Byla 1A-202-106-2012
Dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendžio, kuriuo baudžiamoji byla, kurioje J. Š. buvo kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 163 straipsnyje, nutraukta, vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, kaltinamajai susitaikius su nukentėjusiąja J. Š.. J. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės atleista

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Rasos Valentinienės, teisėjų Savinijaus Katausko ir Eduardo Maškevičiaus, sekretoriaujant Jurgitai Dilienei, dalyvaujant prokurorei Daivai Pužauskienei, atleistajai nuo baudžiamosios atsakomybės J. Š., gynėjui advokatui Antanui Jonušui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal J. Š. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendžio, kuriuo baudžiamoji byla, kurioje J. Š. buvo kaltinama padariusi nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 163 straipsnyje, nutraukta, vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, kaltinamajai susitaikius su nukentėjusiąja J. Š.. J. Š. nuo baudžiamosios atsakomybės atleista.

2Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, J. Š. skirta baudžiamojo poveikio priemonė – turto konfiskavimas, konfiskuojant jai nuosavybės teise priklausantį pistoletą „Makarov“ Nr. KB 3751 ir vieną dėtuvę Nr. 4244/2 be šovinių (kvito Nr. 432), saugomus Klaipėdos apskrities VPK Klaipėdos rajono PK.

3Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija

Nustatė

4J. Š. buvo kaltinama pagal BK 163 straipsnį, kad žiauriai elgdamasi su vaiku piktnaudžiavo tėvų teisėmis t.y. ji, 2011 m. balandžio 9 d., laikotarpiu nuo 13.30 val. iki 14.20 val., savo namuose, esančiuose „( - )“, Klaipėdos rajone, privalėdama užtikrinti vaiko teises, numatytas 1996 m. kovo 14 d., Nr. I-1234 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, t.y. sudaryti tinkamas sąlygas vaikui gyventi ir augti, sudaryti vaikui sveiką ir saugią aplinką, tyčia sąmoningai piktnaudžiavo motinos teisėmis ir pareigomis žiauriai elgdamasi su vaiku: klausdama nepilnametės dukters J. Š., gim. 1993 m. liepos 6 d. kur yra automobilio rakteliai, prieš ją panaudojo fizinį smurtą ir sudavė ne mažiau kaip vieną kartą moliniu šviestuvu J. Š. į įvairias kūno vietas bei grasino tokiais žodžiais: „taip duosiu, kad nebeatsikelsi“, po to, laikydama rankoje nuskeltos vazos dalį pagrasino „arba atiduok raktus nuo mašinos, arba perpjausiu gerklę“, dėl to J. Š. numetė raktelius ant grindų. J. Š. pareikalavo, kad J. Š. pakeltų raktelius nuo grindų ir paduotų į rankas, o šiai neįvykdžius reikalavimo, J. Š. išėjo iš kambario. Po to, tęsdama nusikalstamą veiką J. Š. sugrįžo į kambarį nešina diržu ir, reikalaudama pakelti nuo grindų raktelius ir paduoti jai į rankas, smūgiavo diržu lovoje atsigulusiai J. Š. į įvairias kūno vietas, kol ji nuėjusi pakėlė ir padavė raktelius. Tokiu būdu J. Š. padarė J. Š. juostos formos paviršinį odos nubrozdinimą - nudrėskimą kairio dilbio apatinio trečdalio vidiniame paviršiuje, juostos formos poodinę kraujosruvą su brūkšnio pavidalo paviršiniu odos įbrėžimu kairio riešo užpakaliniame paviršiuje, smulkią ovalios formos poodinę kraujosruvą dešinio dilbio vidurinio trečdalio priekiniame paviršiuje, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą kairės šlaunies viršutinio trečdalio užpakaliniame - išoriniame paviršiuje, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešiniame sėdmenyje, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešinio kelio sąnario priekiniame paviršiuje, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą dešinės blauzdos apatinio trečdalio užpakaliniame - išoriniame paviršiuje, netaisyklingos formos poodinę kraujosruvą kairės blauzdos vidurinio trečdalio priekiniame paviršiuje ir taip nukentėjusiajai buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas ir sukeltas fizinis skausmas bei pažemintas jos orumas. Taip žiauriai elgdamasi su dukra, J. Š. piktnaudžiavo motinos teisėmis ir pareigomis. Baudžiamoji byla nutraukta, vadovaujantis BK 38 straipsnio 1 dalimi, kaltinamajai susitaikius su nukentėjusiąja.

5Apeliaciniu skundu J. Š. prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendį, panaikinant šio nuosprendžio dalį dėl baudžiamojo poveikio priemonės skyrimo.

6Mano, kad jai nepagrįstai buvo taikyta baudžiamojo poveikio priemonė - turto konfiskavimas. BK 72 straipsnio 2 dalis numato: konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Šio kodekso uždraustos veikos rezultatu pripažįstamas tiesiogiai ar netiesiogiai iš jos gautas bet kokio pavidalo turtas.

7Šaunamasis ginklas šiuo atveju nebuvo baudžiamojo kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Jai pareikštuose kaltinimuose nėra ir nebuvo nurodyta, kad ji šaunamąjį ginklą naudojo, kaip nusikalstamos veikos priemonę ar įrankį, todėl baudžiamosios poveikio priemonės - turto konfiskavimo taikymas šiuo atveju nebuvo galimas.

8Be to atkreipia dėmesį, kad pačiame Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendyje yra nurodyta dėl kokios veikos jai buvo pareikšti kaltinimai. Minimuose kaltinimuose nėra net nurodyta, kad šaunamasis ginklas buvo naudojamas, kaip nusikalstamos veikos įrankis ar priemonė, tokios aplinkybės ikiteisminio tyrimo metu nepasitvirtino ir jos nebuvo jai pareikšto kaltinimo dalyku, dėl šaunamojo ginklo panaudojimo ji kalta neprisipažino, todėl teismas be pagrindo taikė baudžiamojo poveikio priemonę - turto konfiskavimą, dėl šios priežasties teismo nuosprendis skundžiamoje dalyje turi būti pakeistas, teismui netinkamai išsprendus klausimą dėl baudžiamojo poveikio priemonės - turto konfiskavimo skyrimo.

9J. Š. ir jos gynėjas prašo apeliacinį skundą patenkinti.

10Prokurorė prašo apeliacinį skundą patenkinti.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimas taikomas tada, kai kaltininkui ar kitiems asmenims priklausantis turtas buvo panaudotas darant nusikalstamą veiką arba buvo gautas iš nusikalstamos veikos. BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad „konfiskuojamas tik tas turtas, kuris buvo nusikaltimo įrankis, priemonė ar nusikalstamos veikos rezultatas“. Tokia įstatymo formuluotė įtvirtina reikalavimą baudžiamojo proceso tvarka nustatyti, jog turtas atitinka konfiskuotino turto požymius ir teismo baigiamajame akte būtina nurodyti, kaip jis buvo panaudotas, darant nusikalstamą veiką arba kokiu būdu kaltininkas gavo naudos, t.y. išdėstyti motyvus, pagrindžiančius teismo išvadą, kad konfiskuojamas turtas pripažintinas nusikalstamos veikos įrankiu, priemone ar rezultatu.

13Klaipėdos rajono apylinkės teismas apeliacine tvarka apskųstame nuosprendyje neišdėstė jokių motyvų, kodėl turėtų būti konfiskuotas apeliantės pistoletas, t.y. neaptarė, kodėl pistoletą „Makarov“ Nr. KB 3751 ir vieną dėtuvę Nr. 4244/2 be šovinių įvardijo nusikalstamos veikos padarymo įrankiu. Kaip žinoma, teismų praktikoje nusikaltimo įrankiais paprastai pripažįstami daiktai, sudarantys paprastesnes sąlygas nusikaltimui padaryti. BK 72 straipsnio 2 dalyje nurodytomis nusikalstamos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai ir kt. turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas, ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. Įstatymo uždraustos veikos įrankių ir priemonių samprata apibrėžiama specifiniais uždraustos veikos padarymo palengvinimui pritaikytais požymiais ir negali būti aiškinama plečiamai. Pagal susiklosčiusią teismų praktiką įstatymo uždraustos veikos priemonėmis pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų padaryti tokią veiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-500/2010, 2K-24/2011, 2K-237/2011 ir kt.).

14Pirmiausia tokia priemone pripažįstamas specialiai uždraustai veikai daryti pritaikytas turtas, kai pakeista jo paskirtis ar savybės. Turtas gali būti pripažįstamas uždraustos veikos priemone ir tada, kai jis nėra tiesiogiai pritaikytas tokiai veikai daryti, tačiau nustatoma, jog labai pasunkėtų padaryti įstatymo uždraustą veiką, nenaudojant šio turto.

15Siekiant nustatyti, ar turtas gali būti pripažįstamas BK uždraustos veikos priemone, turi būti išnagrinėtos visos reikšmingos turto panaudojimo tokios veikos darymo procese aplinkybės. Nenustačius, kad su įstatymo uždrausta veika siejamas turtas buvo pritaikytas tokiai veikai daryti ar jo panaudojimas labai palengvino jos darymą, šis turtas nepripažįstamas BK uždraustos veikos priemone ir negali būti konfiskuojamas.

16Teismas turi įvertinti turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos veikos sudėties požymiams realizuoti. Tai yra būtina sąlyga turto pripažinimui BK uždraustos veikos priemone. Nenustačius, jog turto panaudojimas buvo būtinas įstatymo uždraustai veikai padaryti, jo konfiskavimas netaikomas.

17Pranešime apie įtarimą ir kaltinamajame akte nėra nurodyta, kad J. Š., minėtu pistoletu būtų grasinusi J. Š., t.y. jį naudojusi kaip nusikalstamos veikos priemonę ar įrankį. Teismo nuosprendyje taip pat nėra nurodyta, kad J. Š. šaunamąjį ginklą naudojo kaip nusikalstamos veikos priemonę ar įrankį. Kolegija pritaria apeliacinio skundo teiginiui, jog šaunamasis ginklas šiuo atveju nebuvo baudžiamojo kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas, taigi jos pistoletą „Makarov“ Nr. KB 3751 ir vieną dėtuvę Nr. 4244/2 be šovinių, vertinti kaip nusikaltimo priemonę, nėra pagrindo.

18BPK 305 straipsnio nuostatos numato, jog aprašomoji nuosprendžio dalis turi būti motyvuota. Tai sukonkretinta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2003 m. birželio 20 d. nutarimo Nr. 40 ,,Dėl teismų praktikos taikant Baudžiamojo proceso kodekso normas, reglamentuojančias nuosprendžio surašymą“ 3.5 punkte, kuriame nurodyta, kad teismas motyvuoja sprendimus dėl turto konfiskavimo ir kitų rezoliucinėje dalyje išsprendžiamų klausimų. Taigi nuosprendžio, kuriuo taikomas turto konfiskavimas, aprašomojoje dalyje būtinai turi būti nurodyti motyvai, pagrindžiantys teismo išvadą, jog konfiskuojamas turtas pripažįstamas BK uždraustos veikos priemone. Pirmosios instancijos teismas to nepadarė.

19Nuosprendyje išdėstytas pistoleto įvardijimas nusikaltimo įrankiu ar priemone yra bendro pobūdžio, deklaratyvus ir nepagrįstas konkrečiais įrodymais, tai laikoma baudžiamojo įstatymo pažeidimu, sudarančiu pagrindą panaikinti tą nuosprendžio dalį, kurioje nuspręsta minėtą pistoletą „Makarov“ Nr. KB 3751 ir vieną dėtuvę Nr. 4244/2 be šovinių, konfiskuoti. Teismas neteisingai taikė įstatymą - BK 72 straipsnį.

20Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

21Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendį pakeisti: panaikinti jo dalį, kuria konfiskuotas J. Š. pistoletas „Makarov“ Nr. KB 3751 ir viena dėtuvė Nr. 4244/2 be šovinių ir pistoletą „Makarov“ Nr. KB 3751 ir vieną dėtuvę Nr. 4244/2 be šovinių, saugomus Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariate, grąžinti J. Š.

22Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu, J. Š. skirta baudžiamojo... 3. Išnagrinėjusi bylą, teisėjų kolegija... 4. J. Š. buvo kaltinama pagal BK 163 straipsnį, kad žiauriai elgdamasi su vaiku... 5. Apeliaciniu skundu J. Š. prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo... 6. Mano, kad jai nepagrįstai buvo taikyta baudžiamojo poveikio priemonė - turto... 7. Šaunamasis ginklas šiuo atveju nebuvo baudžiamojo kodekso uždraustos veikos... 8. Be to atkreipia dėmesį, kad pačiame Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011... 9. J. Š. ir jos gynėjas prašo apeliacinį skundą patenkinti.... 10. Prokurorė prašo apeliacinį skundą patenkinti.... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. Pagal baudžiamąjį įstatymą turto konfiskavimas taikomas tada, kai... 13. Klaipėdos rajono apylinkės teismas apeliacine tvarka apskųstame nuosprendyje... 14. Pirmiausia tokia priemone pripažįstamas specialiai uždraustai veikai daryti... 15. Siekiant nustatyti, ar turtas gali būti pripažįstamas BK uždraustos veikos... 16. Teismas turi įvertinti turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos veikos... 17. Pranešime apie įtarimą ir kaltinamajame akte nėra nurodyta, kad J. Š.,... 18. BPK 305 straipsnio nuostatos numato, jog aprašomoji nuosprendžio dalis turi... 19. Nuosprendyje išdėstytas pistoleto įvardijimas nusikaltimo įrankiu ar... 20. Kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu,... 21. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nuosprendį... 22. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....