Byla 2-6788-192/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai Daukšaitei-Gavelienei, dalyvaujant ieškovams G. J. ir A. J., jų atstovei advokatei Vladai Buivydienei, atsakovo atstovui advokatui Pauliui Astromskiui, nedalyvaujant atsakovui A. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. J. ir A. J. ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovai prašė priteisti iš atsakovo 124000 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei advokato atstovavimo išlaidų, kitas šios bylos vedimo išlaidas.

3Paaiškino, kad 2009 m. vasario 19 d. atsakovas A. M. surašė, pasirašė ir perdavė ieškovams G. J. ir A. J. paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo atsakovas pasiskolino iš ieškovų 54000 litų. A. M. pagal vekselį įsipareigojo besąlygiškai grąžinti pasiskolintas lėšas, sumokant ieškovams 54000 litų (ieškovų pageidavimu 15640 eurų) iki 2009-03-20. 2010 m. balandžio 15 d. atsakovas A. M. surašė, pasirašė ir perdavė ieškovei G. J. paprastą neprotestuotiną vekselį, kuriuo iš ieškovės pasiskolino 70000 litų. Šią sumą atsakovas įsipareigojo besąlygiškai grąžinti ieškovei iki 2010-05-15. Ieškovai G. J. ir A. J. iki minėtų vekselių pasirašymo su A. M. bendravo verslo reikalais (kaip UAB „( - )" atstovai), pastarojo tiek turtinė padėtis, tiek asmeninės savybės nekėlė abejonių dėl atsakovo patikimumo ir skolos grąžinimo. Tačiau vekseliuose nurodytais terminais atsakovas A. M. prievolės neįvykdė, visą asmeninį turtą perleido savo artimiesiems ir išvyko gyventi į Italiją. Ieškovai kelis kartus skambino atsakovui, šis vis žadėdavo skolą grąžinti, tačiau to nesulaukus, 2013-11-22 atsakovui A. M. buvo išsiųsti raginimai geranoriškai padengti skolą. Atsakovas po šio raginimo dar kartą susisiekė su ieškove, tačiau pasiūlė padengti tik 30000 litų skolos, o kitą dalį atsisakė mokėti. Tokiu būdu pripažintina, kad tarp ieškovų Gražinos ir A. J. bei atsakovo A. M. yra susiklostę paskolų teisiniai santykiai, piniginė prievolė, grindžiama rašytiniais paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais, kurios įvykdymo terminas yra pasibaigęs. Nurodytas piniginių lėšų grąžinimo terminas įrodo, kad pinigai atsakovui buvo perduoti vekselių surašymo metu, t.y., teisinis santykis ir santykio dalykas atsirado vienu metu, todėl iš atsakovo A. M. ieškovams priteistinos sumos: G. J. - 97000 litų, A. J. – 27000.

