Byla e2S-1769-479/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teisės pripažinimo ir servituto nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovų L. M. ir T. G. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-09 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo A. B. ieškinį atsakovams L. M. ir T. G. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teisės pripažinimo ir servituto nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas A. B. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams L. M. ir T. G. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, teisės pripažinimo ir servituto nustatymo. Ieškovas teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovas nuosavybės teise valdo gyvenamąjį sodo namą, plane pažymėtą indeksu lSlž (p), su priestatu, plane pažymėtu indeksu lslp, taip pat ūkinį pastatą, plane pažymėtą indeksu 2Ilp ir šiltnamį, plane pažymėtą indeksu 3I1Ž, esančius ( - ), leisti juos be atsakovų sutikimo įregistruoti viešame registre bei nustatyti servitutą šiems nekilnojamiesiems daiktams naudoti atsakovams nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ).

4Ieškovas A. B. 2015-09-07 pateikė teismui prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Ieškovas nurodė, kad atsakovai pateikė jam raginimą išsikeldinti iš ginčo statinio, esančio ( - ). Ieškovas paaiškino, kad kitos gyvenamosios vietos neturi, o atsakovai sodo namą gali apgadinti arba nugriauti. Ieškovo įsitikinimu siekiant užtikrinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl to ieškovas teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir uždrausti atsakovams iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos imtis bet kokių veiksmų siekiant iškeldinti atsakovą iš gyvenamojo sodo namo, su priestatu, ūkiniu pastatu, šiltnamiu, esančių ( - ).

5Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2015-09-09 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir uždraudė atsakovams iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos imtis bet kokių veiksmų siekiant iškeldinti atsakovą iš gyvenamojo sodo namo, su priestatu, ūkiniu pastatu, šiltnamiu, esančių ( - ). Teismas konstatavo, kad iki civilinės bylos išnagrinėjimo atsakovai gali ginčo objektą nugriauti arba apgadinti ir tuo apsunkinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, todėl ieškovo prašymą patenkino.

6Atskiruoju skundu atsakovai L. M. ir T. G. prašo panaikinti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-09 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovai skunde nurodė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas neteisėtai sprendė ginčo turto nuosavybės klausimą ir pasisakė dėl ginčo esmės. Atsakovai skunde nurodė ir tai, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymo, todėl teismas negalėjo taikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovai paaiškino, kad ginčo statiniai yra jų nuosavybė ir ieškovui buvo leista tik laikinai gyventi atsakovams priklausančiame sodo name. Atsakovų įsitikinimu teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės apribojo jų galimybes naudotis ginčo turtu ir dėl to pažeidė atsakovų teises.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą teismui nepateikta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).

10Atskirajame skunde atsakovai nurodė, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas neteisėtai sprendė ginčo turto nuosavybės klausimą ir pasisakė dėl ginčo esmės. Su šia skundo nuostata sutikti negalima. Teismas atsižvelgia į tai, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.). Taigi laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia tikėtinas ieškinio pagrįstumas ir realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas. Pažymėtina, kad preliminarus ieškinio reikalavimų pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išnagrinėti, o būsimo teismo procesinio sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Tokio įvertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė aplinkybes, kuriomis grindžia šioje byloje pareikštus reikalavimus. Be to, ieškovas kartu su ieškiniu į bylą yra pateikęs ieškinyje nurodytas aplinkybes pagrindžiančius rašytinius įrodymus. Dėl to galima daryti išvadą, kad spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas neturėjo pagrindo ieškovo reikalavimus vertinti kaip akivaizdžiai nepagrįstus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti, ar konkrečiu atveju egzistuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teismas ieškovo reikalavimus vertino tik tiek, kiek tai buvo susiję su grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui įvertinimu. Dėl to negalima sutikti su atsakovų skundo nuostata, jog taikydamas laikinąsias apsaugos priemones teismas pasisakė dėl šalių ginčo esmės. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė ir įvertino klausimo sprendimui reikšmingas aplinkybes, todėl procesinių pažeidimų nepadarė.

11Atsakovai skunde nurodė ir tai, kad teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės neužtikrina būsimo teismo sprendimo įvykdymo, todėl teismas negalėjo taikyti ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Atsakovų įsitikinimu teismas neteisėtai apribojo jų galimybes naudotis ginčo turtu ir dėl to pažeidė atsakovų teises. Su šia skundo nuostata taip pat negalima sutikti. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia į tai, kad viena iš LR CPK 145 str. 1 d. numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra draudimas atsakovui dalyvauti tam tikruose sandoriuose arba imtis tam tikrų veiksmų (LR CPK 145 str. 1 d. 6 p.). Pažymėtina, kad šių laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo realų įvykdymą, taip pat iki teismo sprendimo byloje priėmimo padėti išvengti neigiamų padarinių, apsaugoti asmenų turtinius arba neturtinius interesus bei užkirsti kelią galimai žalai šiems interesams atsirasti. Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovas yra pareiškęs reikalavimą nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad gyvenamasis sodo namas su priestatu, taip pat ūkinis pastatas ir šiltnamis, esantys ( - ), ieškovui priklauso nuosavybės teise, taip pat teismo prašo nustatyti servitutą atsakovams priklausančiame žemės sklype. Byloje taip pat nustatyta, kad atsakovai su ieškovo reikalavimu nesutinka ir ginčija ieškovo nuosavybės teisę į ieškinyje nurodytą nekilnojamąjį turtą. Nagrinėjamu atveju būtina įvertinti tai, kad pagal byloje esančius duomenis ginčo sodo namas yra vienintelė ieškovo gyvenamoji vieta. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgia ir į tai, kad atsakovai įteikė ieškovui raginimą išsikeldinti iš užimamo statinio. Atsakovai šių teismo nustatytų aplinkybių neginčija. Atsakovai skunde teigė, kad teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia jų teisę naudotis žemės sklype esančiais statiniais. Šios aplinkybės patvirtina, kad nesant išspręstam šalių ginčui dėl statinių nuosavybės teisės, atsakovai ginčo statinių atžvilgiu siekia įgyvendinti jų teises į ginčo turtą. Akivaizdu, jog tokie atsakovų veiksmai gali iš esmės apriboti ieškovo galimybę naudotis ginčo turtu, pabloginti šio turto būklę ir tuo pažeisti ieškovo teises bei apsunkinti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Nors atsakovai nurodė, kad ieškovas turto neprižiūri ir jį niokoja, tačiau atsakovų pateiktos nuotraukos šių aplinkybių nepatvirtina. Dėl to atsakovų teisių pažeidimas nėra įrodytas (LR CPK 178 str.). Įvertinęs byloje esančius duomenis teismas konstatuoja, kad byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina faktinės padėties, esančios bylos nagrinėjimo metu, stabilumą ir teismo taikytos priemonės yra būtinos bei proporcingos procesinės priemonės būsimam teismo sprendimui užtikrinti. Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė LR CPK 145 str. 1 d. 6 p. numatytas laikinąsias apsaugos priemones ir procesinių pažeidimų nepadarė.

12Atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė LR CPK nuostatas, nustatė visas reikšmingas aplinkybes ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, todėl naikinti arba keisti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis LR CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

14Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-09 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai