Byla 2SA-226-553/2011
Dėl antstolės D. K. veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2011-05-31 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. J. skundą dėl antstolės D. K. veiksmų.

3Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės D. K. veiksmų prašydamas panaikinti antstolės D. K. 2011-05-09 Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689 bei jo pagrindu priimtus 2011-05-09 Raginimą įvykdyti sprendimą bei 2011-05-09 Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Nurodė, kad 2011-05-11 gavo antstolės D. K. 2011-05-09 Patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689 bei jo pagrindu priimtus 2011-05-09 Raginimą įvykdyti sprendimą bei 2011-05-09 Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Šiais dokumentais antstolė pradėjo vykdyti procesą vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689, pradėtoje pagal UAB „DnB NORD lizingas“ jai pateiktą Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro 2009-10-13 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. 2-7462. Vykdomasis įrašas išduotas pagal vekselį, kuriuo UAB „Kintra“ (direktorius V. J.) buvo įsipareigojusi iki 2009-03-30 sumokėti UAB „DnB NORD lizingas“ 35 000 Lt. Kaip laiduotojas šiame vekselyje pasirašė pareiškėjas, todėl notarė vykdomajame įraše jį nurodė, kaip solidarųjį skolininką. Vykdomąjį įrašą išieškotojas gavo 2009-10-13, o pateikė vykdymui antstolei 2011-05-06. Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau – ĮPVĮ) 72 straipsnio 2 dalis numato, kad vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, o tuo pačiu ir solidariam skolininkui per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Todėl antstolė neturėjo priimti vykdyti vykdomojo įrašo, nes jis antstolei pateiktas praleidus vienerių metų terminą. Pareiškėjas taip pat prašė sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689 iki nutarties įsiteisėjimo šioje byloje bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsiliepime į skundą antstolė D. K. nurodė, kad skundas yra nepagrįstas. Pažymėjo, kad pareiškėjo V. J. vykdomojoje byloje vykdomasis dokumentas yra 2009-10-13 vykdomasis išrašas. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 606 straipsnio 3 dalis, numato terminus per kuriuos gali būti pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai. Pareiškėjo nurodytas ĮPVĮ nenumato termino, per kurį gali būti pateiktas vykdyti vykdomasis įrašas priverstine tvarka, todėl bendras senaties terminas nagrinėjamu atveju yra 10 metų.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Širvintų rajono apylinkės teismas 2011-05-31 nutartimi atmetė pareiškėjo skundą. Teismas nustatė, kad ĮPVĮ nenumato termino, per kurį gali būti pateiktas vykdyti vykdomasis įrašas priverstine tvarka. ĮPVĮ 72 straipsnis reglamentuoja reikalavimų pagal vekselius pateikimo senaties terminus ir nereglamentuoja vykdomųjų įrašų vykdymo proceso. Nagrinėjamos bylos atveju vykdomasis įrašas buvo išduotas nepraėjus vieneriems metams po termino įvykdyti vekselį praėjimo. CPK 606 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad vykdomieji raštai pagal teismo sprendimus gali būti pateikti vykdyti per dešimt metų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo. Pagal ĮPVĮ 81 straipsnio nuostatas vekselio turėtojo piniginiai reikalavimai įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiami ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Vekselio pagrindu išduotas notaro vykdomasis įrašas yra vykdomasis dokumentas, todėl jį nuo išdavimo dienos, taikant analogiją, asmuo gali pateikti vykdymui per dešimt metų. Todėl antstolė pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį įrašą. Nustačius, jog vykdomasis įrašas priimtas pagrįstai, antstolė turėjo teisėtą pagrindą 2011-05-09 siųsti pareiškėjui Raginimą įvykdyti sprendimą ir Siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas. Pareiškėjas visiškai nemotyvavo, kodėl teismas turėtų sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689, todėl nesant teismui pagrindo manyti, kad vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689 yra pagrindas stabdyti vykdymo veiksmus, šis pareiškėjo prašymas netenkintas.

  1. Atskirojo skundo argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkės tesimo 2011-05-31 nutartį ir priimti kitą nutartį tenkinant pareiškėjo skundą. Nurodo, kad vykdomasis įrašas yra vykdomasis dokumentas, tačiau, nors ir vykdomas civilinio proceso tvarka, jis turinti savo atskirą teisinį reguliavimą, skirtingą nuo teismų išduodamų vykdomųjų raštų teismo sprendimų ir nutarčių pagrindu. Apeliantas pažymėjo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino ĮPVĮ nuostatas. Atsižvelgdamas į ĮPVĮ 47, 72 ir 81 straipsnių nuostatas, apeliantas teigė, kad ĮPVĮ 72 straipsnyje nurodytas vienerių metų senaties terminas reikalavimo pareiškimui taikomas vykdomojo įrašo, kaip vykdomojo dokumento, pateikimui skolininkui ar antstoliui. Todėl nėra pagrindo taikyti vykdomųjų dokumentų analogiją, priskiriant vykdomajam įrašui teismo vykdomojo rašto nustatytą 10 metų jo pateikimo terminą. Be to, apelianto nuomone, pirmosios instancijos teismas be teisėto pagrindo atsisakė tenkinti jo prašymą sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0095/11/00689 iki nutarties įsiteisėjimo šioje byloje, kadangi CPK 510 straipsnio 3 dalis šios kategorijos bylose suteikia teisę teismui savarankiškai spręsti dėl vykdymo veiksmų sustabdymo net nesant asmens prašymo. Skunde išreikštas prašymas dėl vykdymo veiksmų sustabdymo buvo motyvuotas skundo argumentais. Skundas paduotas dėl viso vykdymo proceso teisėtumo, todėl šioje situacijoje yra pagrindas spręsti dėl vykdymo veiksmų sustabdymo iki kol bus nuspręsta, ar vykdymo procesas pradėtas teisėtai.

9Atsiliepimas į atskirąjį skundą nebuvo pateiktas.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, civilinės bylos medžiagą, daro išvadą, kad tenkinti atskirąjį skundą nėra pagrindo.

11Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vekselio vykdomojo įrašo pateikimo antstoliui senaties termino. Pasak pareiškėjo (apelianto) pagal ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalį šis terminas yra vieneri metai, o antstolės ir pirmosios instancijos teismo nuomone, vykdomajam dokumentui taikomas bendras 10 metų jo pateikimo antstoliui vykdyti terminas.

12ĮPVĮ 81 straipsnyje nustatyta vekselio turėtojo piniginių reikalavimų įsipareigojusiam pagal vekselį asmeniui pateikiamo ne ginčo tvarka: kai atsiranda reikalavimo teisė pagal užprotestuotą arba neprotestuotiną vekselį, vekselio turėtojas, pranešęs visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, pateikia notarui rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko ir notaras Vyriausybės patvirtinta tvarka atlieka vykdomąjį įrašą. Notarų vykdomųjų įrašų, daromų pagal notarų užprotestuotus arba neprotestuotinus įsakomuosius ir paprastuosius vekselius, atlikimą reglamentuoja 1999-09-13 Vyriausybės nutarimu Nr. 988 patvirtinta Notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarka (toliau – Tvarka). Šios Tvarkos 6 punkte nustatyta, kad notaras, priimdamas vekselio turėtojo ar jo įgalioto asmens rašytinį prašymą išieškoti pinigus iš skolininko, patikrina: ar vekselį pateikiantis asmuo yra teisėtas jo turėtojas ar jo įgaliotas asmuo, ar vekselis sudarytas pagal įstatymo reikalavimus, ar vekselis užprotestuotas pagal Vekselių ir čekių protestavimo taisykles arba vekselio turėtojas yra atleistas nuo pareigos įforminti protestą. Notaras, priėmęs prašymą, pareikalauja, kad vekselio turėtojas pateiktų įrodymus, ar pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims nustatytu terminu, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas ir nurodo, kuriam laikui atidedamas notarinis veiksmas (ne ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų); vykdomasis įrašas išduodamas pasibaigus notarinio veiksmo atidėjimo laikui, tik įvykdžius nurodytą reikalavimą pateikti įrodymus, jog pranešta visiems pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims (Tvarkos 8 punktas). Vykdomuoju įrašu notaras leidžia išieškoti iš skolininko per vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą vekselio sumą ar jos dalį su priklausančiomis palūkanomis, vekselio turėtojo sumokėtą notaro atlyginimą. Tokia yra vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka, taip išaiškinta ir kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2008).

13Nagrinėjamos bylos atveju paprastas neprotestuotinas vekselis, kurio davėjas yra pareiškėjo vadovaujama UAB „Kintra“, laiduotojas – pats pareiškėjas, turėjo būti apmokėtas 2009-03-30, t. y. iki minėtos datos UAB „Kintra“ turėjo grąžinti vekselio turėtojui UAB „DnB NORD lizingas“ 35 000 Lt (b. l. 7). 2009-10-13 Vilniaus m. 2-ojo notarų biuro notarė D. L. – B. išdavė vekselio turėtojui UAB „DnB NORD lizingas“ vykdomąjį įrašą išieškoti solidariai iš skolininko UAB „Kintra“ ir laiduotojo V. J. 36 640 Lt vekselio turėtojo naudai (b. l. 8). Minėtą vykdomąjį įrašą UAB „DnB NORD lizingas“ pateikė vykdymui antstolei D. K. 2011-05-09 ir tą pačią dieną antstolė priėmė vykdomąjį įrašą vykdymui surašydama atitinkamo turinio procesinius dokumentus (b. l. 3-6).

14ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas vienerių metų terminas nuo mokėjimo termino dienos, per kurį vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus paprastojo neprotestuotino vekselio davėjui. Minėtų reikalavimų pareiškimo tvarka nustatyta ĮPVĮ 47 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad vekselio turėtojas privalo pranešti vekselio davėjui apie tai, kad vekselis neapmokėtas, per keturias dienas po vekselio pateikimo apmokėti. Vekselio turėtojas vekselį apmokėti privalo pateikti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas (ĮPVĮ 40 straipsnio 1 dalis). Notarui įstatyme nustatyta pareiga įsitikinti, ar vekselio turėtojo iniciatyva buvo laiku pranešta pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims, kad vekselis neapmokėtas. Notarui svarbu žinoti, kada vekselis buvo pateiktas apmokėti, kad jis galėtų įsitikinti, ar nepažeisti ĮPVĮ 47 straipsnyje nustatyti pranešimo pateikimo apie neapmokėtą vekselį terminai. Išanalizavus bylos medžiagą, ginčo šalių pateiktus paaiškinimus, pastebėtina, kad pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą su skundu dėl to, kad antstolis neturėjo teisės priimti vykdyti UAB „DnB NORD lizingas“ pateikto vekselio vykdomojo įrašo, kadangi buvo praleistas vienerių metų terminas tokio vykdomojo dokumento pateikimui antstoliui. Savo skundu pareiškėjas neginčijo paties vykdomojo įrašo teisėtumo ir neprašė panaikinti notaro atlikto vykdomojo įrašo dėl šio įrašo atlikimo procedūros pažeidimo. Tokiu būdu darytina išvada, kad 2009-10-13 notaro padarytas vykdomasis įrašas atitinka Tvarkoje nustatytus reikalavimus, tarp jų ir reikalavimą, kad notaras, prieš padarydamas vykdomąjį įrašą, gavo iš vekselio turėtojo įrodymus, kad vekselio turėtojas ĮPVĮ nustatytais terminais ir tvarka pranešė vekselio davėjui apie tai, kad paprastas neprotestuotinas vekselis yra neapmokėtas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011 išaiškinta, kad ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas bendrasis terminas, per kurį vekselio turėtojas turi kreiptis į notarą ir pareikšti reikalavimus vekselio davėjui, yra vieneri metai nuo nustatytu laiku įformintos protesto dienos, o kai vekselyje buvo įrašyta sąlyga „grąžinti be išlaidų“ ar „neprotestuotinas“, - nuo mokėjimo termino dienos. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal įstatymą reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą, kai vekselio turėtojas kreipiasi į notarą per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos ir pateikia įrodymus, jog pateikė vekselį apmokėti ir išsiuntė pranešimą apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas įstatyme nustatytais terminais (IPVĮ 40 straipsnio 1 dalis, 47 straipsnio 1 dalis, 55 straipsnio 1 dalies 3 punktas,72 straipsnio 2 dalis). Toks aiškinimas atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką dėl vekselių turėtojo reikalavimų pareiškimo tvarkos, kuria išaiškinta, kad kai pasibaigia nustatyti terminai pateikti apmokėti vekselį, kuriame įrašyta sąlyga ,,neprotestuotinas“, vekselio turėtojas netenka teisės pareikšti reikalavimų jo davėjui, išskyrus akceptavusįjį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-07-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010). Tokiu būdu, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad apelianto teiginys, jog ĮPVĮ 72 straipsnyje nurodytas vienerių metų senaties terminas reikalavimo pareiškimui taikomas vykdomojo įrašo, kaip vykdomojo dokumento, pateikimui skolininkui ar antstoliui, yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Išanalizavus bylos medžiagą, atsižvelgiant į anksčiau nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, pažymėtina, kad vekselio turėtojas UAB „DnB NORD lizingas“ nepraleido ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje nustatyto vienerių metų termino, per kurį jis turėjo kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo, kadangi vekselis turėjo būti apmokėtas 2009-03-30, o vykdomasis įrašas išduotas 2009-10-13.

16Atsakant į klausimą, per kokį laiką UAB „DnB NORD lizingas“ turėjo kreiptis į antstolį ir pateikti jam vykdyti 2009-10-13 vykdomąjį įrašą, pastebėtina tai, kad pagal Notariato įstatymo 43 straipsnį notaro vykdomieji įrašai pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius yra vykdytini, ir vykdomieji dokumentai yra vykdomi civilinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad kiti įstatymai nenumato, per kokį terminą gali būti pateiktas vykdyti notaro vykdomasis įrašas pagal neprotestuotiną vekselį, šis terminas yra 10 metų nuo minėto įrašo išdavimo dienos (CPK 606 straipsnis). Tokiu būdu apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nagrinėjamoje byloje antstolė pagrįstai priėmė vykdyti vykdomąjį įrašą.

17Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo argumentų, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

18Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo V. J. atskirasis skundas atmestinas, o Širvintų rajono apylinkės teismo 2011-05-31 nutartis paliktina nepakeista. Teismas konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

19Teismas, vadovaudamasi CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

20Atmesti pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą.

21Širvintų rajono apylinkės teismo 2011-05-31 nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą... 3. Teisėja, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Pareiškėjas V. J. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolės D. K.... 6. Atsiliepime į skundą antstolė D. K. nurodė, kad skundas yra nepagrįstas.... 7. Širvintų rajono apylinkės teismas 2011-05-31 nutartimi atmetė pareiškėjo... 8. Atskiruoju skundu pareiškėjas V. J. prašo panaikinti Širvintų rajono... 9. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nebuvo pateiktas.
    10. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 11. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl vekselio vykdomojo įrašo pateikimo... 12. ĮPVĮ 81 straipsnyje nustatyta vekselio turėtojo piniginių reikalavimų... 13. Nagrinėjamos bylos atveju paprastas neprotestuotinas vekselis, kurio davėjas... 14. ĮPVĮ 72 straipsnio 2 dalyje yra nustatytas vienerių metų terminas nuo... 15. Išanalizavus bylos medžiagą, atsižvelgiant į anksčiau nurodytą Lietuvos... 16. Atsakant į klausimą, per kokį laiką UAB „DnB NORD lizingas“ turėjo... 17. Apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl kitų atskirojo skundo... 18. Atsižvelgdamas į tai, kas anksčiau išdėstyta, apeliacinės instancijos... 19. Teismas, vadovaudamasi CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,... 20. Atmesti pareiškėjo V. J. atskirąjį skundą.... 21. Širvintų rajono apylinkės teismo 2011-05-31 nutartį palikti nepakeistą....