Byla 2-38803-934/2018
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo S. Š. ieškinį atsakovui J. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 486,67 Eur skolos, 1,07 Eur pašto siuntimo išlaidų, 5 proc. metinių už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 20,00 Eur žyminis mokestis. Skolą prašė priteisti 2013-12-20 pasirašyto paprastojo vekselio pagrindu.

3Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka laikomos įteiktomis 2018-11-24, t. y. praėjus trisdešimt dienų nuo pranešimo apie įteiktinus procesinius dokumentus palikimo adresato deklaruotoje gyvenamojoje vietoje. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos papildomai įteiktos 2017-11-27 CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis, informacijos apie atsakovo darbovietės adresą nėra. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką bei atsakovo atžvilgiu priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-12-20 atsakovas J. P. pasirašė paprastąjį vekselį, pagal kurį įsipareigojo ieškovui S. Š. sumokėti 1680,00 Lt (486,67 Eur) sumą iki 2014-03-20. Ieškovas siuntė atsakovui 2018-10-12 pranešimą apie vekselio neapmokėjimą, kuriame nurodė, kad manė, jog vekselis yra dingęs, dėl to laiku nesikreipė į notarą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Ieškovas informavo atsakovą, kad kreipsis į teismą dėl skolos pagal vekselį priteisimo. Byloje duomenų, kad atsakovas būtų padengęs susidariusį įsiskolinimą ar ginčijęs vekselio išrašymą ar paskirtį, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 81 straipsnyje nustatyta, kad vekselio turėtojo reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka, notarui padarius vykdomąjį įrašą neprotestuotinuose vekseliuose. ĮPVĮ 72 straipsnyje numatyti reikalavimų pateikimo senaties terminai nustato laiko tarpą, per kurį vekselio turėtojas gali pasinaudoti supaprastinta, būtent įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme nustatyta tvarka, išieškant skolą iš vekselio davėjo. ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio, kuris mokėtinas nustatytą dieną arba per tam tikrą laiko po jo išrašymo ar pateikimo, turėtojas vekselį apmokėjimui privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas. Kai pasibaigia ĮPVĮ nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos ĮPVĮ nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; 2011-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011; 2011-04-26 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-199/2011). Tokiu atveju vekselis prilygsta paskolos rašteliui, kuriuo patvirtinama, kad atsakovas iš ieškovo gavo pinigus. Nagrinėjamu atveju vekselis mokėjimui turėjo būti pateiktas paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Pasibaigus mokėjimo terminui per dvi darbo dienas turėjo būti įformintas protestas (ĮPVĮ 46 straipsnio 3 dalis). Ieškovas šiuos terminus yra praleidęs, tai reiškia, jog vekselis tapo paprastu skolos rašteliu.

8Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad išrašytas paprastasis vekselis iš esmės atitinka tokios rūšies vekselio rekvizitams keliamus reikalavimus (ĮPVĮ 77 straipsnis). Teismo vertinimu, byloje esantis paprastasis vekselis, kaip skolos raštelis, patvirtina, jog atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui 1680,00 Lt (486,67 Eur) Eur sumą iki 2014-03-20. Nors ĮPVĮ nenumato, jog vekselis gali būti laikomas paprastu skolos rašteliu, tačiau ši aplinkybė nepaneigia galimybės vekselį pripažinti skolą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo ĮPVĮ numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-253/2008). Aplinkybė, kad vekselio gavėjas (ieškovas) nepasinaudojo vekseliu kaip vertybiniu popieriumi, suteikiančiu teisę supaprastinta tvarka gauti prievolės įvykdymą be teismo, o išduodant vykdomąjį įrašą pagal ĮPVĮ, nepanaikina vekselio turėtojo reikalavimo teisės vekselio davėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-256-687/2018).

9Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą užtikrinanti priemonė. CK 6.70 straipsnio 1 dalyje yra išvardytos prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės (netesybos, laidavimas ir kitos), kitos CK šeštosios knygos penktojo skyriaus normos reglamentuoja šių priemonių taikymo tvarką, tačiau nurodytame CK straipsnyje išvardytų prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių sąrašas nėra baigtinis. Taigi vekselis pagal savo universalų atsiskaitymo pobūdį gali būti naudojamas civilinėje apyvartoje kaip priemonė užtikrinti prievolės, kilusios iš sandorio, kurio sukurtų teisinių santykių pagrindu buvo išduotas, įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-343/2013).

10Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 486,67 Eur skolos sumokėjimas, t. y. vekselyje įtvirtinta atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 486,67 Eur skolos sumokėjimas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti 486,67 Eur nesumokėto įsiskolinimo yra pagristas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63, 6.200, 6.205 straipsniai).

11Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 486,67 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2018-10-18, iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo.

12Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas ir ieškovo sumokėtas 20,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 1,07 Eur pašto išlaidų ir pateikė šias išlaidas pagrindžiančius įrodymus. Remiantis suinteresuoto asmens į bylą pateiktais įrodymais, teismas daro išvadą, kad ieškovo prašomos priteisti pašto išlaidos yra pagrįstos, todėl priteistinos iš atsakovo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 10 punktas). Iš viso ieškovui iš atsakovo priteistina 21,07 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

13Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo pažyma apie pašto išlaidas).

14Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti viešo paskelbimo būdu, apie priimtą sprendimą už akių atsakovas taip pat papildomai informuotinas viešo paskelbimo būdu (CPK 130 straipsnio 1 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16priimti sprendimą už akių ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) 486,67 Eur skolos, 5 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą (486,67 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2018-10-18 – iki teismo sprendimo už akių visiško įvykdymo, bei 21,07 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo S. Š., asmens kodas ( - ) naudai.

18Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo paskelbimo būdu.

19Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą pateikiant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

20Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

21Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, rašytinio... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 3. Atsakovui ieškinio su priedais kopijos Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2013-12-20... 7. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau... 8. Teismas įvertinęs byloje pateiktą paprastąjį vekselį, sprendžia, kad... 9. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju vekselis yra kaip prievolės įvykdymą... 10. Nagrinėjamu atveju, vekseliu buvo užtikrintas 486,67 Eur skolos sumokėjimas,... 11. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 12. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistinas ir ieškovo... 13. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3,00 Eur dydžio sumos, todėl... 14. Atsižvelgiant į tai, jog procesiniai dokumentai atsakovui buvo įteikti... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. priimti sprendimą už akių ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovo J. P., asmens kodas ( - ) 486,67 Eur skolos, 5 procentus... 18. Apie priimtą sprendimą už akių atsakovą papildomai informuoti viešo... 19. Sprendimas už akių per dvidešimt dienų ieškovo gali būti skundžiamas... 20. Atsakovas sprendimo už akių negali skųsti nei apeliaciniu, nei kasaciniu... 21. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi...