Byla e2-780-729/2016
Dėl įsiskolinimo pagal vekselį priteisimo, atsakovo R. B. priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo K. G. priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notarė Neringa Bartkuvienė

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,

2sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,

3dalyvaujant ieškovui K. M., jo atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei,

4atsakovams R. B., K. G., jų atstovams K. V. ir advokatui Jurijui Stepanovui,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. M. ieškinį atsakovui R. B. dėl įsiskolinimo pagal vekselį priteisimo, atsakovo R. B. priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio pripažinimo negaliojančiu ir atsakovo K. G. priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo notarė Neringa Bartkuvienė ir

Nustatė

6ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą iš atsakovo R. B. priteisti 6371,00 Eur skolą ir visas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė, kad 2014-11-14 tarp ieškovo ir atsakovo R. B. buvo pasirašytas paprastasis vekselis 6 371,00 Eur (22 000,00 Lt) sumai. Vekselio apmokėjimo data – 2015-06-30. Ieškovas – vekselio turėtojas nurodė, kad yra praleidęs paprastojo vekselio pateikimo apmokėjimo terminą ir nebegali kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo gavimo, todėl vekselis yra prilyginamas skolos rašteliui.

7A. R. B. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovas kreipdamasis į teismą nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų ieškinio pagrindą ir jo pažeistas subjektines teises. Nurodė, kad tarp ieškovo ir atsakovo neegzistavo paskoliniai santykiai, nėra įrodymų, kad būtų perduota reikalaujama pinigų suma. Pažymėjo, jog ieškovas ieškiniu siekia turtinės naudos, tuo pagrindu nurodo melagingą, tikrovės neatitinkančią informaciją.

82016-04-04 teisme priimtas atsakovo R. B. priešieškinys ieškovui K. M.. Priešieškiniu atsakovas prašo 2014-11-14 vekselį, išduotą ieškovui K. M. 6 371,60 Eur (22 000,00 Lt) sumai, pripažinti negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Reikalavimo pagrindu nurodė, kad ginčijamo vekselio surašymo metu atsakovas R. B. kartu su ieškovu ir atsakovu K. G. sutarė steigti juridinį asmenį, teiksiantį metalo apdirbimo paslaugas, kurio akcininkai būtų buvę lygiomis dalimis. Ieškovas pasisiūlė nupirkti reikalingą įrangą, savomis lėšomis, kuri vėliau turėjo būti panaudota įstatinio kapitalo formavimui, tačiau pareikalavo pasirašyti vekselius jiems tenkančio įstatinio kapitalo daliai, todėl atsakovas R. B. ir atsakovas K. G., kiekvienas pasirašė vekselius 6 371,60 Eur (22 000,00 Lt) sumai. Nurodė, kad atėjus terminui steigti juridinį asmenį ir kilus ginčui su ieškovu, atsakovai pareikalavo pateikti įrangos dokumentus arba grąžinti vekselius, tačiau ieškovas sutikdamas su reikalavimu dokumentų nepateikė ir vekselių negrąžino. Nurodė, kad apgaule ir be jokio pagrindo sudarytas vekselis, kurio turinys nepatvirtina, kad ieškovas perdavė paskolos dalyką – pinigus, turi būti pripažintas negaliojančiu.

9Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su juo nesutinka. Nurodė, kad ieškovas ir atsakovai buvo vienos bendrovės darbuotojai ir akcininkai, kuriuos finansinė padėtis buvo sunki, todėl nusprendė įsigyti įrangą, kuri leistų patiems pjauti metalo plokšteles. Nurodė, kad lėšų įrenginiui pirkti neturėjo, todėl ieškovas susitarė su A. B., kad pastarasis paskolins ieškovui 17 377,20 Eur (60 000,00 Lt). 2014-06-01 ieškovas A. B. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį paskolintus pinigus įsipareigojo grąžinti iki 2015-06-01 ir žodžiu sutarė, jog ieškovas sumokės 1 737,72 Eur (6 000,00 Lt) palūkanų. Ieškovas gautą sumą padalijo visiems, t.y. po 5 792,40 Eur (20 000,00 Lt) ir sutarė, kad visi sumokės po 2 000,00 Lt palūkanų. 2014-06-17 ieškovas ir atsakovai nupirko įrenginį už 2 316,96 Eur (8 000,00 Lt), 2014-06-24 nupirko stakles už 15 060,24 Eur (52 000,00 Lt), viso nupirko įrangos už 17 377,20 Eur (60 000,00 Lt). Nurodė, kad vykdydami ankstesnį susitarimą 2014-11-14 atsakovai ieškovui pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 6 371,64 Eur (22 000,00 Lt) sumai. Pažymėjo, kad įrenginių pirkimo – pardavimo sutartis sudaryta su ieškovu. Nurodė, kad nepavykus atgaivinti įmonės veiklos, nuspręsta įrenginį parduoti, jog būtų galima grąžinti paskolą A. B., tačiau pirkėjo, kuris pasiūlytų tinkamą kainą nebuvo. Nurodė, kad skolą A. B. ieškovas grąžino dalimis, jam sunaikinant senąjį vekselį ir išrašant naują – likusiai skolos daliai. Ieškovui paprašius atsakovų, kad šie padėtų grąžinti skolą, atsakovas K. G. nurodė neturįs pinigų, o atsakovas R. B. žadėjo pinigų ieškoti ir juos atiduoti, todėl ieškovas ir nepateikė notarui vekselio vykdomajam įrašui padaryti. Pažymėjo, kad vekselio turėtojas, laikytinas sąžiningas vekselio savininkas, kol nėra įrodyta priešingai, pareiga įrodyti, kad pagal vekselį nebuvo reikalavimo teisės, ar kad vekselis negalioja, kyla vekselio davėjui. Atsakovas priešieškiniu nenurodė, kokias ieškovo veiksmais pasireiškė apgaulė, be to, pažymėjo, kad atsakovas yra jaunas ir išsilavinęs žmogus ir puikiai supranta vekselio išrašymo pasekmes, todėl jį ginčija tik siekdamas išvengti skolos grąžinimo.

10A. K. G. pateikė priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio ir vykdomojo įrašo pripažinimo negaliojančiais. Juo reikalauja 2014-11-14 vekselį, išduotą ieškovui K. M., pagal kurį buvo išduotas vykdomasis įrašas 6 371,60 Eur (22 000,00 Lt) sumai, pripažinti negaliojančiu; pripažinti negaliojančiu 2015-07-21 vykdomąjį įrašą NB2-2364. Reikalavimo pagrindu nurodė, kad 2016-02-19 atsakovui K. G. buvo įteiktas antstolio patvarkymas ir kiti dokumentai vykdomojoje byloje Nr. 00140/1600363, iš kurių matyti, kad antstolio žinioje yra vykdomoji byla pradėta pagal ieškovo K. M. pateiktą 2015-07-21 notarės Neringos Bartkuvienės išduotą vykdomąjį įrašą NB2-2364 pagal 2014-11-14 paprastąjį vekselį dėl 6 371,60 Eur skolos. Nurodė, kad vekselio surašymo dieną atsakovai ir ieškovas buvo bendradarbiai, kurie nusprendė steigti naują juridinį asmenį teiksiantį metalo apdirbimo paslaugas. Ieškovas K. M. pasisiūlė reikalingą įrangą nupirkti savo lėšomis, kuri turėjo būti panaudota naujai steigiamos įmonės įstatiniam kapitalui formuoti, tačiau pareikalavo pasirašyti vekselius atsakovams tenkančio įstatinio kapitalo daliai, kuriuos atsakovai pasirašė. Nurodė, kad atėjus terminui steigti juridinį asmenį ir kilus ginčui su ieškovu, atsakovai pareikalavo pateikti įrangos dokumentus arba grąžinti vekselius, tačiau ieškovas, sutikdamas su reikalavimu, dokumentų nepateikė ir vekselių negrąžino, tokiu būdu apgaule ir be jokio pagrindo įgijo turtines teises. Nurodė, kad vekselis yra vienašalis sandoris, todėl jo sudarymas apgaule suteikia teisinį pagrindą jį pripažinti negaliojančiu. Pripažinus vekselį negaliojančiu, neliks teisinio pagrindo vykdomojo įrašo išdavimui, todėl ir notaro išduotas vykdomasis įrašas pripažintinas negaliojančiu.

11Teismo posėdžio metu ieškovas K. M. ieškinį prašo tenkinti, R. B. priešieškinį atmesti. Dėl atsakovo K. G. reikalavimo nurodė, kad vekselis gali būti nuginčytas tik pagal vekselių įstatymą. Pažymėjo, kad vekselio turėtojas pagal vekselio įstatymą neturi įrodinėti savo reikalavimo teisių, nes vekselio davėjas turi įrodyti vekselio neteisėtumą. Nurodė, kad 6 371,64 Eur (22 000,00 Lt) suma susidaro iš įrenginio kainos dalies ir palūkanų dalies. Papildomai nurodė, kad kartu su atsakovais rado padėvėtą įrenginį jį nusipirko, patikrino ir sumontavo savo nuomojamose patalpose Kretingoje, tačiau paleisti įrenginio negalėjo, nes trūko krano, sienos atitvarų, o tam įsigyti trūko pinigų. Nurodė, kad jis buvo pasirašęs bendrą vekselį, paskui jį išdalino visiems lygiomis sumomis. Šiuo metu įmonei paskelbtas bankrotas, buvo bendrai ieškoma pirkėjų, kurie nupirktų įrangą, buvo paskelbtas skelbimas internete, labiausiai tuo užsiėmė R. B., kuris buvo atsiuntęs ir klientą, tačiau iki šiol pirkėjas nėra rastas, dalis įrenginio saugoma pas ieškovą, kita dalis – pas atsakovą R. B.. Paaiškino, kad įrenginį pirko kaip fizinis asmuo, todėl jis yra įrašytas kaip įrenginio savininkas, o vekseliai atsakovams buvo po 1/3 dalį įrenginio kainos. Šiuo metu jis asmeniškai dengia skolą ir byloje yra to įrodymai – pavedimai. Praleido terminą vekseliui pateikti, nes atsakovas R. B. žadėjo atsiskaityti, tačiau žodžio netesėjo. Nurodė, kad jei bus surastas pirkėjas plazminiam įrenginiui nupirkti, jis gautais pinigais pasidalins su atsakovais. Pažymėjo, kad byloje yra pateikti vekseliai likusiai sumai, už kurią dar neatsiskaityta, nes sumokėjus dalį skolos, vekselio davėjas jam išrašo sumažintos – likusios skolos dalies vekselį; šiuo metu ieškovas A. B. dar yra nesumokėjęs apie 3000,00 Eur skolos.

12Ieškovo atstovė advokatė Gražina Mauručaitienė teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas vekseliu kaip prievolę patvirtinančiu dokumentu. Paaiškino, kad šalys buvo susitarusios pirkti įrenginį ir tai buvo padaryta, o vekselis surašytas po įrenginio įsigijimo. Pažymėjo, kad vekselis turi ne tik paskolos įrodymo reikšmę, bet ir patvirtiną prievolės buvimą. Prievolė jų trijų buvo susitarimas nusipirkti įrengimą. Nurodė, kad nuginčyti vekselio negalima, nes yra pasibaigęs jo galiojimo terminas. Dėl apgaulės ir prievartos surašant vekselį nurodė, kad atsakovai juos pasirašė savo noru, tai teismo posėdžio patvirtino ir pats atsakovas R. B.. Pažymėjo, kad atsakovas R. B. nėra nei nusenęs, nei nemokytas, kad negalėtų suprasti vekselio pasekmių. Pažymėjo, kad apgaulės požymių atsakovas net neįrodinėjo. Atsakovo argumentai, jog jie nematė įrenginio, vertintini kritiškai, kadangi įrenginys buvo laikomas įmonės patalpose. Dėl K. G. reikalavimo nurodė, kad vekselis gali būti nuginčytas tik pagal vekselių įstatymą. Vekselio turėtojas neturi įrodinėti savo teisių reikalauti, tai davėjas turi įrodyti vekselio neteisėtumą. Reikalaujama skolos suma – 6 371,64 Eur (22 000,00 Lt) susidaro iš įrenginio kainos dalies ir palūkanų.

13A. R. B. paaiškino, kad jis kartu su atsakovu K. G. ir ieškovu buvo kolegos, kurie sutarė pirkti įrenginį ir patys užsiimti verslu. K. M. rado įrenginį, pats dalyvavo jį bandant Plungėje. R. B. laukė duomenų apie įrenginio kainą ir parametrus, bet jų negavo ir iki šiol visko iki galo nežino. Pažymėjo, kad vekselį rašė įrenginio pirkimui, tačiau apie tai, kad K. M. tam skolinosi pinigų iš kito asmens, nesakė; dėl šių priežasčių R. B. nesijaučia esąs įrenginio bendrasavininkas. Nurodė, kad vekselio sumos dydį lėmė įrenginio pirkimo kaina, už kurią ketino jį pirkti ir sutiko, kad 6 371,64 Eur (22 000,00 Lt) suma pagal susitarimą yra R. B. dalis. Nurodė, kad vekselį pasirašė savo valia ir niekieno neverčiamas. Nurodė, kad pas jį nėra įrenginio dalies, paskutinį kartą įrenginį matė įmonės nuomojamose patalpose. Papildomai pažymėjo, kad dalyvavo bandymuose, tačiau negalėjo išsiaiškinti parametrų, nes jų niekas nežinojo, įrenginio dokumentai bent jau atsakovams niekada nebuvo pateikti. Nurodė, kad nežinojo tikslios įrenginio kainos, bet kalba buvo apie 60 000,00 Lt. Pažymėjo, kad nors skelbime dėl įrenginio pardavimo nurodytas jo telefono numeris, jis šio skelbimo neskelbė.

