Byla e2A-890-302/2019
Dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir sprendimo įtraukti tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo negaliojančiais, išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Dalios Kačinskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurotela“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Eurotela“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir sprendimo įtraukti tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo negaliojančiais, išvadą teikianti institucija - Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eurotela“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama: 1) atnaujinti ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl vienašališko 2018 m. gruodžio 17 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. SR-0995 (toliau – ir Sutartis) nutraukimo pripažinimo negaliojančiu; 2) pripažinti negaliojančiu atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą dėl vienašališko Sutarties nutraukimo; 3) pripažinti negaliojančiu atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos sprendimą įtraukti ieškovę UAB „Eurotela” į Nepatikimų tiekėjų sąrašą; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Ieškovė nurodė, kad 2018 m. gruodžio 17 d. su atsakove sudaryta Sutartis dėl vaizdo stebėjimo monitoriuose paslaugų teikimo; Sutarties priede Nr. 3 buvo pateiktas ieškovės darbuotojų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas; paslaugos pagal Sutartį turėjo būti pradėtos teikti nuo 2018 m. gruodžio 20 d. 00.00 val. Ji 2018 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į atsakovę dėl papildomų specialistų įtraukimo į atsakingų darbuotojų sąrašą, telefonu atsakovei paaiškindama, kad specialistų sąrašas nėra keičiamas iš esmės, yra tik papildomas įtraukiant 13 naujų darbuotojų. 2018 m. gruodžio 19 d. ieškovė, kaip nustatyta Sutarties 10.5 papunktyje, sudarė darbuotojų darbo grafikus ir suderino juos su sutartyje nurodytais asmenimis. Ieškovės teigimu, jos darbuotojai, turintys direktoriaus įsakymu patvirtintą pakoreguotą grafiką, darbo pažymėjimus bei asmens dokumentus, keletą kartų atvyko teikti paslaugų pagal Sutartį, tačiau nebuvo įleisti. 2018 m. gruodžio 20 d. ieškovė informavo atsakovę, kad turi stabdyti paslaugų teikimą iki tol, kol bus užtikrintas sklandus bendradarbiavimas ir atsakovė pateiks atsakymus į ieškovės siųstus prašymus dėl papildomų asmenų įtraukimo ir grafiko suderinimo. Į trečiąjį paklausimą atsakovė atsakė, kad, siekdama užtikrinti paslaugų teikimą, ji turi imtis neatidėliotinų priemonių ir todėl, vadovaujantis Sutarties 10.5, 13.5, 16.4. punktais, dėl esminių pažeidimų Sutartis vienašališkai nutraukiama. 2018 m. gruodžio 31 d. raštu atsakovė informavo, kad sutartis vienašališkai nutraukta, o 2019 m. vasario 7 d. pranešė, kad ieškovė buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

103.

11Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio pažeidimo ir neteisėtai įtraukė ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškovė tvirtino, kad, vienašališkai nutraukdama Sutartį, atsakovė nesilaikė pareigos vykdant Sutartį bendradarbiauti ir kooperuotis. Be to, pažymėjo, kad vėlavimas pradėti teikti paslaugas nesukėlė itin neigiamų ir nepataisomų padarinių atsakovei, todėl Sutarties nutraukimas nebuvo vienintelis būdas užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą. Taip pat ieškovė nurodė, kad vienašališkas Sutarties nutraukimas ir ieškovės įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą pažeidžia proporcingumo principą ir viešąjį interesą, nes tai yra nesąžiningas vaizdo kamerų stebėjimo ir apklausų vykdymo paslaugų rinkoje konkurenciją ribojantis veiksmas. Ieškovės teigimu, ją eliminavus iš šios rinkos, visuose pirkimuose panašioms paslaugoms teikti vienintelis galimas dalyvis ir laimėtojas tapo tai pačiai grupei priklausančios UAB „Lyderio grupė“ arba UAB „Eurointegracijos projektai“. Be to, ieškovė atkreipė dėmesį ir į tai, kad dėl jos įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, ji nebebus pajėgi toliau vykdyti savo veiklos ir užtikrinti darbo vietas 79 neįgaliems ir socialiai pažeidžiamiems pas ją dirbantiems asmenims.

124.

13Ieškovė nurodė, kad motyvuotas ir oficialus atsakovės pranešimas dėl Sutarties nutraukimo buvo gautas tik 2018 m. gruodžio 31 d., atsakovė nesilaikė Sutarties nutraukimo terminų, nors apie tai privalėjo įspėti prieš 14 dienų, t. y. sutartis galėjo būti nutraukta tik nuo 2019 m. sausio 14 d. Neišlaukus šio termino, nepagrįstas bei neteisėtas jau vien šiuo pagrindu yra ir atsakovės sprendimas nuo 2019 m. vasario 7 d. įtraukti ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškinys buvo pateiktas 2019 m. vasario 20 d., t. y. praleidus ieškinio senaties terminą, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad ieškovės vadovė yra negalią turintis asmuo, kuris dėl savo ligos negalėjo tinkamai bei laiku įgyvendinti teisės kreiptis į teismą, į tai, kad pirkimui teiktinus dokumentus rengusi bei juos savo žinioje turėjusi ir su perkančiąja organizacija tiesiogiai bendravusi viešųjų pirkimų specialistė dėl ligos negalėjo itin operatyviai pateikti reikiamų įrodymų, bei į tai, kad atstovavimo sutartis su ieškovę byloje atstovaujančia advokate sudaryta 2019 m. vasario 18 d., o ieškinys pateiktas 2019 m. vasario 20 d., ieškovės teigimu, yra pagrindas atnaujinti ieškinio senaties terminą.

14II.

15Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

165.

17Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.

186.

19Teismas kaip nepagrįstus atmetė ieškovės teiginius, kad senaties terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo 2018 m. gruodžio 31 d. atsakovės rašto išsiuntimo dienos, nes šiuo raštu buvo tik atsakyta į ieškovės pretenziją, gautą po 2018 m. gruodžio 20 d. atsakovės pranešimo apie Sutarties nutraukimą. Teismas konstatavo, kad ieškovė apie tai, jog po 14 dienų Sutartis bus nutraukta sužinojo 2018 m. gruodžio 20 d., gavusi atsakovės pranešimą. Kadangi ieškovei apie jos pažeistas teises buvo žinoma nuo 2019 m. sausio 3 d. (Sutarties nutraukimo data), o ieškinys teisme gautas tik 2019 m. vasario 21 d., teismas darė išvadą, kad ieškovė praleido 30 dienų terminą, per kurį galėjo pareikšti ieškinį teisme.

