Byla 2-2822-638/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo G. G. ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 40 000 Eur skolą, 586,30 Eur dydžio palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo ieškinio priėmimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo reikalavimas grindžiamas tuo, kad atsakovas, kaip vekselio davėjas, 2015 m. lapkričio 9 d. išdavė ieškovui paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo įsipareigojo iki 2017 m. liepos 1 d. sumokėti ieškovui 40 000 Eur dydžio sumą. Minėto įsipareigojimo atsakovas nurodytu laiku neįvykdė. Ieškovo nuomone, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas praleido piniginės prievolės vykdymo terminą, jis privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2017 m. liepos 2 d. iki 2017 m. spalio 16 d., kurios sudaro 586,30 Eur.

3Ieškinys tenkintinas.

4Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius nustato Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 straipsnis, CK 6.929 straipsnio 4 dalis). Vekselis yra universali atsiskaitymo ir kreditavimo priemonė. Įstatyme vekselis apibrėžtas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas įstatymo nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮVPĮ 2 straipsnio 1 dalis). Vekselio atsiradimo pagrindas yra vekselio išrašymas – vienašalis sandoris. Išrašydamas vekselį jo davėjas sukuria atitinkamas teises ir pareigas sau ir kitiems asmenims (vekselio gavėjui, mokėtojui).

5Įstatyme nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis įsipareigojimas sumokėti jame nurodytą pinigų sumą, reiškia tai, kad vekselyje įtvirtinta mokėjimo prievolė ir iš jos atsiradusi reikalavimo teisė yra abstraktaus pobūdžio, t. y. nesusijusi teisiniu ryšiu su jos atsiradimo pagrindu. Dėl to abstrakčios prievolės subjektai negali remtis tokios prievolės atsiradimo pagrindo buvimu, jo galiojimu ar negaliojimu, reikalaudami vykdyti ar atsisakydami vykdyti pareigas, kilusias iš šios prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-258/2013).

6Pagal ĮPVĮ 79 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktus paprastajam vekseliui taikomos šio įstatymo įsakomųjų vekselių nuostatos dėl apmokėjimo ir reikalavimų neapmokėjus vekselio. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojui ĮPVĮ 40 straipsnyje nustatytais terminais nepateikusiam apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio išlieka reikalavimo teisė vekselio davėjui (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 79 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai, 80 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011).

7Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai įstatymo reikalavimus atitinkantis vekselis įstatyme nustatytais terminais nepateiktas apmokėti ir dėl jo nėra išduoto notaro vykdomojo įrašo, nereiškia, jog atsiradusi prievolė pagal tokį vekselį savaime pasibaigė ar jis netenka teisinės galios, nes tokių teisinių pasekmių nenustatyta V. T. atvejais vekselio turėtojas praranda teisę reikalavimui, atsiradusiam pagal vekselį, patenkinti kreiptis ne ginčo tvarka į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, bet jam išlieka teisė kreiptis dėl skolos priteisimo teismine tvarka. Neapmokėtas vekselis patvirtina mokėjimo prievolę, kol ji nepasibaigia arba kol vekselis nepripažįstamas negaliojančiu įstatymų nustatytais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-706/2016, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

8Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 9 d. atsakovas K. M. išrašė ieškovui G. G. paprastąjį neprotestuotiną vekselį 40 000 Eur sumai, kurią atsakovas turėjo grąžinti iki 2017 m. liepos 1 d. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad suėjus neprotestuotiname paprastajame vekselyje nurodytam mokėjimo terminui, vekselis buvo pateiktas notarui dėl vykdomojo įrašo išdavimo, tačiau notaras atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą, kadangi vekselis buvo išrašytas nesilaikant nustatytos notarinės formos.

9Esant nustatytoms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, kad nagrinėjamu atveju išduotas vekselis prarado vertybinio popieriaus statusą ir tapo paprastu paskolos rašteliu, kuriuo ieškovas gali remtis kaip rašytiniu įrodymu, pagrindžiančiu atsakovo pareigą atsiskaityti su ieškovu (CK 6.870 straipsnis).

10Taigi, nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad tarp bylos šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.2-6.4 straipsniai). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Atsakovas paprastuoju vekseliu besąlygiškai įsipareigojo iki 2017 m. liepos 1 d. sumokėti ieškovui 40 000 Eur sumą, tačiau susitartu laiku prievolės neįvykdė, t. y. praleido prievolės įvykdymo terminą, tokiu būdu yra pagrindas išvadai, kad atsakovas pažeidė savo prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tokiu būdu teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti ieškovo prašymą ir iš atsakovo ieškovui priteisti 40 000 Eur skolą.

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 586,30 Eur kompensacinių palūkanų, numatytų CK 6.210 straipsnio 1 dalyje, už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 2 d. iki 2017 m. spalio 16 d.

12CK 6.261 straipsnis numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Laiku negrąžinus paskolintų pinigų, kreditorius patiria nuostolių, nes negali naudoti tų pinigų pats. Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistinos jo prašomos 586,30 Eur kompensacinės palūkanos.

13Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Tokiu būdu yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimą ir priteisti iš atsakovo ieškovui 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-18) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

14Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 556 Eur žyminis mokestis.

15Pažymėtina, kad ieškovas sumokėjo 592,08 Eur žyminį mokestį, kai turėjo sumokėti 556 Eur žyminio mokesčio. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė sumokėjo 36,08 Eur žyminio mokesčio per daug, yra pagrindas grąžinti ieškovei permokėtą žyminį mokestį.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 93 straipsniu, 428 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti iš atsakovo K. M. (asmens kodas ( - ) ieškovo G. G. (asmens kodas ( - ) naudai 40 000 Eur (keturiasdešimt tūkstančių eurų) skolos, 586,30 Eur (penkis šimtus aštuoniasdešimt šešis Eur, 30 ct) palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (40 586,3 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2017-10-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 556 Eur ( penkis šimtus penkiasdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio išlaidų.

19Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovui G. G. (asmens kodas ( - ) 36,08 Eur ( trisdešimt šešis eurus ir 08 ct) žyminio mokesčio permoką (Sumokėta 2017-08-10, 592,08 Eur, AB SEB banke, mokėjimo nurodymu Nr. 268).

20Pareikalauti iš atsakovo, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį įvykdytų arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius CPK 111 straipsnio reikalavimus ir pagrįstus CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

21Nurodyti atsakovui, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas. Tačiau, jeigu atsakovas per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdys ir pateiks teismui tai patvirtinančius dokumentus, šis preliminarus sprendimas bus panaikintas, o byla nutraukta.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Diana Labokaitė,... 2. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 40 000 Eur skolą, 586,30 Eur... 3. Ieškinys tenkintinas.... 4. Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų,... 5. Įstatyme nustatytas reikalavimas, kad vekselyje turi būti besąlyginis... 6. Pagal ĮPVĮ 79 straipsnio 1 dalies 3, 4 punktus paprastajam vekseliui taikomos... 7. Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo praktikoje yra išaiškinęs, kad tais... 8. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad 2015 m. lapkričio 9 d. atsakovas... 9. Esant nustatytoms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, kad nagrinėjamu... 10. Taigi, nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti, kad tarp bylos šalių... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 586,30 Eur kompensacinių... 12. CK 6.261 straipsnis numato, kad praleidęs piniginės prievolės įvykdymo... 13. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 15. Pažymėtina, kad ieškovas sumokėjo 592,08 Eur žyminį mokestį, kai turėjo... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1... 17. ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti iš atsakovo K. M. (asmens kodas ( - ) ieškovo G. G. (asmens kodas (... 19. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 20. Pareikalauti iš atsakovo, kad jis per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo jį... 21. Nurodyti atsakovui, kad, jeigu per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nurodyti... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas....