Byla II-234-271/2019
Dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato sprendimo, kuriuo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant Gražinai Osinskajai, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui ir skundo pareiškėjui A. T., jo atstovei advokatei Olgai Siominai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. T. prašymą (skundą) dėl Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato sprendimo, kuriuo

3A. T., a.k. ( - ),

4buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų (toliau – ANK) 422 straipsnio 5 dalį, 417 straipsnio 1 dalį,

Nustatė

5Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresniosios specialistės A. Š. 2019-01-22 nutarimu Nr. 10-ANR-N-1899-2019 A. T. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn už tai, kad jis 2019 m. sausio 15 d. 00:21 val. Vinco Kudirkos gatvėje, Vilniuje, vairavo automobilį Toyota Highlander Hybrid, valstybinis numeris ( - ) būdamas neblaivus, kai nustatytas 0,65 promilės girtumas, be to, J. J.-V.Kudirkos gatvių sankryžoje, degant draudžiamam (raudonam) šviesoforo signalui su pritvirtinta lentele su žalia rodykle, nukreipta į dešinę, sukdamas į dešinę nesustojo prieš „Stop“ liniją, tuo pažeidė Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) 14, 76 punktus bei padarė administracinius nusižengimus, numatytus ( - ) straipsnio 5 dalyje, 417 straipsnio 1 dalyje .

6A. T. pateikė teismui skundą dėl 2019 m. sausio 22 d. nutarimo, kuriame nurodė, kad su padarytais nusižengimais visiškai sutinka, tačiau mano, jog jam paskirta administracinio poveikio priemonė yra neproporcinga padarytam pažeidimui. Jis visiškai prisipažino dėl nusižengimų, nuoširdžiai dėl jų gailėjosi. Administracinio poveikio priemonė jam paskirta neįvertinus byloje nustatytų faktinių aplinkybių, jog jis buvo vartojęs itin nedidelį kiekį alkoholio (bokalą alaus), visiškai gerai jautėsi, dėl ko pervertino savo organizmo galimybes bei sąžiningai klydo dėl alkoholio kiekio organizme. Leistina alkoholio kiekio norma organizme buvo viršyta labai nežymiai – tik 0,24 promilės (atsižvelgiant į galimą paklaidą). Atitinkamai pareiškėjo manymu, priimant ginčijamą nutarimą buvo galimybė jo atžvilgiu taikyti ANK 32 str. 2 d. ir 34 str. 5 d. nuostatas. Pažymi, jog praeityje niekada nebuvo baustas už vairavimą išgėrus, nėra sistemingas teisės aktų pažeidėjas, nėra linkęs nepaisyti visuomenėje priimtų elgesio taisyklių, tad jam skirta bauda pasiektų administracinei nuobaudai keliamus tikslus ir be administracinio poveikio priemonės taikymo. Pareiškėjas rūpinasi savo tėvais, kuriems dėl senatvės yra reikalinga pagalba. Tėvas, kuris yra pensininkas, šiuo metu gydomas VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, jam numatyta stuburo operacija, po kurios bus reikalinga intensyvi priežiūra bei pagalba nuvykti į gydymo įstaigas, reabilitacijos procedūras. Nors pareiškėjas šiuo metu gyvena ( - ), tačiau pablogėjus tėvo sveikatai vyksta gyventi į ( - ). Be to, pareiškėjas yra VšĮ „( - )“ bei UAB „( - )“ direktorius. Įmonių sritis – laisvalaikio ir pramogų renginių organizavimas. Darbo pobūdis reikalauja nuolatinių išvykų pas klientus, į organizuojamų renginių vietas. Taip pat pareiškėjas dirba dėstytoju ( - ), kur dėsto dalyką ( - ). Yra socialinės akcijos ( - ) iniciatorius, akcijos metu lankomi vaikų ir senelių globos namai, senjorai ir vaikai vežiojami į renginius. Tokiu būdu, pareiškėjo darbinė, socialinė, šeiminė padėtis lemia būtinybę vairuoti transporto priemones. 12 mėnesių teisės vairuoti transporto priemonės atėmimo laikotarpis atimtų iš jo galimybę padėti sergančiam tėvui, neigiamai paveiktų jo darbinę veiklą, jo vadovaujamų įmonių stabilumą, sukeltų finansinių sunkumų. Tokiu būdu skirta administracinio poveikio priemonė sukelia didelius nepatogumus ne tik pareiškėjui, tačiau ir jo artimiesiems. Vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismų praktika analogiškose faktinėse situacijose, prašo skirti trumpesnį teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nei numatytasis ANK 422 straipsnio 9 dalyje.

