Byla 2AT-54-489/2018
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Armano Abramavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audronės Kartanienės ir Tomo Šeškausko (pranešėjas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. prašymą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ir ANK) 658 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio nusižengimo bylą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutarties.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Bylos esmė

51.

6Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus (toliau – ir Tauragės apskrities VPK KPS) viršininko K. Lukošiaus 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 85ANN-137300913-17 D. K. pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį nubaustas 300 Eur bauda su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu vieneriems metams už tai, kad jis 2017 m. gruodžio 17 d. 11.00 val. Tauragėje, Saulės g., vairavo automobilį ,,Subaru Legacy“ (valst. Nr. ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis (0,43 prom.), taip pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – ir KET) 14 punkto reikalavimus.

72.

8Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi, patenkinus administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. skundą, Tauragės apskrities VPK KPS viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimas Nr. 85ANN-137300913-17 pakeistas – D. K. pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį paskirtos administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo – terminas sutrumpintas iki keturių mėnesių; kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

93.

10Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi, patenkinus Tauragės apskrities VPK KPS viršininko apeliacinį skundą, Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis panaikinta ir paliktas galioti Tauragės apskrities VPK KPS viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimas be pakeitimų.

114.

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2018 m. gegužės 22 d. nutartimi administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. prašymas priimtas ir jo administracinio nusižengimo byla atnaujinta.

13II. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir atsiliepimo į jį argumentai

145.

15Pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį ir palikti galioti Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartį be pakeitimų. Pareiškėjas prašyme nurodo:

165.1.

17Pareigūnų alkotesteriu nustatyta, kad jo neblaivumas – 0,43 prom., neatėmus paklaidos. Gydymo įstaigoje pirmą kartą patikrinus alkotesteriu, nustatytas jo neblaivumas – 0,31 prom., antrą kartą už 6 min. – 0,22 prom. Atlikus biologinės terpės (kraujo) tyrimą, buvo nustatytas 0,28 prom. neblaivumas. Pareigūnų alkotesterio rodmenis galėjo iškreipti jo panaudojimo kartų skaičius ir dantų valymo skalavimo skysčio koncentratas, kurį buvo panaudojęs 5–7 min. iki sustabdymo. Jis prašė skirti neblaivumo (girtumo) nustatymo ekspertizę, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-68-648/2017, kurioje nurodyta, kad administracinių teisės pažeidimų, susijusių su transporto priemonės vairavimu neblaiviam, bylose patikrinimo alkotesteriu metu užfiksuoti duomenys nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas; šie duomenys vertintini kartu su kitais bylos įrodymais. Kadangi skiriasi alkotesterio ir medicininių išvadų duomenys, teismai, vadovaudamiesi ANK 567 straipsnio 1 dalimi, privalėjo aktyviai dalyvauti tiriant įrodymus ir nustatant bylai svarbias aplinkybes, tačiau to nepadarė. Dėl to galimas abiejų instancijų teismų nutarčių panaikinimas.

185.2.

19Skunde pirmosios instancijos teismui jis suabejojo, ar jo neblaivumas viršijo leistiną ribą, tačiau teisme neprašė jo išteisinti tik dėl to, kad nenorėjo pasirodyti įžūlus, tik prašė sušvelninti paskirtą nuobaudą; tą šis teismas ir padarė. Tuo tarpu apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai susiaurino bylinėjimosi ribas ir netyrė aplinkybių, keliančių abejonių dėl jo neblaivumo, taip pažeisdamas nekaltumo principą.

205.3.

21Pagal ANK 652 straipsnį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Taigi, teismas nėra saistomas tik apeliacinio skundo dalyko. Teismui neperžengus apeliacinio skundo ribų ir formaliai nurodžius, kad neva nekyla ginčo dėl jo neblaivumo, buvo pažeista jo teisė į teisingą teismą ir teisėti interesai – jam nebuvo pritaikytos abejonės dėl jo neblaivumo. Tik institucijai pateikus skundą, susidarė situacija, kad neva ginčas dėl neblaivumo nekyla, tačiau jis nekyla proporcingai tiek, kiek jį tenkino pirmosios instancijos teismo nutartis. Jam neskundžiant pirmosios instancijos teismo nutarties, susiaurėjo skundo ribos, tačiau tai nereiškia, kad nėra būtina patikrinti, ar asmuo, traukiamas administracinėn atsakomybėn, iš tiesų yra kaltas, turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis – ne mažiau kaip 0,41 prom.

225.4.

23Administracinių nusižengimų bylose, kaip ir baudžiamosiose, nustatoma ne materialioji, o objektyvioji tiesa. Tai reiškia, kad teismas administracinių nusižengimų bylose, priešingai nei civilinėse, turi būti įsitikinęs fakto buvimu šimtu procentų. Tai, kad institucija suinteresuotai suformavo apeliacinio skundo ribas, o teismas ribų neperžengė, yra nepateisinama objektyviosios tiesos nustatymo prasme.

245.5.

25Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepagrįstai nurodo, kad ANK 34 straipsnio 5 dalis dėl švelnesnės nuobaudos paskyrimo gali būti taikoma tik ypatingais atvejais. Įstatymų leidėjas šia norma siekė, kad teismas, atsižvelgdamas į teisingumo ir protingumo kriterijus bei konkrečią situaciją, turėtų teisę veikti plačiau. Apeliacinės instancijos teismas šią normą nepagrįstai tapatina su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse įtvirtintu 301 straipsniu, kuris teismų praktikoje beveik nebuvo taikomas. Įstatymų leidėjas ANK 34 straipsnio 5 dalies normos nesieja su išskirtiniais atvejais, joje nurodytos jos taikymo aplinkybės, t. y. atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais.

265.6.

27Klaipėdos apygardos teismas, nutartimi panaikindamas Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartį ir palikdamas galioti Tauragės apskrities VPK KPS viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimą be pakeitimų, pažeidė procesines teises ir administracinių nusižengimų teisenos principus (teisingo proceso, teisės viršenybės ir kt. principus). ANK nenumato galimybės, išnagrinėjus apeliacinį skundą, panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir priimti nutartį, paliekant galioti institucijos nutarimą. Apeliacinės instancijos teismui artimiausia procesinė sprendimo galimybė yra panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio nusižengimo byloje (ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tokiu atveju, vadovaujantis ANK 653 straipsnio 2 dalimi, teismas turėtų priimti naują nutarimą, tačiau šiuo atveju priėmė nutartį. Apeliacinės instancijos teismas priimti nutartį gali tik dviem atvejais: kai paliekamas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) nepakeisti, t. y. apeliacinio skundo netenkinant, ir kai yra pakeičiamas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo byloje ir paskiriama švelnesnė administracinė nuobauda. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas institucijos apeliacinį skundą patenkino, apylinkės teismo nutarties nepakeitė, todėl negalėjo priimti nutarties.

285.7.

29Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad administraciniai pažeidimai iš esmės laikytini baudžiamaisiais Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos prasme. Taigi, administracinių nusižengimų teisė iš esmės yra ta pati baudžiamoji teisė su baudžiamajai teisei būdingais principais. Kadangi teismas priėmė procesinį sprendimą be įstatymo, todėl tai plačiąja prasme pažeidžia pamatinį baudžiamosios teisės principą, kad „nėra bausmės be įstatymo“.

306.

31Tauragės apskrities VPK KPS viršininkas K. Lukošius atsiliepimu į pareiškėjo prašymą prašo jį atmesti ir palikti galioti apeliacinės instancijos teismo nutartį be pakeitimų. Pareigūnas atsiliepime į prašymą nurodo:

326.1.

33D. K. savo paaiškinime nurodė iš vakaro vartojęs kelis butelius 5 laipsnių stiprumo alaus, o pamiegojęs 5 valandas, vairavo automobilį ir buvo nustatytas 0,43 prom. neblaivumas. Toks D. K. paaiškinimas yra nenuoširdus, nes nuo dviejų butelių alaus po tiek laiko negalėjo būti nustatyta tokia alkoholio koncentracija. D. K. nei pirmosios instancijos teismo posėdžio metu, nei skunde nenurodė, kad buvo išskalavęs burną skalavimo skysčiu, tokią versiją pateikė tik prašyme atnaujinti administracinio nusižengimo bylą. Be to, byloje yra specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad 2017 m. gruodžio 17 d. 12.50 val. paimtame kraujyje yra 0,28 prom. etilo alkoholio. Išvada tik patvirtina, o ne paneigia alkoholio kiekio matuokliu nustatytą rezultatą. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą, buvo išsiaiškintos visos nusižengimo aplinkybės ir nebuvo pažeistos nei materialiosios, nei proceso teisės normos.

346.2.

35ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta veika yra padaroma tik tyčia, todėl asmuo, pažeisdamas KET 14 punkto imperatyvų reikalavimą, numatantį draudimą vairuoti transporto priemones neblaiviam, ir žinodamas, kad už šį pažeidimą numatomas specialiosios teisės atėmimas, privalo suvokti ir numatyti savo elgesio pasekmes, kilsiančias jam, jo artimųjų ratui, taip pat ir kitiems eismo dalyviams. Administracinės nuobaudos tikslas ir yra tam tikrų neigiamų pasekmių atsiradimas asmeniui, kuriam taikoma sankcija už teisės pažeidimo įvykdymą, taip siekiant prevencijos tikslų. Įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, siekiant per prevencinių priemonių taikymą užtikrinti saugų eismą, visuomenės saugumą, o ne asmens, įvykdžiusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų. Tyčia pažeidus KET 14 punkto reikalavimus, neturėtų būti taikomos ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos.

366.3.

37D. K., žinodamas, kad reikės važiuoti automobiliu, gėrė alkoholinius gėrimus, toks jo elgesys vertintinas kritiškai, asmuo visiškai negerbia bendrų gyvenimo taisyklių ir itin šiurkščiai pažeidė KET reikalavimus. Jis automobilį vairavo neblaivus tuo metu, kai eismas buvo intensyvus ir galėjo kilti visai kitokios pasekmės. D. K. anksčiau padarė daugiau kaip 15 administracinių teisės pažeidimų (vairavo transporto priemonę, neturėdamas teisės vairuoti, ir nepakluso teisėtam policijos pareigūno reikalavimui sustabdyti ją; chuliganiškas vairavimas; greičio viršijimas ir kt.). Švelnesnės, nei įstatymo numatyta, administracinės nuobaudos skyrimas šioje byloje prieštarauja ANK 22 straipsnio nuostatoms.

38III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados

397.

40Administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. prašymas atmestinas.

41Dėl ANK 422 straipsnio 5 dalies taikymo

428.

43Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje visus įstatyme įtvirtintus konkretaus administracinio nusižengimo požymius (ANK 2 straipsnio 4 dalis).

449.

45Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (nustatytas lengvas neblaivumas (daugiau negu 0,4 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) vairuotojai. Taigi, ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėties būtinasis požymis yra asmens neblaivumas, t. y. pagal šią normą asmuo gali būti baudžiamas tik tuo atveju, kai bylos duomenys neabejotinai patvirtina, kad vairuodamas transporto priemonę asmuo buvo neblaivus (jam turi būti nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis neblaivumo laipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-4-2014).

4610.

47Asmens neblaivumo faktas konstatuojamas įrodymų vertinimo, kaip reikšmingų bylos aplinkybių nustatymo, proceso metu. Pagal ANK 569 straipsnio 1 dalį įrodymai administracinio nusižengimo byloje yra bet kurie įstatymų nustatyta tvarka surinkti faktiniai duomenys, kuriais remdamiesi administracinio nusižengimo tyrimą atliekantys pareigūnai nustato administracinio nusižengimo padarymo faktą ir aplinkybes, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išnagrinėti. Šie duomenys nustatomi administracinio nusižengimo protokolu, pareigūnų tarnybiniais pranešimais, pranešimais, aktais ar kitais dokumentais, kuriais asmenys, kurie nėra pareigūnai, užfiksavo administracinio nusižengimo požymių turinčios veikos padarymą, nuotraukomis, garso ar vaizdo įrašais, liudytojų, nukentėjusiojo ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens parodymais ir paaiškinimais, ekspertizės aktu, specialisto išvada, daiktiniais įrodymais, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolu ir kitokiais dokumentais. Vadovaujantis ANK 569 straipsnio 4 dalimi, teismas ir administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Tai reiškia, kad nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertinta byloje surinktų įrodymų visuma, jų pakankamumas, nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-2-2013, 2AT-9-2014).

4811.

49Įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu rezultatai, nesant duomenų apie pažeistą patikrinimo procedūrą, paprastai geriausiai atspindi asmens būseną vairavimo metu, tačiau pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tai nėra vienintelis ir neginčijamas įrodymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-12-2013, 2AT-24-2013, kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-121-697/2018). Medicininės apžiūros metu, kuri atliekama praėjus tam tikram laikui po reikšmingo įvykio, nustatytas neblaivumo laipsnis neparodo to neblaivumo laipsnio, kuris buvo prieš tam tikrą laiko tarpą, taigi, administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens iniciatyva atlikto kraujo tyrimo rezultatai patys savaime nepaneigia testavimo techninėmis priemonėmis duomenų; jie, kaip minėta, taip pat turi būti vertinami pagal tas pačias taisykles, kaip ir kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-39-2014). Tačiau dėl įvykio metu užfiksuoto asmens neblaivumo laipsnio neturi kilti jokių abejonių.

5012.

51D. K., vairavusiam transporto priemonę, įvykio vietoje, naudojant alkotesterį, įvertinus jo paklaidą, 2017 m. gruodžio 17 d. 11.13 val. buvo nustatytas 0,41 prom. neblaivumas. Duomenų apie tai, kad alkoholio matuoklis, kuriuo buvo tikrinamas D. K. neblaivumas įvykio vietoje, neatitiko jam keliamų reikalavimų ar kad pareigūnai, atlikę patikrą, nesivadovavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 patvirtintomis Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklėmis, nėra. Paprastai pareigūnai patikrinimą atlieka tik alkotesteriu ir tokio patikrinimo rezultatai laikomi objektyviais ir patikimais, jei neįrodoma priešingai. Byloje pateiktas alkotesterio patikros sertifikatas, nurodant galimas paklaidas, alkotesterio numerį, patikros metodiką ir pan. Šis sertifikatas patvirtina, kad alkotesteris, kuriuo buvo tikrintas D. K. neblaivumas, buvo tinkamas naudoti, o sertifikato galiojimo laikas tikrinimo metu pasibaigęs nebuvo (sertifikatas galiojo iki 2018 m. gegužės 10 d.), todėl D. K. tvirtinimas, jog pareigūnų alkotesterio rezultatus galėjo iškreipti jo panaudojimo kartų skaičius, nepagrįstas.

5213.

53Byloje taip pat vertinti kiti įrodymai dėl D. K. neblaivumo laipsnio (medicininės apžiūros neblaivumui, girtumui ar apsvaigimui nustatyti aktas, kuriame nurodyta, kad pirminis ir kartotinis tyrimai alkotesteriu atlikti 12.54 val. ir 13.00 val., jų metu rezultatai buvo atitinkamai 0,31 prom. ir 0,22 prom. alkoholio koncentracijos iškvėptame ore, klinikinis D. K. ištyrimas rodo lengvą girtumą; specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad 2017 m. gruodžio 17 d. 12.50 val. paimtame D. K. kraujyje nustatyta mažiausia koncentracija 0,28 prom. etilo alkoholio) ir padaryta pagrįsta išvada, kad nustatytas alkoholio kiekis kraujyje pagal specialisto išvadą, atlikus D. K. kraujo, paimto praėjus 1 val. 37 min. nuo D. K. patikrinimo alkotesteriu įvykio vietoje, tyrimą, nepaneigia pareigūnų atlikto patikrinimo alkotesteriu duomenų, priešingai, įvertinus natūralų alkoholio koncentracijos mažėjimą organizme per tam tikrą laiko tarpą, patvirtina, kad tikrinamas įvykio vietoje D. K. buvo neblaivus. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo versija apie panaudotą burnos skalavimo skystį ir jo įtaką pareigūnų alkotesterio rezultatams buvo iškelta tik pirmosios instancijos teisme, tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas policijos pareigūnams tvirtino iš vakaro gėręs alaus, administracinio nusižengimo protokole ir policijai priimant nutarimą jis pripažino vairavęs neblaivus ir nuoširdžiai gailėjosi. Taigi, pats pareiškėjas nebuvo nuoseklus dėl jo neblaivumo priežasties, ši jo versija motyvuotai paneigta kitų byloje esančių įrodymų visuma.

5414.

55Pažymėtina, kad, sprendžiant klausimą dėl asmens atsakomybės pagal ANK 422 straipsnį, asmens neblaivumo laipsnis svarbus tik toks, koks jis buvo vairavimo metu. Byloje nustatytas konkretus ir abejonių nekeliantis D. K., vairavusio transporto priemonę, neblaivumo laipsnis, kaip to reikalaujama pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį, nurodant straipsnio dispozicijoje būtinus nustatyti objektyviuosius administracinio nusižengimo sudėties požymius; institucijai ir teismui pakako byloje esančių įrodymų padaryti pagrįstai ir neabejotinai išvadai dėl D. K. neblaivumo laipsnio. Vadinasi, ekspertizės skyrimas, kaip nurodoma D. K. prašyme, šiuo konkrečiu atveju nebuvo tikslingas, be to, toks imperatyvas įstatyme nesuformuluotas (ANK 569, 587, 640 straipsniai).

5615.

57Teismų praktikoje teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie ankstesni teismų sprendimai, kurie buvo sukurti analogiškose bylose, t. y. precedentas taikomas tik tose bylose, kurių faktinės aplinkybės yra tapačios arba labai panašios į tos bylos, kurioje buvo sukurtas precedentas, faktines aplinkybes ir kurioms turi būti taikoma ta pati teisė kaip toje byloje, kurioje buvo sukurtas precedentas (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. spalio 24 d. nutarimas). Pareiškėjo nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-68-648/2017, kuria jis grindžia ekspertizės skyrimo tikslingumą, nustatytos faktinės aplinkybės nėra iš esmės panašios (analogiškos) aplinkybėms nagrinėjamoje byloje, todėl šia nutartimi nesivadovautina.

5816.

59Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad D. K. kaltė, padarius administracinį nusižengimą, yra tinkamai įrodyta ir šis jo padarytas administracinis nusižengimas teisingai kvalifikuotas pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį.

60Dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo

6117.

62Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas), atsižvelgdami į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaudamiesi teisingumo ir protingumo principais, gali paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Pažymėtina, kad administracinė nuobauda, taikant ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas, gali būti švelninama arba iš viso neskiriama tik išskirtiniais atvejais, t. y. nustačius visumą aplinkybių, rodančių, kad sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas konkrečiam asmeniui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas gali būti užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-4-2011, 2AT-7-4-2013).

6318.

64Nagrinėjamoje byloje Tauragės apskrities VPK KPS, priimdama nutarimą D. K. už padarytą administracinį nusižengimą, svarstė nuobaudos švelninimo klausimą, tačiau, įvertinusi padaryto nusižengimo pavojingumą, paties pažeidėjo nurodytas aplinkybes apie jo šeiminę padėtį ir darbinę veiklą, padarė išvadą, kad švelnesnės nuobaudos skyrimas prieštarautų ANK 22 straipsnio, reglamentuojančio administracinės nuobaudos paskirtį, nuostatoms.

6519.

66Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs D. K. administracinio nusižengimo pobūdį (neblaivumo laipsnis leistiną 0,4 promilės ribą viršijo nežymiai – 0,01 promilės, neigiamų padarinių nekilo, t. y. nebuvo sugadintas svetimas turtas, nebuvo sužaloti asmenys, nebuvo sukelta avarinė situacija), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (administracinį nusižengimą pripažino, dėl savo poelgio gailėjosi), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, už vairavimą esant neblaiviam baudžiamas pirmą kartą, šis administracinis nusižengimas yra atsitiktinis įvykis jo gyvenime, nuo 2017 m. spalio mėn. vykdo individualią veiklą, dirba vairuotoju ir teikia keleivių vežimo paslaugas, gyvena kartu su E. G. ir augina dukterį, gim. ( - ), yra vienintelis dirbantis šeimoje, apibūdinamas teigiamai, teisė vairuoti transporto priemones jam yra itin reikšminga ir yra pagrindinis jo šeimos pragyvenimo šaltinis, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, padarė išvadą, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ANK 22 straipsnyje, bus pasiekti jam palikus galioti Tauragės apskrities VPK KPS nutarimu paskirtą ANK 422 straipsnio 5 dalies sankcijoje nustatytą nuobaudą – 300 Eur baudą, tačiau pritaikius ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatas ir sutrumpinus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą trumpesniam negu ANK 422 straipsnio 9 dalyje nustatytas teisės vairuoti transporto priemones atėmimo minimalus terminas, t. y. iki keturių mėnesių.

6720.

68Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis, nurodė, kad nei apylinkės teismo nustatytos aplinkybės, nei pažeidėjo skunde pirmosios instancijos teismui pateikti bei kiti byloje surinkti duomenys neduoda pagrindo išvadai, kad D. K. galėtų būti taikomos ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatos, ir, panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį, paliko galioti Tauragės apskrities VPK KPS nutarimą. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje įvertino pažeidimo pavojingumą – D. K. sėdo prie vairo būdamas neblaivus, taip savo elgesiu sukeldamas pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams, jų turtui, sveikatai, netgi gyvybei, ir tik dėl atsitiktinumo jis išvengė rimtesnių savo neatsakingo ir lengvabūdiško elgesio pasekmių, o į šeimines ir darbinės veiklos aplinkybes buvo pakankamai atsižvelgta, paskiriant jam minimalią nuobaudą ir administracinio poveikio priemonę. Be to, šis teismas įvertino ir pirmosios instancijos teismo neišsiaiškintas (nors dalis jų buvo nurodyta institucijos, priėmusios nutarimą, atsiliepime į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundą) ir nevertintas aplinkybes: tai, kad D. K. praeityje ne kartą pažeidė KET (vairavo, neturėdamas teisės vairuoti, nestojo stabdomas policijos, vairavo neapdraustą ir neįregistruotą transporto priemonę, pavojingai vairavo automobilį, viršijo leistiną greitį 87 km/h, vairavo neprisisegęs saugos diržo); tai reiškia, kad 2017 m. gruodžio 17 d. įvykis nebuvo atsitiktinis jo gyvenime.

6921.

70Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, spręsdamas dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų (ne)taikymo D. K., bylos aplinkybes teisingai įvertino ir įstatymą tinkamai pritaikė apeliacinės instancijos teismas. Šioje byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių švelninti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui paskirtą administracinio poveikio priemonę, visuma.

7122.

72Taigi, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, neturi pagrindo pripažinti, kad nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė įstatymą, reglamentuojantį nuobaudos skyrimo taisykles, ir nukrypo nuo teismų praktikos, formuojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo analogiškose administracinių nusižengimų bylose.

73Dėl ANK 652 straipsnio 1 dalies taikymo (apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų)

7423.

75Pareiškėjas teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nutartyje nepasisakęs dėl administracinio nusižengimo sudėties buvimo jo veiksmuose, o tik išnagrinėjęs institucijos apeliacinį skundą, kuriame buvo keliamas vienas klausimas – dėl administracinės nuobaudos (administracinio poveikio priemonės) individualizavimo, panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį ir palikęs galioti institucijos nutarimą, pažeidė ANK 652 straipsnio nuostatas.

7624.

77Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą. Tai reiškia, kad, nagrinėdamas administracinio nusižengimo bylą apeliacine tvarka, apygardos teismas privalo patikrinti, ar veikoje yra administracinio nusižengimo sudėtis, net jeigu nagrinėjamas tik institucijos apeliacinis skundas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-7-139/2015, e2AT-16-693/2016).

7825.

79Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas pagrįstai nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas nesilaikė ANK 652 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

8026.

81Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas Tauragės apskrities VPK apeliacinį skundą, nutartyje nurodė, kad ginčo dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 422 straipsnio 5 dalyje, padarymo ir pažeidėjo kaltės nėra; apeliaciniame skunde keliamas pažeidėjui paskirtos administracinės nuobaudos (administracinio poveikio priemonės) individualizavimo klausimas – institucija prašo pažeidėjui netaikyti ANK 34 straipsnio 5 dalies nuostatų. Dėl to būtent tik šiuo klausimu apeliacinės instancijos teismas nutartyje ir pasisakė.

8227.

83Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis ANK 652 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tai reiškia, kad apeliacinės instancijos teismas, be kita ko, turėjo patikrinti, ar tinkamai pritaikytos ANK 422 straipsnio 5 dalies nuostatos, t. y. ar D. K. veiksmuose yra ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyto administracinio nusižengimo sudėtis, nes institucija, priėmusi nutarimą D. K., ginčijo apylinkės teismo nutartį ANK 34 straipsnio 5 dalies pagrindu paskirti švelnesnę administracinio poveikio priemonę, negu numatyta ANK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, – sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą iki keturių mėnesių. Kaip minėta, apeliacinės instancijos teismas to nepadarė. Tačiau, vadovaujantis proceso greitumo, tikslingumo, protingumo, ekonomiškumo principais ir atsižvelgiant į šioje nutartyje pirmiau padarytas išvadas dėl tinkamo materialiosios teisės normų taikymo, konstatuotina, kad esminio proceso teisės pažeidimo teismai nepadarė. Todėl nutenkintinas pareiškėjo prašymas panaikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį.

84Dėl ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo (apeliacinės instancijos teismo priimto sprendimo)

8528.

86Minėta, kad Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi, patenkinus administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. skundą, Tauragės apskrities VPK KPS viršininko 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimas pakeistas – D. K. pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį paskirtos administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo – terminas sutrumpintas iki keturių mėnesių; kita nutarimo dalis palikta nepakeista.

8729.

88Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs Tauragės apskrities VPK apeliacinį skundą, jį tenkino ir 2018 m. kovo 29 d. nutartimi Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartį panaikino ir paliko galioti Tauragės apskrities VPK KPS 2017 m. gruodžio 28 d. nutarimą be pakeitimų. Šis teismas, priimdamas minėtą nutartį, vadovavosi ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

8930.

90ANK 653 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, išnagrinėjęs bylą dėl apeliacinio skundo, apygardos teismas priima vieną iš šių sprendimų: panaikinti apylinkės teismo nutarimą ir priimti naują nutarimą administracinio nusižengimo byloje (3 punktas).

9131.

92Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutartimi panaikino apylinkės teismo nutartį, t. y. tokiu apygardos teismo procesiniu dokumentu ir tokį apylinkės teismo priimtą procesinį dokumentą, kuriuo ir kurio teisės naikinti ANK apygardos teismui nesuteikė. Taigi Klaipėdos apygardos teismas pažeidė procesines teises ir administracinių nusižengimų teisenos principus.

9332.

94Gramatiškai aiškinant įstatymo nuostatas, galima sutikti su pareiškėju, kad apygardos teismas neturėjo įgaliojimų, vadovaudamasis ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punktu, nutartimi panaikinti apylinkės teismo nutarties, nes įstatymo leidėjo šiame punkte aiškiai nurodyta tik galimybė apygardos teismo nutarimu panaikinti apylinkės teismo nutarimą. Šiame punkte, skirtingai nei kituose šios straipsnio dalies punktuose, nėra įvardijama galimybė priimti atitinkamą sprendimą dėl apylinkės teismo nutarties.

9533.

96Tačiau apeliacinės instancijos teismo sprendimas šiuo pagrindu galėtų būti naikinamas tik nustačius, kad taip padarytas esminis proceso teisės pažeidimas, kuris galėjo turėti įtakos neteisėtai nutarčiai priimti (ANK 658 straipsnio 1 dalies 5 punktas). Sprendžiant šį klausimą turi būti atsižvelgiama į ANK nuostatų, reglamentuojančių administracinių nusižengimų bylų teiseną, visumą, o taip pat į teismų praktiką, apygardos teismui priėmus tokį patį sprendimą analogiškoje situacijoje.

9734.

98Pagal ANK 1 straipsnį šio kodekso paskirtis yra teisės priemonėmis ginti žmogaus teises ir laisves, visuomenės ir valstybės interesus nuo administracinių nusižengimų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, skatinti taikų valstybės ir žmogaus, visuomenės narių sugyvenimą. Nagrinėjant administracinio nusižengimo bylą teisme turi teisę dalyvauti institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas, kuris byloje gina viešąjį interesą (ANK 580 straipsnio 1 dalis). ANK 644 straipsnyje teisė apskųsti apygardos teismui apylinkių teismų nutarimus ir nutartis, priimtus išnagrinėjus administracinių nusižengimų bylas pirmosios instancijos teisme, suteikiama ne tik administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, bet ir nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusiai institucijai ar institucijai, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, taip pat nukentėjusiajam (ar jų atstovams). Pagal ANK 652 straipsnį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl apeliacinio skundo, patikrina priimto nutarimo (nutarties) administracinio nusižengimo byloje teisėtumą ir pagrįstumą; pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens ir asmens, dėl kurio administracinio nusižengimo teisena nutraukta, padėtį apygardos teismas gali tik tuo atveju, kai dėl to yra nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos ar institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, skundas arba nukentėjusiojo skundas. Vertinant ANK nuostatas sistemiškai, tokie įgaliojimai apima ne tik, pavyzdžiui, įgaliojimus panaikinti apylinkės teismo nutarimą, kuriuo administracinio nusižengimo teisena nutraukta, ir paskirti administracinę nuobaudą, bet ir įgaliojimus paskirti griežtesnę nuobaudą, pavyzdžiui, panaikinti apylinkės teismo nutartį, kuria pakeistas institucijos ne teismo tvarka priimtas nutarimas, paskirta švelnesnė nuobauda, ir palikti galioti šį nutarimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-13-693/2018).

9935.

100ANK 653 straipsnyje, apibrėžiančiame apygardos teismo sprendimus dėl apeliacinio skundo, įtvirtintas teisinis reguliavimas nėra nuoseklus. Šiame straipsnyje nenurodyti teismo įgaliojimai panaikinti apylinkės teismo nutartį ir palikti galioti institucijos ne teismo tvarka priimtą nutarimą. Tačiau formalus nukrypimas nuo šio straipsnio nuostatų, priimant tokį sprendimą, negali būti laikomas esminiu proceso teisės pažeidimu. Priešingu atveju būtų paneigtos pirmiau nurodytos kitos ANK nuostatos, kuriomis, ginant viešąjį interesą ir siekiant užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą, apeliacinės instancijos teismui suteikiami įgaliojimai patikrinti administracinio nusižengimo byloje priimtos nutarties (nutarimo) teisėtumą, pagrįstumą ir pabloginti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens teisinę padėtį tuo atveju, kai dėl to yra nutarimą administracinio nusižengimo byloje ne teismo tvarka priėmusios institucijos ar institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, skundas arba nukentėjusiojo skundas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio nusižengimo byloje Nr. 2AT-13-693/2018). Svarbesnis ir prioritetinis šiuo atveju teisine prasme yra apeliacinės instancijos teismo nutarties, naikinančio apylinkės teismo nutartį, turinys, o ne forma.

10136.

102Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad šioje byloje apeliacinės instancijos teismas, priėmęs nutartį panaikinti apylinkės teismo nutartį ir palikti galioti institucijos ne teismo tvarka priimtą nutarimą be pakeitimų, esminio proceso teisės pažeidimo nepadarė.

10337.

104Darytina bendra išvada, kad naikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį, vadovaujantis prašyme išdėstytais argumentais, nėra teisinio pagrindo.

105Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 662 straipsnio 14 dalies 1 punktu,

Nutarė

106Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį nepakeistą.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Bylos esmė... 5. 1.... 6. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos... 7. 2.... 8. Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi, patenkinus... 9. 3.... 10. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi, patenkinus Tauragės... 11. 4.... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 13. II. Prašymo atnaujinti administracinio nusižengimo bylą ir atsiliepimo į... 14. 5.... 15. Pareiškėjas prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d.... 16. 5.1.... 17. Pareigūnų alkotesteriu nustatyta, kad jo neblaivumas – 0,43 prom.,... 18. 5.2.... 19. Skunde pirmosios instancijos teismui jis suabejojo, ar jo neblaivumas viršijo... 20. 5.3.... 21. Pagal ANK 652 straipsnį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 22. 5.4.... 23. Administracinių nusižengimų bylose, kaip ir baudžiamosiose, nustatoma ne... 24. 5.5.... 25. Apeliacinės instancijos teismas nutartyje nepagrįstai nurodo, kad ANK 34... 26. 5.6.... 27. Klaipėdos apygardos teismas, nutartimi panaikindamas Tauragės apylinkės... 28. 5.7.... 29. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje pripažįstama, kad administraciniai... 30. 6.... 31. Tauragės apskrities VPK KPS viršininkas K. Lukošius atsiliepimu į... 32. 6.1.... 33. D. K. savo paaiškinime nurodė iš vakaro vartojęs kelis butelius 5 laipsnių... 34. 6.2.... 35. ANK 422 straipsnio 5 dalyje numatyta veika yra padaroma tik tyčia, todėl... 36. 6.3.... 37. D. K., žinodamas, kad reikės važiuoti automobiliu, gėrė alkoholinius... 38. III. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo argumentai ir išvados... 39. 7.... 40. Administracinėn atsakomybėn patraukto D. K. prašymas atmestinas.... 41. Dėl ANK 422 straipsnio 5 dalies taikymo... 42. 8.... 43. Administracine tvarka asmuo gali būti nubaustas tik nustačius jo veikoje... 44. 9.... 45. Pagal ANK 422 straipsnio 5 dalį administracinę atsakomybę užtraukia... 46. 10.... 47. Asmens neblaivumo faktas konstatuojamas įrodymų vertinimo, kaip reikšmingų... 48. 11.... 49. Įvykio vietoje atlikto vairuotojo blaivumo patikrinimo alkotesteriu... 50. 12.... 51. D. K., vairavusiam transporto priemonę, įvykio vietoje, naudojant... 52. 13.... 53. Byloje taip pat vertinti kiti įrodymai dėl D. K. neblaivumo laipsnio... 54. 14.... 55. Pažymėtina, kad, sprendžiant klausimą dėl asmens atsakomybės pagal ANK... 56. 15.... 57. Teismų praktikoje teismams sprendžiant bylas precedento galią turi tik tokie... 58. 16.... 59. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 60. Dėl ANK 34 straipsnio 5 dalies taikymo ... 61. 17.... 62. Pagal ANK 34 straipsnio 5 dalį teismas ar administracinio nusižengimo bylą... 63. 18.... 64. Nagrinėjamoje byloje Tauragės apskrities VPK KPS, priimdama nutarimą D. K.... 65. 19.... 66. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs D. K. administracinio nusižengimo... 67. 20.... 68. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su tokiomis pirmosios... 69. 21.... 70. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad, spręsdamas dėl ANK 34 straipsnio 5... 71. 22.... 72. Taigi, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, neturi... 73. Dėl ANK 652 straipsnio 1 dalies taikymo (apeliacinio skundo nagrinėjimo... 74. 23.... 75. Pareiškėjas teigia, kad apeliacinės instancijos teismas, nutartyje... 76. 24.... 77. Pagal ANK 652 straipsnio 1 dalį apygardos teismas, nagrinėdamas bylą dėl... 78. 25.... 79. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas pagrįstai nurodo, kad... 80. 26.... 81. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas Tauragės apskrities VPK... 82. 27.... 83. Nagrinėjamu atveju, vadovaujantis ANK 652 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tai... 84. Dėl ANK 653 straipsnio 1 dalies 3 punkto taikymo (apeliacinės instancijos... 85. 28.... 86. Minėta, kad Tauragės apylinkės teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartimi,... 87. 29.... 88. Klaipėdos apygardos teismas, išnagrinėjęs Tauragės apskrities VPK... 89. 30.... 90. ANK 653 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad, išnagrinėjęs bylą dėl... 91. 31.... 92. Pareiškėjas nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas, vadovaudamasis ANK 653... 93. 32.... 94. Gramatiškai aiškinant įstatymo nuostatas, galima sutikti su pareiškėju,... 95. 33.... 96. Tačiau apeliacinės instancijos teismo sprendimas šiuo pagrindu galėtų... 97. 34.... 98. Pagal ANK 1 straipsnį šio kodekso paskirtis yra teisės priemonėmis ginti... 99. 35.... 100. ANK 653 straipsnyje, apibrėžiančiame apygardos teismo sprendimus dėl... 101. 36.... 102. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 103. 37.... 104. Darytina bendra išvada, kad naikinti apeliacinės instancijos teismo nutartį... 105. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių... 106. Palikti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartį nepakeistą....