Byla 2-1000-867/2012
Dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo bei priteisto išlaikymo dydžio padidinimo iš atsakovo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant A.Jokubauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei I.Šaulytei, trečiojo asmens atstovei V. L., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams Z. Š. ir S. K. bei trečiajam asmeniui Lapių pagrindinei mokyklai dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo bei priteisto išlaikymo dydžio padidinimo iš atsakovo ir

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai V. K., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2010-02-20 iki vaiko pilnametystės, taip pat paršo padidinti priteistą iš atsakovo išlaikymo nepilnametei dukrai dydį ir iš atsakovo priteisti išlaikymą V. K., gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt kas mėnesį, nuo 2010-02-20 iki jos pilnametystės ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovai atsiliepimo nepateikė, jiems skirti procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (LR CPK 123str. 1d., 3d.).

4Kadangi atsakovai atsiliepimų teismui nepateikė ir neatvyko į teismo posėdį, apie teismo posėdžio datą ir laiką pranešta tinkamai, be to atsakovai nenurodė dėl kokių priežasčių negali atvykti į teismo posėdį ir neprašė atidėti teismo posėdžio, todėl siekiant, kad nebūtų pažeisti šalių nepilnametės dukters interesai bei nebūtų užvilkintas bylos nagrinėjimas, bylą nutarta išnagrinėti atsakovams nedalyvaujant (LR CPK 384str. 2d.).

5Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti visiškai. Paaiškino, kad atsakovai yra V. K. tėvai. V. K. ne kartą buvo paimta iš atsakovų ir apgyvendinta globos grupėje ir šiuo metu ji nuo 2010-02-20 gyvena Lapių pagrindinėje mokykloje. Nurodė, kad atsakovai neteikia išlaikymo dukrai, retai ją lanko. Paaiškino, kad atsakovė turi dar vieną vaiką su kuriuo ji gyvena, tačiau jos kito vaiko tėvas išlaikymą teikia savo vaikui. Abu atsakovai yra sveiki ir darbingi, be to kiek žino atsakovas dirba atsitiktinius darbus, o atsakovė šiuo metu niekur nedirba.

6Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad yra paskirti vaiko globėjais ir šalių dukra šiuo metu gyvena pas juos. Nurodė, kad tėvai retai atvažiuoja aplankyti dukters ir tik kelis litus dukrai palieka, tačiau išlaikymo dukrai neteikia, todėl jų dukra yra išlaikoma iš valstybės. Nurodė, kad mergaitė pati labai ieško kontaktų su tėvais, tačiau tėvai iniciatyvos bendrauti su dukra nerodo.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai yra buvę sutuoktinai ir nepilnametės dukters V. K., gim. ( - ), tėvai (b.l. 6-7, 9, 11). Atsakovė yra sukūrusi kitą šeimą (b.l. 10) ir turi dar vieną nepilnametį vaiką, tai yra sūnų A. Š., gim. ( - ) (b.l. 12). 2010-02-20 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.AV-150 likusiai be tėvų globos V. K. nuo 2010-02-17 nustatyta laikinoji globa, o jos globėju paskirta Lapių pagrindinė mokykla (b.l. 14). Teismo turimais VSDFV duomenimis tiek ieškovė, tiek atsakovas šiuo metu Lietuvoje nedirba (b.l. 33, 52). Teismo turimais VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis nustatyta, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso 1143/9700 dalys žemės sklypas ir 2 kambarių butas, esantis ( - )r., o atsakovas nuosavybės teise įregistruoto nekilnojamojo turto Lietuvoje neturi (b.l. 42-51). Teismo turimais VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovės vardu yra įregistruota viena transporto priemonė, o atsakovo vardu transporto priemonių nėra įregistruotų (b.l. 40-41). Nutraukiant atsakovų santuoką 2007-01-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu Nr. ( - ) iš atsakovo S. K. yra priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai V. K., mokamas periodinėmis išmokomis po 125,00 Lt per mėnesį iki jos pilnametystės (b.l. 11).

9Tėvų pareiga vaikus išlaikyti iki jų pilnametystės yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38str. LR CK 3.192str. taip pat numato abiejų tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus. Nustatant išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo dydį, būtina vadovautis LR CK 3.3str. numatytu prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principu bei LR CK 3.192str. 2d. įtvirtintu proporcingumo tarp vaikų poreikių bei jų tėvų turtinės padėties principu. Tai yra, kiekvienu konkrečiu atveju vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo tėvų turtinės padėties ir turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Tėvų pareiga išlaikyti vaiką turi būti vykdoma nuolat ir reguliai, o tėvų teikiamas išlaikymas savo nepilnamečiams vaikams privalo apimti visas lėšas, reikalingas vaikui tinkamai maitinti, aprengti, jų sveikatos priežiūrai, auklėjimo, laisvalaikio reikmėms ir kitiems individualiems vaiko poreikiams (Vaiko teisių konvencijos 3 str., 27 str., LR CK 3.155 str., 3.165 str., Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 7-8 str., 11-14 str., 18 str.). Vaiko interesai reikalauja sudaryti tokias sąlygas, kad jis užaugtų sveika, intelektuali ir tvirta asmenybė. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką pripažįstama, kad orientaciniu kriterijumi, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti, pripažintinas minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-259/2004; 2009-11-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-495/2009 ir kt.). Tačiau šis kriterijus nėra imperatyvus, jis taikytinas priklausomai nuo konkrečios situacijos. Nepilnamečių vaikų išlaikymo orientacinis kriterijus yra viena minimali mėnesinė alga (LR CK 6.461str. 2d.), kuri šiuo metu yra 800,00 Lt.

10Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovės išlaikymą.

11Nustatyta, kad atsakovų dukra nuo 2010-02-17 gyvena Lapių pagrindinėje mokykloje ir jai yra nustatyta laikinoji globa su visu išlaikymu (b.l. 14). Ieškovo atstovės ir trečiojo asmens atstovės paaiškinimais nustatyta, kad atsakovai neteikia išlaikymo savo dukrai, retai ją lanko, o jei ir aplanko tai dukrai duoda tik po keletą litų.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas tėvų pareigų vykdymas, ar visiškas jų nevykdymas pateisinami tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios, taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaikais; priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaikus, ugdyti jų asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vaikams vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą pernelyg didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-259/2004). Dėl to, nustatant atsakovės turtinę padėtį vertintinas ne tik jos turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių ji ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas dukrai. Įvertinat byloje esančius rašytinius įrodymus apie atsakovės turtinę padėtį, tai yra į tai, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas ir automobilis, į nuolat augančius atsakovės nepilnametės dukters poreikius, tai yra į tai, kad šalių dukra šiuo metu yra 12metų, yra paauglė, o tokio amžiaus vaikams išlaidos yra didesnės, nes jiems yra būtinos ir papildomos išlaidos, kad jie galėtų augti ir vystytis ir neišsiskirti iš bendraamžių, todėl tokio amžiaus vaikams nepakanka užtikrinti jų minimalių poreikių maistui ir rūbams, į tai, kad byloje nėra jokių duomenų, kad atsakovė dėl objektyvių priežasčių negali teikti išlaikymo dukrai, nes atsakovė yra jauna ir darbinga. Tai, kad atsakovė šiuo metu negyvena kartu su nepilnamete dukra ir niekur nedirba, neatleidžia jos nuo pareigos teikti išlaikymą savo nepilnametei dukrai. Įvertinus ieškovo atstovės ir trečiojo asmens atstovės teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes, kad atsakovė nuo 2010-02-17 neteikia dukrai išlaikymo ir byloje nėra jokių įrodymų, paneigiančių šias aplinkybes, darytina išvada, kad yra pagrindas iš atsakovės priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2010-02-17, tai yra nuo to laiko, kai V. K. yra nustatyta laikinoji globa, nes atsakovė nuo to laiko neteikia išlaikymo dukrai (LR CK 3.192str., 3.194str., 3.196str., 3.198str., 3.200str.). Teismo nuomone tokio išlaikymo suma iš atsakovės priteistina, nes yra pakankama užtikrinti bent minimaliems atsakovės dukters poreikiams bei į tai, kad atsakovė turi dar vieną išlaikytinį, tai yra nepilnametį sūnų. Byloje nėra įrodymų, sudarančių pagrindą, nustatyti aplinkybes, jog yra objektyvios priežastys, trukdančios atsakovei teikti 300,00Lt išlaikymą dukrai, nes atsakovė nepateikė įrodymų, kad imasi aktyviai priemonių, siekdama tinkamai vykdyti savo pareigą teikti išlaikymą, be to, atsakovė vengė atvykti į teismo posėdį, teikti įrodymus, paaiškinimus.

13Dėl reikalavimo pakeisti teismo sprendimu iš atsakovo priteisto išlaikymo dukrai dydžio pakeitimo.

14LR CK 3.201str. nuostatos numato, kad teismas gali pagal vaiko tėvo (motinos) ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, taip pat jei yra pasikeitę vaiko poreikiai. Siekiant, jog suaugęs vaikas taptų visaverte asmenybe, išlaikymo dydis ir forma negali būti ribojami vien tik vaiko minimalių, fiziologinių poreikių tenkinimu, ir visais atvejais vaikui turi būti užtikrinamos sąlygos fiziškai, ir socialiai vystytis, realizuoti ir tobulinti savo įgimtus ir įgytus sugebėjimus ir įgyti naujus. Nustatyta, kad nutraukiant atsakovų santuoką 2007-01-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu Nr.N2-290-75/2007 iš atsakovo S. K. yra priteistas išlaikymas nepilnametei dukrai V. K., mokamas periodinėmis išmokomis po 125,00 Lt per mėnesį iki jos pilnametystės (b.l. 11).

15Nustatyta, kad atsakovo dukra V. K. šiuo metu yra dvylikos metų, o nutraukiant santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu atsakovo dukrai buvo septyneri metai. Augant vaikui auga ir vaiko poreikiai, tai yra didėja išlaidos ne tik maistui, rūbams, bet atsiranda papildomų išlaidų vaiko lavinimui bei kitiems būtiniems vaiko poreikiams, be to nuo 2007m. pasikeitė ir ekonominė situacija šalyje, tai yra padidėjo kainos ne tik maistui, rūbams, bet ir kitoms prekėms. Įvertinus tą aplinkybę, kad nuo teismo sprendimo, kuriuo iš atsakovo buvo priteistas išlaikymas dukrai priėmimo praėjo daugiau nei penkeri metai, į tai, kad tokio dydžio išlaikymas buvo priteistas, nes atsakovai tarpusavyje susitarė, kad tokios sumos pakaks dukters išlaikymui, o šiuo metu šalių dukra gyvena Lapių pagrindinėje mokykloje, darytina išvada, kad teismo sprendimu priteista 125,00 Lt suma yra akivaizdžiai per maža, nes tokios sumos atsižvelgiant į šiuo metu esamą ekonominę situaciją ir išaugusius vaiko poreikius nepakanka net patiems minimaliausiems atsakovų dukters poreikiams tenkinti, todėl yra pagrindas padidinti iš atsakovo priteistą išlaikymo nepilnameti dukrai dydį, tai yra priteisti iš atsakovo nuo ieškinio teismui pateikimo, tai yra nuo 2012-05-03 išlaikymą nepilnametei dukrai V. K., mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės. Tai, kad atsakovas šiuo metu niekur nedirba ir neturi turto, neatleidžia jo nuo pareigos teikti tinkamą išlaikymą dukrai, byloje nėra duomenų, kad atsakovas turėtų daugiau išlaikytinių ar įrodymų, sudarančių pagrindą, nustatyti aplinkybes, jog yra objektyvios priežastys, trukdančios atsakovui teikti 300,00Lt išlaikymą dukrai, tai yra atsakovas nepateikė įrodymų, kad imasi aktyviai priemonių, siekdamas tinkamai vykdyti savo pareigą teikti išlaikymą, atsakovas vengė atvykti į teismo posėdį, teikti įrodymus, paaiškinimus. Ieškovas ieškiniu prašė padidintą išlaikymą priteisti nuo 2010-02-17, tai yra nuo to laiko, kai V. K. buvo nustatyta laikinoji globa, tačiau pagal LR CPK 3.201str. nuostatas teisė reikalauti išlaikymo už ankstesnį laikotarpį, tai yra už 3 metus iki ieškinio pateikimo yra pripažįstama tik tuo atveju, kai išlaikymas nebuvo priteistas, o šiuo atveju nustatyta, kad iš atsakovo dukrai buvo priteistas išlaikymas, todėl nėra pagrindo padidinti išlaikymą nuo 2010-02-17 kaip prašo ieškovas ir padidinta išlaikymo suma priteistina nuo ieškinio teismui pateikimo dienos, tai yra nuo 2012-05-03.

16Nustatyti, kad priteisto išlaikymo dydžio suma, periodinėmis išmokomis indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka (LR CK 3.208str.).

17Laikinas globėjas paskirtinas nepilnametės atsakovų dukters išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoju (LR 3.185 str.-3.186 str., 3.190str.).

18Išaiškinti laikinam globėjui, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik vaiko interesams (LR CK 3.203 str. 1d.).

19Išaiškinti šalims, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neturi res judicata galios, todėl pasikeitus aplinkybėms, augant vaikui, pasikeitus šalių turtinei padėčiai yra galimas pakartotinis ieškinys dėl priteisto išlaikymo dydžio pakeitimo pagal vieno iš tėvų ieškinį (LR CK 3.169str. 3d., 3.201str. 1d.).

20Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiami (LR CPK 83 str. 1 d. 2 p.). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (LR CPK 96 tr.

211d.). Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo – pagal bendrą išmokų už vienerius metus sumą (LR CPK 85 str. 1 d. 3 p.).

22Ieškinį tenkinus iš atsakovės yra pagrindas priteisti 108,00Lt žyminį mokestį paskaičiuotą ((300,00Lt x 12mėn.) x 3proc.), o iš atsakovo priteistinas 71,00Lt žyminis mokestis ((300,00Lt -125,00Lt) x12) x3proc.), be to iš atsakovų priteistina po 14,00Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (LR CPK 85str. 1d. 3p., 92str., 96str.).

23Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (LR CPK 282str. 2d. 1p.).

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268str., 270 str., 282str. 2d. 1p., teismas

Nutarė

25ieškinį patenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovės Z. Š., a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai V. K., a.k( - ) gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2010-02-17 iki jos pilnametystės, šią išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

27Pakeisti 2007-01-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu, civilinėje byloje Nr. N2-290-57/2007 iš atsakovo S. K. priteisto išlaikymo nepilnametei dukrai V. K. dydį ir iš atsakovo S. K., a.k( - ) priteisti išlaikymą nepilnametei dukrai V. K., a.k( - ) gim. ( - ), mokamą periodinėmis išmokomis po 300,00 Lt (tris šimtus litų) per mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2012-05-03 iki jos pilnametystės ir nustatyti, kad priteisto išlaikymo dydžio suma, periodinėmis išmokomis kas metai indeksuojama Vyriausybės nustatyta tvarka.

28Nepilnametei V. K., a.k( - ) gim. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja paskirti ieškovę laikiną globėją - Lapių pagrindinę mokyklą.

29Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

30Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

31Priteisti iš atsakovo S. K. 85,00Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas išlaidas valstybei būtina pateikti teismui.

32Priteisti iš atsakovės Z. Š. 122,00Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr.LT24 7300 0101 1239 4300, SWEDBANKAS AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660. Įmokos mokėjimo kvitą apie sumokėtas išlaidas valstybei būtina pateikti teismui.

33Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja I.Sakalauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti išlaikymą nepilnametei... 3. Atsakovai atsiliepimo nepateikė, jiems skirti procesiniai dokumentai įteikti... 4. Kadangi atsakovai atsiliepimų teismui nepateikė ir neatvyko į teismo... 5. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį ir... 6. Trečiojo asmens atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad palaiko ieškinį... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad atsakovai yra buvę... 9. Tėvų pareiga vaikus išlaikyti iki jų pilnametystės yra įtvirtinta... 10. Dėl reikalavimo priteisti iš atsakovės išlaikymą. ... 11. Nustatyta, kad atsakovų dukra nuo 2010-02-17 gyvena Lapių pagrindinėje... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad netinkamas... 13. Dėl reikalavimo pakeisti teismo sprendimu iš atsakovo priteisto išlaikymo... 14. LR CK 3.201str. nuostatos numato, kad teismas gali pagal vaiko tėvo (motinos)... 15. Nustatyta, kad atsakovo dukra V. K. šiuo metu yra dvylikos metų, o... 16. Nustatyti, kad priteisto išlaikymo dydžio suma, periodinėmis išmokomis... 17. Laikinas globėjas paskirtinas nepilnametės atsakovų dukters išlaikymui... 18. Išaiškinti laikinam globėjui, kad vaikui skirtas išlaikymas privalo būti... 19. Išaiškinti šalims, kad teismo sprendimas dėl išlaikymo priteisimo neturi... 20. Bylose dėl išlaikymo priteisimo ieškovai nuo žyminio mokesčio mokėjimo... 21. 1d.). Bylose dėl išlaikymo priteisimo periodinėmis išmokomis išieškojimo... 22. Ieškinį tenkinus iš atsakovės yra pagrindas priteisti 108,00Lt žyminį... 23. Sprendimas dėl išlaikymo vykdytinas skubiai (LR CPK 282str. 2d. 1p.).... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268str., 270 str., 282str. 2d. 1p.,... 25. ieškinį patenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovės Z. Š., a.k( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai V.... 27. Pakeisti 2007-01-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu, civilinėje... 28. Nepilnametei V. K., a.k( - ) gim. ( - ), išlaikymui skirtų piniginių lėšų... 29. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 30. Sprendimo dalį dėl išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 31. Priteisti iš atsakovo S. K. 85,00Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės.... 32. Priteisti iš atsakovės Z. Š. 122,00Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės.... 33. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...