Byla 2S-996-370/2012
Dėl teismo sprendimo išaiškinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo A. T. ir atsakovo T. Č. atskiruosius skundus dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-02-08 nutarties civilinėje byloje Nr. P2-4-903/2012 pagal atsakovo prašymą dėl teismo sprendimo išaiškinimo, ir

Nustatė

2atsakovas teismui pateikė prašymą išaiškinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimo rezoliucinės dalies, kuria ieškovas įpareigotas atsakovui grąžinti 26 vnt. gelžbetoninių atraminių laikiklių (toliau – laikikliai), įvykdymo tvarką. Nurodė, kad teismas sprendimu ieškinį tenkino, o priešieškinį atmetė, iš atsakovo priteisė ieškovui 11 500 Lt sumokėto avanso, 5 proc. procesinių palūkanų ir 2 494 Lt bylinėjimosi išlaidų bei taikė restituciją ir įpareigojo ieškovą grąžinti atsakovui 26 vnt. laikiklių per vieno mėnesio laikotarpį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2011-06-30, tačiau ieškovas per teismo nustatytą terminą restitucijos neįvykdė. Ieškovas 2011-09-30 pranešimu informavo atsakovą, kad statybinės medžiagos yra dvejose vietose – pusė jų yra ieškovo gyvenamojoje vietoje, o kita pusė – pas ūkininką M. Š. Pamergių k., Kelmės r. Be to, ieškovas nurodė, kad atsakovas savo sąskaita privalo pasiimti statybines medžiagas arba sumokėti ieškovui 3 000 Lt avansą už medžiagų pergabenimą. Ūkininkas M. Š. 2011-12-09 pranešimu reikalauja pasiimti 16 vnt. laikiklių iki 2011-12-22.

3Ieškovas atsiliepime nurodė, kad 26 vnt. laikiklių pirkimo–pardavimo sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės, todėl pastarasis turi apmokėti restitucijos išlaidas. Ieškovo įpareigojimas grąžinti daiktus reiškia, kad ieškovas juos privalo perduoti atsakovui atvykus pas ieškovą jų paimti. Šiuo atveju sprendimas yra aiškus, iš prašymo turinio matyti, kad atsakovas kelia klausimą dėl sprendimo įvykdymo tvarkos išaiškinimo, dėl ko su prašymu gali kreiptis tik antstolis (CPK 589 str.).

4Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-02-08 nutartimi išaiškino, kad išlaidas, susijusias su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-505-778/1010, rezoliucinėje dalyje ieškovui nustatytu įpareigojimu grąžinti atsakovui 26 vienetus laikiklių, privalo apmokėti abi šalys lygiomis dalimis. Teismas nurodė, kad iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, jog teismas nėra pripažinęs, jog atsakovas elgėsi nesąžiningai arba pirkimo–pardavimo sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės, todėl taikytina CK 6.152 str. 1 dalyje nustatyta taisyklė. Teismas netenkino ieškovo prašymo priteisti teisinės pagalbos išlaidas tuo pagrindu, kad prašymas pateiktas dėl sprendimo išaiškinimo, kuris yra aktualus abiems šalims.

5Atskiruoju skundu ieškovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės: atsakovo prašymą dėl sprendimo išaiškinimo atmesti arba išaiškinti, kad atraminių laikiklių restitucija turi būti vykdoma atsakovo sąskaita. Nurodo, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendime buvo konstatuota, kad ieškovas pagrįstai nutraukė su atsakovu sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį CK 6.217 str. pagrindu dėl esminio sutarties pažeidimo. CK 6.217 str. 1 dalyje nustatyta, kad sutartį vienašališkai gali nutraukti viena šalis, kai kita šalis sutarties nevykdo ar netinkamai vykdo. Tai reiškia, kad sutartį vienašališkai gali nutraukti tik nukentėjusioji šalis ir tik esant kitos šalies kaltei. Atsakovo priešieškinis, kuriuo jis ginčijo sutarties nutraukimą, buvo atmestas. Taigi buvo aiškiai konstatuota, kad sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės ir pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl sprendimo vykdymo išlaidų, turėjo vadovautis CK 6.217 str. 2 dalies taisykle, kad restitucijos išlaidas privalo atlyginti kaltoji šalis. Ieškovo nuomone, sprendimas yra visiškai aiškus, iš esmės atsakovas kreipėsi ne dėl sprendimo išaiškinimo, o dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas neįsigilino į bylos esmę, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas. Teismas nepagrįstai nepriteisė ieškovui teisinės pagalbos išlaidų, nes abiejų šalių pozicija sprendimo įvykdymo išlaidų klausimu yra kardinaliai priešinga.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo pirmosios instancijos teismo nutartį pakeisti ir išaiškinti, kad išlaidas, susijusias su Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimo rezoliucinės dalies dėl 26 vienetų laikiklių perdavimo vykdymu, privalo apmokėti ieškovas. Nurodo, kad teismo išvada, jog išlaidas privalo padengti šalys lygiomis dalimis yra nepagrįsta. Sprendimo rezoliucinės dalies formuluotė, įpareigojanti ieškovą perduoti statybines medžiagas, reiškia, kad ieškovas jas atsakovui privalo pristatyti savo lėšomis. Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu pagal šalių susitarimą ieškovas savo lėšomis ir transportu statybines medžiagas išsivežė, o tai įtakojo ir parduodamų medžiagų kainą, todėl analogiškai ieškovas už savo lėšas privalo medžiagas grąžinti atsakovui, kuris sprendimo dalį dėl pinigų grąžinimo yra visiškai įvykdęs. Be to, teismas neatsižvelgė ir į tai, kad ieškovas, nesulaukęs Klaipėdos rajono apylinkės teisme jo paties iškeltos civilinės bylos Nr. 2-505-778/2010 baigties, 16 vienetų laikiklių perdavė M. Š. į Kelmės rajoną, nors turėjo ir privalėjo suprasti ir žinoti, jog jo ieškinio patenkinimo atveju jis įsigytas statybines medžiagas privalės grąžinti.

7Atskirieji skundai tenkintini iš dalies.

8Apeliacinės instancijos teismas atmeta ieškovo argumentus, kad ieškovas negalėjo kreiptis į teismą dėl sprendimo išaiškinimo ir kad sprendimas yra aiškus. Sprendimo vykdymo klausimai gali būti nustatyti ir pačiame sprendime (CPK 271–274 str.), todėl neaiškumai dėl atitinkamų sprendimo dalių gali būti pašalinti jas išaiškinant CPK 278 str. nustatyta tvarka. Pats šalių ginčo faktas skirtingai interpretuojant sprendimo rezoliucinę dalį patvirtina, kad sprendimo dalis dėl 26 vienetų konstrukcijų perdavimo neaiški ta apimtimi, kiek nenustatyta, kurioje vietoje ir kieno lėšomis privalo būti perduotos konstrukcijos.

9Pirmosios instancijos teismo išvada, jog Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-505-778/2010 nebuvo konstatuota atsakovo kaltė, ir todėl restitucija turi būti vykdoma abiejų šalių lėšomis, yra nepagrįsta.

10Apeliacine tvarka pagal atsakovo skundą bylą išnagrinėjęs Klaipėdos apygardos teismas 2011-06-30 nutartyje nurodė, jog ieškovo teigimu sudarius pirkimo–pardavimo sutartį paaiškėjo, jog atsakovo tvirtinimas, kad niekas kitas į jam parduotus daiktus neturi pretenzijų, yra melagingas ir taip atsakovas pažeidė CK 6.321 str. 1 d. įtvirtintą pardavėjo pareigą patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, jog ieškovas įrodė, kad atsakovas pažeidė savo pareigą patvirtinti, jog tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų į parduotą turtą, o atsakovas neįrodė, jog šios pareigos jis nepažeidė, todėl ieškovas turėjo teisę nutraukti sutartį CK 6.321 str. 6 dalies pagrindu.

11Esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad sutartis buvo nutraukta ir restitucija taikyta dėl atsakovo kaltės, pastarajam neįvykdžius pareigos patvirtinti perleidžiamų daiktų nuosavybės teisę, todėl restitucijos išlaidos tenka atsakovui (CK 6.152 str. 2 d.).

12Kita vertus, būtų nesąžininga atsakovui perkelti ir padidintas išlaidas dėl bylos nagrinėjimo metu ieškovo iniciatyva išvežtų konstrukcijų į Kelmės rajoną (CPK 3 str. 1, 7 d., CK 6.263 str. 1 d.). Ieškovas įpareigotinas visus 26 vienetus konstrukcijų atsakovui perduoti vienoje vietoje, t. y. Usėnų kaime, Šilutės rajone, iš kur atsakovas jas privalo parsigabenti savo lėšomis.

13Kadangi abiejų šalių skundai tenkinti tik iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina pusė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtų teisinės pagalbos išlaidų, t. y. 300 Lt (b. l. 25, 43, CPK 98 str.).

14Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

15Vadovaudamasis LR CPK 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

16Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. nutartį pakeisti: išaiškinti, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2010-10-18 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-505-778/1010, rezoliucinėje dalyje ieškovui A. T. nustatytas įpareigojimas grąžinti atsakovui T. Č. 26 vienetus gelžbetoninių atraminių laikiklių, reiškia, kad A. T. savo lėšomis turi užtikrinti visų 26 vienetų laikiklių perdavimą savo gyvenamojoje vietoje Usėnų kaime, Šilutės rajone, iš kur atsakovas T. Č. laikiklius turi parsigabenti savo lėšomis.

17Ieškovui A. T. iš atsakovo T. Č. priteisti 300 Lt teisinės pagalbos išlaidų.

Proceso dalyviai