Byla I-43-386/2011

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos teisėjos Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Alonos Romanovienės ir Eglės Kiaurakytės, sekretoriaujant Ingai Navickienei, dalyvaujant atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovui V. J. ,

22011 m. sausio 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjų S. T. , A. T. , R. N. , D. T. , V. T. , A. S. , S. S. , E. K. , D. B. patikslintu skundu atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybei ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Vakarų projektai" dėl įpareigojimo suderinti žemės sklypo detalųjį planą,

Nustatė

4pareiškėjai S. T. ir A. T. 2009-12-21 skundu ir pareiškėjai S. T. , A. T. , R. N. , D. T. , V. T. , A. S. , S. S. , E. K. , D. B. 2010-04-19 patikslintu skundu atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybei ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Vakarų projektai" prašo įpareigoti atsakovus Klaipėdos rajono savivaldybę ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą suderinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Karklės kaime, detalųjį planą kreipėsi į teismą.

5Pareiškėjai skunde nurodo, kad 2009 m. spalio 7 d. Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija (toliau – ir Nuolatinė statybos komisija) atsisakė tikrinti žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), esančio Karklės kaime, detalųjį planą, nes, kaip nurodyta Nuolatinės statybos komisijos protokole, yra pasibaigęs planavimo sąlygų detaliajam planui rengti galiojimo laikas. Mano, jog Nuolatinės statybos komisijos sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija detalųjį planą svarstymui priėmė 2009 m. gegužės 12 d., esant galiojančioms planavimo sąlygoms, todėl derinimo procedūra turėjo būti atlikta pagal išduotas planavimo sąlygas.

6Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus, nes nepriėmė sprendimo, pagrįsto objektyviais duomenimis ir teisės aktais.

7Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija neįvykdė Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 28 d. įsakymu nr. D1-696 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 13 punkto reikalavimų, nes teritorijų planavimo dokumento net netikrino, kaip tai numato Nuolatinės statybos komisijos pavyzdiniai nuostatai.

8Teigia, kad 2009 m. spalio 29 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui buvo paduotas skundas, tačiau išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija skundo neišnagrinėjo (b.l. 2, 44-45).

9Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepimu į skundą prašo pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, jog pareiškėjai 2009-05-12 Klaipėdos rajono savivaldybės Nuolatinei statybos komisijai derinimui pateikė žemės sklypo, kad. Nr.5528/0003:115, Karklės k., Klaipėdos r., detaliojo plano projektą, planavimo tikslas - žemės sklypo paskirties keitimas į gyvenamąją teritoriją, gyvenamųjų namų statyba.

10Pateiktas detaliojo plano projektas buvo svarstomas 2009-10-07 Nuolatinės statybų komisijos posėdyje. Detalųjį planą komisijos posėdyje buvo atsisakyta tikrinti ir jis nebuvo suderintas, nes buvo pasibaigęs Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2006-04-06 planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.2006.43, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2006-03-23 sąlygų detaliesiems planams rengti Nr.(9.14.3)-V4-984 bei kitų institucijų planavimo sąlygų, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004-05-07 įsakymu Nr.Dl-262 patvirtinto Planavimo sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimo ir išdavimo

11tvarkos aprašo 10 punkte nustatytas 3 metų sąlygų galiojimo laikas.

12Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr.D 1-696 patvirtintų Nuolatinės statybos komisijos pavyzdinių nuostatų 13 p. bei Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2007-09-27 sprendimu Nr.Tl 1-235 patvirtintų Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų 14 p. (toliau tekste - Nuostatai) numato, kad komisija gavusi planavimo organizatoriaus prašymą derinti teritorijų planavimo dokumentą bei atitinkamais teisės aktais nustatytus derinimo procedūrai atlikti reikalingus dokumentus, privalo patikrinti ir nustatyti, ar pateiktas derinti teritorijų planavimo dokumentas atitinka: specialiųjų žemės naudojimo sąlygų ir teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo.

13Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr.D 1-239 patvirtintų detaliųjų planų rengimo taisyklų 40.1 punktas numato, kad planavimo sąlygų sąvadas (planavimo sąlygos) yra detaliojo planavimo procedūrų dokumentas. Kaip jau minėta aukščiau pareiškėjai komisijai pateikė derinimui detaliojo plano projektą pasibaigus detaliojo planavimo sąlygų galiojimui, todėl darytina išvada, kad teikiant projektą buvo pateikti ne visi dokumentai, t.y. nebuvo pateiktos galiojančios planavimo sąlygos. Komisija, vadovaudamasi Nuostatų 14 p., vykdyti derinimo procedūrą privalo tik tada, kai yra pateikti atitinkamais teisės aktais nustatyti derinimo procedūrai atlikti reikalingi dokumentai, o nesant galiojančių planavimo sąlygų ši procedūra nebuvo galima.

14Pažymi, kad visiškai nepagrįsti pareiškėjų teiginiai, jog detaliojo plano projektas svarstymui buvo priimtas iki pasibaigiant sąlygų galiojimo laikui. Kaip minėjo aukščiau, detaliojo plano projektas buvo pateiktas 2009-05-12, o visų institucijų planavimo sąlygų galiojimas pasibaigė iki 2009-04-06 (b.l.56-57).

152011-01-25 teisme gautas pareiškėjų pareiškimas, kuriame nurodo, jog Klaipėdos rajono savivaldybė ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas patenkino pareiškėjų reikalavimus, suderino žemės sklypo, kad. Nr. ( - ), Karklės k., Klaipėdos r., detalųjį planą, todėl pareiškėjai atsisako nuo skundo. Nurodo, jog skundo atsisakymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnyje, žinomos, prašo administracinę bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

16Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas V. J. sutinka su pareiškėjų atsisakymu nuo skundo ir dėl šios administracinės bylos nutraukimo. Nurodė, jog pareiškėjai įvykdė atsakovės nurodymus, todėl buvo suderintas minėto žemės sklypo detalusis planas.

17Kitos proceso šalys (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko.

18Konstatuojama:

19Pareiškėjų 2011-01-25 prašyme nurodyta, jog atsisako nuo skundo, bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnyje, žinomos.

20Byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktas, 102 straipsnis).

21Prašymas tenkintinas, nes pareiškėjai tokią teisę turi (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 52 straipsnis). Pareiškėjams išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 102 straipsnio 3 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105 - 106 straipsniais,

Nutarė

23nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų S. T. , A. T. , R. N. , D. T. , V. T. , A. S. , S. S. , E. K. , D. B. patikslintą skundą atsakovams Klaipėdos rajono savivaldybei ir Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, trečiajam suinteresuotam asmeniui UAB “Vakarų projektai" dėl įpareigojimo suderinti žemės sklypo detalųjį planą.

24Nutartį per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Klaipėdos apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. 2011 m. sausio 25 d. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę... 4. pareiškėjai S. T. ir A. T.... 5. Pareiškėjai skunde nurodo, kad 2009 m. spalio 7 d. Klaipėdos rajono... 6. Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija pažeidė Viešojo... 7. Klaipėdos rajono savivaldybės nuolatinė statybos komisija neįvykdė... 8. Teigia, kad 2009 m. spalio 29 d. Klaipėdos apskrities viršininko... 9. Atsakovė Klaipėdos rajono savivaldybė atsiliepimu į skundą prašo... 10. Pateiktas detaliojo plano projektas buvo svarstomas 2009-10-07 Nuolatinės... 11. tvarkos aprašo 10 punkte nustatytas 3 metų sąlygų galiojimo laikas.... 12. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2004-12-28 įsakymu Nr.D 1-696... 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr.D 1-239... 14. Pažymi, kad visiškai nepagrįsti pareiškėjų teiginiai, jog detaliojo plano... 15. 2011-01-25 teisme gautas pareiškėjų pareiškimas, kuriame nurodo, jog... 16. Atsakovės Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos atstovas 17. Kitos proceso šalys (jų atstovai) į teismo posėdį neatvyko. ... 18. Konstatuojama:... 19. Pareiškėjų 2011-01-25 prašyme nurodyta, jog atsisako nuo skundo, bylos... 20. Byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 21. Prašymas tenkintinas, nes pareiškėjai tokią teisę turi (Lietuvos... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjų S. T.... 24. Nutartį per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos galima apskųsti Lietuvos...