Byla 2-41373-534/2013
Dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo S. R. ieškinį atsakovui A. P. (B.) dėl skolos, palūkanų, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su reikalavimu priteisti iš atsakovo 15 882, 88 Lt skolą, 3 506, 42 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-4). Nurodė, kad 2009 m. gruodžio 3 d. atsakovas pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, pagal kurį įsipareigojo sumokėti ieškovui 4 600 EUR (eurų), kas atitinka 15 882, 88 Lt, sumą iki 2010 m. vasario 3 d. Skolos atsakovas iki šiol negrąžino, todėl ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti ieškiniu reikalaujamas sumas.

3Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka atsakovui buvo įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos, įteiktas pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus (b. l. 22-23). Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė. Ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, atsirado CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkinamas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas 2009 m. gruodžio 3 d. pasirašė paprastąjį vekselį 4 600 EUR (eurų) sumai, kuriuo įsipareigojo ieškovui sumokėti vekselyje nurodytą sumą iki 2010 m. vasario 3 d. (b. l. 7). Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, nėra iki šiol.

7Vekselis yra dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 81 straipsnis numato vekselio turėtojo piniginių reikalavimų patenkinimo tvarką. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad vekselio turėtojui pateikus rašytinį prašymą pinigams iš skolininko išieškoti, notarai neprotestuotinuose vekseliuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka padaro vykdomuosius įrašus. Vekselis su vykdomuoju įrašu pateikiamas antstoliui vykdyti. Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 72 straipsnio 2 dalis numato, jog vekselio turėtojas turi teisę pareikšti reikalavimus per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos. Vekselyje nurodyta mokėjimo diena – 2010 m. vasario 3 d. Vadinasi, ieškovas turėjo įstatyme numatytą galimybę kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo iki 2011 m. vasario 3 d., tačiau šį terminą praleido.

8Kai pasibaigia įstatyme nustatyti terminai pateikti apmokėti neakceptuotą neprotestuotiną paprastąjį vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus bei civilinių teisių objekto statusą ir dėl jo nebetaikytinos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, patenkinimo tvarkos bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-314/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2011). Vekseliui tapus paprastu skolos rašteliu, kuriuo, kaip rašytiniu įrodymu, įtvirtinama skolininko pareiga atsiskaityti su kreditoriumi, tuomet būtina nustatyti tarp šalių esantį teisinį santykį (sandorį), kurio pagrindu atsirado skolininko įsipareigojimas pagal skolinį dokumentą. Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. balandžio 14 d. nutartyje Nr. 2A-253/2008 nurodoma, kad yra galimybė vekselį pripažinti paskolos gavimą patvirtinančiu dokumentu tuomet, kai susiklostė tokia faktinė situacija, kuriai esant vekselio turėtojas nebegali pasinaudoti teise reikalauti vekselio apmokėjimo Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo numatyta tvarka pagal notaro išduotą vykdomąjį įrašą. Vekselio pateikimo apmokėti termino praleidimas nereiškia skolinio įsipareigojimo, kuris patvirtintas vekseliu ir pakvitavimu, pasibaigimo. Priešingas aiškinimas prieštarautų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. CK 6.878 straipsnis numato, kad, jeigu paskolos gavėjas išduoda vekselį, pagal kurį įsipareigoja suėjus vekselyje nurodytam terminui sumokėti gautą paskolos sumą, tai šio kodekso XLIII skyriaus normos, reglamentuojančios paskolą, šalių santykiams taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja vekselius reglamentuojančiam įstatymui. CK 6.871 straipsnio 1 ir 3 dalies bei 6.873 straipsnio 1 ir dalies normos, reglamentuojančios paskolos sutarties formą ir paskolos gavėjo pareigą grąžinti paskolos sumą neprieštarauja Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo normoms. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai. Nesant duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, iš atsakovo ieškovo naudai yra priteisiama 15 882, 88 Lt skola (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.870 straipsnio 1 dalis).

9CK 6.261 straipsnis numato, jog, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo 6 procentų dydžio metines palūkanas, apskaičiuotas nuo negrąžintos 15 882, 88 Lt sumos, kurios sudaro 3 506, 42 Lt. Pažymėtina, jog įstatymas numato, kad 6 procentų dydžio metinės palūkanos, mokamos tuo atveju, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas yra verslininkas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo negrąžintos skolos sumos, mažintinas iki 5 procentų dydžio metinių palūkanų (CK 6.210 straipsnio 1 dalis), taigi prašoma priteisti mokėtinų palūkanų suma mažintina nuo 3 506, 42 Lt iki 2 922, 01 Lt ( (3 506, 42 Lt x 5 procentai) / 6 procentų = 2 922, 01 Lt). Remiantis tais pačiais argumentais, ieškovo prašymas priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, mažintinas iki 5 procentų dydžio priteistinų metinių procesinių palūkanų (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Iš atsakovo ieškovo naudai proporcingai tenkintų ieškinio reikalavimų daliai (tenkinta 97 procentai ieškinio reikalavimų) yra priteisiama 564 Lt žyminio mokesčio suma (CPK 93 straipsnio 1 dalis ir 2 dalis) (b. l. 6) bei 400 Lt išlaidos už suteiktą teisinę pagalbą (b. l. 10-11)

11Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

12Ieškinį tenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovo A. P. (B.), asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) ieškovo S. R., asmens kodas ( - ) gyvenančio ( - ) naudai 15 882, 88 Lt (penkiolikos tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt dviejų litų ir 88 centų) skolą, 2 922, 01 Lt (dviejų tūkstančių devynių šimtų dvidešimt dviejų litų ir 1 cento) palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (18 804, 89 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013 m. spalio 16 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 964 Lt (devynis šimtus šešiasdešimt keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovas negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai