Byla e2VP-2322-558/2020
Dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Daina Knezevičienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Intrum Lietuva“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Ž. B., I. B., antstolei Angelei Kvaraciejienei dėl skolininko turto dalies bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja prašo nustatyti, kad 50 procentų skolininko sutuoktinės I. B. gaunamo darbo užmokesčio iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) ( - ) priklauso skolininkui Ž. B. asmeniškai, iš kurių būtų galima išieškoti skolą UAB „Intrum Lietuva“ naudai. Nurodė, kad antstolė Angelė Kvaraciejienė, vykdydama vykdomąją bylą nustatė, jog skolininko sutuoktinė antstolių informacinės sistemos duomenimis gauna darbo užmokestį iš UAB „Mantinga“. Antstolė Angelė Kvaraciejienė, pateikė išieškotojui patvarkymą, kuriame nurodyta, jog iki 2020 m. kovo 6 d. išieškotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktiniu, nustatymo.

5Pareiškimas nagrinėjamas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka, pranešus apie posėdį byloje dalyvaujantiems asmenims, atsiliepimų, prašymų negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 153 straipsnio 2 dalis).

6TeismasPrašymas tenkinamas.

7Iš civilinės bylos duomenų nustatyta, kad antstolės Angelės Kvaraciejienės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0133/09/02769 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Ž. B. išieškotojai UAB „Intrum Lietuva“. Vykdymo proceso metu antstolė nustatė, kad skolininkas Ž. B. nuo ( - ) yra sudaręs santuoką su I. B., kuri dirba UAB „( - )“ ir gauna darbo užmokestį. Antstolė 2019 m. sausio 13 d. patvarkymu areštavo skolininko sutuoktinės I. B. gaunamas pajamas, nurodydama areštuojamos skolos sumą bei reikalaudama iš skolininko sutuoktinės darbo užmokesčio išskaičiuoti patvarkyme nurodytas sumas. Antstolė 2020 m. sausio 13 d. siuntė skolininkui ir sutuoktinei Sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka formą bei nurodė, kad skolininkas, pageidaujantis nusistatyti turto dalį arba pasidalinti areštuotą turtą, ne vėliau per dvidešimt dienų nuo šio rašto surašymo dienos turi pateikti antstolei užpildytą sutikimo formą. Skolininkui ir jos sutuoktinei neįgyvendinus siūlymo, antstolis 2020 m. vasario 11 d. pasiūlymu pasiūlė pareiškėjai kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo, esančios bendrojoje nuosavybėje nustatymo.

8CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo skolininkui per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos pateikti antstoliui nustatytos formos sutikimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka. Tais atvejais, kai skolininkas nepateikia antstoliui CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyto sutikimo, nebepageidauja sudaryti notarine tvarka tvirtinamo susitarimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo ar bent vienas išieškotojas per CPK 667 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą pateikia antstoliui rašytinį prieštaravimą dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo notarine tvarka, taip pat jeigu per nustatytą terminą antstoliui nepateikiamas notarine tvarka patvirtintas susitarimas dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo, antstolis pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendraturčiams kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalies nustatymo (CPK 667 straipsnio 2 dalis).

9Nagrinėjamu atveju vykdymo procese buvo nustatyta, kad skolininkas Ž. B. ir I. B. yra sutuoktiniai, bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė nepasibaigusi, jų dalys bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nenustatytos. Turtas (piniginės lėšos) bei pajamos, gautos po santuokos sudarymo abiejų sutuoktinių ar vieno jų vardu, taip pat pajamos, gautos iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos yra laikoma bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.88 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 5 punktas). Vadovaujantis CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 2 dalies nuostatomis, laikytina, kad I. B. gaunamos pajamos yra bendroji jungtinė jo ir sutuoktinio Ž. B. nuosavybė, todėl yra pagrindas tenkinti pareiškėjos prašymą ir nustatyti skolininko Ž. B. turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje. Pagal CK 3.87 straipsnio 2 dalies, 3.117 straipsnio 1 dalies nuostatas sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. CK 3.123 straipsnyje nurodytų pagrindų, kurie leidžia teismui nukrypti nuo bendro turto lygių dalių principo, nenustatyta.

10Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes nustatytina, kad skolininkui Ž. B. ir I. B. priklauso ½ dalis jos sutuoktinės gaunamo darbo užmokesčio pajamų ir kitų joms prilygintų išmokų dalis (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 2 dalis, CPK 667 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 667 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12Prašymą tenkinti.

13Nustatyti, kad skolininkui Ž. B., asmens kodas ( - ) bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine I. B., asmens kodas ( - ) priklauso ½ dalis sutuoktinės I. B. gaunamo darbo užmokesčio pajamų ir kitų joms prilygintų išmokų dalis.

14Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstolės Angelės Kvaraciejienės kontorai vykdomąją bylą Nr. 0133/09/02769.

15Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai