Byla e1-2474-548/2020

1Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Ričardas Juodis išnagrinėjo Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės I. Z. pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo Nr. 01-1-19531-20 medžiagą, kur J. K., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvis, faktinė gyv. vieta ( - ), deklaruota gyv. vieta ( - ), išsiskyręs, pensininkas, teistas 2005 m. balandžio 4 d. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalį – 8 MGL (1000 Lt) dydžio bauda, teistumas išnykęs, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio1 dalį 201 straipsnio 3 dalį.

2Teismas

Nustatė

3J. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pasigamino ir iki 2020 m. gegužės 21 d. 10:08 val., jam priklausančioje sodyboje, esančioje ( - ), garaže, neteisėtai laikė aparatą naminiams stipriesiems alkoholiniams gėrimams gaminti, kol jį 2020 m. gegužės 21 d. apie 10:08 val. rado ir paėmė policijos pareigūnai.

4Šiais savo veiksmais J. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 201 straipsnio 1 dalyje.

5Be to, jis pasikėsino neteisėtai pagaminti naminius stiprius alkoholinius gėrimus, o būtent: ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, sodybos, esančios ( - ), garaže, pasigamino 10 % tūrinės etilo alkoholio koncentracijos 116,19 dm3 (litrų) brogos, tinkamos naminei degtinei gaminti, ir pasikėsino pagaminti 11,61 dm3 (litrų) absoliutaus etilo alkoholio, tačiau nusikaltimo nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes 2020 m. gegužės 21 d. apie 10:08 val. brogą rado ir paėmė policijos pareigūnai

6Šiais savo veiksmais J. K. pasikėsino padaryti nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje 201 straipsnio 3 dalyje.

7J. K., pareiškus įtarimą padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje ir 201 straipsnio 3 dalyje, prisipažino visiškai ir paaiškino, kad prisipažįsta pasigaminęs ir laikęs naminei degtinei gaminti skirtą aparatą ir pasigaminęs brogos (raugalo), iš kurio ketino virti („varyti“) naminę degtinę, kurią būtų naudojęs savo reikmėms. Pilnai pripažįsta kaltę dėl to, kad jo sodyboje rastas aparatas priklauso jam, o išvarytą naminę degtinę naudoja tik savo reikmėms, niekam nepardavinėja. Maždaug prieš 15 metų pats pasigamino aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti. Aparatą pasigamino iš dviejų metalinių statinių, vieną iš jų perpjovė pusiau iš metalinių vamzdžių. Aparatą pasigaminti moka, nes matė kaip aparatą gaminosi jo tėtis. Aparatą laikė savo sodybos, esančios ( - ), valdose, viename iš ūkinių pastatų. Retkarčiais aparatu savo reikmėms „išsivarydo“ naminės degtinės, kurią naudojo tik savo reikmėms, niekam nepardavinėjo ir nepardavinėja. Naminę degtinę moka varyti taip pat iš tėčio. 2020 m. gegužės 21 d. į jo sodybą atvyko policijos pareigūnai ir jo ūkiniame pastate rado jo aparatą, skirtą gaminti naminei degtinei, kurį pats pareigūnams ir parodė. Tuo metu aparate jau buvo supylęs brogą, kurią buvo užraugęs maždaug prie 2 savaites iki atvykstant policijos pareigūnams ketino artimiausiu metu, galbūt tą pačią naktį, „varyti“ naminę degtinę. Naminę degtinę varo nakties metu, nes tada niekas nemato rūgstančių dūmų ir niekam nekyla jokių įtarimų. Brogą užraugė iš vandens, kvietinių miltų ir mielių. Brogą raugė iš kibiro miltų, tai būtų apie 8 kilogramai miltų, trijų 10 litrų talpos kibirų vandens ir 0,5 kg mielių. Brogos buvo užraugęs apie 60 litrų, iš kurių būtų gavęsi apie 3 litrai naminės degtinės. Pareigūnai sodyboje rado kelis nepilnus butelius su jo iš anksčiau išvaryta namine degtine. Kada buvo išvaryta ta naminė degtinė, neatsimena ir negali pasakyti. Tuo pačiu metu kiti policijos pareigūnai jo namuose, adresu ( - ), taip pat rado kelis nepilnus butelius su jo iš anksčiau išvaryta namine degtine. Taip pat negali pasakyti kada buvo išvaręs tą naminę degtinę, tačiau, kiek atsimena, tiek sodyboje tiek jo namuose rasta naminė degtinė buvo „varyta“ tuo pačiu varymu. Dar kartą nori pažymėti, kad naminę degtinę varosi tik savo reikmėms ir niekam niekada jos nepardavinėjo. Dėl to, kad neteisėtai laikė aparatą, skirtą naminei degtinei gaminti, labai gailisi, pasielgė neteisingai (b. l. 93-94, 98).

