Byla 1-144-377/2019

1Tauragės apylinkės T. T. rūmų teisėja G. G.,

2išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos T. T. apylinkės prokuratūros prokuroro Nomedo Metrikio pareiškimą dėl proceso užbaigimo baudžiamuoju įsakymu byloje ir susipažinusi su ikiteisminio tyrimo bylos medžiaga, kurioje R. T., asmens kodas ( - ) gimęs ( - ), Pagėgių sav., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, pradinio išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ) teistas: 2008 m. birželio 12 d. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau –BK) 180 str. 1 d. - laisvės atėmimu 1 m., BK 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1 m., įpareigojant 6 mėn. dirbti arba mokytis; 2018 m. spalio 11 d. Plungės apylinkės teismo (nuosprendis 2018 m. gruodžio 20 d. Klaipėdos apygardos teismo pakeistas) pagal BK 138 str. 2 d. 8 p. - 10 (dešimties) mėn. l. atėmimu., pagal BK 140 straipsnio 3 dalį - paskirta 30 (trisdešimties) parų arešto bausmę; pagal BK 284 straipsnį - paskirta 30 (trisdešimties) parų arešto bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 5 dalies 1 punktu, bausmės subendrintos apėmimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 10 (dešimčiai) mėnesių (veika dėl L. Č. ir B. Č. sužalojimo pažeidžiant viešąją tvarką). Pagal BK 284 straipsnį – paskirta 30 (trisdešimties) parų arešto bausmė (veika dėl G. G. sužalojimo pažeidžiant viešąją tvarką). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis, bausmės subendrintos dalinio bausmių sudėjimo būdu, prie griežtesnės pridedant dalį švelnesnės bausmės ir paskirta subendrinta 10 (dešimties) mėnesių 10 (dienų) laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 ir 9 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nuosprendžiu paskirta bausme ir paskirta galutinė subendrinta 1 (vienerių) metų 1 (vieno) mėnesio ir 10 (dešimties) dienų laisvės atėmimo bausmė. Į bausmės laiką įskaitytas suėmimo laikas nuo 2018 m. rugpjūčio 16 d. iki 2018 m. spalio 11 d. ir atlikta bausmė pagal Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų 2018 m. rugpjūčio 17 d. nuosprendį. L. R. Trinką atlikusiu nuosprendžiu paskirtą bausmę. R. T. paleistas teismo posėdžių salėje, teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK ) 284 straipsnį.

3Teismas

Nustatė

4R. T. 2012 m. balandžio 27d., apie 23.50 val., ( - ) prie kultūros namų, kur vyko diskoteka, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas kartu su L. Š. ir V. T., viešoje vietoje, pašalinių asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, surikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, tai yra įžūliais veiksmais V. T. pribėgęs prie R. P., pargriovė jį ant žemės ir tyčia, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių spyrė R. P. į įvairias kūno vietas, o R. T. ant žemės gulinčiam R. P. tyčia, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių spyrė R. P. į įvairias kūno vietas, o L. Š. atsikėlus R. P. nuo žemės, vieną kartą galva trenkė R. P. į veidą, tuo R. P. padarydamas poodinę kraujosruvą kairės akies apatiniame voke, t. y. padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

5Šiais veiksmais R. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284 straipsnyje.

6K. R. T. kaltę pripažįsta visiškai. Nurodė, kad nuo nusikalstamos veikos padarymo praėjo beveik 6 metai, todėl smulkiai nebepamena visų įvykio detalių. Ikiteisminio tyrimo metu pirminėje savo apklausoje jis neigė savo kaltę, tačiau vėliau, gerai prisiminęs visas įvykio aplinkybes ir pasikalbėjęs su kitais įvykio dalyviais jis atsiminė, kad ir jis taip pat naudojo fizinę jėgą prieš R. P.. Jis buvo išvykęs į užsienį uždarbiauti, į Lietuvą visą tą laiką grįžęs nebuvo. Jis jokio tikslo slapstytis nuo ikiteisminio tyrimo pareigūnų neturėjo. Dirbo užsienyje, pinigų vis trūko grįžti į Lietuvą. Be to manė, kad ikiteisminis tyrimas yra nutrauktas. Nebėgo ir nesislapstė. 2012 m. balandžio mėn., galėjo būti gal 27 diena, neatsimena ar buvo šeštadienis, ar penktadienis, praėjo daug laiko nuo įvykio, jis su draugu L. Š. ir broliu V. T. sutarė, kad vakare eis į diskoteką, Lumpėnų kaimo kultūros namuose. Apie 20.00 val., galėjo būti ir vėliau, nepamena, kartu su L ir V atėjo prie kultūros namų salės. Atsimena, tą vakarą vartojo alkoholinius gėrimus, bei atėjus prie kultūros namų, lauke, tarp jo brolio V ir R. P., įvyko konfliktas, kiek atsimena, pirmiausiai žodinis, o po to V jį pastūmė. R. P. pargriuvo ant žemės. Pamena, kad V spyrė gulinčiam R. P. į įvairias kūno vietas, kiek kartų spyrė nepamena. Jis taip pat gulinčiam R. P. kelis kartus spyrė į įvairias kūno vietas, kiek kartų galėjo spirti R. P. tikrai nežino. Ką darė L, pasakyti negali, nepamena. Jis savo kaltę dėl jam pareikštų įtarimų pripažįsta visiškai, gailisi dėl padarytos nusikalstamos veikos, atsiprašė nukentėjusiojo R. P. ir padarytą žalą jam atlygino. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų užbaigtas baudžiamuoju įsakymu (1 t., b. l. 158-161).

7Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais įrodymais:

8Iš 2012 m. balandžio 28 T. T. apskrities vyriausiojo policijos komisariato Pagėgių policijos komisariato pranešimo apie pradėtą ikiteisminis tyrimas byloje Nr. 29-1-00108-12 matyti, kad 2012 m. balandžio 28 d. pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau - BK) 284 straipsnį dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurio metu buvo sumuštas R. P. ( 1 t., b.l. 1-2);

9Iš 2015 m. liepos 28 d. Klaipėdos apygardos T. T. apylinkės prokuratūros nutarimo atskirti ikiteisminius tyrimus matyti, jog 2013 m. sausio 30 d. iš ikiteisminio tyrimo medžiagos Nr. 30-9-00068-13 buvo išskirta byla Nr. 30-9-00068-13 V ir R. T. atžvilgiu bei paskelbta jų paieška. Vėliau R. T. buvo atsiradęs, tačiau vėliau paskelbta jo paieška. R. T. vėl pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ir 2015 m. liepos 28 d. ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu buvo išskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą Nr. 04-2-00237-15 bei 2015 m. liepos 28 d. jam vėl paskelbta paieška (1 t., b. l. 34-35, 36-38).

10Iš 2013 m. sausio 18 d. pranešimo apie įtarimą matyti, jog R. T. 2013 m. sausio 18 d. buvo pateiktas pranešimas apie įtarimą pagal BK 284 straipsnį. Jis kaltu neprisipažino (1 t., b.l. 146-148);

11N. R. P parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., apie 23 val. 50 min, ( - ) kaimo kultūros namuose, šokiuose ir po įvykusios diskotekos, lauke buvo sumuštas pažįstamų V. T., R. T. ir L. Š.. Vaikinai buvo neblaivūs. V ir R kelis kartus jam gulinčiam ant žemės spyrė į įvairias kūno vietas, o L. Š. vieną kartą galva trenkė į veidą. Dėl patirtų sužalojimų jis kreipėsi į teismo medicinos ekspertą (1 t., b. l. 89-91).

12L. N. J parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., po diskotekos, vykusios Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., Lumpėnų kultūros namuose ji kartu su savo draugu R. P. ėjo iš šokių salės link automobilio ir staiga prie jų priėję trys vaikinai nieko nesakę vienas iš jų spyrė koja Ramūnui. Po to ji pamatė, kad tie patys trys vaikini spardė R. P., gulintį ant žemės. Vaikinai be jokios priežasties, nieko nesakę spardė R. P. (1 t., b. l. 95);

13Liudytoja D. P. parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., apie 20 val., ji atvyko kartu su savo broliu R. P. ir drauge N. J. į diskoteką, vykusią Lumpėnų k., Pagėgių sav., kultūros namuose. Nuo pat diskotekos pradžios prie jų kabinėjosi V. T., R. T. ir L. Š.. Pasibaigus šokiam, jos brolį R. P. sumušė V. T., R. T. ir L. Š.. Kiek tiksliai ir kur sudavė ji nespėjo pamatyti. Ji bandė raminti muštynes, tačiau V. T. buvo išvadinta įvairias necenzūriniais žodžiais (1 t., b. l. 96).

14L. Š., apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo byloje parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., kartu su draugais V. T. ir R. T. buvo Lumpėnų k., Pagėgių sav., prie kultūros namų, kur vyko diskoteka. Jis su draugais buvo neblaivūs. V. T. supyko ant R. P., kad pastarasis su juo nesisveikina, todėl po diskotekos nusprendė jį sumušti. Po diskotekos R. P. išėjus į lauką, V. T. pribėgo prie jo, pargriovė ant žemės ir kelis kartus spyrė į įvairias kūno vietas. R. T. taip pat spyrė kelis kartus R. P. į įvairias kūno vietas. R. P. atsistojus nuo žemės, jis nieko nesakęs vieną kartą savo galva trenkė R. P. į veidą (1 t., b. l. 104);

15V. T., apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo byloje, parodė, kad savo kaltę dėl jam pareikšto įtarimo pilnai pripažįsta. Nuo įvykio praėjo daug laiko, ir visų įvykio aplinkybių pilnai nepamena. Su nukentėjusiuoju susitaikė, žalą pilnai savanoriškai atlygino (1 t., b. l. 114-115);

16Iš V. T. medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo T. T. poskyrio specialisto išvados Nr. G 182/12(11) matyti, kad R. P. padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas (1 t., b. l. 87);

17Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma įrodo ir leidžia neabejotinai teigti, kad R. T. padarė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kuri teisingai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnį, kadangi kaltinamasis 2012 m. balandžio 27 d., viešoje vietoje, tai yra Lumpėnų k., Lumpėnų sen., Pagėgių sav., prie Lumpėnų kultūros namų, kur vyko diskoteka, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, veikdamas kartu su L. Š. ir V. T., pašalinių asmenų akivaizdoje, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams, surikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, tai yra įžūliais veiksmais ant žemės gulinčiam R. P. tyčia, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą skaičių spyrė į įvairias kūno vietas, tuo R. P. padarydamas nežymų sveikatos sutrikdymą.

18Kaltinamojo kaltė visiškai įrodyta aukščiau aptartais įrodymais, bei jo paties prisipažinimu, todėl kaltinamasis baustinas.

19Prokuroras kaltinamajam R. T. už nusikalstamą veiką, padarytą 2012 m. balandžio 27 d. pažeidus viešąją tvarką, bei R. P. padarius nežymų sveikatos sutrikdymą, siūlo skirti - 15 MGL (750 eurų) baudą. Pritaikyti BK 641 straipsnį, paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti galutinę bausmę - 10 MGL (500 eurų) baudą.

20Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir su siūloma bausme bei jos dydžiu sutinka (1 t., b. l. 42-44).

21Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, kaltinamojo asmenybę, kaltinamojo atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, kitas reikšmingas bylai aplinkybes (BK 54 straipsnio 2 dalis).

22R. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad jis veiką padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (BK 60 straipsnio 1 dalies 9 punktas). R. T. padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, anksčiau teistas (II t. b. l. 2-35), administracine tvarka nebaustas (2 t., b. l. 36).

23Įvertinus padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumą, kaltinamojo asmenybę, atsižvelgiant į jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, kaltinamajam skirtina BK 284 straipsnyje numatyta bausmė – 15 MGL (750 eurų) bauda.

24Įvertinus tai, kad yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui – kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamajam skiriama bausmė mažinama 1/3, paskiriant galutinę bausmę – 10 MGL (500 eurų) baudą.

25Ikiteisminio tyrimo metu R. T. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti (1 t., b. l. 162-165). Ši kardomoji priemonė paliktina nepakeista iki teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos, o baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – naikintina.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu,

Nutarė

27R. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnį ir skirti jam 15 MGL (750 Eur) dydžio baudą.

28Vadovaujantis Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti 10 MGL (500 Eur) dydžio baudą.

29Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos palikti nepakeistą, o baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikinti.

30Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per šešis mėnesius nuo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos į vieną iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų: LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB banke „Swedbank“, Nr. LT74 4010 0510 0132 4763, esančią Luminor Bank AB banke, Nr. LT05 7044 0600 0788 7175, esančią AB SEB banke, Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB Šiaulių banke, Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią Luminor Bank AB banke, Nr. LT427230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, Nr. LT78 7290 0000 0013 0151, esančią AB „Citadele“ banke, nurodant įmokos kodą 6801. Išaiškinti, kad nustatytu laiku nesumokėta arba nepervesta bauda bus išieškota priverstinai, pateikiant vykdyti antstoliui.

31I. R. T., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per keturiolika dienų nuo šio dokumento gavimo, jis turi teisę T. T. apylinkės T. T. rūmams prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei jis šia teise nepasinaudos, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisės ir bus vykdomas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės T. T. rūmų teisėja G. G.,... 2. išnagrinėjusi Klaipėdos apygardos T. T. apylinkės prokuratūros prokuroro... 3. Teismas... 4. R. T. 2012 m. balandžio 27d., apie 23.50 val., ( - ) prie kultūros namų, kur... 5. Šiais veiksmais R. T. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 284... 6. K. R. T. kaltę pripažįsta visiškai. Nurodė, kad nuo nusikalstamos veikos... 7. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ir kitais byloje surinktais... 8. Iš 2012 m. balandžio 28 T. T. apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 9. Iš 2015 m. liepos 28 d. Klaipėdos apygardos T. T. apylinkės prokuratūros... 10. Iš 2013 m. sausio 18 d. pranešimo apie įtarimą matyti, jog R. T. 2013 m.... 11. N. R. P parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., apie 23 val. 50 min, ( - ) kaimo... 12. L. N. J parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., po diskotekos, vykusios... 13. Liudytoja D. P. parodė, kad 2012 m. balandžio 27 d., apie 20 val., ji atvyko... 14. L. Š., apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo byloje parodė, kad 2012 m.... 15. V. T., apklaustas įtariamuoju ikiteisminio tyrimo byloje, parodė, kad savo... 16. Iš V. T. medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Teisingumo T. T.... 17. Baudžiamojoje byloje ištirtų įrodymų visuma įrodo ir leidžia... 18. Kaltinamojo kaltė visiškai įrodyta aukščiau aptartais įrodymais, bei jo... 19. Prokuroras kaltinamajam R. T. už nusikalstamą veiką, padarytą 2012 m.... 20. Kaltinamasis dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir su... 21. Skiriant bausmę kaltinamajam, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos... 22. R. T. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs... 23. Įvertinus padaryto nusikaltimo pobūdį, pavojingumą, kaltinamojo asmenybę,... 24. Įvertinus tai, kad yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui –... 25. Ikiteisminio tyrimo metu R. T. buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420... 27. R. T. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284... 28. Vadovaujantis Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirtą... 29. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, iki... 30. Nustatyti, kad bauda turi būti sumokėta per šešis mėnesius nuo... 31. I. R. T., kad nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...