207.

21Ieškovės nurodytas ieškinio pateikimo termino praleidimo priežastis (vadovės neįgalumas ir darbuotojos, kuri buvo atsakinga už pirkimo dokumentus, liga) vertino kaip nesvarbias, todėl netenkino ieškovės prašymo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

228.

23Teismas nustatė, kad Sutartis buvo pasirašyta ir pradėjo galioti 2018 m. gruodžio 17 d., tačiau jau tą pačią dieną ieškovė atsakovei pateikė raštą, kuriame nurodoma, jog pasiūlymo pateikimo metu pateikti specialistai, kurie yra nurodyti Sutarties priede Nr. 3, negalės dirbti pilnu etatu, kadangi turi neįgalumą, todėl ieškovė prašė į šį sąrašą įtraukti papildomus specialistus (13 naujų asmenų prie 10 jau nurodytų). Teismas pažymėjo, kad Sutarties priede Nr. 3 „Paslaugų tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“, kuris laikoma Sutarties neatskiriama dalimi, buvo nurodyti konkretūs asmenys, kurie turėjo vykdyti stebėjimą monitoriuose, o ieškovė iškart po Sutarties sudarymo siekė iš esmės pakeisti darbo grafiką, tai, teismo nuomone, aiškiai rodo, jog ieškovė nebuvo tinkamai pasirengusi vykdyti Sutartį, tačiau vis tiek dalyvavo Konkurse ir pasirašė Sutartį.

249.

25Teismas pažymėjo, kad, išsiuntus atsakovei prašymą dėl darbuotojų sąrašo pakeitimo nelikus nė vienos dienos iki faktinio paslaugos teikimo ir netgi po užsakovo darbo valandų, darbuotojų keitimo grafikas dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti suderintas pagal Sutarties 10.5 punktą,

2610.

27Teismas darė išvadą, kad specialistų, teiksiančių paslaugą, suderintas Sąrašas ir patvirtintas darbo grafikas, kuris turėjo užtikrinti nepertraukiamą paslaugos teikimą 24 val. per parą, buvo esminės Sutarties sąlygos, o ieškovės vienašališki veiksmai, atsiunčiant paslaugai teikti asmenis, kurie nėra įtraukti į sąrašą ir policijos patikrinti, bei ieškovės sprendimas sustabdyti šios paslaugos teikimą (Sutarties vykdymą), negali būti laikomi mažareikšmiu ar formaliu Sutarties pažeidimu, todėl sprendė, kad ieškovė pažeidė Sutarties esmines sąlygas. Kadangi ieškovė nepradėjo laiku teikti paslaugų ir tuo pažeidė imperatyvias Sutarties nuostatas, teismas konstatavo, kad atsakovė pagrįstai ir teisėtai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo.

2811.

29Teismas nurodė, kad Sutartis 2019 m. sausio 3 d. buvo nutraukta ir perkančioji organizacija, neturėdama duomenų apie Sutarties nutraukimo ginčijimą teismine tvarka (ieškinys teismui tuo metu dar nebuvo pateiktas), įgyvendino Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 91 straipsnyje numatytą pareigą. Įvertinęs Sutarties nutraukimo momentą, įstatyme numatytą Sutarties nutraukimo apskundimo terminą (30 dienų nuo sutarties nutraukimo) ir ieškinio pareiškimo teisme datą, teismas sprendė, kad 2019 m. vasario 7 d. egzistavo visos sąlygos informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie netinkamai Sutartimi prisiimtas pareigas vykdžiusią tiekėją (ieškovę). Teismas pažymėjo, kad ieškinys teismui buvo pateiktas tik po to, kai ieškovė jau buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, be to, net ir ieškovei kreipusis į teismą dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo, ieškinys šioje dalyje buvo atmestas, todėl teismas darė išvadą, kad nėra pagrindo pripažinti atsakovės sprendimą įtraukti ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą neteisėtu.

30III.

31Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

3212.

33Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Eurotela“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3412.1.

35Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra formalus ir neteisingas. Teismas neįsigilino į bylos esmę ir neatsižvelgė į svarbias faktines aplinkybes. Ieškovė iškart, kai tik jai paaiškėjo, kad būtina įtraukti papildomų asmenų į darbuotojų sąrašą, kreipėsi į atsakovę. Ieškovė nuolat komunikavo su atsakove ir prašė kuo greičiau išnagrinėti jos 2018 m. gruodžio 17 d. prašymą dėl darbuotojų pakeitimo, taip pat, veikdama maksimaliai atidžiai ir rūpestingai, atsiuntė paslaugas teikti reikiamą kvalifikaciją turinčius specialistus, kuriems paslaugų nebuvo leista teikti tik dėl formalių priežasčių. 2018 m. gruodžio 20 d., net nesiekdama gauti paaiškinimo ar svarstyti alternatyvių veiksmų, atsakovė vienašališkai nutraukė Sutartį. Griežčiausios sankcijos - Sutarties nutraukimo, taikymas už formalų pažeidimą yra neproporcingas ir neadekvatus padarytam pažeidimui. Teismai vieningai laikosi pozicijos, kad sankcijų skyrimas už formalius pažeidimus neatitinka teisingumo principo reikalavimų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014; 2016 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje

36Nr. eA-931-492/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2016 m. birželio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-291-969/2016).

3712.2.

38Teismas nevertino ir neanalizavo neigiamų pasekmių ir žalos visuomenės interesams, kuriuos sukelia Sutarties nutraukimas bei ieškovės įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškiniu ieškovė siekia apginti ne tik savo privatų interesą, tačiau ir itin svarbius viešuosius interesus – konkurencijos išlaikymą itin siauroje srityje (pirkimuose, kuriuose gali dalyvauti tik įmonės įdarbinančios neįgaliuosius) ir visuomenės interesą užtikrinti neįgaliųjų užimtumą, tačiau teismas šiuo aspektu visiškai nepasisakė. Neįgaliųjų ir socialinių įmonių rinkoje, susijusioje su apklausų ir vaizdo kamerų stebėjimo paslaugomis, egzistuoja itin maža tiekėjų konkurencija. Dažniausiai tokiuose didesnės vertės pirkimuose varžosi trys tiekėjai: ieškovė, UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Eurointegracijos projektai“, kurios abi priklauso tai pačiai įmonių grupei, todėl niekada abi viename pirkime nedalyvauja. Taigi iš rinkos eliminavus ieškovę, nebeliktų vienintelės įmonės, kuri galėtų konkuruoti su UAB „Lyderio grupė“ arba UAB „Eurointegracijos projektai“. Be to, apribojus ieškovės galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, iš kurių gaunamos pajamos sudaro didžiąją dalį ieškovės veiklos pajamų, įmonė nebus pajėgi toliau vykdyti veiklą ir užtikrinti darbo vietas bei atlyginimą esamiems darbuotojams (ieškovė yra įdarbinusi net 79 neįgalius ir socialiai pažeidžiamus asmenis), tai turės neigiamą poveikį neįgalių asmenų užimtumui darbo rinkoje.

