Byla 2-16033-475/2018
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija Simanavičienė,

2sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovui V. J., atsakovui V. D.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J. patikslintą ieškinį atsakovui V. D. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Teismas

Nustatė

5ieškovas V. J. (toliau – ieškovas) patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo V. D. 2 000 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas už negrąžintas 10 000,00 Eur skolos dalis nuo 2015 m. sausio 12 d. pasibaigusio mokėjimo termino iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos 2018 m. gegužės 23 d., kurios ieškovo paskaičiavimu sudaro 1 570,37 Eur sumą, 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos už 2 000,00 Eur skolą iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 80,89 Eur žyminio mokesčio.

6Ieškovas teismo posėdžio metu, ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, jog atsakovas 2014 m. gruodžio 12 d. Mastaičiuose iš ieškovo iki 2015 m. sausio 12 d. pasiskolino 10 000,00 Eur sumą ir šios sumos grąžinimą užtikrino išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį pasiskolintai 10 000,00 Eur sumai. Atsakovas dalį paskolintų pinigų grąžino dalimis, ieškovas jam pasirašė pakvitavimus. Paskutinį pakvitavimą ieškovas atsakovui pasirašė 2017 m. spalio 3 d. Atsakovas iki 2017 metų galo žadėjo grąžinti visą skolą, tačiau pažado neįvykdė. Liko atsakovo negrąžinta 2 000,00 Eur suma ir įstatyminės 6 procentų palūkanos. Iki šiol atsakovas aukščiau minėtos prievolės ieškovui nėra įvykdęs, ją vykdyti atsisako, o ieškovui yra reikalingi pinigai.

7Atsakovas teismo posėdyje ir atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 17–18) nurodė, jog su pareikštu ieškiniu sutinka iš dalies. Skolinosi pinigų iš ieškovo 2014 m. gruodžio 12 d. Mastaičiuose 10 000,00 Eur sumą ir šios sumos grąžinimą užtikrino išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Dalį paskolintų pinigų 8 000,00 Eur gražino dalimis ir ieškovas pasirašė pakvitavimus. Paskutinį pakvitavimą pasirašė 2017 m. spalio 3 d., iki 2017 metų galo atsakovas žadėjo gražinti visą sumą, tačiau pasikeitus atsakovo finansinei situacijai - to padaryti negalėjo. Savo situaciją aptarė su ieškovu ir paprašė jo palaukti, kol pagerės finansinė padėtis. Atsakovas nurodo, kad yra vedęs, vykdo individualią veiklą, atsakovo sutuoktinė ieškosi darbo (registruota darbo biržoje), šeimoje auga trys nepilnamečiai vaikai. Atsakovo individuali veikla susijusi su prekyba automobiliais, todėl labai priklauso nuo automobilių pardavimo. Atsakovas neginčija to, kad ieškovui yra skolingas 2 000,00 Eur, bet nesutinka dėl priskaičiuotų palūkanų, kadangi nuo vekselio išdavimo datos 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2017 m. kovo 3 d. kiekvieną mėnesį mokėjo palūkanas. Iki 2016 metų mokėjo 300 Eur per mėnesį, o nuo 2016 iki 2017 m. kovo 3 d. ieškovui sutikus mokėjo 100 Eur palūkanas per mėnesį. Ieškovas rašėsi kiekvieną mokėjimą ant lapelio su atsakovo parašu, tačiau atsakovui kopijos nedavė, todėl atsakovas neturi rašytinio įrodymo, kuris pagrįstu šias aplinkybes. Atsakovas taip pat nesutinka, kad jam būtų priteistos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš žyminio mokesčio, ieškovo transporto, pašto išlaidų, bei kitų su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų, kadangi norėjo susitarti taikiai, be teismo, tačiau ieškovas nesutiko.

8Teismas

konstatuoja:

9ieškinys tenkinamas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 12 d. atsakovas V. D. išdavė ieškovui V. J. neprotestuotiną paprastąjį vekselį, kuriuo, vekselio gavėjui pareikalavus, įsipareigojo sumokėti ieškovui 10 000 Eur iki 2015 m. sausio 12 d. (b. l. 6-7). Byloje nekilo ginčo, kad atsakovas išdavė 2014 m. gruodžio 12 d. vekselį piniginei skolai ieškovui užtikrinti ir, kad likusi nesumokėta atsakovo skola pagal minėtą vekselį sudaro 2 000 Eur, tačiau atsakovas nesutinka su ieškovo paskaičiuotomis 6 proc. metinėmis palūkanomis už laiku negrąžintas skolos dalis iki ieškinio pateikimo teismui dienos ir 6 proc. metinėmis palūkanomis nuo bylos iškėlimo teisme dienos už 2 000,00 Eur skolą iki teismo sprendimo įvykdymo.

