Byla 2A-1777-123/2012
Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo bei nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, Albinos Pupeikienės rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės S. Č. ieškinį atsakovui A. K., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, išlaikymo įsiskolinimo bei nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo nepilnamečiam sūnui J. Č., gim. ( - ), išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis, po 400 Lt kas mėnesį nuo ieškinio teismui pateikimo dienos iki jo pilnametystės, taip pat priteisti 4 950 Lt išlaikymo įsiskolinimą, nustatyti nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą su ieškove ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad sūnaus išlaikymui per mėnesį išleidžia apie 1 900 Lt, nes sūnus yra sergantis, jam yra problemų su širdimi, šiuo metu ji gyvena pas tėvus, vežioja sūnų į masažus, baseiną, perka sauskelnes, mišinėlius. Jos pajamos per mėnesį yra apie 2 048 Lt. Nurodė, kad atsakovas su sūnumi nebendrauja, jis yra jaunas ir darbingas vyras, todėl turi teikti išlaikymą sūnui. Paaiškino, kad atsakovo turimi kreditiniai įsiskolinimai neturi jokios reikšmės priteisiant išlaikymą vaikui.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-06-08 sprendimu ieškinį patenkino iš dalies.

4Nepilnamečio J. Č. gyvenamąją vietą nustatė su ieškove; priteisė iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiam sūnui, mokamą periodinėmis išmokomis, po 350 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2012-03-16 iki jo pilnametystės, šią išlaikymo sumą kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją; priteisė iš atsakovo nepilnamečiam sūnui 4 100 Lt išlaikymo įsiskolinimą, išlaikymui skirtų piniginių lėšų tvarkytoja paskiriant ieškovę. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš atsakovo 139 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir 1 223,50 Lt ieškovei S. Č. Visiškai įvykdžius teismo sprendimo dalį dėl 4 100 Lt išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo iš atsakovo nusprendė panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-03-16 nutarties pagrindu taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo nurodė, kad ieškovė nepateikė teismui konkretaus paskaičiavimo dėl vidutinių mėnesinių vaiko poreikių išlaidų. Nurodė, kad šalių nepilnametis sūnus gyvena su ieškove, kuri imasi visų aktyvių priemonių vaiko turtinėms teisėms ir interesams įgyvendinti. Nustatė, kad šalių sūnus yra sergantis, dažnai dėl įvairių sveikatos sutrikimų lankosi pas gydytojus, jis buvo konsultuotas kardiologo, o laikotarpiu nuo 2012-02-03 iki 2012-02-07 gydytas Klaipėdos vaikų ligoninėje dėl galvos smegenų traumos bei ne kartą gydytas dėl kitokių susirgimų. Vertindamas ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, teismas konstatavo, kad atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra tik nežymiai blogesnė, nes tiek jis, tiek ieškovė gauna pastovias pajamas, tai yra ieškovė šiuo metu gauna motinystės pašalpą, kuri yra apie

52 124 Lt, o atsakovas gauna darbo užmokestį iš UAB ( - ) tai yra apie 2 000 Lt „į rankas“, tačiau atsakovas turi apie 20 000 Lt kreditinį įsiskolinimą, kurį paveldėjo kartu su žemės sklypu po savo motinos mirties dar 2009 m., tai yra prieš gimstant šalių vaikui. Tačiau atsakovas yra sveikas jaunas ir darbingas, be to, jis verčiasi individualia veikla, nors jo gaunamos pajamos iš šios veiklos nėra žinomos. Nei ieškovė, nei atsakovas šiuo metu daugiau išlaikytinių neturi, atsakovas tik nurodė, kad birželio mėnesį jis su drauge susilauks vaiko, tačiau priimant sprendimą duomenų, kad atsakovas turi daugiau išlaikytinių, byloje nėra. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo nepilnamečio vaiko išlaikymui po 350 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio pateikimo dienos. Įvertinęs, kad atsakovas sūnaus išlaikymui nuo jo gimimo yra skyręs 650 Lt, ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo tenkino iš dalies. Ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo ieškovei priteisė proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, tai yra 60 Lt žyminio mokesčio ir 1 163,50 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų, iš viso 1 223,50 Lt.

6Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-08 sprendimo dalį, kuria iš atsakovo nepilnamečiam sūnui buvo priteistas išlaikymas, mokamas periodinėmis išmokomis, po 350 Lt kas mėnesį, ir priteisti nepilnamečiam vaikui išlaikymą po 300 Lt kas mėnesį. Taip pat prašo pakeisti teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir ieškovei priteisti bylinėjimosi išlaidų tiek, kiek yra numatyta pagal CPK 93 straipsnio 2 dalį. Nurodo, kad taikos sutartis šioje civilinėje byloje nebuvo sudaryta dėl kategoriškos ieškovės pozicijos. Paaiškino, kad faktiškai jokios individualios veiklos nevykdo ir jokių papildomų pajamų negauna. Apeliantas nurodo, jog teismui buvo pateikęs medicininę pažymą, kad jo sugyventinė R. A. laukiasi ir birželio mėn. turi pagimdyti atsakovo vaiką, tačiau teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Šiuo metu atsakovas turi ( - ) gimusį sūnų J., kurio išlaikymui ir priežiūrai taip pat reikalingos lėšos. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 2011-07-19 iki 2011-11-25 sirgo ir gavo gerokai mažesnes pajamas, be to, ieškovė turi automobilį, o atsakovas jo neturi. Dėl jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo paaiškino, kad paveldėdamas žemės sklypą prisiėmė 32 164,74 Lt dydžio paskolą šio žemės sklypo pirkimui, teismo sprendimo priėmimo dieną paskolos likutis sudarė – 20 661,66 Lt. Iki sūnaus J. gimimo buvo paėmęs kreditą iš AB „Swedbank“, kurio likutis yra 3 481,56 Lt. Todėl nurodo, kad turi nemažus įsiskolinimus kreditoriams, atsiradusius iki J. gimimo, o ieškovė jų neturi. Mano, kad ieškovės turtinė padėtis yra žymiai geresnė. Ieškovė teismui nepateikė jokio konkretaus apskaičiavimo dėl vidutinių mėnesinių vaiko poreikių išlaidų. Dėl nurodytų aplinkybių prašo sumažinti priteistą išlaikymo dydį iki 300 Lt. Nurodo, kad teismas ieškovei priteisė visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgdamas į aplinkybę, jog dalis ieškovės reikalavimų buvo atmesta.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė S. Č. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-08 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo visas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas priteisė minimaliausią išlaikymą, atsižvelgdamas į vaiko amžių ir jam būtinų socialinių ir fiziologinių poreikių užtikrinimą. Argumentai dėl laikino atsakovo sveikatos sutrikimo negali turėti įtakos sūnaus J. išlaikymui. Derantis dėl taikos sutarties atsakovas kategoriškai nesutiko atlyginti ieškovės patirtų bylinėjimosi išlaidų. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad negali teikti išlaikymo sūnui po 350 Lt per mėnesį dėl jo prisiimtų kreditinių įsipareigojimų. Apelianto sūnaus J. gimimas įpareigoja jį tinkamai ir vienodai pasirūpinti abiem sūnumis. Atsakovas neįrodė, kad jis sąžiningai siekė užtikrinti sūnaus turtines teises į išlaikymą, tačiau dėl objektyvių priežasčių negali teikti pakankamo dydžio išlaikymo. Ieškovė nurodo, kad teismas dėl rašymo apsirikimo klaidos nurodė, jog sūnaus išlaikymui ieškovė per mėnesį išleidžia 1 900 Lt sumą, nes ji išleidžia apie 900 Lt sumą. Minimalus būtino išlaikymo dydis yra preziumuojamas, todėl jo įrodinėti nereikia.

8Apeliacinis skundas atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio nustatymo. Apeliantas nesutinka su teismo sprendimu priteisti nepilnamečiam sūnui išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį ir prašo sprendimą pakeisti – sumažinti sūnaus išlaikymui priteistą sumą iki 300 Lt kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo 2012-03-16 iki sūnaus pilnametystės.

10Spręsdamas vaikui teiktino išlaikymo dydžio klausimą, teismas turi atsižvelgti į įstatyme nustatytus kriterijus, ir, remdamasis jais, nustatyti ir įvertinti reikšmingų aplinkybių visumą. Pagrindiniai išlaikymo dydžio nustatymo kriterijai, įtvirtinti įstatyme ir suformuluoti kasacinio teismo praktikoje yra tokie: išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jo tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.); teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010); tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-294/2010).

11Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į nepilnamečio vaiko poreikius bei jo tėvų turtinę padėtį, ieškovės ieškinio dalį dėl išlaikymo vaikui priteisimo tenkino iš dalies ir vietoje ieškovės prašomų priteisti 400 Lt, priteisė iš atsakovo 350 Lt sumą periodinių išmokų vaikui išlaikyti.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra dirbanti, tačiau šiuo metu, tai yra nuo 2011-03-08 iki 2013-01-02, yra vaiko priežiūros atostogose, jos gaunamos pajamos per mėnesį vidutiniškai yra apie

132 305 Lt (b. l. 11, 54–55). Atsakovas šiuo metu dirba UAB ( - ), jo gaunamas darbo užmokestis 2012 m. per mėnesį vidutiniškai yra apie 2 107 Lt atskaičius mokesčius (b. l. 36, 46, 47), be to, atsakovas nuo 2011-12-21 verčiasi individualia veikla (b. l. 56–58). Apeliantas teikdamas teismui apeliacinį skundą pateikė apeliacinės instancijos teismui naujų įrodymų – 2011 m. metinę pajamų deklaraciją su priedais (b. l. 105–106) ir kitus įrodymus apie vykdomą individualią veiklą, siekdamas pagrįsti, kad jokių pajamų iš nurodytos individualios veiklos negauna. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog nurodyti įrodymai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl jų nevertina (CPK 314 str.). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-05-21 duomenimis ieškovė jokio nekilnojamojo turto neturi (b. l. 59), o atsakovo vardu yra įregistruotas 0,1140 ha žemės sklypas įgytas pagal 2009-03-25 paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (b. l. 60–62). VĮ „Regitra“ 2012-05-21 duomenimis ieškovės vardu yra įregistruota transporto priemonė ( - ), valst. Nr. ( - ) 2001 m. (b. l. 64), atsakovo vardu transporto priemonių nėra įregistruota (b. l. 39). Iš 2012-04-06 Šilutės kredito unijos išduotos pažymos nustatyta, kad 2009-04-15 atsakovas pagal paveldėjimą perėmė 32 164,74 Lt paskolą, o 2012-04-06 paskolos likutis yra 20 661,66 Lt (b. l. 43–44). Iš „Swedbank“, AB 2012-04-05 išduotos pažymos nustatyta, kad bankas atsakovui suteikė 3 500 Lt paskolą iki 2013-01-17 ir 2 018,73 Lt paskolą iki 2014-03-17, 2012-04-05 paskolų likutis yra 3 481,56 Lt (b. l. 45). Iš į bylą pateikto gimimo liudijimo Nr. 282 matyti, kad atsakovui ( - ) gimė sūnus J. K. (b. l. 102).

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką šios kategorijos bylose ne kartą yra konstatavęs, kad tėvams tenka dalytis normalios vaikų raidos asmenine atsakomybe, kurios negalima atsisakyti. Netinkamas tėvų pareigų vykdymas arba visiškas jų nevykdymas yra pateisinami tik išimtiniais, nepriklausiančiais nuo tėvų valios atvejais, visais kitais atvejais tėvams, objektyviai esant pajėgiems teikti išlaikymą, privalu teikti tokio dydžio išlaikymą, kuris leistų užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2009). Nustatant išlaikymo dydį, turi būti įvertinama ir tai, jog išlaikymas privalo užtikrinti vaikui vystytis būtinas sąlygas. Sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principą, reiškiantį, kad teismas, priimdamas sprendimą, visų pirma turi tai įvertinti vaiko teisių ir interesų atžvilgiu, t. y. prioritetiškai į juos atsižvelgti, užtikrinti jų apsaugą (CK 3.3 str.). Visos abejonės dėl išlaikymo dydžio nustatymo turi būti vertinamos vaiko interesų naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-03-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2004). Tai reiškia, kad tuo atveju, jei yra pagrįstų abejonių dėl tikrosios tėvų turtinės padėties, jų gaunamų pajamų ir pan., teismas ją turi vertinti vaiko interesų naudai, t. y. laikyti, kad padėtis leidžia priteisti vaiko poreikius atitinkantį išlaikymo dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-10-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010; 2004-04-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004).

15Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra tik nežymiai blogesnė, nes tiek jis, tiek ieškovė gauna pastovias apylyges pajamas – tai yra ieškovė šiuo metu gauna motinystės pašalpą, o atsakovas gauna darbo užmokestį iš UAB ( - ). Aplinkybė, kad atsakovas turi kreditinių įsipareigojimų neatleidžia jo nuo pareigos teikti išlaikymą nepilnamečiam vaikui. Be to, atsakovas turi nekilnojamojo turto – žemės sklypą, esantį ( - ), ir nors atsakovas už nurodytą žemės sklypą moka kredito įmokas Šilutės kredito unijai, turi teisę jį realizuoti. Ieškovė nekilnojamojo turto neturi, jos vardu registruota viena transporto priemonė. Apeliantas nurodo, kad laikotarpiu nuo 2011-07-19 iki 2011-11-25 sirgo ir gavo gerokai mažesnes pajamas, tačiau apeliaciniu skundu neskundžia teismo sprendimo dalies dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, o tik tą teismo sprendimo dalį, kuria nepilnamečiam vaikui išlaikyti priteistas išlaikymas po 350 Lt kas mėnesį nuo 2012-03-16 iki jo pilnametystės. Todėl aplinkybė, kad atsakovas sirgo 2011-07-19–2011-11-25 laikotarpiu nėra aktuali sprendžiant išlaikymo priteisimo nuo ieškinio padavimo dienos (2012-03-16) klausimą.

16Tais atvejais, kai tėvai turi pareigą rūpintis keliais vaikais, iš kurių vieni kartu negyvena, o kiti auginami šeimoje ir kartu su vienu iš tėvų gyvena, tai šis tėvas (motina) turi įgyvendinti pareigą išlaikyti visus vaikus derinant vaikų interesus ir siekiant, kad vaikams būtų sudarytos panašios išlaikymo sąlygos, kiek tai galima pagal aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-331/2009). Vis dėlto išlaikymo dydis kiekvienam vaikui priklauso nuo individualių jo poreikių ir kito vaiko tėvo galimybių teikti išlaikymą. Šalių sūnus J. yra sergantis, dažnai dėl įvairių sveikatos sutrikimų lankosi pas gydytojus, jis buvo konsultuotas kardiologo, o laikotarpiu nuo 2012-02-03 iki 2012-02-07 gydytas Klaipėdos vaikų ligoninėje dėl galvos smegenų traumos bei ne kartą gydytas dėl kitokių susirgimų (b. l. 70), šių aplinkybių atsakovas neginčija. Be to, atsižvelgtina į tai, jog atsakovas gyvena kartu su ( - ) gimusio sūnaus J. motina R. A. ir pareigą išlaikyti sūnų J. dalijasi su jo motina. Įvertinusi šias aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo turtinės padėties ir nustatyto 350 Lt per mėnesį dydžio išlaikymo sūnui proporcingumo nepaneigia tai, kad atsakovas privalo išlaikyti kitą vaiką.

17Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant išlaikymo vaikams dydžio nustatymo klausimą, išlaikymo dydis turėtų būti siejamas su minimalios mėnesinės algos dydžiu, kuri skundžiamo teismo sprendimo priėmimo metu buvo 800 Lt. Išlaikymo prievolė dalijama pusiau, todėl kiekvienas iš tėvų turėtų teikti bent po 400 Lt išlaikymą nepilnamečiam vaikui. 400 Lt dydžio išlaikymas laikytinas būtina minimalia suma ir neprivalo būti įrodinėjamas. Todėl atmestini apelianto argumentai, kad ieškovė teismui nepateikė jokio konkretaus apskaičiavimo dėl vidutinių mėnesinių vaiko poreikių išlaidų. Pažymėtina, kad teismas dėl rašymo apsirikimo klaidos nurodė, jog sūnaus išlaikymui ieškovė per mėnesį išleidžia

181 900 Lt sumą, nes ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog vaikui išlaikyti išleidžia apie

19900 Lt sumą.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų

21Apeliantas nurodo, kad teismas ieškovei priteisė visas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas, neatsižvelgdamas į aplinkybę, jog dalis ieškovės reikalavimų buvo atmesta, tačiau nenurodo, kaip, jo manymu, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti paskirstytos. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad iš atsakovo pagrįstai buvo priteista 139 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei ir 1 223,50 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei S. Č. Atsakovas iš esmės nevykdė pareigos išlaikyti nepilnametį sūnų, todėl ieškovė buvo priverta kreiptis į teismą dėl nepilnamečio vaiko teisių gynimo. Teismas iš esmės patenkino ieškovės ieškinį nustatydamas vaiko gyvenamąją vietą su ieškove, priteisdamas išlaikymą ir jo įsiskolinimą nepilnamečiam vaikui. Nustatyta, kad ieškovė prašė priteisti 1 382,20 Lt bylinėjimosi išlaidų, teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, priteisė dalį ieškovės prašomų bylinėjimosi išlaidų –

221 223,50 Lt. Aplinkybė, kad prašomos priteisti sumos vaikui išlaikyti buvo sumažintos nesudaro pagrindo ženkliai sumažinti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto argumentais ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė iš esmės teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 328 str.), kurio naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo. Dėl šių aplinkybių Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-06-08 sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

24Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo ieškovei priteistina 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.11 p., b. l. 128, 129).

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–329 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

26Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei S. Č. 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovė ieškiniu pareiškė reikalavimą priteisti iš atsakovo... 3. Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-06-08 sprendimu ieškinį patenkino... 4. Nepilnamečio J. Č. gyvenamąją vietą nustatė su ieškove; priteisė iš... 5. 2 124 Lt, o atsakovas gauna darbo užmokestį iš UAB ( - ) tai yra apie 2 000... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo pakeisti Klaipėdos rajono apylinkės... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė S. Č. prašo Klaipėdos rajono... 8. Apeliacinis skundas atmestinas.... 9. Byloje kilo ginčas dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio nustatymo.... 10. Spręsdamas vaikui teiktino išlaikymo dydžio klausimą, teismas turi... 11. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į nepilnamečio vaiko poreikius... 12. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra dirbanti, tačiau šiuo metu, tai... 13. 2 305 Lt (b. l. 11, 54–55). Atsakovas šiuo metu dirba UAB ( - ), jo gaunamas... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vienodą praktiką šios... 15. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovo turtinė... 16. Tais atvejais, kai tėvai turi pareigą rūpintis keliais vaikais, iš kurių... 17. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sprendžiant išlaikymo vaikams dydžio... 18. 1 900 Lt sumą, nes ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, jog... 19. 900 Lt sumą.... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 21. Apeliantas nurodo, kad teismas ieškovei priteisė visas jos turėtas... 22. 1 223,50 Lt. Aplinkybė, kad prašomos priteisti sumos vaikui išlaikyti buvo... 23. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija neturi pagrindo... 24. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovo ieškovei priteistina 400 Lt išlaidų... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–329... 26. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą palikti... 27. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovei S. Č. 400 Lt išlaidų advokato...