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 3 str. 2 d., reglamentuojanti įstatymo įsigaliojimą, numatė, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros gali būti užbaigiamos pagal galiojusias laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti sklypą yra išsiųstas žemės sklypo naudotojui arba CK 6.165 str. buvo sudaryta preliminarioji sutartis dėl tokio sklypo įsigijimo. Iš nekilnojamojo turto registro išrašo nustatytina, kad P. Š. nuosavybės teises į žemės sklypą įregistravo 2017 m. kovo 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymo pagrindu. Žemės sklypo pardavimo procedūra negalėjo būti pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., nes pats pardavimo objektas nebuvo nei suformuotas, nei įregistruotas pardavėjo vardu. Preliminarios sutarties sudarymo faktas nebuvo išviešintas, sutartis nebuvo įregistruota registre. Taikos sutartimi buvo pažeistos imperatyvios teisės normos, todėl tokia taikos sutartis negalėjo būti patvirtinta. Abejonių kelia tai, kad pats pardavėjas kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypo pardavimo, t. y. pats P. Š. nelaikė, kad turi įsipareigojimų pagal preliminarią sutartį. Atnaujinus procesą turi būti atsisakyta patvirtinti taikos sutartį.

14Suinteresuotų asmenų atstovas prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad jeigu asmuo ginčija teismo patvirtintą taikos sutartį ir prašo atnaujinti procesą, kartu neginčydamas sutarties, proceso atnaujinimas tampa beprasmis. Taikos sutartis buvo sudaryta atlygintinos paskolos sutarties novacijos pagrindu. P. Š. žinojo, kad jam formuojamas sklypas. Pareiškėjų teisė įsigyti žemės sklypą nėra absoliuti. Savininkas bet kada gali procedūrą nutraukti. Preliminari sutartis sudaryta iki įstatymo įsigaliojimo, todėl procedūra gali būti tęsiama. Ketinimas perleisti žemės sklypą atsirado iš paskolos sutarties. Duomenys registre yra vieši ir visiems prieinami, prašymas dėl proceso atnaujinimo atsirado tik todėl, kad kilo ginčas kitoje byloje. Panaikinus minėtą nutartį, žemės sklypo savininku taptų P. Š., kuris pareiškėjams žemės sklypo neparduotų. Prašo teismo nutartį dėl taikos sutarties patvirtinimo palikti nepakeistą.

15Pareiškimas netenkintinas, suinteresuotų asmenų sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

166. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

177. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu nustato, kad dėl sutarties teisminio patvirtinimo yra abiejų sutarties šalių valia, sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nėra kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negali būti tvirtinama.

188. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo 4 ir 6 straipsnių pakeitimo 2013-07-02 įstatymo Nr. XII-458 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros užbaigiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas. Pardavimo procedūra laikoma pradėta, jeigu žemės savininko pranešimas apie sprendimą parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypą yra išsiųstas žemės ūkio paskirties žemės sklypo naudotojui arba Civilinio kodekso 6.165 straipsnyje nustatyta tvarka yra sudaryta preliminarioji sutartis dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo perleidimo sandorio sudarymo. Nurodyto pakeitimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.

199. Kaip pagrįstai nurodo pareiškėjai, žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punkte buvo numatyta, kad pirmumo teisę įsigyti parduodamą žemės ūkio paskirties sklypą ta kaina, kuria jis parduodamas, ir kitomis tokiomis pačiomis sąlygomis turi asmuo, nuosavybės teise turintis žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kuris ribojasi su parduodamu žemės ūkio paskirties žemės sklypu, jeigu jis atitinka Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, t. y. šiuo atveju pirmumo teisę įsigyti žemės sklypą turėtų pareiškėjai (įvertinus byloje esančius Nekilnojamojo turto registro duomenis), tačiau tik tuo atveju, jeigu pardavimo procedūra buvo pradėta jau po 2014 m. sausio 1 d.

2010. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. plenarinės sesijos nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006) nurodoma, kad CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Taigi trumpai preliminariąją sutartį galima apibrėžti kaip šalių susitarimą dėl kitos sutarties sudarymo ateityje, t. y. kaip sutartį dėl sutarties sudarymo. Tokiu preliminariu susitarimu sukuriama sutartinė prievolė CK 6.1 straipsnio prasme. Pagal CK 6.165 straipsnyje įtvirtintą preliminariosios sutarties sampratą galima išskirti tokius šios sutarties bruožus: pirma, aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; antra, šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; trečia, terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; ketvirta, šio susitarimo įforminimas rašytine forma. Būtini preliminariosios sutarties elementai: suderinta šalių valia pasiektas susitarimas sukurti teisinius santykius, t. y. įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį; pagrindinės sutarties esminių sąlygų aptarimas; susitarimo išreiškimas rašytine forma (CK 6.159 straipsnis, 6.165 straipsnio 1, 2 dalys, 1.73 straipsnio 1 dalies 7 punktas). Preliminariojoje sutartyje turi būti įvardytas konkretus būsimos sutarties objektas, kuris, sudarant preliminariąją sutartį, gali būti aiškiai identifikuotas arba gali būti susitarta jį tiksliai identifikuoti ateityje. Be to, tam tikrais atvejais būtina įvertinti konkretaus būsimos pagrindinės sutarties objekto specifiką. Minėtoje nutartyje kasacinis teismas pažymėjo, kad akivaizdu, kad ginčo susitarimų sudarymo metu dar nebuvo pagrindinės sutarties objekto – 0,0800 ha dydžio žemės sklypo, atidalyto teisės aktų nustatyta tvarka iš atsakovų žemės sklypo ir suformuoto kaip atskiro objekto, dėl kurio pirkimo – pardavimo tarėsi ginčo šalys, sudarydamos 2004 m. kovo 7 d. susitarimą, o pasibaigus šio galiojimui – 2004 m. liepos 2 d. sutartį. Byloje nustatyta, kad 0,0800 ha, t. y. 8 arų, žemės sklypas, kurį atsakovai pagal nurodytą sutartį įsipareigojo parduoti ieškovui, buvo suformuotas ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre, suteikiant jam unikalų numerį tik 2005 m. liepos 14 d. Ši aplinkybė nagrinėjamu atveju leidžia daryti išvadą, kad ginčo šalys sudarė preliminariąją, o ne pagrindinę žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, nes nurodytos sutarties sudarymo metu nebuvo žemės pirkimo–pardavimo sutarties objekto (Žemės įstatymo 14 straipsnis), todėl tokia pirkimo–pardavimo sutartis negalėjo būti sudaryta.

2111. Aptarta kasacinio teismo praktika nesudaro pagrindo teigti, kad suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. bei suinteresuotas asmuo P. Š. neturėjo teisės sudaryti būsimo žemės sklypo preliminarios pirkimo pardavimo sutarties, t. y. akivaizdu, kad kasacinis teismas savo praktikoje pripažįsta, kad net ir nesant pagrindinės sutarties objekto (žemės sklypo), preliminari pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaryta. Nagrinėjamu atveju pareiškėjai preliminarią sutartį sudarė 2013 m. spalio 10 d., t. y. pardavimo procedūra pagal aptartą teisinį reguliavimą laikoma pradėta iki 2014 m. sausio 1 d., todėl pradėtos žemės sklypo pardavimo procedūros galėjo užbaigiamos pagal iki įstatymo įsigaliojimo galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo nuostatas. Teismas pažymi, kad pareiškėjai neginčijo sudarytas preliminarios sutarties, o įstatymas pareigos išviešinti sudarytą preliminarią sutartį nenumatė, pareiškėjai nepateikė jokių įrodymų, kad sudaryta preliminari sutartis būtų neteisėta, nepateikė įrodymų, kad ji fiktyvi etc. Tai, kad P. Š. kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl žemės sklypo pardavimo, nesudaro pagrindo teigti, jog P. Š. nelaikė, kad turi įsipareigojimų pagal preliminarią sutartį. Kitų duomenų, kurie sudarytų pagrindą teigti, kad sudaryta taikos sutartis pažeidžia pareiškėjų ar kitų asmenų interesus, imperatyvas įstatymo nuostatas byloje nėra.