3912.3.

40Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė įtraukė ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nes tokią teisę jai suteikia įstatymas, o nepasinaudoti šia teise atsakovė negalėjo. Vien tai, kad įstatymas suteikia teisę, nereiškia, jog ja būtina pasinaudoti. Atsakovės sprendimas įrašyti ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą yra nesąžiningas bei ribojantis konkurenciją vaizdo kamerų stebėjimo ir apklausų vykdymo paslaugų rinkoje.

4112.4.

42Ieškovė pagrįstai traktavo, kad apie Sutarties nutraukimą sužinojo nuo 2018 m. gruodžio 31 d. pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo. Ieškovė į pirmesnį 2018 m. gruodžio 20 d. pranešimą atsakė ir nurodė negalimumo nutraukti Sutartį priežastis, todėl, nesulaukusi atsakovės atsakymo, pagrįstai tikėjo, kad atsakovė sutiko su jos pozicija. Pateikdama 2018 m. gruodžio 31 d. pranešimą, atsakovė patvirtinto, jog pirmojo pranešimo nelaikė įpareigojančiu ir pakankamu Sutartį nutraukti. Be to, teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovės vadovės ir viešųjų pirkimų specialistės nedarbingumas negalėjo turėti jokios įtakos tam, kad buvo pavėluota pateikti ieškinį teismui. Taip pat nepagrįstai neįvertino to, kad ieškinio pateikimo terminas buvo praleistas nežymiai.

4313.

44Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

4513.1.

46Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė nuo pat pradžių, t. y. dar pasiūlymo pateikimo metu, nebuvo pasirengusi tinkamai vykdyti Sutartį, o tai negali būti laikoma formaliu pažeidimu. Ieškovė nepagrindė, kad egzistavo objektyvus poreikis įtraukti naujus darbuotojus; vien darbuotojų neįgalumas negali būti laikomas priežastimi neteikti sutartų paslaugų. Ieškovė dar iki Sutarties pasirašymo, t. y. iki 2018 m. gruodžio 17 d., susitarė, jog įdarbins kitos įmonės darbuotojus stebėjimo paslaugai teikti, tai patvirtina, kad susitarusi su kita, neva konkuruojančia įmone, ieškovė, neturėdama pakankamų žmogiškųjų resursų, nesąžiningai dalyvavo konkurse, kuriame dalyvauti iš tikrųjų neturėjo teisės. Kaltindama atsakovę ir teismą formaliu elgesiu, ieškovė net nesugeba paaiškinti, dėl kokių realių priežasčių jos pačios pirkimo dokumentuose nurodyti darbuotojai, kurie buvo įtraukti į Sutarties priedo Nr. 3 sąrašą bei 2018 m. gruodžio 19 d. su atsakove ir policija suderintą grafiką, net negalėjo pradėti teikti paslaugų. Ieškovė laiku nepradėjo teikti paslaugų, o tai yra esminis Sutarties pažeidimas, todėl atsakovė pagrįstai vienašališkai nutraukė Sutartį. Ieškovė apeliaciniame skunde cituoja praktiką, kuri nėra susijusi su viešųjų pirkimų sutarčių vykdymu, taip bandydama savo neteisėtus veiksmus pateisinti neva formaliai teismo vykdomu teisingumu. Darbuotojų, kurie teiks stebėjimo paslaugas, sąrašo pakeitimas negali būti vertinamas kaip formalumas.

4713.2.

48Nepagrįstai kaltindama atsakovę Sutarties neišsaugojimu, pati ieškovė vienašališkai sustabdė paslaugų teikimą iškeldama atsakovei ultimatumą, jog darbuotojai dėl atsakovei nežinomų priežasčių privalo būti pakeisti pagal jos reikalavimą, nors Sutartyje nebuvo numatyta pareiga atsakovei visada pakeisti Sutarties sąlygas, ieškovei paprašius. Akivaizdu, kad pati ieškovė siekė ne bendradarbiavimo, o visiško jos interesų ir poreikių tenkinimo, ignoruodama ne tik sutartinius įsipareigojimus, bet ir visuomenės poreikių užtikrinimą.

4913.3.

50Ieškovė tiek apeliaciniame skunde, tiek ankstesniuose procesiniuose dokumentuose nesąžiningai ir neetiškai manipuliuoja neįgaliuosius asmenis įdarbinančios įmonės statusu, teigdama, kad dėl Sutarties nutraukimo nukentės neįgalieji asmenys, todėl Sutarties nutraukimas sukels neigiamas pasekmes viešajam interesui. Be to, dėl nedarbo grėsmės pas ieškovę dirbantiems neįgaliems asmenims yra atsakinga ne atsakovė, o tik pati ieškovė, kuri nesąžiningai elgiasi ne tik atsakovės, bet ir savo darbuotojų atžvilgiu.

5113.4.

52Prašydama sustabdyti informacijos apie ją, kaip nepatikimą tiekėją, skelbimą ieškovė iš esmės siekia ginti tik savo privatų interesą. Tuo tarpu Nepatikimų tiekėjų sąrašo sudarymu yra ginamas viešasis interesas, apsaugantis perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su nepatikimais, sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdančiais tiekėjais. Įstatymų leidėjas nesuteikia perkančiosioms organizacijoms diskrecijos teisės spręsti dėl tiekėjų įtraukimo / neįtraukimo į nepatikimų tiekėjų sąrašą; esant VPĮ įtvirtintiems pagrindams, perkančiosios organizacijos privalo išviešinti iš esmės sutartį pažeidusius tiekėjus.

5313.5.

54Ieškovė apie tai, kad po 14 dienų Sutartis bus nutraukta sužinojo 2018 m. gruodžio 20 d., gavusi atsakovės pranešimą. Taigi ieškovei apie jos pažeistas teises buvo žinoma nuo 2019 m. sausio 3 d., o ieškinys teisme buvo gautas tik 2019 m. vasario 21 d., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovė praleido 30 dienų terminą, per kurį galėjo pareikšti ieškinį. Ieškovės interpretacijos, kad apie Sutarties nutraukimą jai tapo žinoma tik 2018 m. gruodžio 31 d., akivaizdžiai prieštarauja 2018 m. gruodžio 31 d. rašto turiniui. Be to, ieškovė nenurodė svarbių priežasčių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą.

55Teisėjų kolegija

konstatuoja:

56IV.

57Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5814.

59Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Taigi teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus. Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

6015.

61Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. spalio 11 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) paskelbė supaprastintą pirkimą atviro konkurso būdu „Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Kauno mieste stebėjimo paslaugų pirkimas“ (toliau - Pirkimas). Ieškovė pateikė Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą ir 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimu buvo pripažinta Pirkimo laimėtoja (e. bylos t. 1, b. l. 115–116). Šalys 2018 m. gruodžio 17 d. sudarė Vaizdo stebėjimo monitoriuose paslaugų teikimo Sutartį Nr. SR-0995, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo iš viešųjų Kauno miesto vietų stebėjimo monitoriuose Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau - KAVPK) patalpose ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus patalpose paslaugas (e. bylos t. 1, b. l. 101–108). Sutarties priede Nr. 3 „Paslaugų tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“ buvo pateiktas ieškovės darbuotojų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašas (e. bylos t. 1, b. l. 112–114). Paslaugos pagal sutartį turėjo būti pradėtos teikti nuo 2018 m. gruodžio 20 d. 00.00 val.

6216.

63Ieškovė 2018 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į atsakovę dėl papildomų specialistų įtraukimo į atsakingų darbuotojų sąrašą (e. bylos t. 1, b. l. 118). Ieškovės darbuotojai, turintys direktoriaus įsakymu patvirtintą pakoreguotą grafiką, darbo pažymėjimus bei asmens dokumentus, keletą kartų atvyko teikti paslaugų pagal Sutartį, tačiau nebuvo įleisti. 2018 m. gruodžio 20 d. ieškovė informavo atsakovę, kad turi stabdyti paslaugų teikimą iki momento, kuomet bus užtikrintas sklandus bendradarbiavimas ir atsakovė pateiks atsakymus į ieškovės siųstus prašymus dėl papildomų asmenų įtraukimo ir grafiko suderinimo. Atsakovė 2018 m. gruodžio 20 d. informavo ieškovę, kad, vadovaujantis Sutarties 10.5, 13.5, 16.4. punktais, dėl esminių pažeidimų su ja sudaryta Sutartis vienašališkai nutraukiama. 2018 m. gruodžio 31 d. atsakovė papildomai nurodė, kad Sutartis vienašališkai nutraukta ir 2019 m. vasario 7 d. pranešė, jog įtraukė ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą (e. bylos t. 1, b. l. 186). Dėl ieškinio senaties termino

6417.

65Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad apie Sutarties nutraukimą ji sužinojo tik nuo 2018 m. gruodžio 31 d. pranešimo apie Sutarties nutraukimą įteikimo, o ne 2018 m. gruodžio 20 d., kaip konstatuota skundžiamame pirmosios instancijos teismo sprendime. Taip pat teigia, kad, spręsdamas dėl galimybės atnaujinti ieškinio senaties terminą, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neįvertino to, kad ieškinio pateikimo terminas buvo praleistas nežymiai ir dėl svarbių priežasčių.

6618.

67Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 1.124 straipsnis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, nes civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių savo pažeistoms teisėms operatyviai ir tinkamai ginti. Taigi ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018, 34 punktas ir jame nurodyta kasacinio teismo praktika).

6819.

69Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši teisė atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužino arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis). Bendrasis ieškinio senaties terminas yra dešimt metų (CK 1.125 straipsnio 1 dalis). CK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai atskirų rūšių reikalavimams pareikšti nustato sutrumpintus ieškinio senaties terminus (CK 1.125 straipsnio 2 dalis).

7020.

71Ieškinio senaties termino taikymas, t. y. konkretaus termino, per kurį asmuo gali savo galimai pažeistoms teisėms apginti pareikšti ieškinį, identifikavimas, pirmiausia priklauso nuo paties reiškiamo reikalavimo, tiksliau – nuo materialiojo teisinio santykio, iš kurio yra kildinamas reikalavimas, pobūdžio. Tai, inter alia (be kita ko), patvirtina CK 1.125 straipsnio 3–9 dalys, reglamentuojančios atskirus sutrumpintus ieškinio senaties terminus, – šie terminai būtent ir yra diferencijuoti pagal materialiųjų teisinių santykių pobūdį. Vadinasi, pirminė tinkamo ieškinio senaties termino identifikavimo sąlyga yra tinkamas ginčo materialiojo teisinio santykio kvalifikavimas.

7221.

73Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš viešųjų pirkimų teisinių santykių dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo iš esmės pažeidus pirkimo sutartį. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 102 straipsnio 4 dalį, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

7422.

75Ieškinio senaties termino pradžios momentas ir ieškinio senaties termino praleidimo priežasčių svarbos vertinimas yra fakto klausimas. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2018 m. gruodžio 20 d. išsiuntė ieškovei pranešimą, kuriame nurodė, jog, vadovaujantis Sutarties 10.5, 13.5 ir 16.4 punktais, Sutartis dėl esminių pažeidimų, remiantis Sutarties 24 punktu, po 14 dienų bus laikoma vienašališkai nutraukta (e. bylos t. 1, b. l. 178). Taigi, kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, ieškovei apie jos pažeistas teises buvo žinoma / turėjo būti žinoma nuo 2019 m. sausio 3 d. (Sutarties nutraukimo data), o ieškinys teisme gautas tik 2019 m. vasario 21 d., todėl akivaizdu, kad ieškovė praleido 30 dienų terminą, per kurį galėjo pareikšti ieškinį teismui.

7623.

77Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės interpretacijos, kad 2018 m. gruodžio 20 d. pranešimas nebuvo pakankamas tam, jog Sutartis būtų laikoma nutraukta, vertintinos kaip teisiškai nepagrįstos. Minėtame pranešime aiškiai nurodydama tiek teisinį, tiek faktinį pagrindą, atsakovė informavo ieškovę, kad, vadovaujantis Sutarties 10.5, 13.5 ir 16.4 punktais, Sutartis dėl esminių pažeidimų, remiantis Sutarties 24 punktu, yra nutraukiama. Iš atsakovės 2018 m. gruodžio 31 d. rašto, adresuoto ieškovei, kuriuo remiasi pati apeliantė, matyti, kad šiuo raštu atsakovė tiesiog atsakė į ieškovės pretenziją, pateiktą po 2018 m. gruodžio 20 d. pranešimo apie Sutarties nutraukimą, be to, ir šiame rašte ne kartą aiškiai nurodyta, jog Sutarties laikoma nutraukta nuo 2018 m. gruodžio 20 d. (e. bylos t. 1, b. l. 182–184). Taigi tiek iš 2018 m. gruodžio 20 d. pranešimo, tiek iš 2018 m. gruodžio 31 d. rašto ieškovei turėjo būti aišku, kad Sutartis yra nutraukta nuo 2019 m. sausio 3 d.

7824.

79Taip pat apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, tvirtindama, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog ieškovės vadovės ir viešųjų pirkimų specialistės nedarbingumas negalėjo turėti jokios įtakos tam, jog buvo pavėluota pateikti ieškinį teismui, ir nepagrįstai neįvertino to, kad ieškinio pateikimo terminas buvo praleistas nežymiai.

8025.

81CK 1.131 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. CK ir kiti įstatymai nenurodo aplinkybių (ieškinio senaties termino praleidimo svarbių priežasčių), kurias nustačius jau būtų pagrindas pasibaigusį ieškinio senaties terminą atnaujinti, tokių aplinkybių nustatymas bei įvertinimas priskirtas teismų diskrecijai, atsižvelgiant ir į teismų praktikoje suformuotus jų nustatymo kriterijus.

8226.

83Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad klausimą, ar ieškinio senaties termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, sudarančiomis pagrindą jį atnaujinti, teismas sprendžia atsižvelgdamas į ieškinio senaties teisinio instituto esmę ir paskirtį, ginčo esmę, ieškovo elgesį bei kitas reikšmingas aplinkybes, taip pat į protingumo, sąžiningumo bei teisingumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje

84Nr. 3K-3-393/2012). Be to, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų viešųjų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2012; 2017 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-687/2017 ir kt.).

8527.

86Kaip matyti iš ieškovės procesinių dokumentų, nagrinėjamu atveju ieškovė prašymą atnaujinti ieškinio senaties terminą grindžia šiais dviem argumentais: pirma, ieškovės vadovės ir viešųjų pirkimų specialistės nedarbingumas; antra, ieškinio pateikimo terminas praleistas nežymiai.

8728.

88Pažymėtina, kad, kaip patvirtinta pačios ieškovės į bylą pateikti duomenys apie kitus kitų perkančiųjų organizacijų vykdytus panašaus pobūdžio viešuosius pirkimus (e. bylos t. 1, b. l. 187–194), ieškovė yra aktyviai viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantis subjektas, kuriam privalu elgtis apdariai ir paisyti VPĮ nustatytų terminų. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad atsižvelgiant į tai, jog ieškovė yra patyrusi viešųjų pirkimų dalyvė, bei į tai, kad ieškinio parengimui turėjo visą mėnesį, vien ieškovės vadovės nedarbingumas laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 24 d. iki 2019 m. vasario 1 d. ir atsakovės viešųjų pirkimų specialistės nedarbingumas laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 9 d. iki 2019 m. sausio 14 d. negali būti pripažįstama svarbia priežastimi, galinčia pateisinti termino kreiptis į teismą praleidimą.

8929.

90Įvertinus tai, kad paskutinė diena pateikti ieškinį buvo 2019 m. vasario 5 d. (2019 m. vasario 2–3 d. buvo nedarbo dienos), o ieškinys teisme gautas tik 2019 m. vasario 21 d., negali būti vertinamas kaip pagrįstas ir apeliantės argumentas dėl to, kad ieškinio pateikimo terminas praleistas nežymiai.

9130.

92Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl to, jog apeliantė praleido ieškinio senaties terminą ir nenurodė priežasčių, kurios sudarytų pagrindą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą, yra teisėtos ir pagrįstos, o ieškovės apeliacinio skundo argumentai minėtų išvadų nepaneigia.

9331.

94Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas atmesti ieškinį. Dėl Sutarties nutraukimo teisėtumo

9532.

96Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime darė išvadą, kad ieškovė laiku nepradėjo teikti paslaugų ir tuo pažeidė imperatyvias Sutarties nuostatas, todėl atsakovė pagrįstai ir teisėtai nutraukė Sutartį dėl esminio jos pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija neįžvelgia pagrindo su tokia pirmosios instancijos teismo išvada nesutikti.

9733.

98Bylos duomenys patvirtina, kad Sutartis šalių buvo pasirašyta ir pradėjo galioti 2018 m. gruodžio 17 d. (Sutarties 20 punktas). Paslaugų tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą, sąrašą ieškovė pagal Pirkimo dokumentus privalėjo pateikti atsakovei jau teikdama pasiūlymą. Sutarties priede Nr. 3 „Paslaugų tiekėjo vadovaujančių darbuotojų (specialistų) ir asmenų, atsakingų už sutarties vykdymą sąrašas“, kuris yra laikomas neatskiriama Sutarties dalimi (Sutarties 31 punktas), nurodyti konkretūs tiekėjo asmenys, kurie vykdys stebėjimą monitoriuose. Tačiau jau tą pačią dieną, t. y. 2018 m. gruodžio 17 d., buvo gautas ieškovės laiškas, kuriame nurodoma, jog pasiūlymo pateikimo metu pateikti specialistai, kurie yra nurodyti prie Sutarties priede Nr. 3, negalės dirbti pilnu etatu, kadangi turi neįgalumą, todėl ieškovė prašė į šį sąrašą įtraukti papildomus specialistus (13 naujų asmenų prie 10 jau nurodytų priede Nr. 3) (e. bylos t. 1, b. l. 118).

9934.

100Sutarties 10.5 papunktyje numatyta, kad paslaugų teikėjas įsipareigoja sudaryti darbuotojų darbo grafikus ir dirbančiųjų 1-ajame pulte juos suderinti su Kauno AVPK Patrulių rinktinės vadu,

1012-ajame pulte – su Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriumi, o tai reiškia, jog paslaugą gali teikti tik griežtai pagal nustatytą tvarką suderinti darbuotojai. Be to, Sutarties 13.5 papunktyje paslaugos teikėja (ieškovė) įsipareigojo užtikrinti, kad paslaugas teiks tik kvalifikuoti specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše.

10235.

103Sutarties 14 punkte aiškiai nurodyta, kad Sutarties galiojimo metu keisti ar skirti papildomus lygiaverčius specialistus (ne žemesnės kvalifikacijos specialistus) paslaugų teikėjas turi teisę tik suderinęs su užsakovu bei gavęs užsakovo rašytinį sutikimą. Sutarties 22 punkte, reglamentuojančiame Sutarties pakeitimo tvarką, nustatyta, kad šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašymą nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą, nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą, šalis motyvuotai atsako per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

10436.

105Sutartis turėjo būti pradėta vykdyti (vaizdo stebėjimo paslauga teikiama) nuo 2018 m. gruodžio 20 d. 00:00 val., tuo tarpu, kaip jau buvo minėta, ieškovė prašymą dėl grafike nurodytų specialistų pakeitimo kitais ir direktoriaus įsakymą dėl darbuotojų pakeitimo elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė 2018 m. gruodžio 19 d. jau po darbo valandų (18:02 val.) (e. bylos t. 1, b. l. 174–175). Akivaizdu, kad, išsiuntus atsakovei prašymą nelikus net vienos dienos iki faktinio paslaugos teikimo, darbuotojų keitimo grafikas dėl objektyvių priežasčių negalėjo būti suderintas pagal Sutarties 10.5 punktą. Todėl šalims Sutarties nepakeitus joje nustatyta tvarka, atvykus specialistams, kurie nebuvo numatyti suderintame grafike, atsakovė turėjo teisę jų neįleisti į objektą. Nors atsakovė ieškovė skunde tvirtina, kad atsakovė pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą ir elgėsi formaliai, kas ir sąlygojo ginčo situaciją, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytos faktinės aplinkybės suponuoja priešingą išvadą, t. y. kad dėl susidariusios situacijos yra kaltas pačios ieškovės neatsakingas elgesys.

10637.

107Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad, net nepradėjusi teikti paslaugų, ieškovė nusprendė, jog jos pasiūlyme nurodyti darbuotojai nėra pajėgūs teikti paslaugas, kas, teisėjų kolegijos nuomone, apskritai leidžia daryti išvadą, kad ieškovė jau teikdama atsakovei pasiūlymą žinojo, jog jos turimi žmogiškieji resursai nėra pakankami paslaugoms teikti, o tai leidžia abejoti pačios atsakovės sąžiningumu konkuruojant konkurse.

10838.

109VPĮ 90 straipsnio, reglamentuojančio pirkimo sutarties nutraukimą, 3 dalyje numatyta, kad pirkimo sutartis gali būti nutraukta ir sutartyje nurodytais atvejais bei CK nustatytais atvejais ir tvarka. CK 6.217 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad vienašališkai sutartis gali būti nutraukta joje nustatytais atvejais.

11039.

111Nagrinėjamu atveju Sutarties 16.4 papunktyje, įgyvendindamos sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis), šalys įtvirtino užsakovo (atsakovės) teisę vienašališkai nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, pranešus kitai šaliai apie Sutarties nutraukimą Sutarties 24 punkte nustatyta tvarka, t. y. prieš 14 kalendorinių dienų, jeigu paslaugų teikėjas nepradeda vykdyti laiku Sutarties.

11240.

113Kai šalių sutartyje aptarti vienašalio sutarties nutraukimo atvejai siejami su sutarties pažeidimu, paprastai laikoma, kad toks sutarties pažeidimas yra esminis. Jo esminis pobūdis grindžiamas iš šalių suderintos valios sudarant sutartį. Nors tuo atveju, kai sutartis nutraukiama šalių sutartyje aptartais atvejais, įvykdyto pažeidimo atitiktis nėra vertinama pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies 1–5 papunkčiuose įtvirtintus kriterijus, tačiau galima laikyti, kad šalių aptarti sutarties nutraukimo pagrindai savo prigimtimi atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą kriterijų, kuris leidžia nutraukti sutartį tuo atveju, kai griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminę reikšmę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje

114Nr. 3K-3-72-916/2019, 25 punktas).

11541.

116Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad ieškovės vienašališki veiksmai, atsiunčiant paslaugai, kuri yra susijusi su visuomenės saugumo užtikrinimu bei kriminogeninės situacijos kontroliavimu Kauno mieste, teikti asmenis, kurie nėra įtraukti į Sąrašą ir policijos patikrinti, bei ieškovės sprendimas sustabdyti šios paslaugos teikimą (Sutarties vykdymą) (e. bylos t. 2, b. l. 33), kuri turi būti teikiama nepertraukiamai, net faktiškai nepradėjus vykdyti Sutarties, negali būti laikomi mažareikšmiu ar formaliu Sutarties pažeidimu.

11742.

118Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), todėl iš šios sutarties atsiradusios prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir laiku (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Todėl nagrinėjamu atveju vien prašymo dėl Sutarties pakeitimo pateikimas, negalėjo turėti jokios įtakos prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Kol Sutartis nebuvo pakeista, ieškovės prisiimti įsipareigojimai privalėjo būti vykdomi pagal Sutarties nuostatas.

11943.

120Įvertinusi minėtas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, kad, nepradėdama Sutartyje numatytu metu teikti paslaugų, ieškovė pažeidė imperatyvias Sutarties nuostatas, todėl atsakovė turėjo teisę Sutartyje numatyta tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį. Dėl ieškovės įrašymo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą teisėtumo

12144.

122Byloje yra kilęs ginčas ir dėl ieškovės įrašymo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą teisėtumo ir pagrįstumo. Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad atsakovės sprendimas įrašyti ją į Nepatikimų tiekėjų sąrašą yra nesąžiningas bei ribojantis konkurenciją vaizdo kamerų stebėjimo ir apklausų vykdymo paslaugų rinkoje. Pasak ieškovės, vien tai, kad įstatymas suteikė teisę atsakovei ieškovę įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nereiškia, jog ja atsakovė nagrinėjamu atveju turėjo būtinai pasinaudoti.

12345.

124Pagal VPĮ 91 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus (tiekėjų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi tiekėjas ir kurie su tiekėju prisiėmė solidarią atsakomybę už pirkimo sutarties įvykdymą pagal šio įstatymo 49 straipsnio 5dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos pirkimo sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti, kai: 1) sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo; 2) priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais. Perkančioji organizacija, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbusi šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas apie tai informuoja tiekėją (VPĮ 91 straipsnio 3 dalis).

12546.

126Minėtas terminas skaičiuojamas: 1) jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, – nuo VPĮ 102 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino pabaigos; 2) jeigu tiekėjas kreipėsi į teismą, ginčydamas pirkimo sutarties nutraukimą dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, – nuo teismo sprendimo, kuriuo nustatoma, kad nėra pagrindo tenkinti tiekėjo reikalavimą, įsiteisėjimo dienos; 3) nuo teismo sprendimo, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, įsiteisėjimo dienos.

12747.

128VPĮ 102 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad tiekėjas, manydamas, jog perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

12948.

130Bylos medžiaga patvirtina, kad 2018 m. gruodžio 20 d. atsakovė išsiuntė ieškovei pranešimą, kuriame nurodė, jog, vadovaujantis Sutarties 10.5, 13.5 ir 16.4 punktais, Sutartis dėl esminių pažeidimų, remiantis Sutarties 24 punktu, po 14 dienų bus laikoma vienašališkai nutraukta (e. bylos t. 1, b. l. 178). Taigi ieškovei turėjo būti žinoma, kad nuo 2019 m. sausio 3 d. atsakovė vienašališkai nutraukė Sutartį. Pagal VPĮ 102 straipsnio 4 dalį ieškovė, manydama, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turėjo teisę pareikšti ieškinį teismui per 30 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo. Ieškovė per VPĮ nustatytą terminą nepareiškė ieškinio teismui dėl pirkimo sutarties nutraukimo, ieškinys teisme buvo gautas tik 2019 m. vasario 21 d., todėl, neturėdama duomenų apie Sutarties nutraukimo ginčijimą teismine tvarka, atsakovė pagrįstai įgyvendino VPĮ 91 straipsnyje numatytą pareigą.

13149.

132Ieškovės samprotavimai, kad vien tai, jog įstatymas suteikė atsakovei teisę įtraukti ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, nereiškia, kad ta teise atsakovė privalėjo pasinaudoti, vertintini kaip teisiškai nepagrįsti. Tiekėjo įtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą tikslas yra neleisti viešuosiuose pirkimuose dalyvauti nepatikimiems tiekėjams. VPĮ 91 straipsnio 1 dalies nuostatos nesuteikia perkančiajai organizacijai diskrecijos teisės spręsti dėl nepatikimų tiekėjų įtraukimo / neįtraukimo į Nepatikimų tiekėjų sąrašą. Esant įstatyme nustatytiems pagrindams, perkančiosios organizacijos privalo išviešinti iš esmės sutartis pažeidusius tiekėjus. Taigi nepatikimo tiekėjo išviešinimas yra ne perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, o pareiga, kurios vykdymas yra privalomas, siekiant apsaugoti perkančiąsias organizacijas nuo sutarčių sudarymo su sutartinių įsipareigojimų nevykdančiais tiekėjais.

13350.

134Taigi, įvertinus Sutarties nutraukimo momentą, įstatyme numatytą Sutarties nutraukimo apskundimo terminą (30 dienų nuo sutarties nutraukimo) ir ieškinio pareiškimo teisme datą, darytina išvada, jog 2019 m. vasario 7 d. egzistavo visos sąlygos informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie netinkamai Sutartimi prisiimtas pareigas vykdžiusią tiekėją (ieškovę).

13551.

136Akivaizdu, kad ieškinys teismui buvo pateiktas tik po to, kai ieškovė jau buvo įtraukta į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, be to, net ir ieškovei kreipusis į teismą, kaip konstatuota pirmiau, ieškinys dėl vienašališko Sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu yra nepagrįstas, todėl spręstina, kad nėra pagrindo pripažinti atsakovės sprendimą įtraukti ieškovę į Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos Nepatikimų tiekėjų sąrašą neteisėtu.

13752.

138Nors ir sutiktina, kad, palikus galioti ieškovės UAB ,,Eurotela“ įrašą Nepatikimų tiekėjų sąraše, pastarajai gali kilti neigiamų pasekmių, tačiau tai, teisėjų kolegijos įsitikinimu, šiuo atveju būtų tik pačios ieškovės pasyvumo ir nerūpestingumo rezultatas. Tiekėjai, kaip ir perkančiosios organizacijos, yra pripažįstamos profesionaliais viešųjų pirkimų teisinių santykių subjektais, todėl jie privalo elgtis atsakingai.

13953.

140Kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai (įtraukus ieškovę į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, įmonė nebus pajėgi toliau vykdyti veiklą ir užtikrinti darbo vietas bei atlyginimą esamiems darbuotojams, bus apribota konkurencija vaizdo kamerų stebėjimo ir apklausų vykdymo paslaugų rinkoje) vertintini kaip teisiškai nereikšmingi nagrinėjamos bylos baigčiai, todėl plačiau dėl jų nepasisakytina. Bet kuriuo atveju pažymėtina, kad ieškovės įtraukimas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą neturi įtakos ieškovės galimybėms vykdyti kitą ūkinę – komercinę veiklą ir konkuruoti privačiame sektoriuje. Be to, pasisakant šiuo aspektu, papildomai pažymėtina, kad VPĮ 46 straipsnyje įtvirtinta tiekėjų pašalinimo pasekmė gali būti netaikoma atsižvelgiant į paties tiekėjo teigiamą elgesį, nes VPĮ 46straipsnio 8 dalis tiekėjui sudaro galimybę įrodyti, jog jis ėmėsi šioje įstatymo nuostatoje numatytų priemonių tam, kad būtų atkurtas jo patikimumas. Dėl bylos procesinės baigties

14154.

142Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad ieškovės apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimas paliktinas nepakeistas. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

14355.

144CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

14556.

146Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu sprendimu nuspręsta ieškovės apeliacinį skundą atmesti, sprendžia, jog ieškovė neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą. Tuo tarpu atsakovė bylinėjimosi išlaidų priteisti neprašo ir duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė, todėl klausimas dėl atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nesprendžiamas.

147Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

148Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Eurotela“ kreipėsi... 8. 2.... 9. Ieškovė nurodė, kad 2018 m. gruodžio 17 d. su atsakove sudaryta Sutartis... 10. 3.... 11. Ieškovės teigimu, atsakovė nepagrįstai nutraukė Sutartį dėl esminio... 12. 4.... 13. Ieškovė nurodė, kad motyvuotas ir oficialus atsakovės pranešimas dėl... 14. II.... 15. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 16. 5.... 17. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 16 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 18. 6.... 19. Teismas kaip nepagrįstus atmetė ieškovės teiginius, kad senaties terminas... 20. 7.... 21. Ieškovės nurodytas ieškinio pateikimo termino praleidimo priežastis... 22. 8.... 23. Teismas nustatė, kad Sutartis buvo pasirašyta ir pradėjo galioti 2018 m.... 24. 9.... 25. Teismas pažymėjo, kad, išsiuntus atsakovei prašymą dėl darbuotojų... 26. 10.... 27. Teismas darė išvadą, kad specialistų, teiksiančių paslaugą, suderintas... 28. 11.... 29. Teismas nurodė, kad Sutartis 2019 m. sausio 3 d. buvo nutraukta ir... 30. III.... 31. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 32. 12.... 33. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Eurotela“ prašo panaikinti Kauno... 34. 12.1.... 35. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra formalus ir neteisingas. Teismas... 36. Nr. eA-931-492/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d.... 37. 12.2.... 38. Teismas nevertino ir neanalizavo neigiamų pasekmių ir žalos visuomenės... 39. 12.3.... 40. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovė įtraukė ieškovę į Nepatikimų... 41. 12.4.... 42. Ieškovė pagrįstai traktavo, kad apie Sutarties nutraukimą sužinojo nuo... 43. 13.... 44. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija atsiliepime į ieškovės... 45. 13.1.... 46. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovė nuo... 47. 13.2.... 48. Nepagrįstai kaltindama atsakovę Sutarties neišsaugojimu, pati ieškovė... 49. 13.3.... 50. Ieškovė tiek apeliaciniame skunde, tiek ankstesniuose procesiniuose... 51. 13.4.... 52. Prašydama sustabdyti informacijos apie ją, kaip nepatikimą tiekėją,... 53. 13.5.... 54. Ieškovė apie tai, kad po 14 dienų Sutartis bus nutraukta sužinojo 2018 m.... 55. Teisėjų kolegija... 56. IV.... 57. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 58. 14.... 59. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 60. 15.... 61. Atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2018 m. spalio 11 d.... 62. 16.... 63. Ieškovė 2018 m. gruodžio 17 d. kreipėsi į atsakovę dėl papildomų... 64. 17.... 65. Ieškovė apeliaciniame skunde tvirtina, kad apie Sutarties nutraukimą ji... 66. 18.... 67. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 68. 19.... 69. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 70. 20.... 71. Ieškinio senaties termino taikymas, t. y. konkretaus termino, per kurį asmuo... 72. 21.... 73. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo iš viešųjų pirkimų teisinių santykių... 74. 22.... 75. Ieškinio senaties termino pradžios momentas ir ieškinio senaties termino... 76. 23.... 77. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, apeliantės... 78. 24.... 79. Taip pat apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 80. 25.... 81. CK 1.131 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu teismas pripažįsta, jog... 82. 26.... 83. Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad klausimą, ar ieškinio senaties... 84. Nr. 3K-3-393/2012). Be to, kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma... 85. 27.... 86. Kaip matyti iš ieškovės procesinių dokumentų, nagrinėjamu atveju... 87. 28.... 88. Pažymėtina, kad, kaip patvirtinta pačios ieškovės į bylą pateikti... 89. 29.... 90. Įvertinus tai, kad paskutinė diena pateikti ieškinį buvo 2019 m. vasario 5... 91. 30.... 92. Nurodytų argumentų pagrindu spręstina, kad pirmosios instancijos teismo... 93. 31.... 94. Kaip ir nurodė pirmosios instancijos teismas, pagal CK 1.131 straipsnio 1... 95. 32.... 96. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime darė išvadą, kad... 97. 33.... 98. Bylos duomenys patvirtina, kad Sutartis šalių buvo pasirašyta ir pradėjo... 99. 34.... 100. Sutarties 10.5 papunktyje numatyta, kad paslaugų teikėjas įsipareigoja... 101. 2-ajame pulte – su Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešosios... 102. 35.... 103. Sutarties 14 punkte aiškiai nurodyta, kad Sutarties galiojimo metu keisti ar... 104. 36.... 105. Sutartis turėjo būti pradėta vykdyti (vaizdo stebėjimo paslauga teikiama)... 106. 37.... 107. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad,... 108. 38.... 109. VPĮ 90 straipsnio, reglamentuojančio pirkimo sutarties nutraukimą, 3 dalyje... 110. 39.... 111. Nagrinėjamu atveju Sutarties 16.4 papunktyje, įgyvendindamos sutarties... 112. 40.... 113. Kai šalių sutartyje aptarti vienašalio sutarties nutraukimo atvejai siejami... 114. Nr. 3K-3-72-916/2019, 25 punktas).... 115. 41.... 116. Pritartina pirmosios instancijos teismui, kad ieškovės vienašališki... 117. 42.... 118. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK... 119. 43.... 120. Įvertinusi minėtas byloje nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 121. 44.... 122. Byloje yra kilęs ginčas ir dėl ieškovės įrašymo į Nepatikimų tiekėjų... 123. 45.... 124. Pagal VPĮ 91 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija ne vėliau kaip per... 125. 46.... 126. Minėtas terminas skaičiuojamas: 1) jeigu tiekėjas nesikreipė į teismą,... 127. 47.... 128. VPĮ 102 straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad tiekėjas, manydamas, jog... 129. 48.... 130. Bylos medžiaga patvirtina, kad 2018 m. gruodžio 20 d. atsakovė išsiuntė... 131. 49.... 132. Ieškovės samprotavimai, kad vien tai, jog įstatymas suteikė atsakovei... 133. 50.... 134. Taigi, įvertinus Sutarties nutraukimo momentą, įstatyme numatytą Sutarties... 135. 51.... 136. Akivaizdu, kad ieškinys teismui buvo pateiktas tik po to, kai ieškovė jau... 137. 52.... 138. Nors ir sutiktina, kad, palikus galioti ieškovės UAB ,,Eurotela“ įrašą... 139. 53.... 140. Kiti ieškovės apeliacinio skundo argumentai (įtraukus ieškovę į... 141. 54.... 142. Nurodytų argumentų pagrindu darytina išvada, kad ieškovės apeliacinio... 143. 55.... 144. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 145. 56.... 146. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šiuo procesiniu... 147. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 148. Kauno apygardos teismo 2019 m. balandžio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą....