Byla 2-528-452/2016
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovams IĮ „Saugos skydas“, J. G., tretiesiems asmenims R. J., D. L

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Svirplienė, sekretoriaujant J. R., dalyvaujant ieškovo V. L. ir trečiojo asmens D. L. atstovui advokatui A. K., trečiajam asmeniui R. J., nedalyvaujant ieškovui V. L., atsakovo IĮ „Saugos skydas“ atstovui, atsakovei J. G., trečiajam asmeniui D. L.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovams IĮ „Saugos skydas“, J. G., tretiesiems asmenims R. J., D. L. ir

Nustatė

3Ieškovas prašė subsidiariai priteisti iš atsakovų IĮ „Saugos skydas“ ir J. G. 50 000 Eur skolą, 5 procentus dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo 2015-08-05 iki visiško prievolės įvykdymo. Ieškinyje nurodė ir teismo posėdžio metu atstovas paaiškino, kad ieškovas 2015-05-04 IĮ „Saugos skydas“ direktoriaus R. J. išrašyto paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu, 2015-05-04 mokėjimo nurodymu pervedė IĮ „Saugos skydas“ 50000 Eur sumą, kurią IĮ „Saugos skydas“ įsipareigojo grąžinti 2015-08-04, tačiau skolos negrąžino.

4Atsakovai IĮ „Saugos skydas“ ir J. G. prašė ieškinį atmesti. IĮ „Saugos skydas“ atstovas ir J. G. teismo posėdyje nedalyvavo, nors apie teismo posėdžio vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sandoris yra apsimestinis, nes tikroji sandorio šalis yra ne V. L., o D. L. su kuriuo R. J., kaip individualios įmonės direktorius susitarė dėl paskolos suteikimo IĮ „Saugos skydas“. Be to dėl tos pačios 50000 Eur paskolos suteikimo buvo sudaryti du vekseliai. Vienas pateiktas šioje byloje, o kitą D. L. prašymu 2015-10-06 R. J. išrašė G. L..

5Trečiojo asmens D. L. atstovas nurodė, kad sutinka su ieškovo ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prašė ieškinį patenkinti. Atsiliepime į ieškinį tretysis asmuo pažymėjo, kad jis nėra tarp ieškovo ir atsakovų kilusių teisinių santykių dalyvis. Paskolą IĮ „Saugos skydas“ suteikė ieškovas V. L., kuriam iki šiol paskolintų 50000 Eur IĮ „Saugos skydas“ negrąžino.

6Tretysis asmuo R. J. prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad IĮ „Saugos skydas“ buvo reikalingas papildomas finansavimas ir jis kaip įmonės direktorius, ieškodamas kas galėtų suteikti paskolą, susipažino su D. L., kuris sutiko paskolinti 50000 Eur. Išrašius paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir padavus jį D. L., IĮ „Saugos skydas“ buvo pervesta 50000 Eur suma. Jam nesuprantama kodėl sandorio šalimi tapo ne D. L., o jo tėvas V. L., nors dėl paskolos suteikimo susitarė ir 2015-05-04 išrašytą vekselį padavė D. L.. D. L. informavus, kad pasirašytas vekselis neatitinka vekseliams keliamų privalomų reikalavimų, jis geranoriškai sutiko išrašyti kitą vekselį tai pačiai sumai ką ir padarė 2015-10-06 G. L. asmeniškai išrašydamas vekselį tai pačiai sumai. Pasirašydamas antrąjį vekselį buvo įsitikinęs, kad pirmasis vekselis bus sunaikintas.

7Ieškinys tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015-05-04 R. J., kaip IĮ „Saugos skydas“ vadovas, išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 50000 Eur sumai, pagal kurį 50000 Eur įsipareigojo grąžinti 2015-08-04 (38 b.l.). 2015-05-04 mokėjimo nurodymu Nr. 1 IĮ „Saugos skydas“ buvo pervesta 50000 Eur suma (37 b.l.). Byloje nėra duomenų, kad IĮ „Saugos skydas“ grąžino ieškovui V. L. 50000 Eur sumą. Tretysis asmuo R. J. teismo posėdžio metu patvirtino, kad IĮ „Saugos skydas“ negrąžino ieškovui V. L. 50000 Eur sumos. Atsakovė J. G. yra IĮ „Saugos skydas“ savininkė (35-36 b.l.).

9Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką, kurioje nurodoma, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Pagal kasacinį teismą aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 str.). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje taip pat pasisakoma, kad nors vekselyje įtvirtina prievolė yra abstraktaus pobūdžio, tačiau suprantama, kad yra tam tikras vekselyje įtvirtintos prievolės ir jos atsiradimo pagrindo ryšys, nes kiekviena prievolė, taigi ir įsipareigojimas pagal vekselį, atsiranda tam tikro teisinio santykio (sandorio) pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Ieškovui įrodinėjant, kad vekselyje nurodyta pinigų suma, kurią atsakovas IĮ „Saugos skydas“ įsipareigojo grąžinti ieškovui, buvo IĮ „Saugos skydas“ paskolinta, teismas ginčo išsprendimui taiko paskolos teisinius santykius reglamentuojančias materialiosios teisės normas bei įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles tokio pobūdžio bylose.

10Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento (CK 6.870 str. 2 d.). Taigi paskolos sutartis yra realinė – ji laikoma sudaryta nuo pinigų ar daiktų perdavimo momento, bendroji įrodymų naštos paskirstymo taisyklė iš paskolos sutarties kilusiuose ginčuose yra tokia, kad kreditorius turi įrodyti, jog paskolą suteikė, o skolininkas – kad paskolą grąžino (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2008).

11Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl įrodinėjimo esant ginčui dėl paskolos sutarties sudarymo nurodoma, kad aplinkybė, jog rašytinėje paskolos sutartyje atskirai, padarant atitinkamą įrašą nėra užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (tiesiogiai tai patvirtinančio įrašo nėra), nėra kliūtis teismui konstatuoti tokio fakto egzistavimą. Bylose dėl paskolos grąžinimo teismas negali susiaurinti įrodinėjimo dalyko vien tik iki aplinkybės, ar sutartyje įrašytas paskolos dalyko perdavimo faktas, nustatinėjimo. Šalių tikroji valia dėl sutarties dalyko perdavimo turi būti aiškinama ne vien tik pagal tai, ar yra konkretus įrašas apie pinigų ar daikto perdavimą. Sprendžiant apie paskolos sutarties sudarymą, jos dalyko perdavimą reikšmingas sutarties lingvistinis aiškinimas, panaudota terminologija, gramatinės išraiškos formos, taip pat reikšmingos sutarties sąlygos dėl skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių taikymo, įsipareigojimo grąžinti pinigus ar daiktą, reikšmingos ir aplinkybės dėl sutarties originalo buvimo pas kreditorių ar skolininką, įrašai ar kiti įrodymai apie sutarties vykdymą (grąžinimas dalimis, mokėjimas palūkanų, derybos dėl grąžinimo terminų pakeitimo ar kitokio atsiskaitymo būdų, ir kt.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus Išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

12Iš byloje esančių duomenų ir ieškovo atstovo bei trečiojo asmens R. J. paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas paskolino IĮ „Saugos skydas“ 50000 Eur sumą. Byloje nustatyta ir ginčo dėl to nėra, kad 2015-05-04 R. J., kaip IĮ „Saugos skydas“ vadovas, išrašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį 50000 Eur sumai. 2015-05-04 mokėjimo nurodymu Nr. 1 IĮ „Saugos skydas“ buvo pervesta 50000 Eur suma. Duomenų apie skolos grąžinimą nėra. Teismas konstatuoja, kad atsakovų teiginiai nurodyti atsiliepime į ieškinį, kad dėl minėtos skolos buvo išrašyti du vekseliai, šioje byloje yra teisiškai nereikšmingi, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Be to, byloje nėra duomenų, kad atsakovai kreipėsi į teismą dėl 2015-05-04 vekselio pripažinimo negaliojančiu. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl skolos priteisimo tenkintinas.

13CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. CK 6.210 straipsnyje numatytos palūkanos už termino įvykdyti piniginę prievolę praleidimą yra palūkanos, kuriomis kompensuojami kreditoriaus nuostoliai, atsiradę piniginės prievolės neįvykdžius laiku. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita (CK 6.874 straipsnio 1 dalis). CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatytos vadinamosios procesinės palūkanos, nes jas skolininkas moka už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos apskaičiuojamos nuo pinigų sumos, kurią sudaro negrąžinta paskolos suma ir palūkanos už naudojimąsi pinigais (negautas kreditoriaus pelnas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gruodžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2010).

14Kadangi byloje nustatyta, kad paskola pagal vekselį negrąžinta, duomenų apie tai, kad vekselis nuginčytas nėra, o pagal vekselį šalys susitarė, kad paskola turi būti grąžinta iki 2015-08-04, todėl yra pagrindas iš atsakovų ieškovui priteisti 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2015-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Pažymėtina, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo (CK 2.50 str. 4 d.; Individualių įmonių įstatymo 2 str. 1 d.). Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis (CK 2.50 str. 4 d.). Taigi individualios įmonės dalyvio atsakomybė pagal individualios įmonės prievoles yra subsidiarioji. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti subsidiariai iš IĮ „Saugos skydas“ ir įmonės savininkės J. G. 50000 Eur skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.245 str., 6.870 str., 6.878 str.).

16Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteisiamos jo patirtos išlaidos: 1500 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 470 Eur teisinės pagalbos išlaidų ir 64 Eur už antstolio atliktus veiksmus, iš viso 2034 Eur bei valstybei 25,04 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidas (CPK 92, 93, 96 straipsniai). Taip pat iš atsakovų trečiajam asmeniui D. L. priteisiama 50 Eur patirtų teisinės pagalbos išlaidų.

17Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti.

19P. V. L., a. k. ( - ) iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 50000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų) skolą ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2015-08-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo nustatant, kad ši sprendimo dalis vykdoma subsidiariai su atsakove J. G., a. k. ( - )

20Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 1017 Eur (vieną tūkstantį septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidas V. L., a. k. ( - )

21Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 1017 Eur (vieną tūkstantį septyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidas V. L., a. k. ( - )

22Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidas D. L., a. k. ( - )

23Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidas D. L., a. k. ( - )

24Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 12,52 Eur (dvylika eurų 52 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 12,52 Eur (dvylika eurų 52 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašė subsidiariai priteisti iš atsakovų IĮ „Saugos skydas“... 4. Atsakovai IĮ „Saugos skydas“ ir J. G. prašė ieškinį atmesti. IĮ... 5. Trečiojo asmens D. L. atstovas nurodė, kad sutinka su ieškovo ieškinyje... 6. Tretysis asmuo R. J. prašo ieškinį atmesti. Atsiliepime į ieškinį nurodė... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad 2015-05-04 R. J., kaip IĮ „Saugos... 9. Lietuvos Aukščiausias Teismas formuoja praktiką, kurioje nurodoma, kad kai... 10. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies... 11. Naujausioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje dėl įrodinėjimo esant... 12. Iš byloje esančių duomenų ir ieškovo atstovo bei trečiojo asmens R. J.... 13. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 14. Kadangi byloje nustatyta, kad paskola pagal vekselį negrąžinta, duomenų... 15. Pažymėtina, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės... 16. Patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovui priteisiamos jo... 17. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 18. Ieškinį tenkinti.... 19. P. V. L., a. k. ( - ) iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 50000 Eur... 20. Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 1017 Eur (vieną... 21. Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 1017 Eur (vieną tūkstantį septyniolika... 22. Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 25 Eur (dvidešimt... 23. Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 25 Eur (dvidešimt penkis eurus) bylinėjimosi... 24. Priteisti iš IĮ „Saugos skydas“, į. k. 302094535, 12,52 Eur (dvylika... 25. Priteisti iš J. G., a. k. ( - ) 12,52 Eur (dvylika eurų 52 ct) išlaidas,... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...