8Be visiško J. K. prisipažinimo, jo kaltė, padarius BK 201 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje ir 201 straipsnio 3 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, įrodyta byloje esančiais ikiteisminio tyrimo metu surinktais įrodymais.

9Liudytojas A. Z. parodė, kad 2020 m. gegužės 21 d. dirbant pagal darbo grafiką kartu su Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK Veiklos skyriaus vyresniaisiais tyrėjais G. C. ir J. S. vykdė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininko, atliekančio komisariato viršininko funkcijas, J. O. patvirtintą 2020 m. gegužės 20 d. priemonių planą reg. Nr. 20-IL-16983 „Dėl akcizais apmokestinamų prekių nelegalios apyvartos išaiškinimo ir pažeidimų užkardymo“ atlikti patikrinimą J. K., gim. ( - ), gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, adresu ( - ). Patikrinimo metu nuo pat atvykimo į J. K. sodybą, esančią ( - ), įjungė tarnybos metu išduotą ir privalomą naudoti kūno kamerą. Įvažiavus į sodybos kiemą, kieme pastebėjo senyvo amžiaus vyriškį. Išlipus iš automobilio, priėjo prie vyriškio ir jo pasiteiravo ar jis yra J. K.. Vyriškis jam patvirtino, kad jis yra J. K.. Tuomet jis vyriškiui pristatė ir nurodė jų atvykimo priežastį, tai yra žodžiu perskaitė visą priemonių planą. Perskaitęs priemonių planą pas J. K. pasiteiravo ar jis turi priemonių plane išvardintų akcizais apmokestinamų prekių, tokių kaip kontrabandinių cigarečių, alkoholinių gėrimų, samagono, aparatų ir nurodė turint tokių daiktų juos parodyti. J. K. atsakė, kad jokių daiktų, išskyrus aparatą, neturi. Po šių J. K. žodžių jis paprašė J. K. laisvanoriškai parodyti turimą aparatą. J. K. geranoriškai sutiko ir pasakęs „einam parodysiu“ nuvedė juos į sodybos valdose esantį apgriuvusį garažą, kurio viduje rado sumontuotą aparatą, skirtą namų gamybos stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti, kuris buvo sumontuotas iš dviejų metalinių statinių, ant vienos iš statinių buvo uždėtas dangtis, prie minėto dangčio viršaus buvo pritvirtintas metalinis vamzdis, kuris buvo pritvirtintas prie metalinės spiralės, kuri buvo įkišta į antrąją metalinę statinę. Didesnėje metalinėje statinėje buvo skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą – brogos. Tame pačiame garaže, kairiau nuo aparato, taip pat rastas ant žemės stovintis 2 litrų talpos plastikinis butelis su skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą. Radus aparatą, kolega G. C. pas J. K. pasiteiravo, kada jis paskutinį kartą varė naminę degtinę, J. K. atsakė, kad jau senokai, maždaug prieš mėnesį. Tuomet pas J. K. dar kartą pasiteiravo ar jis neturi išvarytos naminės degtinės, samagono ir ar prekiauja cigaretėmis, bet J. K. dar kartą neigė turintis alkoholio bei atsakė cigaretėmis neprekiaujantis. Tuomet J. K. nurodė, kad nori apžiūrėti gyvenamąsias ir kitas patalpas, J. K. geranoriškai sutiko ir atvedė juos į gyvenamąjį namą. Įėjus į gyvenamąjį namą pas J. K. paklausė ar jis čia gyvena ir J. K. atsakė, kad gyvena, bet ne visą laiką. Apžiūrėjus gyvenamąjį namą, spintelės stalčiuje rastos kontrabandinės cigaretės „Fest“ su Baltarusijos banderolėmis, už jų turėjimą J. K. surašytas administracinio nusižengimų protokolas, daugiau gyvenamajame namo jokių nelegaliai laikomų akcizais apmokestinamų prekių nerasta. Toliau apžiūrint sodybos valdose esančias pagalbines patalpas, lauko virtuvėje, dešinėje patalpos pusėje esančioje medinėje spintelėje rasti du stikliniai buteliai su skysčiu, skleidžiančiu alkoholio kvapą. Tos pačios patalpos kairėje pusėje medinėje lentynoje rastas vienas stiklinis butelis su skysčiu, skleidžiančiu alkoholio kvapą. Apie rastus butelius, kuriuose yra skystis, skleidžiantis alkoholio kvapą, J. K. paaiškino, kai tai yra naminė degtinė, kurią jis išsivarė sau, savo reikmėms, išvarytos degtinės niekam nepardavinėja. Iš metalinės statinės, kurioje buvo užraugta broga, paėmė mėginį tyrimui, kurį supylė į 5 litrų talpos plastikinį butelį, o kitą statinėje buvusią brogą išpylė ant žemės. Visus patikrinimo metu rastus butelius su skysčiu skleidžiančiu alkoholio kvapą paėmė tyrimui. Aparatą, skirtą gaminti stiprius naminius alkoholinius gėrimus, dėl jo didelių gabaritų vietoje išardė dalimis ir paėmė tyrimui. Sodybos patikrinimo metu, J. K. sodyboje buvo vienas, kitų asmenų nebuvo. Nustatęs, kad yra padaryta nusikalstama veika, vietoje pradėjo ikiteisminį tyrimą, o visi sodyboje rasti nelegaliai laikomi akcizais apmokestinami daiktai paimti tyrimui ir pargabenti į policijos komisariatą (b. l. 19-20).

10Liudytojas E. K. parodė, kad jam, kartu su tėčio broliu J. K., bendrai priklauso sodyba, esanti ( - ) Sodyba jam su dėde priklauso lygiomis dalimis. Jam sodyba priklauso pagal dovanojimą. Jis sodyboje lankosi retai, atvažiuoja kartą ar du į metus ir viskas, jokių reikalų sodyboje neturi, ten tvarkosi ir dažnai būna jo dėdė J. K.. Jis net neturi raktų nei nuo gyvenamojo namo, nei nuo garažų, nes sodyboje nėra jokio jo asmeninio daikto. Visus raktus turi dėdė J.. Prieš 30 metų žinojo, kad sodyboje yra aparatas, skirtas gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus, tačiau, kad tokį aparatą dėdė turėjo iki šiol, jam nebuvo žinoma, nes sodyboje lankosi retai, o ir su dėde retai bendrauja. Paskutinį kartą sodyboje buvo šių metų balandžio mėnesį, buvo savaitgalis - šeštadienis, tačiau tiksliai datos pasakyti negali, nes neatsimena. Atvažiavo tvarkyti gyvenamojo namo vidų, bet po garažus nevaikščiojo ir nežiūrėjo kas kur yra, nes visus raktus turi tik dėdė J.. J. tuo metu taip pat buvo sodyboje. Tvarkydamas namus nieko nerado, nebuvo jokių draudžiamų daiktų. Sodybos teritorijoje rastas aparatas, skirtas gaminti namų gamybos alkoholinius gėrimus, nėra jo, jis jo negamino ir nelaikė, jis galimai priklauso jo dėdei J. K. (b. l. 24-25).

11Liudytojo G. C. parodymai analogiški A. Z. duotiems parodymams (b. l. 28-29).

12Iš 2020 m. gegužės 21 d. tarnybinio pranešimo dėl rasto aparato naminei degtinei gaminti matyti, kad 2020 m. gegužės 21 d. 10:08 val. dirbant pagal Kauno apskrities VPK Kaišiadorių rajono PK VS viršininko atliekančio komisariato viršininko pareigas J. O. patvirtintą 2020 m. gegužės 20 d. dienos priemonių planą „Dėl akcizais apmokestinamų prekių nelegalios apyvartos išaiškinimo ir pažeidimų užkardymo“ reg. Nr. 20-IL-16983 atlikto patikrinimo metu J. K., gim. ( - ), gyv. ( - ) priklausančioje sodyboje, adresu ( - )buvo rastas ir išimtas galimai aparatas naminei degtinei gaminti (b. l. 1-2).

13Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad atvykus į įvykio vietą adresu ( - ), matome gyvenamą sodybą, kurios dešinėje pusėje stovi medinis gyvenamas namas, už šio namo priekyje už 23 m. atstumu stovi lauko virtuvės pastatas, medinis, užėjus į pastato vidų matosi patalpa 2x2 m dydžio patalpa, kurios dešinėje pusėje stovi medinė spintelė, jos viduje buvo rasti ir išimti du buteliai vienas 0,5 l talpos stiklinis su užrašu „diuny vodka“ (užrašas Rusiškas), kuriame yra apie 0,1 l skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą, kuris supakuotas ir antspauduotas Nr. 1, kitas butelis 0,5 l talpos, stiklinis su užrašu „Ledo degtinė“, kuriame yra apie 0,5 l skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą, kuris supakuotas ir antspauduotas Nr. 2, kitoje patalpos pusėje yra medinė lentyna, kurios dešinės pusės apačioje rastas ir paimtas stiklinis, 1,0 l talpos butelis su užrašu „Limoncello“, kuriame yra apie 0,2 l skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą, kuris supakuotas ir antspauduotas Nr. 3. Toliau apžiūrint sodybą, už lauko virtuvės, nuo jos 21 m atstumu stovi medinis garažas, apžiūrint minėtą garažą jo viduje, kairėje pusėje ant žemės matyti stovintis 2.0 l talpos plastikinis butelis kuriame yra apie 0,4 l skysčio skleidžiančio alkoholio kvapą, kuris supakuotas ir antspauduotas Nr. 4, šalia įėjimo į garažą matyti stovi aparatas galimai naminės degtinės gamybai, kuris susideda iš dviejų metalinių bačkų iš kurių viena apie 200.0 l talpos išmatavimai 0.80x0.58 m, ant jos viršaus uždėtas metalinis dangtis0.3 m aukščio, prie minėto dangčio viršaus pritvirtinta metalinis 0.1 m skersmens, 0.8 m ilgio vamzdis kuris pritvirtintas prie metalinės spiralės, minėta spiralė įkišta į kitą metalinę talpą kurios dydžiai 0.44 aukščio, 0.57 pločio, kurios šone, apačioje yra padarytas išleidimo mechanizmas, minėtas aparatas pažymėtas Nr. 5, taip pat didesnėje metalinėje talpoje yra skysčio, skleidžiančio alkoholio kvapą, kurio yra 0.44 m talpos aukščio bei 0.58 m talpos skersmens, minėto skysčio (brogės) paimtas pavyzdys apie 5.0 l kuris supiltas į 5.0 l talpos plastikinį butelį su užrašu „R. L.“, kuris supakuotas ir antspauduotas Nr. 6 (b. l. 8-13).

14Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra adresu ( - ), gyvenamasis medinis namas. Patekus pro duris kurios yra iš kiemo pusės į namo vidų stebimas koridorius, koridoriaus dešinėje pusėje yra įėjimas į virtuvę. Praėjus virtuvę patenkame į svetaines kambarį kuriame dešiniame kampe ant stalo stovi keturi stikliniai buteliai po nepažymėti jokiomis banderolėmis. Trys buteliai yra po 0,5 litro talpos vienas butelis yra 0,75 litro talpos. Buteliai yra nepilni. Buteliuose yra baltos spalvos skystis skleidžiantis aitrų kvapą būdinga naminei degtinei. Viso 4 buteliuose yra apie 1,6 litro skysčio turinčio aitrų kvapą. Vienas butelis yra skaidraus stiklo pavadinimu „Ararat“ kitas skaidraus stiklo „Gloria“ trečias skaidraus stiklo rusišku pavadinimu „Clebnaja sleza“, o ketvirtas žalios spalvos stiklo pavadinimu „V. E.“. Visi buteliai paimti įvykio vietoje. Daugiau apžiūrint patalpas jokių draudžiamų daiktų nerasta (b. l. 14-17).

15Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad papildomai apžiūrėtas galimai naminės gamybos aparatas (Objektas Nr. 5) esantis Kaišiadorių rajono policijos komisariato patalpose. Aparatas yra išardytas į keturias dalis: nuo metalinės statinės – „bačkos“, ant kurios uždėtas dangtis sujungtas su metaliniu vamzdžiu, atskirtas metalinis cilindras, metalinė spiralė ir metalinė talpa. Metalinis cilindras yra 25,7 cm aukščio ir 13,5 cm skersmens. Cilindro šonuose išpjauti trys apskritimai, pirmojo skersmuo - 2,8 cm, antrojo - 4 cm, trečiojo - 1,9 cm. Apžiūros metu atskiros dalys sunumeruotos numeriais: „5.1“, „5.2“, „5.3“, „5.4“, „5.5“, „5.6“ (b. l. 32-34).

16Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr./ 11-1111 (20), 11-1154 (20), matyti, kad tirti pateikti objektai – statinė (Nr. 5.1) su nukeliamu dangčiu (Nr. 5.2), kuriame įtaisytas vamzdis (Nr. 5.3), barboteris (5.6) ir šaldytuvas (Nr. 5.4 ir Nr. 5.5) – yra aparato stipriam namų gamybos alkoholiniam gėrimui – naminei degtinei – gaminti (distiliuoti) dalys. Šios dalys sudaro aparato stipriams namų gamybos alkoholiniam gėrimui – naminei degtinei – gaminti (distiliuoti) visumą. Iš tiriamų dalių sumontuotas aparatas yra tinkamas namų gamybos stipriam alkoholiniam gėrimui – naminei degtinei – gaminti. Tirti pateiktas naminės degtinės aparatas (dalys) buvo naudojamas stipriam namų gamybos alkoholiniam gėrimui – naminei degtinei- gaminti (b. l. 38-43).

17Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų valdybos specialisto išvados Nr. IBPS-V-1309126-20 matyti, kad tirti pateiktas skystis, supiltas į penkis 0,5 dm3 talpos butelius, į vieną 0,75 dm3 talpos butelį, į vieną 1,0 dm3 talpos butelį, į vieną 2,0 dm3 talpos butelį ir supakuotas į vieną dėžę, rastas ir paimtas iš J. K. gyvenamosios vietos, adresu ( - ). ir sodybos, adresu ( - ), yra naminis stiprus alkoholinis gėrimas, kuriame tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 27,4 % - 48,9 %. Tirti pateikta 3,070 cm3 (3,07 litrai) naminio stipraus alkoholinio gėrimo. Skysčio ėminys, panašus į brogą (raugalą), supiltas į vieną apie 5,0 dm3 talpos indą, rastas ir paimtas iš J. K. sodybos, adresu ( - ), yra broga (raugalas), kurioje tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 10,0 %, ji tinkama naminiams alkoholiniams gėrimams gaminti. Tirti pateikta 4100 cm3 (4,1 litro) brogos (raugalo).Tirti pateikto 116,19 dm3 (litrų) brogos (raugalo), kurios skysčio ėminys supiltas į vieną apie 5,0 dm3 talpos indą, kurioje tūrinė etilo alkoholio koncentracija yra 10,0 %, yra 11,61 dm3 (11,61 litrų) absoliutaus etilo alkoholio (b. l. 52-57).

18Iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo matyti, kad pastatai, esantys ( - ), lygiomis dalimis priklauso E. K., gim. ( - ), ir J. K., gim. ( - ) (b. l. 52-58)

19Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kameros fiksuoti vaizdo įrašai (b. l. 69-74, 77-79).

20Iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo matyti, kad pastatai, esantys ( - ), lygiomis dalimis priklauso E. K., gim. ( - ), ir J. K., gim. ( - ) (b. l. 80-83).

21Kaltinamojo J. K. visiškas kaltės prisipažinimas padarius nusikalstamą veiką ir nuoširdus gailėjimasis dėl jos pripažintina atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

22Prokurorė siūlo J. K. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1 dalyje skirti laisvės apribojimo bausmę 6 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo; už nusikalstamą veiką, numatytą pagal BK 22 straipsnio 1 dalyje ir 201 straipsnio 3 dalyje laisvės apribojimo bausmę 6 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti laisvės apribojimo bausmę 9 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Sumažinti bausmę vienu trečdaliu ir skirti galutinę 6 mėnesių laisvės apribojimo bausmę, nustatant įpareigojimą – neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

23Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis sutinka dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei siūlomos bausmės rūšimi ir dydžiu (b. l. 119).

24Už nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1 dalyje, kuria kaltinamas kaltinamasis J. K., gali būti skiriama viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų. Už pasikėsinimą padaryti nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 straipsnio 1 dalyje 201 straipsnio 3 dalyje, kuria kaltinamas kaltinamasis J. K., gali būti skiriama viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas. Skiriant bausmę kaltinamajam J. K., teismas atsižvelgia į tai, kad padaryti nesunkūs nusikaltimai (BK 11 straipsnio 3 dalis). J. K. teistas, tačiau teistumas išnykęs, baustas administracine tvarka (b. l. 101, 108-111), nepriklauso asmenų, stebimų dėl priklausomybių ar psichikos ligų grupei (b. l. 113).

25Atsižvelgdamas į tai, kad yra viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė ir nenustatyta sunkinančių aplinkybių, kaltinamajam skirtinos prokurorės pasiūlytos bausmės, t. y. už BK 201 straipsnio 1 dalyje skirti laisvės apribojimo bausmę 6 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, už BK 22 straipsnio 1 dalyje 201 straipsnio 3 dalyje laisvės apribojimo bausmę 6 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo (BK 48 straipsnis). Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti laisvės apribojimo bausmę 9 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu bausmė sumažintina trečdaliu ir skirtina – 6 mėnesių laisvės apribojimo, nustatant įpareigojimą – neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

26Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus sunaikintini.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 421 straipsniu, teismas

Nutarė

28J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 201 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalyje 201 straipsnio 3 dalyje, ir paskirti:

29-

30už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 201 straipsnio 1 dalyje – 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo;

31-

32už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso BK 22 straipsnio 1 dalyje, 201 straipsnio 3 dalyje – 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

33Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir paskirti laisvės apribojimo bausmę 9 mėnesiams, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

34Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti 1/3 ir paskirti jam galutinę 6 (šešių) mėnesių laisvės apribojimo bausmę, įpareigojant neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo.

35Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus sunaikinti įstatymo nustatyta tvarka daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – aparatą namų gamybos stipriam alkoholiniam gėrimui gaminti ir brogą (raugalą), supiltą plastikiniame 5 litrų talpos butelyje, saugomus Kauno apskrities VPK Aptarnavimo skyriaus Turto valdymo poskyryje.

36J. K. išaiškinti, kad:

371. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi teisę per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo jam įteikimo dienos paduoti Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmams prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Tokiu atveju šis teismo baudžiamasis įsakymas neįgis teisinės galios.

382. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą, teismas nėra saistomas teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, tai yra išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies (švelnesnę ar griežtesnę) ar dydžio bausmę, negu paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu.

393. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja per 14 dienų nuo jo įteikimo kaltinamajam dienos ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

40Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjas Ričardas Juodis... 2. Teismas... 3. J. K. ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, pasigamino ir iki 2020 m.... 4. Šiais savo veiksmais J. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 5. Be to, jis pasikėsino neteisėtai pagaminti naminius stiprius alkoholinius... 6. Šiais savo veiksmais J. K. pasikėsino padaryti nusikalstamą veiką,... 7. J. K., pareiškus įtarimą padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas,... 8. Be visiško J. K. prisipažinimo, jo kaltė, padarius BK 201 straipsnio 1... 9. Liudytojas A. Z. parodė, kad 2020 m. gegužės 21 d. dirbant pagal darbo... 10. Liudytojas E. K. parodė, kad jam, kartu su tėčio broliu J. K., bendrai... 11. Liudytojo G. C. parodymai analogiški A. Z. duotiems parodymams (b. l. 28-29).... 12. Iš 2020 m. gegužės 21 d. tarnybinio pranešimo dėl rasto aparato naminei... 13. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad atvykus į įvykio vietą... 14. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta yra adresu (... 15. Iš daiktų apžiūros protokolo matyti, kad papildomai apžiūrėtas galimai... 16. Iš Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr./ 11-1111 (20),... 17. Iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalistinių tyrimų... 18. Iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo matyti, kad pastatai,... 19. Iš kitų objektų apžiūros protokolo matyti, kad apžiūrėti kameros... 20. Iš nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašo matyti, kad pastatai,... 21. Kaltinamojo J. K. visiškas kaltės prisipažinimas padarius nusikalstamą... 22. Prokurorė siūlo J. K. už nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1... 23. Nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės yra aiškios, kaltinamasis sutinka... 24. Už nusikalstamą veiką, numatytą BK 201 straipsnio 1 dalyje, kuria... 25. Atsižvelgdamas į tai, kad yra viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti... 26. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, teismo... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 28. J. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos... 29. -... 30. už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 31. -... 32. už nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso... 33. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 ir 4 dalimis paskirtas bausmes subendrinti iš... 34. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 35. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus sunaikinti įstatymo nustatyta... 36. J. K. išaiškinti, kad:... 37. 1. Nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, jis turi... 38. 2. Išnagrinėjus bylą teismo posėdyje pagal kaltinamojo gautą prašymą,... 39. 3. Nepasinaudojus teise reikalauti surengti bylos nagrinėjimą teisme, teismo... 40. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....