Byla 2-1944-638/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja D. L., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. T. (V. T.) ieškinį atsakovui V. G. (V. G.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2I. V. T. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo V. G. 362 025 Eur skolą, 140 456 Eur palūkanas, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2011 m. sausio 10 d. vekseliu atsakovui suteikė 650 000 Lt paskolą, 2011 m. gegužės 23 d. vekseliu ieškovas atsakovui suteikė 600 000 Lt paskolą, iš viso 362 025 Eur (1 250 000 Lt), taip pat vekseliuose numatyta mokėti 9 proc. metinių palūkanų. Atsakovas savo įsipareigojimus įvykdė tik iš dalies. Iki 2012 metų vasario atsakovas sumokėjo 82 748 Lt (23 965, 48 Eur) palūkanų, kas parodo, kad atsakovas, mokėdamas palūkanas, pripažino jam suteiktas paskolas. 2015 m. balandžio 23 d. atsakovui buvo nusiųstas raginimas - reikalavimas dėl skolos grąžinimo. Raginimas - reikalavimas atsakovui buvo įteiktas. Pasirašęs raginimą - reikalavimą atsakovas žadėjo skolą grąžinti iki 2015 m. gegužės 1 d. Tačiau nuo 2012 metų vasario mėnesio atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir skolos nesumokėjo. Atsakovo skola sudaro 362 025 Eur ir 140 456 Eur palūkanų priskaičiuotų iki 2016 m. balandžio 1 d., bendra skolos suma – 502 481 Eur.

3A. V. G., kuriam procesiniai dokumentai įteikti tinkamai - viešo paskelbimo būdu (b. l. 43) (CPK 123 straipsnio 4 dalis), teismo nustatytu terminu be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovo prašymu, teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, priima sprendimą už akių (CPK 285 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Teismas, atlikęs formalų įrodymų vertinimą, pripažįsta, kad byloje esantys įrodymai, jeigu pasitvirtintų jų turinys, leidžia pareikštą ieškinį laikyti teisiškai pagrįstu (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

6Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą nustatyta, kad atsakovas V. G. 2011 m. sausio 10 d. ieškovui V. T. išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo ieškovui sumokėti 650 000 Lt (188 253 Eur), be to, atsakovas V. G. 2011 m. gegužės 23 d. ieškovui V. T. išdavė paprastąjį vekselį, kuriuo įsipareigojo ieškovui sumokėti 600 000 Lt (173 772 Eur). Aukščiau minėtuose vekseliuose taip pat nurodyta, kad už vekselio sumą skaičiuojama 9 proc. metinių palūkanų (b. l. 8, 11). Kaip ieškovas nurodė, atsakovas ieškovui sumokėjo 82 748 Lt (23 965,48 Eur) palūkanų, tačiau nuo 2012 metų vasario mėnesio atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir skolos nesumokėjo.

7Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ( toliau – ĮPVĮ) 36 straipsnio 1 dalis numato, kad vekselis, mokėtinas jį pateikus, turi būti apmokėtas vekselį pateikus mokėtojui per vienerius metus nuo jo išrašymo dienos. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų matyti, jog vekseliai buvo išrašyti 2011 m. sausio 10 d. ir 2011 m. gegužės 23 d., juose nurodytas atsakovo įsipareigojimas paprastąjį neprotestuotiną vekselį sumokėti jį pateikus. Kadangi vekselyje buvo nurodyta, kad vekselis mokėtinas jį pateikus – akivaizdu, jog vekselio turėtojas, t. y. ieškovas, praleido įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti vienerių metų terminą. Pažymėtina, kad aplinkybė, jog yra praleistas terminas pateikti vekselį apmokėti, savaime nereiškia, kad yra negaliojantis ar išnykęs tas sandoris, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas. Jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, tai, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą (CPK 178 straipsnis). Praleidus įstatymo nustatytą paprastojo vekselio pateikimo apmokėti terminą ir netekus galimybės pasinaudoti teise reikalauti vekselį apmokėti ĮPVĮ nustatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą ne ginčo tvarka, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, ir tokia išvada atitinka kasacinio teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010).

8Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Šalys prievoles turi vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas būtų tinkamai atsiskaitęs su ieškovu, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai, 6.205 straipsnis). Ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų pakanka ieškinį tenkinti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 362 025 Eur negrąžintos paskolos (CK 6.873 straipsnis). Atsakovui laiku paskolos negrąžinus, ieškovas paskaičiavo 140 456 Eur palūkanas. Kadangi atsakovas laiku savo piniginės prievolės neįvykdė, iš jo priteistina ir 140 456 Eur palūkanų.

9Prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir nustatytais terminais (CK 6.38 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Kadangi atsakovas prievolių tinkamai nevykdė iš jo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos (nuo 502 481 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme ( 2016 m. gegužės 20 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnis).

10Šaliai, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (Civilinio proceso kodekso 79 straipsnis). Kadangi ieškovo V. T. ieškinys tenkintas visiškai, todėl iš atsakovo V. G. priteistinas 6 183 Eur žyminis mokestis ir 2 390 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Pažymėtina, kad ieškovas, paduodamas ieškinį, sumokėjo 7 529, 26 Eur žyminį mokestį (b. l. 7, 27), kai tuo tarpu turėjo sumokėti 6 183 Eur žyminio mokesčio, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas sumokėjo 1 346, 26 Eur per daug žyminio mokesčio, todėl yra pagrindas grąžinti ieškovui permokėtą žyminį mokestį. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

11Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš atsakovo V. G. (V. G.) (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 362 025 Eur skolą, 140 456 Eur palūkanas, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos – 502 481 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gegužės 20d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 183 Eur žyminį mokestį ir 2 390 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti ieškovui V. T. (V. T.) (a. k. ( - ) gyv. ( - )).

14Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti ieškovui V. T. (V. T.) (a. k. ( - ) gyv. ( - )) 1 346, 26 Eur žyminio mokesčio permoką (sumokėta 2016-04-25, Dokumento Nr. 804469, AB Citadele bankas Kauno filialas (529, 26 Eur) ir 2016-05-19 mokėjimo nurodymu Nr. 539593, AB Šiaulių bankas Kauno filialas (7 000 Eur).

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Ryšiai