2212. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. bei suinteresuotas asmuo P. Š., sudarydami taikos sutartį, tinkamai išsprendė 5000 Eur baudos pareiškėjo P. Š. atžvilgiu sumokėjimo bei žemės sklypo perleidimo klausimus. Taikos sutartimi išreiškė savo suderintą valią, jų sudaryta taikos sutartis atitinka įstatymų keliamus reikalavimus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų, jos nuostatos yra suderintos pareiškėjų laisva valia, todėl pareiškėjų sudaryta taikos sutartis tvirtintina.

2313. Išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (CK 6.985 str.).

2414. Atsižvelgiant į tai, kad atnaujinus procesą P. Š. iš viso patyrė 2057,00 Eur atstovavimo išlaidų, o M. K. ir G. K. patyrė iš viso 1936,00 Eur atstovavimo išlaidų, šios išlaidos turėtų būti priteistos iš D. P. ir M. P.. Tačiau, įvertinus į tai, kad visus suinteresuotus asmenis atstovavo tas pats atstovas, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, bylos sudėtingumą, iš esmės sutampančias suinteresuotų asmenų pozicijas, teismas laiko, kad yra pagrindas priteisti iš D. P., M. P. lygiomis dalimis 1000,00 Eur atstovavimo išlaidų P. Š. ir 1000,00 Eur atstovavimo išlaidų M. K. ir G. K..

2515. Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjamoje byloje teismas piktnaudžiavimo procesu požymių nenustatė, tiek pareiškėjai, tiek suinteresuoti asmenys iš esmės tinkamai naudojosi savo procesinėmis teisėmis.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 – 291 straipsniais, 579 – 582 straipsniais, teismas

Nutarė

27Patvirtinti M. K. (a. k. ( - ) G. K. (a. k. ( - ) ir P. Š. (a. k. ( - ) 2017 m. birželio 21 d. sudarytą taikos sutartį, pagal kurią šalys susitarė:

28„-

29Šalys sudarė 2011-09-21 atlygintiną paskolos sutartį, pagal kurią Kreditoriai, kaip paskolos davėjai, 2 (dviejų) metų terminui, bet ne vėliau kaip iki 2013-09-30, Skolininkui, kaip paskolos gavėjui, grynaisiais pinigais paskolino 9000 Eur sumą (toliau - Paskolos sutartis);

30-

31Šalys sudarė 2013-10-03 susitarimą dėl prievolių įvykdymo pakeitimo (novacijos sutartį), kuriuo iš Paskolos sutarties kylančių Skolininko prievolių įvykdymo būdo ir dalyko pakeitimo, o būtent: Skolininkas, įregistravęs nekilnojamojo turto registre savo nuosavybės teisę į apie 0,2 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypą, esantį ( - ), ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Skolininko nuosavybės teisės įregistravimo nekilnojamojo turto registre dienos perleidžia nurodytą žemės sklypą Kreditoriams;

32-

33Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis šiuo metu Skolininkui nuosavybės teise priklauso 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - )., (Registro Nr. ( - )), (toliau - Žemės sklypas);

34-

35Šalys sudarė 2013-10-10 preliminariąją sutartį dėl pagrindinės Žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutarties sudarymo (toliau - Preliminarioji sutartis);

36-

37Pagal Preliminariosios sutartis 1 straipsnio 3 dalį Skolininkas įsipareigojo sudaryti pagrindinę Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį per 3 (tris) mėnesius nuo Žemės sklypo įregistravimo nekilnojamojo turto registre Skolininko vardu;

38-

39Skolininko nuosavybės teisė į Žemės sklypą įregistruota 2017-03-01 dieną;

40-

41Pagal Preliminariosios sutarties 6 straipsnio 2 dalį jeigu Skolininkas nepagrįstai vengs sudaryti pagrindinę Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, tai jis turi sumokėti Kreditoriams 5000 Eur (penkis tūkstančius eurų) baudos;

42-

43Skolininkas nepagristai vengė sudaryti pagrindinę Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį;

44-

45Kadangi nustatytu terminu Šalių pagrindinė Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl Skolininko kaltės, todėl Skolininkas turi sumokėti Kreditoriams 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą;

46-

47Šalys nutarė įvykdyti Preliminariąją sutartį ir tokiu būdu išsaugoti jų susitarimą dėl Skolininko Žemės sklypo perleidimo Kreditoriams;

48-

49Šalys taip pat nusprendė užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje ir

50sudarė taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

511. Šalys pripažįsta ir patvirtina aplinkybę, kad iki 2017 m. birželio 1 d. Skolininkas nepagrįstai vengė sudaryti pagrindinę Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, todėl turi sumokėti Kreditoriams 5000 Eur (penkis tūkstančius eurų) baudos.

522. Kreditoriai patvirtina, kad atsisako reikalavimo Skolininkui dėl 5000 Eur (penkių tūkstančių eurų) baudos sumokėjimo ir dėl to jokių pretenzijų jam nereiškia ir ateityje nereikš.

533. Žemes sklypas nuosavybės teise atitenka Kreditoriams, t. y. M. K., a.k. ( - ) ir G. K., a.k. ( - ) bendrosios jungtinės nuosavybės teise atitenka nuosavybės teise atitenka 0,1934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ) ( - ), (Registro Nr. ( - )).

544. Kreditorių nuosavybės teisė j Žemės sklypą pereina nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtina ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos.

555. Šalys taip pat patvirtina, kad ši taikos sutartis kartu yra ir dokumentas, patvirtinantis visišką Šalių susitarimą dėl Žemės sklypo perleidimo.

566. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Civilinio kodekso 6.985 straipsnio nuostatos, t. y. teismo patvirtinta taikos sutartis šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią.

577. Šalys viena kitai išlaidų, susijusių su šios taikos sutarties sudarymu ir paruošimu, neatlygina.

588. Šalys sudarė šią taikos sutartį laisva valia ir prašo teismo ją patvirtinti.“

59Priteisti iš D. P. (a. k. ( - ) bendrai 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų M. K. (a. k. ( - ) ir G. K. (a. k. ( - )

60Priteisti iš D. P. (a. k. ( - ) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų P. Š. (a. k. ( - )

61Priteisti iš M. P. (a. k. ( - ) bendrai 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų M. K. (a. k. ( - ) ir G. K. (a. k. ( - )

62Priteisti iš M. P. (a. k. ( - ) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct) bylinėjimosi išlaidų P. Š. (a. k. ( - )

63Nutartis dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo per 7 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus. Kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas... 2. sekretoriaujant Vaivai Liaubienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjų D. P., M. P. atstovei advokatei N. Ž.,... 4. suinteresuotų asmenų M. K., G. K., P. Š. atstovui advokatui A. L.,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs M. K., G. K.,... 6. 1. Pareiškėjai D. P., M. P. kreipėsi į teismą su pareiškimu, kuriuo... 7. Prašyme nurodė, kad teismas patvirtino šalių sudarytą taikos sutartį,... 8. 2. Suinteresuoti asmenys M. K. ir G. K. ir suinteresuotas asmuo P. Š. pateikė... 9. Nurodė, kad kaip paskolos davėjai (suinteresuoti asmenys), ir suinteresuotas... 10. 3. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų 2018 m. birželio... 11. 4. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 30 d. nutartimi civilinėje... 12. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 30 d.... 13. 5. Teismo posėdžio metu pareiškėjų atstovė pareiškimą palaikė, prašė... 14. Suinteresuotų asmenų atstovas prašė pareiškimą atmesti. Nurodė, kad... 15. Pareiškimas netenkintinas, suinteresuotų asmenų sudaryta taikos sutartis... 16. 6. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys... 17. 7. Taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka teismas gali patvirtinti, jeigu... 18. 8. Lietuvos Respublikos Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo... 19. 9. Kaip pagrįstai nurodo pareiškėjai, žemės ūkio paskirties žemės... 20. 10. Kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m.... 21. 11. Aptarta kasacinio teismo praktika nesudaro pagrindo teigti, kad... 22. 12. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, teismas laiko, kad suinteresuoti... 23. 13. Išaiškintina, jog patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo... 24. 14. Atsižvelgiant į tai, kad atnaujinus procesą P. Š. iš viso patyrė... 25. 15. Teismas taip pat pažymi, kad nagrinėjamoje byloje teismas... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 290 – 291... 27. Patvirtinti M. K. (a. k. ( - ) G. K. (a. k. ( - ) ir P. Š. (a. k. ( - ) 2017... 28. „-... 29. Šalys sudarė 2011-09-21 atlygintiną paskolos sutartį, pagal kurią... 30. -... 31. Šalys sudarė 2013-10-03 susitarimą dėl prievolių įvykdymo pakeitimo... 32. -... 33. Pagal nekilnojamojo turto registro duomenis šiuo metu Skolininkui nuosavybės... 34. -... 35. Šalys sudarė 2013-10-10 preliminariąją sutartį dėl pagrindinės Žemės... 36. -... 37. Pagal Preliminariosios sutartis 1 straipsnio 3 dalį Skolininkas įsipareigojo... 38. -... 39. Skolininko nuosavybės teisė į Žemės sklypą įregistruota 2017-03-01... 40. -... 41. Pagal Preliminariosios sutarties 6 straipsnio 2 dalį jeigu Skolininkas... 42. -... 43. Skolininkas nepagristai vengė sudaryti pagrindinę Žemės sklypo... 44. -... 45. Kadangi nustatytu terminu Šalių pagrindinė Žemės sklypo pirkimo-pardavimo... 46. -... 47. Šalys nutarė įvykdyti Preliminariąją sutartį ir tokiu būdu išsaugoti... 48. -... 49. Šalys taip pat nusprendė užkirsti kelią kilti teisminiam ginčui ateityje... 50. sudarė taikos sutartį tokiomis sąlygomis:... 51. 1. Šalys pripažįsta ir patvirtina aplinkybę, kad iki 2017 m. birželio 1 d.... 52. 2. Kreditoriai patvirtina, kad atsisako reikalavimo Skolininkui dėl 5000 Eur... 53. 3. Žemes sklypas nuosavybės teise atitenka Kreditoriams, t. y. M. K., a.k. (... 54. 4. Kreditorių nuosavybės teisė j Žemės sklypą pereina nuo teismo... 55. 5. Šalys taip pat patvirtina, kad ši taikos sutartis kartu yra ir dokumentas,... 56. 6. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos Civilinio kodekso 6.985 straipsnio... 57. 7. Šalys viena kitai išlaidų, susijusių su šios taikos sutarties sudarymu... 58. 8. Šalys sudarė šią taikos sutartį laisva valia ir prašo teismo ją... 59. Priteisti iš D. P. (a. k. ( - ) bendrai 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct)... 60. Priteisti iš D. P. (a. k. ( - ) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct)... 61. Priteisti iš M. P. (a. k. ( - ) bendrai 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct)... 62. Priteisti iš M. P. (a. k. ( - ) 500,00 Eur (penkis šimtus eurų 0 ct)... 63. Nutartis dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo per 7 dienas gali būti...