Byla e2A-2451-392/2015
Dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko (pranešėjo) Virginijaus Kairevičiaus, teisėjų Jelenos Šiškinos, Tatjanos Žukauskienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo K. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-2307-905/2015 pagal ieškovo UAB „Simpras“ ieškinį atsakovui K. P. dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei pagal atsakovo K. P. priešieškinį ieškovui UAB „Simpras“ dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais, trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Simpras“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš atsakovo K. P. 62.000 Lt skolos, 703,23 Lt palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2014-05-12 trečiasis asmuo UAB „Pastatų statyba“ išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo bet kuriuo metu, kai tik šis vekselis bus pateiktas apmokėti, bet ne anksčiau kaip 2014-06-20 sumokėti ieškovui 31.000 Lt. Trečiojo asmens vadovas, atsakovas, laidavo už vekselyje nurodytos prievolės įvykdymą. 2014-05-12 trečiasis asmuo išdavė dar vieną vekselį, kuriuo įsipareigojo bet kuriuo metu, kai tik šis vekselis bus pateiktas apmokėti, bet ne anksčiau kaip 2014-07-20 sumokėti ieškovui dar 31.000 Lt. Už šio vekselio įvykdymą taip pat laidavo atsakovas. 2014-07-02, 2014-07-21 ir 2014-07-22 trečiajam asmeniui ir atsakovui buvo išsiųsti pranešimai dėl vekselių apmokėjimo, tačiau iki šiol jie nėra apmokėti. Atsižvelgiant į tai, kad už šio įsipareigojimo įvykdymą laidavo atsakovas, 62.000 Lt suma priteistina iš atsakovo, taip pat iš atsakovo priteistinos 703,23 Lt palūkanos už vėlavimą sumokėti vekselyje nurodytas sumas.

4Atsakovas K. P. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriuo teismo prašė pripažinti negaliojančiais 2014-05-12 trečiojo asmens UAB „Pastatų statyba“ išduotus paprastuosius vekselius, kuriais trečiasis asmuo įsipareigojo bet kuriuo metu, kai tik šie vekseliai bus pateikti apmokėti, bet ne anksčiau kaip 2014-06-20 ir 2014-07-20 sumokėti ieškovui UAB „Simpras“ 62.000 Lt, bei priteisti iš ieškovo visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas nurodė, kad 2014-05-12 diena, kuri nurodyta kaip vekselių išrašymo diena, atsakovas vekselių nepasirašė ir negalėjo pasirašyti, nes sirgo ir nebuvo susitikęs su ieškovu. Tuo laiku trečiojo asmens vadovo pareigas laikinai ėjo kitas asmuo. Atsakovas taip pat neturėjo pagrindo tokių vekselių išduoti, nes jokios prievolės trečiasis asmuo ieškovui neturėjo, jokių piniginių sumų iš ieškovo negavo. Vekselių išrašymas neatitiko vidinės atsakovo valios, vekseliai išgauti apgaulės būdu, atsakovui juos pasirašant kartu su kitais pateiktais dokumentais. Kadangi vekseliai neturi būtinojo rekvizito, t. y. išrašymo datos, šie dokumentai neturi paprastojo vekselio galios ir pripažintini negaliojančiais kaip neatitinkantys imperatyvios įstatymo nustatytos formos. Atitinkamai pripažįstamas negaliojančiu ir pasibaigia atsakovo laidavimas pagal vekselių pagrindu kylančias prievoles. Atsakovas taip pat nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-06-09 nutartimi trečiajam asmeniui iškelta restruktūrizavimo byla, kurioje į kreditorių sąrašą įtrauktas ieškovo 73.390,66 Lt finansinis reikalavimas, kuris grindžiamas vekseliais. Trečiajam asmeniui iškėlus restruktūrizavimo bylą, netesybų ir palūkanų skaičiavimas nutraukiamas, trečiojo asmens prievolių vykdymas kreditoriams atidedamas ir prievolės negali būti laikomos neįvykdytos, tuo pačiu neatsiranda ir laiduotojo pareiga vykdyti prievolių.

5Trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2014-06-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4673-560/2014 trečiajam asmeniui iškėlė restruktūrizavimo bylą. 2014-09-22 nutartimi teismas įtraukė į trečiojo asmens antros eilės kreditorių sąrašą ieškovą su 73.390,66 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, kuris buvo grindžiamas ir vekseliais. Ieškovo reikalavimai bus tenkinami trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje restruktūrizavimo plane nustatyta tvarka ir terminais, todėl negalima teigti, kad trečiasis asmuo, už kurio prievoles laidavo atsakovas, savo prievolių ieškovui neįvykdė, taip pat nėra pagrindo šių prievolių įvykdymo reikalauti iš atsakovo. Pagrindinės prievolės įvykdymo terminas yra atidėtas trečiajam asmeniui iškėlus restruktūrizavimo bylą ir pačiam ieškovui pateikus kreditorinį reikalavimą. Ieškovo reikalavimai atsakovo atžvilgiu galės būti tenkinami tik po to, jei trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje nebūtų patenkinti jo reikalavimai.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-10 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovui UAB „Simpras“ iš atsakovo K. P. 17.956,44 Eur (62.000 Lt) skolos, 203,67 Eur (703,23 Lt) palūkanų ir 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos 18.160,11 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-09-24 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškinį atmetė. Priteisė ieškovui iš atsakovo 408,65 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad 2014-05-12 trečiasis asmuo UAB „Pastatų statyba“ išdavė ieškovui du paprastuosius vekselius, kuriais be sąlygų įsipareigojo sumokėti po 31.000 Lt bet kuriuo metu, kai tik vekseliai bus pateikti apmokėti, bet ne anksčiau kaip (vienas vekselis) 2014-06-20 ir (kitas vekselis) 2014-07-20. Šiuos vekselius trečiojo asmens, kaip vekselio davėjo, vardu pasirašė atsakovas, kuris vekseliuose pasirašė ir kaip laiduotojas. Atsakovo ginčijamuose vekseliuose aiškiai nurodyta jų išrašymo data – 2014-05-12. Atsakovas ir trečiasis asmuo pateikė įrodymų, kad 2014 m. gegužės 7-9 d. ir gegužės 12-23 d. atsakovas lankėsi sveikatos priežiūros įstaigoje ir gydėsi dėl aukšto kraujospūdžio, tačiau šie įrodymai nepaneigia atsakovo galimybių 2014-05-12 (pirmadienį) pasirašyti ginčijamus vekselius net ir esant aukštam kraujospūdžiui. Byloje nepateikta įrodymų, išskyrus atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimus, jog nurodytą dieną bendrovės vadovo pareigas būtų laikinai ėjęs kitas asmuo, o ne atsakovas. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kuriais apeliuojama į atsakovo nedarbingumą, kaip į aplinkybę, paneigiančią vekseliuose nurodytą jų išrašymo datą. Teismas iš ieškovo pateikto Juridinių asmenų registro išrašo nustatė, kad atsakovas trečiojo asmens bendrovės vadovo pareigas eina nuo 2011-03-18, taigi, atsakovas, kuris vekselių išrašymo metu turėjo mažiausiai trijų metų vadovavimo verslo įmonei patirtį, nėra naujas asmuo verslo santykiuose. Atsižvelgiant į tai, teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo ir trečiojo asmens argumentus, kuriais apeliuojama į neteisingai nurodytą vekselių išrašymo datą, taip pat kuriais teigiama apie vekselių išrašymą dėl apgaulės ir (arba) dėl suklydimo. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, išskyrus savo deklaratyvius paaiškinimus, kurie patvirtintų jo, kaip įmonės vadovo, suklydimą ar juolab apgaulę išduodant vekselius. Net jei ir būtų atsakovas įrodęs, jog vekseliuose nurodyta netikra, klaidinga jų išrašymo data, ši aplinkybė nesuteiktų pagrindo konstatuoti, kad vekseliuose iš viso nenurodyta jų išrašymo data kaip pagrindas ginčo santykiams taikyti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 78 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus teisinius padarinius. Klaidingos datos nurodymas vekselyje (jeigu tokia aplinkybė ir būtų įrodyta) turėtų būti vertinamas būtent tokį dokumentą išdavusio vekselio davėjo ir, atitinkamai, vekselį pasirašiusio laiduotojo nenaudai (CK 1.5 straipsnio 1, 3, 4 dalys). Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010 suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę, kad „pripažinimas, jog atitinkamas dokumentas, kuriame jis įvardijamas kaip paprastasis vekselis, neturi paprastojo vekselio galios, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą“. Taigi, net ir pripažinus ginčijamus vekselius kaip neturinčius paprastųjų vekselių galios, tai savaime nepaneigtų vekseliuose aiškiai įtvirtintos trečiojo asmens skolos ieškovui fakto ir dydžio, taip pat savaime nepaneigtų šiuose dokumentuose aiškiai įtvirtintos atsakovo, kaip laiduotojo, atsakomybės. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendė, kad atsakovas neįrodė, jog ginčijamuose vekseliuose nenurodyta jų išrašymo data, taip pat kad vekseliai išduoti dėl suklydimo ar apgaulės. Teismas taip pat nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo 2014-06-09 nutartimi buvo iškelta trečiojo asmens UAB „Pastatų statyba“ restruktūrizavimo byla. Restruktūrizavimo byloje 2014-09-22 nutartimi patvirtinti ieškovo, kaip antros eilės kreditoriaus, 76.390,66 Lt finansiniai reikalavimai. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Įmonių restruktūrizavimo įstatyme nėra nuostatų, kurios teiktų pagrindą restruktūrizuojamos įmonės bendraskoliams taikyti analogiškus skolos atidėjimo ir (arba) netesybų mažinimo mechanizmus, kaip ir restruktūrizuojamai įmonei. Be to, CK 6.8 straipsnio 2 dalies, 6.82 straipsnio 4 dalies nuostatose reglamentuojami atvejai, kai būtent kreditorius suteikia prievolės įvykdymo atidėjimą. Tokia situacija, kai kreditorius savo valiniais veiksmais vienam iš bendraskolių suteikia prievolės įvykdymo atidėjimą, negali būti tapatinama su situacija, kai prievolės įvykdymo atidėjimas vienam iš bendraskolių suteikiamas pagal įstatymus, t. y. nesant kreditoriaus subjektyviai išreikštos valios. Kadangi trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje ieškovas, kaip kreditorius, neišreiškė savo subjektyvios valios dėl prievolės įvykdymo atidėjimo, o prievolės įvykdymas atidėtas dėl objektyviųjų priežasčių – vykdant Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas, šioje byloje nėra pagrindo taikyti atsakovo nurodytų CK 6.8 straipsnio 2 dalies, 6.82 straipsnio 4 dalies nuostatų. Teismas sutiko su ieškovo argumentais, kad laidavimu užtikrinami kreditoriaus interesai, be kita ko, susiję su skolininko nemokumu. Atsakovo siūlomas teisės aiškinimas nepagrįstai paneigtų šį iš laidavimo prievolės kylantį kreditoriaus interesą, taip pat paneigtų ir CK 6.6 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą teisę reikšti reikalavimus bet kuriam iš solidariųjų skolininkų, nes kreditorius netektų teisės reikalauti operatyvesnio prievolės įvykdymo nė iš vieno bendraskolio, jeigu tik vienam iš jų būtų iškelta restruktūrizavimo byla. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendė, kad ieškovas nepriklausomai nuo trečiajam asmeniui (skolininkui) iškeltos restruktūrizavimo bylos turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų atsakovas, kaip solidariai įsipareigojęs laiduotojas. Be to, ieškovas turi teisę iš atsakovo reikalauti ir netesybų (CK 6.81 straipsnio 2 dalis) bei palūkanų (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

7Apeliaciniu skundu atsakovas K. P. teismo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Simpras“ ieškinį atmesti, o atsakovo priešieškinį tenkinti, priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, teismas neužtikrino tinkamo bylos išnagrinėjimo, todėl skundžiamas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu. Byloje pateikti 2014-05-12 paprastieji vekseliai, kuriuos, atstovaudamas trečiąjį asmenį UAB „Pastatų statyba“, bei asmeniškai kaip laiduotojas pasirašė atsakovas. Tačiau bylos nagrinėjimo metu atsakovas nurodė, kad 2015-05-12 jis nepasirašė vekselių nei kaip trečiojo asmens vadovas, nei kaip laiduotojas, nes tuo metu sirgo. Šiam faktui patvirtinti atsakovas pateikė VSDFV Vilniaus skyriaus 2014-07-23 Nedarbingumo pažymėjimą ir UAB „MediCa klinika“ Vilniaus filialo 2015-02-24 Medicinos dokumentų išrašą apie tai, kad laikotarpiu nuo 2015-05-07 iki 2014-05-09 ir nuo 2014-05-12 iki 2014-05-23 atsakovas tyrėsi ir gydėsi dėl aukšto kraujospūdžio. Nurodytu laikotarpiu atsakovas nėjo trečiojo asmens vadovo pareigų ir tuo pačiu nepasirašė nurodytą dieną ginčo vekselių nei kaip trečiojo asmens vadovas, nei kaip laiduotojas. Kadangi teismas neužtikrino tinkamo bylos išnagrinėjimo, pripažinęs, kad „byloje nepateikta įrodymų (išskyrus atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimus), kurie patvirtintų atsakovo ir trečiojo asmens versiją, jog nurodytą dieną bendrovės vadovo pareigas būtų laikinai ėjęs kitas asmuo, o ne atsakovas (...)“, bet nepareikalavęs papildomų įrodymų, nors pats sprendė dėl šio fakto, atsakovas su apeliaciniu skundu teikia 2014-05-07 Įsakymą dėl paskyrimo laikinai eiti direktoriaus pareigas Nr. P-14/42. Atsakovo nuomone, joks protingas asmuo, esant įrodymams apie tai, kad atsakovas laikotarpiu nuo 2014-05-07 iki 2014-05-09 ir nuo 2014-05-12 iki 2014-05-23 turėjo nedarbingumo pažymėjimus, o taip pat gydėsi UAB „MediCa klinika“, nepadarytų išvados apie tai, kad jis būdamas tokioje padėtyje toliau eitų trečiojo asmens vadovo pareigas, 2014-05-12 pasirašytų ginčo vekselius. Tai reiškia, kad ginčo vekseliai neturi būtinojo rekvizito – išrašymo datos, todėl, remiantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 78 straipsnio 1 dalimi, šie dokumentai neturi paprastojo vekselio galios, todėl negalima reikalauti, kad pagal juos prievoles įvykdytų atsakovas kaip laiduotojas. Atsakovas taip pat nesutinka su teismo išvada, kad net ir pripažinus ginčijamus vekselius neturinčius paprastųjų vekselių galios, tai savaime nepaneigia vekseliuose aiškiai įtvirtintos trečiojo asmens skolos ieškovui fakto ir dydžio, kas taip pat savaime nepaneigia šiuose dokumentuose aiškiai įtvirtintos atsakovo, kaip laiduotojo, atsakomybės. Atsakovo teigimu, neturintis būtinųjų rekvizitų vekselis nepatvirtina nei pinigų perdavimo, nei skolininko pareigos įvykdyti reikalavimą kreditoriui. Ieškovas neįrodinėjo pinigų perdavimo trečiojo asmens nuosavybėn fakto pagal ginčo vekselius, kuriuos teismas prilygino paprastiems skolos rašteliams, o šią aplinkybę būtina nustatyti, kad paskolos raštelis galiotų. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad jokie kiti prievoliniai teisiniai santykiai pagal ginčo vekselius, kurie nebūtų buvę patvirtinti trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje, tarp ieškovo ir trečiojo asmens neegzistavo, jokio kito skolinio įsipareigojimo trečiasis asmuo ieškovo atžvilgiu neturėjo. Todėl nebuvo pagrindo teismui konstatuoti, kad vekselio formos trūkumai savaime nepaneigia vekseliuose aiškiai įtvirtintos trečiojo asmens skolos ieškovui fakto ir dydžio bei šiuose dokumentuose aiškiai įtvirtintos atsakovo, kaip laiduotojo, atsakomybės. Atsakovas taip pat nurodo, kad jo veiksmai, pasirašant ginčo vekselius kaip laiduotojui, neatitiko vidinės jo valios. Atsakovas niekuomet neturėjo tikslo pasirašyti ir įsipareigoti pagal ginčo vekselius. 2014-05-12 asmeniškai atsakovo, trečiojo asmens ir ieškovo nesiejo jokie teisiniai santykiai, nes tuo metu atsakovas nei lankėsi pas ieškovą, nei ėjo trečiojo asmens vadovo pareigas, nei galėjo to padaryti dėl ligos, vekselio pasirašymas buvo itin nenaudingas atsakovui ir nesant suklydimo ar apgaulės jie nebūtų buvę pasirašyti. Ieškovas teisme patvirtino, kad ginčo vekselių pasirašymu siekė sau naudos, todėl ieškovas ginčo vekselius įgijo nesąžiningai, žinodamas, jog įgyja jį be jokio teisinio pagrindo, o ginčo vekseliai padidins trečiojo asmens skolą. Be to, ginčo vekseliai kartu su atsakovo laidavimu ieškovo buvo gauti po to, kai trečiasis asmuo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, kas taip pat sudaro pagrindą teigti, kad ieškovui buvo žinomos aplinkybės apie tai, jog skolos išieškojimas nusikels, ir iš ieškovo pusės ginčo vekseliai buvo išgauti apgaulės būdu, dėl to ginčo vekseliai taip pat turi būti pripažinti negaliojančiais. Vilniaus apygardos teismas 2014-09-22 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4673-560/2014 trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje įtraukė į trečiojo asmens kreditorių sąrašą ieškovą su 73.390,66 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, kuris buvo grindžiamas ir ginčo vekseliais. Tokiu būdu pagrindinės prievolės ieškovui įvykdymo terminas yra atidėtas trečiajam asmeniui iškėlus restruktūrizavimo bylą bei pačiam ieškovui pateikus kreditorinį reikalavimą. Restruktūrizavimo bylos iškėlimas sukelia Įmonių restruktūrizavimo įstatyme įtvirtintus teisinius padarinius tiek pačiai restruktūrizuojamai bendrovei, tiek ir jos kreditoriams, o taip pat asmenims, kurie užtikrino prievolių vykdymą už restruktūrizuojamą įmonę, tame tarpe ir atsakovui. Ieškovo finansinio reikalavimo patvirtinimas trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje reiškia, jog pagrindinės prievolės įvykdymo terminas buvo atidėtas, t. y. prievolė negali būti laikoma neįvykdyta. Todėl ieškovo reikalavimai atsakovo atžvilgiu gali būti tenkinami tik po to, jei trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo numatytą tvarką nebūtų patenkinti jo reikalavimai. Tokiu būdu teismas, netinkamai išaiškindamas CK 6.82 straipsnio 4 dalį, nepagrįstai susiaurino atsakovo kaip laiduotojo teisę pasinaudoti prievolės vykdymo atidėjimu, taikomu pagrindiniam skolininkui. Atsakovo (laiduotojo) teisės pažeistos, nes ieškovas iš atsakovo gali reikalauti prievolės įvykdymo anksčiau nei iš pagrindinio skolininko.

8Ieškovas UAB „Simpras“ atsiliepimu teismo prašo atsakovo K. P. apeliacinį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimą, taip pat priteisti iš atsakovo ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo teigimu, atsakovas ir trečiasis asmuo, teigdami, kad ginčijamų vekselių pasirašymo metu atsakovas nėjo trečiojo asmens direktoriaus pareigų, turėjo pateikti tai patvirtinančius įrodymus. Šioje byloje sprendžiamas civilinis ginčas tarp lygiaverčių šalių verslininkų, todėl teismas neturėjo pagrindo savo iniciatyva rinkti nurodytą aplinkybę patvirtinančių įrodymų. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas ir trečiasis asmuo buvo atstovaujami advokato, todėl žinojo apie savo pareigą pateikti įrodymus, pagrindžiančius jų teiginius. Ieškovas nesutinka, kad prie bylos būtų prijungtas atsakovo su apeliaciniu skundu teikiamas 2014-05-07 įsakymas dėl paskyrimo laikinai eiti direktoriaus pareigas. Priežasčių, kodėl negalėjo pateikti šio įrodymo ankščiau, atsakovas nenurodo, teismas neatsisakė šio įrodymo priimti, taip pat nėra pagrindo teigti, jog būtinybė jį pateikti iškilo vėliau. Jei vadovautis atsakovo logika, jog jis laikino nedarbingumo metu negalėjo pasirašyti 2014-05-12 vekselių, tai neturi galios ir atsakovo laikino nedarbingumo metu pasirašytas 2014-05-07 įsakymas dėl paskyrimo laikinai eiti direktoriaus pareigas. Tačiau šio dokumento pateikimas tik patvirtina, kad laikino nedarbingumo metu atsakovo pasirašyti dokumentai galioja ir pats atsakovas jais remiasi. Kita vertus, aplinkybė, kad kažkam buvo pavesta laikinai eiti trečiojo asmens direktoriaus pareigas, nepaneigia fakto, jog atsakovas pasirašė vekselius. Vekseliai pasirašyti atsakovo ne tik kaip trečiojo asmens vadovo, bet ir kaip fizinio asmens laiduotojo. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovas būtų žinojęs apie tai, jog vekselių pasirašymo dieną trečiojo asmens vadovo pareigas laikinai eina ne atsakovas, o kitas asmuo. Juridinių asmenų registre atsakovas nurodytas kaip trečiojo asmens vadovas nuo 2011-03-18, jokių duomenų apie tai, kad jis negali sudaryti sandorių, registre nėra išviešinta, atsakovas apie tai ieškovo neinformavo. Atsakovas kaip trečiojo asmens vadovas santykiuose su trečiaisiais asmenimis veikia kaip įstatyminis atstovas ir čia darbo teisės nuostatos, susijusios su laikinu nedarbingumu, netaikomos. Atsakovo veiksmai, kuomet jis pasirašė vekselį tą dieną, kai, jo įsitikimu, jis neturėjo teisės to daryti ar įrašė ne tą dieną, kai iš tiesų vekselį pasirašė, gali įrodyti tik paties atsakovo nesąžiningumą, o ne faktą, kad jis negalėjo šių vekselių pasirašyti. Tai, kad atsakovas vekselių pasirašymo metu sirgo, dar nereiškia, kad vekselių nepasirašė. Atsakovas nepateikia įrodymų, jog sirgo tokia liga, kuri nebūtų leidusi jam pasirašyti dokumentų. Atsakovas neneigia, jog būtent jis pasirašė vekselius. Be to, vekseliai pasirašyti atsakovo ne tik kaip trečiojo asmens vadovo, bet ir kaip fizinio asmens, o teisės aktų, draudžiančių fiziniams asmenims sudaryti sandorius nedarbingumo laikotarpiu, nėra. Ieškovas taip pat nesutinka su atsakovo teiginiu, kad teismas nepagrįstai nenustatinėjo pinigų perdavimo fakto pagal vekselius. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu nurodė, kad trečiasis asmuo buvo skolingas ieškovui už jam parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, o vekseliai buvo išduoti kaip užtikrinimas, kad skola bus grąžinta jei ne paties trečiojo asmens, tai atsakovo kaip laiduotojo asmeniškai. Todėl byloje neturėjo būti įrodinėjamas ir teismas neturėjo aiškintis pinigų perdavimo pagal vekselius fakto bei to, ar vekseliai atitiko paskolos raštelio formos reikalavimus, nes vekseliais buvo užtikrintas trečiojo asmens prievolės įvykdymas, o ne suteikta paskola. Ieškovas taip pat pažymi, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo aplinkybių, jog vekseliai buvo pasirašyti dėl apgaulės ar suklydimo. Tik teismo posėdžio metu buvo išsakyta mintis, jog atsakovas pasirašė vekselius dėl apgaulės, tačiau paprašius atsakovą nurodyti, kas įrodo, kad vekseliai buvo pasirašyti dėl apgaulės, atsakovas to nepadarė, o apsiribojo tik abstrakčiais teiginiais, jog atsakovui pasirašyti vekselius buvo nenaudinga, todėl laikytina, kad jie buvo pasirašyti dėl suklydimo ar apgaulės. Ieškovas vekselių pasirašymo metu apie trečiojo asmens kreipimąsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nežinojo, tačiau net jei jis šią aplinkybę būtų žinojęs, tai nesudaro pagrindo teigti, kad vekseliai gauti apgaulės būdu. Priešingai, tas faktas, kad atsakovas pasirašė vekselius kaip laiduotojas patvirtina, kad jis būdamas atidus ir rūpestingas asmuo ir kaip įmonės vadovas įsigilinęs į restruktūrizavimo procedūras, negalėjo nesuprasti, kad iškėlus trečiajam asmeniui restruktūrizavimo bylą, ieškovas galės reikalauti įvykdyti skolinius įsipareigojimus iš jo kaip laiduotojo. Atsakovas yra verslininkas ne pirmus metus vadovaujantis įmonei. Vekselis yra standartinės formos dokumentas, kuriame labai aiškiai išdėstyti įsipareigojimai. Todėl pagrindo teigti, kad atsakovas, pasirašydamas vekseliuose tiek kaip trečiojo asmens atstovas, tiek kaip fizinis asmuo laiduotojas, nematė ar nesuprato, kur pasirašinėja ir kokius įsipareigojimus jis prisiima, nėra. Atsakovas neteisingai aiškina laidavimo teisinius santykius reglamentuojančias nuostatas ir nepagrįstai teigia, jog pagrindiniam skolininkui, trečiajam asmeniui, iškėlus restruktūrizavimo bylą ir atidėjus jo prievolių vykdymą kreditoriams, tapačios nuostatos taikomos ir laiduotojui, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti iš atsakovo įvykdyti laidavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Aplinkybė, jog trečiajam asmeniui yra iškelta restruktūrizavimo byla, negali lemti atsakovo kaip laiduotojo prievolės įvykdymo atidėjimo. Laidavimo, kaip vieno iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, esmė ir tikslas lemia tai, kad skolininko finansinės padėties pablogėjimas ar teisinio statuso pasikeitimas negali lemti laiduotojo atsakomybės sumažėjimo ar apribojimo. Priešingu atveju būtų paneigta paties laidavimo esmė ir paskirtis bei pažeisti kreditoriaus interesai. Esant galiojančiai kreditoriaus reikalavimo teisei laiduotojui, atsiradusiai dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindiniam skolininkui, pagrindinio skolininko prievolių vėlesnis modifikavimas, susijęs su šių prievolių vykdymo sustabdymu, atidėjimu ar išdėstymu, neturi įtakos laiduotojo prievolių vykdymui. Taigi net ir pagrindiniam skolininkui iškėlus restruktūrizavimo bylą, ieškovas neturi pareigos laukti, kol trečiasis asmuo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatyta tvarka įvykdys prievolę ir gali reikšti ieškinį dėl skolos grąžinimo laiduotojui.

9Trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“ atsiliepimo į atsakovo K. P. apeliacinį skundą nepateikė.

10Atsakovo K. P. apeliacinis skundas atmestinas.

11Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

12Dėl naujų įrodymų priėmimo

13CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama, tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako juos priimti arba kai tokių įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau, taip pat ir tais atvejais, kai tai būtina siekiant teisingo ir išsamaus bylos išnagrinėjimo. Teisėjų kolegija, siekdama teisingo ir išsamaus bylos išnagrinėjimo, prijungia prie bylos kartu su apeliaciniu skundu atsakovo K. P. pateiktą naują įrodymą – 2014-05-07 įsakymą dėl paskyrimo laikinai eiti UAB „Pastatų statyba“ direktoriaus pareigas Nr. P-14/42, kurį vertins pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo. Nors šis įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, jo priėmimas ir vertinimas apeliacinės instancijos teisme neužvilkins bylos nagrinėjimo, be to, ieškovas UAB „Simpras“ turėjo galimybę pasisakyti dėl šio įrodymo savo atsiliepime į atsakovo apeliacinį skundą.

14Dėl ginčo esmės

15Bylos medžiaga patvirtina, kad 2014-05-12 trečiasis asmuo UAB „Pastatų statyba“ išdavė paprastąjį vekselį ieškovui UAB „Simpras“, kuriuo įsipareigojo bet kuriuo metu, kai tik šis vekselis bus pateiktas apmokėti, bet ne anksčiau kaip 2014-06-20 sumokėti ieškovui 31.000 Lt. Trečiojo asmens vadovas, atsakovas K. P., laidavo už vekselyje nurodytos prievolės įvykdymą. 2014-05-12 trečiasis asmuo išdavė dar vieną vekselį ieškovui, kuriuo taip pat įsipareigojo bet kuriuo metu, kai tik šis vekselis bus pateiktas apmokėti, bet ne anksčiau kaip 2014-07-20 sumokėti ieškovui 31.000 Lt. Atsakovas laidavo ir už šios vekselyje nurodytos prievolės įvykdymą. Taigi, iš viso trečiasis asmuo vekseliais įsipareigojo sumokėti ieškovui 62.000 Lt, o atsakovas laidavo už šios prievolės įvykdymą. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad 2014-05-12, t. y. vekselių pasirašymo metu, atsakovui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl aukšto kraujospūdžio, kita vertus, byloje nėra ginčo dėl to, jog atsakovas vekselius pasirašė tiek kaip trečiojo asmens atstovas (vadovas), tiek kaip laiduotojas. Ieškovas 2014-06-23, 2014-07-21 ir 2014-07-22 raštu pareikalavo trečiojo asmens ir atsakovo įvykdyti savo įsipareigojimus pagal vekselius, tačiau tai nebuvo padaryta. Vilniaus apygardos teismas 2014-06-09 nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4673-560/2014 trečiajam asmeniui iškėlė restruktūrizavimo bylą. 2014-09-22 nutartimi teismas įtraukė į trečiojo asmens kreditorių sąrašą ieškovą su 73.390,66 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, kuris buvo grindžiamas ir nurodytais vekseliais. 2014-09-19 ieškovas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo, kaip laiduotojo, trečiojo asmens nesumokėtą pagal vekselius 62.000 Lt skolą bei 703,23 Lt palūkanų. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo teismo prašė vekselius pripažinti negaliojančiais dėl jų neatitikimo imperatyviemsiems formos reikalavimams bei dėl to, jog vekseliai sudaryti dėl apgaulės ir suklydimo. Be to, atsakovas nurodė, kad iškėlus trečiajam asmeniui restruktūrizavimo bylą ir šioje byloje patvirtinus ieškovo vekseliais grindžiamą reikalavimą, laikytina, jog trečiojo asmens įsipareigojimų pagal vekselius ieškovui vykdymas yra atidėtas, dėl to ieškovas negali reikalauti jų vykdyti ir iš atsakovo kaip laiduotojo. Pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį tenkino visa apimtimi, o atsakovo priešieškinį atmetė. Atsakovas, nesutikdamas su tokiu teismo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo apeliacinis skundas nepaneigia pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo.

16Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad 2014-05-12 trečiojo asmens ieškovui išduoti paprastieji vekseliai atitinka Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau ĮPVĮ) keliamus formos reikalavimus. Šio įstatymo 77 straipsnyje nurodyta, kad paprastajame vekselyje turi būti: 1) žodžiai „paprastasis vekselis“ tekste ta kalba, kuria vekselis išrašytas; 2) besąlyginis įsipareigojimas sumokėti nurodytą sumą; 3) mokėjimo terminas; 4) mokėjimo vieta; 5) pavadinimas ar vardas, pavardė asmens, kuriam arba kurio įsakymu turi būti sumokėta; 6) išrašymo vieta ir data; 7) išrašančiojo paprastąjį vekselį asmens (paprastojo vekselio davėjo) parašas. Atsakovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad trečiojo asmens ieškovui išduoti paprastieji vekseliai neturi išrašymo datos, todėl, remiantis ĮPVĮ 78 straipsnio 1 dalimi, šie dokumentai neturi paprastojo vekselio galios. Tačiau, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, trečiojo asmens ieškovui išduotuose paprastuosiuose vekseliuose aiškiai nurodyta jų išrašymo data – 2014-05-12, o duomenų, kad šie vekseliai būtų išrašyti kitą dieną, byloje nėra, todėl laikytini nepagrįstais atsakovo apeliacinio skundo teiginiai, jog paprastieji vekseliai neturi išrašymo datos. Be to, teisėjų kolegija nenustatė, kad trečiojo asmens ieškovui išduoti paprastieji vekseliai turėtų ir atsakovo akcentuojamų trūkumų, susijusių su jų pasirašymu. Nors byloje yra įrodymai, kad atsakovas paprastųjų vekselių pasirašymo metu, 2014-05-12, buvo nedarbingas ir tuo metu laikinai eiti trečiojo asmens vadovo pareigas buvo pavesta kitam asmeniui, tačiau vien tai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovas, atstovaudamas trečiąjį asmenį kaip paprastųjų vekselių davėją, viršijo jam suteiktą kompetenciją ir kad ieškovas apie tai žinojo ar turėjo žinoti (tokių įrodymų nėra), todėl paprastieji vekseliai sukelia visas teisines pasekmes trečiajam asmeniui (CK 2.83 straipsnis). Tas pats pasakytina ir apie atsakovo kaip fizinio asmens asmeniškai prisiimtus laidavimo įsipareigojimus pagal paprastuosius vekselius jo nedarbingumo metu. Atsakovas bylos nagrinėjimo metu neneigė fakto, kad jis pats pasirašė paprastuosius vekselius, o atsakovo sveikatos būklė nebuvo tokia sunki, jog jis nebūtų galėjęs to padaryti ar nesuprastų savo atliekamų veiksmų reikšmės. Teisėjų kolegija taip pat nesutinka su atsakovo apeliacinio skundo teiginiais, jog pirmosios instancijos teismas turėjo pripažinti paprastuosius vekselius negaliojančiais kaip sudarytus dėl apgaulės ir suklydimo (CK 1.90, 1.91 straipsniai). Pažymėtina, kad vekselių tekstas yra gan paprastas ir aiškus, juose aprašyti tiek trečiojo asmens, tiek atsakovo įsipareigojimai ieškovui, o atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad jis neturėjo galimybių perskaityti pasirašomų vekselių, nesuprato jų turinio ir prasmės. Svarbu tai, kad ieškovas pateikė įrodymus, jog buvo pagrindas vekselių išdavimui ir laidavimui – trečiasis asmuo buvo skolingas ieškovui už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, atsakovas jau kelerius metus buvo trečiojo asmens vadovas, žinojo trečiojo asmens veiklos ypatumus, o vekseliai buvo išduoti kaip užtikrinimas, kad skola ieškovui bus grąžinta jei ne paties trečiojo asmens, tai atsakovo kaip laiduotojo asmeniškai. Atitinkamai laikytini teisiškai nepagrįstais atsakovo argumentai, kad byloje nėra įrodymų apie pinigų perdavimą pagal paprastuosius vekselius, kurie patvirtintų tarp ieškovo ir trečiojo asmens susiklosčiusius paskolinius santykius. Kaip minėta, vekseliai buvo išduoti ne siekiant įforminti naujos paskolos suteikimą, o gauti papildomas garantijas dėl jau egzistuojančių pradelstų įsipareigojimų įvykdymo.

17Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti atsakovo priešieškinį dėl paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais yra pagrįstas ir teisėtas, nes atsakovas neįrodė, jog egzistuoja jo nurodyti paprastųjų vekselių pripažinimo negaliojančiais pagrindai.

18Atsakovas savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, jog trečiajam asmeniui buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir į trečiojo asmens kreditorių sąrašą įtrauktas ieškovas su 73.390,66 Lt dydžio finansiniu reikalavimu, kuris buvo grindžiamas ir paprastaisiais vekseliais. Atsakovo teigimu, tokiu būdu trečiojo asmens prievolės pagal vekselius ieškovui įvykdymo terminas buvo atidėtas, todėl ieškovo reikalavimai atsakovo, kaip laiduotojo, atžvilgiu gali būti tenkinami tik po to, jei jie nebus patenkinti trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje. Teisėjų kolegija su tokiu atsakovo vertinimu nesutinka. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau ĮRĮ) nėra nuostatų, kurios teiktų pagrindą restruktūrizuojamos įmonės bendraskoliams (laiduotojams) taikyti analogiškus skolos atidėjimo ir (arba) netesybų mažinimo mechanizmus, kaip ir restruktūrizuojamai įmonei, juolab, kad trečiojo asmens restruktūrizavimo byloje ieškovas, kaip kreditorius, neišreiškė savo subjektyvios valios dėl prievolės įvykdymo atidėjimo, o prievolės įvykdymas atidėtas dėl objektyviųjų priežasčių – vykdant ĮRĮ nuostatas. Aplinkybė, kad trečiajam asmeniui (pagrindiniam skolininkui) yra iškelta restruktūrizavimo byla, negali lemti atsakovo (laiduotojo) prievolės įvykdymo atidėjimo. Laidavimo esmė yra įtvirtinta CK 6.76 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad laiduotojas įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Laidavimo, kaip vieno iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų, esmė ir tikslas lemia tai, kad skolininko finansinės padėties pablogėjimas ar teisinio statuso pasikeitimas negali lemti laiduotojo atsakomybės sumažėjimo ar apribojimo. Priešingu atveju būtų paneigta paties laidavimo esmė ir paskirtis bei pažeisti kreditoriaus interesai. Pagal CK 6.81 straipsnį, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai. Solidariosios prievolės nustatomos tam, kad kreditorius turėtų užtikrinimą, jog vieno skolininko prievolės neįvykdymas neturės įtakos prievolės įvykdymui, nes galima reikalauti, kad ją įvykdytų kitas bendraskolis. Solidariosios laiduotojo pareigos ypatumas, kad tokiu atveju laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, jog kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 straipsnio 2 dalis), priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Taigi, laidavimo teisinis reguliavimas nenustato nagrinėjamu atveju ieškovui pareigos laukti, kol trečiasis asmuo ĮRĮ nustatyta tvarka įvykdys prievolę ieškovui. Esant galiojančiai kreditoriaus reikalavimo teisei laiduotojui, atsiradusiai dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo pagrindiniam skolininkui, pagrindinio skolininko prievolių vėlesnis modifikavimas, susijęs su šių prievolių vykdymo sustabdymu, atidėjimu ar išdėstymu, neturi įtakos laiduotojo prievolių vykdymui. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens skola ieškovui atsirado dar iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo, trečiajam asmeniui neatsiskaičius su ieškovu už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas, o vėlesni ieškovo, trečiojo asmens ir atsakovo pasirašyti paprastieji vekseliai patvirtina tik tai, kad trečiasis asmuo nevykdė prievolės grąžinti ieškovui nurodytą skolą ir ieškovui yra suteiktos papildomos garantijos reikalauti šios skolos grąžinimo iš atsakovo. Tokį teisėjų kolegijos vertinimą patvirtina ir suformuota Lietuvos apeliacinio teismo praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2013-04-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1179/2013, 2014-04-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-444/2014).

19Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas patenkinti ieškovo ieškinį, priteisiant ieškovui iš atsakovo 17.956,44 Eur (62.000 Lt) skolos ir 203,67 Eur (703,23 Lt) palūkanų, yra pagrįstas ir teisėtas.

20Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį atsakovo apeliacinio skundo motyvais keisti arba naikinti nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Apeliacinį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Simpras“ pareikštu ieškiniu teismo prašė priteisti iš... 4. Atsakovas K. P. su ieškiniu nesutiko ir pareiškė priešieškinį, kuriuo... 5. Trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“ su ieškiniu nesutiko. Nurodė,... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-03-10 sprendimu ieškinį tenkino.... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas K. P. teismo prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Ieškovas UAB „Simpras“ atsiliepimu teismo prašo atsakovo K. P.... 9. Trečiasis asmuo RUAB „Pastatų statyba“ atsiliepimo į atsakovo K. P.... 10. Atsakovo K. P. apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 12. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 13. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 14. Dėl ginčo esmės... 15. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2014-05-12 trečiasis asmuo UAB „Pastatų... 16. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 17. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 18. Atsakovas savo apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos... 19. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes,... 21. Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija... 22. Apeliacinį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-03-10 sprendimą palikti nepakeistą....