4Atsakovas ir jo atstovas ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Nurodė, kad, kaip matyti iš CK 6.870 straipsnio 2 dalies, paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento. Taigi, paskolos teisiniams santykiams atsirasti vien šalių susitarimo dėl paskolos neužtenka, nes būtinas ir sutarties dalyko perdavimas. Ieškovai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad jie perdavė atsakovui 124 000 litų sumą. Be to, ieškovai net nenurodė jokių minėtos pinigų sumos perdavimo aplinkybių, t. y. kur, kada, kokiomis aplinkybėmis, kokia valiuta ir pan. perdavė atsakovui 124 000 litų sumą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, kad paskolos raštelyje arba kitame skolos dokumente turi būti aiškiai, nedviprasmiškai ir neabejotinai tiksliai užfiksuotas pinigų perdavimo paskolos gavėjui faktas, nes priešingu atveju pareiga įrodyti, kad paskolos dalykas perduotas paskolos gavėjui ir kad paskolos sutartis sudaryta, tenka paskolos davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-03 nutartis c.b. 3K-3-145/2009, 2012-03-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-145/2012, 2012-04-27 nutartis c.b. Nr. 3K-3-192/2012 ir kt). Vadovaujantis CPK 12 ir 178 straipsniu, ieškovas privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų pagrindu. Šiose įstatymo normose įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga — ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-04-18 nutartis c.b. 3K-3-199/2005; 2007-05-29 nutartis c.b. 3K-3-208/2007; 2008-09-29 nutartis c.b. 3K-3-440/2008 ir kt.). Pabrėžė, kad pinigų perdavimo, pagal į bylą pateiktus paskolos raštelius, faktą privalo įrodyti ieškovai. Pažymėjo ir tai, kad šios išvados negali pakeisti ir tas faktas, kad paskolos raštelio galią teturintis dokumentas yra pavadintas „vekseliu" ir, kad atitinka dalį (ir tik dalį) vekseliams keliamų formaliųjų reikalavimų. Mano, kad net ir prilyginus pateiktus dokumentus vekseliams pažymėtina, jog Lietuvos Aukščiausias Teismas savo praktikoje nurodo, kad vekselis atlieka prievolės pagal sandorį, iš kurio kilusių santykių pagrindu buvo išduotas vekselis, užtikrinimo funkciją dėl to, kad viena prievolė pakeičiama kita, daugiau formalia, be to, kuri vykdoma pagal vekselių teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-01 nutartis c.b. Nr. 3K-7-216/2007, 2013-12-13 nutartis c.b. 3K-3-667/2013 ir kt.). Kaip prievolė užtikrinama vekseliu, jo ryšys su pradine prievole pasireiškia tuo, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (sudarymas, teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos ir vekselio teisinei padėčiai (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-03-12 nutartis c.b. 2-543/2014). Tai yra, net iš padarius prielaidą (reductio ad absurdum), kad pateiktieji dokumentai turėjo vekselio, galią, net ir tokiu atveju ieškovai privalėtų įrodyti pagrindinės prievolės, iš kurio kilo vekseliai, sudarymo aplinkybes. O būtent — pinigų perdavimo pagal paskolos sutartį faktą. Atsakovo nuomone, ieškovų pateiktuose paskolos rašteliuose nėra užfiksuotas pinigų perdavimo atsakovui faktas. Ieškovams neįrodžius, kad atsakovas gavo iš jų 124 000 litų sumą, paskolos sutartis tarp ieškovų ir atsakovo laikoma nesudaryta, ir atsakovas neturi prievolės sumokėti ieškovams 124 000 litų sumą. Atitinkamai, ieškinys yra atmestinas dėl to, kad jis yra neįrodytas.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Byloje nustatytos šios aplinkybės:

7Ieškovai pateikė 2 paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Pagal 2010-04-15 išduotą vekselį atsakovas besąlygiškai įsipareigojo iki 2010/05/15 grąžinti G. J. 70000 Lt, pagal 2009/02-19 vekselį atsakovas įsipareigojo 2009-03-20 besąlygiškai sumokėti G. J. ir A. J. 54000 Lt (b.l.7, 8).

8Ieškovai vekseliuose nustatytu laiku pas notarą nesikreipė. Teismų praktikoje pažymima, kad vekselio turėtojui praleidus ĮPVĮ nustatytą paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti ir protestuoti terminą, vekselis tampa skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu, pasibaigimo. Ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktine situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d.nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008, 2009 m. gegužes 28 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 2-514/2009). Taigi paminėta teismų praktika pripažįsta, kad vekselis, praleidus jo pateikimo apmokėti ir protestuoti terminą, yra paskolos gavimą patvirtinantis dokumentas.

9Pažymėtina, kad byloje nekilo ginčo dėl skolos dydžio, atsakovas apskritai ginčija skolos buvimo faktą, remdamasis tuo, kad ieškovai neįrodė pinigų perdavimo atsakovui fakto.

10Teismas, atsižvelgdamas į žemiau nurodytą aiškiai suformuotą teismų praktiką, su tokiais atsakovo argumentais nesutinka.

11Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, jog sprendžiant, ar paskolos davėjas privalo įrodyti paskolos sutarties sudarymo (t. y. pinigų perdavimo) faktą, turi būti vertinamas skolą patvirtinančio dokumento turinys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 28 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-366/2010). Civilinio kodekso (toliau CK) 6.878 straipsnis numato, kad jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui, sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. Vekselis – tai vertybinis popierius, patvirtinantis teisėto jo turėtojo besąlygiška, nepriklausančią nuo jos atsiradimo pagrindo reikalavimo teisę į vekselyje nurodytą pinigų sumą, ir kartu įtvirtinantis besąlygišką skolininko pagal vekselį pareigą sumokėti šią sumą teisėtam vekselio turėtojui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarti civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Kadangi vekselis yra abstraktaus vienašalio sandorio rezultatas ir iš jo kylanti prievolė taip pat yra abstrakti, tai vekselio turėtojas neturi įrodinėti nei jo reikalavimo teisės atsiradimo pagrindo, nei jo galiojimo. Praleidus ĮPVĮ nustatyta paprastųjų vekselių pateikimo apmokėti ir protestuoti terminą, vekselio, kaip besąlygiška skolininko pareigą patvirtinančio dokumento, esmė nepakinta – šio termino praleidimas lemia tik tai, kad vekselio turėtojas netenka galimybes gauti savo reikalavimo patenkinimą supaprastinta tvarka.

12Toks vekselio, kaip rašytinio įrodymo (patvirtinančio paskolos gavimą ir vekselio davėjo pareigą atsiskaityti su vekselio turėtoju) aiškinimas teismų praktikoje, lemia procesinį įrodinėjimo naštos paskirstymą esant pagal vekselį pareikštam reikalavimui – kadangi vekselio turėjimo faktas patvirtina vekselio davėjo pareigą atsiskaityti pagal vekselį, būtent vekselio davėjui tenka pareiga įrodyti tokios pareigos nebuvimą arba negaliojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 01 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Pagal suformuotą teismų praktiką, vekselio davėjas turi įrodinėti aplinkybes, paneigiančias prievolės atsiskaityti su vekselio gavėju pagrindą (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-502/2010).

13Taigi, ieškovams pareiškus reikalavimą dėl skolos pagal vekselius priteisimo, jie nebeprivalo įrodyti pinigų perdavimo atsakovui fakto. Priešingai, atsakovas, siekiantis nuginčyti ieškovų reikalavimą, privalo įrodyti savo pareigos atsiskaityti su ieškove nebuvimą, t.y., kad pinigų negavo, ir kad jo prievolės pagal pasirašytus vekselius negalioja. Atitinkamą teisminę praktiką formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, 2008 m. spalio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-519/2008.

14Atsakovas byloje nepaneigė įsiskolinimo ieškovams fakto. Pažymėtina, kad pagal Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, vekselis - tai vienašalis sandoris, kuriam nuginčyti gali būti taikomi sandorių negaliojimo pagrindai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2003), todėl atsakovas, siekdamas nuginčyti įsipareigojimus pagal vekselius, galėjo reikšti ieškinį (priešieškinį) dėl jų pripažinimo negaliojančiais, tačiau tokių reikalavimų atsakovas nereiškė.

15Tai, kad atsakovas suprato vekselių esmę, teismo nuomone, patvirtina ir ta aplinkybė, jog atsakovas yra verslininkas, kuriam taikomi didesni atidumo, rūpestingumo bei protingumo standartai. Akivaizdu, kad apeliantas, kaip patyręs verslininkas, nebūtų pasirašęs vekselių, jei nebūtų gavęs iš vekselio turėtojo pinigų, arba būtų mėginęs taisyti klaidą, jei vekselį būtų pasirašęs per klaidą, tačiau tokių įrodymų byloje nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. vasario 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-749/2013).

16Kadangi atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę, ieškovų prašymu iš atsakovo priteistina 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 1 d., 2 d., 6.210 str. 1 d.).

17Vadovaujantis išdėstytu ieškinys tenkintinas visiškai.

18CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies.

19Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 3480,00 Lt žyminio mokesčio ir 2650,00 Lt už advokato atstovavimo paslaugas (b.l. 10, 86).

20Ieškinį tenkinus visiškai 3480 Lt žyminio mokesčio išlaidos priteistinos iš atsakovo ieškovei.

21Remiantis teismų praktika, teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai susijusios su bylos nagrinėjimu, o šalis teismui turi pateikti ne tik prašymą dėl išlaidų atlyginimo, bet ir išlaidų paskaičiavimą ir pagrindimą, teismui turi būti pateikiami įrodymai, patvirtinantys, kad asmuo, prašantis, jog jam iš kitos šalies būtų priteistas patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, realiai patyrė jo nurodytas išlaidas. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad negali būti priteisiamos išlaidos už Rekomendacijose nenumatytas teisines paslaugas – susipažinimą su dokumentais, dokumentų ir teismų praktikos analizę, susitikimą su klientu, pokalbį su specialistais, skambutį į teismą, pasiruošimą teismo posėdžiui, kadangi šie veiksmai (teisinės paslaugos) pagal savo pobūdį negali būti laikomi savarankiškais, analogiškais Rekomendacijų 8 punkte numatytoms teisinėms paslaugoms (Rekomendacijų 10 p.), veikiau įeina į atskirų paslaugų, išvardintų Rekomendacijų 8 punkte, apimtį (pavyzdžiui, dokumentų ir teismų praktikos analizė sudaro dalį visumos veiksmų, kurie yra apibūdinami kaip teisinė paslauga – skundo teismui parengimas; pasiruošimas teismo posėdžiui yra sudėtinė atstovavimo teisme teisinės paslaugos dalis; ir pan.) (Vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-457/2011). Nagrinėjamu atveju teismas su tokiu teisės aiškinimu sutinka ir juo vadovaujasi, nes administracinėse bylose atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 44 str. 6 d.).

22Atsižvelgiant į tai, kad teismui nepateikti įrodymai už ką buvo sumokėta 1000,00 Lt suma, teismas negali nustatyti šių išlaidų pagrįstumo, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovės atstovė dalyvavo dviejuose teismo posėdžiuose, kurie užtruko 2 val., remdamasis LR teisingumo ministro įsakymu patvirtintomis Rekomendacijomis „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio“ 8.18 punktu, laiko, kad ieškovė turi teisę į 300 Lt atlyginimą, todėl ieškovei G. J. iš atsakovo priteistina 1950,00 Lt jos patirtų atstovavimo išlaidų (1650 Lt už ieškinio surašymą ir 300 Lt už dalyvavimą teismo posėdžiuose).

23Iš atsakovo taip pat priteistina valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidos 24,69 Lt sumai (CPK 88 str.1 d.3 p.).

24Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, už ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo turėjo būti sumokėtas 3480 litų dydžio žyminis mokestis. Todėl ieškovei grąžinta žyminio mokesčio permoka – 240 Lt (b.l. 9).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį patenkinti visiškai.

27Ieškovei G. J. (a.k( - ) iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) priteisti 97000 litų (devyniasdešimt septynis tūkstančius litų)/ 28093.14 EUR dydžio skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 5430,00 Lt (penkis tūkstančius keturis šimtus trisdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

28Ieškovui A. J. (a.k( - ) iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) priteisti 27000 litų (dvidešimt septynis tūkstančius litų)/ 7819.74 EUR skolą, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-02-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) valstybės naudai – 24,69 Lt (dvidešimt keturis litus 69 ct)/7.15 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, į. k. 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“, AB, b. k. 73000, įmokos kodas 5660.

30Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei G. J. (a.k( - ) sumokėtą žyminio mokesčio permoką – 240,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt Lt, 00 ct.).

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Irmai... 2. Ieškovai prašė priteisti iš atsakovo 124000 Lt skolos, 5 procentų dydžio... 3. Paaiškino, kad 2009 m. vasario 19 d. atsakovas A. M. surašė, pasirašė ir... 4. Atsakovas ir jo atstovas ieškinio nepripažino, prašė jį atmesti kaip... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Byloje nustatytos šios aplinkybės:... 7. Ieškovai pateikė 2 paprastuosius neprotestuotinus vekselius. Pagal 2010-04-15... 8. Ieškovai vekseliuose nustatytu laiku pas notarą nesikreipė. Teismų... 9. Pažymėtina, kad byloje nekilo ginčo dėl skolos dydžio, atsakovas apskritai... 10. Teismas, atsižvelgdamas į žemiau nurodytą aiškiai suformuotą teismų... 11. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs,... 12. Toks vekselio, kaip rašytinio įrodymo (patvirtinančio paskolos gavimą ir... 13. Taigi, ieškovams pareiškus reikalavimą dėl skolos pagal vekselius... 14. Atsakovas byloje nepaneigė įsiskolinimo ieškovams fakto. Pažymėtina, kad... 15. Tai, kad atsakovas suprato vekselių esmę, teismo nuomone, patvirtina ir ta... 16. Kadangi atsakovas praleido terminą tinkamai įvykdyti piniginę prievolę,... 17. Vadovaujantis išdėstytu ieškinys tenkintinas visiškai.... 18. CPK 93 str. 1 d. numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 19. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro: 3480,00 Lt žyminio mokesčio ir... 20. Ieškinį tenkinus visiškai 3480 Lt žyminio mokesčio išlaidos priteistinos... 21. Remiantis teismų praktika, teismas gali atlyginti tik tas išlaidas, kurios... 22. Atsižvelgiant į tai, kad teismui nepateikti įrodymai už ką buvo sumokėta... 23. Iš atsakovo taip pat priteistina valstybei procesinių dokumentų įteikimo... 24. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, už... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 straipsniais,... 26. ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Ieškovei G. J. (a.k( - ) iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) priteisti 97000 litų... 28. Ieškovui A. J. (a.k( - ) iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) priteisti 27000 litų... 29. Priteisti iš atsakovo A. M. (a.k. ( - ) valstybės naudai – 24,69 Lt... 30. Įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovei G. J. (a.k(... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...