Byla 2-16467-736/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo D. Š. pareikštą ieškinį atsakovui G. I. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas D. Š. ieškiniu prašo iš atsakovo G. I. priteisti 1 550 Eur skolą, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais, atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovės ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatyta, kad 2018 m. kovo 25 d. atsakovas išduodamas paprastąjį neprotestuotiną vekselį 2 000 Eur sumai besąlygiškai įsipareigojo apmokėti jį ieškovui iki 2018 m. rugpjūčio 11 d. Mokėjimai vekselyje buvo išdėstyti dalimis po 400 Eur, mokant balandžio, gegužės, birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesių 11 dieną. Ieškovo teigimu, atsakovas ieškovui iki minėto termino pabaigos grąžino tik 450 Eur ir liko skolingas 1 550 Eur. Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas nurodytą piniginę sumą būtų sumokėjęs ieškovui.

7Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ir ĮPVĮ) 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiką po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Vekselio turėtojas gali davėjui pareikšti reikalavimus sumokėti, jei pasibaigus mokėjimo terminui nebuvo sumokėta (ĮPVĮ 45 straipsnio 1 punktas). Vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti, kai įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“ (ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Šios normos, vadovaujantis ĮPVĮ 79 straipsniu, taikomos ir paprastiesiems vekseliams. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ĮPVĮ 55 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostata lemia išvadą, kad kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-314/2010).

8Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys atsiskaitymo datą vekselyje nustatė 2018 m. rugpjūčio 11 d. Vekselyje įrašyta sąlyga „neprotestuotinas“, tačiau vekselis nustatytu terminu nebuvo pateiktas apmokėti. Taigi, ieškovas praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą, todėl neteko ir teisės notarui teikti rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininkės vykdomuoju įrašu. Atsižvelgiant į tai, jis pagrįstai savo teisėms ginti naudojasi teismine gynyba, t. y. ginčo teisenos tvarka kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo skolą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010. 2013 m. gruodžio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-716/2013).

9Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą, yra pagrindas pripažinti, kad atsakovas be pagrindo visiškai neįvykdė įsipareigojimų grąžinti vekselyje nurodytą pinigų sumą, ieškovas teisėtai ir pagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti įsiskolinimą, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 1 550 Eur skola bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 3 d. iki sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnio 1 dalis)).

10Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies. Ieškinys tenkinamas visiškai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas už pareikštą ieškinį sumokėtas 23,00 Eur žyminis mokestis bei 300,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 323 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui grąžintina 0,25 Eur dydžio žyminio mokesčio permoka, apmokant teismui pateiktą ieškinį (CPK 80 straipsnio 1 dalis 1 punktas, 7 dalis, 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 424, 427, 428 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį tenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo G. I., ( - ) 1 550 Eur (vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų skolą, 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 323 Eur (tris šimtus dvidešimt tris eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui D. Š., asmens kodas ( - )

14Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos grąžinti ieškovui D. Š., ( - ) 0,25 Eur žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2019 m. gegužės 30 d. (sumokėta suma - 23,25 Eur, mokėtojo kodas – ( - )

15Įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

16Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

17Nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

18Sprendimo kopiją su ieškinio bei jo priedų kopijomis išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo, ieškovui – sprendimo kopiją išsiųsti per tris dienas po jo įsiteisėjimo.

19Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Ryšiai