Byla e2-331-569/2018
Dėl skolos, palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovui E. L., ieškovo atstovei advokatei V. R., atsakovui R. S., atsakovo atstovui advokatui M. T., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. L. ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos, palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.

4Ieškovas E. L. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. S.

572 405 Eur skolos, 36 837,28 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškovas E. L. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jis su atsakovu R. S. ir L. S. apie 2006 - 2008 metus susitarė, kad ieškovas atsakovo nurodytam asmeniui parduos Panevėžio rajono žemės ūkio bendrovės ,,Ragainiai‘‘ pajus už 350 000 Lt. Atsakovą jis pažinojo, atsakovas buvo jo pažįstamo draugas. Kadangi už parduotus pajus atsakovas ir L. S. pajų įsigijimo metu atsiskaityti negalėjo, šalys susitarė, kad kaip atsiskaitymo priemonę atsakovas išrašys ieškovui vekselį 350 000 Lt sumai. Pajų pirkimo pardavimo sutartį su savimi atsivežė atsakovas ir L. S., jis, ieškovas, įrašė įrašus ranka. Matė, kad sutartyje pajų pirkėju yra įrašytas J. Š., tačiau jau žinojo, kad pirkėjas bus kitas asmuo. Pajų pirkimo pardavimo sutartyje jis savo ranka padarė įrašą, kad jam pagal sutartį pinigai yra sumokėti. Tokį įrašą padarė todėl, kad atsakovas, pasirašęs vekselį, mainais jo paprašė padaryti tokį įrašą. Jis buvo apklausiamas atsakovo atžvilgiu iškeltoje baudžiamojoje byloje, pirmos apklausos metu nurodė, kad pinigus už parduotus pajus gavo, tačiau tokius parodymus davė atsakovui darant spaudimą. Atsakovas jam teigė, kad jei taip pasakys, jis galės greičiau su juo atsiskaityti. Tačiau apklausiamas antrą kartą jis, ieškovas, nurodė teisingas aplinkybes – kad pinigų už pajus negavo. Kadangi jo sutuoktinei reikėjo automobilio, jis paklausė atsakovo, ar negali su juo atsiskaityti anksčiau, nei susitarė. Tada jis su atsakovu bei L. S. susitarė, kad už parduotų pajų dalį L. S. perleis ieškovo sutuoktinei I. L. savo automobilį ( - ), valstybiniai numeriai ( - ), kurį šalys įvertino 100 000 Lt suma. Atsakovo pasirašytas vekselis buvo perrašytas kitai sumai, tai įvyko maždaug po pusmečio po pirmojo vekselio išrašymo, naujame vekselyje nurodyta jo iš atsakovo ieškiniu reikalaujama 250 000 Lt (72 405 Eur) suma. Praėjus vekselyje numatytam terminui, atsakovas pinigų jam nesumokėjo, todėl jis kreipėsi į notarą, atsakovui notaras išsiuntė raginimą sumokėti skolą. Po raginimo išsiuntimo atsakovas pas jį atvyko ir prašė palaukti, kol turės galimybę sumokėti pinigus. Iki kreipimosi į teismą jis nuolat atsakovo prašydavo sumokėti pinigus, tačiau atsakovas sakydavo, kad jo atžvilgiu nagrinėjama baudžiamoji byla, jo visos sąskaitos areštuotos ir vėl prašydavo palaukti. Į teismą su ieškiniu jis kreipėsi todėl, kad ėjo į pabaigą ieškinio senaties terminas. Dėl negrąžintų už parduotus vekselius pinigų jis patyrė didelius nuostolius, kuriuos tik minimaliai kompensuoja palūkanos, nes tiek metų negrąžinti pinigai nuvertėjo.

83.

9Ieškovo atstovė advokatė V. R. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Patvirtino procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes, kuriose nurodyta, kad ieškovas kreipėsi į ( - ) notaro biurą, kur 2009-01-06 buvo užprotestuotas 2008-04-04 paprastasis vekselis, notarinio registro Nr. ( - ). Apie vekselio protestą registruotu laišku buvo pranešta atsakovui, taip pat ir viešai Valstybės žinių informaciniuose pranešimuose Nr. ( - ). Dėl atsakovo pažadų sumokėti vekselyje nurodytą sumą ir teisinių žinių trūkumo ieškovas nesikreipė į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo. Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Kaip nurodė pats atsakovas, vekselis buvo išrašytas už iš ieškovo perkamus pajus, t. y. vekselis buvo laikomas atsiskaitymo priemone. Dėl šios priežasties atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės neva ieškovo ir atsakovo nesieja ir nesiejo jokie prievoliniai santykiai yra visiškai nepagrįstos. Todėl atsakovas privalo sumokėti 72 405 Eur sumą ieškovo naudai.

104.

11LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p. numatyta, kad Vekselio turėtojas gali reikalauti, kad asmuo, kuriam jis pareiškė reikalavimus, sumokėtų šešių procentų metines palūkanas, skaičiuojamas nuo mokėjimo termino pasibaigimo. Atsakovo išduotame paprastajame vekselyje nurodyta, kad vekselis turi būti apmokėtas iki 2008-12-31. Kadangi atsakovas ieškovui nesumokėjo vekselyje nurodytos sumos iki nurodyto termino, atsakovui kilo pareiga sumokėti ieškovui šešių procentų dydžio palūkanas už laikotarpį nuo vekselyje nurodyto mokėjimo termino pabaigos t. y. 2008-12-31 iki ieškinio teisme pareiškimo dienos, t. y. 2017-06-23. Mokėtinų palūkanų dydis 36 837,28 Eur. Ši palūkanų suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

125.

13CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinių palūkanų paskirtis - skatinti operatyvų teismo sprendimo įvykdymą. Todėl iš atsakovo ieškovo naudai turi būti priteistos 5 proc. dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

146.

15Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas buvo jo geras pažįstamas, jie dažnai bendravo. Sužinojus, kad ieškovas ketina parduoti jam priklausančius ŽŪB ,,Ragainiai‘‘ pajus, jie su L. S. nusprendė juos nupirkti. Kadangi norinčių įsigyti pajus buvo ir daugiau, jis pasirašė vekselį, kad yra skolingas ieškovui 350000 Lt. Vekselį pasirašė jis, o ne L. S. todėl, kad ieškovas jį pažinojo ir juo pasitikėjo. Pajus turėjo nupirkti jo, atsakovo, nurodytas asmuo. Kadangi su buvusia jo sutuoktine jų santykiai buvo geri, pajų pirkėja turbūt būtų buvusi jo buvusi sutuoktinė. Jokios kalbos apie tai, kad pajus jo pavedimu būtų pirkęs J. Š., negalėjo būti, kadangi jis turėjo ir artimų giminaičių, kurie būtų nupirkę jo pavedimu pajus. J. Š. kaip asmenį jis pažinojo, tai buvo silpnos sveikatos žmogus, vien dėl to niekada nebūtų rizikavęs jo vardu pirkti pajus. Po J. Š. mirties, kiek jam žinoma, jo sutuoktinė bandė įgyvendinti savo teises į pajus. Kad pajus iš ieškovo nupirko J. Š., jis sužinojo tik susipažindamas teisme su baudžiamąja byla. Kadangi ieškovui reikėjo automobilio, L. S. ieškovo sutuoktinei perleido automobilį, kurį įvertino 100000 Lt suma. Nors jis jau buvo praradęs interesą įsigyti pajų, tačiau ieškovas po automobilio perleidimo paprašė jo, kad vekselį sumažintai sumai pasirašytų taip pat jis, atsakovas, nes juo pasitikėjo. Kadangi ieškovą gerai pažinojo, sutiko pasirašyti ir naują vekselį. Tačiau po kurio laiko, paaiškėjus tam tikroms aplinkybėms apie bendrovę ir pašlijus santykiams su ieškovu, jis atsisakė ketinimo pirkti pajus, juos įsigyti vis dar pageidavo L. S.. Jis paprašė ieškovo vekselį grąžinti, tačiau ieškovas pasakė, kad jo neranda. Kad ieškovas kreipėsi į notarą, jis sužinojo iš kitų asmenų. Ieškovas jam aiškino, kad jis nekreiptų į tai dėmesio, kad ta yra formalumai.

167.

17Atsakovo atstovas advokatas M. T. su ieškiniu nesutiko. Palaikė atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją, kuriose nurodyta, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia 2008 m. balandžio 4 d. paprastuoju vekseliu, tačiau praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Nagrinėjamu atveju ieškovas nesikreipė į notarą dėl notaro vykdomojo įrašo išdavimo ir daugiau nei aštuonis su puse metų nuo vekselio apmokėjimo termino pabaigos neatliko jokių veiksmų. Tai reiškia, jog ieškovo su ieškiniu pateiktas 2008 m. balandžio 4 d. paprastasis vekselis neteko vertybiniam popieriui suteikiamų galių pagal ĮPVĮ, tačiau gali būti pripažintinas paprastu skolos rašteliu, kuriuo būtų galima įrodinėti tarp šalių susiklosčiusius paskolinius teisinius santykius.

188.

19Ieškovas be vekselio nepateikia jokių kitų įrodymų, patvirtinančių tarp šalių susiklosčiusius paskolinius teisinius santykius, todėl nėra pagrindo ieškovo pateiktą Vekselį pripažinti pakankamu įrodymu, įrodančius tarp šalių susiklosčiusius paskolinius teisinius santykius. Pagal CK 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalį paskolos sutartis yra realinis sandoris, t. y. paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka. Tam, kad būtų galima konstatuoti, jog tarp šalių buvo sudaryta paskolos sutartis, paskolos raštelyje arba kitame skolos dokumente turi pakankamai aiškiai atsispindėti pinigų perdavimo faktas. Šiuo atveju vekselyje nėra nurodomas pinigų gavimo faktas, iš vekselio turinio negalima daryti jokių išvadų apie pinigų gavimo faktą. Ieškovas ieškinyje tokių aplinkybių net ir nenurodo, o savo reikalavimą kildina iš vekselyje nurodyto „abstraktaus“ atsakovo įsipareigojimo sumokėti ieškovui vekselyje nurodytą pinigų sumą. Atsakovas iš ieškovo jokių sumų nesiskolino, nėra pagrindo daryti išvados apie šalis siejančius paskolinius teisinius santykius.

209.

21Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai dokumentas, įvardytas kaip vekselis, pagal įstatymą neturi vekselio galios, tai aplinkybes, kokio sandorio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas ir kad skolininkas yra skolingas kreditoriui, turi įrodyti taip teigiantis kreditorius. Nors ieškovas teigia, kad vekselį atsakovas išrašė už per tarpininką nupirkus pajus, savo pajų pirkimo pardavimo sutartyje ieškovas pats yra padaręs įrašą, kad už parduodamą pajų pinigai jam yra sumokėti. Atsakovas su ieškovu nėra sudaręs jokių pajų pirkimo pardavimo sutarčių, kas reiškia, jog ieškovo teiginiai apie vekselio, kaip mokėjimo priemonės išdavimą yra nepagrįsti. Pajų perleidimo sandoriai sudaromi paprasta rašytine forma. CK 1.93 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti, o įstatymuose įsakmiai nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį. Atsakovas niekada nebuvo ŽŪB „Ragainiai“ pajininkas, o nesant rašytinės pajų pirkimo-pardavimo sutarties nėra pagrindo teigti apie šalis siejančius prievolinius teisinius santykius.

2210.

23Dar 2009 m. sausio 6 d. ieškovui pateikus protestą dėl vekselio neapmokėjimo, po to ieškovas nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų išduotas notaro vykdomasis įrašas dėl išieškojimo pagal vekselį ne ginčo tvarka ar kiti veiksmai siekiant išsiieškoti vekselyje nurodytą sumą. Ieškovas teigia, apie draugiškus santykius su atsakovu ir jo duotus pažadus sumokėti vekselyje nurodytą sumą, tačiau tokie argumentai visiškai nepagrįsti ir net melagingi. Ieškovui pareiškus protestą, po to ieškovas iki ieškinio pareiškimo dienos jokių pretenzijų ar reikalavimų atsakovui niekada nėra reiškęs. Šis neveikimas yra geriausias įrodymas, kad jokios prievolės nėra ir niekuomet nebuvo, tad neatsitiktinai ieškovas vengia įrodinėti prievolės faktą, turinį bei atsiradimo aplinkybes. Kadangi ieškovas neįrodė pinigų perdavimo atsakovui fakto, nėra teisinio pagrindo pripažinti atsakovą įrodžius tarp šalių susiklosčiusius paskolinius teisinius santykius, taigi – nėra ir pagrindo tenkinti ieškovo ieškinį.

2411.

25Kadangi ieškovas nepasinaudojo supaprastinta ĮPVĮ tvarka dėl notaro vykdomojo įrašo išdavimo ir vekselyje nurodytų sumų išieškojimo, jis neturi pagrindo reikšti reikalavimų pagal ĮPVĮ 50 straipsnio 1 dalies 2 punktą, todėl ieškovas nepagrįstai prašo priteisti iš atsakovo 6 proc. dydžio palūkanas. Be to, CK 1.125 straipsnio 9 dalyje nurodyta, jog sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Todėl ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti palūkanas už daugiau nei aštuonis su puse metų yra nepagrįstas ir nesąžiningas.

26Ieškinys atmestinas.

27Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2812.

29Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas R. S. 2008-04-08 dieną pasirašė paprastą vekselį 250000 Lt sumai, pagal kurį įsipareigojo ieškovui E. L. skolos sumą sumokėti iki 2008m. gruodžio 31d. ( - ) notaro biure 2009-01-06 buvo užprotestuotas 2008-04-04 paprastasis vekselis, notarinio registro Nr. ( - ). Apie tai, kad ( - ) notaro biure 2009-01-06 buvo užprotestuotas 2008-04-04 paprastasis vekselis, buvo viešai paskelbta 2009-01-16 Valstybės žinių informaciniuose pranešimuose Nr. ( - ) ir registruotu laišku 2009-01-07 buvo informuotas atsakovas. Šalys pripažino, kad šis vekselis pakeitė anksčiau atsakovo R. S. pasirašytą vekselį 350000 Lt sumai. Skolos suma sumažėjo 100000 Lt todėl, kad L. S., kuris kartu su atsakovu ketino pirkti pajų, automobilį ( - ), valstybiniai numeriai ( - ), perleido ieškovo E. L. sutuoktinei. Iš 2008m. vasario 7d. pajaus pirkimo pardavimo sutarties matyti, kad ieškovas E. L. pardavė jam priklausantį ŽŪB ,,Ragainiai‘‘ pajų J. Š. už 350000 Lt sumą, sutartyje nurodė, kad visą sutartyje nurodytą sumą iš pirkėjo gavo. Kadangi jam priklausantį pajų jis pardavė atsakovui R. S., o J. Š. buvo atsakovo nurodytas asmuo, kuris turėjo sudaryti sutartį atsakovo pavedimu, įrašą sutartyje jis padarė fiktyviai, atsakovo prašomas, atsakovas privalo sumokėti jam likusią 250000 Lt sumą bei palūkanas už nupirktą pajų. Atsakovui atsisakius sumokėti skolą, ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą.

30Dėl atsakovo pareigos sumokėti skolą pagal vekselį

3113.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias teisės normas, suformavo praktiką taip, kad nebūtų pažeidžiama ir iškreipiama vekselio teisinė esmė, pagal kurią vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygišką, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų patenkinti savo reikalavimus ĮVPĮ nustatyta tvarka, jis turi laikytis šio įstatymo imperatyviųjų nuostatų ir vykdyti jame nustatytus reikalavimus.

3314.

34Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselio turėtojas gali reikalauti paprastąjį neprotestuotiną vekselį apmokėti Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka indosanto, davėjo ir kitų pagal vekselį įsipareigojusių asmenų tik per vekselio apmokėti pateikimo terminą (ĮPVĮ 40 str. 1 d.). Tačiau kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

3515.

36Byloje nėra ginčo, kad ieškovas nustatytu terminu atsakovui vekselio apmokėti nepateikė. Kadangi ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko vykdomuoju įrašu ir pagrįstai savo teisėms ginti naudojasi teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis).

3716.

38Ieškovas nagrinėjamu atveju atsakovo pasirašytą vekselį siejo su atsakovo pareiga atsiskaityti su juo pagal pajaus pirkimo pardavimo sutartį. Ieškovas nurodė, kad jis su atsakovu bei L. S. buvo susitarę dėl jam priklausančio ŽŪB ,,Ragainiai‘‘ pajaus pirkimo pardavimo, tačiau sutartį, taip pat šalių susitarimu, atsakovo nurodymu sudarė J. Š.. Ieškovas nurodė, kad atsakovas pasirašė vekselį dėl 250000 Lt sumokėjimo ir, kaip tikrasis pajaus pirkėjas, privalo sumokėti pagal sutartį sutartą kainą.

3917.

40Iš 2008m. vasario 7d. pajaus pirkimo pardavimo sutarties matyti, kad ieškovas pardavė J. Š. pajų už 350000 Lt. Šalys neginčija, kad ši mokėtina suma buvo sumažinta iki 250000 Lt L. S. perleidus savo automobilį ieškovo sutuoktinei. Šioje sutartyje yra padarytas ieškovo įrašas apie tai, kad visą sutartyje nurodytą sumą ieškovas yra gavęs. Pažymėtina, kad ši sutartis yra galiojanti, ieškovas nepateikė teismui duomenų, kad ginčijo sutartį ir prašė pripažinti ją negaliojančia įstatymo numatytais pagrindais. Todėl pagal ieškovo pateiktus įrodymus civiliniai teisiniai santykiai yra atsiradę ne tarp šalių, o tarp ieškovo ir J. Š..

4118.

42Ieškovas aplinkybę, kad pajaus pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp jo ir atsakovo, įrodinėjo savo paaiškinimais, liudytojų parodymais ir baudžiamosios bylos, kuri buvo nagrinėjama atsakovo atžvilgiu ir prijungta prie civilinės bylos, medžiaga. Ieškovas teigė, kad sutartyje nurodytas pajaus pirkėjas J. Š. buvo atsakovo statytinis, tikrasis pirkėjas buvo atsakovas. Atsakovas pripažino, kad su L. S. ketino iš ieškovo įsigyti ŽŪB ,,Ragainiai‘‘ pajų, tačiau vėliau, sužinojęs apie bendrovės finansinę situaciją, pašlijus santykiams su ieškovu, šių ketinimų atsisakė. Atsakovas teigė, jog pasirašytu vekseliu siekė užsitikrinti, kad ieškovas pajus parduotų jam, o vekselį sumažintai sumai pasirašė todėl, kad ieškovas prašė, jog vekselį pasirašytu taip pat jis – juo labiau pasitikėjo. Atsakovas nurodė, kad sandoris tarp jo ir ieškovo dėl pajaus pirkimo pardavimo nebuvo sudarytas, o ieškovas jam vekselio negrąžino motyvuodamas tuo, kad jo neranda.

4319.

44Kaip jau buvo minėta, nors ieškovas tarp jo ir J. Š. sudarytos pajų pirkimo pardavimo sutarties neginčijo, tačiau aplinkybę, kad realiai sutartis buvo sudaryta tarp jo ir atsakovo, įrodinėjo liudytojų parodymais. Bylos nagrinėjimo metu apklausta ieškovo sutuoktinė I. L. nurodė, kad ieškovas jai minėjo, jog jam priklausantį ŽŪB ,,Ragainiai‘‘ pajų pardavė atsakovui, tačiau pati sutarties nematė, sandorio sudaryme nedalyvavo, jai ieškovas davė saugoti tik atsakovo pasirašytą vekselį. Liudytojas V. M. nurodė, kad jis dalyvavo ieškovui ir atsakovui tariantis dėl pajų pirkimo pardavimo, tačiau sudarant sandorį jis nedalyvavo. Liudytojas V. M. nurodė, kad jam nėra žinoma, kas pajaus pirkimo pardavimo sutartyje yra nurodytas pirkėju, iš ieškovo žinojo, kad pajų jis pardavė atsakovui, kuris pasirašė vekselį. Pažymėtina, kad abu liudytojai pasirašant pajaus pirkimo pardavimo sutartį nedalyvavo, kad pajus nupirko atsakovas, jiems yra žinoma iš ieškovo. Tokie liudytojų parodymai nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad pajaus pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovo. Atsakovas pagrįstai nurodė, kad pagal CK 1.93 straipsnio 2 dalį įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti. Tuo tarpu pagal Žemės ūkio bendrovių įstatymo 18 straipsnio 2 dalį pajų perleidimo sandoriai sudaromi paprasta rašytine forma.

4520.

46Prie šios civilinės bylos yra prijungta baudžiamoji byla (teisminio proceso Nr. 1-50-2-00251-2009-7), kurioje atsakovas R. S. buvo kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 24 str. 4 d., 182 str. 2 d., 24 str. 4 d., 300 str. 3 d. 2016m. gegužės 19d. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas pagal visus jam pareikštus kaltinimus buvo išteisintas, 2017m. sausio 23d. Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu pirmosios instancijos teismo nuosprendis jo atžvilgiu paliktas galioti. Bylą išnagrinėjus kasacine tvarka 2018m. balandžio 4d., procesiniai sprendimai atsakovo atžvilgiu palikti nepakeisti. Iš teismų procesinių dokumentų matyti, kad išnagrinėjus bylą nebuvo nustatyta aplinkybių, kad ieškovas pajaus pirkimo pardavimo sandorį būtų sudaręs ne su J. Š., o su atsakovu.

4721.

48Panevėžio apylinkės teismo nuosprendyje nurodoma, kad kaltinimai kaltinamiesiems baudžiamojoje byloje grindžiami nepagrįstai kriminalizavus tarp šalių susiklosčiusius civilinius santykius, nes nusikalstama veika nebuvo padaryta, ir visos šalys laisva valia atliko tuos veiksmus ir sandorius, kuriuos manė esant reikalinga atlikti. Pirmosios instancijos nuosprendyje nurodyta, kad atsakovas ir baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu neigė pirkęs ieškovui priklausiusį pajų per statytinį J. Š.. Ieškovas, duodamas parodymus bylos nagrinėjimo metu, nurodė, kad pajus parduoti ketino atsakovui ir L. S., pajų pirkimo pardavimo sutartyje kaip pirkėja buvo nurodyta moters pavardė, kas verčia abejoti ieškovo paaiškinimais nagrinėjant šią civilinę bylą.

4922.

50Panevėžio apygardos teismo nuosprendyje konstatuota (7.14 p.), kad pajaus pirkimo pardavimo sutartys atitiko tikrąją šių sutarčių šalių valią, tiek pajus pirkusios šalys, tiek juos pardavusi šalis patvirtino, kad ant sutarčių yra jų parašai.

5123.

52Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad nagrinėjant baudžiamąją bylą teismas nenustatė prejudicinių faktų nagrinėjamam ginčui.

5324.

54Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai dokumentas, įvardytas kaip vekselis, pagal įstatymą neturi vekselio galios, tai aplinkybes, kokio sandorio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas ir kad skolininkas yra skolingas kreditoriui, turi įrodyti taip teigiantis kreditorius (ieškovas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-02-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015). Įvertinus ieškovo pateiktus įrodymus – vekselį, liudytojų parodymus bei baudžiamosios bylos procesinius sprendimus atsakovo atžvilgiu – teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovas turi pareigą ieškovui sumokėti vekselyje nurodytą sumą pagal pajaus pirkimo pardavimo sutartį, sudarytą 2008m. vasario 7d. tarp ieškovo ir J. Š.. Todėl ieškovo ieškinys atsakovui dėl piniginių skolos priteisimo atmestinas. Atmetus ieškinį dėl skolos, nėra pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimų dėl palūkanų priteisimo.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

5625.

57Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis bylinėjimosi išlaidos, tarp jų išlaidos advokato pagalbai apmokėti, atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jas priteisiant iš antrosios šalies. Nagrinėjamu atveju atmetus ieškovo E. L. ieškinį, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos ir nepriteistinos. Atsakovas R. S. procesiniuose dokumentuose prašė iš ieškovo priteisti jo patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą nepateikė patirtas bylinėjimosi išlaidas ir jų dydį pagrindžiančių dokumentų, todėl bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos. Byloje patirta 12,93 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetus ieškovo ieškinį, šios išlaidos priteistinos iš ieškovo valstybei (CPK 88 straipsnis).

58Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str., teismas

Nutarė

59Ieškovo E. L. ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos, palūkanų priteisimo atmesti.

60Priteisti iš ieškovo E. L. 12,93 Eur (dvylika eurų 93 ct) pašto išlaidų valstybei, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai, gavėjo kodas 188659752, gavėjo sąskaitos Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis „Bylinėjimosi išlaidos“.

61Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.... 4. Ieškovas E. L. ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo E. S.... 5. 72 405 Eur skolos, 36 837,28 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines... 6. 2.... 7. Ieškovas E. L. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Nurodė, kad jis su... 8. 3.... 9. Ieškovo atstovė advokatė V. R. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 10. 4.... 11. LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 50 str. 1 d. 2 p. numatyta,... 12. 5.... 13. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 14. 6.... 15. Atsakovas R. S. su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Nurodė, kad... 16. 7.... 17. Atsakovo atstovas advokatas M. T. su ieškiniu nesutiko. Palaikė atsakovo... 18. 8.... 19. Ieškovas be vekselio nepateikia jokių kitų įrodymų, patvirtinančių tarp... 20. 9.... 21. Kasacinio teismo išaiškinta, kad tais atvejais, kai dokumentas, įvardytas... 22. 10.... 23. Dar 2009 m. sausio 6 d. ieškovui pateikus protestą dėl vekselio... 24. 11.... 25. Kadangi ieškovas nepasinaudojo supaprastinta ĮPVĮ tvarka dėl notaro... 26. Ieškinys atmestinas.... 27. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 28. 12.... 29. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas R. S. 2008-04-08 dieną pasirašė... 30. Dėl atsakovo pareigos sumokėti skolą pagal vekselį... 31. 13.... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas vekselius reglamentuojančias... 33. 14.... 34. Teisinė vekselio prigimtis lemia tai, kad vekselio turėtojas gali reikalauti... 35. 15.... 36. Byloje nėra ginčo, kad ieškovas nustatytu terminu atsakovui vekselio... 37. 16.... 38. Ieškovas nagrinėjamu atveju atsakovo pasirašytą vekselį siejo su atsakovo... 39. 17.... 40. Iš 2008m. vasario 7d. pajaus pirkimo pardavimo sutarties matyti, kad ieškovas... 41. 18.... 42. Ieškovas aplinkybę, kad pajaus pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta tarp... 43. 19.... 44. Kaip jau buvo minėta, nors ieškovas tarp jo ir J. Š. sudarytos pajų pirkimo... 45. 20.... 46. Prie šios civilinės bylos yra prijungta baudžiamoji byla (teisminio proceso... 47. 21.... 48. Panevėžio apylinkės teismo nuosprendyje nurodoma, kad kaltinimai... 49. 22.... 50. Panevėžio apygardos teismo nuosprendyje konstatuota (7.14 p.), kad pajaus... 51. 23.... 52. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad... 53. 24.... 54. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai dokumentas,... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 56. 25.... 57. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies, 98 straipsnio nuostatomis... 58. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263-268 str., 270 str.,... 59. Ieškovo E. L. ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos, palūkanų priteisimo... 60. Priteisti iš ieškovo E. L. 12,93 Eur (dvylika eurų 93 ct) pašto išlaidų... 61. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...