14A. K. Gudeliūnas posėdžio metu nurodė, kad buvo įmonės UAB „Baltic Steel Group“ direktorius ir su įmone joks plazminio įrenginio pirkimas nebuvo derintas. Pažymėjo, kad įmonę sudarė dar du akcininkai, be kurių sutikimo, įmonės vardu nebūtų galėję priimti sprendimo dėl įrenginio pirkimo. Pažymėjo, kad įmonė patalpas nuomojosi iš K. M., mano, kad gal jis savo verslui tą įrenginį ir pirko. Nurodė, kad vekselį pasirašė lapkričio mėnesį, po pokalbio, kuriame nuspręsta, kad visi trys kurs naują įmonę, kurios pagrindas bus plazminis įrenginys, tačiau kad jis jau yra nupirktas – nežinojo. Nurodė, kad kalbėjo tik apie abstrakčias sumas, kurias mokės už įrenginį ir papildomai paaiškino, kad buvo sutarta, jog įrenginio pirkimo – pardavimo sutartį pasirašys visi trys. Nurodė, kad vekselį pasirašė įrenginio įsigijimui finansuoti, kartu šis įrenginys turėjo būti naujos įmonės įstatinis kapitalas. Paaiškino, kad gruodžio mėnesį pareikalavo grąžinti jam vekselį, tačiau tai nebuvo padaryta. Jokių įrenginio įsigijimo dokumentų niekas jam nerodė. Nurodė, kad įrenginys turėjo būti įsigytas visų trijų lygiomis dalimis – nebuvo, todėl jo išduotas vekselis yra be pagrindo. Kadangi ieškovas žadėjo vekselį grąžinti, atsakovas jo galiojimo laiku ir neginčijo.

15Atsakovų atstovai posėdžio metu nurodė, kad ginčas yra dėl prievolės, kuri atsirado vertybinių popierių pagrindu. Nurodė, kad vekselis, kurį pasirašė R. B., laiku nebuvo pateiktas apmokėti, todėl tapo skolos rašteliu, o kaip nurodo atstovas, skola susijusi su paskola, tačiau ieškovas net neįrodinėja paskolos santykių esmės ir elementų. Pažymėjo, kad kai iškyla ginčas, vekselis gali būti ginčijamas ir bendraisiais pagrindais, kartu nurodė, kad paskola yra realinis sandoris, jam būtinas pinigų perdavimo faktas, o ieškovas pats pripažino, kad to nebuvo ir net neįrodinėjo. Atstovas dėl apgaulės nurodė, kad ji akivaizdi, nes tai rodo dokumentai: įrenginys buvo bandomas dar neįsigijus, niekur nėra nurodyta, kad bandymui įrenginį pateikusi įmonė yra to daikto savininkė. Mano, kad dokumentai pagaminti tik teismui, suklastoti. Nurodė, kad ieškovas veikė UAB „Baltic Steel group“ vardu, bet tokių įgaliojimų neturėjo. Pažymėjo, kad jei ieškovas ėmė paskolą ir pirko įrenginį, atsakovai neturi už tai atsakyti ar prisidėti prie paskolos grąžinimo. Nurodė, kad byloje trūksta ir dokumentų, pagrindžiančių, kad pats ieškovas yra įrenginio savininkas. Kadangi atsakovai nedalyvavo ieškovui skolinantis pinigus ir jokių lėšų ar daiktų neįgijo, ieškovo įrodinėjama jų mokėjimo prievolė neturi jokio pagrindo. Prašo ieškinį atmesti, nes nėra įrodytas ieškinio pagrindas, o atsakovų R. B. ir K. G. priešieškiniai tenkinami.

16Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-01-11 kreditorius (ieškovas) K. M. pareiškimu kreipėsi į teismą dėl teismo įsakymo išdavimo, kuriuo prašė priteisti iš skolininko (atsakovo) R. B. 6371,00 Eur skolos ir bylinėjimosi išlaidas. 2016-01-12 Klaipėdos rajono apylinkės teisme priimtas teismo įsakymas, 2016-02-03 gauti skolininko (atsakovo) R. B. prieštaravimai, 2016-02-10 priimtas ieškovo ieškinys. Iš 2014-11-14 paprastojo vekselio nustatyta, kad vekselio davėjas – R. B. pagal šį vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 6371,64 Eur (22000,00 Lt) tiesiogiai K. M., nustatytas sumokėjimo terminas – 2015-06-30, apmokėjimo vieta – Klaipėda, neprotestuotiną vekselį pasirašė R. B.. 2014-06-11 metalo pjovimo įrenginio patikrinimo aktu nustatyta, kad UAB „Baltic steel group“ – užsakovas, atstovaujamas direktoriaus K. M. ir gamybos vadovo R. B. ir bandytojas nustatė, kad plazminis metalo pjovimo įrenginys „Messer“ su plazmos šaltiniu Powermax 165, kuris laikomas užsakovo patalpose buvo naudotas, įrenginys veikia, būklė patenkinama, jis gali būti įsigytas ir naudojamas užsakovo poreikiams. 2014-06-17 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, kuria R. P. – pardavėjas pardavė, o K. M. – pirkėjas nupirko naudotą plazminį metalo pjovimo įrenginį už 2316,96 Eur (8000,00 Lt). 2014-06-24 sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis, kuria R. K. – pardavėjas pardavė, o K. M. – pirkėjas nupirko naudotas metalo pjovimo stakles už 15060,24 Eur (52000,00 Lt). Iš byloje esančio 2014-06-01 paprasto vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį paprastąjį vekselį iki 2015-06-01 besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 17377,20 Eur (60000,00 Lt), mokėjimo vieta – Klaipėda, neprotestuotiną vekselį pasirašė vekselio davėjas K. M.. 2016-01-08 mokėjimo nurodymu K. M. A. B. pervedė 5800,00 Eur, mokėjimo paskirtis – pagal susitarimą. 2015-05-14 mokėjimo nurodymu K. M. A. B. pervedė 3891,00 Eur, mokėjimo paskirtis – pagal susitarimą. Iš 2015-12-04 Klaipėdos rajono 2-ojo notaro biuro vykdomojo įrašo nustatyta, kad reikalaujama pagal ši vykdomąjį išrašą išieškoti (solidariai) iš K. M. 2900,00 Eur vekselio turėtojui A. B.. 2015-11-20 pranešimu dėl skolos apmokėjimo A. B. pareikalavo K. M. padengti 11600,00 Eur įsiskolinimą per penkias darbo dienas, nurodytas įsiskolinimo pagrindas 20150917, 20150918, 20150919, 20150920 paprastieji vekseliai 2900,00 Eur sumoms. Iš 2016-03-17 paprastojo vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį vekselį besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 1970,00 Eur iki 2016-03-31, paprastasis vekselis neprotestuotinas, nurodyta mokėjimo vieta – Klaipėda, vekselį pasirašė vekselio davėjas – K. M.. Iš 2016-03-16 paprastojo vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį vekselį besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 2970,00 Eur iki 2016-03-31, paprastasis vekselis neprotestuotinas, nurodyta mokėjimo vieta – Klaipėda, vekselį pasirašė vekselio davėjas – K. M.. Iš 2016-03-15 paprastojo vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį vekselį besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 2970,00 Eur iki 2016-03-31, paprastasis vekselis neprotestuotinas, nurodyta mokėjimo vieta – Klaipėda, vekselį pasirašė vekselio davėjas – K. M.. Iš 2016-02-23 paprastojo vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį vekselį besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 2970,00 Eur iki 2016-03-14, paprastasis vekselis neprotestuotinas, nurodyta mokėjimo vieta – Klaipėda, vekselį pasirašė vekselio davėjas – K. M.. Iš 2016-02-22 paprastojo vekselio nustatyta, kad K. M. pagal šį vekselį besąlygiškai privalo sumokėti vekselio turėtojui A. B. 2970,00 Eur iki 2016-03-31, paprastasis vekselis neprotestuotinas, nurodyta mokėjimo vieta – Klaipėda, vekselį pasirašė vekselio davėjas – K. M.. Byloje pateiktose fotonuotraukose matyti užfiksuotas skelbimas apie parduodamą plazminį metalo pjovimo įrenginį už 5647,59 Eur (19500,00 Lt), skelbime nurodytas kontaktinis telefono numeris, teismo posėdžio metu atsakovas R. B. nurodė, jog numeris priklauso jam. Iš byloje esančio (prijungtos bylos Nr. e2-963-729/2016) 2014-11-14 paprastojo vekselio nustatyta, kad vekselio davėjas – K. G. pagal šį vekselį besąlygiškai įsipareigoja sumokėti 6371,64 Eur (22000,00 Lt) tiesiogiai K. M., nustatytas sumokėjimo terminas – 2015-06-30, apmokėjimo vieta – Klaipėda, neprotestuotiną vekselį pasirašė K. G..

17Ieškinys tenkintinas.

18Lietuvos Respublikos CK 1.105 str. ir Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – Įstatymas ) 2 str. 1 d. įtvirtinta, kad vekselis, kaip vertybinis popierius, – tai dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Nagrinėjami vekseliai, kuriuos atsakovai buvo išdavę ieškovui, atitinka paprastajam vekseliui keliamus reikalavimus ir šalys to neginčijo. Taip pat atsakovai neįrodinėjo, kad būtų išdavę vekselius apgaulės ar smurto įtakoje ir jie išdavimo metu būtų neatitikę tikrosios jų valios. Šios bylos ginčo dalykas – prievolės atsiskaityti pagal šiuos vekselius pagrindas ir jo išlikimas iki šiol, atsižvelgiant į mokėjimo termino pasibaigimą (R. B. atveju) ir tarp šalių nesusiklosčiusius verslo santykius.

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad dėl vekselio, kaip abstraktaus vienašalio sandorio, sukuriamas naujas civilinių teisių objektas – vertybinis popierius, kuriame įtvirtinta prievolė dalyvauja civilinėje apyvartoje kaip savarankiška abstrakti prievolė, iš esmės teisiškai nepriklausoma nuo to teisinio santykio (tam tikro sandorio), kurio pagrindu ji buvo sukurta. Skolininkas (vekselio davėjas), išduodamas vekselį, sukuria kreditoriaus (vekselio turėtojo) naudai jau visiškai kitą, negu jo įsipareigojimas pagal tą teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio išduodamas vekselis, prievolę – prievolę pagal vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. N. v. B. Č., bylos Nr. 3K-3-52-313/2015, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

20Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą jį apmokėti – šis reikalavimas vykdomas neįrodinėjant ir nevertinant vekseliu įtvirtintos prievolės pagrįstumo. Tačiau vekselio abstraktumas nėra absoliutus; jis nereiškia, kad vekselis gali patekti į apyvartą visiškai be jokio pagrindo arba likti joje, teismui konstatavus jo išdavimo pagrindo negaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Vadinasi, teisė ginčyti vekselį jį išdavusiam asmeniui išlieka, tačiau jai įgyvendinti reikalingi ir atitinkami pagrindai, ir juos pagrindžiantys įrodymai, vertinami teismo kompleksiškai ir su šios kategorijos byloms būdingais ypatumais.

21Kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios, sąžiningas, teisingas, protingas apdairus ir rūpestingas asmuo turėtų iš karto jį ginčyti. Kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to, kad vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir prievolė, atsiradusi iš abstraktaus sandorio, taip pat yra abstrakti, vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo; skolininkas (vekselio davėjas) privalo įrodyti, jog nėra tokio teisinio santykio atsiradimo pagrindo arba kad jis negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2013). Pripažinimas, jog paprastasis vekselis, neturi visos jam būdingos galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010), ką šiuo atveju ir daro ieškovas, pareikšdamas atsakovui R. B. reikalavimą dėl skolos priteisimo, vekselio apmokėjimo terminui pasibaigus. Ieškovas teismo posėdžio metu aiškiai nurodė tas aplinkybes, kuriomis tarp jo ir atsakovų buvo sudarytas susitarimas dėl tam tikros sumos pinigų pasiskolinimo ir įsipareigojimų grąžinti šią skolą pasidalijimo. Pažymėtina, kad ir atsakovai to neginčijo: visi pripažino, kad buvo susitarę kurti bendrą metalo apdirbimo įmonę ir pradėjo jos kūrimą nuo įrenginio, reikalingo tokio pobūdžio darbams, pirkimo bei lėšų, reikalingų šiam įrenginiui įsigyti, sutelkimo. Atsakovai pripažino, kad vekseliais įsipareigojo ieškovui padengti po 1/3 sumos, kurią ieškovas rado (pasiskolino) šio įrenginio pirkimui; kartu su palūkanomis tai sudarė po 22 000 Lt, atsakovai tai pripažino ir tokioms sumoms pasirašė ieškovui vekselius. Šiuo metu jie ginčija savo įsipareigojimus pagal vekselius tuo pagrindu, kad paskolos teisiniai santykiai tarp jų ir ieškovo nebuvo susiklostę, tačiau

22pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tokiais atvejais pripažįstama, kad vekselis gali būti atsiskaitymo priemonė kaip įsipareigojimas sumokėti pinigus, tačiau šis įsipareigojimas atsiranda nebūtinai iš paskolos santykių. Vekselio abstraktumas reiškia, kad įsipareigojimo prisiėmimo pagrindas (paskola, dovanojimas, atsiskaitymas, savo ar svetimos prievolės garantavimas, kitoks prievolės įvykdymo užtikrinimas ar kitoks įstatymu nedraudžiamas pagrindas) neturi teisinės reikšmės vekselyje prisiimtos prievolės sumokėti pinigus nurodytam asmeniui galiojimui, jei ši prievolė byloje neginčijama ieškiniu. Abstrakti prievolė pagal vekselį nenustoja galioti tuo atveju, kai sueina jo pateikimo notarui vykdyti terminas. Aplinkybė, kad vekselio gavėjas nerealizavo vekselio nustatyta tvarka pagal įstatymus, nėra pagrindas pasibaigti jame nurodytai vekselio davėjo pareigai sumokėti pinigus. Tokiu atveju vekselio gavėjas gali tikėtis, kad vekselio davėjo įsipareigojimas nors ir nebus įvykdytas supaprastinta tvarka, nurodyta Įstatyme, tačiau galės būti įvykdytas savanoriška vekselio davėjo valia arba priverstine tvarka, kreipiantis į teismą dėl skolos išieškojimo pagal vekselį kaip atsiskaitymo dokumentą. Prievolės turinį sudaro vekselyje nurodytas įsipareigojimas sumokėti pinigus. Toks įsipareigojimas neprieštarauja įstatymams, todėl nėra niekinis. Vadinasi, jis yra civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas ( CK 1.136 str. 2d. 1p., Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. birželio 2d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296-695/2016). Tai rodo, kad atsakovų argumentai apie paskolos teisinių santykių tarp jų ir ieškovo nebuvimą nėra pagrindu jų reikalavimams tenkinti, o ieškovo – atmesti.

23Siekiant patikrinti ieškovo reikalavimų šioje byloje ir pateikiant apmokėti vekselį notarui K. G. atveju, būtina įvertinti tik pradinio tarp šių šalių susiklosčiusio teisinio santykio, kuriam įgyvendinti buvo išduoti atsakovų vekseliai, pagrįstumą ir atitikimą įstatymo reikalavimams. Byloje iš visų šalių parodymų nustatytos jau minėtos aplinkybės, kad pinigai buvo telkiami bendrai įmonei kurti ir jos veiklai reikalingam įrenginiui pirkti. Kad šis įrenginys ieškovo vardu buvo nupirktas, patvirtina 2014-06-17 ir 2014-06-24 sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys, kurios šioje byloje nebuvo ginčijamos. 2014-06-01 ieškovo išduotas A. B. 60 000 Lt vekselis ir vėlesni dokumentai (mokėjimo pavedimai, pranešimai, vekseliai) patvirtina, kad ieškovas buvo pasiskolinęs iš šio asmens įrengimams pirkti reikalingas lėšas ir yra priverstas iki šiol vienas šią paskolą atidavinėti. Įrenginio bandymo protokolas ir atsakovo R. B. mobilaus telefono nurodymas skelbime apie jo pardavimą šiuo metu įrodo, kad šis atsakovas dalyvavo ir dalyvauja reikaluose, susijusiuose su šiuo įrenginiu; tai patvirtina ir ieškovo parodymai apie tai, kad dalis šio brangaus įrenginio yra ir saugoma pas šį atsakovą. Tokiu būdu byloje pakanka įrodymų, patvirtinančių ieškovo nurodytą vekselių sudarymo pagrindą – bendros įmonės kūrimą ir jai reikalingo įrenginio pirkimą. Tai, kad šis neregistruojamas įrenginys buvo nupirktas galimai be sertifikatų ir kitų dokumentų ir ieškovo vardu, nėra įstatymo draudžiama ir nepaneigia visų šalių susitarimo, kurį jos pačios teismui pripažino. Atsakovai, nesutikdami su tokiomis įrenginio įsigijimo detalėmis, turėjo sąžiningai naudotis savo teisėmis ir savo reikalavimus dėl sutarčių modifikavimo, įrenginio komplektiškumo ar kt. reikšti anksčiau, tačiau to nedarė. Atsakovo K. G. paaiškinimai apie aplinkybes, kuriomis jis išdavė vekselį ieškovui net nesiedamas jo su konkrečių įrenginių pirkimu, neatitinka vidutiniškai protingo ir apdairaus asmens, juolab – verslininko, gamybos įmonės vadovo, galimybių ir pareigų išsiaiškinti prisiimamus įsipareigojimus laiku ir tinkamai juos vykdyti, todėl teismo vertinami kritiškai. Kadangi šio atsakovo atžvilgiu ieškovas laiku pateikė vekselį, reikalaudamas jį apmokėti, tai turi būti daroma net ir be tokių detalių išaiškinimų, kurie pateikti šioje byloje daugiau praleisto pateikti apmokėjimui R. B. išduoto vekselio atžvilgiu.

24Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas prieina išvados, kad ieškovas yra įrodęs savo reikalavimų pagrįstumą, todėl jis tenkinamas, o atsakovų atsikirtimai bei reikalavimai liko nepagrįsti, todėl jie atmetami.

25Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d.). Remiantis šia nuostata, ieškovo bylinėjimosi išlaidos priteisiamos jam iš atsakovų. Ieškovas yra pateikęs įrodymus, kad yra patyręs 1420 Eur bylinėjimosi išlaidų ir prašo priteisti jam iš atsakovo R. B. 1200 eur, o iš atsakovo K. G. – 1220 Eur šių išlaidų, kurios yra pagrįstos pridėtais dokumentais ir atitinka priteistinų šios kategorijos sumų dydžius, todėl priteistinos ieškovui iš atsakovų.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti, priešieškinius atmesti.

28Priteisti ieškovui K. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo R. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), priteisti 6371,00 Eur skolą, 143,00 Eur žyminio mokesčio ir 1200,00 Eur bylinėjimosi (advokato pagalbos apmokėjimo) išlaidų.

29Priteisti ieškovui K. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo K. G., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1220,00 Eur bylinėjimosi (advokato pagalbos apmokėjimo) išlaidų.

30Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Grigonienė,... 2. sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovui K. M., jo atstovei advokatei Gražinai Mauručaitienei,... 4. atsakovams R. B., K. G., jų atstovams K. V. ir advokatui Jurijui Stepanovui,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo K. M.... 6. ieškovas ieškiniu pareiškė reikalavimą iš atsakovo R. B. priteisti... 7. A. R. B. atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė,... 8. 2016-04-04 teisme priimtas atsakovo R. B. priešieškinys ieškovui K. M..... 9. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovas nurodė, kad su juo nesutinka.... 10. A. K. G. pateikė priešieškinį ieškovui K. M. dėl vekselio ir vykdomojo... 11. Teismo posėdžio metu ieškovas K. M. ieškinį prašo tenkinti, R. B.... 12. Ieškovo atstovė advokatė Gražina Mauručaitienė teismo posėdžio metu... 13. A. R. B. paaiškino, kad jis kartu su atsakovu K. G. ir ieškovu buvo kolegos,... 14. A. K. Gudeliūnas posėdžio metu nurodė, kad buvo įmonės UAB „Baltic... 15. Atsakovų atstovai posėdžio metu nurodė, kad ginčas yra dėl prievolės,... 16. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2016-01-11... 17. Ieškinys tenkintinas.... 18. Lietuvos Respublikos CK 1.105 str. ir Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodyta, kad dėl vekselio, kaip... 20. Vekselio abstraktumas pasireiškia vekselio gavėjui pareiškus reikalavimą... 21. Kai vekselio pasirašymas neatitinka vidinės vekselio davėjo valios,... 22. pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką tokiais atvejais... 23. Siekiant patikrinti ieškovo reikalavimų šioje byloje ir pateikiant apmokėti... 24. Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas prieina išvados, kad ieškovas yra... 25. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 270... 27. ieškinį tenkinti, priešieškinius atmesti.... 28. Priteisti ieškovui K. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo R. B., a.k. ( -... 29. Priteisti ieškovui K. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), iš atsakovo K. G., a.k. ( -... 30. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...