7Atsiliepime į pareiškėjo skundą Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdyba prašė skundo netenkinti ir nurodė, kad institucijos nuomone, A. T. padaryti nusižengimai įrodyti. Transporto priemonės vairavimas vairuotojui esant neblaiviam, yra vienas iš pavojingiausių administracinių teisės pažeidimų, sukeliantis pavojų ne tik transporto eismo saugumui, bet ir žmonių gyvybei bei sveikatai, todėl įstatymo leidėjas, nustatydamas sankcijoje už šį pažeidimą teisės vairuoti transporto priemones atėmimą, siekia ne tik nubaudimo, bet ir prevencinių tikslų - apsaugoti visuomenę nuo tokio pobūdžio veikų, kurios gali sukelti žalą jos nariams. Asmuo, žinodamas, jog tam tikros administracinės nuobaudos, poveikio priemonės taikymas gali pakenkti jo darbiniams interesams, ar kitai visuomeninei veiklai, turi būti ypač suinteresuotas nedaryti tokių pažeidimų, kurie galėtų lemti tokios administracinės nuobaudos, poveikio priemonės taikymą. Tai, kad administracinėn atsakomybėn trauktinas asmuo, netekęs teisės vairuoti transporto priemones, patiria darbinių ir buitinių nepatogumų, nėra išskirtinės aplinkybės bei nesudaro pagrindo pripažinti, kad administracinė nuobauda yra per griežta. Darydamas administracinį nusižengimą, pats pažeidėjas prisiėmė galimą neigiamų pasekmių kilimo riziką, todėl dėl administracinės nuobaudos taikymo patiriami nepatogumai yra adekvatus jo padaryto nusižengimo rezultatas, už kurį atsakingas jis pats. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo jo atžvilgiu taikyti LR ANK 34 str. 5 d. nuostatas. Pagal suformuotą teismų praktiką administracinė nuobauda, poveikio priemonė vadovaujantis LR ANK 34 str. 5 d. gali būti skiriama ar švelninama tik ypatingais atvejais, kai nustatomas kompleksas faktinių duomenų, išskirtinių aplinkybių, bylojančių asmens naudai. Institucijos vertinimu, A. T. skunde nurodytos aplinkybės, taip pat jų visuma, nelaikytinos išskirtinėmis ir nesudaro pagrindo taikant ANK 34 str. 5 d. paskirti švelnesnę negu įstatyme numatyta administracinio poveikio priemonę. ANK 422 str. 9 d. imperatyviai nurodoma, kad už šio straipsnio 5 d. numatyto administracinio nusižengimo padarymą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą. Administracinėn atsakomybėn A. T. patrauktas teisėtai ir pagrįstai, todėl prašo skundo netenkinti ir ginčijamą nutarimą palikti nepakeistą.

8Teisminio nagrinėjimo metu skundo pareiškėjas A. T. palaikė savo skundą jame nurodytais pagrindais ir paaiškino, kad transporto priemonės nebevairavo nuo nusižengimų padarymo dienos, kadangi tą pačią dieną iš jo buvo paimtas vairuotojo pažymėjimas. Prašo, kiek įmanoma, sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo trukmę, kadangi teisė vairuoti transporto priemones jam yra būtina dėl atliekamų darbo funkcijų bei šeimyninių aplinkybių. Jis nuolat turi važinėti tarp dviejų miestų – ( - ) ir ( - ), kurioje gyvena jo tėvai. Tėvui neseniai atlikta stuburo operacija. Nustatyta kita liga. Jį nuolat reikia vežioti į medicinines įstaigas. Brolis gyvena Danijoje. Tėvas gyvena tik su mama, kuri neturi teisės vairuoti transporto priemonių. Nusižengimų dieną alaus bokalą išgėrė būdamas nevalgęs. Greičiausiai tai lėmė leistinos normos viršijimą. Į alkotesterį pūtė būdamas visiškai ramus, kad alkoholio kiekis jo organizme neviršys leistinos normos, tačiau paaiškėjo, jog yra kitaip. Šis įvykis tapo gera pamoka ir visiškai pakeitė jo suvokimą dėl net minimalaus alkoholio kiekio vartojimo vairuojant. Suprato, kaip vairuotojo būseną gali įtakoti net vienas bokalas alaus. Norėtų, jog nuobauda būtų sušvelninta maksimaliai, paliekant tik baudą. Prie šviesoforo nesustojo grynai dėl išsiblaškymo. Žino KET reikalavimą sustoti prieš sukant į dešinę, jei dega raudonas šviesoforo, turinčio lentelę su žalia rodykle, signalas.

9Jo atstovė advokatė Olga Siomina palaikė savo atstovaujamojo poziciją. Prašė atsižvelgti, jog jos atstovaujamasis praeityje niekada nebuvo baustas už transporto priemonės vairavimą neblaiviam. A. T. buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis, jis tik nežymiai viršijo leistiną normą. Atstovaujamojo profesija susijusi su renginių organizavimu, jis nuolat turi vykti pas užsakovus, teisė vairuoti transporto priemones būtina tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti. Jis vienintelis vairuojantis šeimos narys, galintis nuvežti sergantį tėvą į medicinines įstaigas. Nepaisant to, kad vairavimas neblaiviam yra itin pavojingas nusižengimas, kai leistinos neblaivumo normos viršijimas yra nežymus, pagal teismų praktiką yra galimas ir leidžiamas nuobaudos sušvelninimas. Prašo nekeičiant dalies dėl piniginės baudos, pakeisti nutarimo dalį dėl administracinio poveikio priemonės, visiškai jos neskiriant arba ženkliai sumažinant.

10A. T. skundas netenkintinas.

11Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnis nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl skundo dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje, patikrina institucijos priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.

12Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla išnagrinėta pilnai ir sprendimas priimtas remiantis byloje ištirtais įrodymais. Be to, nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos visos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe. Administracinio nusižengimo byloje įrodymai yra vertinami pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu.

13A. T. nubaustas už du KET pažeidimus: vairavimą neblaiviam bei nesustojimą prieš STOP liniją, prie sukant į dešinę šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje, kai jam degė raudonas šviesoforo, įturinčio papildomą lentelę su žalia rodykle, signalas. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019 m. sausio 22 d. nutarimu jam už šiuos administracinius nusižengimus paskirtos minimalios baudos su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam privalomam skirti laikotarpiui (1 metams).

14A. T. prašo jo atžvilgiu taikyti ANK 34 str. 5 d. nuostatas ir sušvelninti jam administracinio poveikio priemonę (sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą). ANK 34 str. 5 d. yra numatyta galimybė teismui, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, paskirti mažesnę baudą negu šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę, negu numatyta šio kodekso specialiosios dalies straipsnio sankcijoje, arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, jog ANK 34 straipsnio 5 dalies pagrindu švelnesnės administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės taikymas galimas tik ypatingais, išimtiniais atvejais, kai yra kompleksas faktinių duomenų, bylojančių asmens, kuriam jos taikomos, naudai (pvz. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. gegužės 7 d. nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AN2-205-654/2018). Tokiomis aplinkybėmis gali būti veikos mažareikšmiškumas ar nedidelis jos pavojingumas, išskirtinai teigiamas pažeidėjo asmenybės charakterizavimas, kelių lengvinančių atsakomybę aplinkybių buvimas ir pan. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju byloje, teismo vertinimu, nėra išskirtinio pobūdžio aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą pareiškėjo atžvilgiu taikyti ANK 34 str. 5 d. nuostatas.

15Vienas iš nusižengimų (vairavimas neblaiviam), kurį padarė pareiškėjas, įstatymų leidėjo vertinamas kaip itin šiurkštus KET pažeidimas. Nors pareiškėjas apeliuoja į itin nežymų leistinos girtumo normos viršijimą, tačiau jis realiai lėmė dėmesio stoką vairuojant, kadangi buvo pažeistas reikalavimas sustoti prieš stop liniją, sudarantis galimybę prieš posūkio į dešinę manevrą, esant raudonam šviesoforo signalui, įsitikinti, jog jis yra saugus. Turint omenyje, kad net ir dėl nedidelio kiekio alkoholio poveikio sutrinka orientacija aplinkoje, koordinacija, balansas, sulėtėja reakcijos laikas, neabejotina, kad, vairavimas neblaiviam ir nesaugus manevravimas sankryžoje negali būti vertinamas kaip mažareikšmė ar nepavojinga veika. Be to, teismas pažymi, jog pareiškėjas ne kartą baustas už įvairių rūšių nusižengimus (vien per pastaruosius 5 metus administracinėn atsakomybėn buvo traukiamas 14 kartų), tarp jų ir už KET pažeidimus (8 kartus), turi ne vieną galiojančią nuobaudą už greičio viršijimą. Pažeidimai padaryti per pakankamai trumpą laiko tarpą, nuobaudos dėl vis naujai daromų pažeidimų, tebėra galiojančios, kas neigiamai charakterizuoja pareiškėją ir nerodo tvirtų jo nuostatų laikytis KET reikalavimų, kaip yra deklaruojama pareiškėjo prašyme. Nagrinėjamu atveju nėra nustatyta išskirtinių pažeidėjo asmenybę ar situaciją charakterizuojančių aplinkybių, kurios leistų teigti, jog sankcijoje numatytos nuobaudos taikymas pareiškėjui prieštarautų teisingumo ir proporcingumo principams, o visuomenės interesas bus užtikrintas ir netaikant sankcijoje numatytos nuobaudos arba ją švelninant. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kad jis pripažįsta kaltę dėl nusižengimų, nuoširdžiai gailisi dėl jų, turi rūpintis savo ligotu tėvu, jo darbo ir visuomeninių įsipareigojimų pobūdis reikalauja nuolatinio transporto priemonės vairavimo, nėra išskirtinės aplinkybės ANK 34 straipsnio 5 dalies prasme ir gali būti reikšmingos tik skiriant jam nuobaudas sankcijų ribose. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo nurodomos aplinkybes turėjo įtakos minimalių nuobaudų (minimalių baudų bei minimalaus teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino) skyrimui, nepaisant to, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo pakankamai sistemingai pažeidžia vienus ar kitus KET reikalavimus, turi ne vieną galiojančią nuobaudą už KET pažeidimus.