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

12Nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. vekselis nebuvo pateiktas ir realizuotas ĮPVĮ nustatyta tvarka ir terminais. Todėl atsakovo pasirašytas paprastasis vekselis, ieškovui praleidus vekselyje jo pateikimo apmokėti terminą pagal ĮPVĮ (Įstatymo 36 straipsnis, 55 straipsnio 1 dalies 1 punktas), neturi vertybinio popieriaus galios. Tačiau pripažinimas, kad atitinkamas dokumentas, įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio (vertybinio popieriaus) galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą. Taigi spręstina, kad 2014 m. gruodžio 12 d. vekselis yra paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovas atsakovui paskolino 10 000 Eur sumą, kurią atsakovas turėjo grąžinti 2015 m. sausio 12 d. Iš atsakovo pateikto pakvitavimo, matyti, kad skolą atsakovas ieškovui grąžindavo dalimis, tai yra 2017 m. kovo 3 d., 2017 m. kovo 30 d., 2017 m. balandžio 28 d., 2017 m. gegužės 30 d., 2017 m. birželio 30 d., 2017 m. rugpjūčio 25 d., 2017 m. rugsėjo 6 d., 2017 m. spalio 3 d. grąžino po 1 000 Eur, viso 8 000 Eur.

13Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų ir mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis).

14CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis).

15Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir laiku pasiskolintos sumos nesumokėjo. Atsakovas neginčijo to, kad su ieškovu nėra visiškai atsiskaitęs, likusi negrąžinta suma 2 000 Eur, tai patvirtino ir ieškovas. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2 000,00 Eur likusią dalį negrąžintos pasiskolintos sumos pagal 2014 m. gruodžio 12 d. paskolos sutartį (vekselį) yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnis).

16Dėl palūkanų priteisimo.

17Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 1 570,37 Eur palūkanas, paskaičiuotas taikant 6 proc. dydžio metinių palūkanų normą už laiku negrąžintas skolos dalis. Ieškovas reikalavimą dėl 6 proc. metinių palūkanų priteisimo grindžia ĮPVĮ 50 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, tačiau, kaip jau buvo minėta, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių.

18Ieškovas reikalavimą priteisti kompensacines palūkanas taip pat grindžia CK 6.210 straipsnio 1 dalies, 6.261 straipsnio nuostatomis. Šios nuostatos apibrėžia skolininko, pažeidusio piniginę prievolę, pareigą tol, kol neatlyginami kreditoriui jo patirti nuostoliai, ir skolininkas naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis, 6.210 straipsnis). Taigi, šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Pažymėtina, kad CK 6.210 straipsnio 1 dalies, 6.261 straipsnio nuostatos, ieškovui pareikalavus, taikytinos nepaisant to, ar jos buvo numatytos sutartyje (šiuo atveju paskolos sutartyje). Atsakovas nesutinka su ieškovo prašomomis priteisti palūkanomis teigdamas, kad nuo vekselio išdavimo 2014 m. gruodžio 12 d. iki 2016 metų mokėjo 300 Eur per mėnesį palūkanas, o nuo 2016 iki 2017 m. kovo 3 d. ieškovui sutikus mokėjo 100 Eur palūkanas per mėnesį. Tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti byloje nėra jokių įrodymų. Pažymėtina, kad pagal CPK 178 straipsnį šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, ieškovo reikalavimas priteisti 1 570,37 Eur palūkanas, paskaičiuotas taikant 6 proc. dydžio metinių palūkanų normą, mažintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 proc. metinės palūkanos už laiku negrąžintas skolos dalis, tai yra:

19už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 13 d. iki 2017 m. kovo 2 d. nuo 10 000 Eur sumos priteistina 1 068,49 Eur (10 000x5/100/365d.X780d.);

