Byla 2-3757-877/2012
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei, dalyvaujant ieškovui A. K., jo atstovei advokatei R. U., atsakovui A. D., nedalyvaujant atsakovui A. R., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams A. R. ir A. D. dėl skolos ir palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas A. K. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė solidariai priteisti iš atsakovų A. R. ir A. D. 51750 Lt skolai grąžinti, 6039,86 Lt palūkanų, 5% procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovai išdavė ieškovei 2009 12 01 paprastąjį vekselį, kuriuo 2010 m. kovo 1 d. įsipareigojo be sąlygų sumokėti ieškovui 15000 eurų sumą (pagal kursą 1:3,45 – 51750 Lt) bute, esančiame ( - ). Atsakovai šios sumos nesumokėjo. Kadangi atsakovai iki šiol nesumokėjo skolos pagal vekselį, todėl solidariai įsiskolino ieškovui 51750 Lt sumą.

4Ieškovas ir jos atstovė teismo posėdyje patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti pilnai.

5Atsakovas A. R. nepateikė atsiliepimo į patikslintą ieškinį. Atsiliepimais į pradinį ieškinį atsakovai nurodė, jog vekselio gavėjas - A. K. su ieškiniu pridedamo paprastojo neprotestuotino vekselio nepateikė apmokėti, nepranešė apie jo neapmokėjimą per ĮPVĮ nustatytą terminą, todėl atsakovams nėra aišku, kokiu teisiniu pagrindu remiantis yra reikalaujama sumokėti 51 750,00 Lt, priteisti 5 % dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Su ieškiniu nėra pateikta jokių įrodymų, jog ĮPVĮ 40 str. 47 str. numatytos paprastojo neprotestuotino vekselio gavėjo pareigos yra realizuotos, jog vekselio gavėjas - A. K., turi kokių nors galiojančių ir vykdytinų reikalavimo teisių į atsakovą, todėl yra akivaizdu, jog ieškinys ir jame reiškiami reikalavimai yra nepagrįsti. Atsakovas A. D. papildomai nurodė, kad anot kasacinio teismo, vekselio turėtojas, ĮPVĮ 40 str. nustatytais terminais nepateikęs apmokėti paprastojo neprotestuotino vekselio, praranda teisę pareikšti reikalavimą laiduotojui. Iš to seka, jog ieškinys yra pareikštas nesant tam jokio teisinio pagrindo – galiojančios ir vykdytinos A. K. reikalavimo teisės į laiduotoją.

6Teismo posėdžio metu bei 2012-09-10 atsiliepimu į ieškinį atsakovas A. D. prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad su ieškiniu nesutinka, nes tokio turinio dokumento nepasirašė, apie jį sužinojo tik gavęs iš teismo procesinius dokumentus. A. R. prašymu yra kitą vekselį kaip laiduotojas pasirašęs pas notarą. Pripažino, kad pasirašydavo ant tuščių popieriaus lapų, todėl kažkas galėjo sufabrikuoti teismui pateiktą vekselį.

7Atsakovas A. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta pasirašytinai, atsiliepimo bei prieštaravimų į patikslintą ieškinį nepareiškė.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Nustatyta, kad 2009-12-01 atsakovas A. R. ieškovui išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį už 15000 eurų sumą ir įsipareigojo šią sumą A. K. sumokėti iki 2010-03-01; už vekselio apmokėjimą laidavo A. D. (51 b.l.). 2011 m. lapkričio 22 d. notaras M. V. atsisakė išduoti vykdomąjį įrašą pagal šį vekselį, nurodydamas, kad nors vekselio turėtojo pateiktas paprastasis vekselis formaliai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus vekseliui, tačiau notarui nebuvo pateikti jokie papildomi dokumentai, įrodantys, kad vekselis nustatytais terminais buvo pateiktas skolininkui apmokėti (8-9 b.l.). Vekselis, kaip vertybinis popierius, įstatyme apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 str. 1 d., Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 2 str. 1 d.). ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas, t. y. ieškovas, praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio rekvizitus atitinkančio vekselio pateikimo apmokėti terminą. Tokiu atveju, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Kasacinis teismas taip pat yra nurodęs, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011, 2011 m. balandžio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Iš to darytina išvada, kad vekselio turėtojas norėdamas pasinaudoti vekseliu kaip vertybiniu popieriumi privalo griežtai laikytis jo realizavimo tvarkos ir terminų. Atsakovai savo atsikirtimuose į pradinį ieškinį remiasi kasacinio teismo praktika, suformuota bylose dėl vekselio pateikimo apmokėti ir jo nepateikimo apmokėti ne ginčo tvarka, tačiau kaip matyti iš byloje esančių įrodymų ieškovas laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo padarymo, dėl šios priežasties jo vekselis prarado vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto teisinį statusą, todėl teismas atsakovų atsiliepimuose į pradinį ieškinį nurodytomis kasacinio teismo nutartimis nesivadovauja. Tokiu atveju, ieškovas praleidęs ĮPV įstatyme nustatytus terminus ir nesikreipęs į notarą ĮVPĮ nustatyta tvarka gali kreiptis į teismą tik bendraisiais pagrindais privalėdamas įrodyti teisinio santykio atsiradimo pagrindą pagal vekselį ir nebegali reikalauti priteisti skolą remdamasis ĮPVĮ normomis. Ieškovas pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą, pareikšdamas ieškinį teisme ir prašydamas priteisti skolą bei palūkanas. Teismas sutinka su ieškinio argumentu, kad asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso ir kad asmuo ieškinio patenkinimą įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes.

10Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su atsakovu A. R. sudarė paskolos sutartį, kurią įformino vekseliu, paskolos dalyką- 15000 eurų- perdavė atsakovui, o pastarasis įsipareigojo iki 2010 m. kovo 1 d. šią sumą grąžinti. Nustatytu terminu skolos negrąžinus, ragino atsakovus atsiskaityti gera valia, tačiau atsakovai ieškovui skolos nesumokėjo. CK 6.871 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad fizinių asmenų paskolos sutartis turi būti rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du tūkstančius litų. CK 6.871 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rašytinės formos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Šalių pasirašytas vekselis atitinka šiuos įstatyme numatytus paskolos sutarties formai keliamus reikalavimus. Teismų praktikoje nustatyta, kad bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino arba jos negavo. Liudytojai A. V. bei T. K. išsamiai paaiškino vekselio išdavimo aplinkybes bei patvirtino, kad paskolos dalykas buvo perduotas paskolos gavėjui A. R.. Vekseliu atsakovas A. R. įsipareigojo iki 2010 m. kovo 1 d. šią sumą grąžinti. Vekselio originalo buvimas pas ieškovą patvirtina, jog atsakovas nėra atsiskaitęs. Pažymėtina, jog atsakovas A. D. 2012 m. birželio 13 d. parengiamajame posėdyje nurodė, kad A. R. tvirtindavo gavęs daug pinigų iš ieškovo (53 b.l.). Kadangi atsakovai nesumoka ieškovui skolos pagal vekselį, į ieškovo raginimus sumokėti skolą nereaguoja, todėl yra pagrindas ieškinio pareiškimą tenkinti ir priteisti ieškovui prašomas priteisti pagal vekselį sumas (CK 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.154 str., 6.189 str.).

11Atsakovas A. D. neigia pasirašęs vekselyje kaip laiduotojas, tačiau nurodo, kad parašas vekselyje yra jo. Dėl parašo atsiradimo parengiamajame posėdyje ir teismo posėdyje pateikia skirtingas versijas- 2012-06-13 nurodo, jog A. R. „vieną kartą vėlai vakare pavėsinėje man perskaitė, kad grąžina 15000 eurų ieškovui. Aš juo patikėjau ir pasirašiau ant 3 egzempliorių“; 2012-11-28 nurodo, kad A. R. buvo įdarbintas direktoriumi, pasirašinėjo daug ir ant įvairių dokumentų- A. R. perskaitydavo pirmą lapą, o pasirašydavo 2-3 egzempliorius, kartais ir ant tuščių popieriaus lapų, todėl gali būti, kad pasirašė ir tokių dokumentų, kurių turinio nežino. Teismas pažymi, jog atsakovas yra baigęs politechnikumą bei karo mokyklą, dirbęs kino teatro direktoriumi, kaip pats nurodė, dirbęs atsakingą darbą. Teismas sprendžia, kad atsakovas yra išsilavinęs žmogus, todėl privalėjo suprasti, kokią atsakomybę prisiima, pasirašydamas vekselį, todėl sutinka su ieškovo atstovės nuomone, jog jo paaiškinimai, kad galėjo pasirašyti tarp kitų dokumentų, vertintini kaip siekimas išvengti atsakomybės. Byloje neįrodyta, kad atsakovas A. D. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromos laidavimo sutarties, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – laiduoti pagal vekselį ar nelaiduoti. Teismas konstatuoja, kad atsakovas A. D. nepateikė įrodymų dėl jo valios neatitikimo pasirašant laidavimo sutartį, nereikalavo vekselio pripažinti negaliojančiu, todėl teismas neturi teisinio pagrindo juo abejoti. Pažymėtina ir tai, kad atsakovui buvo išaiškinta teisė naudotis kvalifikuota teisine pagalba, buvo atidėtas teismo posėdis, sudarant galimybę pasirūpinti tinkamu atstovavimu, tačiau atsakovas šia teise nepasinaudojo.

12Skolininkui nustatytu terminu prievolės ar jos dalies neįvykdžius, pareiga ją įvykdyti atsiranda laiduotojui, o kreditorius įgyja teisę reikalauti prievolės įvykdymo ne tik iš skolininko, bet ir iš laiduotojo (CK 6.76 straipsnio 1 dalis, 6.81 straipsnio 1 dalis). Atsakovas A. D. kaip laiduotojas atsako už A. R. prisiimtą prievolę. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinė kolegija 2011 m. balandžio mėn. 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 išaiškino, kad laidavimo sutartimi laiduotojas prisiima pareigą kito asmens (skolininko) kreditoriui, o kreditorius įgyja papildomą reikalavimo teisę savo pradinės reikalavimo teisės, susijusios tik su skolininku, atžvilgiu. Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja tik pareigą įvykdyti užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius - tik teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Laiduotojo pareiga įvykdyti prievolę kreditoriaus naudai, o kreditoriaus teisė reikalauti, kad laiduotojas įvykdytų skolininko prievolę, gali būti įgyvendinta tik tada, kai skolininkas neįvykdo laidavimu užtikrintos prievolės arba netinkamai tai padaro (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai (CK 6.81 straipsnio 1 dalis). Tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Esant laidavimui, yra dvi prievolės: pagrindinė prievolė, siejanti skolininką ir kreditorių, bei šios pagrindinės prievolės akcesorinė (papildoma, šalutinė) prievolė, siejanti laiduotoją ir kreditorių (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Nors CK 6.81 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad laiduotojas ir pagrindinis skolininkas atsako solidariai, tačiau laiduotojo solidarioji pareiga atsiranda tik tuo atveju, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdo prievolės. Sutinkamai su civilinio kodekso 6.81 straipsnio nuostatomis, 51 750 Lt skola priteistina iš atsakovų solidariai.

13Už laikotarpį nuo prievolės grąžinti skolą termino praleidimo dienos iki ieškinio teismui pateikimo dienos sutinkamai su CK 6.37 str. 1 d., 6.210 str. 1 d., 6.260 str. 2 d., 6.261 str. iš atsakovų priteistina mokėtina palūkanų suma, t.y. nuo 2010 03 01 iki 2012 08 01, kas sudaro 6039,86 Lt sumą. Taip pat priteistinos ieškovo prašomos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo teismo sprendimo priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Ieškinį tenkinus pilnai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 1733,50 Lt žyminio mokesčio (10, 64 b.l.) – iš kiekvieno po 866,75 Lt (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

15Nagrinėjant bylą susidarė 58,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina po 29,40 Lt valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str., 96 str.).

16Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas

Nutarė

17Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. R. a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - ) solidariai 51 750 Lt (penkiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt litų) skolos, 6039,86 Lt (šešis tūkstančius trisdešimt devynis litus 86 ct) palūkanų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-12-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. R. a.k. ( - ) 866,75 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis litus 75 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

19Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. D., a.k. ( - ) 866,75 Lt (aštuonis šimtus šešiasdešimt šešis litus 75 ct) sumokėto žyminio mokesčio.

20Priteisti valstybei iš A. R. a.k. ( - ) 29,40 Lt (dvidešimt devynis litus 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

21Priteisti valstybei iš A. D., a.k. ( - ) 29,40 Lt (dvidešimt devynis litus 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (įmonės kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė, sekretoriaujant... 2. ieškovas A. K. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė solidariai priteisti... 3. Ieškovas patikslintame ieškinio pareiškime nurodė, kad atsakovai išdavė... 4. Ieškovas ir jos atstovė teismo posėdyje patikslinto ieškinio reikalavimus... 5. Atsakovas A. R. nepateikė atsiliepimo į patikslintą ieškinį. Atsiliepimais... 6. Teismo posėdžio metu bei 2012-09-10 atsiliepimu į ieškinį atsakovas A. D.... 7. Atsakovas A. R. teismo posėdyje nedalyvavo, apie bylą pranešta... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Nustatyta, kad 2009-12-01 atsakovas A. R. ieškovui išrašė paprastąjį... 10. Ieškovas ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad su atsakovu A. R.... 11. Atsakovas A. D. neigia pasirašęs vekselyje kaip laiduotojas, tačiau nurodo,... 12. Skolininkui nustatytu terminu prievolės ar jos dalies neįvykdžius, pareiga... 13. Už laikotarpį nuo prievolės grąžinti skolą termino praleidimo dienos iki... 14. Ieškinį tenkinus pilnai, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis... 15. Nagrinėjant bylą susidarė 58,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių... 16. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, teismas... 17. Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. R. a.k. ( - ) ir A. D., a.k. ( - )... 18. Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. R. a.k. ( - ) 866,75 Lt (aštuonis šimtus... 19. Priteisti A. K., a.k. ( - ) iš A. D., a.k. ( - ) 866,75 Lt (aštuonis šimtus... 20. Priteisti valstybei iš A. R. a.k. ( - ) 29,40 Lt (dvidešimt devynis litus 40... 21. Priteisti valstybei iš A. D., a.k. ( - ) 29,40 Lt (dvidešimt devynis litus 40... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...