Byla 2-21-1069/2019
Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

1Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,

2sekretoriaujant Redai Vingienei,

3dalyvaujant ieškovei O. V. ir jos atstovui advokatui Rimantui Šimkaičiui,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės O. V. ieškinį atsakovui S. T. V. (S. T. V.) dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės,

Nustatė

5I.

6Ieškovės reikalavimai ir argumentai

71.

8ieškovė O. V. kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti jos ir atsakovo S. T. V. ( - ) Šilutės rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje sudarytą santuoką, po santuokos nutraukimo ieškovei palikti jos iki santuokos turėtą pavardę – „( - )“.

92.

10Ieškinyje ieškovė nurodė, kad gyvenant santuokoje išaiškėjo šalių interesų ir charakterių skirtumai, todėl nuo 2010 metų nebegyvena kartu, nebeveda bendro ūkio, nebevykdo sutuoktinių pareigų. Dėl nurodytų aplinkybių santuoka yra faktiškai iširusi. Santuoka yra formali ir nėra tikimybės, kad jie vėl pradės gyventi kartu kaip sutuoktiniai. Santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

113.

12Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su sutuoktiniu 1991-07-11 susituokė Lietuvoje ir išvyko gyventi į Lenkiją. Kadangi vyras susirgo šizofrenija, liga progresavo, todėl ilgainiui jo globą perėmė jo mama. Ieškovės visa jos šeima gyvena Lietuvoje, todėl ji taip pat grįžo į Lietuvą. Šalys santuokoje bendrų vaikų neturėjo, bendrosios jungtinės nuosavybės teise nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neįgijo, skolinių įsipareigojimų kreditoriams neturi. Poreikis nutraukti santuoką atsirado todėl, kad šiuo metu gyvena kartu su pirmu sutuoktiniu, su kuriuo turėjo ir vaikų, todėl šiuo metu norėtų vėl sudaryti santuoką su buvusiu sutuoktiniu, bendrų vaikų tėvu.

134.

14Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti. Pažymėjo, kad sutuoktinių ryšiai yra nutrūkę jau senai, santuokos nutraukimas būtinas pilnaverčiam ieškovės gyvenimui. Sutuoktiniai santuokoje neįgijo jokio dalintino turto ar įsipareigojimų, vaikų neturėjo.

15II.

16Atsakovo procesinė pozicija

175.

18Atsakovas, kurio gyvenamoji vieta Lenkijoje, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, jam adresuoti procesiniai dokumentai, informuojantis, apie civilinį procesą dėl santuokos nutraukimą ir ieškovės reikalavimus, atsakovui buvo išsiųsti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (b. l. 55-60) ir įteikti tinkamai 2019-03-18 (dokumentus priėmė atsakovo globėja / kuratorė) (b. l. 69-74).

196.

20Įstatymas įpareigoja teismą imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias procesui vilkinti ir siekti, kad byla būtų išnagrinėta teismo viename posėdyje, jeigu tai nekenkia tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 7 straipsnio 1 dalis). Šalims įstatymas numato pareigą joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis naudotis sąžiningai, veikti taip, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai, domėtis nagrinėjamos bylos eiga, pasirūpinti tinkamu atstovavimu, pateikti įrodymus, pranešti teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdyje ir nurodyti nedalyvavimo priežastis. Kai šalys teismo posėdyje dalyvauti pageidauja, bet negali dėl svarbių priežasčių, turi iš anksto teismui pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nurodyti svarbias priežastis ir pridėti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 42 straipsnio 5 dalis).

217.

22Kadangi atsakovui tinkamai įteikti procesiniai dokumentai darytina išvada, kad atsakovas apie teisme nagrinėjamą civilinę bylą žinojo, tačiau CPK 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų pareigų nevykdė, tinkamu atstovavimu teisme nepasirūpino, įrodymų neteikė, nepranešė teismui apie ketinimą nedalyvauti teismo posėdžiuose. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, jos atstovas sutiko ir prašė bylą nagrinėti iš esmės atsakovui nedalyvaujant, teismas išnagrinėjo bylą iš esmės atsakovui nedalyvaujant (CPK 7 straipsnis, 246 straipsnio 2 dalis, 384 straipsnio 2 dalis). Teismas

konstatuoja:

Ieškinys tenkintinas visiškai.

23III.

24Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

25Dėl bylos teismingumo

268.

27Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad O. V. ir S. T. V. santuoka sudaryta ( - )Šilutės rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje (b. l. 6-9). Ieškovė pareiškė ieškinį dėl santuokos nutraukimo esant abiejų sutuoktinių kaltei ir nurodė, kad jos gyvenamoji vieta yra Lietuvoje (b. l. 4) bei nurodė paskutinę jai žinomą atsakovo gyvenamąją vietą Lenkijoje. Iš teismo posėdyje ieškovės duotų paaiškinimų ir teismui pateiktų duomenų (tarp kurių ir duomenys, patvirtinantys procesinių dokumentų įteikimo atsakovui faktą) nustatyta, kad sutuoktiniai šiuo metu gyvena skirtingose valstybėse – ieškovė Lietuvoje, o atsakovas Lenkijoje. Taigi ši byla dėl santuokos nutraukimo turi tarptautinį elementą, todėl spręstina dėl jos teismingumo (CPK 782 straipsnis).

289.

29Tais atvejais, kai šalys yra skirtingų valstybių piliečiai ir (ar) gyvena skirtingose Europos Sąjungos valstybėse yra taikomas Europos Sąjungos teisinis reguliavimas, t. y. 2003-11-27 Tarybos Reglamentas Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (toliau ir – Reglamentas).

3010.

31Reglamento 3 straipsnyje nurodyta, kurios valstybės narės teismas turi kompetenciją nagrinėti bylą dėl santuokos nutraukimo: 1. jurisdikciją turi teismai, esantys toje valstybėje narėje: a) kurios teritorijoje: yra sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, arba buvo sutuoktinių paskiausia nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu vienas iš sutuoktinių joje tebegyvena, arba yra atsakovo nuolatinė gyvenamoji vieta, arba yra vieno iš sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu buvo paduotas bendras pareiškimas, arba yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip metus iki pareiškimo padavimo, arba yra pareiškėjo nuolatinė gyvenamoji vieta, jeigu jis arba ji ten gyveno ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki pareiškimo padavimo ir yra atitinkamos valstybės narės pilietis arba; b) kurios pilietybę turi abu sutuoktiniai arba, kurioje yra abiejų sutuoktinių nuolatinė gyvenamoji vieta.

3211.

33Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra Lietuvos Respublikos pilietė, gyvenanti Lietuvoje, teismas sprendžia, kad pagal Reglamentą šis ieškinys yra teismingas Lietuvos Respublikos teismui, t. y., jurisdikciją nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovės O. V. reikalavimą atsakovui S. T. V. dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės turi Lietuvos Respublikos teismas (Reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punktas, CK 1.29 straipsnio 2 dalis).

34Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės

3512.

36Kaip minėta, šalių santuoka sudaryta 1999-07-11 Šilutės rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje. Ieškovė prašo nutraukti su atsakovu sudarytą santuoką dėl abiejų sutuoktinių kaltės. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad ilgainiui išryškėjo atsakovo psichinės ligos požymiai, su kuriais ieškovei buvo sudėtinga taikytis, atsakovo sveikatos būklei visiškai pablogėjus, jis pradėtas gydyti stacionare, pripažintas neveiksniu ir paskirta jo globėja / kuratorė. Ieškovė svetimoje šalyje (Lenkijoje) neturėdama nei artimųjų nei turto grįžo į Lietuvą. Kita vertus, ieškovė atnaujino ryšius su savo pirmuoju sutuoktinių, su kuriuo šiuo metu kartu gyvena ir veda bendrą ūkį, todėl, ieškovės vertinimu, santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

3713.

38CK 3.61 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos aplinkybes, gali pripažinti, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog pripažinus, kad santuoka iširo dėl abiejų sutuoktinių kaltės, atsiranda tos pačios pasekmės, kaip ir nutraukus santuoką sutuoktinių bendru sutikimu (CK 3.51–3.54 straipsnis).

3914.

40Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad sutuoktiniai jau nuo 2010 m. (t. y., beveik 10 metų) negyvena kartu ir santuokinio gyvenimo, netvarko bendro ūkio. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė pripažįsta, jog santuoka jau yra faktiškai iširusi, šalys negyvena kartu ir nesiekia atkurti santuokinio gyvenimo, į ieškinyje išdėstytas santuokos iširimo priežastis, taip pat remdamasis aplinkybe, kad atsakovo atstovė (globėja / kuratorė) nenurodė prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimo ir jį pagrindžiančių argumentų, daro išvadą, kad šalių santuoka faktiškai iširusi, todėl santuoka nutrauktina dėl abiejų sutuoktinių kaltės (CK 3.61 straipsnis).

41Dėl pavardžių po santuokos nutraukimo

4215.

43Sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę arba iki santuokos turėtą pavardę (CK 3.69 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymu po santuokos nutraukimo jai paliekama jos iki santuokos sudarymo turėta pavardė – „( - )“, o atsakovui jo santuokinė pavardė – „( - )“ (CK 3.69 straipsnis).

44Dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo

4516.

46Šalys viena iš kitos išlaikymo priteisti neprašo, todėl šis klausimas nespręstinas (CK 3.72 straipsnis).

47Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir prievolių kreditoriams po santuokos nutraukimo

4817.

49Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti dėl sutuoktinių bendro turto padalijimo, nes santuokos nutraukimas yra bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės pabaiga (CK 3.59 straipsnis, 3.62 straipsnio 3 dalis, 3.100 straipsnio 4 punktas).

5018.

51Iš Nekilnojamojo turto registro 2019-04-17 išrašų Nr. ( - ) (b. l. 16, 75-77) bei VĮ „Regitra“ pažymų (b. l. 10-11) nustatyta, kad gyvendamos santuokoje šalys bendrosios jungtinės nuosavybės teise jokio turto neturi, taip pat nėra duomenų apie finansinių įsipareigojimų kreditoriams, todėl šie klausimai nespręstini.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 3 dalimi, 259, 260, 263-270 straipsniais, 271 straipsnio 2 dalimi, 275 straipsniu, 282 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 385 straipsniu,

Nutarė

53ieškinį patenkinti.

54Nutraukti ieškovės O. V. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo S. T. V. (S. T. V.) (gimusio 1957-06-27) santuoką, sudarytą ( - )Šilutės rajono savivaldybės civilinės metrikacijos skyriuje (liudijimo Nr. 006884), dėl abiejų sutuoktinių kaltės.

55Po santuokos nutraukimo ieškovei O. V. palikti iki šios santuokos turėtą pavardę – „( - )“, atsakovui S. T. V. (S. T. V.) – „( - )“.

56Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti elektroninių ryšių priemonėmis Šilutės rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, Vedybų sutarčių registrui.

57Šis sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmus.

1. Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėja Lina Nainienė,... 2. sekretoriaujant Redai Vingienei,... 3. dalyvaujant ieškovei O. V. ir jos atstovui advokatui Rimantui Šimkaičiui,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 5. I.... 6. Ieškovės reikalavimai ir argumentai... 7. 1.... 8. ieškovė O. V. kreipėsi į teismą, prašydama nutraukti jos ir atsakovo S.... 9. 2.... 10. Ieškinyje ieškovė nurodė, kad gyvenant santuokoje išaiškėjo šalių... 11. 3.... 12. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad su sutuoktiniu 1991-07-11... 13. 4.... 14. Ieškovės atstovas teismo posėdyje palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė... 15. II.... 16. Atsakovo procesinė pozicija... 17. 5.... 18. Atsakovas, kurio gyvenamoji vieta Lenkijoje, atsiliepimo į ieškinį... 19. 6.... 20. Įstatymas įpareigoja teismą imtis CPK nustatytų priemonių, kad būtų... 21. 7.... 22. Kadangi atsakovui tinkamai įteikti procesiniai dokumentai darytina išvada,... 23. III.... 24. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 25. Dėl bylos teismingumo... 26. 8.... 27. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad O. V. ir S. T. V. santuoka... 28. 9.... 29. Tais atvejais, kai šalys yra skirtingų valstybių piliečiai ir (ar) gyvena... 30. 10.... 31. Reglamento 3 straipsnyje nurodyta, kurios valstybės narės teismas turi... 32. 11.... 33. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovė yra Lietuvos Respublikos pilietė,... 34. Dėl santuokos nutraukimo dėl abiejų sutuoktinių kaltės ... 35. 12.... 36. Kaip minėta, šalių santuoka sudaryta 1999-07-11 Šilutės rajono... 37. 13.... 38. CK 3.61 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas, atsižvelgdamas į bylos... 39. 14.... 40. Ieškovė ieškinyje nurodė ir jos atstovas teismo posėdyje patvirtino, kad... 41. Dėl pavardžių po santuokos nutraukimo... 42. 15.... 43. Sutuoktinis po santuokos nutraukimo gali pasilikti savo santuokinę arba iki... 44. Dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo... 45. 16.... 46. Šalys viena iš kitos išlaikymo priteisti neprašo, todėl šis klausimas... 47. Dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir prievolių kreditoriams po santuokos... 48. 17.... 49. Teismas, nutraukdamas santuoką, turi išspręsti dėl sutuoktinių bendro... 50. 18.... 51. Iš Nekilnojamojo turto registro 2019-04-17 išrašų Nr. ( - ) (b. l. 16,... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87... 53. ieškinį patenkinti.... 54. Nutraukti ieškovės O. V. (asmens kodas ( - ) ir atsakovo S. T. V. (S. T. V.)... 55. Po santuokos nutraukimo ieškovei O. V. palikti iki šios santuokos turėtą... 56. Įsiteisėjusio teismo sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 57. Šis sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...