20už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 3 d. iki 2017 m. kovo 29 d. nuo 9 000 Eur sumos priteistina 33,29 Eur (9 000/100/365d.X27d.);

21už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 30 d. iki 2017 m. balandžio 27 d. nuo 8 000 Eur sumos priteistina 31,78 Eur (8 000/100/365d.X29d.);

22už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki 2017 m. gegužės 29 d. nuo 7 000 Eur sumos priteistina 30,68 Eur (7 000/100/365d.X32d.);

23už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 29 d. nuo 6 000 Eur priteistina 25,48 Eur (6 000/100/365d.X31d.);

24už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. nuo 5 000 Eur sumos priteistina 38,36 Eur (5 000/100/365d.X56d.);

25už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2017 m. rugsėjo 5 d. nuo 4 000 Eur sumos priteistina 6,58 Eur (4 000/100/365d.X12d.);

26už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. spalio 2 d. nuo 3 000 Eur sumos priteistina 11,10 Eur (3 000/100/365d.X27d.);

27už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. nuo 2 000 Eur sumos priteistina 63,84 Eur (2 000/100/365d.X233d.); viso priteistina palūkanų suma yra 1 309,60 Eur.

28Ieškovas prašo priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos už

292 000,00 Eur skolą iki teismo sprendimo įvykdymo. Kaip jau minėta šios bylos atveju ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių, netaikomos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys pareikštas 2014 m. gruodžio 12 d. paskolos sutarties pagrindu, teismo pripažintas pagrįstu, dėl procesinių palūkanų priteisimo taikytinos CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies normos. Skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, vadinamas procesinėmis palūkanomis, todėl ieškovui neviršijant reikalavimo apimties iš atsakovo priteisiamos ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2 000 Eur nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. gegužės 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.210 straipsnio 1 dalis).

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, o kitoje dalyje atmetus, buvo patenkinta 92,70 procentai ieškinio reikalavimų (3 309,60*100/3 570,37), atmesta 7,30 proc. ieškinio reikalavimų. Nagrinėjamu atveju bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos atsižvelgiant į aukščiau nustatytas proporcijas. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas sumokėjo 80,89 Eur žyminį mokestį, todėl iš atsakovo priteistina 74,99 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl klausimas dėl jų nesvarstytinas.

32Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 7,25 Eur. Šios išlaidos valstybės naudai taip pat paskirstytinos atsižvelgiant į aukščiau nustatytas proporcijas, todėl iš atsakovo valstybei priteistina 6,72 Eur. Ieškovui tenkanti išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, dalis (0,53 Eur) neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl jos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

33Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

34Atsakovas prašo atsižvelgti į jo finansinę padėtį ir skolą išdėstyti dalimis.

35CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti, išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Teismo sprendimo privalomumas, pasireiškiantis tuo, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 straipsnis), lemia, jog sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Šios nuostatos suponuoja, kad vien turtinė atsakovo padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo privalomo išdėstymo.

36Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo praktikoje vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, jeigu egzistuoja itin nepalankios aplinkybės teismo sprendimo įvykdymui (pavyzdžiui, teismo sprendimo įvykdymas sąlygotų skolininkui itin sunkias finansines pasekmes) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011, ir joje nurodyta kita kasacinio teismo praktika). Atsakovo skola ieškovui sudaro 3 309,60 Eur. Atsakovas ieškovui skolos (2 000 Eur) negrąžina nuo 2015 m. sausio 12 d. Atsakovas prašo išdėstyti sprendimo vykdymą dalimis motyvuodamas sunkia finansine padėtimi, t. y. tik nurodė, kad jo šeimos finansinė padėtis sunki (žmona bedarbė, augina tris vaikus), tačiau jokių įrodymų, patvirtinančių sunkią savo finansinę padėtį, teismui nepateikė (CPK 178 straipsnis). Ieškovas nesutiko su skolos išdėstymu dalimis, nes atsakovas jau 2018 m. birželio 28 d. pateikęs atsiliepimą skolą žadėjo grąžinti dalimis, tačiau iki teismo posėdžio nieko nesumokėjo. Šiuos ieškovo argumentus teismas laiko pagrįstais. Teismas pažymi, kad ieškovas pareiškė ieškinį 2018 m. gegužės 24 d., o šiai dienai, t. y. praėjus daugiau nei trims mėnesiams, atsakovas net dalies skolos neapmokėjo, kas rodo, kad atsakovas visą situaciją vertina išimtinai tik per savo interesų apsaugos prizmę, neatsižvelgdama į ieškovo interesus dėl sprendimo įvykdymo išdėstymo. Teismo nuomone, toks vertinimas nėra pagrįstas ir negali užtikrinti protingos interesų pusiausvyros.

37Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, bei vadovaudamasis CPK 7 straipsnio 1 dalimi, 18 straipsniu, 284 straipsnio 1 dalimi, byloje pateiktais įrodymais, teismas sprendžia, kad atsakovas neįrodė, kad išdėsčius teismo sprendimo vykdymą bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, nebus pažeisti kitos šalies lūkesčiai ar iš esmės nebus paneigtas teismo sprendimas, todėl atsakovo prašymas dėl sprendimo vykdymo atmestinas kaip nepagrįstas.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 270 straipsniu, 279 straipsnio 2 dalimi, 284 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

39ieškinį tenkinti iš dalies.

40Priteisti iš atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) ieškovui V. J., asmens kodas ( - ) 2 000 Eur (dviejų tūkstančių eurų) skolą, 1 309,60 Eur (tūkstančio trijų šimtų devynių eurų 60 ct) palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo 2 000 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. gegužės 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 74,99 Eur (septyniasdešimt keturių eurų 99 ct) bylinėjimosi išlaidas.

41Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

42Atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

43Priteisti iš atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) 6,72 Eur (šešių eurų 72 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (procesinių dokumentų įteikimo (pašto) išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Virginija Simanavičienė,... 2. sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant ieškovui V. J., atsakovui V.... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. J.... 4. Teismas... 5. ieškovas V. J. (toliau – ieškovas) patikslintu ieškiniu prašo priteisti... 6. Ieškovas teismo posėdžio metu, ieškinyje ir patikslintame ieškinyje... 7. Atsakovas teismo posėdyje ir atsiliepime į ieškinį (1 t., b. l. 17–18)... 8. Teismas... 9. ieškinys tenkinamas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad 2014 m. gruodžio 12 d. atsakovas V. D. išdavė... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir... 12. Nagrinėjamu atveju 2014 m. gruodžio 12 d. vekselis nebuvo pateiktas ir... 13. Įstatyme paskolos sutartis apibrėžiama kaip sutartis, kuria viena šalis... 14. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 15. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti... 16. Dėl palūkanų priteisimo.... 17. Ieškovas ieškiniu prašo priteisti 1 570,37 Eur palūkanas, paskaičiuotas... 18. Ieškovas reikalavimą priteisti kompensacines palūkanas taip pat grindžia CK... 19. už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 13 d. iki 2017 m. kovo 2 d. nuo 10 000 Eur... 20. už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 3 d. iki 2017 m. kovo 29 d. nuo 9 000 Eur... 21. už laikotarpį nuo 2017 m. kovo 30 d. iki 2017 m. balandžio 27 d. nuo 8 000... 22. už laikotarpį nuo 2017 m. balandžio 28 d. iki 2017 m. gegužės 29 d. nuo 7... 23. už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 30 d. iki 2017 m. birželio 29 d. nuo 6... 24. už laikotarpį nuo 2017 m. birželio 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. nuo 5... 25. už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. iki 2017 m. rugsėjo 5 d. nuo 4... 26. už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. spalio 2 d. nuo 3 000 Eur... 27. už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 3 d. iki 2018 m. gegužės 23 d. nuo 2 000... 28. Ieškovas prašo priteisti 6 procentų metines palūkanas nuo bylos iškėlimo... 29. 2 000,00 Eur skolą iki teismo sprendimo įvykdymo. Kaip jau minėta šios... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 31. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos... 32. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos sudaro 7,25 Eur. Šios išlaidos... 33. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo ... 34. Atsakovas prašo atsižvelgti į jo finansinę padėtį ir skolą išdėstyti... 35. CPK 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo... 36. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą kasacinio teismo... 37. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, bei vadovaudamasis CPK 7 straipsnio 1... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 39. ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Priteisti iš atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) ieškovui V. J., asmens kodas... 41. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 42. Atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 43. Priteisti iš atsakovo V. D., asmens kodas ( - ) 6,72 Eur (šešių eurų 72... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...