16Pareiškėjas, vairuodamas transporto priemonę neblaivus, galėjo ir privalėjo pats įvertinti visuotinai žinomą griežtos atsakomybės už tokius veiksmus riziką ir numanomas neigiamas pasekmes tiek jo paties, tiek šeimos narių interesams. Žinodamas, kad teisė vairuoti transporto priemones jam yra reikalinga tiek dėl šeimyninių aplinkybių, tiek dėl darbo ar kitų įsipareigojimų šia teise jis naudojosi neatsakingai, todėl jo patiriami nepatogumai yra adekvatūs padaryto nusižengimo pavojingumui ir nelaikytini jo teises suvaržančiais labiau, negu tai būtina administracinio poveikio priemonės nubaudimo ir prevenciniams tikslams užtikrinti.

17Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas vertina, kad Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus 2019-01-22 nutarimu A. T. už padarytus administracinius nusižengimus paskirtos nuobaudos – minimalios baudos su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu minimaliam laikotarpiui – yra proporcingos padarytiems nusižengimams, paskirtos įvertinus visas nuobaudų skyrimui reikšmingas aplinkybes. Pareiškėjas nei prašyme (skunde), nei teismo posėdyje nenurodė jokių naujų ar išskirtinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą jo atžvilgiu taikyti ANK 34 str. 5 d. nuostatas ir jam neskirti administracinio poveikio priemonės – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo, ar jį skirti trumpesniam, nei minimaliam laikotarpiui, todėl A. T. prašymas (skundas) netenkintinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4 dalimi, 646 straipsniu, teismas, teismas,

Nutarė

19A. T. prašymo (skundo) netenkinti.

20Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Administracinės veiklos skyriaus vyresniojo specialisto 2019-01-22 nutarimą administracinio nusižengimo byloje Nr. 10-ANR-N-1899-2019 palikti nepakeistą.

21Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Borkovski, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo A. T. prašymą (skundą) dėl Vilniaus... 3. A. T., a.k. ( - ),... 4. buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos... 5. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 6. A. T. pateikė teismui skundą dėl 2019 m. sausio 22 d. nutarimo, kuriame... 7. Atsiliepime į pareiškėjo skundą Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos... 8. Teisminio nagrinėjimo metu skundo pareiškėjas A. T. palaikė savo skundą... 9. Jo atstovė advokatė Olga Siomina palaikė savo atstovaujamojo poziciją.... 10. A. T. skundas netenkintinas.... 11. Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnis nustato, kad teismas, nagrinėdamas bylą... 12. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio nusižengimo byla... 13. A. T. nubaustas už du KET pažeidimus: vairavimą neblaiviam bei nesustojimą... 14. A. T. prašo jo atžvilgiu taikyti ANK 34 str. 5 d. nuostatas ir sušvelninti... 15. Vienas iš nusižengimų (vairavimas neblaiviam), kurį padarė pareiškėjas,... 16. Pareiškėjas, vairuodamas transporto priemonę neblaivus, galėjo ir... 17. Atsižvelgdamas į išdėstytą, teismas vertina, kad Vilniaus apskrities... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ANK 642 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 4... 19. A. T. prašymo (skundo) netenkinti.... 20. Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos... 21. Nutartis per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jos nuorašo išsiuntimo ar...