Byla E1-656-1053/2020
Dėl J. P. (J. P.), gim. (duomenys neskelbtini), gyvenančiam (duomenys neskelbtini), paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir jos vykdymo Lietuvos Respublikoje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ugnė Gailiūnienė, sekretoriaujant Vaidai Jankūnienei, dalyvaujant prokurorui Mariui Zupkauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos – Anglijos ir Velso finansinių baudų abipusio pripažinimo centrinės institucijos (Central Authority for England and Wales Mutual Recognition of Financial Penalties) prašymą dėl J. P. (J. P.), gim. ( - ), gyvenančiam ( - ), paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir jos vykdymo Lietuvos Respublikoje.

3Teismas

Nustatė

4Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos – Bodmino Magistratų teismo (Bodmin Magistrates Court ) 2019 liepos 9 d. sprendimu Nr. 1900143304 J. P. nubaustas už tai, kad 2019-01-09, Helston Cornwall grafystėje, kelyje A394 Trewennack, vairavo automobilį „Volswagen caddy“ valstybiniais numeriais ( - ), važiuodamas greičiau nei 30 mylių per valandą. J. P. paskirta galutinė 335,00 GBP bauda, kuri, remiantis Europos Centrinio banko 2019 m. liepos 9 d. informacija, atitinka 372,33 eurų.

5Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija prašo pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje J. P. paskirtą piniginę baudą.

6J. P. teismo posėdžio metu nesutiko su sankcija. Nurodė, kad įvykis buvo 2019 m. sausio mėnesį, o jis Anglijoje paskutinį kartą buvo 2018 m. birželio mėnesį. Po to išvažiavo ir daugiau nebegrįžo. Apie visą situaciją nieko nežinojo, kol negavo Vilniaus miesto apylinkės teismo šaukimo, apie Anglijoje vykusį procesą informuotas nebuvo. Tas automobilis yra vienas iš taksi automobilių įmonės, kur jis anksčiau dirbo. Kažkas padirbo jo parašą, padarė pavedimą iš kitos banko sąskaitos, jis to nedarė. Jis turi dokumentus, bilietą ir bedarbio pažymą to laikotarpio. Jo vairuotojo pažymėjimą galėjo parodyti automobilio savininkas, nes turėjo kopiją , kuri buvo reikalinga pildant draudimą, tie žmonės pakankamai gudrūs, žino kaip apeiti sistemą. Nurodytu automobiliu jis asmeniškai nei karto nevažinėjo.

7Prokuroras prašė pripažinti piniginę sankciją, nes Lietuvos Respublikos teismas neturi galimybės peržiūrėti ir vertinti Jungtinėje Karalystėje priimto sprendimo, tą gali ginčyti tik pats J. P.. Pateiktų duomenų visuma leidžia daryti išvadą, kad piniginė sankcija turi būti pripažinta.

8Teikimas tenkintinas.

9Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3651 straipsnio 1 dalis nustato, kad Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtą piniginę sankciją pripažįsta pinigine sankcija nubausto fizinio asmens gyvenamosios vietos ar juridinio asmens buveinės vietos apylinkės teismas.

10Teismas, pripažįstantis užsienio valstybės teismo galutiniu sprendimu paskirtą bausmę, nevertina tokio sprendimo turinio, nesprendžia ir neperžiūri nuteistojo kaltės klausimo, paskirtos bausmės teisingumo ir kt. Tai yra vienas iš abipusio pripažinimo principu grindžiamų Europos Sąjungos teisės aktų, skirtų supaprastinti valstybių narių bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose. 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms reikalavimus (toliau – Pamatinis sprendimas) 6 straipsnyje numatyta, kad „Sprendimą vykdančiosios valstybės kompetentingos institucijos, nereikalaudamos jokių papildomų formalumų, pripažįsta joms pagal 4 straipsnį perduotus sprendimus ir nedelsdamos imasi būtinų priemonių, kad jie būtų vykdomi, išskyrus atvejus, kai kompetentinga institucija nusprendžia taikyti 7 straipsnyje numatytą pagrindą nepripažinti ar nevykdyti sprendimo.“ Taigi valstybės narės turi pasitikėti viena kitos teisine sistema, tikėti, kad teismo sprendimas užsienio valstybėje buvo priimtas laikantis visuotinai priimtinų žmogaus teisių apsaugos standartų ir pripažinti kitos valstybės kompetentingos institucijos teismo sprendimą be išsamaus faktinių situacijos aplinkybių tyrimo.

11Teismui pateiktoje medžiagoje yra Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingos institucijos liudijimas su priedais, kuris patvirtina, jog Bodmino Magistratų teismo (ang. Bodmin Magistrates Court) 2019 m. liepos 9 d. sprendimu J. P. paskirta galutinė 335 GBP bauda. Šis liudijimas atitinka 2005 m. vasario 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms reikalavimus. Vadovaujantis Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms 5 straipsnio 1 dalimi, pagal šio pamatinio sprendimo sąlygas ir netikrinant veikos dvigubo baudžiamumo yra pripažįstami ir vykdomi sprendimai už elgesį, pažeidžiantį kelių eismo taisykles. Įvertinus byloje esančius duomenis nėra nustatyta pagrindų, numatytų BPK 3651 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių teismas atsisakytų pripažinti piniginę sankciją ir nevykdytų Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos priimto sprendimo.

12Teismas, išklausęs J. P. paaiškinimus, kreipėsi į kompetentingą instituciją, kuri informavo, kad 2019 m. vasario 22 d. asmuo pasirašė ir nurodė, kad pripažįsta kaltę. Kovo 6 d. J. P. išsiųstas pasiūlymas pasirinkti vieną iš trijų galimybių dėl tolimesnės bylos nagrinėjimo eigos. Paskirta bauda buvo sumokėta, tačiau neatsiųstas vairuotojo pažymėjimas, kaip buvo reikalaujama. J. P. buvo apie tai informuotas 2019 m. kovo 17 d., nurodyta atsiųsti vairuotojo pažymėjimą, tačiau jis pažymėjimo neatsiuntė. Todėl policija grąžino J. P. jo sumokėtus pinigus ir perdavė bylos nagrinėjimą teismui. Apie tai J. P. pranešta 2019 m. birželio 7 d. Jungtinės Karalystės kompetentinga institucija taip pat informavo, kad atitinkamą informaciją išsiuntė ir J. P. gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresu. Pažymėtina, kad teismo šaukimas į piniginės sankcijos pripažino nagrinėjimą Vilniaus miesto apylinkės teisme taip pat buvo siųstas šiuo adresu ir įteiktas J. P.. Įvertinus tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad informacija apie pažeidimą, bylos nagrinėjimą ir priimtą sprendimą J. P. buvo išsiųsta – tai patvirtina pasirašytas kaltės pripažinimas, duomenys apie ne kartą siųstus dokumentus jo gyvenamosios vietos tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek Lietuvos Respublikoje adresais, taip pat duomenys, kad dalis įpareigojimų buvo vykdomi – sumokėta bauda.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti egzistuojant bent vieną iš BPK 3651 straipsnio 3 dalyje nurodytų piniginės sankcijos nepripažinimo pagrindų. Taigi Bodmino Magistratų teismo 2019 m. liepos 9 d. sprendimas dėl J. P. paskirtos piniginės sankcijos pripažintinas ir vykdytinas Lietuvos Respublikos teritorijoje.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 172, 3651 ir 3652 straipsniais,

Nutarė

15Pripažinti Jungtinės Karalystės kompetentingos institucijos – Bodmino Magistratų teismo (ang. Bodmin Magistrates Court) 2019 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. 1900143304 J. P., paskirtą galutinę 335,00 GBP baudą (kuri atitinka 372,33 eurų) ir ją vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

16Išaiškinti J. P., kad bauda turi būti sumokėta per 2 mėnesius nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 6801. Baudos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą asmuo turi pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui (Laisvės pr. 79A, Vilnius). Jeigu asmuo per teismo nustatytą terminą nesumokės jam paskirtos baudos, baudos bausmė vykdoma priverstinai. Baudos bausmę priverstinai vykdo antstolis, kurio veiklos teritorijoje yra nuteistojo gyvenamoji, darbo ar turto buvimo arba kitos bausmės atlikimo vieta. Priverstinio įvykdymo atveju antstolio išieškoma suma gali būti didesnė dėl antstolio apskaičiuojamų išlaidų vykdymo procese.

17Įsiteisėjusios nutarties nuorašą išsiųsti Teisingumo ministerijai ir Jungtinės Karalystės kompetentingai institucijai – Anglijos ir Velso finansinių baudų abipusio pripažinimo centrinei institucijai (Central Authority for England and Wales Mutual Recognition of Financial Penalties).

18Apie piniginės sankcijos įvykdymą, apie visišką ar dalinį neįvykdymą, raštu informuoti Jungtinės Karalystės kompetentingą instituciją – Anglijos ir Velso finansinių baudų abipusio pripažinimo centrinę instituciją (Central Authority for England and Wales Mutual Recognition of Financial Penalties).

19Ši nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai