Byla e2-19400-559/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė, dokumentinio proceso tvarka rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo M. K. ieškinį atsakovei V. P. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Teisme priimtas ieškovo M. K. ieškinys atsakovei V. P., kuriuo ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 1900,00 Eur skolos pagal 2018-08-27 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, 35,13 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2019-02-23 iki 2019-07-08 Eur, 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) XXII skyriuje nustatytas taisykles. Pateikto ieškinio dalykas yra susijęs su piniginiais reikalavimais atsirandančiais iš sutarties, ieškinio reikalavimai pagrįsti leistinais rašytiniais įrodymais, todėl konstatuojama, kad ieškovės ieškinys gali būti nagrinėjamas dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

4Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2019-08-27 (nurodyti klaidingi metai, turi būti 2018 m.) atsakovė gavo iš ieškovo 1900 Eur. Pinigų gavimo metu atsakovė pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo 2019-02-15 sumokėti ieškovui 1900 Eur sumą. Atsakovė iki šio ieškinio rašymo dienos neįvykdė įsipareigojimo. Ieškovas Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nustatyta tvarka nepateikė vekselio apmokėti, taip pat neinformavo apie vekselio neapmokėjimą, todėl neteko galimybės gauti notaro vykdomąjį įrašą, todėl nerealizuotas vekselis tapo paprastu skolos rašteliu. Taip pat prašo priteisti iš atsakovės už laikotarpį nuo 2019-02-23 iki 2019-07-08 5 proc. dydžio kompensacines palūkanas, kurios iki ieškinio pareiškimo dienos yra 35,13 Eur, bei 5 proc. procesines palūkanas nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Teismas

konstatuoja:

6Byloje pateiktas 2018-08-27 paprastasis neprotestuotinas vekselis patvirtina, kad ieškovas 2018-08-27 perdavė atsakovei 1900,00 Eur sumą, o atsakovė šiuos pinigus priėmė (padarytas įrašas vekselyje, patvirtinantis pinigų gavimą) ir įsipareigojo besąlygiškai sumokėti ieškovui minėtą sumą 2019-02-23. Kaip nurodė ieškovas, nustatytą dieną atsakovė jam skolos negrąžino, duomenų apie prievolės ar jos dalies įvykdymą byloje nėra.

7Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) įtvirtintą reglamentavimą, vekselio turėtojas, prieš įgyvendindamas savo teisę pradėti priverstinį vykdymo procesą pagal jam išduotus vekselius, t. y. prieš kreipdamasis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, turi atlikti du savarankiškus veiksmus: pateikti vekselį apmokėti (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis) ir pranešti apie jo neapmokėjimą įstatyme nustatytais terminais (ĮPVĮ 47 straipsnis). Nurodytus terminus pažeidus, vekselis praranda vertybinio popieriaus statusą, tai reiškia, kad nebegali būti įvykdytas ne ginčo tvarka. Taigi, vekselio turėtojas, pažeidęs pirmiau nurodytas taisykles netenka teisės reikalauti vekselį apmokėti ne ginčo tvarka, tačiau savo teisių nepraranda. Tokiu atveju vekselio gavėjas gali tikėtis, kad vekselio davėjo įsipareigojimas nors ir nebus įvykdytas supaprastinta tvarka, nurodyta ĮPVĮ, tačiau galės būti įvykdytas savanoriška vekselio davėjo valia arba priverstine tvarka, kreipiantis į teismą dėl skolos išieškojimo pagal vekselį kaip atsiskaitymo dokumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-687/2018). Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

8Šioje byloje abi šalys nustatė, kad vekselis turėjo būti apmokėtas 2019-02-23. Skola nustatytą dieną nebuvo sumokėta ir yra praleisti įstatymo nustatyti terminai pateikti vekselį apmokėti ir per keturias darbo dienas pranešti apie likusios dalies neapmokėjimą (ĮPVĮ 47 straipsnis). Tokiu atveju ieškovas savo teises gina teisme įrodinėdamas, kad tarp jo ir atsakovės egzistavo paskolos sutarties teisiniai santykiai.

9Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos dalyko) perdavimo paskolos gavėjui momento (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 2 dalis). Pagal teisinę prigimtį paskolos sutartis yra realinė, tai reiškia, kad paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių suderintos valios išreiškimo nepakanka. Tam, kad paskolos teisiniai santykiai atsirastų ir šios sutarties šalys įgytų atitinkamas teises ir pareigas, būtinas sutarties dalyko – pinigų arba rūšies požymiais apibūdinamų suvartojamųjų daiktų – perdavimas paskolos gavėjui. Paskolos sutartis CK 6.875 straipsnio prasme yra raštu ar kita valios išraiškos forma objektyviai išreikšta paskolos šalių valia, pvz., rašytinis dokumentas. Kadangi tokia paskolos sutartis (vekselis) objektyviai egzistuoja, tai sudaro pagrindą manyti, kad paskolos dalykas pagal tokią sutartį galėjo būti perduotas (CK 6.870 straipsnio 2 dalis), ji gali sukelti atitinkamus teisinius padarinius. Tuo atveju, kai vekselio davėjas teigia, kad pagal paskolos sutartį, buvusią prievolės pagal vekselį atsiradimo pagrindu, jis negavo pinigų ar daiktų ar gavo jų mažiau, būtent jis, o ne vekselio turėtojas turėtų pateikti pakankamai ir patikimų įrodymų, paneigiančių jo prievolę pagal ginčijamą vekselį, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo išduoti vekselį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-65-916/2018). Šiuo atveju paskolos gavėjas (atsakovė) pinigų gavimo faktą patvirtino ranka padarytu įrašu ir savo parašu pačiame vekselyje. Be to vekselį byloje pateikė ieškovas, o paskolos sutarties buvimas pas kreditorių yra pakankamas pagrindas preziumuoti, kad sutartis sudaryta ir pinigus paskolos gavėjas gavo.

10CK 6.38, 6.63 ir 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Vadovaujantis CK 6.63 straipsniu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovė sutarties tinkamai nevykdė, iki ieškinio teismui padavimo skolos negrąžino, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 1900,00 Eur skola.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatymų ar sutarties nustatytas metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos (2019-02-23) iki ieškinio teismui pareiškimo dienos (2019-07-08), t. y. už 132 kalendorines dienas, iš viso – 35,13 Eur, ir 5 procentų dydžio procesinės metinės palūkanos nuo teismo priteistos skolos sumos (1900,00 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-07-09 iki sprendimo visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos 60,00 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos (iš jų: 22 Eur sumokėto žyminio mokesčio už ieškinio pateikimą ir 38 Eur sumokėto žyminio mokesčio už prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikimą) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktai, 5 ir 7 dalys, 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismo 2019-07-09 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovei priklausančio buto (unikalus Nr. 4696-6001-7011:0060), esančio Jonavoje, Panerių g. 23-59, areštas. Šiuo sprendimu patenkinus ieškinio reikalavimus, minėta teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja iki šio sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150, 262, 424, 428 straipsniais,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti.

16Priteisti iš atsakovės V. P. a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo M. K. a. k. ( - ) gyv. ( - ), naudai 1900,00 Eur (vieną tūkstantį devynis šimtus eurų) skolos pagal 2018-08-27 paprastąjį neprotestuotiną vekselį, 35,13 Eur (trisdešimt penkis eurus 13 euro centų) palūkanų už laikotarpį nuo 2019-02-23 iki 2019-07-08 Eur, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos (1900 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-07-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 60,00 Eur (šešiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

17Nustatyti, kad teismo 2019-07-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės (atsakovės turto areštas) galioja iki šio sprendimo įvykdymo.

18Įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus. Atsakovo prieštaravimai dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus teismo sprendimo turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

19Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Teismas informuoja, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-07-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas.

21Sprendimo kopiją su ieškinio kopija išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo, ieškovui – sprendimo kopiją išsiųsti per tris dienas po jo įsiteisėjimo.

22Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėja Jūratė Ramanauskienė,... 2. Teismas... 3. Teisme priimtas ieškovo M. K. ieškinys atsakovei V. P., kuriuo ieškovas... 4. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2019-08-27 (nurodyti klaidingi metai, turi... 5. Teismas... 6. Byloje pateiktas 2018-08-27 paprastasis neprotestuotinas vekselis patvirtina,... 7. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių... 8. Šioje byloje abi šalys nustatė, kad vekselis turėjo būti apmokėtas... 9. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų (paskolos... 10. CK 6.38, 6.63 ir 6.200 straipsniai nustato, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti... 12. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistinos... 13. Teismo 2019-07-09 nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės –... 14. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 150,... 15. Ieškinį tenkinti.... 16. Priteisti iš atsakovės V. P. a. k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo M. K. a. k. ( -... 17. Nustatyti, kad teismo 2019-07-09 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos... 18. Įpareigoti atsakovą per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 19. Jei per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti,... 20. Teismas informuoja, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019-07-09 iki... 21. Sprendimo kopiją su ieškinio kopija išsiųsti atsakovui ne vėliau kaip... 22. Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais....